Anders Jensen (Bisgaard) & Karen Michelsdatter

Fra Min Jyske Slægt
(Omdirigeret fra Anders Jensen (Bisgaard))
Skift til: navigering, søgning
Anders Jensen Bisgaard
FødtDøbt 9. december 1714
Hornborg Sogn, Stjernholm Amt
Død1786?
Ukendt
Ægtefælle(r)Karen Michelsdatter
ForældreJens Andersen
Inger Elsebeth Thomasdatter
Karen Michelsdatter
FødtDøbt 28. juni 1713
Løsning Sogn, Stjernholm Amt
DødFebruar 1786 (73 år)
Tulstrup Sogn, Stjernholm Amt
HvilestedBegravet den 19. februar 1786 på Tulstrup kirkegård
Ægtefælle(r)Anders Jensen Bisgaard
ForældreMichel Andersen
Ellen Sørensdatter

Indholdsfortegnelse

Anders Jensen blev døbt i Hornborg Kirke den 9. december 1714. Forældre: Jens Andersen af Kalhave og Inger Elsebeth Thomasdatter. Fadderne ved hans dåb var Christen Bisgaards hustru, Therkild Andersen (formodentlig hans farbror), Søren Pedersen og hustru samt Jens Pedersen. Han blev opkaldt efter sin farfar Anders Terkelsen.
Anders Jensen blev gift med enken Karen Michelsdatter fra Gesagergård den 20. juni 1742 i Hedensted Kirke. Hun var datter af Michel Andersen og Ellen Sørensdatter og blev døbt i Løsning Kirke den 28. juni 1713. Hun blev gift første gang den 23. maj 1731 med Mads Stigsen fra Gesagergård i Hedensted, men han døde i 1741 og blev begravet den 7. december 1741 på Hedensted kirkegård.
Anders Jensen og Karen Michelsdatter fik en stor flok børn:

 1. Ellen Andersdatter (døbt 13.1.1743, begr. 21.1.1781). Hun blev gift med Mads Michelsen, der var søn af Michel Knudsen og Anne Madsdatter.[1]
 2. Inger Elsebeth Andersdatter (døbt 18.5.1744).
 3. Mads Andersen (døbt 11.4.1746 i Hedensted, begravet 23.4.1747).
 4. Anne Catrine Andersdatter (døbt 24.12.1747, død 17.7.1748).
 5. Anne Cathrine Andersdatter (døbt 28.9.1749).
 6. Maren Andersdatter (døbt 22.11.1750).
 7. Karen Andersdatter (døbt 1.1.1752).
 8. Jens Andersen (døbt 26.8.1753).
 9. Michel Andersen (døbt 19.1.1755, død 27.10.1817). Han købte faderens gård Kilsgård i Tulstrup i 1786, men solgte den samme år til sin svoger. Blev gift med Karen Bolette Christensdatter fra Lillemølle i Skannerup Sogn. Afhændede møllen i 1800 og byggede en ejendom i Skannerup. Den blev solgt, og i 1811 købte han Klintrup Vestergård i Røgen Sogn, og her døde han i 1817.
 10. Ane Andersdatter (døbt 21.11.1756).
 11. Mads Andersen (døbt 17.4.1759, død 22.1.1820 i Nebsager).

Anders Jensen Bisgaard, der stammede fra en slægt af herredsfogeder og sandsynligvis fra lavadelsslægterne Grøn og Gjødesen, har ganske givet drømt om selv at blive noget stort. Gesagergården havde som "enstedsgård" en særstilling, idet det var sognets største gård, og Anders' første mål var at blive selvejer, hvilket han blev efter 15 år, idet han i 1757 på auktion købte gården med jordtilliggende på 11 tdr. 4 skp. 2 fjk. 1 alb. for 1238 rdl. 1 mk. 13 sk. 10 år efter nåede han et ny mål, idet han købte landsbyen Remmerslund. Det drejede sig om fem gårde og syv huse (dvs. husmandssteder) på i alt 114 tdr. 1 skp. 1 fjk. 1 alb., som i alt ydede 45 rdl. 1 mk. i landgilde. Som pant indsattes både ejendommene i Remmerslund og "Gesagergården".
"Anders Jensen var nu selvejer over i alt 25 tdr. 5 skp. 2 fjk. 1½ alb. Købet var dog kun muligt ved stor låntagning. Anders lånte af assessor Schmidt i Horsens 1500 rdl. til fire prc. i rente og satte hele sit gods i pant som første prioritet. Pantebrevet er underskrevet på Gesagergård den 26. april 1767. Anders kalder i pantebrevet sine besiddelser for "mit frie og frelst tilhørende jordegods", et udtryk, der strengt taget kun bør anvendes om skattefri adelsgods. Dette lån var imidlertid ikke tilstrækkeligt. I 1774 måtte Anders låne 500 rdl. af Søren Vilstrup i Klaks Mølle og satte i den forbindelse sit gods som pant på anden prioritet." Skønt han således var tynget af en stor gæld, krævede han dog, at man viste ham en passende respekt, og det medførte en strid med ejeren af Tirsbæk gods, under hvilket kirken hørte indtil 1801, om kirkestoleplads i Hedensted kirke. Det var en strid, som resulterede i to breve fra kongen, som ikke gav ham uret, men hvad der nøjagtigt kom ud af striden, vides ikke. "Men Anders har sikkert ikke lidt nederlag, idet der helt op i vort århundrede eksisterede en stiltiende tradition for, at folk fra Gesageregnen sad øverst i Hedensted kirke, selv om gården var forsvundet for over 100 år siden".
Anders måtte dog se i øjnene, at han ikke kunne blive ved med at klare sine store udgifter, og i 1777 solgte han både Gesagergård og bøndergodset i Remmerslund og købte den ni td. store "Kielsgård" i Tulstrup Sogn ved Ry. Auktionsskødet fra auktionsdirektøren i det skanderborgske distrikt er dateret 18. august 1778. Anders Jensen drev Kielsgård indtil 1786, hvor sønnen Michel Andersen overtog den, og samtidig blev der oprettet en aftægtskontrakt (dateret 24. januar 1786) med hans forældre, der på det tidspunkt var højt oppe i årene. Karen Michelsdatter døde dog i februar samme år og blev begravet på Tulstrup kirkegård den 19. februar 1786.
Mikkel Andersen Bisgård solgte Kilsgård igen i efteråret 1786 til svogeren Niels Clausen Riis, der var gift med hans søster Ane Andersdatter. Den 10. november 1786 blev Mikkel Andersen gift i Skannerup Kirke med Karen Bolette Christensdatter fra Lillemølle i Skannerup Sogn. Anders Jensen Bisgaards død er ikke fundet, men han rejste sandsynligvis med sønnen til Skannerup Sogn, og der kan være sket en fejlskrivning i kirkebogen ved hans død. Der er i alt fald fundet en Christen Kiilsgaard, som blev begravet i Skannerup den 8. oktober 1786, 70 år gl., dvs. født omkring 1716.


 
 
 
 
Terkel Sørensen
Ca. 1590-1650?
 
 
Anders Terkelsen
Ca. 1630-1681
 
 
 
 
 
 
NN
Død 1675
 
 
Jens Andersen
1672-1745
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Dorthe Jensdatter
Ca. 1640-1714
 
 
 
 
 
 
NN
 
Anders Jensen Bisgaard
1714-?
 
 
 
 
 
Peder Thomsen Dal
Død 1636?
 
 
Thomas Pedersen
Ca. 1621-1700
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Inger Elsebeth Thomasdatter
1682-1771
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Karen Hansdatter
Ca. 1660-1737
 
 
 
 
 
 
NN
 

Kilder

Litteratur

 • Gjesager, C. E.: Mads Gjesager. [Eget forlag], 1985. - S. 109-132.
 • Jacobsen, Jacob: Gjesager. (i: Hedensted og Store Dalby Sognes historie. Samlet og nedskrevet af Jacob Jacobsen. Hedensted, 1937. S. 123-127). - Onlineadgang.
 • Katballe, Peter H.: Af Gesagergårdens og en Gesagerslægts historie. (i: Vejle amts årbog 1985, s. 20-31). - Onlineadgang.
 • En slægt Therkelsen fra Hornborg sogn. Om Therkel Andersen, født 1815, og hustru, deres forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning, 1974. - Ane nr. 18 og 19.
 • Skifte efter Mickel Andersen Gjesager, Klintrup Vestergård 1817. (i: Røgen-Farre Lokalhistoriske Forening. Aarsskrift 2000, s. 7-16). - Onlineadgang.


English

Anders Jensen Bisgaard was born in Kalhave and christened into the church of Hornborg on December 9, 1714. His parents were Jens Andersen and Inger Elsebeth Thomasdatter. His godmothers were the wives of Christen Bisgaard and Soren Pedersen. His godfathers were Therkild Andersen (probably his fathers brother), Soren Pedersen and Jens Pedersen. He received the name Bisgaard from his mother Inger Elsebeth Thomasdatter, who was born on the manor of Tamdrup Bisgaard.
Anders Jensen Bisgaard was married on June 20, 1742 to Karen Michelsdatter from "Gesagergaard" in Hedensted. She was the daughter of Michel Andersen and Ellen Sorensdatter, and she was christened in the church of Losning on June 28, 1713. She was first married to Mads Stigsen from "Gesagergaard" in Hedensted on May 23, 1731. He died in 1741 and was buried in the churchyard of Hedensted on December 7, 1741).
Anders and Karen had a lot of children: Ellen (christened 1/13/1743), Inger Elsebeth (christened 5/18/1744), Mads (christened 4/11/1746-died 1747), Anne Catrine (christened 12/24/1747-died 7/14/1748), Anne Cathrine (christened 1749), Maren (christened 11/22/1750), Karen (christened 1/1/1752), Jens (christened 8/26/1753), Michel (christened 1/19/1755), Ane (christened 11/21/1756) and Mads (christened 4/17/1759-died 1/22/1820).
Anders Jensen Bisgaard came from a family of district officials and probably from the families of Gron and Gjodesen who belonged to the lesser nobility. It is likely that he had great dreams of being significant. Gesagergaard took up an exceptional position as it was the biggest farm in the parish, and the first object of his desires was to be a freeholder. After fifteen years he bought his farm in 1757 at an auction at a price of 1238 Rigsdaler [rix-dollar][2] 1 Mark and 13 Skilling. The total land was 11 tdr. 4 skp. 2 fjk. 1 alb. [3] After more than ten years he reached a new goal, when he bought the whole village of Remmerslund. That was five farms and seven smallholdings, and the land was about 114 td. in all. The copyholders paid 45 Rigsdaler, 1 Mark in Landgilde [4] to him every year. With this purchase he mortgaged his farms in Remmerslund as well as Gesagergaard..
Now Anders Jensen was a freeholder, and in all he owned 25 tdr. 5 skp. 2 fjk. 1½ alb. This purchase was only possible due to a big loan. A judge from Horsens named Schmidt lent him 1500 Rigsdaler at four per cent interest, and Anders Jensen mortgaged all his property. The deed is signed in Gesagergaard on April 26, 1767.
The loan was not enough, and in 1774 Anders had to borrow 500 Rigsdaler from Soren Vilstrup in Klaks Moelle[5], and he had a second mortgage on the property.
Although he was up to the ears in debt he made himself respected, and this caused a conflict with the owner of the manor of Tirsbaek.. The church of Hedensted belonged to Tirsbaek until 1801, and the conflict was about seats in the church. At that time the most significant people in the parish had their places first in the church. The conflict resulted in two letters from the king, who did not say that Anders Jensen was wrong, but we do not know exactly how the conflict ended. But surely Anders Jensen was not defeated, because it is a fact that until the beginning of the 20 century it was an implied tradition, that people from the neighbourhood of the Gesagergaard were seated first in the church, although Gesagergaard disappeared 100 years ago.
Anders Jensen had to realize that he was not able to manage those big expenses, and in 1777 he sold Gesagergaard as well as the estates in Remmerslund. He bought a farm named Kielsgaard in the parish of Tulstrup near Ry. This deed is signed on August 18, 1778. Anders Jensen ran the farm until 1786, when his son Michel Andersen took over. Michel Andersen bound himself to give his parents accomodation and support in their old age. The contract was signed on January 24, 1786.
Karen Michelsdatter died in February the same year. Probably, around the year 1787 Michel Andersen sold the farm to his brother-in-law Niels Clausen Riis, who had married his sister Ane Andersdatter. At least this couple is listed in the census papers from 1787 as inhabitants of the farm.
It is a mystery to where Anders Jensen and his son Michel have gone. More genealogists have tried to find the death of Anders Jensen, but in vain. We only know that he died after 1786, but apparently not in the parish of Tulstrup, Hedensted, Hornum or Skannerup.

Noter

 1. Om denne slægt: se "En slægt Therkelsen fra Hornborg sogn".
 2. A Danish coin worth about fifty-four cents. It was the former unit of value in Denmark.
 3. Old Danish unit of land valuation.
 4. "Landgilde" was a tax to the landowner.
 5. Moelle = mill.