Bælumgård

Fra Min Jyske Slægt
Version fra 18. okt 2022, 08:11 af Bjuul (diskussion | bidrag) Bjuul (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning
Bælumgård
NavnBælumgård
AdresseSolbjergvej 30, 9574 Bælum (Rebild Kommune)
Matrikel nummer16a m.fl.
EjerlavBælum By, Bælum


Indholdsfortegnelse

Ejendommen består i dag (2022) af matrikelnumrene 16a, 16b, 16e, 16f, 16g, 16i. 17a, 17b, 17g, 17h, 17i, 17n, 17o. 25aa
og har et samlet areal på 953925 m²

Bælumgaard er en proprietærgård, som eksisterede allerede i slutningen af 1400-tallet. Iflg. den ældste danske arkivregistratur III, haves en pergaments-lovhævd fra 1470 på "Bellum gard", og fra 1494 er der både et papirs-tingsvidne på sammes endel og et pergaments-brev og landstingsdom på gården.
Gården må dog oprindelig have været en tvillinggård, altså to sammenbyggede gårde, idet der både tales om Bælumgaarde og Bælumgaard. En af gårdene har i alt fald på et tidspunkt tilhørt kronen, idet der 4.10.1573 skete et mageskifte mellem Erik Langes enke, Anne Gjordsdatter, og Frederik II. Hun fik da "Bellumgaard", som beboedes af Niels Jensen.
I 1629 boede Poul Nielsen her. Han var sandsynligvis fæster, og fire år efter finder vi Christen Jensen i gården. I 1635 var Niels Christensen her. Ham finder vi flere gange i tingbogen, hvor han stævnes i forskellige sager.
Niels Christensen døde omkr. 1646, og den Michel Christensen, som vi herefter finder i Bælumgaarde, var sandsynligvis hans bror. Han var fuldmægtig over Tulsted gård og gods, og han var i 1662 ridefoged for Viffert Seefeld til Refsnæs og i 1670 for jomfru Ide Kaas til Tulsted. Han var også kirkeværge sammen med Mads Pedersen i Nørgaard.
I 1683 ejedes Bælumgaard af Ove Juel og v. Buchwald til Gudumlund. Hver havde en halvdel, og efter den nye matrikel var hartkornet 7 td. 7 skp. 1 fdk.
Michel Christensen døde i 1695 og efterfulgtes af sin søn Mads Michelsen, der døde i 1729. Begge halvgårde var da fæstegårde under Viffertsholm med et hartkorn hver på 3 tdr. 7 skp. 2 fdk. 1½ alb.
Mads Michelsen blev efterfulgt af sin søn Michel Madsen, og hans søn Anders Madsen døde i 1741. Ti år senere var det Jens og Peder Nielsen, der boede her, og i 1773 var det Peder og Jens Bødker.
Ved folketællingen i 1787 var der to gårdfæstere, nemlig Søren Jensen Snedker og Anders Christensen, og de døde efter 1805. 1825 og 1841 hed beboeren i den ene af gårdene Jens Nielsen Slot, og 1841 var det Laurs Smed, der boede i den anden gård De er også registreret som brugere af ejendommene matr. nr. 16 og 17, da den ny matrikel blev udarbejdet i 1844. Begge gårde blev i 1860 bestyret af Jens Gregersen, men nogle år efter blev begge gårde brudt ned, og den nuværende gård blev bygget.
På laden står der M.S. 1865, som står for Maren Svanholm til Viffertsholm. Hun skal have været en temmelig rig dame, og hun døde i 1869 efter at have været enke efter Laurits Svanholm i 27 år. Fra 1875 boede Jens Martin Svanholm her i nogle år, indtil hans egen gård Fredenslund i Solbjerg sogn var blevet opbygget.
Herefter var Bælumgård ejet af Hans Julius Marinus Nicolaus Glud fra Dragsgaard, og da han døde i 1898, blev hans søn Hans Peter Glud ejer. Han solgte gården for 70.000 kr. til Kr. Kærgaard fra Haals, som havde den indtil 1914, i 1914-16 hed ejerne Th. Lassen og Niels Mellergaard (salgspris 1914 var 95.000 kr.), og 1916-18 havde S.P. Bendix gården.
1918-27 sad Chr. E. Dehn som ejer, idet han efter skøde læst 18. marts 1919 havde overtaget Ludvig Sørensen og Anton Nielsens anparter i gården, og efter hans død drev hans enke gården videre.
I 1929 blev gården solgt til ingeniør Richard Christensen, og Svend Christensen blev bestyrer. Gården var blevet nyopbygget omkr. 1919 og havde da et jordtilliggende på 180 tdr. land.
I 1944 blev Bælumgaard af entreprenør Karlo Nielsen overdraget til gårdens bestyrer P. Nielsen for 104.000 kr., og i 1952 blev den af dyrlæge E.L. Skovsborg solgt for 129.500 kr. til proprietær H. Thomsen, der kom fra Aarslevgaard.


Billeder

Danmarks Miljøportal kan man finde nyere billeder af ejendommen set fra luften.
Google Maps kan man finde et billede af ejendommen.

Kilder

  • Hellum-Hindsted Herredsfoged. Ny matrikel [1844], Hellum Herred, fol. 175. - Onlineadgang.
  • Hellum-Hindsted Herredsfoged. Realregister. 1845 Bælum B41-SP102 - 1942. - Onlineadgang.
  • Hellum-Hindsted Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1907 AV B41-SP48 – 1907 fol. 957. - Købekontrakt tinglæst 22.10.1907 fra H.P.Glud til Kjærgaard. - Onlineadgang.
  • Hellum-Hindsted Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1914 6 B41-SP57 – 1915 fol. 481. - Skøde tinglæst 12.1.1915 fra C.Kjærgaard til N. Mellergaard og Thomas Lassen. - Onlineadgang.
  • Hellum-Hindsted Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1918 14 B41-SP65 – 1919 fol. 337. - Skøde tinglæst 18.3.1919 fra Ludvig Sørensen og Anton Nielsen til Chr. E. Dehn. - Onlineadgang.
  • Domstolsstyrelsen. Indskannede Tingbøger 1927-2000. Nordjylland Terndrup 77 Bælum By, Bælum. - Matr. 16a, Bælum By, Bælum. - Onlineadgang.

Litteratur

  • Danske Gaarde. Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Udarb. af J.C.B. la Cour. Aarhus, "Danske Gaarde"s Forlag, 1906-1918. 4 bd. - Om Bælumgård: 1. saml., bd. 2, s. 637.- Onlineadgang.
  • Heilskov, Chr.: Bælum sogn gennem syv sekler. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred 1930, s. 59-88. 1931, s. 169-223. 1932, s. 507-586. 1933, s. 37-67. 1934, s. 161-218). - Bælumgaard 1933 s. 37-41. - Onlineadgang: 1930, 1931, 1932, 1933, 1934.