Forskel mellem versioner af "Bygaden 37, Rårup"

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Linje 16: Linje 16:
  
 
Den ældst kendte fæster af gården var Peder Kismand, eller Kjærsmand. Han var født omkring 1732, og i 1786 overlod han fæstet til ungkarl Jens Andersen på grund af alderdom og svageligt helbred. Han døde i november samme år.<br/>
 
Den ældst kendte fæster af gården var Peder Kismand, eller Kjærsmand. Han var født omkring 1732, og i 1786 overlod han fæstet til ungkarl Jens Andersen på grund af alderdom og svageligt helbred. Han døde i november samme år.<br/>
Jens Andersen giftede sig med forgængerens enke Anne Christensdatter, og han havde gården indtil 1805, hvor Peder Rasmussen fra Skævlund blev ny fæster. Der står i fæsteprotokollen, at han var ungkarl ved overtagelsen. Det er dog ikke rigtigt, for på det tidspunkt havde han været gift i flere år med Johanne Marie Jørgensdatter. Ifølge § 1 i fæstekontrakten forpligtede han sig til at yde aftægt af gården til den afgående fæster Jens Andersen og hustru.<br/>
+
Jens Andersen giftede sig med forgængerens enke Anne Christensdatter, og han havde gården indtil 1805, hvor Peder Rasmussen fra Skævlund blev ny fæster. Der står i fæsteprotokollen, at han var ungkarl ved overtagelsen, men det er dog ikke rigtigt, for på det tidspunkt havde han været gift i flere år med Johanne Marie Jørgensdatter. Ifølge § 1 i fæstekontrakten forpligtede han sig til at yde aftægt af gården til den afgående fæster Jens Andersen og hustru.<br/>
 
Peder Rasmussen døde den 26. april 1810, kun 37 år gammel. Og allerede den 7. juli blev enken Johanne Marie Jørgensdatter gift igen med den nye fæster, ungkarl Laurs Olesen fra Gramrode.<br/>
 
Peder Rasmussen døde den 26. april 1810, kun 37 år gammel. Og allerede den 7. juli blev enken Johanne Marie Jørgensdatter gift igen med den nye fæster, ungkarl Laurs Olesen fra Gramrode.<br/>
 
Lars Olesen blev ikke ret gammel, kun 42 år. Han døde den 17. marts 1816, og endnu engang måtte enken gifte sig med den nye fæster i gården.<br/>
 
Lars Olesen blev ikke ret gammel, kun 42 år. Han døde den 17. marts 1816, og endnu engang måtte enken gifte sig med den nye fæster i gården.<br/>

Versionen fra 8. feb 2019, 22:19

Bygaden 37, Rårup
AdresseBygaden 37, Rårup, 7130 Juelsminde
Matrikel nummer7a
EjerlavRårup By, Rårup Sogn

Indholdsfortegnelse

Ejendommen består i dag (2019) af matr.nr. 7a og har et samlet areal på 14,274 ha.
En stor del af gårdene i Rårup sogn var tidligere fæstegårde under Boller gods. Matr. 7a blev først købt til selveje i 1880.

Den ældst kendte fæster af gården var Peder Kismand, eller Kjærsmand. Han var født omkring 1732, og i 1786 overlod han fæstet til ungkarl Jens Andersen på grund af alderdom og svageligt helbred. Han døde i november samme år.
Jens Andersen giftede sig med forgængerens enke Anne Christensdatter, og han havde gården indtil 1805, hvor Peder Rasmussen fra Skævlund blev ny fæster. Der står i fæsteprotokollen, at han var ungkarl ved overtagelsen, men det er dog ikke rigtigt, for på det tidspunkt havde han været gift i flere år med Johanne Marie Jørgensdatter. Ifølge § 1 i fæstekontrakten forpligtede han sig til at yde aftægt af gården til den afgående fæster Jens Andersen og hustru.
Peder Rasmussen døde den 26. april 1810, kun 37 år gammel. Og allerede den 7. juli blev enken Johanne Marie Jørgensdatter gift igen med den nye fæster, ungkarl Laurs Olesen fra Gramrode.
Lars Olesen blev ikke ret gammel, kun 42 år. Han døde den 17. marts 1816, og endnu engang måtte enken gifte sig med den nye fæster i gården.
Hans Juulsen og Johanne Marie Jørgensdatter giftede sig den 2. november 1816, og den 28. februar 1817 fik han fæstebrev på gården. Heri forpligtede han sig bl.a. til at sætte det gamle forfaldne stuehus i stand.
Johanne Marie Jørgensdatter døde i 1860, hvorefter Hans Juulsen giftede sig med den noget yngre Ane Marie Jørgensen. Hun overlevede ham og købte i 1880 gården til selveje fra Grev Frijs på Frijsenborg, hvorunder Boller & Møgelkjær godser hørte. Købekontrakten er dateret 20. november 1880.
Ane Marie Jørgensen havde gården indtil 1902, hvor Niels Laursen overtog gården. Skødet på den handel er dateret 28. juni 1902.
Niels Laursen var ejer af gården indtil 1928, hvor sønnen Niels Marius Laursen overtog den. Dette skøde er dateret 28.juni 1928. Niels Marius Laursen blev født i Rårup i 1896, og han var gift med Maren Jensine Laursen, født Jensen. Da parret overtog gården i 1928 var der opdyrket 31 tdr. land, hvilket er det samme som nu (2008). Ejendomsskylden var dengang 34.000 kr., og besætningen var 3 heste, 13 køer, 10 ungkvæg og 10 svin. I 1944 var der 2 heste, 11 køer, 13 ungkvæg, 20 svin og 1 får. I 1936 var gården på 17,2 ha med en bonitet på 3 tdr, 3 fdk og 1½ alb.
Niels Marius Laursen blev afløst af sønnen Holger Laursen, som overtog gården den 1. juli 1960. Ifølge "Danske gårde i tekst og billeder" fra 1994 var der på daværende tidspunkt en produktion af slagtesvin på ca. 550 stk. årlig samt en ammekobesætning på 6 årskøer. Planteproduktionen bestod af raps, ærter, byg og havre, og der var 2 traktorer og 1 mejetærsker. Og der blev brugt fremmed arbejdskraft fra maskinstation til flere opgaver.

Ifølge forsikringsprotokollen fra 1858-1874 var gården firlænget. Stuehuset lå mod nord, vognporten i øst, laden i syd og stalden var i vestlængen. Ud fra de gamle matrikelkort ser det ud til, at gården tidligere har været en tvillinggård sammen med matr.nr. 6. De nuværende bygninger er fra 1912-15 og blev ombygget i 2005, og oprindelig lå gården ca. der, hvor det nuværende hønsehus ligger.

Billeder

Kilder

Boller & Møgelkjær Gods. Fæsteprotokol 1777-1869 fol. 42b. Også på Familysearch: opsl. 334. [Fæstebrev 6.4.1786 fra Peder Kiærsmand til Jens Andersen].
Boller & Møgelkjær Gods. Fæsteprotokol 1777-1869 fol. 149b. Også på Familysearch: opsl. 443. [Fæstebrev 30.10.1805 fra Jens Andersen til Peder Rasmussen].
Boller & Møgelkjær Gods. Fæsteprotokol 1777-1869 fol. 184b. Også på AO: opsl. 191. [Fæstebrev 10.7.1810 fra Peder Rasmussen til Laurs Olesen].
Boller & Møgelkjær Gods. Fæsteprotokol 1777-1869. Også på AO: opsl. 340. [Fæstebrev 28.2.1820 fra Laurs Olesen til Hans Juulsen].
Matriklen 1844 – Rårup by. Ogaå på AO: Matr. nr. 11.
Forsikringsprotokol for Bjerre herred 1858-1874 (s. 424). Også på AO: opsl. 209.
Boller & Møgelkjær Gods. Købekontrakter vedr. solgt fæstegods: Også på AO: opsl. 375. [Købekontrakt til Ane Marie Jørgensen 20. nov. 1880].
Bjerre Herredsfoged. Realregister. 1856 Rårup IV B67-SP53 - 1960, fol. 25b. Også på AO opsl. 27t
Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1881 14 B67-SP11 – 1885 fol. 121. Også på AO: opsl. 125. [Skøde fra Krag-Juel Vind, Greve af Frijs til Ane Marie Jørgensen 16. dec. 1881, tinglæst 14. april 1882].
Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1902 22 B67-SP19 – 1903 fol. 275. Også på AO: opsl. 140. [Skøde fra Ane Marie Jørgensen til Niels Laursen 28. juni 1902, tinglæst 7. juli 1902].

Litteratur

Danske gårde i tekst og billeder. Forlaget Danske Landbrug, 1987-. Vejle amt, bd. 2 a, [1990/94]. [Om Bygaden 37, Rårup: s. 340].
Justesen, Anton og PE Jeppesen: Da morfar var dreng. Rårup, en landsby i 1930-erne. Glud Museums Forlag, 2008. 248 s. [S. 167-168].
Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats. Bd. 5, 2: Vejle Amt. 1945. [Heri om Niels Marius Laursen].