Forskel mellem versioner af "Bygaden 37, Rårup"

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Linje 19: Linje 19:
 
Hans Juulsen og Johanne Marie Jørgensdatter giftede sig den 2. november 1816, og den 28. februar 1817 fik han fæstebrev på gården. Heri forpligtede han sig bl.a. til at sætte det gamle forfaldne stuehus i stand.<br/>
 
Hans Juulsen og Johanne Marie Jørgensdatter giftede sig den 2. november 1816, og den 28. februar 1817 fik han fæstebrev på gården. Heri forpligtede han sig bl.a. til at sætte det gamle forfaldne stuehus i stand.<br/>
 
Johanne Marie Jørgensdatter døde i 1860, hvorefter Hans Juulsen giftede sig med den noget yngre Ane Marie Jørgensen. Hun overlevede ham og købte i 1880 gården til selveje fra Grev Frijs på Frijsenborg, hvorunder Boller & Møgelkjær godser hørte. Købekontrakten er dateret 20. november 1880. <br/>
 
Johanne Marie Jørgensdatter døde i 1860, hvorefter Hans Juulsen giftede sig med den noget yngre Ane Marie Jørgensen. Hun overlevede ham og købte i 1880 gården til selveje fra Grev Frijs på Frijsenborg, hvorunder Boller & Møgelkjær godser hørte. Købekontrakten er dateret 20. november 1880. <br/>
Ane Marie Jørgensen havde gården indtil 1902, hvor Niels Laursen ovaertog gården. Skødet på den handel er dateret 28. juni 1902. <br/>
+
Ane Marie Jørgensen havde gården indtil 1902, hvor Niels Laursen overtog gården. Skødet på den handel er dateret 28. juni 1902. <br/>
 
Niels Laursen var ejer af gården indtil 1928, hvor sønnen Niels Marius Laursen overtog den. Dette skøde er dateret 28.juni 1928. Niels Marius Laursen blev født i Rårup i 1896, og han var gift med Maren Jensine Laursen, født Jensen. Da parret overtog gården i 1928 var der opdyrket 31 tdr. land, hvilket er det samme som nu Ejendomsskylden var dengang 34.000 kr., og besætningen var 3 heste, 13 køer, 10 ungkivæg og 10 avin. I 1944 var der 2 heste, 11 køer, 13 ungkvæg, 20 svin og 1 får.<br/>
 
Niels Laursen var ejer af gården indtil 1928, hvor sønnen Niels Marius Laursen overtog den. Dette skøde er dateret 28.juni 1928. Niels Marius Laursen blev født i Rårup i 1896, og han var gift med Maren Jensine Laursen, født Jensen. Da parret overtog gården i 1928 var der opdyrket 31 tdr. land, hvilket er det samme som nu Ejendomsskylden var dengang 34.000 kr., og besætningen var 3 heste, 13 køer, 10 ungkivæg og 10 avin. I 1944 var der 2 heste, 11 køer, 13 ungkvæg, 20 svin og 1 får.<br/>
  

Versionen fra 5. feb 2019, 19:41

Bygaden 37, Rårup
AdresseBygaden 37, Rårup, 7130 Juelsminde
Matrikel nummer7a
EjerlavRårup By, Rårup Sogn

Indholdsfortegnelse

Ejendommen består i dag (2019) af matr.nr. 7a og har et samlet areal på 14,274 ha.
En stor del af gårdene i Rårup sogn var tidligere fæstegårde under Boller gods. Matr. 7a blev først købt til selveje i 1880.

Peder Rasmussen døde den 26. april 1810. Og allerede den 7. juli blev enken Johanne Marie Jørgensdatter gift igen med den nye fæster, ungkarl Laurs Olesen fra Gramrode.
Lars Olesen blev ikke ret gammel, kun 42 år. Han døde den 17. marts 1816, og endnu engang måtte enken gifte sig med den nye fæster i gården.
Hans Juulsen og Johanne Marie Jørgensdatter giftede sig den 2. november 1816, og den 28. februar 1817 fik han fæstebrev på gården. Heri forpligtede han sig bl.a. til at sætte det gamle forfaldne stuehus i stand.
Johanne Marie Jørgensdatter døde i 1860, hvorefter Hans Juulsen giftede sig med den noget yngre Ane Marie Jørgensen. Hun overlevede ham og købte i 1880 gården til selveje fra Grev Frijs på Frijsenborg, hvorunder Boller & Møgelkjær godser hørte. Købekontrakten er dateret 20. november 1880.
Ane Marie Jørgensen havde gården indtil 1902, hvor Niels Laursen overtog gården. Skødet på den handel er dateret 28. juni 1902.
Niels Laursen var ejer af gården indtil 1928, hvor sønnen Niels Marius Laursen overtog den. Dette skøde er dateret 28.juni 1928. Niels Marius Laursen blev født i Rårup i 1896, og han var gift med Maren Jensine Laursen, født Jensen. Da parret overtog gården i 1928 var der opdyrket 31 tdr. land, hvilket er det samme som nu Ejendomsskylden var dengang 34.000 kr., og besætningen var 3 heste, 13 køer, 10 ungkivæg og 10 avin. I 1944 var der 2 heste, 11 køer, 13 ungkvæg, 20 svin og 1 får.

Ifølge forsikringsprotokollen fra 1858-1874 var gården firlænget. Stuehuset lå mod nord, vognporten i øst, laden i syd og stalden var i vestlængen. Ud fra de gamle matrikelkort ser det ud til, at gården tidligere har været en tvillinggård sammen med matr.nr. 6. De nuværende bygninger er fra 1912-15 og blev ombygget i 2005, og oprindelig lå gården ca. der, hvor det nuværende hønsehus ligger.

Billeder

Kilder

Boller & Møgelkjær Gods. Fæsteprotokol 1777-1869 fol. 184b. Også på AO: opsl. 191. [Fæstebrev 10.7.1810 fra Peder Rasmussen til Laurs Olesen].
Boller & Møgelkjær Gods. Fæsteprotokol 1777-1869. Også på AO: opsl. 340. [Fæstebrev 28.2.1820 fra Laurs Olesen til Hans Juulsen].
Matriklen 1844 – Rårup by. Ogaå på AO: Matr. nr. 11.
Forsikringsprotokol for Bjerre herred 1858-1874 (s. 424). Også på AO: opsl. 209.
Boller & Møgelkjær Gods. Købekontrakter vedr. solgt fæstegods: Også på AO: opsl. 375. [Købekontrakt til Ane Marie Jørgensen 20. nov. 1880].
Bjerre Herredsfoged. Realregister. 1856 Rårup IV B67-SP53 - 1960, fol. 25b. Også på AO opsl. 27t

Litteratur

Justesen, Anton og PE Jeppesen: Da morfar var dreng. Rårup, en landsby i 1930-erne. Glud Museums Forlag, 2008. 248 s. [S. 167-168].
Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats. Bd. 5, 2: Vejle Amt. 1945. [Heri om Niels Marius Laursen].