Jørgen Hansen Pors & Dorthe Rasmusdatter Krage

Fra Min Jyske Slægt
(Omdirigeret fra Dorthe Rasmusdatter Krage)
Skift til: navigering, søgning
Jørgen Hansen Pors
FødtCa. 1734
Lindved, Rårup Sogn, Stjernholm Amt
DødApril 1781 (47 år)
Lindved, Rårup Sogn, Stjernholm Amt
HvilestedBegravet 29. april 1781 på Rårup kirkegård
Ægtefælle(r)Dorthe Rasmusdatter Krage
ForældreHans Madsen Pors
Dorthe Rasmusdatter Krage
FødtCa. 1742
Rårup Sogn, Stjernholm Amt
Død14. september 1835 (93 år)
Lindved, Rårup Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
HvilestedBegravet 18. september 1835 på Rårup kirkegård
Ægtefælle(r)1. Jørgen Hansen Pors
2. Niels Andersen
ForældreRasmus Thomsen Krage
Johanne Jespersdatter

Jørgen Hansen blev født i Lindved, Rårup Sogn, omkring 1734. Nærmere kan vi ikke komme det, da Raarup kirkebog først er bevaret fra 1751. Han fæstede i oktober 1757 fra Palsgård det hus i Lindved, som hans far "hid indtil har beboed og nu formedelst Alderdom og Svaghed frivilligen har overladt og afstanden til hannem".
Den 21. maj 1776 blev han trolovet med Dorthe Rasmusdatter Krage, og de blev gift i Rårup kirke den 19. oktober 1776. Hun blev født i Rårup Sogn omkring 1742 som datter af Rasmus Thomsen Krage og Johanne Jespersdatter, og hun blev opkaldt efter sin farmor, Dorthe Knudsdatter fra Uth Sogn.
Dorthe Rasmusdatter tjente før giftermålet forskellige steder, bl.a. i Rårup præstegård (1769).
De fik kun få år sammen, idet han døde i 1781 og blev begravet på Rårup kirkegård den 29. april 1781. Det var et fattigt hjem, og det eneste datteren Johanne Marie Jørgensdatter, født 1777, arvede efter ham var en seng og en kiste.
Efter Jørgen Pors' død giftede Dorthe Rasmusdatter sig samme år (den 5. juli 1781) med Niels Andersen fra Skævlund, som overtog fæstet på huset i Lindved. De fik en datter, Karen Nielsdatter, som blev hjemmedøbt den 19.8.1782 og fremvist i Rårup kirke den 6.10.1782. Ved folketællingen i 1787 var der kun det ene barn af 2. ægteskab, og ved folketællingen i 1801 boede hun hjemme hos forældrene. Dorthe Rasmusdatter overlevede også sin anden mand, der døde den 26. oktober 1824, 77 år gammel, og hun levede sine sidste år hos væver Jens Jørgen Andersen i Lindved, indtil hun døde den 14. september 1835. Hun blev begravet på Rårup kirkegård den 18. september 1835.


 
 
 
 
NN
 
 
Mads Jørgensen Pors
Ca. 1655-1728
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Hans Madsen Pors
1708-1774
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Mette Povlsdatter
 
 
 
 
 
 
NN
 
Jørgen Hansen Pors
Ca. 1734-1781
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 


 
 
 
 
NN
 
 
Thomas Rasmussen Krage
Ca. 1662-1736
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Rasmus Thomsen Krage
1703-1778
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Dorthe Knudsdatter
Ca. 1669-1730
 
 
 
 
 
 
NN
 
Dorthe Rasmusdatter Krage
Ca. 1742-1835
 
 
 
 
 
NN
 
 
Jesper Nielsen
1700-tallet
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Johanne Jespersdatter
Ca. 1709-1772
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Maren Jørgensdatter
1700-tallet
 
 
 
 
 
 
NN
 

Kilder/Sources


Litteratur

  • Slægtsbog for efterkommere efter Juul Hansen født 1819, gårdejer i Ørnsvig, Rårup sogn. Dansk Slægtsforskning, 1968. - Nr. 18 og 19.

Bilag 1

Skifte efter Jørgen Hansen Pors maj 1781
Skifte efter Jørgen Hansen Pors, Lindved
Anno 1781 d. 3die may indfandt sig fuldmæg-
tigen fra Palsgaard Hans Adam Meyer tilligemed
2de vitterligheds vidner naunlig Peder Jacobsen
og Jes Andersen gegge gaardmænd af Lindved
udi bemelte Lindved bye i sterfboet efter afg.
huusmand Jørgen Hansen Pors, som for kort tid
er bortdøed, alt for paa den høye skifte forvalter
høy velbaarne hr. kammer-herre Reedtzes vegne
at foretage lovlig registering og vurdering til paaføl
gende skifte og deeling imellem enken Dorthe Rasmus
datter paa den eene og hendes med den afdøede sammen
aulede eneste datter Johanne Marie Jørgensdatter
paa den anden side. - Ved skiftet var ey alleene enken
med antagne lauværge Niels Andersen af Schieuflund
tilstæde, men end og Jesper Rasmussen gaardmand
i Nørre-Bjerre, der blev indsat for formynder for
den umyndige. - udi hvis samtlig hos- og overværel
se den agtende registering og vurdering tog sin begyn
delse; forinden samme foregik fremkom enken
med laugværge, samt den umyndiges værge og
erklærede: at de havde sadt sig med hinanden i hen
seende til den arv som den umyndige kunde tilkom
me efter sterfboets sande omstændigheder, saale
des at enken af kierlighed til sit barn ville til
ligge hende 1 seng eller i dets stæd penge 14 rdr :
samt 1 kiste eller i dets stæd penge 2 rdr 4 sk, og der
foruden sørge for barnets christelige og skickeli
ge opdragelse indtil hun kommer saavidt at hun kand
fortiene sit brød eller komme i mands værge, da den
skulde blive hende leveret, alt under formynderens
opsigt; og da enken saavelsom den umyndiges værge
erklærede at det var det alleryderste, som hun i følge
sterfboets tilstand kunde tillægge sit barn i fædre
arv, saa bad de skifte-retten at dette skifte uden
videre eller anden skifte behandling ville slutte skif
tet paa den maade, da de for skiftes slutning saaledes
lovede at holde skifte-retten anger og kravesløs
nu og i fremtiden - Skifte retten som med vurde
rings mændene paa det nøyeste havde efterseet sterf
boets effecter af levende og dødt, kunde ikke skønne
rettere end at dette af enken giorte erklæring var
grundet paa villeghed og at den umyndige ingen for
nærmelse i sin arve rettighed kunde lide derved. - Thi blev
den af enken og den umyndiges værge giorte declaration
udi et og alt af skifte-retten approberid og skifter saa
ledes hermed sluttet og tilendebragt. - Datum ut supra
           enken                            Som værge for
Dortea D:R:D. Rasmusdatters;    den umyndige     H.A.Meyer
     vare                            Jesper I:R:S: Rasmussen
som Laugværge
Niels N:A:S Andersen
Som overværende vitterligheds og vurderings vidner
               Peder Jacobsen og Jens Andersen

English

Jorgen Hansen was born in Lindved in the parish of Raarup about 1734. The parish register from Raarup only exists from 1751, so we are not able to find the exact date.
In October 1757 he was given copyhold to a home in Lindved, where his father lived. His father was now old and weak.
Jorgen Hansen, who was also known as Jorgen Hansen Pors married Dorthe Rasmusdatter on October 19, 1776 in the church of Raarup.
Dorthe Rasmusdatter Krage was born around 1734, and her parents were Rasmus Thomsen Krage and Johanne Jespersdatter. She was named after her paternal grandmother, Dorthe Knudsdatter from the parish of Uth.
Jorgen and Dorthe only had a few years together because he died five years later and was buried in the churchyard of Raarup on April 29, 1781. Jorgen Hansen had a humble home. The two items that their only daughter Johanne Marie Jorgensdatter (born 1777) inherited from her father were a trough and a chest.
After Jorgen's death in April 1781 Dorthe Rasmusdatter Krage married Niels Andersen from Skaevlund. On July 5, of the same year, he took over the copyhold of the house in Lindved, where she lived. The census paper from 1801 tells us, that their eighteen-year-old daughter, Maren Nielsdatter lived with her parents. Dorthe Rasmusdatter survived her second husband. She lived her last years with Jens Jorgen Andersen in Lindved, who was a weaver. She died on September 14, 1835 and was buried in the churchyard of Raarup on September 18, 1835.