Jens Andersen & Inger Elsebeth Thomasdatter

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Jens Andersen
FødtDøbt 27. maj 1672
Kalhave, Hornborg Sogn, Nim Herred, Stjernholm Amt
DødOktober 1745
Hornborg Sogn, Nim Herred, Stjernholm Amt
HvilestedBegravet 24. oktober 1745 på Hornborg kirkegård
Ægtefælle(r)Inger Elsebeth Thomasdatter
ForældreAnders Terkelsen
Dorthe Jensdatter
Inger Elsebeth Thomasdatter
Født1682
Tamdrup Bisgård, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Stjernholm Amt
DødDecember 1771 (89 år)
Hornborg Sogn, Nim Herred, Stjernholm Amt
HvilestedBegravet 12. december 1771 på Hornborg kirkegård
Ægtefælle(r)Jens Andersen
ForældreThomas Pedersen
Karen Hansdatter

Jens Andersen blev født i Hornborg Sogn i 1672, og han blev døbt den 27. maj. Forældre: Anders Terkelsen og Dorthe Jensdatter. Han kaldtes også Jens Andersen Bisgaard, og det tilnavn er egentlig fra hans kone, som blev født i Tamdrup Bisgaard. Det videreførtes hos børnene.
Han blev gift med Inger Elsebeth Thomasdatter den 26. november 1699 i Tamdrup kirke.
Inger Elsebeth Thomasdatter blev født i Tamdrup Bisgaard i Tamdrup Sogn i 1682, som datter af Thomas Pedersen og Karen Hansdatter. Hun blev hjemmedøbt den 3. april 1682 og blev fremstillet i kirken den 28. juni samme år. Hun var opkaldt efter sin far Thomas Pedersens to første hustruer, Elisabeth Jacobsdatter og Inger Biørnsdatter.
De fik børnene:

 1. Thomas Jensen Bisgaard (1701-1780).
 2. Maren Jensdatter (1704-1710).
 3. Karen Jensdatter (1707-1707).
 4. Anne Jensdatter (1708-1710).
 5. Maren Jensdatter (1711-1730).
 6. Anders Jensen Bisgaard (1714-1786?).
 7. Anne Jensdatter (1719-1769).
 8. Peder Jensen (1725-1725).

Jens Andersen var selvejergårdmand i Kalhave, Hornborg Sogn. Iflg. husbondholdsbrev dateret 4. februar 1718 overlod han gården til sønnen Thomas Jensen. Denne indførsel findes i Rask gods fæsteprotokol. Thomas Jensen overdrog i 1774 gården til sin ældste søn Jens Thomasen. Foruden Thomas Jensen var der i alt fald også sønnen Anders Jensen Bisgaard (døbt 9.12.1714), og en datter Anne Jensdatter Bisgaard (døbt 19.3.1719, død 30.5.1769 i Torup, Hedensted sogn).
Jens Andersen døde i Hornborg i 1745 og blev begravet på Hornborg kirkegård den 24. oktober.
Inger Elsebeth Thomasdatter af Kalhave døde den 12. december 1771 og blev begravet på Hornborg kirkegård den 20. december 1771, 90 år gammel.


 
 
 
 
NN
 
 
Terkel Sørensen
Ca. 1590-1650?
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Anders Terkelsen
Ca. 1630-1681
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
Død 1675
 
 
 
 
 
 
NN
 
Jens Andersen
1672-1745
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Dorthe Jensdatter
Ca. 1640-1714
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 


 
 
 
 
Thomas Mikkelsen Dal
16??-ca. 1710
 
 
Peder Thomsen Dal
Død 1636?
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Thomas Pedersen
Ca. 1621-1700
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
Inger Elsebeth Thomasdatter
1682-1771
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Karen Hansdatter
Ca. 1660-1737
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 

Kilder

 • Hvirring-Tamdrup-Hornborg kirkebog 1659-1694. - Onlineadgang: JA født 1672.
 • Hvirring-Tamdrup-Hornborg kirkebog 1696-1726. - Onlineadgang: gift 1699.
 • Hvirring-Tamdrup-Hornborg kirkebog 1766-1814. - Onlineadgang: IETD død 1771.
 • Rask gods fæsteprotokol 1719-1837 fol. 72 (G 363.1). - Husbondholdbrev 4.2.1718 til Thomas Jensen . - Onlineadgang. - Se afskrift af kilde.
 • Rask gods fæsteprotokol 1719-1837, fol. 97 (G 363.1). Nr. 43. - Husbondholdbrev 5.3.1774 til Jens Thomasen Gaardman i Kalhauge. - Onlineadgang.

Litteratur

 • Gjesager, C. E.: Mads Gjesager. [Eget forlag], 1985. - S. 160-161.
 • En slægt Therkelsen fra Hornborg sogn. Om Therkel Andersen, født 1815, og hustru, deres forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning, 1974. - Ane nr. 36 og 37.
 • Slægtsbog for efterkommere efter Jørgen Winther Jørgensen, husmand i Kalhave, Hornborg sogn født 1817. Dansk Slægtsforskning, 1978. - Ane nr. 32 og 33.

Afskrift af kilde - Husbondholdsbrev

Husbondholdsbrev til sønnen Thomas Jensen i Rask gods fœsteprotokol 1719-1837 fol. 72.
"Jeg Gottfred von Pentz til Urupgaard, Deres Kongelig Maits Marschallk, kiænder og hermed vitterlig giør, at jeg efter Jensen Andersen Bisgaards Forlangende, som hid til Dags har beboed en half Selv Eier gaard i Kalhauge, der efter nye landmaalings Matricul stoer for Hartkorn 5 Tdr 4 Skp, hans ansøgning og Begiæring hermed meddeler hans Søn Thomas Jensen Hosbondsholds Brev paa ersagte halve Selv Eier gaard, som hand formedelst Svagheds Skyld forbemelte sin Søn opladt og afstanden haver, hvilcke halve Selveyergaard hand maae have, nyde, bruge og beholde med ald sin rætte tilligelse i Bye og Marck hans Livstid, ja medens og ald den Stund hand deraf svarer alle paabudne kongl Skatter, som enten allereede er paabuden eller herefter paabuden vorder, item Hosbondens landgilde efter jordebogen til rette tiid, Desligeste holder gaardens bygning ved forsvarlig Hæfd og lige, som det sig bør, og være sit Hærskab og deres Fuldmægtig hørig og lydig, og sig efter Loven og Kongelige Forordninger i alle maader rette og forholde, og er samme halve gaard hannem for 8 rdl til Hosbondshold bleven forundt, hvilket vidre med nin egen Haands underskrivelse og Signettes hostryckelse Stadfæstes.
      Urupgaard den 4. Feb: 1718      G v Pentz".

English

Jens Andersen was born in 1672 and was christened in the church of Hornborg on May 27, 1672. He was the son of Anders Terkelsen and Dorthe Jensdattter. He was also called Jens Andersen "Bisgaard". The name Bisgaard actually came from his wife, who was born on the manor named Tamdrup Bisgaard. The name Bisgaard was continued by his children Thomas Jensen Bisgaard, Anders Jensen Bisgaard (born 12/9/1714, died after 1786) and Anne Jensdatter Bisgaard (born 3/19/1719, died 5/30/1769). Jens Andersen Bisgaard was married to Inger Elsebeth Thomasdatter in the church of Tamdrup on November 26, 1699.
Inger Elsebeth Thomasdatter was born on the manor of Tamdrup Bisgaard in 1682. Her parents were Thomas Pedersen and Karen Hansdatter. She was christened in her home on April, 3. Her christening was confirmed in the church of Tamdrup on June 28 the same year. She was named after her father’s two first wives, Elisabeth Jacobsdatter and Inger Bioernsdatter.
He was a freeholder and lived in Kalhave in the parish of Hornborg. In 1718 he handed over the farm to his eldest son Thomas Jensen Bisgaard. You can find this document in the record of copyholders from the manor of Rask in Hvirring.
Jens Andersen Bisgaard died in 1745 and was buried in the churchyard of Hornborg on October 24, 1745.
Inger Elsebeth Thomasdatter Bisgaard died in 1771 and was buried in the churchyard of Hornborg on December 12, 1771.