Katrinebjerg

Fra Min Jyske Slægt
Version fra 7. aug 2013, 18:47 af Bjuul (diskussion | bidrag) Bjuul (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '__TOC__ Matr. nr. 27a m.fl., Kirkholm by, As sogn.<br/> Iflg. 1844-matriklen var hartkornet 5-7-0-1¾. <br/> Gårdens gamle matr. nr. var nr. 2 af Hosby, og det gamle hartk...')
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning

Indholdsfortegnelse

Matr. nr. 27a m.fl., Kirkholm by, As sogn.
Iflg. 1844-matriklen var hartkornet 5-7-0-1¾.
Gårdens gamle matr. nr. var nr. 2 af Hosby, og det gamle hartkorn var 5-3-2-0. Den blev udflyttet fra Hosby by i 1790.
Gården har været fæstegård under Palsgård gods.
Beboere:
Jens Hansen Kusk (1696-176?) havde i alt fald gården i 1737-38 og indtil 1757.
Ved besigtigelsesforretningen på Palsgård gods i 1752 var der på gården 7 bæster, 3 køer, 2 2-åringers og 2 kalve. Gården var 4-længet og bestod af 32 fag, deraf var de to længer i nogenlunde stand. Der blev givet hoveri af en fuld gård, og det blev bemærket, at Jens Hansen Kusk manglede sit fæstebrev. Han havde tre sønner: Hans Jensen på 21 år, Rasmus Jensen på 12 år og Juel Jensen på 3 år.
Hans Jensen Kusk (1731-1789) overtog fæstet efter faderen Jens Hansen Kudsk i 1757. Fæstebrevet, der er dateret 4. okt. 1757 kan læses under Hans Jensen Kusks biografi.
Han blev omtrent samtidig trolovet med Anne Sørensdatter (1733-1810), og de blev gift den 15. dec. 1757. De fik i alt fald otte børn: 1. Maren Hansdatter (1760). 2. Søren Hansen (1761-8.11.1817). 3. Jens Hansen (ca. 1762-22.9.1833). 4. Christen Hansen (ca.. 1764-9.12.1838). 5. Anne Marie Hansdatter (1768). 6. Karen Marie Hansdatter (1774). 7. Anna Hansdatter (1776). 8. Rasmus Hansen (4.3.1779).
Ved folketællingen i 1787 var Maren, Jens og Christen flyttet hjemmefra, og der var en enkekone Mette Klausdatter (47 år) med hendes søn Niels Jensen på 11 år.
Christen Hansen (ca. 1764-1838) overtog i 1792 fæstet efter sin far Hans Kudsk, der døde i 1789. Fæstebrevet er dog først dateret 22.6.1792, og på det tidspunkt var gården blevet udflyttet fra Hosby. Hartkornet af ager og eng var 5 td., 2 skpr., 2 fdk., og han skulle i landgilde svare 5 rdl. 4 mk. samt forrette hel hoveri.
Christen Hansen blev omkr. 1788 gift med Margrete Hansdatter (ca. 1764-1817), og de fik børnene: 1. Hans Christensen (1788). 2. Hans Jørgen Christensen (26.1.1793-24.10.1869). 3. Søren Christensen (27.9.1794). 4. Jens Christensen (1796). 5. Rasmus Christensen (7.8.1798). 6. Morten Christensen (14.8.1800). 7. Ane Christensdatter. 8. Niels Christensen (10.9.1803). 9. Juel Christensen (10.11.1805).
Ved folketællingen i 1801 var der også en 26-årig tjenestepige, Karen Marie Hansdatter.
Ved folketællingen i 1834 ser vi Gyde Christensdatter som kone på gården. Hun var blevet gift med Christen Hansen, efter at hans første kone Margrethe Hansdatter var død i 1817. Hans børn Juul og Ane boede stadig hjemme, og desuden var der en tjenestekarl Rasmus Sørensen på 20 år og en tjenestepige Karen Marie Nielsdatter på 15 år.
Det blev den yngste søn Juel Christensen, der overtog fæstet efter faderen Christen Hansen. Fæstebrevet er dateret 8.7.1837. Han blev gift i As kirke den 4.6.1836 med Kirsten Sørensdatter. Hun var datter af Søren Pedersen Toft i Holbækgård, As sogn, og hun var døbt den 13.3.1804.
Efter den ny matrikel 1844 blev hartkornet sat til 5-7-0-1¾. Juul Christensen frikøbte gården fra Palsgård ca. 1850-55. Ved folketællingen i 1840 havde Juel Christensen og Kirsten Sørensdatter tre små børn, nemlig Christen Juelsen på 4 år, Søren Juelsen på 2 år og Niels Juelsen på 1 år. Stedmoderen Gyde Christensdatter var aftægtsenke, og der var en ugift tjenestekarl, Jacob Johansen, på 25 år, en tjenestepige, Ane Marie Nielsdatter, på 24 år samt en tjenestepige, Inger Jørgensdatter, på 13 år. Juel Christensen fik yderligere tre børn, nemlig Grethe Juelsdatter (født ca. 1842), Morten Juelsen (født 1843, død 27.3.1844, 10 mdr. gl.) og Morten Juelsen (født 1849, død 7.3.1850, 16 uger gl.).
Sønnen Søren Julsen købte gården af faderen den 24.2.1873.
Rasmus Christian Juelsen (født 28.6.1875) overtog gården efter sin far Søren Julsen den 15.7.1908. Han var gift med Marie Jørgensen (født i Kirkholm 3.1.1879).
Kilder

Div. jordebøger fra Palsgård gods.
Fæstebreve fra Palsgård gods.
Fæsteprotokol fra Palsgård 1719-1784 (LAV: G 370.13) [fol. 297 Hans Jensen Kusks fæstebrev].
Besigtigelsesforretning Palsgaard 1752. (LAV: G 370.21).
Folketællingen for As sogn 1787, 1801, 1834, 1840, 1845.

Litteratur

Danske gårde i tekst og billeder. Forlaget Danske Landbrug, 1987-. [Vejle amt, bd. IIa, s. 348].
Danske Gaarde. Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Udarb. af J.C.B. la Cour. Aarhus, "Danske Gaarde"s Forlag, 1906-1918. 4 bd. [3. saml. bd. 1, s. 521].