Koldsgård

Fra Min Jyske Slægt
Version fra 27. feb 2023, 10:34 af Bjuul (diskussion | bidrag) Bjuul (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning
Koldsgård
Koldsgård la Cour.JPG
'
NavnKoldsgård
AdresseØster Bisholtvej 5, Over Glud, 8700 Horsens (Hedensted Kommune)
Matrikel nummer6a m.fl.
EjerlavØ. Bisholt By, Glud Sogn


Indholdsfortegnelse

Koldsgård ligger i Over Glud nordvest for Glud by. Den havde tidligere matr.nr 6a m.fl. af Øster Bisholt. Gården består nu (2019) af matr.nr. 6k (Øster Bisholt By, Glud) samt 1g (V. Bisholt By, Skjold) på ialt 49192 m². Den benyttes til erhvervsmæssig produktion.
Jordens bonitet er lermuld på lerunderlag.

I lensregnskaberne fra Stjernholm Len finder vi Kolsgård nævnt i begyndelsen af 1600-tallet. I ekstraskattemandtalslisten fra 1610-31 er gården nævnt med fæsteren/beboeren Jens Sørensen.
Ifølge Glud sogns første kirkebog blev Niels Sørensens mor af Kolsgaard begravet d. 26.8.1677. Derfor kan man formode, at hun har været gift med Søren Koldsgaard, som vi må antage er død før 1766, som er det år, optegnelserne i Glud kirkebog begynder.
I Stjernholm amt matrikel 1664 ser vi, at det var en Søren Sørensen, der var bruger af Kolsgaard. Han kan være identisk med eller far til den Søren Kolsgaard, der sammen med en Niels Kolsgaard herefter ses på gården. Ifølge Chr. 5.s matrikel bestod Koldsgaarde i virkeligheden af 3 gårde.
Fra år 1700 var det Jørgen Nielsen, der var fæster af Koldsgård. Han blev den 26.9.1700 gift med Niels Kolsgaards datter Maren Nielsdatter, der blev døbt i 1670 og døde i juli 1708. Jørgen Nielsen giftede sig igen med en Maren Nielsdatter, og han døde den 5.3.1733, hvorefter fæstet af Koldsgård blev overtaget af Rasmus Sørensen, der giftede sig med Jørgen Nielsens datter Maren Jørgensdatter i 1734 (født 22.10.1710, død 22.3.1747). Ifølge Glud sogns første kirkebog blev Niels Sørensens mor af Kolsgaard begravet d. 26.8.1677. Derfor kan man formode, at hun har været gift med Søren Koldsgaard, som vi må antage er død før 1766, som er det år, optegnelserne i Glud kirkebog begynder. I Stjernholm amt matrikel 1664 ser vi, at det var en Søren Sørensen, der var bruger af Kolsgaard. Han kan være identisk med eller far til den Søren Kolsgaard, der sammen med en Niels Kolsgaard herefter ses på gården. Ifølge Chr. 5.s matrikel bestod Koldsgaarde i virkeligheden af 3 gårde.

Mens Jørgen Nielsen var fæster, blev gården i 1732 solgt af Gert Lichtenberg til Engelsholm m.fl. gårde til Poul Glud på Jensgård. Hartkornet var 8 td., 5 skp., 1 alb., og i årlig landgilde skulle der bl.a. svares 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte have m.m. Det fremgår af skødet, som også kan læses digitalt.
Rasmus Sørensen Koldsgaard afstod gården før 1787, og det har nok været omkring 1779, hvor datteren Maren Rasmusdatter blev gift med Søren Jensen, der blev den næste fæster af Koldsgård.
I 1807 overtog Frederik Andersen fæstet af gården. Han var Søren Jensens stedsøn, idet hans mor Maren Rasmusdatter havde fået en uægte søn den 11.10.1776. Han havde gården indtil 1.9.1838, hvor hans søn Rasmus Frederiksen overtog fæstet.
Gården havde i 1803 8½ tdr. hartkorn og var da den største bondegård i Glud sogn. Den blev købt til selveje fra Boller den 24.11.1856 for 6.325 rbd., men forinden var der blevet taget noget jord fra, hvorpå der blev bygget 4 husmandssteder på ca. 6 tdr. land hver. I 1857 blev der solgt yderligere jord fra. Kommunen købte en lod til et jordemoderhus, og en anden lod blev til gartneri.
Rasmus Sørensen afstod i oktober 1887 gården til sin svigersøn Søren Rasmus Hansen (født 17.9.1866). Gården havde omkr. 1906 et areal på 50 tdr. land, hvoraf agerjorden udgjorde 45 tdr. land, og på det tidspunkt var der en besætning på 14 køer, 12 stk. ungkvæg og kalve af jysk race, 4 heste, 1 plag og 2 får. Derudover var der en årlig produktion af 35 fedesvin.
Søren Rasmus Hansen solgte resten af Søndermarken til sin søn Karl Hansen, som byggede en ny gård og kaldte den Lille Koldsgård. Koldsgård blev i 1934 solgt til Ejnar J. Glassov for 52.600 kr. (ejendomsskyld 32.900 kr). Dette skøde blev tinglæst den 15.3.1934.
I "Danske Landmænd og deres Indsats" fra 1945 står der, at Glassow i 1934 overtog en besætning på 2 heste, 9 køer, 8 ungkvæg og 12 svin, men 11 år senere var besætningen steget til 4 heste, 13 køer, 13 ungkvæg og 40 svin. Glassov var på det tidspunkt formand for Glud Andels-Mejeri og har desuden været formand for Glud Kvægavlsforening.
L. Fjord Pedersen overtog gården (matr.nr. 6a + 1g) i 1959 fra E.J. Glassov. Dette skøde blev tinglæst den 26.6.1959. Købssummen udgjorde 162.500 kr og ejendomsskylden var 86.000 kr.

Billeder

Kilder

 • Glud kirkebøger 1666-1779.
 • Regnskaber 1559-1660, Lensregnskaber. Stjernholm. C. Ekstraskattemandtaller Danmark 1610-1631. - Onlineadgang.
 • Stjernholm amt matrikel 1664. - Fol. 36: Kolsgaard. - Onlineadgang.
 • Rentekammeret. Chr. 5.s matrikel. Modelbøger. 1759, fol. 195. - Onlineadgang. - Koldsgaarde.
 • Rentekammeret. Chr. 5.s matrikel. Markbøger samt eng-, skov- og græsningstaksationer. 1012, fol. 131. - Onlineadgang. - Opsl. 413: Koldsgaard.
 • Skøde 21.10.1732 fra Gert Lichtenberg til Poul Glud på en gård i Ø. Bisholt. - Onlineadgang.
 • Boller og Møgelkjær Gods. Navneregister til fæsteprotokol s. 49b. - Onlineadgang. -- Henvisning til Rasmus Frederiksens fæstebrev 1838.
 • Boller fæsteprotokol 1777-1869 fol. 443b. - Onlineadgang. - Fæstebrev 9.12.1838 til Rasmus Frederiksen.
 • Bjerre-Hatting Herredsfoged. Matrikel for Bjerre Herrred 1844, s. 62. - Onlineadgang. - opsl. 62.
 • Bjerre Herredsfoged. Realregister. 1856 Glud I Jensgård hovedgård m.fl. B67-SP43 - 1959. - Onlineadgang - (opsl. 181).
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1885 15 B67-SP12 – 1888, s. 611b. - Onlineadgang. - Opsl. 404: Skøde på matr.nr. 6a fra Rasmus Frederiksen til Rasmus Hansen tinglæst 24.10.1887.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1920 30 B67-SP27 – 1921, s. 664. - Onlineadgang. - Opsl. 322: Skøde på matr.nr. 1g fra Storgaard til Søren Hansen tinglæst 28.4.1921.
 • Domstolsstyrelsen. Indskannede Tingbøger 1927-2000, s. 667. - Onlineadgang. - Opsl. 674: Matr.Nr. 6k.

Litteratur

 • Baungaard, Jens P.: Glud-Hjarnø Sogns Historie. Horsens, 1948. - S. 30-31. - Onlineadgang.
 • Danske Gaarde. Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Udarb. af J.C.B. la Cour. Aarhus, "Danske Gaarde"s Forlag, 1906-1918. 4 bd. - 3. saml. bd. 1, s. 529-530. - Onlineadgang.
 • Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats. Bd. 5, 2: Vejle Amt. 1945. - S. 519: Glassow, Ejnar Jørgensen. - Onlineadgang.