Lergravhus i Blenstrup

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Lergravhus
Lergravhus i Blenstrup2.jpg
'
NavnLergravhus
AdresseØsterbygade 2, Blenstrup, 9520 Skørping
Matrikel nummer21
EjerlavBlenstrup By, Blenstrup

Lergravhus har fået sit navn efter beliggenheden oven på en gammel lergrav, hvilket tydeligt fremgår ved at sammenligne de to gamle matrikelkort, som er gengivet i begyndelsen af afsnittet Billeder. Det ligger på matr.nr. 21 i Blenstrup by og har i dag adressen Østerbygade 2.
Matriklen er kommet til efter 1844, idet vi ikke finder det i Hellum-Hindsted Herredsfogeds ny matrikel for Hellum Herred 1844.

Peder Nielsen i Blenstrup købte i 1880 ejendommene matr.nr. 8 samt 14m og 21 fra grevskabet Lindenborg - "i medfør af Justitsministeriets under 12te Februar 1873 i Henhold til Lov af 21de Juni 1854 givne og den 6te Marts næstefter under Grevskabet Lindenborgs Birketingsret tinglæste Resolution for Salg af Grevskabets Bøndergods...". Købekontrakten er dateret 21.10.1880, og skødet blev tinglæst den 17.2.1885.

Peder Nielsen solgte i 1887 matriklerne nr. 14m og 21 til datteren Ane Kirstine Pedersen (htk hhv. 3/4 og ½ alb.). Skødet blev tinglæst den 5.4.1887 og indholder også en aftægtskontrakt, således at faderen fik overladt huset på matr.nr. 14m som aftægtsbolig "med Undtagelse af 1 Stue i vestre Ende og søndre Side af Huset".

Ane Kirstine Pedersen solgte i 1889 matr.nr. 21 til Ole Christensen. Skødet er dateret den 8.11.1889, men det blev først tinglæst den 1.12.1896.
Samme dag, nemlig den 1.12.1896 blev der tinglæst et skøde på et stykke jord, som Ole Christensen købte til fra matr.nr. 5a i Dollerup af gårdejer Niels P. Nielsen i Blenstrup. Det var den østre del af en hedelod, og det lå mellem Blenstrup-St.Brøndum vejen og Dollerup jorder. Hartkornet var 1 skp., 3 fdk., 2 1/4 alb.
I 1902 købte Ole Christensen igen mere jord til, idet parcellerne matr.nr. 3c og 23 blev indlemmet.

Efter Ole Christensens død i 1939 blev huset overtaget af den yngste søn Henry Kristensen, som hele resten af sit liv boede her sammen med niecen Gerda Kristensen. De parceller, der var tilkøbt i 1902, blev solgt fra igen i 1963 og 1965.
Henry Emil Kristensen døde den 8.8.1978, og den 21.3.1979 blev der ifølge tingbogen udstedt en skifteretsattest som adkomst for Hugo Poulsen m.fl. Og samme dag blev der læst et arveudlægsskøde til Ove Mortensen og Knud Erik Eriksen.

Huset ligger i dag som et rødstensparcelhus i Blenstrup by. Grundens samlede areal er 816 m2.

Billeder

Kilder

  • Hellum-Hindsted Herredsfoged Realregister. 1880 Blenstrup og Gerding B41-Sp101 – 1955. - Onlineadgang.
  • Hellum-Hindsted Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1884 AD B41-SP31 – 1885, fol. 443. - Skøde 19.6.1884, læst 17.2.1885 og købekontrakt 21.10.1880 fra lensgreve E.v. Schimmelmann til Peder Nielsen. - Onlineadgang.
  • Hellum-Hindsted Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1886 AF B41-SP33 – 1887, fol. 631. - Skøde 5.11.1886, læst 5.4.1887 fra Peder Nielsen til Ane Kirstine Pedersen. - Onlineadgang.
  • Hellum-Hindsted Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1896 AN B41-SP40 – 1898, fol. 61. - Skøde 8.11.1889, læst 1.12.1896 fra Ane Kirstine Pedersen til Ole Christensen. - Onlineadgang.
  • Hellum-Hindsted Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1896 AN B41-SP40 – 1898, fol. 62. - Købekontrakt 27.11.1895, tinglæst 1.12.1896 fra Niels P. Nielsen til Ole Christensen. - Onlineadgang.
  • Hellum-Hindsted Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1902 AR B41-SP44 – 1903, fol. 725. - Købekontrakt 21.8.1902 og skøde 6.1.1903, tinglæst 13.1.1903 fra Christen Rosenbeck i Blenstrup til Ole Christensen. - Onlineadgang.
  • Indskannede Tingbøger 1927-2000. Nordjylland, Terndrup 77 Askildrup By, Blenstrup 630151 27. - Matr.nr. 21, Blenstrup by, Blenstrup. - Onlineadgang.