Mette Marie Christensdatter

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Mette Marie Christensdatter
Mette Marie.jpg
'
Født7. maj 1843
Horsens Hedegårde, Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt
Død9. juni 1931 (88 år)
Blenstrup, Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt
HvilestedBegravet 16. juni 1931 på Blenstrup kirkegård
Ægtefælle(r)Anders Peder Hans Pedersen
ForældreChristen Nielsen Smed
Ane Kirstine Andersdatter

Mette Marie Christensdatter blev født i Horsens Hedegårde, Blenstrup Sogn, den 7. maj 1843 og blev hjemmedøbt den 14. maj, fordi man var bange for, at hun ikke ville overleve. Hun blev opkaldt efter sin farmor Mette Marie Jørgensdatter (1777-1845).
Mette Marie var datter af Christen Nielsen Smed og hustru Ane Kirstine Andersdatter. Hendes dåb blev publiceret i Blenstrup Kirke den 13. august 1843, og fadderne var gårdmand Jens Bechs hustru fra Askildrup, Ane Nielsdatter, og ungpige Jakobine Andersdatter fra Dollerup, samt husmand Anders Carlsen på Gerding Mark, ungkarl Niels Jakobsen og dreng Christen Nielsen fra Røde Mølle.
Mette Marie blev konfirmeret i Blenstrup kirke den 11. oktober 1857. Hun fik karaktererne "Temmelig god" for kundskaber og "Meget god" for opførsel.
På det tidspunkt var hun ikke ude at tjene, men ved folketællingen i 1860, da hun var 17 år gammel, tjente hun hos gårdmand Mikkel Danielsen i Blenstrup. Ved folketællingen i 1870 var hun tyende hos en anden gårdmand i Blenstrup.
Som 20-årig (12. marts 1864) fik hun en søn Niels Peter Kristensen med karlen Peder Madsen i Horsens, og den 27. april 1867 fik hun endnu et uægte barn, Ole Christensen, med Laurids Knudsen i Skibsted. At det ikke var så ualmindeligt at få et barn uden for ægteskab ses af den kendsgerning, at mellem 1865 og 1878 var 11,1% af samtlige fødsler “uægte fødsler”. Det har dog nok alligevel været lidt skamfuldt for Mette Marie og hendes familie, for han var en gift mand, og sandheden blev dysset ned ved at sige, at han udvandrede til Amerika, da han opdagede, at Mette Marie var gravid. hvilket altså ikke var i overensstemmelse med sandheden.
Det blev dog ingen af de to mænd, hun giftede sig med, men derimod med Anders Peder Hans Pedersen, kaldet Anders Øland. Han var søn af ugifte Ane Dorthea Andersdatter, og født i Blenstrup Sogn den 17. februar 1851.
Efter giftermålet den 4. november 1876 kunne Mette Marie selv tage sig af sine to drenge, som indtil da var blevet opdraget hos hendes forældre.
“Mæt Mari” og Anders Øland boede i et hus på en høj lige uden for Blenstrup på vej mod Lindenborg. Det kaldes nu Ølandshuset og er sat pænt i stand, så det er svært at forestille sig, hvor små kår man har levet under i dette hus. Ud fra to forskellige erindringer kan vi få en fornemmelse af, hvordan huset så ud indvendigt dengang. Oldebarnet Johanne Pedersen i Blenstrup (1996) fortæller, at gulvet i stuen var en ganske almindelig stenpikning, og her var der et bord med et par stole, en slagbænk og en dragkiste. Stuens belysning var en petroleumslampe. Det inderste rum i huset var også sovekammer, og det var her, de for det meste sad. Her var der to faste senge ved indervæggen, et bord og en bilæggerovn.
Om deres alderdom mindedes barnebarnet Niels Kristian Kristensen, at de foruden haven havde tre geder og nogle høns og derfor var selvforsynende med grønsager, mælk og æg. De fik 35 kr. om måneden i alderdomsunderstøttelse, men Anders Øland blev langt op i årene ved med at gå ud på lidt arbejde som f.eks. at grave tørv. Han havde hele sit liv været daglejer på de omkringliggende gårde, og han var et elskeligt menneske, som aldrig blev kaldt andet end bedstefar af Mette Maries børnebørn. “Bedstemor forstod at udnytte tiden - hun kunne godt lide at læse, og samtidig sad hun og strikkede”. Mette Marie tjente lidt ved at strikke hoser.
Hun ville gerne vise, at de ikke var helt fattige, og derfor stod der altid en kaffekande og kogte på bilæggerovnen. Man kan selv forestille sig, hvordan den har smagt. Johanne Pedersen erindrer også, at der over sengen hang bagerbrød i en flettet kurv. Mette Marie syntes åbenbart, at det hørte sig til, selv om det må have været en luksus at købe brød hos bageren, og at det efterhånden blev gammelt og hårdt som sten, tog man ikke så nøje.
Der var ingen brønd ved huset, og Anders Øland måtte hver dag hente vand i Djævlehullet med sit åg. Det var besværligt at hente vand, og han mente, at to spande vand daglig var nok, så derfor blev det udnyttet til sidste dråbe og genbrugt, “inden det til slut anvendtes som vaskevand til de sure tæer”.

Den 4. november 1926 fejrede Mette Marie og Anders Øland deres guldbryllup. I den anledning var der nogle dage før et lille indlæg i Aalborg Amtstidende, hvor man kunne læse følgende:
   Paa Torsdag den 4. November kan Husejer Anders Øland og Hustru, Blenstrup, fejre deres Guldbryllup.
Anders Øland, der er 76 Aar, er ikke slet saa rask af Helbred som sin Hustru, der trods sine 83 Aar endnu kvik og let til Bens passer sit Hus og sammen med sin Mand engang imellem gaar en lille, rask Tur paa Besøg hos Familien.
Det har heller ikke været lutter Helligdage, de to har haft. Fra deres tidligste Ungdom lærte de at tage fat, og da de for 50 Aar siden flyttede ind og satte Bo i det lille Hus paa Bakken, var de parate til at tage fat med hinanden i Arbejdet for Udkommet.
I 36 Aar gik Anders Øland hver Søgnedag paa Arbejde i Gaardejer A. Korups Gaard i Dollerup, baade Vinter og Sommer, og enten der var Sne eller Regn, var Anders paa sin Plads og holdt ud til sildig Aften, altid trofast og støt ved sit Arbejde, rolig og mild i sin Færd, baade ude og hjemme.
En trofast Medhjælper og en god Hustru havde han i Mette Marie, der mangen Gang vandrede med ham og hjalp ham med hans Arbejde, foruden hvad hun udrettede i Hjemmet. Det er en utrolig Mængde Strikkearbejde, hun har udført gennem de mange Aar, og mange Børn fandt Vej op til Mette Marie for at lære deres A. B. C., og endda plejede og passede hun kærligt i 15 Aar sin gamle Fader, der opnåede den høje Alder af 102 Aar.
De gamle Guldbrudefolk ønsker at fejre deres Højtidsdag, som deres Liv har været, stille og roligt, kun sammen med deres to Børn og øvrige Familie, men mange venlige Hilsner og Tanker vil paa Torsdag gaa til det lille Hjem, til de to altid tilfredse Mennesker, der kun har skabt sig Venner, og sikkert vil alles Ønsker mødes i dette ene, at det gamle Guldbrudepar maa faa en god og fredfyldt Livsaften.

Mette Marie Øland døde den 9. juni 1931, 88 år gammel, og hun blev begravet på Blenstrup kirkegård den 16. juni 1931.
Anders Peter Hans Petersen Øland døde et halvt år efter den 20. januar 1932, knap 81 år gammel. Han blev begravet på Blenstrup kirkegård den 25. januar 1932.


 
 
 
 
Anders Christensen Smed
1735/1738-1801
 
 
Niels Andersen Smed
1782-1836
 
 
 
 
 
 
Anne Nielsdatter
Ca. 1744-efter 1801
 
 
Christen Nielsen Smed
1811-1912
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Mette Marie Jørgensdatter
1777-1845
 
 
 
 
 
 
NN
 
Mette Marie Christensdatter
1843-1931
 
 
 
 
 
Anders Nielsen
1750-1815
 
 
Anders Andersen (Carlsen)
1784-1863
 
 
 
 
 
 
Kirsten Nielsdatter
Ca. 1747/1749-1820
 
 
Ane Kirstine Andersdatter
1814-1898
 
 
 
 
 
 
Niels Jacobsen
1757-1838
 
 
Mariane Nielsdatter
1788-1859
 
 
 
 
 
 
Ane Jensdatter
1761-1838
 


Billeder

Kilder

  • Blenstrup kirkebog 1835-1860. - Onlineadgang: født 1843, konf. 1857.
  • Blenstrup kirkebog 1860-1879. - Onlineadgang: barn født 1864, barn født 1867, gift 1876.
  • Blenstrup kirkebog 1925-1934. - Onlineadgang: MMCD død 1931, APHPØ død 1832.
  • Aalborg Amtstidende 29.10.1926 s. 4. - Guldbryllup i Blenstrup.
  • Aalborg Amtstidende 11.6.1931 s. 9 + (igen) 12.6.1931 s. 11. - Dødsannonce for Mette Marie Øland.
  • Aalborg Amtstidende 21.1.1932 s. 8. - Dødsannonce for Anders Øland.

Litteratur

  • Qvistorff, Helge V.: Hvor Danmark er lunere. 207 tidsbilleder, krøniker og anekdoter fra Østhimmerland. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1996. - S. 139-140 (nr. 180).


Ølandshuset i Blenstrup

Matr. nr. 5 p, Dollerup by, Blenstrup
Huset blev i 1947 solgt af Peder Christensen til Søren Mikael Nielsen (1873-1964), der flyttede ind sammen med sønnen og svigerdatteren og deres to piger. Skødet fra 1947 er tinglyst 20.9.1947, og størrelsen på grunden angives at være 2 1/4 album.
På det tidspunkt var der ikke indlagt vand. Det skulle hentes i det såkaldte Djævlehul, hvor også Anders Øland i sin tid hentede vand, men Søren Mikael Nielsen fik kort efter overtagelsen lavet en brønd ved huset.
Søren Mikael Nielsen havde været gift med Andrea, født Henriksen, som døde i Blenstrup sogn i 1945. Hun var datter af Mette Marie Christensdatters søster Mariane.

Billeder af Ølandshuset

Kilder til Ølandshuset

  • Indskannede tingbøger 1927-2000. Nordjylland Terndrup 77 Dollerup By, Blenstrup 630153 28. - Matr. nr. 5 p, Dollerup by, Blenstrup. - Onlineadgang.