Forskel mellem versioner af "Nørgård"

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
(Oprettede siden med 'Stougård, Bisholt, Glud sogn Stougård lå i Glud sogn med sine bygninger og en del af marken, mens den største del af marken lå i Skjold sogn. Stougård har sikkert all...')
 
 
(21 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
Stougård, Bisholt, Glud sogn
+
{{infoboks ejendom
Stougård lå i Glud sogn med sine bygninger og en del af marken, mens den største del af marken lå i Skjold sogn.  
+
| navn          = Nørgård
Stougård har sikkert allerede fra midten af 1600-tallet været en slægtsgård. Den 1.5.1681 "blef den ældgammel mand Jørgen Sørensen af Stougaard begrafven". Efter navnet at dømme kunne det godt være hans søn, der blev den næste fæster af Stougaard. I alt fald blev Søren Jørgensen i Stougaard i 1672 gift med Kirsten Jensdatter fra Barritskov, og han var sandsynligvis far til Karen Sørensdatter (f. ca. 1653, d. i Nørby, Glud sogn, d. 30.2.1743 [sic!], 90 år gl.). Glud kirkebog starter dog først i 1666, så det kan ikke verificeres, og Søren Jørgensens giftermål i 1672 er sandsynligvis ikke hans første. Både med hensyn til tid og navne passer det fint sammen. I slutningen af 1600-tallet har der tilsyneladende været to beboere af Stougaard ved navn Rasmus Nielsen Stougaard. Den ene var Rasmus Bunde Stougaard, der var søn af Niels Bunde i Bisholt, og han døde i 1715. Det kan være hans søn Søren Rasmussen Bonde, der i 1729 ses på nabogården "Bondgård" i Ø.Bisholt.  
+
| billede        =
Den anden, Rasmus Nielsen Stougaard blev gift med Søren Jørgensens datter Karen Sørensdatter, og han døde i 1721. Hans søn Hans Rasmussen Stougaard (døbt 29.3.1685) overtog fæstet efter sin far og havde det indtil sin død i 1730. Hans Rasmussen Stougaard var gift med Birgitte Hansdatter fra Skjold (1701-20.5.1758), og deres eneste efterlevende barn, en søn Rasmus, blev født d. 9.9.1727. Han døde i 1759 og tjente da som staldkarl på gården Fyrendal på Sjælland.
+
| adresse        = Østrupvej 49, 7130 Juelsminde (Hedensted Kommune)
Den 15. april 1731 fik Jørgen Sørensen af Bisholt fæstet af Stougaard, og han giftede sig da med enken Birgitte Hansdatter. Jørgen Stougaard var fæster i mange år, og hans søn Søren Jørgensen Stougaard (7.4.1734-okt. 1796) ses som beboer af Stougaard fra 1760'erne. Iflg. folketællingen fra 1787 samt undersøgelser i Glud kirkebog ser det dog ud til, at Stougaard i sidste halvdel af 1700-tallet har været delt i to halvgårde, hvoraf den ene var beboet af Jørgen Sørensen Stougaard. Han overdrog i første halvdel af 1780'erne fæstet til svigersønnen Jørgen Sørensen, der blev gift med hans datter Anne. Faktum er dog, at han ved folketællingen i 1787 boede til aftægt hos datteren og svigersønnen.  
+
| matrikel      = 13a m.fl.
På nabogården (= den anden halvpart) boede Jørgen Stougaards ældste søn Søren Jørgensen Stougaard [1].  
+
| ejerlav        = Sønderby By, Glud Sogn
Fæsteren af Stougård var i 1803 den ovenfor nævnte svigersøn Jørgen Sørensen, og gården havde da et areal på 61 tdr. hartkorn.  
+
| byggeår        = 
Rasmus Olesen Broch havde gården i 1826, og hans enke Kirsten Jørgensdatter, købte den til selveje fra Boller i 1871. Kort efter afstod hun gården til sin søn Jørgen Rasmussen. Han var ugift ved folketællingen i 1890, og han solgte gården i 1894 til sin bror Hans Jørgen Rasmussen.  
+
| byggestil      =
I 1911 blev gården solgt til Jens Juhl Jensen, der i 1932 solgte gården til Thorvald Andersen.
+
| byggemateriale =
[redigér] Kilder
+
| arkitekt      =
Glud kirkebog. Boller/Møgelkjær skifteprotokol 1696-1721 (G 366.148): fol.194B [skifte efter Rasmus Nielsen Stougaard i Bisholt 9.4.1721].  
+
}}
Boller/Møgelkjær skifteprotokol 1721-1745 (G 366.149): fol.88 [skifte efter Hans Rasmussen i Stovgård i Bisholt by 14.4.1731] .
+
 
Boller/Møgelkjær skifteprotokol 1745-1769 (G 366.150): fol.268 [skifte efter Rasmus Hansen 15.6.1759]
+
 
[redigér] Litteratur
+
__TOC__
Baungaard, Jens P.: Glud-Hjarnø Sogns Historie. Horsens, 1948. [S. 28].
+
Nørgård, der har matr.nr. 13a m.fl., var i ældre tider den første ejendom, man kom til i Sønderby, når man kom fra Østrup. Og det var også den største gård.
 +
Hartkornet var i beg. af 1900-tallet på 4 tdr., 5 skp., 1 alb.. Arealet var på 52 td. land, hvoraf ageren udgjorde 43, eng 5 og have og gårdsplads 1 td. land. Jordens bonitet er lermuld på lerunderlag. Iflg. de nyeste oplysninger (2010) fra Kort og Matrikelstyrelsens Matrikelinfo har matr.nr. 13a nu en størrelse af 4980 m2 og er hjemsted for en privat virksomhed. <br/>
 +
Af Glud sogns ældste kirkebog fremgår det, at Jens Sørensen af Nørgård blev begravet den 17.11.1678. Hans kone døde og blev begravet d. 6.2.1666 og blev da benævnt "Jens Nørgaards qvinde". Jens Nørgaard var sikkert en bror til Jørgen Sørensen af Nørgaard, der blev begravet på Glud kirkegård den 4.5.1690, 74 år gammel. <br/>
 +
Rasmus Hansen fik fæstebrev på Nørgård i 1703. Gården hørte da under Palsgård, og hartkornet var sat til 7-4-1-0. Fæstebrevet er indført i Palsgårds første fæsteprotokol den 16.7.1719. <br/>
 +
Rasmus Hansen i Nørgaard fik børn fra 1705 og i årene fremover. Han blev efterfulgt af sin søn [[Hans Rasmussen & Maren Jacobsdatter|Hans Rasmussen]] (1707-1795). <br/>
 +
Hans Rasmussens søn Søren Hansen (født ca. 1750) blev den næste fæster (1784). Han var medlem af fattigkommissionen, der blev oprettet i 1803, og han kaldte sig Søren Nørgaard. Han døde den 12.5.1817, og d. 30.8.1818 blev hans enke, Appelone Rasmusdatter (født ca. 1772, død 8.5.1840) gift med Søren Pedersen, der var fra Thorsted sogn. Han døde den 11.12.1849 og efterlod sig en ung enke, Ane Marie Hansdatter, der den 10.5.1851 blev gift med Rasmus Peder Olesen fra Nørre Bjerre. <br/>
 +
Rasmus Peder Olesen (født ca. 1823) købte gården til selveje fra Jensgård i 1856. Hans søn Søren Rasmussen Nørgaard (født 2.7.1857), overtog gården i 1881. Han var gift med Birgitte Rasmussen. Deres søn Alfred Nørgaard overtog gården i 1918. <br/>
 +
I "Danske Landmænd og deres Indsats" står der om Alfred Nørgaard, at da han overtog gården, var den på 44 tdr. land. Ejendomsskylden var i 1944 40.000 kr, og grundskylden 29.600 kr. Besætningen bestod af 3 heste, 12 køer, 12 ungkvæg og 35 svin.
 +
 
 +
==== Billeder ====
 +
<gallery widths=200px>
 +
Fil:nørgård.JPG|Udsnit af matrikelkort. Sønderby By, Glud 1819-1863. Kilde: [https://hkpn.gst.dk/ Historiske kort på nettet].
 +
Fil:NGS1948-52Aal.jpg|Nørgård 1948-52. Danmark set fra luften. <span style="font-size:6pt">(Kilde: Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.</span>
 +
Fil:Nørgård 1955 Sylvest Jensen.jpg|Nørgård 1955. Danmark set fra luften. <span style="font-size:6pt">(Kilde: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.</span>
 +
Fil:Nørgård 1959 Sylvest Jensen.jpg|Nørgård 1959. Danmark set fra luften. <span style="font-size:6pt">(Kilde: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.</span>
 +
</gallery>
 +
På arkiv.dk findes der flere [https://arkiv.dk/soeg?searchstring=n%C3%B8rg%C3%A5rd&valgtearkiverids=462 gamle billeder] fra Nørgård.<br/>
 +
[https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution Danmarks Miljøportal] kan man finde nyere billeder af ejendommen set fra luften.<br/>
 +
 
 +
==== Kilder ====
 +
* Palsgård fæsteprotokol 1719-1789 fol. 67 (G 370-13). [Rasmus Hansens fæstebrev]. <br/>
 +
* Palsgård fæsteprotokol 1719-1789 fol. 129 (G 370-13). [Hans Rasmussens fæstebrev].<br/>
 +
* Palsgård fæsteprotokol 1776-1848 fol. 155. Også i [https://www.wadschier.dk/arkivalie/palsgaard-godsarkiv-faesteprotokol-1776-1848/746/155/0 digital udgave] via wadschier.dk . [Fæstebrev 11.9.1818 til Søren Pedersen]. Protokollen befinder sig på Juelsminde Bibliotek, men er affotograferet af Knud Haaning. (juni 2009).
 +
==== Litteratur ==== 
 +
* Baungaard, Jens P.: Glud-Hjarnø Sogns Historie. Horsens, 1948. [S. 65-66]. Også i [https://dis-danmark.dk/bibliotek/807063.pdf#page=64 digital udgave] via Slægtsforskernes Bibliotek. <br/>
 +
* Danske Gaarde. Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Udarb. af J.C.B. la Cour. Aarhus, "Danske Gaarde"s Forlag, 1906-1918. 4 bd. [Om Nørgård: 3. saml. bd. 1, s. 529-530]. Også i [https://www.ronlev.dk/webdokumenter/danske-gaarde-III-samling-forste-bind.pdf#page=529 digital udgave] via Slægtsforskernes Bibliotek.<br/>
 +
* Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats. Bd. 5, 1: Vejle Amt. 1944. [S. 527: Om Alfred Gustav Nørgaard]. Også i [https://issuu.com/lokalarkivetgludraarup/docs/danske_landm__nd_og_deres_indsats_- digital udgave] via Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv.. <br/>

Nuværende version fra 9. maj 2020, 08:21

Nørgård
NavnNørgård
AdresseØstrupvej 49, 7130 Juelsminde (Hedensted Kommune)
Matrikel nummer13a m.fl.
EjerlavSønderby By, Glud Sogn


Indholdsfortegnelse

Nørgård, der har matr.nr. 13a m.fl., var i ældre tider den første ejendom, man kom til i Sønderby, når man kom fra Østrup. Og det var også den største gård. Hartkornet var i beg. af 1900-tallet på 4 tdr., 5 skp., 1 alb.. Arealet var på 52 td. land, hvoraf ageren udgjorde 43, eng 5 og have og gårdsplads 1 td. land. Jordens bonitet er lermuld på lerunderlag. Iflg. de nyeste oplysninger (2010) fra Kort og Matrikelstyrelsens Matrikelinfo har matr.nr. 13a nu en størrelse af 4980 m2 og er hjemsted for en privat virksomhed.
Af Glud sogns ældste kirkebog fremgår det, at Jens Sørensen af Nørgård blev begravet den 17.11.1678. Hans kone døde og blev begravet d. 6.2.1666 og blev da benævnt "Jens Nørgaards qvinde". Jens Nørgaard var sikkert en bror til Jørgen Sørensen af Nørgaard, der blev begravet på Glud kirkegård den 4.5.1690, 74 år gammel.
Rasmus Hansen fik fæstebrev på Nørgård i 1703. Gården hørte da under Palsgård, og hartkornet var sat til 7-4-1-0. Fæstebrevet er indført i Palsgårds første fæsteprotokol den 16.7.1719.
Rasmus Hansen i Nørgaard fik børn fra 1705 og i årene fremover. Han blev efterfulgt af sin søn Hans Rasmussen (1707-1795).
Hans Rasmussens søn Søren Hansen (født ca. 1750) blev den næste fæster (1784). Han var medlem af fattigkommissionen, der blev oprettet i 1803, og han kaldte sig Søren Nørgaard. Han døde den 12.5.1817, og d. 30.8.1818 blev hans enke, Appelone Rasmusdatter (født ca. 1772, død 8.5.1840) gift med Søren Pedersen, der var fra Thorsted sogn. Han døde den 11.12.1849 og efterlod sig en ung enke, Ane Marie Hansdatter, der den 10.5.1851 blev gift med Rasmus Peder Olesen fra Nørre Bjerre.
Rasmus Peder Olesen (født ca. 1823) købte gården til selveje fra Jensgård i 1856. Hans søn Søren Rasmussen Nørgaard (født 2.7.1857), overtog gården i 1881. Han var gift med Birgitte Rasmussen. Deres søn Alfred Nørgaard overtog gården i 1918.
I "Danske Landmænd og deres Indsats" står der om Alfred Nørgaard, at da han overtog gården, var den på 44 tdr. land. Ejendomsskylden var i 1944 40.000 kr, og grundskylden 29.600 kr. Besætningen bestod af 3 heste, 12 køer, 12 ungkvæg og 35 svin.

Billeder

På arkiv.dk findes der flere gamle billeder fra Nørgård.
Danmarks Miljøportal kan man finde nyere billeder af ejendommen set fra luften.

Kilder

  • Palsgård fæsteprotokol 1719-1789 fol. 67 (G 370-13). [Rasmus Hansens fæstebrev].
  • Palsgård fæsteprotokol 1719-1789 fol. 129 (G 370-13). [Hans Rasmussens fæstebrev].
  • Palsgård fæsteprotokol 1776-1848 fol. 155. Også i digital udgave via wadschier.dk . [Fæstebrev 11.9.1818 til Søren Pedersen]. Protokollen befinder sig på Juelsminde Bibliotek, men er affotograferet af Knud Haaning. (juni 2009).

Litteratur

  • Baungaard, Jens P.: Glud-Hjarnø Sogns Historie. Horsens, 1948. [S. 65-66]. Også i digital udgave via Slægtsforskernes Bibliotek.
  • Danske Gaarde. Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Udarb. af J.C.B. la Cour. Aarhus, "Danske Gaarde"s Forlag, 1906-1918. 4 bd. [Om Nørgård: 3. saml. bd. 1, s. 529-530]. Også i digital udgave via Slægtsforskernes Bibliotek.
  • Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats. Bd. 5, 1: Vejle Amt. 1944. [S. 527: Om Alfred Gustav Nørgaard]. Også i digital udgave via Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv..