Forskel mellem versioner af "Nicolai Jensen & Anne Marie Nielsdatter"

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
 
Linje 141: Linje 141:
  
 
==== Kilder ====   
 
==== Kilder ====   
* Møborg-Nees kirkebog 1703-1776. - Onlineadgang: [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166808#166808,69527015 (gift 1766)], opsl. 17 [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166808#166808,69526998 (barn født 1773)], opsl. 18 [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166808#166808,69526999 (barn født 1776)],  <br/>
+
* Møborg-Nees kirkebog 1703-1776. - Onlineadgang: [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166808#166808,69527015 gift 1766], [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166808#166808,69526998 barn født 1773], [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166808#166808,69526999 barn født 1776],  <br/>
* Møborg-Nees kirkebog 1776-1800. - Onlineadgang: [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166809#166809,28010897 (barn født 1779)], opsl. 15 [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166809#166809,28010905 (barn født 1786)], opsl. 43 [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166809#166809,28010933 (NJ død 1795)], opsl. 37 [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166809#166809,28010927 (AMND gift 2. gang)].
+
* Møborg-Nees kirkebog 1776-1800. - Onlineadgang: [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166809#166809,28010897 barn født 1779], [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166809#166809,28010905 barn født 1786], [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166809#166809,28010933 NJ død 1795], [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166809#166809,28010927 AMND gift 2. gang].
* Møborg-Nees kirkebog 1821-1834. - Onlineadgang: [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166812#166812,28011166 (AMND død 1826)].  
+
* Møborg-Nees kirkebog 1821-1834. - Onlineadgang: [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=166812#166812,28011166 AMND død 1826].  
* Folketællingen for Møborg sogn 1787. - AO [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=878#878,56582 opsl.3)].  
+
* Folketællingen for Møborg sogn 1787. - 6. Familie. - [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=878#878,56582 Onlineadgang].  
* Folketællingen for Møborg sogn 1801. - AO [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=26498#26498,2903470 opsl. 6)]. - 6. familie i Østerbye.
+
* Folketællingen for Møborg sogn 1801. - 6. familie i Østerbye. - [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=26498#26498,2903470 Onlineadgang].
* Skodborg Herreds Skøde- og Panteprotokol 1779-1799 fol. 479 (B 77 B.103). -  Også i [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16967632#389021,74194419 digital udgave] via AO. - Skøde til Anne Marie Nielsdatter 16.6.1798.
+
* Skodborg Herreds Skøde- og Panteprotokol 1779-1799 fol. 479 (B 77 B.103). - Skøde 16.6.1798 til Anne Marie Nielsdatter. -  [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16967632#389021,74194419 Onlineadgang].
* Skodborg- Vandfuld herredsfoged. Skifteprotokol 1824-1828, fol. 190- . Også i [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17071310#140930,34563086 digital udgave] via AO. - Skifte efter Anne Marie Nielsdatter 21.7.1826.
+
* Skodborg- Vandfuld herredsfoged. Skifteprotokol 1824-1828, fol. 190- . - Skifte 21.7.1826 efter Anne Marie Nielsdatter. - [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17071310#140930,34563086 Onlineadgang.
 
==== Litteratur ====
 
==== Litteratur ====
 
* Slægtsbog for efterkommere efter Andreas Nicolajsen, født 1833, gårdejer i Mosehus, Flynder sogn. Dansk Slægtsforskning, 1967. - Nr. 16 og 17.
 
* Slægtsbog for efterkommere efter Andreas Nicolajsen, født 1833, gårdejer i Mosehus, Flynder sogn. Dansk Slægtsforskning, 1967. - Nr. 16 og 17.
* Østerby, Jan Løve: Slægtsbog for Sigvard Kjær Jensen (1903-84). 2011. - I [https://arosleo.dk/doc/Sigvardkjaer.pdf#page=62 digital udgave]. - S. 62-65 (65-67, 68-70): Nikolaj Jensen Bjerg og Ane Marie  Nielsdatter.
+
* Østerby, Jan Løve: Slægtsbog for Sigvard Kjær Jensen (1903-84). 2011. - S. 62-65 (65-67, 68-70): Nikolaj Jensen Bjerg og Ane Marie  Nielsdatter. - [https://arosleo.dk/doc/Sigvardkjaer.pdf#page=62 Onlineadgang].

Nuværende version fra 25. sep 2022, 15:22

Nicolaj Jensen
FødtCa. 1733
Møborg Sogn, Skodborg Herred, Bøvling Amt
Død5. juni 1795 (62 år)
Søhus, Møborg Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt
HvilestedBegravet 11. juni 1795 på Møborg kirkegård
Ægtefælle(r)Anne Marie Nielsdatter
ForældreJens Christensen Berg
Anna Dorthe
Anne Marie Nielsdatter
FødtCa. 1747
Møborg Sogn, Skodborg Herred, Bøvling Amt
Død21. juni 1826 (79 år)
Søhus, Møborg Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt
HvilestedBegravet 27. juni 1826 på Møborg kirkegård
Ægtefælle(r)1. Nicolaj Jensen
2. Jens Pedersen Stenbro
ForældreUkendte

Indholdsfortegnelse

Nicholaj Jensen blev født omkr. 1733, og han er sandsynligvis søn af Jens Christensen Berg, der døde i Søhus, Møborg Sogn i 1780. Hans dåb er dog ikke fundet i Nees kirkebog.
Nicolaj Berg, som han blev kaldt i daglig tale, og Anne Marie Nielsdatter fra Møborg blev trolovet den 6. juni 1766 og efterfølgende copuleret i Nees kirke den 27. august samme år. Forlovere var Que Quolsbech og Chr. Olesen af Møborg.
Nicolaj og Anne Marie fik børnene:

  1. Inger Nicolajdatter (født ca. 1770, død 28.12.1814). Gift med Niels Andersen Kjær i Møborg.
  2. Niels Nikolajsen (døbt 7.5.1773, død 10.2.1793 i Søhus, Møborg).
  3. Jens Nicolajsen (født ca. 1775, død 13.6.1831 i Sønderbørring, Fabjerg). Gift med Else Andersdatter Kjær.
  4. Christiane Nicolajdatter (døbt 24.10.1776, død 14.6.1831 i Nees).
  5. Peder Nicolajsen (døbt 26.11.1779, død efter 1845). Gift med Cathrine Marie Henriksdatter. Ved FT 1845 var han enkemand og skrædder i Møborg.
  6. Anne Dorthe Nicolajdatter (døbt 8.8.1786, død 31.5.1843 i Røde Mølle, Møborg).

Ved folketællingen i 1787 var husmand Nicholaj Jensen gift med Anne Marie Nielsdatter, og begge var i første ægteskab. De hjemmeværende børn var Peder på 7 år og Anne Dorthe på 1 år, og derudover var der et plejebarn på 3 år.
Nicolaj Jensen Bjerg var skrædder og fæster af ejendommen Søhus i Møborg. Han døde den 5. juni 1795 og blev begravet på Møborg kirkegård den 11. juni 1795.


Tre år efter efter købte Anne Marie Nielsdatter ejendommen til selveje. Skødet der er indført i Skodborg Herreds Skøde- og Panteprotokol 1779-1799 lyder således: 
Jeg underskrevne Landvæsens Commissair og Byefoged Hans Jacob Lindahl, Eier af Nørre Holmgaard i Møeborg Sogn, Ringkiøbing Amt, Giør Vitterlig: at have Solgt og afhændet, Ligesom Jeg og hermed sælger, Skiøder og afhænder til Kiøberen, afgangne Nicolai Jensens Enche, Anne Marie Nielsdatter, hendes paaboende udskiftede Sted, Søehuus i Møeborg Sogn, af Hartkorn 2 Skp. med dertil hørende March og Eng, Heede og Moese samt de paa Stædet værende og Assurerede Bygninger, alt saaledes og med samme Rettighed, Byrde og Pligt, som Stedet tilligger, og saaledes som Jeg selv Ejer samme, og som vores herom oprettede Kiøbe Contract af 25. April 1797 Indeholder, hvoraf her anmærkes: a. at Stædet fra Dato bliver aldeles Hoveriefrie. b. at da Kiøberen og dfterkommere bliver forbunden til at efterleve de Kongl. Anordninger, Resolutioner, saa vidt dem kan vedkomme, Saa bør de og lade Stædets Bygninger være assurerede samt icke nogensinde sælge denne Stæd til at Complettere eller underlegges nogen Hovedgaard. Da nu Kiøberen har betalt mig Kiøbe Summen 170 Rdlr., Saa skal fornævnte Stæd saaleedes som meldt og med ald den Ret, Jeg har Ejet samme, være og blive Kiøberen Anne Marie Nielsdatter og hendes Arvinger den, hun maae giøre sig saa nyttig, som hun efter Loven kan og vil.
Til Bekræftelse under min Haand og Segl.
Lemvig, den 16. Juni 1798.
Lindahl. 

Til at finansiere ejendomskøbet lånte Anne Marie Nielsdatter 180 Rdlr. af Villum Christensen Kiølhede i Bøvling til 4% i årlig rente samt 1. prioritets panteret i ejendommen.Den 4. oktober 1798 blev Anne Marie trolovet med Jens Pedersen Stenbro, der var en del yngre end hende, og de blev gift den 26. oktober 1798 i Møborg Kirke.
Anne Marie Nielsdatter døde den 21. juni 1826 i Søhus og blev begravet på Møborg kirkegård den 27 juni 1826.

Skiftet efter hende lyder således i uddrag:
Aar 1826 d. 21. Juli mødte i Stedet Søehus i Møborg Sogn Prokurator Christensen med tiltagne Vitterlighedsvidner og Vurderingsmænd, Sognefoged Erich Krarup og Gaardmand Jens Christian Madsen Ulsundby for at afholde en lovlig Skiftesamling efter Husmand Jens Pedersens aføde Hustrue, Anne Marie Nielsdatter, til agtende Skifte og deeling paa lovlig Maade. Enkemanden var tilstede og angav den Afdødes Arvinger saaledes:
1. En Søn, Jens Nicolaisen, boende i Flønder Mølle i Flynder Sogn.
2. en do., Peder Nicolaisen, boende i Stedet Norbrænhus i Møeborg Sogn.
3. en Datter Inger Nicolaisdatter, som er død, men har af Ægteskab med Gaardmand Niels Andersen Nederkiær i Møeborg Sogn aulet følgende Børn:         
a. Anders, 21 Aar.
b. Anne Kathrine, 30 aar, ugift.
c. Johanne Kirstine, 27 aar, ugift.
d. Maren, 25 aar, ugift.
e. Sidsel, 24 aar, ugift.
f. Mette Marie, 17 aar, ugift.
4. Christiane, gift med Johs. Ballesig i Nees Sogn.
5. Anne Dorthea, gift med Ths. Pedersen i Rødemølle i Møborg Sogn.
Af disse Arvinger var personlig tilstede Jens Nicolaisen, Peder Nicolaisen, Johannes Ballesig og Thomas Pedersen Rødemølle samt Niels Andersen Nederkiær paa sine Børns Vegne for Formynder efter Loven. I samtlige disse Arvingers og Enkemandens Overværelse blev Boets Eiendele optegnede og vurderede saaledes: …….…
Arvingerne erkiendte, at de ikke havde noget imod Registrering og Vurderingsforretningen at erindre, ligesom de ikke heller troede, at den anmeldte Gield var urigtig, endskiønt de ikke havde Kundskab om meere end Panteobligationen til Villum Christensen Kiølhede. Endvidere erklærede Arvingerne, at de ingen Arv venter af Boet, da dets ringe Forfatning ikke tillader saadant, hvorfor de ikke have noget imod, at Enkemanden bliver Boet overleveret, i Fald han ser sig i Stand til at fyldestgiøre Kreditorerne. Enkemanden lover at betale Gælden og Omkostningerne ved Skiftet, og dette bliver sluttet med Underskrifter.
Christensen
Jens Pedersen.Jens Nicolai Søn.Peder Nicolaisen.
Niels Andersen Nederkiær.Johannes Ballesig.
Ths. Peder Søn.Joh. Kiølhede.
Erich Krarup.Jens Chr. Uldsundbye.   


 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Jens Christensen Berg
Ca. 1701-1780
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
Nicolaj Jensen
Ca. 1733
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Anna Dorthe
Ca. 1699-1733
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Anna Dorthe's mor
Ca. 1659-1733
 
 
 
 
 
 
NN
 


Kilder

Litteratur

  • Slægtsbog for efterkommere efter Andreas Nicolajsen, født 1833, gårdejer i Mosehus, Flynder sogn. Dansk Slægtsforskning, 1967. - Nr. 16 og 17.
  • Østerby, Jan Løve: Slægtsbog for Sigvard Kjær Jensen (1903-84). 2011. - S. 62-65 (65-67, 68-70): Nikolaj Jensen Bjerg og Ane Marie Nielsdatter. - Onlineadgang.