Stærmosegård

Fra Min Jyske Slægt
Version fra 18. okt 2022, 12:56 af Bjuul (diskussion | bidrag) Bjuul (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning
Stærmosegård
Img056.jpg
'
NavnStærmosegård
AdresseStæremosevej 1, Nebel, 7130 Juelsminde
Matrikel nummer1e m.fl., Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle amt
EjerlavNebel By, Rårup Sogn
ByggeårCa. 1875

Stærmosegård lå lidt uden for landsbyen Nebel i Rårup sogn, hvor Stæremosevej går ud i Gramvej. Området blev kaldt Nebel Mark. Adressen var Stæremosevej 1, Nebel, 7130 Juelsminde. Ejendommen blev nedbrudt i 2014.

Gården fik navnet Stærmosegård, men navnet er dog først set i folketællingen 1901.
Stærmosegård bestod i det meste af 1900-tallet og indtil salget i 2013 af parcellerne med matr. nr. 1e, 1f, 1g, 2 b og 4b. Matrikeldirektoratet opgjorde i 1963 det samlede areal til at være 13,2256 ha.[1] Bygningerne lå på matr. nr. 1g nord for Gramvej.

De tre første matrikelnumre angiver, at ejendommens jorder oprindelig har hørt til matrikelnummer 1a i Nebel By, og ejendommen er udstykket herfra i 1875. Matr.nr. 1a i Nebel By var ved matrikuleringen i 1844 ejet af Møgelkjær gods, og brugeren (fæsteren) var Anders Andersens enke Bodil Marie Hansdatter, som havde været enke siden 1836. Gården havde i 1844 et hartkorn på 5 tdr., 6 skp., 3 fjd., ¾ album. Bodil Marie Hansdatter købte gården til selveje efter 1844, og hun afhændede den i 1865 til sønnen Rasmus Andersen. Han fik tinglæst skødet på gården den 18. december 1865.
I forsikringsprotokollen for Bjerre herred ses, at Anders Andersens enke fik gården omforsikret den 3. april 1858, og sønnen Rasmus Andersen er noteret for en forsikring den 3. april 1873.
Men ejendommen matr. nr. 1g er ikke med i denne protokol. Det skyldes, at den først blev til en selvstændig ejendom et par år senere.

Rasmus Andersen udstykkede i 1875 bl.a. parcellerne 1e, 1 f og 1g. De blev købt af Carl Peter Jacobsen i Gram, der underskrev købekontrakten den 13. juli 1875 og fik skøde på matr. nr. 1f den 1. juli 1876 (tinglæst 10. juli 1876). På matr. nr. 1e fik han et utinglæst skøde af 2. juli 1877.
I en skrivelse fra indenrigsministeriet dateret 26. juni 1878 blev det præciseret, at matr.nr. 1g blev udstykket fra matr. nr. 1 i Nebel, og størrelsen var 6 skp., 1 fdk., 1 ¾ alb. Sælgeren var forpagter Carl Peter Jacobsen i Gram, og købesummen havde sælgeren og køberen Morten Hansen, aftalt til 6000 kr. Det blev dog Morten Hansens enke Ane Katrine Jørgensen, der købte ejendommen, og skøderne blev tinglyst den 30. august 1880.
Ane Katrine Jørgensen blev født i Hedensted i 1844. Hun blev gift første gang med gårdejer på Belle Mark i Stouby sogn Niels Hansen Nielsen, men han døde i april 1871, kun 45 år gammel. Der var tilsyneladende ikke børn i dette ægteskab, og det er også uvist, hvad der fik den unge enke til at flytte til Gram i Rårup sogn. Men tilgangslisten for Rårup sogn viser, at den 28-årige Ane Katrine Jørgensen kom til sognet fra Stouby sogn i 1872. Og at hun var enke efter gårdejer og smed Niels Hansen Nielsen i Breth.
Hun blev gift i Rårup kirke den 25. maj 1872 med Morten Hansen, som var enkemand og gårdfæster i Gram og 25 år ældre end hende. Morten Hansen døde den 28. august 1879, 60 år gammel, og da var han gårdmand på Nebel Mark.

Parret må altså være flyttet fra en gård i Gram til den gård på Nebel Mark, der senere kaldes Stærmosegård, mellem 1875 og 1879. I dødsannoncen i Horsens Folkeblad den 30. august 1879 blev han omtalt som gårdejer.

Knap en måned efter Morten Hansens død indrykkede enken Ane Cathrine Jørgensen en annonce i samme avis, hvor hun bekendtgjorde, at hun havde antaget cand.jur. fuldmægtig v. Thuun i Bjerre som sin befuldmægtigede.
Og det må der have været en god grund til. Morten Hansen døde på et tidspunkt, hvor han var i gang med at købe den ejendom på Nebel Mark, som han og Ane Katrine var flyttet ind i, og efter hans død havde Ane Katrine brug for juridisk hjælp til at afslutte handlen, da hun nu skulle indgå som ejer, hvilket hun reelt var fra den 30. august 1880, da skødet blev tinglæst.

I realregistret til Bjerre herredsfogeds skøde- og panteprotokol er den første henvisning til adkomst til ejendommen matr.nr. 1f fra 1887. Her bekræftes, at der er fremvist en vielsesattest fra Niels Anton Christensen, som blev tinglæst den 19. december 1887, hvorefter han fik adkomst på matriklerne 1f, 1e, 1g og 2b.
Det er dog endnu uvist, hvornår matr.nr. 2b blev indlemmet i ejendommen. Det var et stykke jord øverst i marken ved matr.nr. 1e, hvorpå der var en tinglyst lejekontrakt på 50 år.

Enkemand Niels Anton Christensen, tidligere gårdmand i Vester Bisholt i Skjold sogn, blev gift i Rårup kirke den 6. februar 1885 med enken Ane Katrine Jørgensen.

I 1893 blev gården solgt til Hans Lund Christensen, der var født 16.7.1868 som søn af Jens Christensen i Glattrup[2]. I skødet, der blev tinglæst den 30. oktober 1893, står, at ”Det bemærkes at der under 16 April 1877 er thinglæst en Lejekontrakt af 1 maj 1867 paa et Stykke Jord fra matr No 2b”. Hans Lund Christensen blev gift den 2.11.1894 med Ane Marie Jørgine Jørgensen fra Nebel, og de fik 5 børn, som voksede op på Stærmosegård.

Den sidste parcel, som blev tilført ejendommen, matr. nr. 4b, var en lod på 2538 m2 i forlængelse af matr.nr. 1g mod øst ind mod Nebel. Den købte Hans Lund Christensen af sin svigerfar Niels Peter Jørgensen i Nebelgård i Nebel. Skødet blev tinglæst i Bjerre Herreds Ret den 15. juli 1907.

Hans Lund Christensen døde den 5. december 1918 af den spanske syge, og enken Ane Marie Jørgine Lund Christensen fik herefter tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Gården blev dog straks solgt til Thomas Nielsen fra Kattrup. Købekontrakten blev underskrevet den 3. september 1919, og skødet tinglæst den 24. juni 1920.

Thomas Nielsen havde kun gården et par år. Den blev solgt til Kristen Mikkelsen fra Hatting i 1920.Han og hustruen Kirstine Mikkelsen solgte i 1827 gården til Jens Juul Hansen. Købekontrakten blev underskrevet den 10. december 1927, og skødet blev tinglyst den 28. januar 1928. Johanne og Jens Juul Hansen kunne derfor flytte ind på Stærmosegård, da de blev gift i januar 1928.
Gården, der da bestod af stuehus samt lade og stald og et hønsehus, trængte til en grundig renovering, og i 1931 blev den gamle staldbygning revet ned og erstattet af en vinkelbygning, så gården blev firlænget, stadig med fritliggende stuehus. Ved den ombygning lånte Jens Juul Hansen 3000 kr. af en slægtning i Rårup, Jacob Buch. I 1942 blev den gamle garage- og ladelænge genopbygget, idet lånet i Landbosparekassen i Horsens blev forhøjet fra det oprindelige 17.000 kr. til 20.000 kr.
Jens og Johanne Juul Hansen drev gården indtil nytår 1973, hvor den ældste søn Holger Kristian Juul Hansen overtog gården. Han var nogle år forinden kommet hjem for at hjælpe faderen, og omkring 1976-77 flyttede Jens og Johanne ud af gården. Holger Juul Hansen forblev ugift, og han havde gården til sin død i 2013. I den fjerde bog om beretninger og fortællinger fra Rårup Sogn "Brand, bomber og de nordre torper", der udkom i 2018, står der om Holger Juul Hansen, at han i daglig tale blev kaldt Holger Stærmose. Og "der vil dog stadig være folk, som kan huske, at de måtte give sig god tid og holde og vente, fordi Holger Stærmose efter endt malkning i stalden roligt drev køerne over vejen tilbage til græsning på markerne mod syd, en hændelse, der nu hører fortiden til."
Efter Holger Juul Hansens død blev gården solgt til en landmand i sognet. Da var bygningerne ikke blevet vedligeholdt i mange år og var så ramponerede, at de blev revet ned året efter.

Billeder

Kilder

 • Folketællingen for Rårup sogn 1901. - Hans Lund Kristensen og husstand. - Onlineadgang.
 • Matriklen 1844 – Nebel by. - Matr nr. 1. - Onlineadgang.
 • Forsikringsprotokol for Bjerre herred (s. 632-633). - Matr. 1a Anders Andersens enke 1858, Rasmus Andersen 1867 og 1873. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Realregister. 1856 Rårup II Lindved by m.fl. B67-SP51 - 1960. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1875 12 B67-SP 9 - 1878. - Skøde fra Rasmus Andersen i Nebel til forpagter Carl Peter Jacobsen af Gram på 1f. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1875 12 B67-SP9 – 1878 fol. 344. - Lejekontrakt på matr.nr. 2b ml. Hans Andersen, fæster af Skyttehuset og Rasmus Jørgensen Bæk, ejer af matr. nr 2 i Nebel, tinglæst 16. april 1877. Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1878 13 B67-SP 10 - 1881. - Skøde fra forpagter Carl Peter Jacobsen af Gram til Morten Hansens enke Ane Cathrine Jørgensen på Nebel Mk. på matr.nr. 1e, 1f og 1g, tinglæst 30. august 1880. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1885 15 B67-SP12 – 1888 fol. 636. - Niels Anton Christensen. Vielsesattest, samt adkomst på 1g, 1f, 1e, 2b. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1891 17 B67-SP14 – 1894. - Skøde fra Niels Anton Christensen til Hans Lund Christensen 24.10.1893, tinglæst 30.10.1893. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1905 24 B67-SP21 – 1907, s. 1435. - Skøde Fra Niels Peter Jørgensen til Hans Lund Christensen på matr.nr. 4b, tinglæst 15.7.1907. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1920 30 B67-SP27 – 1921, s. 262. - Ane Marie Jørgine Lund Christensen tilladelse til at sidde i uskiftet bo, tinglæst 24. juni 1920. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1920 30 B67-SP27 – 1921, s. 262-265. - Købekontrakt og skøde fra Ane Marie Jørgine Lund til Thomas Nielsen af Kattrup, tinglæst 24. juni 1920. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1920 31 B67-SP27 – 1921, s. 496-97. - Skøde fra Thomas Nielsen til Kristen Mikkelsen, tinglæst 15. december 1922. - Onlineadgang.
 • Domstolsstyrelsen. Indskannede Tingbøger 1927-2000. Midtjylland Horsens 55 Nebel By, Nebel 1070652 45, s. 599. - Matr. nr. 1f. - Onlineadgang.
 • Udskrift af matriklens arealberegning over matr. nr. 1e m.fl., Nebel By, Rårup Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt. - M.A.J. 1963 nr. 722.

Litteratur

 • Jehrbo, N.C.: En gammel Slægt fra Bjerge Herred. Selvejer­gaardmand Mads Laursen af Nøttrup og Hustru Ulricha Sophie. Jensdatter Glaso af Brandstub. Oplysninger om deres Forfædre og Efterkommere. Kolding, 1922. - S. 78. - Onlineadgang.
 • Justesen, Anton og PE Jeppesen: Brand, bomber og de nordre torper. Beretninger og fortællinger fra Rårup Sogn. Glud Museums Forlag, 218. 287 s. - S. 227-228: Sådan går det jo - Stærmosegård.

Noter

 1. Kilde: Udskrift af matriklens arealberegning ... 1963].
 2. Et billede af Hans Lund Christensen med familien kan ses på arkiv.dk.