Claus Eilersen

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Claus Eilersen
DødEfter 1682
Ægtefælle(r)1. Karen Andersdatter
2. NN
ForældreUkendte


Indholdsfortegnelse

Det er endnu ikke verificeret, at Claus Eilersen var far til Eiler Clausen, men tid og sted taler for det.

Claus Eilersen
På en af de første sider i Skibsted Sogns kirkebog 1673-1701 står der, at "Claus Ejlerssøns hustru Karen Andersdatter" blev begravet den 29 juni, og året er sandsynligvis 1673, men kirkebogens første sider er næsten ulæselige. Navnet på hans anden kone kendes ikke, men de må være blevet gift samme år, for det følgende år fik Claus Eilersen en datter døbt Sct. Mikkelsdag (i slutningen af september), som blev opkaldt efter faderens første kone.
Børn:

  1. Eiler Clausen (sandsynligvis født før 1673, og sandsynligvis i Skibsted, men da kirkebogen her først er bevaret fra 1673, kan det ikke verificeres).
  2. Karen Clausdatter (døbt Sct. Mikkelsdag 1674? i Skibsted kirke).
  3. Søren Clausen (døbt 24. søndag efter trinitatis, sandsynligvis 1675 i Skibsted kirke, død og begravet
  4. Dreng (begravet 9.3.1679 i Nøvling).
  5. Christen Clausen (døbt 14.12.1679 i Nøvling kirke, begravet 25.1.1680 i Nøvling).
  6. Anne Clausdatter (døbt 12.3.1682 i Nøvling kirke, begravet 14.5.1682 i Nøvling).
  7. Anne Clausdatter (døbt 5.9.1686 i Blenstrup kirke, begr. 19.9.1686 i Blenstrup).

Ud fra indekset til Hellum Herreds tingbøger ser det ud til, at Claus Eilersen har flyttet en del omkring. I 1653 og 1654 boede han i Skibsted, i 1655 i Nøvling, i 1656 i Nr. Kongerslev, i perioden 1663 til 1670 i Skibsted, 1675 i Siem, i 1679-1682 i Nøvling, og da han døde i 1686, boede de igen i Skibsted.

Der findes en hel del sager omtalt i Hellum Herreds tingbøger og Fleskum Herreds justitsprotokol [1], hvor den anklagede er Claus Eilersen:
I 1653 blev han sagsøgt af lensmanden Christen Christensen i Rold i en sag om udskrevne ryttere, som fik forbud mod at flytte.
I 1654 og 1655 blev han sagsøgt for at rømme.
I 1656 fik han en lejermålsbøde.
I 1663 og 1665[2] vedrørte sagerne skovhugst.
I 1665 var det vedr. en gæld på 3 sletdaler.
I 1669 blev han sagsøgt af ridefogeden på Viffertsholm i en sag vedr. en ødelagt eng ved Jens Jensen i Skibsted.
I 1670 og 1675 var det sager vedrørende brokorn.
I 1675 var årsagen brevpenge og 2 skp. rug.
I 1679 var det galt med hans hoveriarbejde og restancer med landgilden.
I 1680 blev han stævnet, men ingen årsag anført.

Skibsted kirkebog 1673-1701 er visse steder meget vanskelig at læse, men det anes svagt, at Claus Ejlersen i Skibsted blev begravet i sommeren 1686. Konen flyttede tilsyneladende herefter til Blenstrup sogn og fik datteren Anne, som blev født og døde i september 1686 som "Sl. Claus Ejlersøns" barn.
Det er uvist, om Claus Ejleren var i familie med den Ifver Eilersøn, som blev begravet på Blenstrup kirkegård den 16. september 1686. Ifver Ejlersøn var fisker, og han druknede i Lindenborg Å.


Kilder

Noter

  1. Fundet via Indeks til Himmerlandske protokoller. Kilderne er endnu ikke verificeret.
  2. Sagsøger i skovhugstsagerne i 1665 var Mikkel Christensen i Bælumgård.