Hans Jensen Kusk & Anne Sørensdatter

Fra Min Jyske Slægt
Version fra 3. nov 2018, 12:01 af Bjuul (diskussion | bidrag) Bjuul (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning
Hans Jensen Kusk
Født1731
Hosby, As Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt.
Døbt 6. januar 1731 i As kirke
DødMaj 1789 (58 år)
Hosby, As Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
HvilestedBegravet på As kirkegård 14. maj 1789
Ægtefælle(r)Anne Sørensdatter
ForældreJens Hansen Kusk
Maren Jensdatter
Anne Sørensdatter
Født1733
Hosby, As Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt.
Døbt 27. december 1733 i As kirke
Død16. februar 1810 (77 år)
Hosby, As Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
HvilestedBegravet på As kirkegård 20. februar 1810
Ægtefælle(r)Hans Jensen Kusk
ForældreSøren Rasmussen
Karen Jensdatter

Indholdsfortegnelse

Hans Jensen blev født i Hosby, As Sogn, og døbt i As kirke Hellig 3 Kongers dag, den 6. januar 1731, opkaldt efter sin farfar Hans Jensen Kusk. Forældre: Jens Hansen Kusk og Maren Jensdatter. Ved dåben blev han båret af Barbara Jensdatter, og Jens Jensen, Jørgen Dam og Jens Dams hustru var faddere.
Hans Jensen Kusk overtog i 1757 fæstet af faderens gård i Hosby. Det er den gård, der efter udflytningen i 1790 fik navnet Katrinebjerg. Fæstebrevet lyder således:

"Jeg Henrik Bille til Palsgaard og Holbækgaard, kgl. Majst.s Konferentsraad og Landsdommer udi Fyen og Langeland, kiendes og hermed tilstaar at have stæd og fæst som ieg og hermed stæder og fæster til Hans Jensen Kusk barnfød paa Palsgaard gods i Assens Sogn, Hosbye, een mig tilhørende Gaard ibid., som hans Fader Jens Hansen Kudsk hidindtil har beboet og nu formedelst Alderdom og Svaghed for ham har opladt og afstanden, hvilken Gaard efter nye Landmaalings Matricul under No. 2 contribuerer af Hartkorn Agger og Eng 5 Tdr. 3 Fjdk. og 2 Alb. og svarer aarlig Landgilde efter Jordebogen Byg 3 Tdr., Haure 2 Tdr. og 4 Skpr., for et Fødenød, 1 Rdlr., et Otting Smør, een Gaas, 2 Høns, 20 æg og af Mærsken aarlig et Læs Høe, for hvilken anført Landgilde svares aarlig fra Martinii 1751 udi Penge 7 Rdlr. og 2 Mark samt en Gaas, 2 Høns, 20 æg og bemeldte Mærsk et læs Høe, bem. Hans Jensen Kudsk med ald dends tilliggende udi Mark og Bye som af Alders tiid tillagt haver og med rette tillige bør, skal nyde bruge og sin Livstiid i fæste beholde paa eftermeldende Conditioner.
1. Fra dato og fremdeles af ovenmeldte Hartkorn betaler han til rette Forfaldstider alle kongl. Contributioner som enten allerede paabudne ere eller og herefter vorde paabydendes.
2. Ligeledes den ovenanførte Landgilde at yde og betale med Penge Syf Rixdaler Toe Mark samt en Gaas, 2 Høns, 20 Æg og eet læs Høe til mig eller min Fuldmægtig her på Gaarden til et hvert Aars Martinii.
3. Det sædvanlige gaaende Hoveri af Gaarden forretter den fæstende ligesom hans Formand upaaklagelig, intet sidder overhørrig i hvis (hvad) hannem vorder til sagt om og befalet.
4. Stedets Bygninger som nu befindes i nogenledes god Stand haver hand herefter at forbedre og siden i forsvarlig Stand at vedligeholde, ligesaa Besætningen aarlig at conservere, dyrker sin Aufling forsvarlig, intet af Gaardens tilliggende Jord og Eiendom til upligt bruger, bortleier, formindsker eller forringer lade; iøvrigt være mig og min Fuldmægtig hørig og lydig og som en retskaffen Fæstebonde retter og forholder sig efter hans kongelige Mayst.s Lov og Forordninger. Til Indfæstning haver hand betalt Tie Slettedaler.
Detz til Stadfæstelse under min Haand og hostrygte Zignete.
     Datum Palsgaard d. 4de Oktober 1757.
          H. Bille"

Hans Jensen Kusk og Anne Sørensdatter blev trolovet den 15. oktober 1758 og gift den 15. december 1758 i As kirke.
Anne Sørensdatter blev født i Hosby i 1733 og døbt i As kirke 3. juledag samme år, opkaldt efter sin farmor Anne Jensdatter. Forældre: Søren Rasmussen og Karen Jensdatter. Hun blev båret til dåben af Jens Daels datter i Thomashøj, og faddere var Jens Dael, Hans Rasmussen og Rasmus Dies hustru.
Anne Sørensdatter og Hans Jensen Kusk, der var blevet gift den 15. december 1758 i As kirke, fik børnene:

 1. Maren Hansdatter (døbt 1.1.1760).
 2. Søren Hansen Kusk (døbt 14.6.1761, død 8.11.1817 i As Sogn). Han blev gift med Anne Sørensdatter (ca. 1761-1839), og de boede i gården Øster England i As Sogn.
 3. Jens Hansen (født ca. 1762, død 22.9.1833).
 4. Christen Hansen Kusk (født ca. 1764, død 9.12.1838).
 5. Anne Marie Hansdatter (døbt 17.7.1768 i As sogn, død efter 1850). Hun blev gift med Jacob Svendsen (ca. 1781-e.1850), og de boede i Klejs, Rårup Sogn.
 6. Karen Marie Hansdatter (døbt 24.4.1774, død 21.3.1845 i Hosby, As Sogn). Hun blev gift (1) 18.2.1815 i As kirke med Jørgen Pedersen (født ca. 1752, død 21.8.1818). Han var husmand i Hosby, As Sogn. (2) 7.11.1818 i As kirke m. Jens Jensen Hede (født ca. 1787, død 20.4.1837 i Hosby, As Sogn). Han levede af landhandel i Hosby ved folketællingen 1834.
 7. Anna Hansdatter (døbt 20.10.1776 i As sogn, død efter 1787).
 8. Rasmus Hansen (døbt 14.3.1779, død 14.4.1867). Boelsmand i Hedehuse, As Sogn, hvor han døde som aftægtsmand. Han blev gift i juli 1814 i As kirke med Kirsten Marie Jørgensdatter (født 1796, død efter 1850). Hun var datter af Jørgen Sørensen og Karen Laursdatter i Hedehuse, As Sogn. De overtog fæstet af matr.nr. 67/27 i Hedehuse efter hendes forældre i 1814.


Der har muligvis været flere børn, men kirkebogen mangler indførsler for årene 1761-1767.

Det må antages, at Hans Jensen Kusk har været en velanset person, også blandt herskabet på Palsgård, idet han flere gange i sine seneste år optrådte som vurderingsvidne ved skifteforretninger.
Hans Jensen Kusk døde i 1789 og blev begravet på As kirkegård den 14. maj 1789. Efter hans død blev Anne Sørensdatter boende som aftægtskone i gården og døde her den 16. februar 1810. Hun blev begravet på As kirkegård den 20. februar 1810.

Gården Katrinebjergs historie.

 
 
 
 
NN
 
 
Hans Jensen Kusk
Ca. 1639-1707
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Jens Hansen Kusk
1696-176?
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Maren Juelsdatter
Ca. 1666-1741
 
 
 
 
 
 
Anne Juels?
Ca. 1625-1709
 
Hans Jensen Kusk
1731-1789
 
 
 
 
 
Rasmus Jensen
Ca. 1620-168?
 
 
Jens Rasmussen
Ca. 1655-1719
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Maren Jensdatter
1702-1771
 
 
 
 
 
 
Rasmus Sørensen
Ca. 1625-1705
 
 
Kirsten Rasmusdatter
Ca. 1666-1736
 
 
 
 
 
 
NN
 


 
 
 
 
Hans Rasmussen?
 
 
Rasmus Hansen
Død efter 1726
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Søren Rasmussen
1707-1738
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Anne Jensdatter
Død efter 1707
 
 
 
 
 
 
NN
 
Anne Sørensdatter
1733-1810
 
 
 
 
 
Peder Dall
Ca. 1659-1718
 
 
Jens Pedersen Dall
Død efter 1738
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Karen Jensdatter
1709-1773
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Karen Sejersdatter
 
 
 
 
 
 
NN
 

Kilder

 • As-Klakring kirkebog 1687-1755, 1753-1783, 1783-1814.
 • Palsgård fæsteprotokol 1719-1784, fol. 297 (LAV: G 370.13).

Litteratur

 • Anetavle for Rasmus Rasmussen og Maren Jensdatters børn. [Nr. 12-13].
 • Zacho, Sigurd: Anetavle for Maren Hansen, As Hedegaard. 1993. [Nr. 16-17].