Jørgen Rasmussen & Karen Hansdatter

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Jørgen Rasmussen
FødtDøbt 1706
Uth Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
Død1744 (38 år)
Over Mølle, Uth Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
HvilestedUth kirkegård
Ægtefælle(r)Karen Hansdatter
ForældreRasmus Jørgensen
Anna Rasmusdatter
Karen Hansdatter
FødtDøbt 19. januar 1704
Over Mølle, Uth Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
DødBeg. af 1777 (73 år)
Over Mølle, Uth Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
HvilestedUth kirkegård
Ægtefælle(r)1. Jørgen Rasmussen
2. Mikkel Rasmussen
ForældreHans Jørgensen
Kirsten Rasmusdatter

Indholdsfortegnelse

Jørgen Rasmussen blev født i Uth Sogn og døbt i Uth kirke i 1706, opkaldt efter sin farfar Jørgen Rasmussen (ca. 1637-1707). Fra kirkebogen citeres: "Dmca. 7 ma. læst over Rasmus Jørgensens Søn Jørgen af Uth, Faddere: Peder Holgersøn, Jacob Jørgensøn, Peder Nielsøn, Maren Hendrichsdatter, Maren Hansdatter". Han var blevet hjemmedøbt for svagheds skyld.
Den 10. juni 1730 udstedtes der fæstebrev til Jørgen Rasmussen på den såkaldte Bommer Mølle i Bollers enemærker, hvilken mølle Hans Jørgensen en tid lang havde beboet men nu formedelst alderdom og svaghed havde afstået til Jørgen Rasmussen på den betingelse, at han ægtede datteren Karen, som opholdt sig hjemme i møllen. Jørgen Rasmussen skulle desuden give sin svigerfader aftægt og ophold i møllen i henhold til en imellem dem oprettet kontrakt. Det hedder videre: "og efter som det Hoygrevelige Herskab længe forhen har underlagt Boller aufling af den Jord og Eng, som har til forne været tillagt Møllens Beboere at bruge, saa er de nu fri for Matriculskat og svare ickun Familie og Folkeskat samt alle andre Personelle kongelige Paabudde. Og til Aarlig Afgift af Møllens Maalning svarer han i Penge 12 Rdlr., der skal betales til hvert Aars Paaske. I Bollers Engmærker skal han frit have Græsning til to Køer. Det stykke Jord på Dagnæs Mark som Møllens Beboere hidtil har haft i Brug skal han også fortsat nyde og bruge sin Livstid vederlagsfrit". Fæstebrevet er indført i Boller fæsteprotokol 1721-1776.

Jørgen Rasmussen blev gift den 15. oktober 1730 i Uth kirke med Karen Hansdatter.
Karen Hansdatter blev født i Over Mølle, Uth sogn som datter af Hans Jørgensen og Kirsten Rasmusdatter. Hun blev døbt i Uth kirke den 19. januar 1704. Faddere ved dåben var Rasmus Ibsen, Jens Marcussen, Morten Rasmussen af Ustrup og Maren Rasmusdatter, Ustrup. Det anføres, at Karen Hansdatter "for sin Svagheds Skyld til forn var Hjemmedøbt".

Jørgen Rasmussen og Karen Hansdatter fik børnene:

 1. Kirstine Jørgensdatter (født ca. 1731, død efter 1782). Gift med Thomas Jensen i Skjold.
 2. Anne Kirstine Jørgensdatter (født ca. 1733, død 1758). Hun blev i 1754 gift med Niels Frederiksen Glassau, som blev møller i Boller Overmølle efter stedfaderens død samme år.
 3. Margrete Jørgensdatter (født ca. 1734).
 4. Kirsten Jørgensdatter (født ca. 1737).
 5. Hans Jørgensen Møller (født 1739 i Over Mølle, Uth sogn, død 1818 i Skjold).
 6. Kirstine Sofie Jørgensdatter (født 1743 i Boller Overmølle, død 5.4.1814 i Hagsholm, Houlberg Sogn). Hun blev gift med Jørgen Pedersen (født 1733 i Møgelkær under Boller, død 17.2.1815 i Hagsholm, Houlbjerg sogn).

Jørgen Rasmussen døde i Over Mølle i 1744, og den 5. august 1745 blev der afholdt skifte efter ham i Boller Over Mølle, Bommer Mølle kaldet. Han efterlod sig enken Karen Hansdatter og børnene: 1. Kirsten Jørgensdatter, 14 år, 2. Anne Jørgensdatter, 12 år, 3. Margrete Jørgensdatter, 11 år, 4. Kirsten Marie Jørgensdatter, 8 år, 5. Hans Jørgensen, 6 år, og 6. Kirsten Jørgensdatter, 2 år.
Som formynder for børnene mødte farfaderen Rasmus Jørgensen af Uth samt farbroderen Christen Rasmussen i Kiærshuset. Enken antog som sin lavværge ridefoged Christian Tolstrup på Boller.
Af værdier i boet kan anføres: 1 egetræsdragkiste med fod og hvidt beslag, 1 jernkakkelovn, 2 styk Nürnbergerspejle, 1 tin thepotte, 4 par brune thekopper, 1 do potte, 3 sølvbægre med 3 skjorteknapper, 12 nye sølvskeer, 1 rødt krus med sølvlaag, 1 par sølvspænder, 6 krontinfade, 5 do tallerkner, 1 do skaal, 1 do saltkar, 1 par do lysestager og 1 par do krus. Desuden var der 1 brændevinskobberkeddel med hat, dæk og piber på ¾ td.'s rum. Denne vurderedes til 18 rdlr. Der var endvidere en kobbervægt, 1 messingkeddel, 1 do natbækken, 1 strygejern og 3 lysestager.
Af besætning var der to køer, 1 kvie, 1 kalv og 5 heste, og besætningens værdi ansattes til 56 rdlr. 4 mk. 3 skill. Endvidere nævnes der 3 svin, 3 gamle får med 1 lam og 3 gamle gæs med 13 unger. Der var yderligere 6 bistader "hvoraf de to i dette Aar har sværmet". 1 beslagen vogn med ledder, puder og kobler aansattes til 13 rdlr. I et stykke lejejord var der udsået 20 skpr. sæd og 5 tdr. havresæd.
Den salige mands gangklæder bestod af: 1 blågrå klædeskjortel med 1 par bukser, 1 do klædesvest, 1 kallemanches brystdug med 12 sølvknapper, 1 do klædesvest, 1 hørlærreds halsklud, 2 par blågrå strømper og 1 par støvler.
Sluttelig skal nævnes 1 stob med sølvlåg og 1 haglbøsse.
Alt i alt var boets værdi 310 rdlr. 5 mk. 115 skill., mens gældsposterne beløb sig til 156 rdlr. 5 mk.

Året efter Jørgen Rasmussens død, nemlig den 27. oktober 1745 blev Karen Hansdatter gift med Mikkel Rasmussen, som derved blev den næste møller i Bommer Overmølle. Han døde i 1754 uden at efterlade sig børn.
Karen Hansdatter giftede sig ikke igen, men blev dog boende i møllen, idet hendes næstældste datter Anne Kirstine blev gift med den næste møller, som var Niels Frederiksen Glassau (født ca. 1724 i Rårup, død 1794 i Boller Overmølle), en søn af Friedrich Jacobsen Glassau.
Anne Kirstine døde dog allerede i 1758, 25 år gammel, og efterlod sig to små drenge, Jørgen på 2½ år og Mikkel på kun 9 måneder. Dem måtte mormoderen, den gamle møllerenke Karen Hansdatter nu tage sig af, men faderen Niels Frederiksen giftede sig dog hurtigt igen, med Dorte Rasmusdatter på 24 år. De fik en del børn, men i 1763 mistede de fire børn, en datter på 6 år og tre sønner på 7, 4 og 1½ år. Det var et hårdt slag for familien.
Karen Hansdatter døde i 1777, og den 8. februar 1777 blev "Møller enken i Overmølle" begravet på Uth kirkegård.

 
 
 
 
NN
 
 
Jørgen Rasmussen
Ca. 1637-1707
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Rasmus Jørgensen
1678-1766
 
 
 
 
 
 
NN
>
 
 
Maren Christensdatter
Ca. 1647-1717
 
 
 
 
 
 
NN
 
Jørgen Rasmussen
1706-1744
 
 
 
 
 
NN
 
 
Rasmus Ibsen?
Ca. 1651-1707
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Anna Rasmusdatter
Ca. 1684-1761
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 

Kilder

 • Uth kirkebog 1684-1814.
 • Boller fæsteprotokol 1721-1776.
 • Boller skifteprotokol 1745-1769, fol. 3B (LAV: G 366.150). Også på Internettet via Familysearch. [Skifte efter Jørgen Rasmussen i Boller Overmølle 5.8.1745].
 • Boller skifteprotokol 1745-1769, fol. 178 (LAV: G 366.150). Også på Internettet via Familysearch. [Skifte efter Mikkel Rasmussen i Boller Overmølle 24.7.1754].
 • Boller skifteprotokol 1769-90, fol. 134 (LAV: G 366.151). Også på Internettet via Familysearch. [Karen Hansdatter i Overmølle på Boller Hovedgård takst 31.5.1777].

Litteratur

 • Hoff, Annette: Boller Slot i 650 år. En godshistorie om mennesker, magt og muld ved Horsens Fjord. Vormianum og Landbohistorisk Selskab 2012. 544 s. [Om Bommer Overmølle: S. 317-323].
 • Slægten Juul fra Skjold sogn. Om brødrene Thomas og Jørgen Juul, født 1807 og 1816 og deres hustruer med forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning, 1971.