Jens Andersen (præst)

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Jens Andersen
Død1640
Gerding Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt
Ægtefælle(r)Ukendt
ForældreUkendte


Indholdsfortegnelse

Jens Andersen var sognepræst i Gjerding og Blenstrup Sogne, og ifølge en erklæring i Fleskum herreds tingbog i 1639 havde han været der i 40 år. Altså må han være indtrådt i embedet omkring 1599.
Iflg. "Wiberg: Alm. dansk Præstehistorie" havde han to sønner og en datter:

  1. Peder Jensen Gjerding, der blev præst i Skibsted og Lyngby.
  2. Anders Jensen Gjerding, der blev præst i Brøndum.
  3. Vivike, der blev gift med faderens eftermand, Hr. Jens Christensen Mørch.

Iflg. Klaus Gjerding må der dog have været endnu et par sønner, nemlig:
4. Jørgen Jensen (født ca. 1611, død 3.6.1678), om hvem det siges, at ”Han var en Søn af Provsten Hr. Jens Andersen”[1]. Han kom til Storgård i Askildrup i Blenstrup Sogn, og var sandsynligvis bror til
5. Niels Jensen i Horsens, der blev herredsfoged i Hellum herred og altså også må have været søn af Jens Andersen.

Jens Andersen blev også provst i herredet, og Klavs Gjerding fortæller i sin bog om Hellum herred, at han ”arvede … en Strid med Præsten i Skjørping om en halv Tønde Smør aarlig, hvilken Strid blev afgjort 1623”. I hans tid blev der til kaldet lagt en bondegård, der var lagt øde af fjenderne under svenskekrigene, og han ”blev ogsaa benådet med Kirketienden af Gunderup sogn for den sædvanlige aarlige Afgift, dog uden Stedsmaal eller Fæste.”[2]
Fleskum herreds tingbog 1627 meddeler, at "Da kejserens folk kom hertil første gang - 1627 - blev han fuldstændig udplyndret, hans bohave ødelagt og han selv med kone og børn forjaget i otte uger. Senere pressede en officer, ritmester Hans Mand, der havde kvarter på Næs, og en anden "hopmand" Lenhhart, der laa i Aalborg, store beløb ud af ham, foruden at andre fjender røvede store pengesummer fra ham, saa han 1631 var geraadet i stor gæld og kummer. Han døde i 1640.

Jens Andersen skulle bl.a. iflg. Langholz samt Finn Holbek's hjemmeside være født omkr. 1570 som søn af sognepræst Anders Hansen Resen i Resen Sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt. Anders Hansen Resen skulle ifølge de samme kilder være søn af præsten Hans Andersen Vedel, der skulle være født i Vejle omkr. 1490 og død i 1560 i Resen Sogn. Jens Andersens forbindelse til Resen-slægten må dog anses for at være forkert, idet oplysningerne ikke er blevet verificeret, og desuden var der omtrent samtidig en præst Jens Andersen Resen i Ringkøbing-Rindom sogne. Han døde i 1602 og vil snarere kunne være en søn af ovennævnte Anders Hansen Resen.Kilder

  • Blenstrup kirkebog 1646-1719.
  • Fleskum herreds tingbog 7.8.1627, 30.8.1631, 19.2.1639. Refereret i Personalhistorisk Tidsskrift 1940, s. 58. - Også i digital udgave via Personalhistorisk Tidsskrift.

Litteratur

  • Gerding, Kl.: Bidrag til Hellum Herreds Beskrivelse og Historie. Udgivne ved D.H. Wulff. Med et Tillæg: Sønder-Kongerslev Sogn. Ved A.C. Nielsen. Selskabet for jysk Historie og Topografi, 1890-92. - S. 46-47 og 110. - Også i digital udgave.
  • Langholz, Carl: Anetavler for berømte danskere. 1. samling: Digtere og forfattere. Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1989. - S. 211: Marie Bregendahl's aner nr. 912 (Jens Andersen Resen), 1824 (Anders Hansen Resen) og 3648 (Hans Andersen Wedel).
  • Wiberg, S.V.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie eller alphabetisk ordnet Fortegnelse over alle Sognekald, Sognecapellanier, Hospitalspræsteembeder o.s.v. i Danmark med Anførelse af Præsterne… Rosenkilde og Bagger, 1959-60. Optryk. 4 bd. - Bd. 1 s. 433 om Jens Andersen samt bd. 2 s. 596 om Hans Andersen Wedel samt s. 620 om Jens Andersen Resen. - Også i digital udgave.

Noter

  1. Gerding: Hellum Herreds Beskrivelse, s. 47.
  2. Gjerding: Hellum Herreds Beskrivelse s. 110.