Laurids Nielsen & Maren Michelsdatter

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Laurids Nielsen
FødtCa. 1656
Store Brøndum Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt
DødCa. 24. juni 1705 (49 år)
Store Brøndum Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt
HvilestedStore Brøndum kirkegård
Ægtefælle(r)Maren Michelsdatter
ForældreUkendte
Maren Michelsdatter
FødtCa. 1661
Dollerup, Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt
DødBegravet 22. maj 1740 (68 år)
Store Brøndum Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt
HvilestedStore Brøndum kirkegård
Ægtefælle(r)1. Laurids Nielsen
2. Laurids Jensen
ForældreMichel Jensen
Maren Michelsdatter

Indholdsfortegnelse

Laurids Nielsen blev født omkring 1656 i St. Brøndum. Hans slægt er ikke udredt, dog vides det, at han havde en bror Jens Nielsen, som blev udpeget som formynder for hans børn, da han døde i 1705.

Maren Michelsdatter blev født omkring 1661 i Dollerup, Blenstrup Sogn. Det har dog ikke været muligt at finde dåbsindførslen i Blenstrup sogns kirkebog, sandsynligvis fordi præsten helt har glemt at indføre den. Men hun må være datter af Mikkel Jensen og Maren Mikkelsdatter i Dollerup. De fik også en søn Jens Mikkelsen, og ved en af hans sønners dåb i Blenstrup kirke i 1689 var Maren Mikkelsdatter i St. Brøndum fadder. Og den naturlige forklaring herpå må være, at hun var faster til barnet, så derfor antager jeg, at Jens Mikkelsen og Maren Mikkelsdatter var søskende.

Maren Mikkelsdatter blev trolovet den 2. december 1685 og gift den 31. januar 1686 i Blenstrup kirke med Laurids Nielsen fra St. Brøndum, og de fik i alt fald børnene:

 1. Niels Laursen[1] (født ca. 1687). Han boede hjemme hos moderen i 1707.
 2. Christen Laursen (født ca. 1690, død efter 1705). Han bosatte sig i Siem.
 3. Bodil Lauridsdatter (døbt 21.2.1692 i St. Brøndum kirke, død efter 1723).
 4. Karen Lauridsdatter (døbt 15.7.1694 i St. Brøndum kirke, død efter 1705).
 5. Michel Lauridsen (døbt 2. feb. 1697 i St. Brøndum kirke, død efter 1705).
 6. Barn død ved fødslen 1699 (navnløs).
 7. Anne Lauridsdatter (døbt 4.9.1701, død Blenstrup 1769).
 8. Else Lauridsdatter (døbt ca. 1703, død efter 1705).

Laurids Nielsens begravelsesindførsel er desværre helt udvisket i den gamle kirkebog, så den lader sig desværre ikke verificere. Men det var sandsynligvis i juni 1705, idet der blev foretaget skifte efter ham den 24. juli 1705. Han havde Nørgaard i St. Brøndum i fæste og blev derfor kaldt Laurs Nørgaard.

Klaus Gerding har i sin bog om Hellum herred fortalt om en episode, hvor Maren Mikkelsdatters søn Niels blev anklaget for at have stjålet brænde i en af Lindenborgs skove:”I Aaret 1707 tjente en Karl ved Navn Jens Kristensen Tisted hos Laust Nørgaards Enke Maren Mikkelsdatter i Brøndum. Hun sendte den 3dje Maj ham og sin Søn Niels ud i den Lindenborg tilhørende Siem Skov efter Brænde. De vare i fuldt Arbejde paa et Skovskifte, kaldet Nymands Part, hvor Karlen sad oppe i et Træ og huggede Grene af, medens Niels samlede det afhuggede op og læssede det paa Vognen, da i det samme Skovfogden Jens Pedersen af Siem kom til dem. Han fik Jens kaldet ned fra Træet og fratog ham hans Øxe til Pant; men Jens tog en anden Øxe, klavrede op i et andet Træ og begyndte igjen ganske roligt sit Arbejde. Skovfogden tog da deres Kobler og gik med disse to Panter sin Vej. De to Skovtyve blev nu stævnede til Lindenborg Birketing, hvor de tilstod og vedkjendte sig Øxen og Koblerne. Derefter blev Sagen opsat, da det vel kunde være tjenligt at tilvejebringe mindeligt Forlig, og allerede to Dage efter kom et saadant i Stand, i det Tjenestekarlen udstedte følgende Forpligtelse: ”Saasom jeg undertegnede Jens Kristensen Tisted, tjenende Maren Mikkelsdatter, Sal. Laurs Nørgaards Enke udi Brøndum, har forset mig med ulovlig Skovhug udi Baroniets underliggende Skov, hvorom efter foregaaende Stævnemaal Tingsvidne er ført, da i Henseende, at jeg for samme Proces og videre Lovmaal og Sag derfor maa vorde befriet, som Fuldmægtigen Willum Middelthon mig og har tilsagt, belover og tilforpligter jeg mig af min egen frie og gode Vilje og Begjæring at stede og fæste paa Lindenborg Stavn, naar og hvor det mig anvises, med min venligste Begjæring, at samme Sag da vorde mig ganske efterladt og mig ej i nogen Maade efter denne Dag at komme til Hinder, hvorimod Villum belover Sagen ikke aldeles imod denne min Forpligts Extradering at ophæve, men endogsaa ved det Sted, jeg til Fæste bekommer, at handle med mig paa bedste Maade efter Stedets Vilkaar og Lejlighed, hvormed vi begge ere fornøjede. Og som jeg ikke selv kan læse eller skrive, har jeg ombedet Iver Jørgensen, Peder Hansen og Bagge Sørensen dette med til Vitterlighed at underskrive, og at saaledes i alle Maader holdes og efterkommes skal, har jeg dette med egen Haand undertegnet Datum Lindenborg d. 21de Maj 1707. Denne Forening er lydelig Ord for Ord for Jens Kristensen oplæst,som han og saaledes har vedstaaet og indgaaet og sit Navn med disse the Bogstaver (I C S) selv underskrevet, hvilket hermed testeres.
   Iver Jørgensen B. Sørensen”

Laurids Nielsen døde som nævnt i 1705, hvorefter Maren Michelsdatter var enke i en del år, indtil hun den 22. maj 1714 giftede sig med Laurids Jensen.
Maren Michelsdatters søn Niels Laursen fik omtrent samtidig i 1714 fæstebrev på gården, "som hans moder Maren Michelsdater maatte for alder og fattigdom forlade", og han nævnes i Lindenborgs mandtalsliste 1723 sammen med sin kone Else Madsdatter og 3 umyndige børn.
Maren Mikkelsdatter må efter giftermålet med Laurs Jensen være flyttet ind hos ham, og i samme mandtalsliste fra 1723 figurerer Laurs Jensen som husmand sammen med hustruen Maren Michelsdatter og en datter Bodild på 30 år. Laurs Jensen døde i september 1724 og blev begravet på Brøndum kirkegård den 13. september 1724. Han blev 74 år gammel og må derfor være født omkring 1650. Der blev foretaget skifte efter ham den 11. oktober 1724, hvor hans arvinger var sønnen Jens Laursen i Dollerup (fra et tidligere ægteskab?) samt hustruen Maren Mikkelsdatter.
Hun døde i maj 1740 og blev begravet 5. søndag efter påske (22. maj) på St. Brøndum kirkegård.

 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Michel Jensen
Død 1676
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
Maren Michelsdatter
Ca. 1660-1740
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Maren Michelsdatter
Ca. 1619-1696
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 


Kilder

 • Blenstrup kirkebog 1646-1719. AO opsl. 81 og 82 (trol. og viet 1685-86).
 • Brøndum, Torup og Siem sognes kirkebog 1668-1702. - Opsl. 53 (barn født 1692), opsl. 57 (barn født 1694), opsl. 63 (barn født 1697), opsl. 71 (barn født 1701).
 • Lindenborg skifteprotokol 1692-1851. fol. 60b (G 147.329). - Også i digital udgave via AO. - Skifte 24.7.1705 efter Laurs Nielsen Nørgaard i St. Brøndum.
 • Lindenborg fæsteprotokol 1685-1769 fol. 94. - Også i digital udgave via AO. - Fæstebrev til Niels Laursen i St. Brøndum 27.7.1714.
 • Lindenborg gods. Mandtalsliste over almuen godset vedrørende optegnet i Maj - Oktober 1723. (G 147.51 (Lindenborg gods - synsforretninger).
 • Lindenborg gods skifteprotokol 1720-63, fol. 72 (G 147.330). - Også i digital udgave via AO. - Skifte 11.10.1724 efter Laurs Jensen.

Litteratur

 • Gerding, Kl.: Bidrag til Hellum Herreds Beskrivelse og Historie. Udgivne ved D.H. Wulff. Med et Tillæg: Sønder-Kongerslev Sogn. Ved A.C. Nielsen. Selskabet for jysk Historie og Topografi, 1890-92. - S. 26-27. - Også i digital udgave.

Noter

 1. Det er sandsynligvis ham, der blev døbt i St. Brøndum kirke 23. januar 1687 som Laurids Dollerups barn.