Lokalhistorisk bibliografi

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning

Indholdsfortegnelse

Abild (Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt)

 • Andersen, Hans: Abild sognehistorie. Hans Andersen, 1967. 104 bl.
 • Holt, Hans: Sølsted. En landsbys særpræg, særheder og særlinge. Landsbyliv i Sølsted i glimt fra ca. 1850-2000. Hans Holt, 2013. 391 s.

Adsbøl (Lundtoft Herred, Åbenrå Amt)

 • Andersen, Poul: Lidt om Adsbøl sogn. (i: Årsskrift udg. af Historisk Forening for Graasten By og Egn 1992, s. 43-52).

Adslev (Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt)

 • Heilskov, Chr.: Adslev Sogn. (i: Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift bd. 24, 1931, s. 12-45). - Også i digital udgave.

Agedrup (Bjerge Herred, Odense Amt)

 • Holdt, Ib: Agedrup krøniken. Fjordager, i samarb. med Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening, 2011. 319 s.

Agerskov (Nørre Rangstrup Herred, Haderslev Amt)

 • Fausbøl, J. Minder fra Agerskov Sogn. 1910. 108 s. - Også i digital udgave.
 • Lautrup, Chresten: Geestrup. En landsby - dens folk og fortælleren. Chresten Lautrup, 1991. 71 s.

Agersted (Dronninglund Herred, Hjørring Amt)

Tidl. Voer sogn

 • Jensen, J.C.: Kulturhistorie eller Bogen om Landsbyen Agersted og hvad der staar i Forbindelse hermed. Lervang ved Agersted 1937-38. Hft. 1-2.

Agersø (Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt)

 • Garboe, Axel: Agersø i Store Bælt med Nabo-Øen Omø gennem Tiderne. 1938. 302 s.
 • Stahlschmidt, Nils: Agersø. En landsby - og en ø. Munksgaard, 1974. 32 s. (Verdens landsbyer).

Agger (Refs Herred, Thisted Amt)

 • Jensen, Gunnar: Agger-Land - vind, vand og sand. Wadmanns Forlag, 1985. 118 s.
 • Josephsen, Viggo: Fra Agger Sogn. (i: Historisk årbog for Thisted Amt 1966, s. 229-42). - Også i digital udgave.
 • Laursen, Henr.: Fra Agger for hundrede Aar siden. (i: Historisk årbog for Thisted amt 1926, s. 152-165). - Også i digital udgave.
 • Støvring-Nielsen, H.: Agger Sogn. (i: Historisk årbog for Thisted Amt. - 1961. - S. 404-30). - Også i digital udgave.
 • Østerbøl, A.: Fra Agger Sogn. (i: Geografisk Tidsskrift. Bd. 2, 1878, s. 129-138). - Også i digital udgave.

Aidt (Houlbjerg Herred, Viborg Amt)

 • Christensen, J.: Veierslev og Aigt Sogne. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. VI, 1876-77, s. 281-316). - Også i digital udgave
 • Horn, P.: Vejerslev Birk til ca. 1660 (i: Århus Stifts Årbøger, 1924 s. 61-94. - Også i digital udgave

Ajstrup (Kær Herred, Ålborg Amt)

 • Lokalhistorie. Udg. af Lokalhistorisk Forening i Ajstrup sogn, 1985-1990. 4 bd. [Bd. 1: Store Vildmose. Gammel Vraa. Ajstrup sogn. Bd. 2: Kirker og skoler. Kirkens ejerlav. Ajstrup sogn. Bd. 3: Handel og håndværk. Andelsbevægelsen. Ajstrup sogn. Bd. 4: Et strejftog gennem Ajstrup sogn.].

Albæk (Dronninglund Herred, Hjørring Amt)

 • Glimt af Lyngsås 600 årige historie. Bidrag af Ole Christensen, Einar Frederiksen og Børge Trangeled. Lyngså Borgerforening, 2002. 96 s.
 • Christensen, Ole, Einer Frederiksen, Ninna Olsen: Handel og virke i Lyngså og minder om folk og gårde. Lokalhistorisk forening for Lyngså og omegn, 2008. 96 s. - [Omtale af bogen].
 • Christensen, Ole, Einer Frederiksen, Børge Trangeled: Vi fik da til føden - minder om folk og gårde i Lyngså. Lokalhistorisk forening for Lyngså og omegn, 2004. 96 s.
 • Jakobsen, Anton: "Lyngsaa Sogn". (i: Vendsyssel. Folk og Land. Historisk topografisk Aarbog, 1, 1908, s. 144-149). - Også i digital udgave
 • Pedersen, Frilev: Glimt af vores egn og omegn. Fra den gamle Albæk kommune. Lokalhistorisk Forening for Voerså og Omegn, 2009. 104 s.
 • Folketællingen 1850, 1. februar, for Albæk Sogn, Dronninglund Herred. Byhistorisk Arkiv, Sæby Museum, 1985. 44 s.

Albæk (Støvring Herred, Randers Amt)

 • Rostgaard Nielsen, Anne: De nedre byer Tjærby, Vestrup, Albæk og Østrup. En guide til historie og gammel bebyggelse. Udg. af Udvikling i Albæk gennem Historie, Leg og Motion, 2015. 29 s. - Også i digital udgave
 • Seeberg, Jean … [et al.]: Albæk sogn – de nedre byer. Vestrup – Albæk – Østrup. Lokalhistorisk Studiekreds i Albæk Sogn, 2007. 470 s. + 1 kort.

Alderslyst (Gjern Herred, Skanderborg Amt)

 • Balle Jensen, Kurt og Keld Dalsgaard Larsen: Alderslyst fra sandmark til by. Arbejdernes Byggeforening, Silkeborg, 1991. 215 s. - Også i digital udgave

Aller (Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt)

 • Krog, Hans: De gamle Slægter. Lokal- og Slægtshistorie fra Aller Sogn. Martin, 1936. 156 s. [Indhold: Aller ; Brabæk ; Skovhus ; Kobbersted ; Stubbum ; Meng ; Anslet ; De faldne].

Allerslev (Voldborg Herred, Roskilde Amt)

 • Fra fæstegård til forstad. 26 ejerlav i 7 sogne i Lejre Kommune. Skribentgruppe: Karl Frandsen m.fl. Lejre Fredningsforening, Lejre Lokalhistoriske Arkiv, 2000. 100 s.

Allese (Lunde Herred, Odense Amt)

 • Veje og gader i Allesø, Broby og Næsby. (i: Allesø - Broby - Næsby Lokalarkiv nr. 13, 1994, s. 1-36).
 • Allesø, R. Chr. Sørensen: En fynsk Sognekommune gennem Tiderne. Træk af Allesø og Næsbyhoved-Broby Sognes Historie. 1916. 162 s., 1 kort. - Også i digital udgave
 • Jacobsen, Hans Henrik: Fra landsby til forstad. Allesø, Broby, Kirkendrup, Næsby, Skovshøjrup. Odense Universitetsforlag, 1977. 362 s.

Allindemagle (Ringsted Herred, Sorø Amt)

Almind (Brusk Herred, Vejle Amt)

 • Almind Iversen, Iver: Almind sogn i 1900-tallet. Almind-Dons-Møsvrå. Kolding Stadsarkiv, 2003. 144 s. - Også i digital udgave
 • Eliassen, P.: Fra Almind. (i: Vejle Amts Aarbøger 1905, s. 155-169). - Også i digital udgave.
 • Lindholm, Poul: Almind Sogn i Brusk herred. En historisk-topografisk fremstilling. Kolding, 1927. 296 s. - Også i digital udgave.
 • Lindholm, Poul: Almind by for 100 år siden. (i: Vejle Amts Aarbøger 1925, s. 160-168). Om et bykort fra 1821. - Også i digital udgave.
 • Lindholm, Poul: Landsbyen Dons. En historisk fremstilling. Kolding, 1922. 144 s. - Også i digital udgave

Almind (Lysgård herred, Viborg amt)

 • Almind sogn - før og nu. Redigering: Helle Maagaard, Birgit Hansen, Agnes Pugflod. Landsbyposten, 2009. 71 s.
 • Hansen, Johan P.: Almind Sogn gennem Tiderne. 1948. 64 s.
 • Johnsen, Axel: Almind Sogn gennem tiderne. (i: Brudstykker fra Blicheregnen årg. 14, 1993, s. 34-37).
 • Papsøe, Jørgen: Folketællinger, Almind sogn, Lysgaard Herred, Viborg amt. 1787, 1801, 1834, 1840, 1845. Census, 1984. 72 s.

Alrø (Hads Herred, Århus Amt)

 • Øen Alrø. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 447-453). - Også i digital udgave
 • Gjødertsen, M.: Træk og Billeder fra livet paa Alrø i Mands Minde. (i: Østjysk hjemstavn årg. 2, 1937, s. 21-38).
 • Larsen, Henrik: Alrø. Træk af Øens Historie i ældre Tid. (i: Østjysk hjemstavn årg. 2, 1937, s. 10-18).
 • Winther Pedersen, Niels: Alrø. (i: Østjysk hjemstavn årg. 25, 1960, s. 96-116).

Als (Sønderborg Amt)

 • Bogen om Als. Hovedred. Robert Huhle. Danskerens Forlag, 1956. 589 s.
 • Meyer, Ole: Fortællinger fra Als. En slægts- og egnshistorie. Bente og Ole Meyer, 1997. 163 s. (3. rev. udg., 2001. På omslaget: 4 familier - Indkilde, Thomsen, Müntmeir og Meyer, 300 år - 1620-1920, tre landsbyer - Hørup, Stenderup og Ulkebøl).
 • Schmidt, August F.: Fra Als. Sønderborg, 1951. 168 s.

Als (Hindsted Herred, Ålborg Amt)

 • Hurup før og nu. Lokalhistorisk Forening for Øster Hurup og Omegn, 1985. 88 s.
 • Lund, Christian B. Samlet og ordnet af Carl Juul: Helberskov i gamle dage. Nogle optegnelser om gamle dages Helberskov. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred, bd. 34, 1973, s. 45-80). - Også i digital udgave
 • Mouritsen, Poul. Red. af Karen Myrup: Beskrivelse af Als sogns nordre del. (i: Gammelt nyt. Lokalhistorie fra Sydøsthimmerland 1987, nr. 2, s. 11-17).
 • Raaschou, Carl: Ved det indre hav. Historiske klip fra Himmerlandskysten. I komm. hos Lorentz Nielsen's Boghandel, 1965. 96 s.

Als Nørre Herred (Sønderborg Amt

 • Svensson, Tilde. Als Nørreherred i fortid og nutid. Tegninger af P. Sandkamm Møller. Sønderborg, 1957. 42 s.
 • Ussing, Henrik: Det gamle Als. Schultz Forlag, 1926. 295 s. - Også i digital udgave

Alslev (Fakse Herred, Præstø Amt)

 • [Alslev sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 21, s. 811-826).

Alslev (Skast Herred, Ribe Amt)

 • Alslev Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Gad, 1862, s. 181-206). (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1985). - 1862-udgaven også i digital udgave.
 • Andersen, Jens Villesen: Glimt af Alslev sogns historie. (i: Vestjyder fortæller, bd. 11, 1975, s. 27-56).
 • Novrup, H.P.H.: Alslev Sogn. Alslev Sogns Borgerforening, 1994. 38 s. - [Tidligere offentliggjort i: Fra Ribe Amt. 5. bind. 1919-22 - også i digital udgave].
 • Novrup, H.P.H.: Alslev Sogn. (i: Fra Ribe Amt bd. 5, 1920, s. 193-237). - Også i digital udgave.

Alstrup (Hvetbo Herred, Hjørring Amt)

 • Alstrup Sogn. (i: Klitgaard, Carl: Hvetbo Herred, bd. 2. Aalborg, Stiftsbogtrykkeriet, 1907, s. 128-143). - Også i digital udgave.
 • Thorendahl, Lisbet: En vandring i Alstrup anno 1834. (i: Egnssamlingen 2001, s. 6-40, løst kort). [Topografisk gennemgang af gårdene].

Amager (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Frandsen, Karl-Erik m.fl.: Amager. Nyt Nordisk Forlag, 2002. 358 s.
 • Nicolaisen, Chr.: Amagers Historie. Bilagt med de vigtigste Breve og Aktstykker om Øens Forhold. Gyldendal, 1907-15. 3 bd. (genudg. af Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1981-82).

Andst (Anst Herred, Ribe Amt)

 • Simonsen, Anders: Nogle Optegnelser om Andst og Gjesten Sogne i de sidste Aarhundreder. Kolding, 1888. 56 s. (genudg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, 1974). - Også i digital udgave.
 • Skov, Friis Legardt: Gamst ca. 1900. (i: Fra Ribe amt, bd. 21, nr. 1, 1978, s. 110-125). - Også i digital udgave.

Anholt (Djurs Nørre Herred, Randers Amt)

 • Hobolt, E.A.: Anholt i Fortid og Nutid. Gyldendal, 1946. 159 s.
 • Linde, Peter: Anholt. København, 1948. 187 s.

Annisse (Holbo Herred, Frederiksborg Amt)

 • Nielsen, Sigrid: Annisse Sogn gennem 200 år. Sandbjerg, 1995. 198 s.

Ansager (Øster Horne Herred, Ribe Amt)

 • Hejbøl, Jeppe: Ansager Sogns Historie. Ansager, Udv. for udg. af Ansager Sogns Historie, 1940. 341 s. - Også i digital udgave : Del 1. Del 2. Del 3. Del 4.
 • Sundbo, Arne: Fra Ansager, Grindsted og Grene sogne. (i: Fra Ribe Amt 1959, s. 556-577). - Også i digital udgave
 • Tuxen, Poul: Fra bar mark til tæt by. Ansager og Tistrup i pionerfasen 1870-1911. Ølgod Museum, 1990. 58 s. [Særtryk af Ølgod Museums årsskrift 1990].
 • Ansager Sogn. (i: Kristensen, H.K.: Øster Horne Herred. Haase, 1944, s.357-394).

Arnborg (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Clausen, Grethe: Gårdhistorier fra Arnborg. Ravnebanneret, 2017. 440 s.
 • Sulkjær, Johan C.: Arnborg Sogn i Hammerum Herred. 1939. 164 s. - Også i digital udgave.

Arup (Vester Han Herred, Thisted Amt)

 • Gregersen, Ellen Amtoft og Ingvard Jakobsen: Hannæs. Folk og egn. Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup og omegn, 1995. 455 s.
 • Jakobsen, Ingvard: Gårde og huse på Hannæs. Ejendomme i Øsløs, Vesløs, Arup, Tømmerby og Lild sogne, der har været strøgods, ejet af større og mindre godser og præstegårde m.m., fæstere, ejere og udstykninger. Ca. 70 gård- og hushistorier fra 1500-tallet til 2013. Ingvard Jakobsen, ca. 2014. 252 s. - Også i digital udgave.

Ars Herred (Holbæk Amt)

 • Algreen-Ussing, Frederik: Historisk-topographiske Efterretninger om Arts-Herred. Kallundborg, 1861. 83 s. - Også i digital udgave.

Asdal (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt)

 • Mølbjerg, Ingvard: Asdal gennem 600 år. Ventus, eksp. Centraltrykkeriet, 1992. 132 s.
 • Tophøj, Knud: Om Kjul - gennem tiderne. (i: Fra egnens fortid 1996, s. 69-104).

Asferg (Nørhald Herred, Randers Amt)

 • Hjuler, Marie: Asferg og dens indvånere efter 1880. (i: Historisk aarbog fra Randers Amt årg. 87, 1993, s. 61-86).

Askø (Fuglse Herred, Maribo Amt)

 • Askø Sogn. (i: Haugner, C.C.: Maribo og Fejø Birker. Fuglse Herreds Nordre Del. Tidende's Forlag og Tryk, 1942, s. 140-157 + 308). - Også i digital udgave.

Asmild (Nørlyng Herred, Viborg Amt)

 • Ringgaard Lauridsen, Henning: Bruunshåb - en by og dens indbyggere i 175 år. (i: Fra Viborg Amt 1997, 62. årg., s. 62-86).
 • Worsøe, Hans H.: Træk af Bruushåbs historie (i: Fra Viborg Amt 1972, s. 123-40).

Asminderød (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Landsbyen Langstrup. Med udblik til områdets arkæologi, geologi, flora og fauna samt kort over området. Red.: Bent Skov Larsen, Erik Vestergaard Thomsen og Peter Heiberg. Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske forening, 2016. 132 s.
 • Langerød. Red.: Karen Lisbeth Poulsen. Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Arkiv, 1991. 34 s.
 • Stenfeldt, Niels: Asminderød og Grønholt sogne i gamle dage. 1925. 314 s.
 • Strandberg, Kaj: Asminderød kirkeby ca. 1660-1910. Manuskript. 1989. 85 bl. [Indhold: Asminderød kirkeby s. 1-24. Register over ejendomme s. 24-83]. (udg. af Asminderød Bylaug, 1993. 84 s.).
 • Strandberg, Kaj: Slettens huse og deres beboere ca. 1671-1900. Manuskript. 1981. 50+5 s.

Asnæs (Ods Herred, Holbæk Amt)

 • Andersen, Lars: Asnæs Sogn. En historisk Skildring. 1893. 16 s. - Også i digital udgave.
 • Olsen, Erling: Asnæs by's historie fra det 12. til det 20. århundrede. Dragsholm Lokalhistoriske Forening, 1996. 83 s.
 • Olsen, Erling: Asnæs By's historie - en erhvervsby i udvikling. Red.: Jens Hjorth Hansen & Bent Kjærsgaard. Dragsholm Lokalhistoriske Forening, 1999. 125 s.
 • Pedersen, Birte m.fl.: Asnæs By i 100 år. Dragsholm Lokalhistoriske Forening, i samarb. med Dragsholm Bibliotek og Dragsholm Lokalarkiv, 2003. 37 bl.

Asp (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt)

 • Asp Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 255-270). - Også i digital udgave.
 • Christensen, P.: Ølby, Asp og Fousing Sogne. En historisk beretning om kirke, skole og hjem. Christensens Forlag, 1959. 403 s.
 • Frøjk, Magnus: Egn og folk. Linde og Hestbæk til 1976. 1976. 67 s.
 • Jakobsen, Erik Bech: Birkildboerne. Erik Bech Jakobsen, 2009. 212 s.
 • Pedersen, Andr. og Chr. Jensen: Om Linde By i Asp sogn. (i: Hardsyssels Aarbog 1912, s. 1-40). - Også i digital udgave.

Assens (Båg Herred, Odense Amt)

 • Mathiassen, H.: Assens Købstad og Baag Herred. 1524 - 24. November - 1924. Assens Amts Dagblads Forlag og Tryk, 1924. 75 s. - Også i digital udgave.
 • Maaløe, Lauritz: Assens gennem 700 Aar. Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, 1936. 391 s. - Også i digital udgave
 • Rosted, Kr.: Assens Bys Bog. Rids i Anledning af Byens 400 Aars Jubilæum. 1924. 126 s. - Også i digital udgave.

Asserballe (Als Sønder Herred, Sønderborg Amt)

 • Raben, J.: Minder fra Asserballe Sogn. Historisk Samfund for Als og Sundeved, 1959-60. 2 bd. (Fra Als og Sundeved, hefte 38-39). - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2.

Assing (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Kjærsig, J.M.: Assing Sogn i Hammerum Herred. Henrik Erichsens Boghandel, 1935. 224 s. (2. udg. Kibæk Boghandel, 1991. 168 s.). - Udgaven fra 1935 også i digital udgave.

Astrup (Hindsted Herred, Ålborg Amt)

 • Bach Nielsen, Bjarne: Astrup. En HimmerLandsby. Bjarne Bach Nielsen, 2015. 223 s.

Astrup (Ning Herred, Århus Amt)

 • Reppke, Gerda m.fl.: Fire sogne omkring Solbjerg. Egnshistorie fra Tiset, Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne. Egnsarkivet i Solbjerg, 1979-2003. 4 bd. - Artikelregister

Augustenborg (Als Sønder Herred, Sønderborg Amt)

 • Lind, Hans: Augustenborg som det var engang. Eget Forlag, 1970. 52 s.
 • Remontius, Peter: Hertugbyen Augustenborg. En historisk beretning om mennesker, livet og huse. Peter Remontius : i samarb. med Hertugbyens Udviklingsforum, 2020. 309 s.

Auning (Sønderhald Herred, Randers Amt)

 • Thuesen Johansen, Ejnar: Ohning gu' bejr'et. Auning by og sogn fra fortid til nutid. ET-forlaget, 1992. 128 s.

Avedøre (Smørum Herred, Københavns Amt)

 • Petersen, Holger: Gårdene i Avedøre. Fæstere og ejere fra slutningen af 1600-årene til slutningen af 1800-årene. Hvidovre Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, 2000. 90 s.
 • Østergaard, Bent: Avedøre - en landsby vest for København. Avedøre Skole, 1981. 86 s. [Udgivet af Avedøre Skole 1981 i anledning af 25-året].

Avernakø (Sallinge Herred, Svendborg Amt)

 • Avernakø. (i: Søkilde, Niels Rasmussen: Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer. 1875-77. (genudg. Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling, og Vester Aaby Sogns Folkemindesamling, 2002-2003, [3,-4. Del]). - 1875-udgaven også i digital udgave.
 • Raven, Frits: Blade af Avernakøs historie. Eget forlag, 1967. 3 bd.

Aversi (Tybjerg Herred, Præstø Amt)

 • Krøigaard, P.S.: Aversi-Bogen. Et Bidrag til Aversi Sogns Historie. Haslev, 1954. 127 s. (2. udg. udg. af Aversi Menighedsråd, 1981, 127 s.).

Avlum (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Grønbæk, Chr. og Chr. Laugesen: To kommunalmænd fortæller om Aulum. (i: Hardsyssels årbog 1954, s. 114-124). - Også i digital udgave.
 • Krogsgaard, Oskar Peder Clausager: Aulum i en svunden tid. Aulum : [Eget Forlag], 2011-12. 3 bd.

Bd. 1: Kirkebæk-Kirkegade. Bd. 2: Danmarksgade. Bd. 3-4: Stationsbyen.

 • Olesen, Kristiane: Folkeliv og folketro fra Aulum Sogn. (i: Hardsyssels årbog 1936, s. 86-120). - Også i digital udgave.
 • Schriver, Kristian: Aulum sogn fra oldtid til nutid. Bd. 1. Aulum-Haderups Lokalhistoriske Arkiv, 1988. 206 s.

Avnslev (Vindinge Herred, Svendborg Amt)

 • Thomsen, Albert. Historiske Efterretninger om Avnslev og Bovense Sogne i ældre Tid. 1928. 151 s. (Særtryk af "Svendborg Amt", 1). - Også i digital udgave.

.

 • Thomsen, Albert: Hvad Matrikelbøgerne fortæller. Af Avnslev og Bovense Sognes Historie X. (i: Svendborg amt 1927-1928, s. 35-65). - Også i digital udgave.


Bagsværd (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Dam, Lone og Vibeke Filipsen og Eva Molin: Da vi var bønder. Gladsaxe-gårdenes historie. 2. udg. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune, 2008. 151 s.
 • Linvald, Steffen: Bagsværd. Landsbyen mellem sø, skov og mose. C. Christoffersens Bogtrykkeri, 1973. 52 s.
 • Rehde Nielsen, Anders, Hans Kruse Pedersen og Inger Tolstrup: Bagsværd - fra landsby til villaby. (i: Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. Årsskrift 1974, s. 34-58).

Balle (Hids Herred, Viborg Amt)

 • Mortensen, Rasmus: Balle Sogn. Af Silkeborgegnens Historie. Silkeborg Centralbiblioteks Forlag, 1946. 339 s. - Også i digital udgave.
 • Nørgaard, Mogens: Balle sogn 1788-1988. Fra stavnsbånd til soveby (eller til nyt folkeligt fællesskab?). Rosengården, 1988. 49 s.

Ballerup (Smørum Herred, Københavns Amt)

 • Ballerup og Skovlunde. Om dem der var her før os. Fra landsby til stationsby og forstad. Red.: Bente Dahl Hansen. Ballerup Stadsarkiv, 2018. 538 s.
 • Bjerregaard, Jørgen O. m.fl.: Kongens bønder. Ballerup i 1700-tallet. Ballerup kommune, 1988. 159 s.
 • Pedersen, Axel H.: Af Ballerup-Måløv historie. 2. udg. I komm.: Juristforbundets Forlag, 1973. 174 s. [1. udg. 1945].

Ballum (Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt)

 • Fabricius, Nina og Peter Dragsbo: Ballum. Et sogn ved Vadehavet. Lokalhistorisk Samling, Bredebro, 1996. 96 s. Nyt opl. 2009.

Bandholm (Fuglse Herred, Maribo Amt)

 • Bandholm sogn. (i: Christensen, Henning Steen: Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse. Brugere og ejere ca. 1750-2000. Bd. 2. Hensch, 2003). - Også i digital udgave.
 • Østofte-Bandholm Sogne. (i: Haugner, C.C.: Maribo og Fejø Birker. Fuglse Herreds Nordre Del. Tidende's Forlag og Tryk, 1942, s. 159-231 + 309-310). - Også i digital udgave.

Barløse (Båg Herred, Odense Amt)

 • Carlsen-Skiødt, J.C.A.: Historiske Oplysninger om Barløse Sogn. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1925, s. 559-601). - Også i digital udgave.
 • Pedersen, Karl Peder. Bidrag til Kaslunds historie. Ejendoms- og ejerforhold indtil ca. 1850. (i: Vestfynsk hjemstavn, årg. 48, 1978, s. 225-231).

Barrit (Bjerre Herred, Vejle Amt)

 • Nielsen, Erik og Karsten Bjerreskov: Lokalhistorie og beretninger fra Barrit-Vrigsted Kommune (ca. 1870-ca. 1970). Barrit-Vrigsted Lokalarkiv, 2018. 153 s.

Bavelse (Tybjerg Herred, Præstø Amt)

 • Jensen, Kirsten: På min vej gennem Bavelse Sogn. KJ Historisk, 2003. 256 s.

Beder (Ning Herred, Århus Amt)

 • Marschal, Marie Louise m.fl. (red.udv.): Liv og levned i Beder og Malling sogne. Støttefonden for Beder-Malling Egnsarkiv, 1992. 112 s.

Bedsted (Hassing Herred, Thisted Amt)

 • Da Bedsted var bedst. 1882-100 år-1982. En folkebog om Bedsted Thy. Digital udgave.

Bedsted (Sønder Rangstrup Herred, Åbenrå Amt)

 • Gormsen,Gudrun: Bedsted i Sønderjylland. (i: Christiansen, Palle Ove: Fire landsbyer. En etnologisk rapport om nutidige livsformer. Landsbykommissionen, 1980, s. 329-450].
 • Haugaard, Henning: Brudstykker af Bedsted sogns historie. Digital udgave.
 • Bedsted kirke (i: Danmarks kirker. Nationalmuseet, 1959, bd. 22, Åbenrå Amt, s. 1718-36. - Også i digital udgave.

Bejstrup (Øster Han Herred, Hjørring Amt)

 • Klitgaard Møller: Bejstrup. Danmarks længste landsby. Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev, 2013. 137 s. - [Omtale af bogen].

Bellinge (Odense Herred, Odense Amt)

 • Grau Møller, Per … et al. Bellinge. Træk af sognets historie. Odense Byhistoriske Udvalg i samarbejde med Bellinge Lokalhistoriske Arkiv og Forening , 2008. 238 s.

Biersted (Kær Herred, Ålborg Amt)

 • Kristensen, S. Aa.: Historien om Biersted ca. 1900-1993. S. Aa. Kristensen, 1993. 25 s.

Billum (Vester Horne Herred, Ribe Amt)

 • Billum Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred (Ribe Amt). 1865-67, s. 116-140. (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1984). - Udgaven fra 1984 også i digital udgave.
 • Kristensen, H.K. et al. (udg.): Janderup og Billum Sogne. Janderup Lokalhistoriske Arkiv,1979-1983. 3 bd. (Hertil navneregister v. Kaj Christensen, 1993).
 • Madsen, Jesper: Jandrup og Billum Sogne. (i: Fra Ribe Amt 1911-14, s. 25-73). - Også i digital udgave.
 • Nielsen, Arnth: Billum på toppen. Forlaget KYST, 2018. 303 s.

Bindslev (Horns Herred, Hjørring Amt)

 • Jakobsen, Jørgen: Bindslev Sogn 1660-1805. Fra fæstegård til selveje. Bindslev Sogns Egnssamling, 2006. 247 s.
 • Jakobsen, Jørgen: Bindslev Sogn 1805-1925. Lokalpolitik og samfundsudvikling. Bindslev Sogns Egnssamling, 2003. 239 s.
 • Jakobsen, Jørgen: Nørre Bindslev 1660-1805. Fæstebønders vilkår i en nordjysk landsby under enevælden. Bindslev egnssamling, 1998. 193 s.

Birkerød (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Birkerød Sogn (i: Christensen, C.: Hørsholms Historie fra 1305 til 1875. E. Jespersens Forlag, 1879. S. 288-311). - Også i digital udgave.
 • Mikkelsen, Hanne: Birkerøds historie – kulturhistoriske tidsbilleder. Birkerød Lokalhistoriske Forening, 2008. 294 s.
 • Mikkelsen, Hanne m.fl.: Fra bondestand til borgerskab. Landsbyen Birkerød. Birkerød Lokalhistoriske Forening og Arkiv, 1987. 31 s.
 • Røssel, Johan: Det gamle Birkerød. Hilitod, 1967. 56 s.
 • Røssel, Johan: Træk af Birkerød sogns historie. Birkerød Lokalhistoriske Forening, 1979. 142 s.
 • Stilling, Niels Peter: Hvor storbyens skygge strejfer landet. Birkerød fra landsogn til storkommune. Rudersdal Kommune/ Rudersdal Museer, 2008. 347 s.
 • Stilling, Niels Peter: Rudersdal i Danmarkshistorien. Fra oldtid til 1900. Rudersdal Kommune, 2018. 664 s.
 • Sørensen, Kim: Huse på Stationsvej. Birkerød Lokalhistoriske Forening, 2018. 32 s.
 • Sørensen, Kim: Huse på Søvej - før og nu. Birkerød Lokalhistoriske Forening, 2019. 30 s.

Bislev (Hornum Herred, Ålborg Amt)

 • Sondrup, Chr.: [Om Bislev sogn]. (i: Kristoffersen, Svend Aage (red.): Sebber - Bislev - Ejdrup sogne i fortid og nutid. Sebber - Bislev - Ejdrup sogne, 1974, s. 7-24).

Bjerager (Hads Herred, Århus Amt)

 • Bjerager Sogn. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 120-140). - Også i digital udgave.
 • Hall, Henning: Skår af Randlev-Bjerager sognes historie. Eget forlag, 1971. 436 s.
 • Revenskov, Maja Hyldgaard: De gamle Gaarde i Boulstrup, Bjergager Sogn, Hads Herred. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift bd.49, 1956, s. 132-44). - Også i digital udgave.

Bjergby (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt)

 • Bjergby og Mygdal – glimt og spor af livet i de to sogne. Redaktion: Finn Abildgaard … [et al.]. Bjergby-Mygdal Lokalhistoriske Forening, 2012. 175 s. [Udg. i anledning af foreningens 25-års jubilæum].

Bjerge Herred (Odense Amt)

 • Bøgh. Nicol Seidelin: "Skiønne Efterretninger". Provst Bøghs beskrivelse af Kerteminde og Bjerge Herred 1770. Ved Birgit Bjerre Jensen. Landbohistorisk Selskab, 1995. 325 s.

Bjergsted (Skippinge Herred, Holbæk Amt)

 • Bjergsted - en landsby fortæller. 1. Tekst og billeder redigeret af Ole Lyster. Bjergsted Beboerforening, 1996. 69 s.

Bjerning (Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt)

 • Bonde, Karin med bidrag af Lennart Secher Madsen ... [et al.]: Bjerning Sogn. Gårde og huse. Forlaget Gammelting, 2013. 452 s.

Bjerre Herred (Vejle amt)

 • Bjerre Herreds bogen. Glud Museum, 1963-2001. 2 bd.
 • Holm, Frands: Fra Bjerge og Hatting Herreder. Hjemstavnsbog for Hjem og Skole. Holm, 1922. 120 s.
 • Martinussen, P. Af Bjerre Herreds Fortid. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1911, s. 100-113). - Også i digital udgave.

Bjerreby (Sunds Herred, Svendborg Amt)

 • Højte, Svend og Arne Rask: Huse og gårde i Vårø - dengang og nu. En billedserie. Et nyt lokalhistorisk projekt (i: Tåsinge årbog 2008, s. 39-58).

Bjerring (Middelsom Herred, Viborg Amt)

 • Smitt, Olaf: Tidsbilleder fra Bjerring sogn. Bjerringbro Kommune - Middelsom Herred - Viborg Amt. Olaf Smitt, 1997. 214 s.

Bjerringbro (Middelsom Herred, Viborg Amt)

 • Bjerringbro 1863-1963. Udgivet i Anledning af Bjerringbro bys 100 års jubilæum 20. juli 1963. Under red. af Mogens Lorentsen m.fl. Bjerringbro, 1963. 60 s.
 • Bjerringbro 1863-1988. Red. af Walther Pedersen og H.P. Nielsen. Bjerringbro Kommmune, 1988. 107 s.

Bjolderup (Rise Herred, Åbenrå Amt)

 • Gregersen, H.V. Peter Kr. Iversen (red.): Bjolderup sogns historie. Tønder, 1951-56. 2 bd.
 • Jensen, Aage: Fra by og sogn. Bolderslev - Bjolderup. Aa. Jensen. 1983. 152 s.
 • Jensen, Aage: Todsbøl ved sogneskellet. Aa. Jensen, 1981. 111 s.

Bjæverskov (Bjæverskov Herred, Præstø Amt)

 • Nielsen, Niels Ole (red.): Bjæverskov. En landsby på Skovboegnen. Skovbo Lokalhistoriske Forening, 1990. 53 s.

Blegind (Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt)

 • Heilskov, Chr.: Blegind Sogn. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 20, 1927, s. 45-61). - Også i digital udgave.

Blenstrup (Hellum Herred, Ålborg Amt)

 • [Om Blenstrup sogn]. (i: Gjerding, Klavs: Bidrag til Hellum Herreds Beskrivelse og Historie. Udg. ved D. H. Wulff. 1890-92, s. 10-98). - Også i digital udgave.
 • [Blenstrup]. (omtales i: Qvistorff, Helge: Hvor Danmark er smukkere. Bidrag til Skørping kommunes beskrivelse og historie. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1988. 155 s.

Blistrup (Holbo Herred, Frederiksborg Amt)

 • Trans, Jens Ove: Smidstrup – en landsby ved Kattegat. Fra oldtid til nutid. Books on Demand, 2013. 100 s.
 • Vendeldorf, Allan: Rågeleje - før og nu. Frydenlund, 2021. 204 s.

Blovstrød (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Blovstrød til årtusindskiftet. Blovstrød Kommune, 1999. 146 s.
 • Bloustrød Sogn (i: Christensen, C.: Hørsholms Historie fra 1305 til 1875. E. Jespersens Forlag, 1879. S. 312-323). - Også i digital udgave.
 • Sjælsmark. En landsby på Hørsholmegnen. Redaktion og tilrettelægning: Torben Topsøe-Jensen. Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn, 1981. 54 s.
 • Rasmussen, Inger og Ove Rasmussen: Fortid i Bloustrød. Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn, 1973. 81 s.

Blåhøj (Nørvang Herred, Vejle Amt)

 • Blåhøj gårdhistorie. 2 bd. Lokal- og Slægtshistorisk Selskab for Blåhøj og Omegn. [Bd. 1: Omvraa Ejerlav, Blåhøj Sogn, Brande Kommune. 5. udgave. 1993. Bd. 2: Hallundbæk Ejerlav, Blåhøj Sogn, Brande Kommune. 5. udgave. 1993].
 • Blåhøj gårde og gårdenes familier. Redaktør: Peter Frandsen. Lokalhistorisk Arkiv Blåhøj, 2013. 414 s. [Afløser: Blåhøj gårdhistorie. 1993].
 • Blåhøj Stationsby. 1917/1992. Lokal- og Slægtshistorisk Selskab for Blåhøj og omegn, 1992. 56 s.
 • Blåhøjs historie 1867-2017. Lokalhistorisk Arkiv Blåhøj, 2017. 320 s.
 • Brockdorff, Alma: Et sogn. Før lyngen, under lyngen, efter lyngen. Heureka, 1986. (Ny udg. 1988). - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2.
 • Sørensen, Henning: Historien bag beboelseshuse i Blåhøj sogn. Lokal- og Slægtshistorisk Selskab for Blåhøj og Omegn, 1997. 384 s.
 • Sørensen, Henning og Botha Underlin: Historien bag bebyggelser i Blåhøj sogn. 2. udg. Lokal- og Slægtshistorisk Selskab for Blåhøj og Omegn, 1999. 384 s.

Bodilsker (Sønder Herred, Bornholms Amt)

 • Kure, Kr.: Fortegnelse over Gaarde og deres Ejere i Bodilsker Sogn. U.å. 56 bl.
 • Pedersen, Hans Olaf Kofoed: Gårdene i Bodilsker Sogn. Uddrag fra Sognet. Digital udgave.

Boeslunde (Slagelse Herred, Sorø Amt)

 • Pedersen, Lissi Jørgensen og Finn Pedersen: Landsbyerne Sønderupsønder og Øster Bøgebjerg. [Finn Pedersen], 2015. 131 s.
 • Pedersen, Lissi Jørgensen og Finn Pedersen: Landsbyerne Tranderup, Egerup, Lindeskov & Dyrehaven. [Finn Pedersen], 2017. 176 s.
 • Pedersen, Lissi Jørgensen og Finn Pedersen: Boeslunde med "forstaden" Neble. [Finn Pedersen], 2019. 408 s.

Bogense (Skovby Herred, Odense Amt)

 • Bogenses historie. Bogense Rotary Klub, 1982-1988. 4 bd. [Bd. 1: Købstadens opståen og udvikling frem til slutningen af 1700-tallet. Af Hans Hansen. Bd. 2-3: Byens udvikling 1787-1938. Af Hans Henrik Jacobsen. Bd. 4: 1938-1988. Af Hans Hansen, Hans Henrik Jacobsen].
 • Clausen, S.H.: Bogense Byes og Skovby Herreds Topographi og Historie fra Sagntiden til Nutiden. 1859. 724 s. - Også i digital udgave.
 • Juul, Torben: Det gamle Bogense - og egnen omkring. Torben Juul, 2011. 160 s. [Fotografier og malerier fra ca. 1800-1940].
 • Larsen, Emmy: Fra det gamle Bogense. 2. opl. Historisk Samfund for Fyns Stift, 1967. 143 s.

Bogø (Mønbo Herred, Præstø Amt)

 • Bogø i 200 år. Træk af Bogøs Historie i anledning af 200 årsdagen for øens løskøbelse, 1769 20. september 1969. Møns Tidende, 1969. 52 s.
 • Andersen, A.P.: Af Bogø's Historie. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 12. årg., 1923, s. 110-142).
 • Christensen, Svend Aage: Da Bogø blev moderne 1769-2019. Bogø Lokalhistoriske Forening, 2019. 137 s.

Bolbro (Odense Herred, Odense Amt)

 • Berthelsen, Anders W.: Bolbro-bogen. Forlaget Skulkenborg, 1994. 112 s.

Borbjerg (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt)

 • Beretninger om Borbjerg-Hvam. Redaktør: Lise Laursen. Lokalhistorisk udvalg under Borbjerg-Hvam Borgerforening, 2016. 311 s.
 • Borbjerg Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 156-204). - Også i digital udgave.
 • Rømer, Jørgen R.: "Gammel" og "Ny" Trabjerg i Borbjerg sogn - en landsby fra vikingetid til 1996. (i: Holstebro Museums årsskrift 1996, s. 15-33).
 • Saustrup, Skave, Trabjerg - beretninger. Redaktion: Lise Laursen. Lokalhistorisk udvalg under Skave Borgerforening, 2014. 218 s.
 • Møller, C.: Borbjerg Sogns Historie. (i: Hardsyssels Aarbog 23. bd., 1929, s. 1-95). - Også i digital udgave.
 • Møller, C.: Borbjerg Sogns Historie gennem de sidste 150-200 Aar. Ringkøbing, 1929. 262 s. Også i digital udgave. Berigtigelser til bogen af Stephen W. Christensen i Hardsyssels Årbog 1931, s. 134-142. - Også i digital udgave.
 • Vang, Simone Ahlmann Olesen: Borbjergs historie. 2011. 42 s.

Bording (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Bording Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 561-571). - Også i digital udgave.
 • Pedersen, Svend Aage: Moselund Ejerlav. Bording sogn. Lokalhistorisk Forlag for Bording sogn, 1996. 163 s.

Bornholm (Bornholms Amt)

 • Asmussen, Jesper: Bornholm med Ertholmene. Rundt om øernes historie. Turbine, 2020. 256 s.
 • Jørgensen, J.A.: Bornholms Historie. Rønne, 1900-01. 2 bd. (genoptr. William Dams Boghandel, 1980). - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2.
 • Kure, Aage: Bornholmske gårde med oplysninger af historisk art. 2002. Digital udgave.

Borum (Framlev Herred, Århus Amt)

 • Schmidt, August F.: Bidrag til Borum Sogns Historie. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1953, s. 163-191). - Også i digital udgave.

Borup (Ramsø Herred, Roskilde Amt)

 • Fra Borup og Kimmerslev Sogne. (i: Christensen, J.V.: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. Woels Forlag 1930, s. 154-220). - Også i digital udgave.
 • Fouchard, Tina: Lammestrup. Historien om en landsby under godset Svenstrup. Skovbo lokalhistoriske forening, 1994. 60 s.
 • Fouchard, Tina: De gamle gårde i Lammestrup. Skovbo lokalhistoriske forening, 1994. 22 s.
 • Pedersen, Erik: Borup minder. En billedbog. SL-Multiservice, eksp. Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, 2011. 114 s.

Bov (Lundtoft Herred, Åbenrå Amt)

 • Bogen om Bov sogn. Skrevet af mænd i sognet, red. og udg. af R.P. Sørensen. Konrad Jørgensen, 1939. 151 s.
 • Bov sogn. Red. af Chr. Stenz og R.P. Sørensen. Historisk Samfund for Bov Sogn, 1969. 483 s.
 • Bang, H.H.: Gamle gårde og begivenheder i Bov og Holbøl sogne. Padborg Formulartryk, 2015. 168 s.
 • Gregersen, Carsten ved Knud Jensen: Om livet i det gamle Frøslev. Fra Carsten Gregersens optegnelser. (i: Fra Bov Museum, årg. 2, 1979, s. 16-25).
 • Porskrog Rasmussen, Carsten: Vækst og virke ved grænsen. Bov og Holbøl sogne 1920-1990. Institut for Grænseregionsforskning, 1992. 366 s.
 • Rönnau, Edward Carl Thomas: Bov kirke & sognekrønike. Overs. til dansk af Thorvald Larsen. Bov sogns menighedsråd, 2016. 230 s. [Oversat efter tysk originalmanuskript fra 1901].
 • Dam, Ole: Bov Kommune 1799-1978. En bibliografi. Danmarks Biblioteksskole, 1980. 36+24 bl.

Bovense (Vindinge Herred, Svendborg Amt)

 • Thomsen, Albert. Historiske Efterretninger om Avnslev og Bovense Sogne i ældre Tid. 1928. 151 s. (Særtryk af "Svendborg Amt", 1). - Også i digital udgave.
 • Thomsen, Albert: Hvad Matrikelbøgerne fortæller. Af Avnslev og Bovense Sognes Historie X. (i: Svendborg amt 1927-1928, s. 35-65). - Også i digital udgave.

Brabrand (Hasle Herred, Århus Amt)

 • Flyvholm, Børge: True - en landsbys historie. Forlaget True-love, 1984. 193 s. - Også i digital udgave
 • Schmidt, August F.: Brabrand og Aarslev Sognes Historie. Brabrand, 1937-62. 6 bd.

Brahetrolleborg (Sallinge Herred, Svendborg Amt)

 • Møller, Kr.: Brahetrolleborg. Slot, Herresæde, Sogn 1172-1950. Fortidslys og Nutidsliv. I Komm. hos Andelsbogtrykkeriet, Det Danske Forlag, 1951. 53 s.
 • Rasmussen Søkilde, N.: Gamle og nye Minder om Brahetrolleborg og Omegn. Udg. af Frederik Barfod. Gyldendal, 1870. 223 s. [Genudgivet 2001 af Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling og Øster Hæsinge Lokalhistoriske Arkiv. Red. Erik Ehmsen, Finn Kyhn og Leif Rasmussen. 190 s.]. - 1870-udgaven også i digital udgave.
 • Rasmussen Søkilde, N.: Trolleborgegnen og dens Beboere igjennem 250 Aar (fra 1646 til vore Dage). Fyns Stiftsbogtrykkeri, 1894. 171 s. - Også i digital udgave.

Bramming (Gørding Herred, Ribe Amt)

 • Bramming sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Gørding Herred. 1. Afdeling. Wibe, 1872, s. 41-61). - Også i digital udgave.
 • Da Bramming blev stor. Brammings historie - fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Red. af Stig Hegn og Olaf Bak. Bogforlaget Bramming, 1999. 116 s.
 • Stationsbyen Bramming 1874-1910. Red.: Anne Grete Clemmensen m.fl. 1985. 33 bl.
 • Dragsbo, Peter: Bramming - en stationsbys fødsel. (i: Lokal-årbogen 1983, s.62-88).
 • Hegn, Stig: Brammingbogen - en samling skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. 470 s

Brande (Nørvang Herred, Vejle Amt)

 • Andersen, Hans: Brande by's bebyggelse. Husenes historie, deres ejere og beboere ca. 1787-1948. Lokal- og Slægtshistorisk Forening for Brande og Omegn, 2000. 4 bd.
 • Bundgaard Lassen, T.: Af Brande Sogns Historie. (i: Vejle Amts Aarbog 1930, s. 185-103. 1935, s. 208-232. 1936, s. 226-239. 1939, s. 20-44). - Også i digital udgave: 1930, s. 185-103 (P. Larsens Optegnelser). 1935, s. 208-232 (Fattigvæsenet 1804-1842). 1936, s. 226-239 (Kjeld Thomsen, Stampen, og hans Strid med Forstanderskabet). 1939, s. 20-44(Skolevæsenet i Brande og Uhre gennem 200 Aar).
 • Bundgaard Lassen, T.: Brande sogns historie. Brande Sogneraad, 1942. 2 bd. ( 2. udg. 2 bd., Brande Byråd, 1972-75).
 • Henriksen, Otto: Af Brande Sogns Historie. (i: Ribe Stifts årbog bd. 17, 1955, s. 71-94).
 • Uhre Ejerlaugs Historie. Uhre gårdhistorie gennem 250 år. Udg. af Lokalhistorisk Arkiv Brande. Digital udgave.

Branderup (Nørre Rangstrup Herred, Haderslev Amt)

 • Andersen, Mette Marie: Rurup krønike. Mette Marie Andersen, 1992. 76 s. - Også i digital udgave.
 • Fausbøl, J.: Minder fra Branderup Sogn og Roost. 1911. 157 s. - Også i digital udgave.

Brarup (Falsters Nørre Herred, Maribo Amt)

 • Rasmussen, Ester og Thyge Rasmussen: Brarup og omegn. (i: Årsskrift / Lokalhistorisk Arkiv, Nørre Alslev Kommune, 1986, s. 41-53).
 • Rasmussen, Ester og Thyge Rasmussen: Lundby før og nu. (i: Årsskrift / Lokalhistorisk Arkiv, Nørre Alslev Kommune, 1987, s. 26-33).

Bredballe (Nørvang Herred, Vejle Amt)

 • Bredballe - dengang og nu. Red.: Bent Rasmussen, Kurt M. Hansen, Kjeld B. Jensen. Bredballe Lokalhistoriske Forening, 2019. 132 s. - [Udgivet i anledning af Bredballe Lokalhistoriske Forenings 25 års jubilæum. – Korrektur til s. 64.
 • Gårde i Bredballe I. Sandagergaard, Bybækgaard, Boelskilde, Bredballegaard, Pedersminde, Bredballe Mølle, Enggaarden, Granlygaard. Bredballe Lokalhistoriske Forening, 2010. 35 s.
 • Brogaard, Leif: Bybæk. Bredballe Lokalhistoriske Forening, 2015. 58 s.
 • Nørup Pedersen, Henry: Bredballe Mark fra land til by. I samarb. med Bredballe Lokalhistoriske Forening. 2012. 82 s.

Brede (Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt)

 • Nielsen, Jens H.: Indbyggerne i Brede sogn 1845. Æ Armhus, 1991. 157 bl.
 • Sørensen, H.E.: Bredebro gennem 75 år. L. Nielsen Jepsen's Spændtræfabrik og Tømmerhandel A/S, 1979. 128 s.

Bredsten (Tørrild Herred, Vejle amt)

 • Brunbjerg, Hans: Da Bredsten blev landsby. Afsnit af sognets historie. Især perioden 1870-1930, da mange huse i Bredsten byggedes. Hans Brunbjerg, 2002. 93 s.
 • Bredsten. Kristensen, Kristen: Det gamle Balle. Om Balle by, Ballegård og Balle mark i Bredsten sogn. Bredsten lokalhistoriske Arkiv, 1996. 170 s. [Egns- og slægtshistorie om beboerne i Balle].
 • Vestergaard, Egon: De gamle slægtsgårdes by. Ravning i Bredsten Sogn. Krego, 1994. 129 bl.

Bredstrup (Elbo Herred, Vejle Amt)

 • Bredstrup Sogn. (i: Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder. Vejle, 1918, s. 366-395). - Også i digital udgave.
 • Krarup-Sørensen, Bente m.fl.: Pjedsted og Bredstrup - et historisk tilbageblik. Bente Krarup-Sørensen m.fl., i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn, 2010. 140 s.

Bregnet (Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt)

 • Østergaard, Frede: Rønde-gårdene gennem 200 år. (i: Folk og liv på Røndeegnen 10, 1991, s. 81-90).

Bregninge (Tåsinge) (Sunds Herred, Svendborg Amt)

 • Højte, Svend: Om Bjernemark - en landsby på Tåsinge. Forskellige bidrag til byens og ejerlavets historie. (i: Tåsinge årbog 2004, s. 35-42).
 • Ottesen, Karl Arnold: Troense - en lille bys livsløb. (i: Tåsinge årbog 1997, s. 7-18). [Artikel i "Byplan" 1949 nr. 4].
 • Weber, Jacob: Bregninge Sogn 1842-1934. (i: Tåsinge årbog 1996, s. 15-30).
 • Troense gennem tiderne. Red.: Jens Hagen Eriksen og Knud Hellas. Pæreskudeprojektet, Troense Beboerforening, 2016. 425 s.

Bregninge (Ærø) (Ærø Herred, Svendborg Amt)

 • Landsbyerne Øster Bregninge og Vester Bregninge på Ærø. Ærø Natur- og Energiskole, 1996. 24 bl. (Videnbasen, hæfte 1).
 • Kristiansen, Bodil: Skovby på Ærø - og egnen deromkring. Nyt opl. Ærø Natur- og Energiskole, 2003. 31 bl. (Videnbase, hæfte 5). [1. udg. 1997].

Brenderup (Vends Herred, Odense Amt)

 • Dragsbo, Peter … [et al.]: Silkesognet. Brenderups historie fra oldtid til nutid. Støtteforeningen for Ejby Kommunes lokalhistoriske Arkiv, 1999. 212 s.
 • Petersen, Flemming: Varbjerg. Lokalhistorisk Arkiv for Ejby Kommune og Arkivets Støtteforening, 2002. 38 s. (Publikation nr. 32 / Lokalhistorisk Arkiv for Ejby Kommune).

Bringstrup (Ringsted Herred, Sorø Amt)

 • Beyer, Seyer Mahling: En geographisk-historisk og oeconomisk, physisk-antiqvarisk beskrivelse over Bringstrup og Sigersted sogne ved Ringsted med en tragisk fortælling over disse sognes første beboere og folkeslægt, i henseende til deres liv, skiebne og sørgelige tildragelser. 1791. 230 s. - Også i digital udgave.

Broager (Nybøl Herred, Sønderborg Amt)

 • Korse, Aug.: Forsøg paa og Bidrag til Broagerlands Historie. Eget forlag, 1945-46. I: Gaardhistorie m.m. fra Udstykningstiden omkr. 1770 til Dato. Hæfte 1-6 (192 s.). - III: Almindelig Del: Historie for Udstykningstiden m. m.. Hefte A-B (64 s). I; III. - Alt d. udk. iflg. forf.
 • Raben, J.: Broagerland. 1934. 104 s. (Fra Als og Sundeved, 9).

Broholm (Odense Herred, Odense Amt)

 • Gausdal, Kristen: Broholm sogn i Tommerup. Kapitler af en stationsbys saga. Tommerup Lokalhistoriske Arkiv, 1998. 112 s.

Bromme (Alsted Herred, Sorø Amt)

 • Christensen, J.V.: Træk af Munkebjergby og Bromme Sognes Historie gennem Tiderne. (i: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie, bd. 8 s. 127-177. Særtryk af Ringsted Folketidende. Ringsted, 1931). - Også i digital udgave.

Brorstrup (Års Herred, Ålborg Amt)

 • Saabye, Alfred: Fra Brorstrup Sogn. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred 1954, s. 281-91). - Også i digital udgave.
 • Om Brorstrup sogn og dets beboere. Skrevet og samlet af Brorstrup-Haverslev lokalhistoriske forening ved Lise Sørensen og Arne Sørensen. Forlaget Lynghøjhus, 2014. 450 s.

Brovst (Øster Han Herred, Hjørring Amt)

 • Møller Gregersen, Jens: Brovst. Brovst Kommune, 1979. 272 s.

Brudager (Gudme Herred, Svendborg Amt)

 • Gudme kommune frem til år 2000. Billeder og historier skrevet på grundlag af personlige erindringer og arkivmateriale fra de sidste 100 år. Samlet ... af: Peder Hegaard Jensen m.fl. Redaktion: Margrethe Schmidt. 2002. 239 s.
 • Andersen, Johanne og Bjarne Andersen: Brudager. En levende landsby 1801-2014. Johanne og Bjarne Andersen, 2014. 331 s.

Brylle (Odense Herred, Odense Amt)

 • Andersen, Rasmus: Brylle sogn i 1900-tallet. Det lokale arkiv & Lokalhistorisk forening for Broholm, Brylle, Tommerup & Verninge Sogne, 1999. 96 s.
 • Hjort, F.: Optegnelser om Broholm i ældre og nyere Tid (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1913, s. 50-70). - Også i digital udgave.
 • Møller, John M.: Historiske Oplysninger om Brylle Sogn. 1919. 97 s. (Også i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 6. Aarg., 1918, s. 185-274). - Også i digital udgave.

Bryndum (Skast Herred, Ribe Amt)

 • Bryndum Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Gad, 1862, s. 227-239). (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1985). - 1862-udgaven også i digital udgave.
 • Gregersen, Niels J.: Gjesing dengang. Billeder og erindringer. Dan-text, 1985. 52 s.
 • Hansen, Karl: Fra Bryndum sogn. (i: Fra Ribe Amt bd. 4, 1915-18, s. 454-86). - Også i digital udgave.
 • Jørgensen, Henning: Bryndum og Vester Nebel før selvejet. Ejendomme og beboere i de to sogne ca. 1600-1800. Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 2016. 260 s. (Skriftrække B nr. 57).
 • Jørgensen, Henning: Forum-området 1664-1993. Forum - Forumlund - Fuglbæk - Astrup i Bryndum sogn. Henning Jørgensen, 1993. 135 s.
 • Petersen, Søren. Træk af Bryndum Sogns historie. Eget Forlag, 1967. 91 s.
 • Willadsen, Holger: Bryndum. Vester Nebel. Schrøder, 1947. 246 s.

Bryrup (Tyrsting Herred, Skanderborg Amt)

 • [Om de gamle ejendomme i Bryrup sogn]. (i: Kousgaard, Palle: Mennesker og landskab i egnen med Danmarks største skov. Bd. 1: De mange bønders land. Forlaget Vinden Vender, 2007, s. 147-157, 357-395).
 • Laursen, Alfred, Jens Munk Jensen, Frode Jensen: Bryrupbogen. Bryrup og Vellings byhistorie. Udgivet af Egnsarkivet for Them Kommune, 2003. 306 s.
 • Schougaard, S.N.: Nogle Optegnelser om Bryrup Sogn. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 21, 1928, s. 61-74). - Også i digital udgave.

Brændekilde (Odense Herred, Odense Amt)

 • Else Bekker-Nielsen (red.): Brændekildebogen. Brændekilde Sogns Lokalhistoriske Arkiv, 2000. 196 s. + kort over Brendekilde Byes Marker … Aar 1786.

Brøndby Strand (Smørum Herred, Københavns Amt)

 • Fra fiskerleje til højhus. Red.: Kim Tverskov og Henning Sørensen. Brøndby Lokalarkiv, 2000. 93 s.

Brøndbyerne (Smørum Herred, Københavns Amt)

 • En bog om Brøndbyøster. Landsbyforeningen Brøndbyøster, 1985. 124 s.
 • Brøndbyvester. Historien om en landsby der voksede. Brøndby Lokalarkiv, 2002. 102 s.
 • Hundstrup, Hans: Folk i Brøndby. Fra reformationen til grundloven. Hans Hundstrup, 1985. 2 bd.
 • Jensen, Henning: Fra Brøndbyvester og Brøndbyøster Sogne. (i: Aarbog udg. af Historisk Samfund for Københavns Amt 1922).
 • Jensen, Henning: Fra Brøndbyvester og Brøndbyøster sogne. (i: Glostrup bogen bd. 4, 1966, s. 175-88).

Brønderslev (Børglum Herred, Hjørring Amt)

 • Klitgaard, C.: Vester Brønderslev Sogns og Brønderslev Købstads Historie. Brønderslev, 1942. 253 s.
 • Søndergaard, Tom m.fl.: Vester Brønderslev sogn 1800 til 1900. Udviklingen fra landsbysamfund til bysamfund. Institut for samfundsudvikling og planlægning, Distribution: Aalborg Universitetsforlag, 1979. 222 s. (Serie om arbejdsforhold og arbejdsmarked. Studenterrapport, nr 9).

Brøns (Hviding Herred, Tønder Amt)

 • Petersen, Niels L.: Dagligliv i Rejsby og Brøns sogne. Historisk Forening og Skærbæk Museum i samarb. m. Forlaget Melbyhus, 2000. (Fra Skærbækegnens Fortid nr. 14, 2000).

Brønshøj (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Fog, Asger: Landsbyen Brønshøj før 1900. Brønshøj Museum, 1999. 32 s.
 • Linvald, Steffen: Brønshøj, Husum og Utterslev. De rige bondebyer. 1962. 57 s.
 • Møller, V.: Fra Brønshøj-Rødovre Sogne. (i: Aarbog udg. af Historisk Samfund for Københavns Amt 1923).
 • Møller, Valdemar: Fra den gamle Landsby. Brønshøj By gennem 200 Aar. Hagerups Forlag, 1922. 106 s.
 • Olsen, Svend: Fra biskop Absalon til indlemmelsen i Københavns kommune i 1901. Historiske noter om de 5 landsbyer: Brønshøj, Husum, Utterslev, Vanløse & Emdrup i det oprindelige Brønshøj sogn. Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev & Lokalhistorisk Forening, Bispebjerg, 2000. 112 s.

Brørup (Malt Herred, Ribe Amt)

 • Brørup Sogn (i: Nielsen, Oluf: Historiske efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). Gad, 1879, s. 131-148. (genudg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, 1976). - Også i digital udgave.
 • Schmidt, August F.: Brørup Sogns Historie. 1949. 540 s.

Buddinge (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Dam, Lone og Vibeke Filipsen og Eva Molin: Da vi var bønder. Gladsaxe-gårdenes historie. 2. udg. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune, 2008. 151 s.
 • Froberg, Daisy: Fra det gamle Buddinge. (i: Årbog / Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune, 19 årg, 1987-88, s. 40-53).

Buderup (Hornum Herred, Ålborg Amt)

 • Gjedsted, Hans: Et lille bidrag til Støvrings historie. Lions Club Støvring, 1997. 125 s.
 • Harder, Jan Bak: Støvring. Fra bondelandsby til stationsby og landevejsby. Harders Forlag, 1984. 91 s.

Bur (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt)

 • Bure Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 288-295). - Også i digital udgave.
 • Villadsen, Verner: Bur sogns historie. Redaktør: Jens Erik Villadsen. Books on Demand, 2016-17. 3 bd.

Burkal (Slogs Herred, Tønder Amt)

 • Hansen, Lorens: Grøngård. Jagtslot, kancelligods, udstykning. Beskrivelse af landbrugsudviklingen og oplysninger om befolkningen år 1700-1950. Lorens Hansen, 2009. 192 s.
 • Hansen, Lorens: Landsbyen Nolde og dens befolkning 1700-1960. Lorens Hansen, 2010. 128 s.
 • Hansen, Lorens: Lydersholm. En landsby ved grænsen. Beskrivelse af landbrugsudviklingen og oplysninger om befolkningen. 1600-1950. Lorens Hansen, 2008. 176 s.
 • Nielsen, Jens H.: Indbyggerne i Burkal sogn 1845. Æ Armhus, 1994. 319 s.
 • Pedersen, Erik: Jyndevad. Lokalhistorisk bog. Erik Pedersen, 1991. 116 s.
 • Pedersen, Erik: Rens - landsbyen ved grænsen. Erik Pedersen, 1992. 197 s.

Butterup (Merløse Herred, Holbæk Amt)

 • Carlsen, Poul E.: Af Butterup Sogns historie. (i: Fra Holbæk amt 1989, s. 43-56). - Også i digital udgave.

Bylderup (Slogs Herred, Tønder Amt)

 • Hansen, Andreas: Vilkår og virke i Bylderup sogn. Et bondesamfund midt i Slogs Herred. Slogs Herreds Hus, 1985. 208 s.

Bække (Anst Herred, Ribe Amt)

 • Kvist, John og Vald. Andersen: Bække Sogn. Historisk Udvalg for Bække Sogn, 1936 -73. 2 bd. (bd. 1 genoptr. 1972).

Bælum (Hellum Herred, Ålborg Amt)

 • [Bælum]. (omtales i: Qvistorff, Helge: Hvor Danmark er smukkere. Bidrag til Skørping kommunes beskrivelse og historie. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1988. 155 s.)

Bølling (Bølling Herred, Ringkøbing Amt)

 • Bendtsen, Viggo: Træk af Bølling sogns historie. 1949. 120 s.
 • Vig, Per, Erik Willumsen og Jens Kristian Holmgaard (red.): Slægters spor i Bølling sogn. Bølling Præstegaard, 2001. 511 s.

Bøvling (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Bøvling Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 261-296). - Også i digital udgave.
 • Brorson Nielsen, Svend: Fra fæstebonde til selvejer. Bøvling Sogn 1770-1830. Bøvling Lokalhistoriske Forlag, 1987. 60 s.
 • Brorson Nielsen, Svend: Af Bøvlings saga 1988. Bøvling Lokalhistoriske Forlag, 1987. 82 s. [Heri om pastor Schouboes præsteindberetning vedr. Bøvling sogn 1766-68].

Bøvling Len (Ringkøbing Amt)

 • Kaae, Alfred: Bidrag til Bøvling lens historie. (i: Hardsyssels Årbog 1955, s. 5-76). - Også i digital udgave.

Båg Herred (Odense Amt)

 • Mathiassen, H.: Assens Købstad og Baag Herred. 1524 - 24. November - 1924. Assens Amts Dagblads Forlag og Tryk, 1924. 75 s.
 • Rosted, Kr.: Fra Kyst til Kyst - Overfartstedet Sønderjylland-Fyn gennem Tiderne, 1930. - Også i digital udgave.
 • Rosted, Kr.: Vilkaar og Virke i Baag Herred, 1930. - Også i digital udgave.

Bågø (Båg Herred, Odense Amt)

 • Jensen, Janne Hartvig: Baagø gennem tiderne. Med bidrag af Kisser Christensen, Inger Muusmann, Thilde Thiesen. Forlaget Ådalen, 2007. 323 s.
 • Viscor, Pia: Brandsø. Øens historie indtil år 1900. Books on Demand, 2017. 344 s.

Bårse (Bårse Herred, Præstø Amt)

 • Larsen, Henrik: Nogle Oplysninger om Baarse. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 9. årg., 1920, s. 60-75).


Christiansfeld (Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt)

 • Christiansfeld i fortid og nutid. Og en kort fremstilling om Brødremenigheden. Turistforeningen, 1939. 38 s.
 • Asmussen, Lorenz: Christiansfeld før og nu. Christiansfeld Lokalhistoriske Forening, 1997. 44 s.
 • Eliassen, P.: Kristiansfeld - Historisk Fremstilling til Turistbrug, 1912. - Også i digital udgave.
 • Gorrsen, Hans: Christiansfeld 1773-1973. Turistforeningen for Christiansfeld og Omegn, 1973. 95 s.
 • Hansen, Holger: Christiansfelds Anlæggelse (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi 1922-24, s. 1-26). - Også i digital udgave.
 • Nissen, Henri: Hjerternes by. Christiansfeld. Forlaget Udfordringen, 2008. 144 s.

Christiansø (Sønder Herred, Bornholms Amt)

 • Kofoed, E.: Christiansøs Historie. Christiansøs Museum, 1961. 276 s. (2. ajourførte udg., Christiansøs Museum, 1984. 290 s.). - Også i digital udgave.


Dalby (Bjerge Herred, Odense Amt)

 • Axelgaard, Tue: Et Bidrag til Hindsholms Historie. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter Bd. 3 1922-25, s. 49-64: Fra Hindsholm for Hundrede Aar siden. S. 246-53: Et lille Bidrag til Hindsholms Historie før Aar 1600. S. 269-74: Om Kvægsygen paa Hindsholm i det 18de Aarhundrede. S. 373-99: Et Bidrag til Hindsholms Historie. Særlig Tiden fra 1578 til 1608. - Også i digital udgave: s. 49-64. S. 246-53. S. 269-74. S. 373-99.

Dalby (Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt)

 • Meyer Hansen, Laura: Dalby sogn 1600-1900. Dalby-Tved-Rebæk-Strårup. Kolding Stadsarkiv, 1999. 79 s.

Dall (Fleskum Herred, Ålborg Amt)

 • Værnfelt, Kristian: Lidt Himmerlandshistorie (Dall Sogn). (i: Fra Himmerland og Kjær Herred bd. 30, 1941, s. 1-59]). - Også i digital udgave.

Dallerup (Gjern Herred, Skanderborg Amt)

 • Heilskov, Chr. og H.E. Jensen: Dallerup Sogn i Fortid og Nutid. 1948. 176 s.

Dalum (Odense Herred, Odense Amt)

 • Berthelsen, Anders W.: Dalum-Hjallese bogen. Forlaget Skulkenborg, 1996. 128 s.
 • Hansen, Jacob og Knud Mortensen: Dalum Sogns Historie. Dalum Kommune, 1959-68. 4 bd.

Dannemare (Lollands Sønder Herred, Maribo Amt)

 • Widding, Ole: Vesterballe og Østerballe i Dannemare By. (i: Lolland-Falsters Historiske Samfunds årbog 1947, årg. 35, s. 201-217).

Darum (Gørding Herred, Ribe Amt)

 • Hillerup, Thomas: Gørding herred. Thomas Hillerups optegnelser om Darum Sogn. Ved Valdemar Andersen. (i: Fra Ribe Amt 1978, bd. 21, s. 199-209). - Også i digital udgave.
 • Nielsen, P.J.: Fra Darum Sogn, Ribe Herred, Ribe Amt. 1926. - Også i digital udgave.
 • Pedersen, P.K.: Lidt af Darum Sogns Historie. (i: Fra Ribe Amt 1923-27, s. 67-78). Også i digital udgave
 • Fra Darum sogn 1920-2010. Redaktør: Olav Boesen … [et al.]. Darum Sognearkiv, 2012. 292 s.

Daugbjerg (Fjends Herred, Viborg Amt)

 • Daugbjerg Sogn. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 45-68).

Daugård (Hatting Herred, Vejle Amt)

 • Daugård sogn 2000. (i: Madsen, Jenny: Spredte glimt fra Hedensted kommune. I komm. hos Forlaget Jelling, 2002, s. 37-73).

Dejbjerg (Bølling Herred, Ringkøbing Amt)

 • Jensen, H.P.: Dejbjerg. En skildring af forholdene i Dejbjerg gennem tiderne. Eget Forlag, 1966. 259 s. (genoptr. Dejbjerg Lokalhistoriske Arkiv, 1988. 257 s.).

Diernæs (Sallinge Herred, Svendborg Amt)

 • Dirnisse. (i: Søkilde, Niels Rasmussen: Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer. 1875-77. (genudg. Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling, og Vester Aaby Sogns Folkemindesamling, 2002-2003, [3,-4. Del]). - 1875-udgaven også i digital udgave.
 • Wettergren, Kirsten: Diernæs. En landsby på Faaborgegnen. Udg. af Diernæs Landsbyforening, 1993. 84 s.

Dollerup (Nørlyng Herred, Viborg Amt)

 • Merstrand, Inger: Det gamle Skelhøje i tekst og billeder. Lokalhistorisk Forening for Karup kommune, 1998. 34 s.
 • Østergaard, Jørgen: Skelhøje - en skelsættende by. Forlaget Ravnsbjerg, 2016. 275 s.
 • Aarestrup, Birgit: Mit Dollerup. Forlaget Ravnsbjerg, 2004. 248 s.
 • Aarestrup, Birgit: Mit Dollerup. Dollerup Mølle I-II. Forlaget Ravnsbjerg, 2006-2008. 2 bd.
 • Aarestrup, Birgit: Mit Dollerup. Den første gård i Røverdal. Forlaget Ravnsbjerg. 2. oplag 2011. 174 s.
 • Aarestrup, Birgit: Mit Dollerup. Gård nr. 2 i Røverdal med skole og hedelod. Forlaget Ravnsbjerg. 2009. 224 s.
 • Aarestrup, Birgit: Mit Dollerup. Gård nr. 3 i Røverdal. Forlaget Ravnsbjerg. 2011. 232 s.
 • Aarestrup, Birgit: Mit Dollerup. Gård nr. 4 i Røverdal. Forlaget Ravnsbjerg. 2013. 264 s.
 • Aarestrup, Birgit: Mit Dollerup. Gård nr. 5 i Røverdal. Forlaget Ravnsbjerg. 2015. 187 s.

Dommerby (Fjends Herred, Viborg Amt)

 • Dommerby Sogn. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 353-366).
 • Mortensen, Niels: Højslev-Dommerby-Lundø. (i: Skive kommunes historie. Skive Museums Forlag, 2001-2003. Bd. 1 s. 139-168. Bd. 2 s. 83-140. Bd. 3 s. 249-285).

Dragstrup (Morsø Nørre Herred, Thisted Amt)

 • Hesselager, Erik: Portræt af et landsbysamfund på det vestlige Mors. Historie og Historier. Forlaget Hessel, 2006. 191 s. [Om sognene Dragstrup og Skallerup på Mors].

Dragør (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Kaae, Harry: Dragør. Huse, mennesker, historie og historier. Thaning & Appel, 1962. 97 s.

Drejø (Sunds Herred, Svendborg Amt)

 • Fabricius, A.: Drejø Sogns Beskrivelse og Historie. Gad, 1882. 105 s. - Også i digital udgave.
 • Hjort Nielsen, Else: Huse og slægtsgårde på Drejø. Eget forlag, 2018. [På smudstitelbladet: Registrering af ejendomme på Drejø. "Øen midt i verden". Om alle øens huse og slægtsgårde 1535-2018]. - 2. udg., 2020.
 • Jonasen, Otto: Drejø. "¨Øen midt i Verden". Svendborg & Omegns Museum, 1989. 138 s. (Skrifter fra Svendborg & Omegns Museum, bind 28).
 • Lange, Bente: Drejø. Henningsen's Forlag, 1993. 65 s.
 • Tommerup, Peder: Topographie over Drejøe Sogn. Hempel, 1823. (genudg. Drejø Sogns Lokalarkiv, 2000. 62 s.).

Dreslette (Båg Herred, Odense Amt)

 • Bæk, Arne: Historisk beskrivelse. Om Brunshuse og Avernæs. 2001. Forsk. pag.
 • Bæk, Arne: En tur gennem Brydegård og Brunshuse. I ord og billeder fra 1900-2004. 2004. 74, 71 s.
 • Bæk, Arne: En tur gennem Dreslette kirkeby, Skårup og Strærup. I ord og billeder fra 1900 til 2004. 71. 60 s.
 • Bæk, Arne: En tur i en del af Dreslette sogn. På vej til Ungersbjerge, Mullerødvej : Udsigt over Svennemose Bakke 62 m. høj. 2004. 122 s.
 • Bæk, Arne: En tur gennem Snave. I ord og billeder fra 1900 til 2003. 2003. 100 s.
 • Carlsen-Skiødt, J.C.A.: Nogle historiske Oplysninger om Dreslette Sogn. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1930, s, 683-736). - Også i digital udgave.
 • Møller, John M.: Uddrag af V.P. Seidelins Manuskript om Dreslette Sogn. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1916, s, 474-516). - Også i digital udgave.

Drigstrup (Bjerge Herred, Odense Amt)

 • Bøgh. Nicol Seidelin: "Skiønne Efterretninger". Provst Bøghs beskrivelse af Kerteminde og Bjerge Herred 1770. Ved Birgit Bjerre Jensen. Landbohistorisk Selskab, 1995. 325 s. (S. 236-247: Drigstrup Sogn i Særdeeleshed).

Dronninglund (Dronninglund Herred, Hjørring Amt)

 • Becker, E.: Dronninglund Sogn. (i: Vendsyssel. Folk og Land. Historisk topografisk Aarbog, 1, 1908, s. 5-20). - Også i digital udgave.
 • Dalsgaard, Elmer: I århundreders spor. Dronninglunds Historie. Dronninglund, 1973. 119 s.
 • Dige, Lene: Dronninglund sogn i 1700-tallet. Nord-Press, 1994. 153 s. [Speciale, Aarhus Universitet].
 • Dige, Lene: Da Dronninglund blev by. Dronninglund Lokalhistoriske Arkiv, 1987. 66 s.
 • Værnfelt, Kristian: Af Dronninglund Sogns Historie. 1938. 60 s.

Dråby (Horns Herred, Frederiksborg Amt)

 • Flint, Peder Kyhn: Hornsved eller Jægerspris Skov. De ældste Ejendomme og deres Beboere gennem Tiderne. Eget Forlag, 1943. 108 s.
 • Harfot, Elo og Annemette Aarøe Jensen: Landsbyerne i Jægerspris kommune. Historisk Forening i Jægerspris, 1999. 72 s. [Jægerspris, Neder Dråby, Over Dråby, Hornsved].

Dråby (Mols Herred, Randers Amt)

 • Møller, Mogens: Dråby og omegn. Books on Demand, 2019. 3 bd. [Bd. 1: Myter, sejlads, kirke, herregårde, Ebeltoft m.m. Bd. 2: Ejendomme, landbrug, fiskeri, befordring m.m. Bd. 3: Håndværk, handel, politik, skoler, fritid, socialforhold, udvandring, forbrydelser, krige m.m.]

Durup (Gislum Herred, Ålborg Amt)

 • Nørager. Skildring af byens fortid og et tidsbillede af byen ud fra år 2007. Redaktør: Anette Østergaard; teksterne forfattet af Niels Ole Ladefoged m.fl. Chris Bonde Larsen m.fl., 2008. 168 s.

Dybe (Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt)

 • Dybe Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 471-488). - Også i digital udgave.
 • Thøgersen, Knud: Præsten som kommunal Mand. Strejflys over Dybe-Ramme Kommunes Historie. (i: Hardsyssels årbog 1907, s. 62-78). - Også i digital udgave.

Dybbøl (Nybøl Herred, Sønderborg Amt)

 • Dybbøl Sogns Historie. [Udg. af] Det Lokalhistoriske Udvalg, 1976. 604 s.
 • Raben, J.: Fra Dybbøl Sogn. 1940. 64 s. (Fra Als og Sundeved, 16).

Dølby (Hindborg Herred, Viborg Amt)

 • Gormsen, Gudrun: Hem, Hindborg og Dølby. (i: Skive kommunes historie. Skive Museums Forlag, 2001-2003. Bd. 1 s. 209-240. Bd. 2 s. 209-232. Bd. 3 s. 349-376).
 • Schmidt, August F.: Bidrag til Dølby Sogns Historie. (i: Skivebogen bd. 49, 1958, s. 37-55).

Døstrup (Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt)

 • Nielsen, Jens H.: Indbyggerne i Døstrup sogn 1845. Æ Armhus, 1987. 183 bl.

Dåstrup (Ramsø Herred, Roskilde Amt)

 • Johansen, Marianne: Ramsøbogen. En sognekrønike 1940-98. Ramsø Lokalhistoriske Forening, 1999. 212 s.
 • Nielsen, C.F.: Ørsted og Daastrup Sogne og nærmeste Omegns Historie. En geografisk og kulturhistorisk Skildring efter trykte og skrevne Kilder. Eget Forlag, 1934-1944. 2 bd.


Ebeltoft (Mols Herred, Randers Amt)

 • Bøttiger, L. J.: Æbeltoft og Omegn (Mols) nærmest til c. 1814, 1893. - Også i digital udgave.
 • Jensen, Knud Chr.: Ebeltoft - en søkøbstad. Ebeltoft Museum, 1994. 71 s. [Om søkøbstaden Ebeltofts historie og om havnen, søfarten og handelens betydning for byen og egnens udvikling].
 • Ladegaard, Else Marie: På vej. Gader og veje i Ebeltoft. Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn ; Museum Østjylland, 2018. 210 s.
 • Rasmussen, Poul og Gustav Albeck. Under medvirkning af Ingeborg Konradsen; redigeret af Gustav Albeck: Ebeltoft købstads historie. Rosenkilde og Bagger, 1951. 539 s.

Egebjerg (Ods Herred, Holbæk Amt)

 • Fonnesbech-Wulff, Benedicte: Ulkerup. Historien om en nedlagt skovlandsby i Odsherred. Skov- og Naturstyrelsen og Skippershoved, 1991. 84 s.
 • Lindgreen, Adam og Jørgen Stage Larsen: Gårdfæstere og -ejere i Egebjerg sogn fra omkring 1600 til nu. (i: Personalhistorisk tidsskrift 2006, nr. 1, s. 59-141).

Egebæksvang (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Damgaard, Kjeld: Mennesker og huse langs Strandvejen i Snekkersten. En fortælling om husene og beboerne langs Strandvejen gennem fiskerlejet Snekkersten. Helsingør Kommunes Museer og Helsingør Museumsforening, 2009. 218 s.
 • Damgaard, Kjeld og Sven Raagaard: Espergærde, Mørdrup og Tibberup før og nu. Espergærde Byforening, 2014. 132 s.
 • Mikkelsen, Birger: Espergærde. Et fiskerlejes historie. Nordisk Forlag for Videnskab og Teknik, 1994. 82 s.

Egen (Als Nørre Herred, Sønderborg Amt)

 • Raben, J.: Udpluk af Egen Sogns Historie og Folkeminder. 1932. 124 s. (Fra Als og Sundeved, 6).

Egens (Mols Herred, Randers Amt)

 • Jensen, Elvin: Egens sogn og gårdene i Egens. (i: Folk og liv på Røndeegnen bd. 12, 1996, s. 97-108).

Egense (Sunds Herred, Svendborg Amt)

 • Jensen, Knud Erik: Egense sogns historie. Isager, 2000. 120 s.

Eggeslevmagle (Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt)

 • Falch, Henrik: Eggeslevmagle by og sogn i 1900-tallet. En bog om livet i en landsby i 1900-tallet. Eggeslevmagle Landsbyråd, 2005. 155 s. + 1 dvd-video.
 • Seyer Mahling Beyer: En Antiqvarisk og Statistisk Topographie over Egitzlefmagle Sogn og Vester-Flakkeberg Herreds Pastorater med toe gamle store Herregaarde Borrebye og Basnæs i Sielland. Slagelse, 1819 - S. 3-78 også i digital udgave.

Egholm (Vor Frue Landsogn, Kær Herred, Ålborg Amt)

Egtved (Jerlev Herred, Vejle Amt)

 • Eliassen, Peter: Fra Egtved og Ødsted Sogne. Gamle Bykort og Beretninger. Vejle Amts Historiske Samfund, 1916. 57 s. - Også i digital udgave.
 • Kvist, John: Egtved Sogn. Egtved Kommune, 1978-79. 2 bd.
 • Sørensen, Søren P.: Lidt mere fra Egtved Sogn. (i: Vejle Amts Aarbøger 1917, s. 80-86). - Også i digital udgave.
 • Sørensen, Søren P.: Fra min Barndoms By (Oustrup, Egtved Sogn). De Gamles Erindringer og Oplevelser. (i: Vejle Amts Aarbog 1919, s. 1-23). - Også i digital udgave.
 • Thomsen, Jens Sigurd: Landsbyen Oustrup. (i: Vejle Amts årbog 1981, s. 61-71). - Også i digital udgave.

Egvad (Nørre Horne Herred, RIngkøbing Amt)

 • Egvad Sogn. (i: Fløe, Palle & Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Nørre-Horne Herred (Ringkjøbing Amt). Gad, 1875, s. 65-80). - Også i digital udgave.
 • Fløe, Palle & Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Lönborg og Egvad Sogne. 1878. 80 s. (2. udg. Egvad, 1975 m.tit.: Historiske Efterretninger om Egvad Sogn). - Udgaven fra 1878 også i digital udgave.
 • Gejel, P.H.: Af Egvad Sogns Historie. 1940. 66 s. - Også i digital udgave.
 • Hansen, S. Carl: Tarm By og nærmeste Omegn. (i: Hardsyssels Aarbog, 1921, s. 38-86). - Også i digital udgave.
 • Vestjyske gårde i tekst og billeder. Egvad kommune. Nygaard Handel & Forlag, 2001. 552 s. (også på CD-ROM).

Egvad (Sønder Rangstrup Herred, Aabenraa Amt)

 • Haugaard, Samuel Koch: Fra Egvad Sogn. Fortid og Nutid i Sønderjylland. Eget Forlag, 1988. 142 s.
 • Nielsen, Peter: Gammelt og nyt fra Egvad sogn. P. Nielsen, 1994. [1 ringbd.].

Egå (Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt)

 • Villadsen, J.C.: Træk af Egaa Sogns Historie gennem tiderne. 1941. 404 s.

Ejby (Ramsø Herred, Roskilde Amt)

 • Jensen, Henrik og Heinrich Andersen: Ejby - brudstykker af en østsjællandsk landsbys historie. Skovbo lokalhistoriske forening, 1989. 28 s.

Ejdrup (Års Herred, Ålborg Amt)

 • Pinstrup, Agnes: Ejdrup sogn. (i: Kristoffersen, Svend Aage (red.): Sebber - Bislev - Ejdrup sogne i fortid og nutid. Sebber - Bislev - Ejdrup sogne, 1974, s. 33-41).

Ejerslev (Morsø Nørre Herred, Thisted Amt)

 • Svenningsen, Svenning S.: Ejerslev-Hunnerup sognebeskrivelse. 1958. 83 s. [Også med omslagstitel: En beskrivelse af Ejerslev sogns udvikling og slægts- og ejendomsforhold de sidste ca. 100 år].

Ejsing (Ginding Herred, Ringkøbing Amt)

 • Ejsing Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 317-371). - Også i digital udgave. - Afskrift på Internettet foretaget af Karen Lindholdt.

Ejstrup (Vrads Herred, Skanderborg Amt)

Elbo Herred (Vejle Amt)

 • Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder. Vejle, 1918. 463 s. - Også i digital udgave.

Ellested (Vindinge Herred, Svendborg Amt)

 • Brudstykker af Ellesteds historie. Udg. af: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Nyborg Lokalhistoriske Forlag, 2009. [Bd. 1]. [Et billede af Ellesteds historie i 1900-tallet].

Ellidshøj (Hornum Herred, Ålborg Amt)

 • Jørgensen, Peter: Landboreformerne. Udskiftningen i Ellidshøj i 1793 og i Svenstrup 1783-1793. Lokalhistorisk Arkiv for Ellidshøj, Godthåb og Svenstrup, 1993. 21 bl.
 • Jørgensen, Peter: Tre himmerlandske sogne - Ellidshøj, Svenstrup og Godthaab Sogne. Lokalhistorisk Forening for Ellidshøj, Svenstrup og Godthaab Sogne, 2010. 138 s.

Elling (Horns Herred, Hjørring Amt)

 • Gaardboe, A. Peter: Antiquariske Oplysninger om Elling og Tolne Sogne. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. IV, 1872-73, s. 201-218). - Også i digital udgave.
 • Gaardboe, A. Peter: Historisk-topografisk Beskrivelse af Elling Sogn i Horns Herred, Hjørring Amt. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. VII, 1878-79, s. 224-52). - Også i digital udgave.
 • Gaardboe, Peter: Historisk-topografiske beskrivelser af Elling sogn, Raabjerg Sogn og Skagens Landsogn. Red.: Hans Nielsen og Børge Holdt Madsen. Skagen Lokalhistoriske Forening, 2006. 95 s. [Uddrag fra: Fortidsminder fra Vendsyssel. 1893. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. Årgang 1878/1879].
 • Larsen, Steen A.: Det gamle Strandby. S.A.L. Forlaget, 1983. 223 s.
 • Ussing, Peter: Elling by og dens beboere i 1930'erne. Som jeg husker det. Digital udgave.

Ellinge (Vindinge Herred, Svendborg Amt)

Windeballe, Erling: Træk af Ellinge sogns historie. Ullerslev Kommunes Lokalhistoriske Forening for Skellerup, Ellinge, Flødstrup og Ullerslev sogne, 1994. 133 s.

Elsborg (Lysgård Herred, Viborg Amt)

 • Rødkærsbro gennem 75 år. Ved Rødkærsbro og Omegns Borgerforenings 75 års jubilæum. Foreningens Forlag, 1979. 43 s.

Eltang (Brusk Herred, Vejle Amt)

 • Berthelsen, H.P. (red.): Eltang, N. Bjært og S. Vilstrup Sogne. Eltang-Vilstrup Sogneraad, 1955. 329 s.

Emdrup (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Clemmensen, C.A.: Emdrup før og nu. 1926. 46 s. [Udgivet i Anledning af Emdrup Grundejerforenings 25 Aars-Jubilæum den 23. November 1926].
 • Linvald, Steffen: Emdrup. En forsvunden landsby. København, 1975. 46 s.

Endelave (Nim Herred, Skanderborg Amt)

 • Schmidt, August F.: Endelave. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift bd. 57, 1964, s. 86-103). - Også i digital udgave.
 • Schou Christiansen, Mogens: Endelave. En ø midt i Danmark. Mogens Schou Christiansen, 1976. 41 s.

Endeslev (Bjæverskov Herred, Præstø Amt)

 • Broberg, F.C.: Endeslev Sogns Historie. (i: Østsjællandske Aarbøger 1908, s. 3-35). - Også i digital udgave. ([Udg. som selvstændig publikation af Lokalhistorisk Arkiv for Vallø Kommune, 1984].
 • Solvang, Gunnar: Kulturlandskab, bebyggelse og mennesker i Enderslev. Skitse over udviklingen i et østsjællandsk sogn fra landboreformtiden til 1930. (i: Køge Museum 1993, s. 35-68).

Engbjerg (Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt)

 • Engbjerg Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 411-419). - Også i digital udgave.

Engestofte (Musse Herred, Maribo Amt)

 • Steenstrup, Norman V.: Våbensted og Engestofte Sogne, Musse Herred, Lolland. Sammenstilling af lokalhistoriske vidnesbyrd og persondata. Guldborgland, 1991. 128 s. [På omslaget: Fæstere og ejere af 54 gårde fra ca. 1700 til 1991 samt historiske beretninger fra området].

Engesvang (Hids Herred, Viborg Amt)

 • Boysen, Freddy: Engesvang. Fra hedebønder til industrisamfund. Kort beretning om Engesvang Sogn. Engesvang Lokalhistoriske Arkiv, 2002. 37 s.
 • Boysen, Freddy … [et al.] (red.): Engesvang – i mands minde. Engesvang lokalhistoriske arkiv og forening, 2007. 133 s.

Engum (Hatting Herred, Vejle Amt)

 • Krogh, Grethe Møller, Ernst Filskov Christensen, Olaf Madsen (red.): Præster, bønder og andet godtfolk. Kulturlivet i Engum sogn gennem 100 år. Engum Sogns Lokalhistoriske Forening, 2000. 175 s.

Enslev (Gjerlev Herred, Randers Amt)

 • Enslev skriver historie. Om livet i Enslev sogn. Udgivet af Enslev Forsamlingshus og Enslev Sogns beboere, 2011. 139 s., 2 dvd'er.

Enslev (Nørre Djurs Herred, Randers Amt)

 • Landsbyen Enslev. Landskab, historie og bebyggelse. Norddjurs kommune, 2007. 27 s. Digital udgave.

Ensted (Lundtoft Herred, Åbenrå Amt)

 • Ensted kirkesogn i Aabenraa kommune. Udg. af Johannes Heinesen og Johannes Bondesen. Lokalhistorisk Samling, 1980. 21 s.+ 2 plancher.
 • Andersen, Ib: Gårde og slægter i Ensted Sogn. Historisk Samfund for Sønderjylland, 1986. 230 s.
 • Frandsen, Svend B.: Sønder Hostrup. En landsby - en landevej. Svend B. Frandsen, 2015. 195 s.
 • Henningsen, Lars N. (red.): Ensted sogns historie. Historisk Samfund for Sønderjylland, 1987. 308 s.

Errindlev (Fuglse Herred, Maribo Amt)

 • Hansen, Marius: Errindlev-Olstrup Sogne, Fuglse Herred. Errindlev Sparekasse gennem 75 Aar. Errindlev Sparekasse, 1947. 207 s.
 • Kristensen, Christen og Helge Clausen: Lundehøje by - Krambes havn. Lokalhistorisk Arkiv for Holeby Kommune, 1999. 183 s.

Erritsø (Elbo Herred, Vejle Amt)

 • Erritsø Sogn. (i: Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder. Vejle, 1918, s. 396-423). - Også i digital udgave.
 • Hansen, Marius: Linds Minder fra Erritsø. (i: Vejle Amts Aarbøger 1935, s. 170-197). - Også i digital udgave.
 • Ravn, J.J.: Erritsø. (i: Vejle Amts Aarbøger 1917, s. 73-80). Om et bykort fra 1773. - Også i digital udgave.
 • Ussing, R.A.: Minder fra Erritsø. Ordnede og udfyldte af Henrik Ussing. Schønberg, 1917. 206 s. (Danmarks Folkeminder, 11). - Også i digital udgave
 • Varming, Kamma: Fra Erritsø i 1700-tallet. Om tre gamle gårde. 1986. 20 s.

Esbjerg By (Skast Herred, Ribe Amt)

 • Alkærsig, S.: Esbjerg. Havn og by. Et blad af Vestjyllands historie. Esbjerg, 1909-14. 2 bd. [Bd. 1: Havnen. Bd. 2: Byen]. - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2.
 • Esbjerg 1868-1943. Udg. af Esbjerg Byraad - Esbjerg Erhvervsraad - Esbjerg Havneraad. 1943. 352 s.
 • Esbjergs historie. Redaktionsgruppe: Morten Hahn-Pedersen m. fl. Esbjerg Byråd, i samarb. med Rosendahl, 1994-98. 3 bd. [Bd. 1: Tiden indtil 1850. Før byen kom. Af Ingrid Stoumann m.fl. - Bd. 2: En by bliver til, 1850-1910. Af Verner Bruhn under medvirken af Poul Holm. - Bd. 3: 1910-1998. Havneby og storkommune. Af Verner Bruhn og Poul Holm].
 • Esbjerg årbog. Udg. af Esbjerg Årbogen. 1984- . [Årspublikation].

Esbønderup (Holbo Herred, Frederiksborg Amt)

 • Kristensen, Frida: De villingerødder ved Storre Aaen. Træk fra livet i Villingerød 1650-1700. Græsted Lokalhistoriske Forening, 1987. 39 s.
 • Kristensen, Frida: De villingerødder i 1700-tallet. Et nordsjællandsk tidsbillede. Græsted Lokalhistoriske Forening, 2002. 55 s.
 • Steinmann, Grethe: Esbønderup. Den gamle landsby og dens beboere før og nu. Lokalhistorisk Arkiv for Græsted og Omegn, 2006. Hefte 1-2.
 • Steinmann, Grethe: Esbønderup Skovhuse før og nu. Et lille skjult område, hvor der har boet mange særprægede mennesker. Lokalhistorisk Arkiv for Græsted og Omegn, 2000. 95 s.
 • Steinmann, Grethe: Esrum gennem generationer. Lokalhistorisk Arkiv for Græsted og omegn, 2009. Hefte 1-2.
 • Fra Arilds tid. Om gårdene i Saltrup 1600-1900. Lokalhistorisk Arkiv for Græsted og omegn, 1997. 38 s.

Eskilstrup (Falsters Nørre Herred, Maribo Amt)

 • Lykke Jensen, Ketty: Gårde i Sørup, Eskilstrup sogn. (i: Årsskrift udg. af Lokalhistorisk Forening, Nørre-Alslev Kommune 1993, s. 64-83).
 • Lykke Jensen, Ketty: Stødstrup-Ejerlaug. Eskilstrup Sogn, Falster Nørre Herred. Ketty Lykke Jensen, 2011. 326 s.
 • Lykke Jensen, Ketty: Ønslev-Eskilstrup. Nr. Alslev kommune I. Lolland-Falsters Historiske Samfund, 1980. 134 s. (Lolland-Falsters Historiske Samfunds Årbog 1980).
 • Lykke Jensen, Ketty: Ønslev-Eskilstrup sogne. (i: Årbog / Lolland-Falsters Historiske Samfund, 1980 s. 5-134).
 • Lykke Jensen, Ketty: Ønslev og Eskilstrup sogne. Falster Nørre Herred, Guldborgsund Kommune. Ketty Lykke Jensen, 2009. 193 s.
 • Møller, Preben og Ketty Lykke Jensen: Minder fra Eskilstrup i ord og billeder. Ketty Lykke Jensen, 2009. 192 s.

Essenbæk (Sønderhald Herred, Randers Amt)

 • Mariager, Rasmus: Essenbæk Sogns Historie. Eget Forlag, 1937. 125 s. - Også i digital udgave.

Estvad (Ginding Herred, Ringkøbing Amt)

 • Estvad Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 488-528). - Også i digital udgave.
 • Laustsen, Svend: Estvad by. Træk af landsbyens historie gennem 400 år. (i: Skivebogen 2010, bd. 101, s. 31-53).
 • Laustsen, Svend: Estvad-Rønbjerg. (i: Skive kommunes historie. Skive Museums Forlag, 2001-2003. Bd. 1 s. 175-194. Bd. 2 s. 147-173. Bd. 3 s. 301-322).
 • Laustsen, Svend: Estvad og Rønbjerg sogne. Første del: Hovedtræk af sognenes historie indtil 1880. Skive Museums Forlag, 2000. 404 s.

Everdrup (Bårse Herred, Præstø Amt)

 • Wedel, L.M.: Topographie over Ewerdrup Sogn i Sjælland. Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1818. 56 s. (Topografie over Wordingborg Amt i Sjælland, Hft. 1).
 • Michael Olsen har afskrevet sognepræst L.M. Wedels beskrivelse af Everdrup sogn, udgivet 1818. Digital udgave.


Fabjerg (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Fabjerg Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 122-135). - Også i digital udgave.

Fakse (Fakse Herred, Præstø Amt)

 • [Fakse sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 15-16, s. 561-632).

Falling (Hads Herred, Århus Amt)

 • Falling Sogn. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 228-361). - Også i digital udgave.

Falster (Maribo Amt)

 • Hjelholt, Holger: Falsters Historie. Gad, 1934-35. 2 bd.
 • Rhode, P.: Samlinger til de danske Øers Laalands og Falsters historie. 1776-94. Omred. og genudg. af Jacob Friis Steen, 1859. 2 bd. - 1859-udgaven også i digital udgave: Første Bind. Andet Bind.
 • Spilcker, Kjeld G. (red.). Lolland-Falster, Fejø, Femø, Askø og Bogø. Forlaget ”Dana”. 2 bd. 1946.

Fanefjord (Mønbo Herred, Præstø Amt)

Fanefjord Sogns Grundejer- og Beboerforening: Fanefjord. Et sogn på Møn. Fanefjord Sogns grundejer- og beboerforening, 1996. 116 s.

Fangel (Odense Herred, Odense Amt)

 • Balslev, Oluf. Red. af Jørgen Tølløse og Jens Vittrup: Træk af Stenløse og Fangel sognes historie. Uddrag af Pastor Oluf Balslevs artikler i menighedsbladet. Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv, 1995. 118 s.

Fanø (Skast Herred, Ribe Amt)

 • Kromann, N.M.: Fanøs Historie. Eget Forlag, 1933-34. 3 bd. (Fotogr. optr. BYGD, i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, 1982).

Farendløse (Ringsted Herred, Sorø Amt)

 • Rasmussen, Niels Fr. ... [et al.]. Om liv og virke i Nordrup-Farendløse 1800-1970. Ringsted, 1970. 97 s,

Farstrup (Slet Herred, Aalborg Amt)

 • Bak, Anton: Farstrup sogns historie. Eget forlag, 1980. 40 bl.

Farsø (Gislum Herred, Aalborg Amt)

 • Deuvs, Louise: Landsbyen Farsø. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred 1922, s. 233-256). - Også i digital udgave.

Farum (Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt)

 • Friis, Esbern: Blade af Farums historiebog i 1600- og 1700-tallet. Farums Arkiver & Museer, 1999. 78 s. (Rapport fra Farums Arkiver & Museer).
 • Larsen, Karl: Smaa glimt af Farum sogns historie. Farums Arkiver og Museer, 2000. 46 s.
 • Sane, Henrik Zip: Stationsbyborgeren ... en skabelsesberetning - Farum 1900-1920. Farums Arkiver & Museer, 1996. 568 s.

Farup (Ribe Herred, Ribe Amt)

 • Sørensen, M.K.: Bidrag til Beskrivelse over Farup Sogn. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. 8, 1880-81, s. 1-43). - Også i [digital udgave.

Faster (Bølling Herred, Ringkøbing Amt)

 • Aas Jansen, Jan: Af Faster sogns historie. Eget Forlag, 1970. 96 s.[
 • Aas Jansen, Jan & Alfred Kaae: Faster sogn. (i: Hardsyssels Årbog rk. 2, bd. 1, 1967, s. 124-61). - Også i digital udgave.

Faurholt (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Flaskager Hansen, Elmo: Gårde og slægter i Faurholt. En landsby, et folk. Eget forlag, 2020. 159 s.

Fausing (Sønderhald Herred, Randers Amt)

 • Fausingbogen. Personlige fortællinger om et landsogns udvikling i det 20. århundrede. Redaktion: Hanne Grethe Høeg Jensen ... [et al.]. [Allingåbro] : [Hanne Grethe Høeg Jensen], 2012. 144 s.
 • Rygaard, Ejvind: Om landsbyen Drammelstrup. (i: Årsskrift / Lokalhistorisk forening for Sønderhald kommune 1995, s. 31-41).

Fejø (Fuglse Herred, Maribo Amt)

 • Fejø Sogn. (i: Haugner, C.C.: Maribo og Fejø Birker. Fuglse Herreds Nordre Del. Tidende's Forlag og Tryk, 1942, s. 64-106 + 305-307). - Også i digital udgave.
 • Hansen, Kim: Glimt af Fejøs historie. Opdateret udg. Kim Hansen, 2020, 283 s. - 1. udg. 2019.
 • Kibsgaard, Pia Moth: Vejrø. En historisk beretning om en ø i Smålandsfarvandet. Red.: Pia Moth Kibsgaard, Flemming Lundahl, Erik Petersen. Eget forlag, 2019. 61 s.
 • Skaarup, Gertie: Fejø - æbleøens saga. Stenalder - vikingetid - historie - natur. Siesta, 2006. 109 s.
 • Stenfeldt, Niels: Træk af livet på Fejø i svundne tider. Lolland-Falsters Historiske Samfund, 1957. 266 s.
 • Stenfeldt, Niels: Træk fra Livet paa Fejø i svundne Tider. 1931. Digital udgave.

Feldingbjerg (Fjends Herred, Viborg Amt)

 • Feldingbjerg Sogn - Stoholm. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 185-202).
 • Stoholm fra gård til by. En beskrivelse af udviklingen i Stoholm, der langsom tog fart efter jernbanens åbning mellem Viborg og Skive i 1864. [Skrevet af en arbejdsgruppe bestående af Knud Søgaard ... [et al.]. Fjends Egnshistoriske Forening, 2014. 264 s.

Felsted (Lundtoft Herred, Åbenrå Amt)

 • Andersen, Ib: Kiding - en landsbys historie. (i: Historisk årbog for Felsted Sogn, nr. 3, 1985, s. 79-100).
 • Asmussen, Andreas: Felsted Sogns historie 1864-2018. Historisk Forening for Felsted Sogn, 2018. 276 s.
 • Asmussen, Andreas: Gårde og kåd i Tråsbøl. (i: Historisk årbog for Felsted sogn, nr. 33, 2015, s. 51-75).
 • Asmussen, Andreas: Landsbyen Tråsbøls historie. (i: Historisk årbog for Felsted sogn, nr. 33, 2015, s. 43-50).
 • Fausbøl, I.: Minder fra Sundeved og Felsted Sogn. 1914. 117 s. - Også i digital udgave.
 • Jensen, J.H. og M. Mikkelsen: Fra Felsted Sogn. (i: Sønderjydsk Maanedsskrift 12. Årg., 1935, s. 53-104).
 • Jensen, J.H.: Et stykke landsbyhistorie i kildebelysning Tumbøl 1714-66. (i: Sønderjydsk Maanedsskrift 1977, s. 5-33). - Også i digital udgave.

Femø (Fuglse Herred, Maribo Amt)

 • Femø Sogn. (i: Haugner, C.C.: Maribo og Fejø Birker. Fuglse Herreds Nordre Del. Tidende's Forlag og Tryk, 1942, s. 107-139 + 307-308). - Også i digital udgave.

Ferring (Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt)

 • Ferring Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 452-470). - Også i digital udgave.

Ferslev (Horns Herred, Frederiksborg Amt)

 • Greve, Kristian: Vejleby. En landsby i Hornsherred. Om natur og mennesker fra oldtid til nutid. (i: Hændt og husket 2006, 3, s. 5-71).

Filskov (Nørvang Herred, Vejle Amt)

 • Brockdorff, Alma: Et sogn. Før lyngen, under lyngen, efter lyngen. [Ny udg.]. Heureka, 1986-1988. 2 bd. - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2.
 • Vestergaard, Egon: Filskov sogns skole- og gårdhistorie. Grindsted og omegns slægts- og lokalhistoriske forening, 1985. 171 s.
 • Østergård, Knud Høgsbro: Træk af Filskov sogns Historie. 59 s. Digital udgave.
 • Midtjyske gårde i tekst og billeder. Grindsted kommune. Samlet ... af Nygaard Handel & Forlag. Nygaard Handel & Forlag, 1999. 530 s.

Finderup (Løve Herred, Holbæk Amt)

 • Høng. En grundtvigsk skoleby. Red.: Mette Baagø m.fl. Lokalhistorisk forening for Høng kommune, 1983. 88 s.
 • Høng Kommunes gårdhistorie. Herslev gårde. Red. af: Niels E. Jensen. Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune, 1998. 40 s.
 • Frandsen, Bent: Høng 1920-1966 i billeder. Høng Kommune, 1993. 96 s.
 • Jensen, Michael & Tormod Jørgensen: Bidrag til Finderup Sogns Historie. 1946. 164 s.

Fiskbæk (Nørlyng Herred, Viborg Amt)

 • Løgstrup, Birgit: Jord og mennesker i Vorde, Fiskbæk og Romlund sogne 1688-1800. (i: Fra Viborg Amt årg. 56, 1991, s. 28-55). [Udviklingen i ejendomsstruktur og folketal].
 • Løgstrup i 100 år. Redaktør: Villy Møller Jensen. Forlaget Viborg : For Løgstrup Historiegruppen, 2012. 272 s. [Hertil: Film (dvd-video)].

Fjaltring (Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt)

 • Fjaltring Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 519-534). - Også i digital udgave.

Fjellerup (Djurs Nørre Herred, Randers Amt)

 • Reiersen, C.: Bidrag til Fjellerup Sogns Presbyterologi og Sognekrønike. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. 3, 1870-71, s. 1-30). - Også i digital udgave.

Fjelsted (Vends Herred, Odense Amt)

 • Skov, Søren (red.): Fjelsted sogns historie. Lokalhistorisk Arkiv for Ejby Kommune, 1985. 35 s.

Fjends Herred (Viborg Amt)

 • Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999. 384 s.

Flade (Horns Herred, Hjørring Amt)

 • Jensen, Verner: Skatteydere i Flade sogn 1672 og Fladstrand 1697. Bangsbomuseet, 1983. 22 bl.

Flade (Morsø Nørre Herred, Thisted Amt)

 • Søndergaard, Chr.: Flade Sogns Historie. Morsø Nørre Herred. Morsø Folkeblads Bogtrykkeri, 1930. 110 s.

Fladstrand (Horns Herred, Hjørring Amt)

 • Jensen, Verner: Beboerne i Fladstrand 1696. Bangsbo Museet, 1983. 65 bl.
 • Jensen, Verner: Befolkningen i Fladstrand 1715. Bangsbomuseet, 1983. 124 bl.
 • Jensen, Verner: Folketælling Fladstrand 1749. Bangsbomuseet, 1984. 47 bl.
 • Jensen, Verner: Skatteydere i Flade sogn 1672 og Fladstrand 1697. Bangsbomuseet, 1983. 22 bl.

Flemløse (Båg Herred, Odense Amt)

 • Carlsen-Skiødt, J.C.A.: Nogle historiske Oplysninger om Flemløse Sogn. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1927, s. 279-322). - Også i digital udgave.

Fly (Fjends Herred, Viborg Amt)

 • Fly Sogn. Iglsø Kirkedistrikt. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 139-166).
 • Aakjær, Svend: Fly Gaarde. Fjends Herred. (i: Skivebogen 1919, s. 28-61. 1920, s. 1-41. 1921, s. 29-67. 1922, s. 1-39).

Flynder (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Flynder Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 297-323). - Også i digital udgave.

Fløng (Sømme Herred, Roskilde Amt)

 • Bak, Aksel N.: Træk af Fløng sogns historie. (i: Årsskrift udg. af Høje-Taastrup Kommunes Lokalhistoriske Arkiv 1983, s. 5-40 og 1984, s. 5-31 ).
 • Skov-Jensen, Niels: Soderup. Noter om Roskildebispens gårde og fæstere i Soderup By. Historisk Samfund for Høje-Taastrup Kommune, 1981. 35 s. (Årsskrift udg. af Høje-Taastrup Kommunes Lokalhistoriske Arkiv 1982).

Folding (Malt Herred, Ribe Amt)

 • Folding Sogn (i: Nielsen, Oluf: Historiske efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). Gad, 1879, s. 27-44. (genudg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, 1976). - Også i digital udgave.
 • Christiansen, Peter ... [et al.] (red.): Folding Sogn i fortid og nutid. Museet på Sønderskov, 2006. 266 s.
 • Nøhr, Ingerid: Nørbølling bønder i forrige århundrede. (i: Årsskrift / Historisk Arkiv for Brørup og Omegn 9, 1989-91, s. 37-58).

Fovsing (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt)

 • Christensen, P.: Ølby, Asp og Fousing Sogne. En historisk beretning om kirke, skole og hjem. Christensens Forlag, 1959. 403 s.
 • Favsing Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 271-278). - Også i digital udgave.

Fraugde (Åsum Herred, Odense Amt)

 • Birkum landsby. Udarb. for Odense Kommune, Magistratens 2. afdeling, Byplanafdelingen; af: Torben Grøngaard Jeppesen m. fl. Odense Magistrat, 1983. 133 s. + sammenfoldet kort.
 • Berstrand, Hans Erik: Fra Fraugde Sogn. Historisk-topografisk Skildring i korte Træk. Wilh. Pald, 1925. 109 s.
 • Bisgaard, Lars: Fraugde og Tornbjerg sogne. Før og nu. Lokalhistorisk Arkiv for Fraugde Sogn, Lokalhistorisk Forening for Fraugde og Tornbjerg Sogne, 2001. Bd. 1, 100 s.
 • Hostrup Pedersen, Leif: Livet i Fraugde by 1935-1960. Lokalhistorisk Arkiv for Fraugde Sogn, 2002. 162 s.

Fredericia (Elbo Herred, Vejle Amt)

 • Berg, Vilhelm: Smaa bidrag til Fredericias Kultur- og ældste Historie. Samlede af utrykte Kildeskrifter. 1883. 143 s. - Også i digital udgave.
 • Christensen, Chr. Petresch: Fredericia Købstad og dens Indbyggere ved Aar 1735. (i: Vejle Amts Aarbog 1924, s. 125-155). - Også i digital udgave.
 • Matthiessen, Hugo: Fredericia 1650-1760. Studier og Omrids. Gyldendal, 1911. 300 s.

Frederiks (Lysgård Herred, Viborg Amt)

 • Andersen, Valdemar: Alheden med Frederiks sogns historie. Konrad Jørgensen, 1953. 287 s.

(2. udg. Jørgensens Forlag, 1980).

 • Merstrand, Inger: Det gamle Skelhøje i tekst og billeder. Lokalhistorisk Forening for Karup kommune, 1998. 34 s.
 • Papsøe, Jørgen: Folketællinger, Frederiks sogn, Lysgaard Herred, Viborg amt. 1787, 1801, 1834, 1840, 1845. Census, cop. 1983. 136 s.

Frederiksborg Amt

 • Bogen om Frederiksborg amt. Red.: Jørgen Andersen. Jørgen Andersens Forlag, Hillerød, 1969. 456 s.

Frederikshavn (Horns Herred, Hjørring Amt)

 • Christensen, Erik S. m.fl.: Frederikshavn Købstad 1818-2018. Kystmuseets Forlag, 2018. 290 s.
 • Christensen, Jens Ole: Fladstrand - fæstning og by 1675-1818. Bangsbomuseet, 1988. 170 bl.
 • Hansen, Bent: Frederikshavn i stilstand og fremgang 1818-1968. Frederikshavn, Kommune, 1968. 355 s.
 • Pedersen, Peter Chr.: Fladstrand-Frederikshavn. By- og slægtshistorie. 3. opl. 1981, 269, 19 s. [Tidligere: 2. oplag 1981. - 1. udgave, Frederikshavn : Vogelius' Bogtrykkeri, 1942].

Frederikssund (Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Christoffersen, Knud B.: Købstaden Frederikssunds historie 1801-1970. Forlaget Thorsgaard, 1986-1993. 2 bd.
 • Sundbo, Arne: Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie. Frederiksborg Amts Historiske Samfund, 1931-1937. 2 bd. [Bd. 1: Tiden til 1809. Bd. 2: Frederikssunds Historie 1810-70].

Frederiksværk (Strø Herred, Frederiksborg Amt)

 • Christensen, Carl: Frederiksværk. En dansk fabriksbys historie. Udg. af Frederiksborg Amts Historiske Samfund. Gyldendal, 1926. 192 s.

Freerslev (Ringsted Herred, Sorø Amt)

 • Majvang, Arne: Haslev og Freerslev Sognes historie. 2 bd. Danske Boghandleres Kommissionsanstalt, 1967-72. [Bd. 1: Haslev og Freerslev sognes historie. Bd. 2: Bregentved].

Fruering (Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt)

 • Andersen, Sevel: Fruering sogn. Som det var engang. Det Lokalhistoriske Arkiv for Fruering og Vitved Sogne, 1977. 397 s.
 • Heilskov, Chr.: Fruering Sogn. (i: Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift bd. 16, 1923, s. 1-45). - Også i digital udgave.

Fræer (Hellum Herred, Ålborg Amt)

 • [Om Fræer sogn]. (i: Gjerding, Klavs: Bidrag til Hellum Herreds Beskrivelse og Historie. Udg. ved D. H. Wulff. 1890-92, s. 175-204). - Også i digital udgave.
 • [Fræer]. (omtales i: Qvistorff, Helge: Hvor Danmark er smukkere. Bidrag til Skørping kommunes beskrivelse og historie. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1988. 155 s.)

Frørup (Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt)

 • Tast, Johannes: Glimt af Stepping og Frørup sognes historie. Eget Forlag, 1982. 96 s.

Frørup (Vindinge Herred, Svendborg Amt)

 • Tårup 1940-2011. Hverdagsliv i en østfynsk landsby. Redaktionsudvalg: Anny Madsen m.fl. Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Nyborg Lokalhistoriske Forlag, 2012. 167 s.
 • Rasmussen, Hans: Frørup Sogns Historie. 1945. 188 s. - Også i digital udgave.

Frøslev (Morsø Sønder Herred, Thisted Amt)

 • Overgård, Susanne: Et besøg i Frøslev sogn omkring år 1800. (i: Jul på Mors årg. 25, 1987, s. 27-32).
 • Schmidt, August F. & Poul Rasmussen: Frøslev og Mollerup Sognes Historie. Eget Forlag, 1955. 215 s.

Frøslev (Stevns Herred, Præstø Amt)

 • Freitag, Poul: [Frøslev sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 10, s. 361-376).

Fuglse Herred (Maribo Amt)

 • Haugner, C.C.: Maribo og Fejø Birker. Fuglse Herreds Nordre Del. Tidende’s Forlag og Tryk, 1942. 323 s. - Også i digital udgave.
 • Haugner, C.C.: Rødby Købstad og Fuglse Herreds søndre Del. Tidende's Forlag, 1928. 448 s. - Også i digital udgave.

Fuglslev (Djurs Sønder Herred, Randers Amt)

 • Rousing, Aksel: Fuglslev. En by og dens historie. Det Historiske Udgiverværksted i Grenaa, 2006. 99 s. - Også i digital udgave.
 • Rousing, Aksel: Gravlev. Træk af byens historie. Det Historiske Udgiverværksted i Grenaa, 2003. 86 s. - Også i digital udgave.

Funder (Hids Herred, Viborg Amt)

 • Historier fra Funder. Red. Hans Løkke og Kurt N. Christensen. Funder Lokalhistoriske Forening, 1998. 76 s.

Fur (Harre Herred, Viborg Amt)

 • Kruse, R.H.: Beskrivelse over øen Fuur. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. 1, 1866-67, s. 375-424). - Også i digital udgave.
 • Kruse, R.H.: Udførlig Beskrivelse over øen Fuur i Limfjorden. 1874. 68 s. (Bearb. af første udg., trykt i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi" 1. Bd.). - Også i digital udgave.

Furesøegnen (Nordsjælland)

 • FuresøHistorien. En lokal Danmarkshistorie. Værløseegnens Historiske Forening, 2012-14. 2 bd. [Bd. 1: Fra istid til 1660. Red. af Flemming Holm-Larsen og Erik Helmer Pedersen. Bd. 2: Fra 1660 til 1990. Red af Flemming Holm-Larsen og Signe Thomsen].

Furreby (Børglum Herred, Hjørring Amt)

 • Bømler, Jørgen Ussing; Huse i Løkken. Træk af byens bebyggelseshistorie. (i: Vendsyssel Årbog, 1999, s. 59-78).
 • Fink, Hans: En by og dens huse - Løkkens arv fra skudehandlen. (i: Vendsyssel Årbog 2016, s. 73-94).
 • Skjødsholm, A, Knud Holst, Peter Ussing Olsen: Løkken – 300 år. Kapitler om en by. Løkken Turistforening, 1978. 128 s. [Udsendt i anledning af Løkkens 300 års jubilæum – 1978].
 • Sortfelt, S.C.: Bidrag til Byen Løkkens Historie. (i: Vendsysselske Aarbøger 1928, s. 128-44).
 • Sortfeldt, Severin Christensen: Bidrag til Fiskerbyen Løkkens Historie. (i: Samlinger til Jydsk Historie og Topografi 4 rk., 3. bd., 1917-19, s. 59-78). - Også i digital udgave.

Se også Løkken

Fyrendal (Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt)

 • Jacobsen, Fritz: Af Fuirendal Sogns Historie. Efter trykte og utrykte Kilder. 1934. 155 s.

Føvling (Malt Herred, Ribe Amt)

 • Kierckebye, J.: Beskrivelse af Føvling og Holsted Sogne. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. 1, 1866-67, s. 158-164). - Også i digital udgave.
 • Fövling Sogn (i: Nielsen, Oluf: Historiske efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). Gad, 1870, s. 103-125). - Også i digital udgave.

Føvling (Tyrsting Herred, Skanderborg Amt)

 • Due, Aage Holm: En by, der flyttede sig. Åstrup, der blev til Åstruplund. (i: Årsskrift / Brædstrupegnens Hjemstavns-forening 1995, s. 25-40).
 • Thule Hansen, Jens: Føvling sogns historie. 2 bd. (Brædstrup) : Eget forlag, 1986-1988. [Bd. 2: Aastrup og Hårup 1688-1988].

Fåborg (Sallinge Herred, Svendborg Amt)

 • Bjørnø. (i: Søkilde, Niels Rasmussen: Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer. 1875-77. (genudg. Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling, og Vester Aaby Sogns Folkemindesamling, 2002-2003, [3,-4. Del]). - 1875-udgaven også i digital udgave.
 • Blomberg, Aage Fasmer: Faaborg by's historie. Faaborg Byhistoriske Arkiv, 1955-56. 2 bd.
 • Egevang, Robert: Det gamle Faaborg. Nationalmuseet, 1976. 96 s.
 • Egevang, Robert og Anders Rehde Nielsen: Faaborg. Guide til byens historie. Faaborg Byhistoriske Arkiv, 1994. 111 s.
 • Jørgensen, S.: Efterretninger om Faaborg Kjøbstad. Uddragne af Byens og andre fyenske Archiver. Faaborg, 1877. 69 s. - Også i digital udgave.
 • Schrøder, Aug.: Meddelelser om Faaborg Kjøbstad fra ældre og nyere Tid. Faaborg, 1866. 468 s.

Fåborg (Skast Herred, Ribe Amt)

 • Kristensen, Kristian: Fåborg sogn i Skads herred, Ribe amt. Lokalhistorie væsentlig for tiden efter året 1800. Eget Forlag, 1962. 421 s. (genudg. Eget Forlag, 1983 som Fåborg sogn, bd. 1).
 • Fåborg sogn. Lokalhistorie væsentlig for tiden efter 1962. De lokalhistoriske foreninger i Fåborg og Agerbæk, eksp. Vestkystens Forlag, 1983. 224 s. (Fåborg sogn, bd. 2).
 • Fåborg og Vrenderup’s byer i ord og billeder. Lokalhistorisk forening i Fåborg, 1996. 109 s. (Fåborg sogn, bd. 3).
 • Fåborg sogn. Oplysninger om Fåborg Sogn og omegn år 2012. Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv, 2012. 400 s. (Fåborg sogn, bd. 4).
 • Faaborg Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Gad, 1862, s. 150-154). (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1985). - 1862-udgaven også i digital udgave.

Fårevejle (Ods Herred, Holbæk Amt)

 • Jensen, Lisbeth Aage m.fl.: Vindekilde. En kilde til landsbyhistorie. Forlaget Hansen, 2010. 78 s.
 • Pedersen, J.P. og K.Th. Tofte: Ordrup og Kårup Byer i Fårevejle Sogn. Ordrup Bylaug/Forlaget Emil, 2003. 125 s.


Gadbjerg (Tørrild Herred, Vejle Amt)

 • Mortensen, Rasmus: Fra Vejle Vesteregn. Lindeballe Sogn. Med træk af Gadbjerg og Ringgive Sogns Historie. Vejle, 1929. 255 s.

Gadstrup (Ramsø Herred, Roskilde Amt)

 • Gadstrup og Syv sogne. Bruuns Boghandel, 1953. 272 s. (Fotogr. genoptr. Ramsø Lokalhistoriske Forening, 1978).
 • Johansen, Marianne: Ramsøbogen. En sognekrønike 1940-98. Ramsø Lokalhistoriske Forening, 1999. 212 s.

Galten (Framlev Herred, Århus Amt)

 • Jespersen, Chr. og Ernst Johansen. Galten sogns historie. (i: Annales [udg. af Galten Egnsarkiv], nr. 3, 1984, s. 3-54).
 • Schmidt, August F.: Galten Smedeskov (i: Århus Stifts Årbøger, 1957 s. 23-34). - Også i digital udgave.
 • Sørensen, Tage K.: Høver Krøniken. Høver Beboerforening, 2008. 83 s.

Gammel Haderslev (Haderslev Herred, Haderslev Amt)

 • Erlev i tekst og billeder. Udg. af ... Bertel W. Dall m.fl. Privattryk, 1995. 131 s.
 • Grevsen, Jens og Jens Sørensen og Axel Sørensen: Erlev. Et landsbysamfund gennem 300 år. 1984. 340 s.

Gammel Holte (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Knudsen, Mogens: Blade af Gammel Holtes historie. Rosendahl & Jørgensens Forlag, 1951. 31 s.

Gammelsogn (Hind Herred, Ringkøbing Amt)

 • Jørgensen, Jørg.: Bogen om Ringkjøbing. Holmsland og Holmslands Klit (Søndervig-Hv.Sande) gennem 150 år. Ringkjøbing, 1957. 105 s.

Gammelstrup (Fjends Herred, Viborg Amt)

 • Gammelstrup Sogn. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 203-228).

Gamtofte (Båg Herred, Odense Amt)

 • Carlsen-Skiødt, J.C.A.: Historiske Oplysninger om Gamtofte Sogn. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1926, s. 121-167). - Også i digital udgave.

Gangsted (Voer Herred, Skanderborg Amt)

 • At hige og søge. En historisk rundtur i Gangsted-Søvind sogne. Lokalhistorisk Forening for Åes, Gangsted og Søvind, 2003. 81 s.

Gassum (Nørhald Herred, Randers Amt)

 • Spentrup og Gassum Sogne. 1982. 32 s.
 • Olsen, Jørgen P.: Dyrby ved Gassum. Purhus Lokalarkiv, 1995. 87 s.
 • Olsen, Jørgen P.: Sparrehuse ved Gassum. 1990. 32 s.

Gauerslund (Holmans Herred, Vejle Amt)

 • Gaverslund Sogn. (i: Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder. Vejle, 1918, s. 180-243). - Også i digital udgave.
 • Eeg, Bjarne H.: Slægterne fra Gauerslund sogn i Holmans Herred. Eget Forlag, 1998. 399 s.
 • Hovmand, Hanne & Preben Mikkelsen: Gauerslund. Spredte træk af sognets historie. Børkop Lokalhistoriske Arkiv, 1990. 775 s.
 • Mikkelsen, Preben: Gauerslund. Spredte træk af sognets historie. Børkop Lokalhistoriske Arkiv, 2005. 2 bd. (1036 s.) + 1 cd.

Gedesby (Falsters Sønder Herred, Maribo Amt)

 • Hansen, Lars: Åh... nej! Bare ikke Gedser. Gedser fra 1880 til 1920. Gedserfærgerne fra 1886-1970. Boghvede, 2016. 98 s.
 • Nielsen, Jørgen. Gedesby. Historisk håndbog. Jørgen Nielsen, 2000. 364 s.

Gellerup (Hasle Herred, Århus Amt)

 • Lykke, Palle: Den nu forsvundne landsby Gellerup. (i: Østjysk hjemstavn årg. 54, 1989, s. 76-90).

Gelsted (Vends Herred, Odense Amt)

 • Jensen, Hans: Gelsted fra sogn til storkommune. Lokalhistorisk Arkiv for Ejby Kommune, 1999. 31 s. (Publikation nr. 29).
 • Krag, M.G.: Topographie af Gjelsted og Rørup Sogne. Middelfart Museum, 2009. 18 s. Digital udgave.
 • Skov, Søren: Gelsted sogns historie. Lokalhistorisk Arkiv for Ejby kommune, 1989. 19 s., 15 s. med tavler.

Gentofte (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Friis, F.R.: Optegnelser om Gjentofte Sogn. Gad, 1877.
 • Gotfredsen, L.: Gentofte. Udg. af Historisk-topografisk Selskab for Gentofte Kommune, 1951-54. 3 bd.
 • Gotfredsen, L.: Gentofte som bondeby. (i: Gentofte-bogen, 1976-1978, s. 20-38).
 • Gotfredsen, L.: Landbobygninger i Gentofte sogn i tiden efter udskiftningen 1771-1847. (i: Meddelelser fra Historisk-topografisk Selskab for Gjentofte Kommune, 5. bd., hft. 7-8, 1964, s. 231-354).
 • Gotfredsen, L.: Rids af Gjentofte Kommunes Historie. Hellerup, 1934. 57 s. (2. udg. 1944. 59 s).
 • Larsen, Kay: Fra Gentofte Sogn i gamle Dage. Aug. Olsen, 1927. 72 s.
 • Mørkvig, S.: Gentofte - fra middelalder til nutid. En historisk-topografisk beretning. Strandberg, 1999. 351 s.
 • Nystrøm, Eiler: Gentofte Sogn i Fortid og Nutid. Gyldendal, 1916. 323 s. [Samlet og rev. udg. Gyldendal, 1938. Under titlen: Fra Nordsjællands Øresundskyst, Gentofte, Lyngby og Søllerød Sogne i Fortid og Nutid].

Gerding (Hellum Herred, Ålborg Amt)

 • [Om Gerding sogn]. (i: Gjerding, Klavs: Bidrag til Hellum Herreds Beskrivelse og Historie. Udg. ved D. H. Wulff. 1890-92, s. 98-140). - Også i digital udgave.
 • [Gerding]. (omtales i: Qvistorff, Helge: Hvor Danmark er smukkere. Bidrag til Skørping kommunes beskrivelse og historie. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1988. 155 s.).

Gerlev (Horns Herred, Frederiksborg Amt)

 • Gerlev. En landsby og et sogn i Horns Herred. Redaktører: Svend Erik Nielsen m.fl. Historisk Forening i Jægerspris, 2016-18. 3 bd.
 • Harfot, Elo og Annemette Aarøe Jensen: Landsbyerne i Jægerspris kommune. Historisk Forening i Jægerspris, 1999. 72 s. [Gerlev, Tørslev, Lyngerup].
 • Lyngerup. En landsby i Horns Herred. Red. af Susanne Hesselkjær. Historisk Forening i Jægerspris, 2013-14. Bd. 1-2. (i: Årbog / Historisk Forening i Jægerspris, 2013 og 2014).

Gerlev (Slagelse Herred, Sorø Amt)

 • Sonne, Per: Fragmenter af en landsbys historie. Forlaget Bavnebanke, 1990. 60 s. [Om landsbyen Gerlev].

Gerning (Houlbjerg Herred, Viborg Amt)

 • Vestergaard, Anker: Af Hvorslev-Gernings historie. Hvorslev Kommune, 1973. 112 s.

Gesten (Anst Herred, Ribe Amt)

 • Jensen, Kjeld (red.): Om Gesten sogn. Gesten Sognearkiv, 2001. 199 s.
 • Schmidt, August F.: Gjesten Sogns historie (med bidrag af Leo Novrup). Udg. af Gjesten Kommune, 1955. 373 s.
 • Simonsen, Anders: Nogle Optegnelser om Andst og Gjesten Sogne i de sidste Aarhundreder. Kolding, 1888. 56 s. (genudg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, 1974). - Også i digital udgave.

Gettrup (Refs Herred, Thisted Amt)

 • Mardal, Elly: Vielses- eller trolovelsesregister for Helligsø og Gettrup sogne. (i: Sydthy årbog 1989, s. 82-91). [1646-1814].

Gevninge (Voldborg Herred, Roskilde Amt)

 • Fra fæstegård til forstad. 26 ejerlav i 7 sogne i Lejre Kommune. Skribentgruppe: Karl Frandsen m.fl. Lejre Fredningsforening, Lejre Lokalhistoriske Arkiv, 2000. 100 s.
 • Tobiassen, Christian: Gievningebogen. Gevninge Bylaug, 1977-78. 2 bd.

Gierslev (Løve Herred, Holbæk Amt)

 • Jensen, Hermod: Gierslev ejerlav 1787-2019. Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune, 2019. 176 s.
 • Nedergaard, Paul: Af Gierslev Sogns Historie. (i: Fra Holbæk Amt 1925, s. 113-44). Også i digital udgave.

Gilleleje (Holbo Herred, Frederiksborg Amt)

 • Gilleleje 1488-1988. En jubilæumsbog udgivet i anledning af Gillelejes 500 års jubilæum. Udvalgte artikler fra "Fra det gamle Gilleleje" 1933-1979. Red.: Sys Sigurd, Birgit Sørensen, Henrik Velin; under medvirken af Søren Frandsen. Gilleleje Museumsforening, 1988. 82 s.
 • Bang, Thomas B.: Bidrag til Gillelejes Historie. (i: Fra Frederiksborg Amt 1917, s. 56-65).

Gimming (Støvring Herred, Randers Amt)

 • Gimming bys historie. Landsbyen Gimming gennem 450 år. Gimming Historiegruppe, 1999. 224 s.

Gimsing (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt)

 • Gimsing Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 31-49). - Også i digital udgave.

Ginding Herred (Ringkøbing Amt)

 • Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895. 594 s. - Også i digital udgave. - Også: Afskrift i digital udgave ved Karen Lindholdt.

Gislum (Gislum Herred, Aalborg Amt)

 • Gjedsted, Hans: Et par sokkelsten til Gislum og Vognsild sognes historie. Lokalhistorisk Forening for Gislum og Vognsild sogne, 2002. 93 s.
 • Gjedsted, Hans: En klat mørtel - og flere sten til Gislum og Vognsild Sognes historie i 1700-årene. Lokalhistorisk Forening for Gislum og Vognsild sogne. Digital udgave.

Gistrup (tidl. del af Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt)

 • Inger Bjørn, Mogens Groes, Søren Winther: Gistrup - på kanten af Lundby Bakker. Nøvling Sogns Lokalhistoriske Arkiv, 2011. 191 s.

Give (Nørvang Herred, Vejle Amt)

 • Eg, Peder: Giveegnen. En beretning om et stykke Jylland og dets forvandling. Give Borger- og Erhvervsforening, 1984. 227 s.
 • Mortensen, Rasmus: Give Sogn. Give Boghandel, 1941. 312 s.

Givskud (Nørvang Herred, Vejle Amt)

 • Johansen, Jens: Givskud - Æ sølle Sogn. (i: Årsskrift / Give-Egnens Museum, 2000, s. 36-46).
 • Vestergård Pedersen, Egon: Bogen om Givskud sogn. Eget forlag, 1974. 173 bl.
 • Vestergård Pedersen, Egon: Givskud Sogn. Døbte, viede og døde 1815-1845. Eget Forlag, 1980. 143 bl.
 • Vestergård Pedersen, Egon: Givskud Sogn III. Døbte, viede og døde 1846-1880 + folketælling 1880. Eget Forlag, 1983. 168 bl. [På titelbladet: Supplement til bøger om Givskud Sogn, I 1974, II 1980].
 • Vestergaard, Egon: Givskud sogn. Gårde, huse og ejendomshistorie 1788-2000. Eget Forlag, 2000. 296 bl.

Gjellerup (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Hansen, Christian: Mænd og kvinder i Gjellerup sogn 1650-1699. Chr. N. Hansen, 1980. 28 bl.
 • Lier Hansen, Tage: Gjelleruplund. Markedsby og hovedstad i det gamle Hammerum herred. 1980. 226 s.
 • Nielsen, K.F.L.: Fra Studekørsel til Motordrift. Nogle Optegnelser om Gellerup Sogn. 1922. 219 s. - Også i digital udgave.

Gjerrild (Djurs Nørre Herred, Randers Amt)

 • Bilde, J.: Gjerrild Sogns Historie. Boye & Paghs Bogtrykkeri, 1922. 268 s.
 • Jensen, Peder: Fra Gjerrild sogn. Nogle bidrag til sognets og dets beboeres historie. (i: Historisk aarbog fra Randers Amt årg. 49, 1955, s. 60-72, 104).

Gjøl (Hvetbo Herred, Hjørring Amt)

 • Morisset Andersen, Christiane. Gjøl en Limfjordsø. Glimt fra et fiskerbondesamfund i Nordjylland. Vilsund Forlag, 1987. 198 s.

Gladsakse (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Gladsaxebogen. Historisk-Topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune, 1949-1991. 3 bd. [Bd. 1: Træk af Gladsaxe-Herlev Kommunes Historie fra de ældste Tider til 1909. Ved C.L.B. Cramer. 1949. 185 s. Bd. 2: Gladsaxe Kommunes historie fra 1900 til 1941. Af Mogens Lebech. 1971. 332 s. Bd. 3: 30'ernes byer, Industri og boliger, De sociale boligselskaber ... . Red.: Ebbe Fels ... [et al.]. 1991. 390 s.]
 • Dam, Lone og Vibeke Filipsen og Eva Molin: Da vi var bønder. Gladsaxe-gårdenes historie. 2. udg. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune, 2008. 151 s.
 • Hermann, Arne J.: De gamle gårde i Gladsaxe Kommune. (i: Årbog udg. af Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune 1992-93, årg. 21, s. 6-54).
 • Olsen, Ib: Gladsaxe landsby inden Branddamsbyggeriet. (i: Årbog udg. af Gladsaxe Lokalhistoriske Forening 2012, årg. 36, s. 44-61).

Glim (Sømme Herred, Roskilde Amt)

 • Fra fæstegård til forstad. 26 ejerlav i 7 sogne i Lejre Kommune. Skribentgruppe: Karl Frandsen m.fl. Lejre Fredningsforening, Lejre Lokalhistoriske Arkiv, 2000. 100 s.
 • Jensen, Henning: Fra Rorup og Glim Sogne. (i: Aarbog udg. af Historisk Samfund for Københavns Amt 1921).

Glostrup (Smørum Herred, Københavns Amt)

 • Rasmussen, Hans-Henrik: Glostrups Historie.Glostrup Kommune, 2009. 603 s.
 • Rasmussen, Hans-Henrik: Hvissinge - fra jernalder til nutid. Glostrup Kommune, 2002. 56 s.
 • Tofte, Ejvind: Glostrups historie. Historisk Selskab for Glostrup, Brøndbyerne, Herstederne og Vallensbæk, 1971-1976. 2 bd. [Bd. 1: I slægternes spor. Tiden indtil 1850. - Bd. 2: Fra stationsbyens saga. Tiden omkring 1850-1950].

Glud (Bjerre Herred, Vejle Amt)

 • Baungaard, Jens P.: Glud-Hjarnø Sogns Historie. Eget Forlag, 1948. 132 s. (genoptr. 1986). - Også i digital udgave.

Godthåb (Hornum Herred, Ålborg Amt)

 • Jørgensen, Peter: Tre himmerlandske sogne - Ellidshøj, Svenstrup og Godthaab Sogne. Lokalhistorisk Forening for Ellidshøj, Svenstrup og Godthaab Sogne, 2010. 138 s.
 • Qvist, C.J.: Godthaab sogn. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred, årg. 75, 1986, s. 55-117). - Også i digital udgave.

Gosmer (Hads Herred, Århus Amt)

 • Gosmer Sogn. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 361-408).
 • Vedsted, Jakob: Gosmer sogn. Odder og Omegns Museum, 1977. 24 s.

Gram (Frøs Herred, Haderslev Amt)

 • Bennetsen, Eskild og Jørgen Holst: Vester Lindet, en landsby i Gram sogn. Fortælling i ord og billeder om beboerne i Vester Lindet i det 20-århundrede. Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn, 2001. 68 s.
 • Pastor F.C. Clausens optegnelser om Gram sogn 1776. Om Gram Sogns Geographiske, Oeconomiske, Politiske, Ecclesiastiske, samt Naturhistorie. Ved Autzen Jørgensen. (i: Sønderjysk månedsskrift 1963, s. 272-278).
 • Simonsen, Jens og Hans Henrik Lundtofte: Kastrups historie 1900-2000. Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn, 2015. 320 s.
 • Sørensen, H.P.: Træk af Gram Sogns Historie. Eget Forlag, 1963. 474 s.
 • Dengang i og omkring Gram. Strejftog i fortiden. Samlet og redigeret af Gunnar Lundgaard. Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn, 2010. 244 s.
 • Dengang – før og nu. Endnu et strejftog i Grams fortid. Redaktør: Gunnar Lundgaard. Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn, 2012. 261 s.

Granslev (Houlbjerg Herred, Viborg Amt)

 • Frederiksen, L.: Historiske optegnelser over Houlbjerg og Granslev sogne samt herregårdene Bidstrup og Hagsholm fra år ca. 1200 til 1950. Udg. af Houlbjerg-Granslev kommune i forbindelse med Houlbjerg bibliotek, 1969. 192 s.

Grejs (Nørvang Herred, Vejle Amt)

 • Grejs sogn. (i: Rod og stavn. Træk af 10 sognes historie. Stavnsbåndsudvalget, Tørring-Uldum kommune, 1988, s. 103-115).
 • Landsbyen Grejs. Fortællinger om folk og fæ. Grejs Lokalhistoriske Forening, 2000. 196 s.

Grene (Slavs Herred, Ribe Amt)

 • Billund - der var engang. Red.: Ingrid og Kaj Schmidt. Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn, 2003. 302 s.
 • Grene Sogn. (i: Møller, John M.: Historiske Oplysninger om Slaugs Herred. Kolding, 1914, s. 55-64). - Også i digital udgave.
 • Grene Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Slavs Herred "Ribe Amt". 1868, s. 35-36. Findes også i digital udgave. (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1981).
 • Historier fra Grene Sogn. Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn, 2014-2019. 3 bd. - Bd. 1: Med fokus på Løvlund og Silkeborg Ejerlav m.m.

Red.: Georg Landbo; Linda Nielsen, 2014. - Bd. 2: Med fokus på Grene og Krog Ejerlav. 2018. - Bd. 3: Med fokus på Plougslund Ejerlav. 2019.

 • Brus, Johannes: Grene sogns og kirkes historie. Axel Bach Nielsen, 1980. 76 bl.
 • Jensen, Hans: Grene sogn. 1790-1969. Udg. af Ole Kirks Fond og Grene Kommune, 1969. 162 s.
 • Landbo, Georg og Linda Nielsen: Historier fra Grene Sogn med fokus på Løvlund og Silkeborg Ejerlav m.m. Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn, 2014. 54 s.
 • Sommer, Otto: Erindringer om Grindsted-Grene sogne. Historisk Samfund for Ribe Amt, 1980. 72 s.
 • Sundbo, Arne: Fra Ansager, Grindsted og Grene sogne. (i: Fra Ribe Amt 1959, s. 556-577). - Også i digital udgave.
 • Vestergaard, Egon: Gårdhistorier fra Plougslund by i Grene Sogn, Ribe amt. Eget Forlag, 1986. 61 bl.

Grensten (Middelsom Herred, Viborg Amt)

 • Laugesen, B.C.D.: Fra Grensten sogn. (i: Langå 2000, s. [58-67]).
 • Stevnstrup - byen mellem floderne. Naturligt og nærværende. Redaktionsudvalg: Ole Fahlberg m.fl. Stevnstrup Seniorerne, 2019. 124 s.

Grenå (Djurs Nørre Herred)

 • Svenstrup, Carl: Grenaa Bys Historie. Eget Forlag, 1938-1957. 1-3 i 4 bd.

Greve (Tune Herred, Roskilde Amt)

 • Antoniewitz, Wilhelm von: Greve og Kildebrønde Sognes Historie. Greve-Kildebrønde Kommune, 1967. 270 s.

Grevinge (Ods Herred, Holbæk Amt)

 • Petersen, Ferd.: Grevinge Sogn, en historisk-topograrisk Skildring. Paa Grundlag af og med delvis Gjengivelse af et gl. Haandskrift fra 1750, forf. af Lyder Høyer. Kbh. 1887. 2. betydeligt forøgede Udg. Kbh, 1921. 294 s.
 • Andersen, Anders: Grevinge Sogn. 3. bog. 1952. 376 s. [Knytter sig til: Grevinge Sogn. Af Ferd. Petersen-Blidstrup. 1887, og: Degnen Lyder Høyers Beskrivelse af Grevinge Sogn. 1921].

Grimstrup (Skast Herred, Ribe Amt)

 • Grimstrup Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Gad, 1862, s. 82-103). (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1985). - 1862-udgaven også i digital udgave.
 • Husted, Vagn M.: En landsby i Vestjylland. Hjortkær før og nu. Med bidrag af Henry Schultz og Peder Thellesen. Ny og helt omarb. udg. 2000. 225 s.

Grindløse (Skam Herred, Odense Amt)

 • Jensen, P.E.: Fra Klinte og Grindløse Sogne. 1924. 62 s. - Også i digital udgave.
 • Jensen, P.E.: Nogle Træk af Grindløse Sogns Historie. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1915, s. 401-07). - Også i digital udgave.

Grindsted (Slavs Herred, Ribe Amt)

 • Grindsted Sogn. (i: Møller, John M.: Historiske Oplysninger om Slaugs Herred. Kolding, 1914, s. 20-54). - Også i digital udgave.
 • Grinsted Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Slavs Herred "Ribe Amt". 1868, s. 20-35. (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1981). - Også i digital udgave.
 • Midtjyske gårde i tekst og billeder. Grindsted kommune. Samlet ... af Nygaard Handel & Forlag. Nygaard Handel & Forlag, 1999. 530 s.
 • Eriksen, Sidsel: Stationsbyens samfund. Folk og foreninger i Grindsted 1880-1940. Overgaard Bøger, Grindsted, 1996. 431 s.
 • Hansen, Viggo: Fra hedesamfund til industriby. (i: Bygd, 3. årg., nr. 3, 1972, s. 5-21).
 • Hansen, Viggo og Jørgen Selmer: Egnen omkring Grindsted og Vorbasse. Esbjerg, 1990. 31 s. (Bygd 21. årg, nr. 1).
 • Jorsal, Anette og Jeremy Watts: Det er ikke for at prale. Et portræt af Grindsted. Grindsted : Frederik Poulsen Bøger og Papir, 2012. 224 s.
 • Larsen, H.C.: Træk af Grindsted og Omegns Historie. Forlaget Heureka, 1982. 91 s. ("Heureka"'s folklore serie, nr. 2).
 • Larsen, H.C. og A. Chr. Andersen: Strejftog gennem Grindsted bys og egns historie. Aktieselskabet Varde Bank, Grindsted Afdeling, 1963. 58 s.
 • Madsen, Jens: Et bidrag til Grindsted sogns gård- og beboerhistorie. Bd. 1-5. 1993-99. - Også i digital udgave.
 • Nielsen, J.K.: Træk af Grindsted sogns historie. Grindsted Kommune, 1979. 93 s. - Også i digital udgave.
 • Rasmussen, S. Th.: Grindsted By. National Forlaget, 1916. 35 s. [Særtryk af: Jyske Byer og deres Mænd. 1916. Bd. 3, s. 3-36].
 • Sommer, Otto: Erindringer om Grindsted-Grene sogne. Historisk Samfund for Ribe Amt, 1980. 72 s.
 • Sundbo, Arne: Fra Ansager, Grindsted og Grene sogne. (i: Fra Ribe Amt 1959, s. 556-577). - Også i digital udgave.
 • Sølling, Christopher: Pastor Søllings indberetning om Grindsted og Hejnsvig sogn år 1768. Forlaget Heureka, 1982. 41 s.

Grove (Ginding Herred, Ringkøbing Amt)

 • Grove Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 554-556). - Også i digital udgave.
 • Colding, Ole P.: Grove gårdhistorie. (i: Skivebogen bd. 66, 1975. s. 21-59).

Grundfør (Vester Lisbjerg Herred, Århus Amt )

 • Boye-Nielsen, N.P.: Hist og Her i Hinnerup. Forlaget Hinnerup, 2001. 119 s.
 • Boye-Nielsen, N.P.: Set og sket i Hinnerup. Forlaget Vibo A/S, 2005. 202 s.
 • Boye-Nielsen, N.P.: Stort og Småt fra Hinnerup. Forlaget Hinbo, 2003. 143 s.

Græsted (Holbo Herred, Frederiksborg Amt)

 • Andreasen, Alfr.: En skildring fra Mårum og Græsted sogne. Oplevelser undervejs. Hillerød, 1964. 119 s.

Grønbæk (Lysgård Herred, Viborg Amt)

 • Andersen, Harald m.fl. (redaktionsudvalg): Ans gennem tiderne. Ved Ans Borger- og Håndværkerforenings 50 års jubilæum. Ans : Foreningens Forlag, 1959. 88 s.
 • Neergaard Jessen, Peter: Landsbyen Grønbæk i 30-erne. (i: Brudstykker fra Blicheregnen 1999, s. 9-19).

Grønholt (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Johansen, Erik samt Jens Grove Rasmussen, Ole Ortved Andersen og Søren Schmidt: Grønholt i 900 år. Historien om en landsby. Grønholt Landsbylaug, 2019. 86 s.
 • Larsen, Karl: Om Grønholts ejendomme og beboere 1. februar 1930. Fredensborg, Lokalhistorisk Arkiv, 1992. 34 bl.
 • Stenfeldt, Niels: Asminderød og Grønholt sogne i gamle dage. 1925. 314 s.

Gråsten (Lundtoft Herred, Åbenrå Amt)

 • Andersen, Poul: Graasten - et slot og et sogn. Historisk Forening for Graasten By og Egn, 1986. 279 s.
 • Jørgensen, A.D.: Gråstens ældre historie.(i: Sønderjydske Aarbøger 1889, Bd. 1., s. 1-43). - Også i digital udgave.
 • Svensson, Tilde: Gråsten gennem skiftende tider. Bd. 1-2 i et bind. 1958-1959.

Gudbjerg (Gudme Herred, Svendborg Amt)

 • Bidrag til Gudbjerg sogns historie. Skrevet af mænd fra sognet. Red. af Knud Grøftehauge. Odense, 1949. 299 s.
 • Gudme kommune frem til år 2000. Billeder og historier skrevet på grundlag af personlige erindringer og arkivmateriale fra de sidste 100 år. Samlet ... af: Peder Hegaard Jensen m.fl. Redaktion: Margrethe Schmidt. 2002. 239 s.
 • Grøftehauge, Knud (red.): Bidrag til Gudbjerg Sogns historie. 1949. 300 s.

Gudhjem (Øster Herred, Bornholms Amt)

 • Jensen, Svend Torben, Mogens Lau, Flemming Svenningsen: 192 øjeblikke af Gudhjems historie. Gudhjem Museum, 2013.[Uden paginering - billedværk].

Gudme (Gudme Herred, Svendborg Amt)

 • Gudme kommune frem til år 2000. Billeder og historier skrevet på grundlag af personlige erindringer og arkivmateriale fra de sidste 100 år. Samlet ... af: Peder Hegaard Jensen m.fl. Redaktion: Margrethe Schmidt. 2002. 239 s.
 • Andersen, Johanne og Bjarne: Gudme. Et sogn i forandring 1801-2008. Hesselager, 2008. 462 s.
 • Andersen, Johanne og Bjarne: Landsbyen Galdbjerg. Fra fæstebønder til selvejere 1801-2011. Hesselager, 2011. 130 s.

Gudum (Fleskum Herred, Ålborg Amt)

 • Kristensen, Poul Erik: Sejlflod kommunes historie 1841-1970. Lokalhistorisk Forening for Sejlflod Kommune i komm. hos Forlaget Juno, 1982. 4 bd. [Heri om Gudum sogn].

Gudum (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Gudum - sognet mellem hede og fjord. Eget Forlag, 1985. 151 s.
 • Gudum Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 81-122). - Også i digital udgave.

Guldager (Skast Herred, Ribe Amt)

 • Guldager Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Gad, 1862, s. 209-227). (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1985). - 1862-udgaven også i digital udgave.
 • Holm, Poul: Hjerting, et maritimt lokalsamfund midt i verden. Ca. 1550-1930. Hjerting Fiskeriforening, 1992. 99 s.

Gullev (Houlbjerg Herred, Viborg Amt)

 • Christensen, J.: Beskrivelse over Sal og Gullev Sogne. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. X, 1884, s. 128-167). - Også i digital udgave.

Gunderslev (Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt)

 • Strange Nielsen, A. m.fl. (red.): Skelby og Gunderslev - træk af sognenes historie. Skelby-Gunderslev Sogneforening, Lokalhistorisk Arbejdsgruppe, 1985. 167 s. (2. udg. red. af H.J. Heegaard, Svend B. Jørgensen. 2005).

Gundersted (Slet Herred, Ålborg Amt)

Gundsømagle (Sømme Herred, Roskilde Amt)

 • Levende fortid. Glimt af Gundsøs kulturhistorie. Red.: Alan Hjorth Rasmussen. Fjordmuseet, 2004. 208 s.
 • Madsen, Jens: Gundsømagle før København kom forbi. Erindringer fra Gundsømagle sogn i begyndelsen af 1900-årene. 2. rev. udg. Fjordmuseet - Museum og lokalhistorisk arkiv for Gundsø, 2000. 91 s.

Gylling (Hads Herred, Århus Amt)

 • Gylling Sogn. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 417-447). - Også i digital udgave.
 • Andersen, Jens: Gylling sogn. (i: Aarhus amt. Topografisk historisk haandbog. Dansk Kulturhistorisk Forlag, 1949. S. 433-525. - Også i digital udgave.
 • Andersen, Jens: Gyllingbogen. Nogle Optegnelser om Gylling Sogn og dets Beboere gennem Tiderne. Udg. af Gylling og Omegns Borgerforening. Narayana Press, 1976-77. 2 bd. - Også i digital udgave.

Gærum (Horns Herred, Hjørring Amt)

 • Svendsen, Ulla: Gærum i 100 år. 1988. 40 s.

Gødvad (Hids Herred, Viborg Amt)

 • Boje, H.C.: Gødvad sogns historie. Gødvad Kommune, 1969. 347 s.
 • Broch, Erik: Af Gødvad ejendomshistorie fra middelalderen til bondereformernes tid. (i: Fra Viborg amt, årg. 44, 1979, s. 67-72). [Rettelse i: Fra Viborg amt, årg. 45, 1980, s. 160].
 • Nielsen, Lisbeth og Poul Porskær Poulsen: Kæltringer og skikkelige folk i Gødvad sogn. Et midtjysk sogn og dets mennesker belyst gennem herredsretten 1858-1890. Landbohistorisk Selskab, 1991. 168 s.

Gørding (Gørding Herred, Ribe Amt)

 • Aike by og ejerlav, Gørding Sogn. Tekst ... Nora Olesen m.fl. Gørding Sognearkiv, 2004. 90 s.
 • Gørding Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Gørding Herred. 1. Afdeling. Wibe, 1872, s. 4-27). - Også i digital udgave.
 • Andersen, Jeffrey: Nørhøe. (i: Lokal-årbogen / Lokalhistorisk Forening for Bramming Kommune 1987, s. 95-103).
 • Nielsen, Ejler: Gård- og slægtshistorie i Lourup, Gørding sogn. (i: Lokal-årbogen 1983. s. 52-61).
 • Nielsen, Ejler m.fl. (red.): Træk af Gørding sogns historie. Gørding Sognearkiv, 1994-95. 110 s.
 • Olesen, Nora m.fl.: Hessellund by og ejerlav, Gørding Sogn. Gørding Sognearkiv, 2002. 128 s., 2 foldede kort.

Gørding (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt)

 • Gørding sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 300-308). - Også i digital udgave.
 • Gørding herred. Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Gørding Herred. 1. Afdeling. Wibe, 1872. (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1978). - Også i digital udgave.

Gørding Herred (Ribe Amt)

 • Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Gørding Herred. Første Afdeling. Det nuværende Gørding Herred, 1872 (genudgivelse fra 1978). - Også i digital udgave.

Gørslev (Bjæverskov Herred, Præstø Amt)

 • Christensen, J.V.: Træk af Vollerslev og Gørslev Sognes ældre og nyere Historie. (i: Christensen, J.V.: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. Bd. 5, 1919, s. 3-92). [Særtryk af Ringsted Folketidende]. - Også i digital udgave.
 • Christiansen, Palle O.: En egn bliver til. Magt og mennesker i et sjællandsk godsområde fra 1700-tallet til i dag. Hovedland, 2019. 261 s.

Gøttrup (Vester Han Herred, Thisted Amt)

 • Holm Nielsen, Kr. og J.P. Jacobsen: Gøttrup. Sognet med de 100 erhvervsdrivende. Forfatterne, 1987. 37 bl.

Gårslev (Holmans Herred, Vejle Amt)

 • Gaarslev Sogn. (i: Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder. Vejle, 1918, s. 244-283). - Også i digital udgave.
 • Hovmand, Hanne og Preben Mikkelsen: Gaarslev. Spredte træk af sognets historie. Børkop Lokalhistoriske Arkiv, 1988. 391 s.
 • Mikkelsen, Preben: Gårslevbogen. Spredte træk af sognets historie. Børkop Lokalhistoriske Arkiv, 2005. 427 s. [Gennemgang af ejendomme og gårde i Gårslev sogn, navne og data på beboere og indehavere gennem tiderne mv.].


Haderslev (Haderslev Herred, Haderslev Amt)

 • Fra Gelsbro til Lillebælt. Hjemstavnsbog for Haderslev by og amt. Redigeret af Olav Christensen, Magnus Mikkelsen og Hans Neumann. Haderslev by og amt, 1958. 235 s.
 • Fangel, Henrik: Haderslev bys historie 1800-1945. Forlaget Gammelting, Historisk Samfund for Sønderjylland, Institut for sønderjysk Lokalhistorie, 1983-1996. 2 bd.
 • Fangel, Henrik: Haderslev i 700 år. Forlaget Gammelting, 1992. 120 s.

Haderslev Amt (Haderslev Herred, Haderslev Amt)

 • Fra Gelsbro til Lillebælt. Hjemstavnsbog for Haderslev by og amt. Redigeret af Olav Christensen, Magnus Mikkelsen og Hans Neumann. Haderslev by og amt, 1958. 235 s.
 • Lauridsen, P.: Bidrag til Haderslev Amts Historie og Beskrivelse. (i: Sønderjydske Aarbøger bd. 1, 1889, s. 161-201. 1891, s. 264-304). - Også i digital udgave: Del 1. Del 2.
 • Rhode, Peter Christian: Samlinger til Haderslev-Amts Beskrivelse, forestillende dette Amts, Herreders, Sogners og Byers ældre og nu værende Tilstand. Med historiske Efterretninger om de i dette Amt hidindtil værende Herrer Amtmænd og Geistliges Liv og Levner, samt andre Familier. Kiøbenhavn, 1775. xix, 546 s., 1 foldet tavle. - Også i digital udgave. (Faksimileudgave, 1942).

Haderslev Herred (Haderslev Amt)

 • Clausen, Bodil: Gårde i Haderslev og Tyrstrup Herreder 1531-1753. Historisk Samfund for Sønderjylland, 1997. 419 s.

Haderup (Ginding Herred, Ringkøbing Amt)

 • Hadderup Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 537-554). - Også i digital udgave.
 • Haderup sogns historie i mands minde. Haderup og Omegns Borgerforening, 2004. 254 s.
 • Lier Hansen, Øyvind: Af hedens saga. Træk af Feldborg-egnens historie. Feldborg Borgerforening, 1996. 225 s.

Hads Herred (Århus Amt)

 • Fra Norsminde Fjord til Uldrup Bakker (En Hads Herreds Beskrivelse). Udg. af Odder Dagblad, 1908-09. Genoptr. 1977. 176 s.
 • Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76. 453 s.
 • Eriksen, A.: Bidrag til Hads Herreds Historie. Odder, 1928. 200 s. [Særtryk af Odder Avis]. - Også i digital udgave.
 • Madsen, Thorvald: Skildringer af Hads Herreds Historie. Eget Forlag, 1935-45. Bd. 1-5 i 2 bd.

Hadsten (Sabro Herred, Århus Amt)

 • Hadsten 150 år. Den østjyske Længdebane. Udgivet af Hadsten Bibliotek. Forlaget Sløjfen, [2012]. 160 s. [På omslaget: Glimt fra stationsbyens historie].
 • - et hjørne af Hadsten. 1886-1986. Udg. af A. Gadeberg A/S og P.O. Sørensen A/S, 1986. 48 s.
 • Jensen, Børge: Fra det gamle Vinterslev. (i: Østjysk Hjemstavn, 52. årg., 1987, s. 58-65).
 • Jensen, Børge: Hadsten sogns historie. Hadsten Bogtrykkeri, 1983. 296 s.
 • Larsen, Poul: Billeder af Hadstens historie. Aarhus universitetsforlag, 2000. 47 s.

Hadsund (Hindsted Herred, Ålborg Amt)

 • Hadsund Krøniken. [Udg. af] Arne Lybech. Arne Lybech, 2007. 89 s.
 • Andersen, Lise & Erling Gammelmark og Heino Wessel Hansen: Hadsund - en by bliver til. Hadsund Egns Museum, 2004. 283 s.
 • Foltmann, Vibeke: Hadsund. Fra ladested til industriby. Med bidrag af Knud Meister og Niels A. Eigenbroth. Sparekassen Hadsund, 1985. 220 s. [Udgivet i anledning af Sparekassen Hadsunds 100-års jubilæum 17. november 1985].
 • Vasegaard, Søren: Ladepladsen Hadsund. Egnshistorie - indtil 1937. Udg. ved Marie Hjerrildgård. Hadsund, 1972. 63 s.

Haldagerlille (Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt)

 • Krarup, Christian: Tjustrup og Haldagerlille Sognes Historie. 1942. 250 s.

Haldum (Sabro Herred, Århus Amt)

 • Fogde, Poul Aage: Historier fra det gamle Hinnerup. i anledning af 150-års jubilæet i 2012. 2. opl. Favrskov Bibliotekernes Forlag, 2013. 59 s.

Hallenslev (Løve Herred, Holbæk Amt)

 • Jensen, Svend m.fl.: Hallenslev Sogns lokalhistorie fra omkring 1901 til 2013. Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune, 2013. 271 s.

Halling (Hads Herred, Århus Amt)

 • Halling Sogn. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 408-416).
 • Holstein-Rathlou, William: Forsvundne huse og andre bygningsværker i Hou i årene 1890-2016. William Holstein-Rathlou, 2017. 52 s.
 • Holstein-Rathlou, William: "Træk fra Hou og omegn på godt og ondt," 1812-2005. William Holstein-Rathlou, 2006. 46 s.
 • Jensen, Kaj Henning: En rest af et fiskerleje - og begyndelsen til en by. Eget forlag, 1975. 460 s. [Om Hou].

Hallund (Dronninglund Herred, Hjørring Amt)

 • Klitgaard, Carl: Historisk-topografiske Optegnelser om Hallund Sogn. Ellen Poulsens Boghandel, 1960. 145 s.

Hals (Kær Herred, Ålborg Amt)

 • Huse i Hals. Hals Museum, 1999-2003. 10 bd. - Også i digital udgave: Bd. 2. Bd. 3.
 • Gram Jensen, Sv.: Fra bondeby til flække. Bidrag til Hals bys historie. (i: Fra Himmerland og Kjær herred årg. 77, 1988, s. 55-72). - Også i digital udgave.

Halsted (Lollands Nørre Herred, Maribo Amt)

 • Jensen, Børge O.: Sæby. Af en lollandsk landsbys saga. (i: Lolland-Falsters Historiske Samfund. Årbog, 51, 1963, s. 479-495).

Hammel (Gjern Herred, Skanderborg Amt)

 • Gammelgaard, Arne: Fund og fortid. Fra Hammel-kanten. Oldtid og middelalder. Akka, 1993, 128 s.
 • Gammelgaard, Arne: Grever og godtfolk. Fra Hammel-kanten 1815-1875. AKKA, 1985. 127 s.
 • Gammelgaard, Arne: Fælles fremgang. Fra Hammel-kanten 1875-1925. AKKA, 1986. 143 s.
 • Gammelgaard, Arne: Magt og mennesker. Fra Hammel-kanten 1905-1960. AKKA, 1987. 143 s.
 • Gammelgaard, Arne: Adel og almue. Fra Hammel-kanten 5. AKKA, 1995. 147 s.
 • Gammelgaard, Arne: Drabet i Sønderskoven og Register til Fra Hammel-kanten. AKKA, 2000. 67 s.

Hammelev (Gram Herred, Haderslev Amt)

 • Thykjær Jensen, Niels Henning: Blade af Hammelev sogns historie. Stenten, 1992. 285 s.
 • Uldall, Michael: Gamle slægter i Hammelev samt fragmenter af Hammelevs historie. Eget Forlag, 2002. 360 s.
 • Uldall, Michael: Gamle slægter i Ladegaard og Jernhyt. Samt fragmenter af egnens historie. Eget Forlag, 2004. 309 s.
 • Uldall, Michael: En landsby ved Adelvejen. Styding gennem 300 år 1695-1995. Eget Forlag, 1995. 387 s.
 • Uldall, Michael: Tørnings historie. Tørning Slot og Tørning len. Tørning Ladegaard. Tørning Mølle. Gram Herredsting. Udstykninger af Christiansdal, Gl. Ladegaade og Jernhyt samt parcellister på Tørningmark. Eget Forlag, 2007. 201 s.

Hammer (Hammer Herred, Præstø Amt)

 • Borries, Philipp: Omkring landsbykirken. Hammer og Lundby Sognes historie. Eget Forlag,1934. 253 s.
 • Jensen, Axel P.: Hammer og Torup. Træk af to landsbyers historie. Fæstere og ejere af gårdene fra 1660 til nutiden. Hammer Bylaug, 1976. 168 s. + 4 kort i lomme.

Hammer (Kær Herred, Ålborg Amt)

 • Dahl, Poul og Dan Ole Faaborg: Før og nu. Forretninger, huse og gårde i Grindsted, Kinnerup og Uggehalne - i foto og tekst. BoD, i samarb. med Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv, 2020. 125 s.
 • Hedin, Niels: Hammer Bakker. Et Mindeskrift. 2. udg. Nørresundby, 1976. 314 s. [Tidligere: 1. udgave 1931].
 • Petresch Christensen, Chr.: Hammer Bakker i gamle Dage. (i: Fra Himmerland og Kjær herred bd. 26, 1965, s. 170-221). - Også i digital udgave.

Hammer (Vrads Herred, Skanderborg Amt)

 • Hammer sogn. (i: Rod og stavn. Træk af 10 sognes historie. Stavnsbåndsudvalget, Tørring-Uldum kommune, 1988, s. 11-20).
 • Andersen, Gudrun: Hammer sogns beboere gennem 300 til 400 år. Enkelte fra 1400 tallet. Tørring og Omegns Lokalhistoriske Forening, 2003-2004. 2 bd. [Hft. 1: Hammergårds ejerlavs gårdhistorie, data på ejere, deres hustruer og børn samt tidsbilleder fra livet i landsbysamfundet og i landbruget. Hft. 2: Hage ejerlavs gårdhistorie, data på ejere, deres hustruer og børn samt tidsbilleder fra livet i landsby-samfundet og i landbruget].

Hammershøj (Sønderlyng Herred, Viborg Amt)

 • Riisager, Knud Erik: En bibliografi om steder, begivenheder m.m. i Tjele kommune. Digital udgave.

Hammerum Herred (Ringkøbing Amt)

 • Gamle Minder fra Hammerum Herred. Fortalt af J.A. Trøstrup, Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen. (i: Hardsyssels Aarbog 1914, s. 1-165). - Også i digital udgave.
 • Krarup, Helmuth: Gamle Minder eller det Hammerum Herred, som forsvinder. Herning, 1889. 166 s. (2. opl., 1916)

Han Herred (Thisted og Hjørring Amter)

 • Madsen, Rich. (red.): Vendsyssel og Han Herred. 1947. 483 s.
 • Rolighed, Jens: Bogen om Han Herred. Fjerritslev Avis, 1970. 149 s.
 • Rolighed, Jens: Bolbjergbogen. Bulbjerghjemmet, 1966. 104 s.
 • Lokalhistorie - Han Herred. Lokalhistorisk portal for Han Herred. Digital udgave.

Handbjerg (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt)

 • Christensen, Arne: Af Handbjerg kirkes og sogns historie. Vestjydsk Forlag, 1996. 79 s.
 • Handbjerg Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 134-156). - Også i digital udgave.

Hanning (Bølling Herred, Ringkøbing Amt)

 • Andersen, Martin m.fl.: Hanning-bogen. Rids af Hanning Sogns historie, ejendomme og dets beboeres liv og virke. 1989. 293 s.

Hansted (Hillerslev Herred, Thisted Amt)

 • Hanstholm år 2000. Fra Hanstholms historie. Redaktion: Holger Christensen m.fl. Hanstholm Kommune, 2000. 121 s.
 • Holch Andersen, Knud, Flemming Skipper, Jens Andersen: Hanstholm. Drømmen om en havn. Forlaget Knakken, 2013. 329 s.
 • Holch Andersen, Knud, Mie Buus & Flemming Skipper: Hanstholm. Drøm og virkelighed. Forlaget Knakken, 2016. 407 s.
 • Reich, Ebbe Kløvedal: Viljen til Hanstholm. En beretning om en egns historie, en havnebys skabelse og om vilkårene for menneskelig planlægning. Dansk Byplanlaboratorium, 1981. 131 s. (Dansk Byplanlaboratorium. Skrift nr. 24).

Hansted (Voer Herred, Skanderborg Amt)

 • Hagerup, Steen: En historisk vandring nord for Horsens. Gennem Vær, Nebel og Hansted sogne. Andreas Hansen Bogtryk/Offset, 1983. 106 s.
 • Kirkegaard, Mogens: Fra det gamle Lundum-Hansted. Lokalhistorisk Studiesamling for Hansted Sogn, 1987. 124 s.
 • Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg, Voer Herred, Vejle Amt. Af en gruppe beboere. Red.: Mogens Kirkegaard. Lokalhistorisk Studiesamling for Hansted Sogn, 1986. 109 s.

Harboør (Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt)

 • Harboøre Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 369-404). - Også i digital udgave.
 • Bertelsen, Erik: Harboør for 130 år siden. Lemvig, 1962. 21 s.
 • Davidsen, C.: Harboøre. Missionstrykkeriet, 1896. 109 s. (3. oplag. Lohse, 1942, 96 s.). - Også i digital udgave.
 • Pinholt, J. Gr. Harboøre - for og nu. (i: Hardsyssels Årbog 1945, s. 13-23). - Også i digital udgave.
 • Rønn Christensen, P.: Harboøre-biografier. En 150 år gammel "optegnelsesbog". (i: Hardsyssels Årbog 1981, s. 61-65). - Også i digital udgave.
 • Rønn Christensen, P.: Harboørefolkets navne. Bebyggelsesnavne, tilnavne og slægtsnavne på Harboøre i 1600-, 1700- og 1800-tallet. (i: Hardsyssels Årbog 1983, s. 79-90). - Også i digital udgave.
 • Thuborg, Karen: Det gamle Harboøre. Optegnelser. Tilrettelagte og udgivne af Henrik Ussing. Det Schønbergske Forlag, 1928. 312 s. - Også i digital udgave.

Hardsyssel

 • Aldal, J.: Hardsyssel under det 17. Aarhundredes Krige. (i: Hardsyssels Årbog 1928, s. 103-154). - Også i digital udgave.
 • Christensen, Chr: Tilstanden i Hardsyssel paa Christian VI's Tid. (i: Hardsyssels Aarbog 1919, s. 101-158. 1920, s. 23-45 ). - Også i digital udgave: S. 101-158. S. 23-45.
 • Storgaard Pedersen, P.: Hardsyssel: Bidrag til en jydsk Egns Middelalderhistorie. Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, 1916. 167 s. - Også i digital udgave.

Harlev (Framlev Herred, Århus Amt)

 • Danielsen, S. Leth: Fra Harlev Sogn i gamle Dage. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1921, s. 46-70). - Også i digital udgave.
 • Nørgård Pedersen, Kirstin og Rigmor Frandsen: Tåstrup by - gård- og slægtshistorie gennem 450 år. (i: Århus Stifts Årbøger bd. 80, 1997, s. 84-108).
 • Schmidt, August F.: Bidrag til Harlev Sogns Historie. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1960, s. 206-22). - Også i digital udgave.

Harndrup (Vends Herred, Odense Amt)

 • Damkjær, Rasmus: Harndrups historie. Lokalhistorisk Arkiv for Ejby Kommune, 1987. 20 s. (Publikation nr. 17).
 • Dragsbo, Peter: Harndrup - et sogn på Humleegnen. Støtteforeningen for Lokalhistorisk Arkiv i Ejby Kommune, 1997. 96 s.

Harridslev (Støvring Herred, Randers Amt)

 • Harridslevs historie. Beretninger fra byens historie i ældre og nyere tid. Red. af Kristian Dalgård. Harridslev Historiegruppe, 1997. 72 s.

Harte (Brusk Herred, Vejle Amt)

 • Mørch, Elisabeth: Harte. Harte Sogns Lokalhistoriske Forening og Kolding Stadsarkiv, 2011. 184 s.
 • Poulsen, J.: Af Harte Bys Historie. (i: Vejle Amts Aarbøger 1917, s. 164-169). - Også i digital udgave.
 • Schmidt, August F.: Bidrag til Harte Sogns Historie. (i: Vejle Amts årbog 1947, s. 67-101). - Også i digital udgave.

Hasle (Hasle Herred, Århus Amt)

 • Hellemose Hansen, Kurt…m.fl. (red.): Hasle sogns historie. Fra landsby til Århus-forstand. Hasle sogns menighedsråd, 1990. 86 s.
 • Plougmann Andersen, Inge: Træk af Hasles historie. Inge Plougmann Andersen, 1979. 22 s.

Hasle (Nørre Herred, Bornholms Amt)

 • Ipsen, Arne og Eyvind L. Lind: Bøndernes by. Sagaen om avlsbrugerne og deres bygårde i Hasle. Forlaget Junivers, Nexø, 1984. 93 s.
 • Stub-Jørgensen, Christian: Blade af Hasles bog. Hasle og omegns turistforening, 1963. 95 s.

Haslev (Ringsted Herred, Sorø Amt)

 • Baad Pedersen, Margit: Haslev fra landsby til stationsby. Haslev Museum, 1993. 31 s.
 • Baad Pedersen, Margit: Haslev. By og mennesker. Haslev Museum og Haslev Kommune, 1995. 79 s.
 • Christensen, J.V.: Haslevegnens Karaktertræk (i: Christensen, J.V.: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. Bd. 4, 1916, s. 5-8). [Særtryk af Ringsted Folketidende]. - Også i digital udgave.
 • Heltoft, Jens: Træk af Bondebyen Haslevs Historie. (i: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1977, s. 7-18). - Også i digital udgave.
 • Majvang, Arne: Haslev og Freerslev Sognes historie. Danske Boghandleres Kommissionsanstalt, 1967-72. 2 bd. [Bd. 1: Haslev og Freerslev sognes historie. 1967. Bd. 2: Bregentved. 1972].
 • Nielsen, Erling A.: Haslev - en stationsby i provinsen. Redaktion: Flemming Müthel Olsen. Forlaget FM Trading, 2011. 48 s.
 • Strange Nielsen, A.: Haslev - fra landsby til stationsby. (i: Turistårbogen 1981, s. 99-104).

Haslund (Galten Herred, Randers Amt)

 • Johansen, Karl A. m.fl. (red.): Fra Haslund sogn. Komitéen for vandværksformuens anvendelse, 1997. 176 s.

Hasseris (Hornum Herred, Ålborg Amt)

 • Elsøe Jensen, Jørgen: Hasseris - fra landsby til forstad. Hasseris Grundejerforening, Museumsforeningen Hasserisstuerne, 2000. 184 s.
 • Lybech, Arne: Hasseris. Et faktuelt, litterært, personligt og historisk tilbageblik fra år 1900 til 2007. Lindtofte Forlag, 2007. 88 s. [Omslagstitel: Hasseris Krøniken].
 • Værnfelt, Kr.: De tre Hasseriser. Eget forlag, 1955. 133 s. - Også (i: Fra Himmerland og Kjær Herred 1953-54, s. 169-224 og 1955, s. 1-70). Også i digitale udgaver.

Hassing (Hassing Herred, Thisted Amt)

 • Frost Johannesen, Dagmar: Fra fæstebonde til selvejer. Lokalhistorisk projekt for Hassing Sogn. Yde Sørensen, 2003. 347 s.

Hassing Herred (Thisted Amt)

 • Foget, Elsebeth: Fra Gudnæs til Gærup Skel. En bog i ord og billeder. Skyum, 2012. 89 s.

Hatting (Hatting Herred, Vejle Amt)

 • Hatting sogn år 2000. (i: Madsen, Jenny: Spredte glimt fra Hedensted kommune. I komm. hos Forlaget Jelling, 2002, s. 74-110).
 • Iversen, Børge: Nørremarken en Husmandskoloni. Sognehistorisk Forening, 2004. 117 s.
 • Kjær, Henry T.: Hatting - kirke og sogn 1787-1987. Hatting Menighedsråd, 1987. 58 s.

Hatting Herred (Vejle Amt)

 • Holm, Frands: Fra Bjerge og Hatting Herreder. Hjemstavnsbog for Hjem og Skole. Holm, 1922. 120 s.

Havdrup (Tune Herred, Roskilde Amt)

 • Her levede de. Om folk i 5 sogne på Sjælland. Udgivere: Kurt Hartvig Petersen, Bent Hartvig Petersen. Solrød Kommunes Lokalarkiv, 2016. 398 s. [Om Kirke Skensved, Havdrup, Jersie, Karlstrup og Solrød].
 • Birkegaard, H., O.P. Olsen & P. Petersen (red.): Havdrup-Solrød. Træk af de to Sognes Historie. 1949. 360 s. (2. oplag. Solrød lokalhistoriske Forening, 1982).
 • Hartvig Petersen, Bent: Havdrup Ulvemose - en stationsby. (i: Solrød Lokalhistoriske Forening, 1986, nr. 1, s. 3-15).
 • Hartvig Petersen, Bent: Stationsbyen på Ulvemosen. Den nye bys første år 1800-1920. Digital udgave.
 • Strunge Jensen, J.C.: Solrød Kommunes 5 sogne 1900-1939. Havdrup, Solrød, Jersie, Kirke Skensved og Karlstrup sogne. Før, under og efter 1. verdenskrig. Forlaget Ådalen, 2013. 435 s.
 • Strunge Jensen, J.C.: Solrød Kommunes 5 sogne 1940-1955. Havdrup, Solrød, Jersie, Kirke Skensved og Karlstrup sogne. Forlaget Ådalen, 2007. 350 s.

Haverslev (Års Herred, Ålborg Amt)

 • Om Haverslev sogn og dets beboere. Skrevet og samlet af Brorstrup-Haverslev Lokalhistoriske Forening ved Lise Sørensen og Arne Sørensen. Forlaget Lynghøjhus, 2018. 2 bd.
 • Christensen, Villy: Haverslev gennem 100 år. Brorstrup-Haverslev Lokalhistorisk Forening, 2004. 82 s.

Havnbjerg (Als Nørre Herred, Sønderborg Amt)

 • Lavensby krønike. Lavensby Beboerforening 1999. 179 s.
 • Raben, J.: Havnbjerg Kirke og gamle Minder fra Havnbjerg Sogn. (Fra Als og Sundeved 1). 1926. 95 s.
 • Raben, J.: Gamle Minder fra Havnbjerg Sogn. (Fra Als og Sundeved 19). 1943. 95 s.

Havnelev (Stevns Herred, Præstø Amt)

 • [Havnelev sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 11-12, s. 419-460).

Havnstrup (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Christensen, Peder (red.).: Snejbjerg, Studsgaard, Haunstrup sogne. Udg. af Snejbjerg Sparekasses Legat, 1979. 265 s.
 • Lings, Jens Kristian Kjelgaard: Haunstrup. En landsby vokser op på heden. Haunstrup lokalhistoriske Museum, 1997. 702 s.

Hedehusene (Smørum Herred, Københavns Amt)

 • Hansen, Martin: Hedehusene, Kallerup og Baldersbrønde gennem tiderne. Hedehusene Bogtrykkeri, 1974. 107 s.

Hedensted (Hatting Herred, Vejle Amt)

 • Jacobsen, Jacob: Hedensted og Store Dalby Sognes Historie. Hedensted Bogtrykkeri, 1937. 308 s. - Også i digital udgave.
 • Hedensted sogn år 2000. (i: Madsen, Jenny: Spredte glimt fra Hedensted kommune. I komm. hos Forlaget Jelling, 2002, s. 111-159).

Hee (Hind Herred, Ringkøbing Amt)

 • Hee Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Bidrag til Hing Herreds Historie og Topografi. Ringkjøbing, 1896, s. 23-49). - Også i digital udgave.
 • Susgaard, Kr.: Hee sogn. Hee Sogneforening, 1986. 495 s.

Hejls (Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt)

 • Andreasen, Holger: Hejlsminde før og nu. Christiansfeld Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, u.å. [ca. 1980]. 72 s.
 • Ulsdal, Poul: Minder fra Hejls. Eget Forlag, 1996. 58 s.

Hejnsvig (Slavs Herred, Ribe Amt)

 • Hejnsvig Sogn. (i: Møller, John M.: Historiske Oplysninger om Slaugs Herred. Kolding, 1914, s. 164-179). - Også i digital udgave.
 • Hejnsvig Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Slavs Herred "Ribe Amt". 1868, s. 54-62. (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1981). - Også i digital udgave.
 • Hejnsvig sogn 100 år. Jubilæumsskrift ved Hejnsvig Sogns 100 års jubilæum i 2010. 2010. 47 s.
 • Midtjyske gårde i tekst og billeder. Grindsted kommune. Samlet ... af Nygaard Handel & Forlag. Nygaard Handel & Forlag, 1999. 530 s.
 • Frost, Peter Nicolai: Statistisk-oeconomisk Beskrivelse over Vaarbasse og Heinsvig Sogne i Slaugs Herred, Ribe Amt. Borris ved Ringkjøbing, 1819. 48 s. (genoptr. af Grindsted Bibliotek, 1988. 67 s.).
 • Sølling, Christopher: Pastor Søllings indberetning om Grindsted og Hejnsvig sogn år 1768. Forlaget Heureka, 1982. 41 s.
 • Watts, Jeremy: Byen på bjerget. Hejnsvig. Hejnsvig Lokalhistoriske Arkiv og Jeremy Watts, 2019. 396 s.

Heldum (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Heldum Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 323-335). - Også i digital udgave.

Helgenæs (Mols Herred, Randers Amt)

 • Hejgaard, J.E. Laursen: Træk af Helgenæs' ældre historie. (i: Østjysk hjemstavn årg. 47, 1982, s. 36-41). [Uddrag af ... Jens Laursen Hejgaards notater - af samme forfatter se "Østj. Hjuemstavn" 1954 og 1956].
 • Hejgaard, J.L.: Helgens Sogns historie. Byens Offset, 1998. 211 s.
 • Wendelboe, Jørgen: Helgenæs. En ejendomsbeskrivelse. JW Print, 2007-2008. 4 bd.

Bd. 1: Borup. 2007. 91 s. Bd. 2: Esby. 2008. 98 s. Bd. 3: Kongsgårde. 2008. 60 s. Bd. 4: Stødov/Fejrup. 2008. 100 s.

 • Wendelboe, Jørgen: Historien om Helgenæs. JW Print, 2003-2008. 10 bd.

Bd. 1: Halvøens historie til 1945. 2. udg. 2007. 201 s. Bd. 2: Topografi. 3. udg. 2007. 206 s. Bd. 3: Lokale historier. 2. udg. 2007. 202 s. Bd. 4: Bysamfundene på Helgenæs. Fejrup, Stødov, Ørby, Esby, Borup, Kongsgårde. 2. udg. 2008. 218 s. Bd. 5: Naturen på Helgenæs. 2. udg. 2008. 190 s. Bd. 6: Helgenæs efter 2. verdenskrig. 2003. 198 s. Bd. 7: Kunstnere på Helgenæs. 2004. 200 s. Bd. 8: Stednavnene på Helgenæs. 2005. 194 s. Bd. 9: Vejene på Helgenæs. 2006. 197 s. Bd. 10: Helgenæs og treårskrigen. 2007. 197 s. Bd. 11: Ål og åleblusning. 2008. 167 s.

 • Wendelboe, Jørgen: Helgenæs. Historien om et sogn i Danmark. JW Print, 2012-15. 1-3 i 4 bd.

Hellebæk (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Thalbitzer, Victor: Hellebæk før og nu. 2. udg. Grønbechs Forlag, 1964. 95 s. (Kulturhistoriske skrifter / udgivet af Tikøb Kommunes Historiske Samling, 2). [1. udg. 1961].
 • Thalbitzer, Victor: Hellebæk i ældre tider. (i: Fra Frederiksborg Amt 1929, s. 13-58). - Også i ny digital udgave.

Hellerup (Vindinge Herred, Svendborg Amt)

 • Bøker Hansen, Hans, Birte Fahnøe Lund og Poul Erik Steffansen: Et tilbageblik på Søllinge-Hellerup sogne. Borgerforeningen i Søllinge-Hellerup, 2001. 28 s.

Hellested (Stevns Herred, Præstø Amt)

 • Hellested, Vilh.: [Hellested sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 8-9, s. 297-360).

Hellevad (Sønder Rangstrup Herred, Åbenrå Amt)

 • Klovtoft i ord og billeder. Anno 1900. Red. af Harald Petersen. Harald Petersen, ca. 1986. 57 s.
 • Hansen, Peter: Småglimt fra Hellevad sogn. Historisk Samfund for Sønderjylland i distr., 1980. 95 s.
 • Nielsen, Peter: Hellevad. P. Nielsen, 1993. 1 ringbd.

Helligsø (Refs Herred, Thisted Amt)

 • Mardal, Elly: Vielses- eller trolovelsesregister for Helligsø og Gettrup sogne. (i: Sydthy årbog 1989, s. 82-91). [1646-1814].

Hellum (Dronninglund Herred, Hjørring Amt)

 • Rubæk Olsen, Inger og Anni Vestergaard Jensen: Folk, huse og gårde i Hellum Sogn 1646-2008. 2. udg. Hellum Borgerforening/den lokalhistoriske gruppe Det Gamle Hellum, 2009. 277 s.
 • Røjkjær, Lavst. Historisk topografisk beskrivelse over Hellum Sogn. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. IX, 1882-83, s. 167-83). - Også i digital udgave.

Hellum Herred (Ålborg Amt)

 • Gjerding, Klavs: Bidrag til Hellum Herreds Beskrivelse og Historie. Udg. ved D. H. Wulff, Med et Tillæg, Sønder-Kongerslev Sogn, ved A. C. Nielsen, 1890-92. 293 s. - Også i digital udgave.
 • Færch, Ole: Register til K. Gjerdings bog Hellum Herreds beskrivelse og Historie. Bearb. af Poul Erik Kristensen. 2000. 32 s. - Også i digital udgave.

Helnæs (Båg Herred, Odense Amt)

 • Carlsen-Skiødt, J.C.A.: Nogle historiske Oplysninger om Helnæs Sogn. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1932, s. 187-214). - Også i digital udgave.
 • Helmer Nielsen: De gamle gårde på Helnæs. Boesamfundet, 2000. 47 s. [Beboerne af alle de gamle gårde på Helnæs fra ca. 1583 til vore dage].
 • Helmer Nielsen: Genoptryk af De gamle gårde på Helnæs. Boesamfundet, 2016. 84 s. [På ryggen: Boesamfundet 1546-2016. – Videreførelse af: De gamle gårde på Helnæs. 2000].
 • Schovsbo, G.: Fra Helnæs. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1937, s. 90-96). - Også i digital udgave.

Helsinge (Holbo Herred, Frederiksborg Amt)

 • Ethelberg, Hans: En Landsby i vækst. Træk af Helsinges historie i 1800-tallet. Helsinge Lokalhistoriske Arkiv, 2001. 110 s.
 • Nielsen, N.Th.: Helsingebogen. Hillerød, 1945. 102 s. (Fotogr. genoptr. Holbo Herreds Lokalhistoriske Arkiv, 1974).
 • Sørensen, Arne: Laugø by. En nordsjællandsk landsby igennem 200 år. Forlaget "ARSØ", Laugø. 207 s.

Hem (Hindborg Herred, Viborg Amt)

 • Gormsen, Gudrun: Hem, Hindborg og Dølby. (i: Skive kommunes historie. Skive Museums Forlag, 2001-2003. Bd. 1 s. 209-240. Bd. 2 s. 209-232. Bd. 3 s. 349-376).

Hemmed (Djurs Nørre Herred, Randers Amt)

 • Klausen, Ib: Bønnerup Strand. Af et fiskerlejes historie. Ny udg. Bønnerup Fiskeriforening, 1997. 96 s.

Hemmeshøj (Slagelse Herred, Sorø Amt)

 • Vemmelev og Hemmeshøj sogne. Bidrag til en sognehistorie. Udg. af ... Sv. Aage Henriksen; desuden af Jørgen Lyngstrand og Poul Erik Nielsen. Eget Forlag, 1984. 72 s.
 • Jacobsen, Fritz: Bidrag til Vemmelev-Hemmeshøj Sognes Historie. 1954. 88 s.
 • Jørgensen Pedersen, Lissi og Finn Pedersen: Erdrup. En landsby i Hemmeshøj sogn. Finn Pedersen, 2010. 115 s.
 • Jørgensen Pedersen, Lissi og Finn Pedersen: Sognebyen Hemmeshøj. Finn Pedersen, 2011. 178 s.
 • Jørgensen Pedersen, Lissi og Finn Pedersen: Landsbyen Stude. Finn Pedersen, 2014. 170 s.

Hemmet (Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt)

 • Hemmet Sogn. (i: Ravnholt, A.: Fra Vester- og Nørre Horne Herreder. Historiske og topografiske Efterretninger. Nr. Nebel, Viggo Nielsens Forlag, 1935, s. 120-128). - Også i digital udgave.
 • Fløe, Palle & Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Hemmet, Nørre-Bork, Sønder-Bork og Sønder-Vium Sogne. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. VII, 1878-79, s. 8-66). - Også i digital udgave.
 • Nielsen, N. Thomsen: Hemmet - Sdr. Vium sognes historie. Erindringer og historiske notater. Anna Grethe Jensen, 2004. 170 s.

Henne (Vester Horne Herred, Ribe Amt)

 • Henne Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred (Ribe Amt). 1865-67, s. 44-68. (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1984). Udgaven fra 1984 også i digital udgave.
 • Henne Sogn. (i: Ravnholt, A.: Fra Vester- og Nørre Horne Herreder. Historiske og topografiske Efterretninger. Nr. Nebel, Viggo Nielsens Forlag, 1935, s. 42-51). - Også i digital udgave
 • [Henne sogn]. (i: Qvesel, Poul: De syv sogne. Blaabjerg kommune 1935-1995. Træk og fortællinger fra vor samtids historie. Blaabjerg Egnsmuseum, 1996. 270 s.).a
 • Christensen, Christen Legård: Historisk beretning om Henne Søndre sogn. Red. og udg. af Gustav Jensen, 1980. 28 s.
 • Kappelskov, Evald: Om Henne sogn gennem tiderne. Karl Krummes i komm., 1969. 384 s. (Hertil navneregister v. Kaj Christensen, 1991. 20 s.).
 • Ploug, Mariann, Palle Uhd Jepsen & Lene B. Frandsen: Henne. Museet for Varde By og Omegn, 2012. 263 s.

Herfølge (Bjæverskov Herred, Præstø Amt)

 • Herfølge og Sædder. Dengang og nu. Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, 1993. 104 s. [Fotografier fra det gamle og nye Herfølge-Sædder].
 • Jensen, Edvard J.: Blade af Herfølge sogns historie. 2 bd. Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, 1985. 2 bd. [Genoptryk af artikler, som Edvard J. Jensen skrev til Kirkebladet fra dets start i 1969 til hans død i 1983].

Herlev (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Alstrøm, Anna Louise: Hjortespring. Herregård og bondeby. Herlev Kommune, 1982. 131 s.

Herlufmagle (Tybjerg Herred, Præstø Amt)

 • Christensen, J.V.: Træk af Herlufmagle Sogns Historie. (i: Christensen, J.V.: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. Bd. 6, 1922, s. 132-163). [Særtryk af Ringsted Folketidende]. - Også i digital udgave.
 • Lyhne, Jens: Folk og kultur i Herluflille og Torpe. Selskabelig Forening for Herluflille og Torpe, 2001. 239 s.

Herning (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Derude vestpå - hvor byen endte. Udg. af Kolorittens lokalhistorie-gruppe, 2000. 96 s.
 • Herning Købstad Aar 1913. Forlaget Alheden, 1988. 80 s. [Optryk af udgave 1913].
 • Som Herning så ud for 100 år siden. Redaktion: Inge Lise Jensen. Billedudvalg og -tekster C. E. Bundesen. 1982. 31 s. (Herning-bogen. Udgivet af Historisk Forening for Herning Kommune, 1982).
 • Bundesen, C.E.: Glimt af Hernings historie ca. 1680-ca. 1800. (i: Hardsyssels Årbog 1990, s. 105-132). - Også i digital udgave.
 • Bundesen, C.E.: Herning - fra landsby til stationsby. 2. rev. udg. Rostrup Forlag, 2008. 107 s.
 • Bundesen, C.E.: Herning - fra stationsby til købstad. Rostrup Forlag, 1989. 167 s.
 • Gjeding-Thisted, Sv.A.: Landsbyen Herning 1900-1914. Efter et foredrag i Herning Rotary Klub. Poul Kristensen, 1972. 59 s.
 • Jørgensen, Kurt H. og Flemming Larsen: Herning 100 år som købstad. Herning Folkeblad, 2013. 324 s. [På omslaget: 1913-2013].
 • Nielsen, Oluf: Herning 1827-1927 samt Rind Sogn. Herning, 1928. 80 s. - Også i digital udgave.
 • Understrup, Konrad: Af Herning sogns historie. Kronikker fra Herning Folkeblad. (i: Herning-bogen 1986, s. 1-89).
 • Valeur, W. T.: Herning fra 1852-1888, 1888. 40 s. - Også i digital udgave. Ny udg. 1952.
 • Bibliografi over Herning. Historisk Forening for Herning Kommune, Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg. Den digitale udgivelsesrække 2, 2005.

Herringe (Sallinge Herred, Svendborg Amt)

 • Gjesing, Knud Bjarne: Rudmebogen. Løst og fast om Rudme-Herringe og Rudme Friskole. Rudme Friskole, 2008. 160 s.

Herslev (Brusk Herred, Vejle Amt)

 • Jensen, Maltha: Navne og noter - Herslev afbyggere. Herslev Sogns Borgerforening, 1991. 2 bd.
 • Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Herslev og Viuf Sogne i Brusk Herred. Vejle Amts Folkeblad, 1926. 152 s. - Også i digital udgave.

Herslev (Sømme Herred, Roskilde Amt)

 • Fra fæstegård til forstad. 26 ejerlav i 7 sogne i Lejre Kommune. Skribentgruppe: Karl Frandsen m.fl. Lejre Fredningsforening, Lejre Lokalhistoriske Arkiv, 2000. 100 s.

Herstedvester (Smørum Herred, Københavns Amt)

 • Fra land til by. Erindringer fra det gamle Herstederne og det nye Albertslund. Red. Henning Sørensen. Lokalhistorisk Samlings Venner i Albertslund, 1995. 107 s.
 • Risby - en gammel by i en ny skov. Red. Henning Sørensen. Lokalhistorisk Samlings Venner, Albertslund, 1996. 151 s.
 • Baadsgaard, Else og Ulla Flemmer, Jette Zangger: Albertslund før - og nu. 2. udg. Albertslund Kommune, 1980. 88 s. [1. udg. 1978. Specialeopgave fra Albertslund Børnehaveseminarium].
 • Sorenius, Peter: Landsbyer i Vestskoven. Herstedvester, Risby, Ledøje, Vridsløsemagle. Danmarkshistorien i Vestskoven, Kroppedal, 2004. 72 s.
 • Sørensen, Henning: Albertslund i tusind år. Lokalhistorisk Samlings Venner, 2000. 253 s.

Herstedøster (Smørum Herred, Københavns Amt)

 • Møller, Viggo Sten: Udflugt til en Landsby. En kulturhistorisk Skitse. København, 1949. 92 s. [Om Herstedøster. Privattryk].

Hesselager (Gudme Herred, Svendborg Amt)

 • Gudme kommune frem til år 2000. Billeder og historier skrevet på grundlag af personlige erindringer og arkivmateriale fra de sidste 100 år. Samlet ... af: Peder Hegaard Jensen m.fl. Redaktion: Margrethe Schmidt. 2002. 239 s.
 • Træk af Hesselager sogns historie. Hesselager Kirke, 1983. 227 s.

Hids Herred (Viborg Amt)

 • Lundøe, J.P.: Et Blad af Hids Herreds Historie efter Reformationen. Specielt Sejling-Sinding Sognekald og Sogneforhold. (i: Fra Viborg amt 1945 s. 5-112).
 • Hids herred. Mortensen, Rasmus: Fra Hids Herreds Fortid. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1920, s. 142-154). - Også i digital udgave.

Hillerslev (Hillerslev Herred, Thisted Amt)

 • Brund - der er stadig historier at fortælle. Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, 1999. 131 s. - Også i digital udgave.
 • Gårde og ejendomme i Kjelstrup. Redaktion og layout: Svend Sørensen og Knud Søgaard. 1999. (Lokalhistoriske skrifter fra Hillerslev-Kåstrup sogne nr. 3). 49 s. - Også i digital udgave.
 • Rundt omkring i Hillerslev sogn. Redaktion og layout: Svend Sørensen. 2000. (Lokalhistoriske skrifter fra Hillerslev-Kåstrup sogne nr. 5). - Også i digital udgave.

Hillerslev (Sallinge Herred, Svendborg Amt)

 • Søkilde, Niels Rasmussen: Hillerslev og Østerhæsinge Sogne med Arreskov og Gjelskov i ældre og nyere Tid. Hempel, 1881. 155 s. (Genudg. ved Erik Ehmsen, Finn Kyhn og Leif Rasmussen (red.). Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling, 2000. 144 s.). - 1881 udgaven også i digital udgave.

Hillerød (Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Bogen om Hillerød. Red. af Jørgen Andersen. Forlaget Mentor Hillerød, 1981. 326 s.
 • Hillerødbogen. Red. af Anders Uhrskov. Hillerød Byraad, 1948. 549 s.

Hillested (Fuglse Herred, Maribo Amt)

 • Hillested sogn samt Maribo Ladegårds matrikler. (i: Christensen, Henning Steen: Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse. Brugere og ejere ca. 1750-2000. Bd. 3. Hensch, 2004. 210 s.). - Også i digital udgave.
 • Hillested Sogn. (i: Haugner, C.C.: Maribo og Fejø Birker. Fuglse Herreds Nordre Del. Tidende's Forlag og Tryk, 1942, s. 288-301 + 311-312). - Også i digital udgave.

Himlingøje (Bjæverskov Herred, Præstø Amt)

 • Jensen, Axel P.: Haarlev og Himlingøje sogne. Træk af sognenes historie. L.P.Ottosens Bogtrykkeri, 1951. 156 s. (Nyt oplag. Forfatterens forlag, eksp. Vallø Kommunes Lokalhistoriske arkiv, 1986).

Himmelev (Sømme Herred, Roskilde Amt)

 • Christmas-Møller, Ingeborg og Gorm Bruun Hansen (red.): Himmelev sogns historie. Roskilde Museum, 1995. 287 s.
 • Larsen, Lars Villads: De gamle Gaarde i Veddeløv og deres Beboere. (i: Fra Københavns Amt 1947, s. 63-72).

Hind Herred (Ringkøbing Amt)

 • Storgaard Pedersen, P.: Bidrag til Hing Herreds Historie og Topografi. Ringkjøbing, 1896. 221 s. - Også i digital udgave.

Hindborg (Hindborg Herred, Viborg Amt)

 • Gormsen, Gudrun: Hem, Hindborg og Dølby. (i: Skive kommunes historie. Skive Museums Forlag, 2001-2003. Bd. 1 s. 209-240. Bd. 2 s. 209-232. Bd. 3 s. 349-376).

Hinge (Lysgård Herred, Viborg Amt)

 • Nielsen, Peter: Fra Hinge sogns fortid. Silkeborg, 1956. 134 s.
 • Kjeldsen, Jens Ejnar: Nørskovlunds historie. Jens Ejnar Kjeldsen, 1984. 84 bl.

Hirsholmene (Horns Herred, Hjørring Amt)

 • Larsen, Theodor: Hælsholmæ. (i: Vendsyssel Årbog 2016, s. 147-162).
 • Pedersen, Peter Chr.: Blade af Hirtsholmenes Historie gennem tre Hundrede Aar. Manskriptet bearb. af Jan Neiiendam. 1942. 104 s.
 • Ved Jens E. Caspersen. Beboerne på Hirsholmene gennem 200 år. Bangsbomuseet, 1987. 2 bd.

Hirtshals (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt)

 • Rimmen, Eyvind og Knud Tophøj: Lillehedens mennesker og huse omkring 1880. (i: Årbog / Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals kommune, 1979, s. 37-145).

Hjallerup (Dronninglund Herred, Hjørring Amt)

 • Kærsgaard, Knud: En svunden tid - fortællinger gennem 100 år fra Hjallerup og omegn. Forlaget Nord-Press, 2001-05. 4 bd. [Tidligere offentliggjort i: Midtvendsyssel Avis].

Hjallese (Odense Herred, Odense Amt)

 • Berthelsen, Anders W.: Dalum-Hjallese bogen. Forlaget Skulkenborg, 1996. 128 s.

Hjardemål (Hillerslev Herred, Thisted Amt)

 • Rødbro, Frede (red.): Østholmen. Hunstrup, Østerild og Hjardemål i fortid og nutid. Lokalhistorisk Forening for Hunstrup og Østerild, [u.å.]. 288 s.

Hjarnø (Bjerre Herred, Vejle Amt)

 • Baungaard, Jens P.: Glud-Hjarnø Sogns Historie. Eget Forlag, 1948. 132 s. (genoptr. 1986). - Også idigital udgave.
 • Hansen, Arnold: Forskellige Optegnelser om Hjarnø. Konrad Jørgensen, 1944. 27 s. (Særtryk af: Vejle Amts Aarbøger 1943, s. 167-193). [Øen Hjarnø i Horsens Fjord fra vikingetiden til 1900-tallet]. - Også i digital udgave.
 • Schmidt, August F.: Fra Hjarnø. (i: Vejle Amts årbog, 1965, s. 84-94). - Også i digital udgave.
 • Østergaard, Finn: Lokalhistorisk materiale fra Hjarnø. [Indsamlede og bearbejdede oplysninger om de mennesker der har levet på Hjarnø fra o.1600 til 1900]. Digital udgave.

Hjarup (Anst Herred, Ribe Amt)

 • Nielsen, Johan: Skanderup, Hjarup, Gelballe. Vores lokalsamfund gennem tiden. Budstikken, 2018. 58 s.

Hjelmslev Herred (Skanderborg Amt)

 • Heilskov, Chr.: Hjelmslev Herred. Historisk-topografisk skildret. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1920, s. 73-107. 1921, s. 1-45. 1923, s. 1-45. 1925, s. 56-86. 1927, s. 45-61. 1929, s. 1-32. 1931, s. 12-45. 1933, s. 47-65. 1935, s. 1-52 og 1937, s. 1-41).

Hjerm (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt)

 • Hjerm - fortalt i ord og billeder. Udg. af Hjerm Borgerforening. Forlaget Ventus, 1995. 151 s.
 • Hjerm Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 92-134). - Også i digital udgave.
 • Nørskov Lauritsen, P. og J. Søndergaard Jacobsen. Hjerm Sogn. En historisk beskrivelse. Historisk Samfund for Ringkjøbing Amt, 1945-59. 2 bd. (2. udg. udg. af Udvalget for Hjerm-bogen, 1981.

Hjerm Herred (Ringkøbing Amt)

 • Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895. 594 s. - Også i digital udgave.

Hjermind (Middelsom Herred, Viborg Amt)

 • Nielsen, H.P.: Taulgårdenes historie. (i: Fra Bjerringbro kommune 6, 1990, s. 31.42).

Hjerpsted (Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt)

 • Lauridsen, Inger: Hjerpsted. En landsby ved Vadehavet. Inger Lauridsen, 2014. 126 s.

Hjerting (Frøs Herred, Haderslev Amt)

 • Marcussen, A.J.: Optegnelser fra Lintrup og Hjerting Sogne. Modersmaalet, 1923. 133 s.
 • Wind, Bent: Gastrupgårde - ikke én gård - men 3 gårde og 3 huse. (i: Historisk årbog for Rødding-egnen 1999, s. 57-85).

Hjerting (Skast Herred, Ribe Amt)

 • Hjerting i 700 år. Redaktion Horst Meesenburg. BYGD årg. 22(4), dec. 1991. 40 s.
 • Andersen, Mathilde, med Niels Øllgaard Nielsen og Willy R. Madsen: Hjerting by's historie. Hjerting Grandelaug, 1962. 170 s.
 • Holm, Poul: Hjerting, et maritimt lokalsamfund midt i verden. Ca. 1550-1930. Hjerting Fiskeriforening, 1992. 99 s.
 • Sundbo, Arne: Af Varde og Hjertings Historie. (i: Fra Ribe Amt 1915-18, s. 524-563, 573-606. 1919-22, s. 65-107). - Også i digital udgave.

Hjordkær (Rise Herred, Åbenrå Amt)

 • Kaatmann, Christian: Stationsbyer i Sønderjylland - Toftlund og Hjordkjær. Institut for Grænseregionsforskning, 1985. 69 s.
 • Rossen Jacobsen, Ellen: Glimt af Hjordkær sogns historie. Hjordkær Borgerforening, 1981. 190 s.

Hjortdal (Vester Han Herred, Thisted Amt)

 • Grishauge, Peter: Gårde og huse i Hjortdal sogn. 2008. 106 bl.

Hjorthede (Middelsom Herred, Viborg Amt)

 • Hjorthede gennem tiderne. Om personer og steder i Hjorthede. Hjorthede Borgerforening, 2003. 52 s.

Hjørring (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt)

 • Klitgaard, Carl: Hjørring Bys Historie indtil det 19. Aarh. Midte. Sigetty, 1925. 386 s. [Beskrivelsen er bygget kronologisk op. - Indholdsfortegnelse og navneregister i digital udgave].

Ho (Vester Horne Herred, Ribe Amt)

 • Ho Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred (Ribe Amt). 1865-67, s. 152-161. (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1984). - Udgaven fra 1984 også i digital udgave.
 • Nielsen, N.S. Træk af Livet i Ho-Oxby i ældre Dage, dog væsentligst fra Oxby og Blaavand. (i: Fra Ribe Amt bd. 4, 1915-18, s. 305-335). - Også i digital udgave.
 • Olesen, Kirstine M.: Øen Langli. Livsskildringer og Slægtshistorie. Eget Forlag, 1940. 249 s.
 • Uhd Jepsen, Palle & Marianne Ploug: Blåvand. Museet for Varde By og Omegn, 2009. 263 s.

Hobro (Onsild Herred, Randers Amt)

 • Schmidt, H.J.: Af Hobro Bys Historie til 1860-70. A. Kibsgaard Mikkelsens Forlag, 1928. 271 s.
 • Thomsen, Dorthea: Nogle Optegnelser om Hobro i de sidste 60 Aar, fra 1808-1868. 1868. 36 s. - Også i digital udgave.
 • Vasegaard, Søren: Hobro nyere Historie : Bidrag til dens Belysning omkring Aarene 1870-1890. 1941. 208 s. - Også i digital udgave.

Hodde (Øster Horne Herred, Ribe Amt)

 • Hodde Sogn. (i: Kristensen, H.K.: Øster Horne Herred. Haase, 1944, s. 219-248).
 • Bjerge, Poul: Hodde og Tistrup i gamle Dage. (i: Fra Ribe Amt bd. 4, 1915-18, s. 87-107). - Også i digital udgave.

Hodsager (Ginding Herred, Ringkøbing Amt)

 • Larsen, N.P.: Hodsager-Minder. Træk af Sognets Historie. 1917. 160 s. (Genoptr. Hodsager Centralskole, 1986-92. 2 bd.).
 • Hodsager Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 557-561). - Også i digital udgave.

Holbo Herred (Frederiksborg Amt)

 • Olsen, Gunnar: Kronborg vestre birk. Holbo herred fra oldtiden til vore dage. Rosenkilde og Bagger, 1961. 319 s.

Holbøl (Lundtoft Herred, Åbenrå Amt)

 • Bang, H.H.: Gamle gårde og begivenheder i Bov og Holbøl sogne. Padborg Formulartryk, 2015. 168 s.
 • Frank, Hans: Sønderhav. Portræt af en sønderjysk landsbyidyl. Sønderhav og Omegns Mødehus' Legat, 1984. 100 s.
 • Lyck, Frede: Hokkerup. Et blik tilbage i en landsby med dens huse og forretninger. 1979. 20 bl., 19 tavler.
 • Porskrog Rasmussen, Carsten: Vækst og virke ved grænsen. Bov og Holbøl sogne 1920-1990. Institut for Grænseregionsforskning, 1992. 366 s.

Holbæk (Merløse Herred, Holbæk Amt)

 • Friis, F.R.: Bidrag til Holbæks Historie. Holbæk, 1875. 90 s. [Feuilleton til "Holbæk Amts-Avis"]. - Også i digital udgave.
 • Thomsen, Albert: Holbæk Købstads Historie. Holbæk Byråd, 1936-1942. 861 s. (Nyt oplag 1981).

Holbæk Amt (Merløse Herred)

 • Clausen, H.V.: Fra Holbæk amt. Topografisk-historiske Skildringer. Lehmann & Stages Forlag, 1918. 411 s.

Holeby (Fuglse Herred, Maribo Amt)

 • Wolsing, Jens: Holeby. Historiske oplysninger. Biblioteket for Holeby og Omegn, 1943-1956. 2 bd.

Holmans Herred (Vejle Amt)

 • Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder. Vejle, 1918. 463 s. (Faksimileudgave. Familie- og Slægtsarkivet, 1974). - Også i digital udgave.

Holme (Ning Herred, Århus Amt)

 • Fra landsby til forstad. En fortælling om Holme, Højbjerg og Skåde. Red.: Bent Stougaard Nielsen. Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv, 2020. 189 s.
 • Thomsen, J.S.: Fra Holme sogn. (i: Østjysk hjemstavn årg. 48, 1983, s. 80-89).

Holmsland Klit (Hind Herred, Ringkøbing Amt)

 • Bollerup, Christian og Anna: Hvide Sande fra fødsel til fremtid. Historisk tilbageblik i billeder og tekst. Eget forlag, 2005. 96 s.
 • Jørgensen, Jørg.: Bogen om Ringkjøbing. Holmsland og Holmslands Klit (Søndervig-Hv.Sande) gennem 150 år. Ringkjøbing, 1957. 105 s.
 • Kristensen, H.K.: Holmslands og Klittens historie. Holmsland Kommune, 1974-2014. 3 bd. (Bd. 1: 2. opl. 1989). (Bd. 3 skrevet af lokale forfattere. Red. Jens Aarup Jensen ... [et al.])
 • Pedersen, P.: Klittens Historie. Forfatterens Forlag, 1950. 192 s.
 • Pedersen, P. Storgaard: Fra Holmsland. Træk af Øens og Klittens Historie i ældre Tid. (i: Hardsyssels Aarbog 1927, s. 136-58). - Også i digital udgave.
 • Schmidt, August F.: Fra Holmsland. (i: Hardsyssels Aarbog 1933, s. 109-27). - Også i digital udgave.
 • Tang Kristensen, Evald: Øen Holmsland og dens Klit, beskrevet særlig med kulturhistorisk Hensyn. Gyldendal, 1891. 64 s. - Også i digital udgave.

Holstebro (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt)

 • Det forandrede Holstebro. En forandrings- og udviklingshistorie om Holstebro 1945-2017. Tekst: Flemming Hove Nielsen m.fl. Redaktør: Mette Grith Sørensen. Hardernes Y's Men's Club, 2017. 151 s.
 • Aldal, J.: Minder om Holstebro. (i: Hardsyssels årbog 1916, s. 93-144. 1917, s. 45-109). - Også i digital udgave: S. 93-144. S. 45-109.
 • Frølund, L.Ch.Th.: Holstebro, en historisk, topografisk og statistisk Købstadsbeskrivelse. Eget Forlag, 1871, 226 s. [Genudgivet 1963 af Bent Torben Holm]. - 1871 udgaven findes også i digital udgave.
 • Graugaard, Esben og Rigmor Lillelund: Holstebros borgere i 1748. (i: Holstebro Museums årsskrift 1996, s. 34-43).

Holsted (Malt Herred, Ribe Amt)

 • Holsted Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). Gad, 1879, s. 125-131. (genudg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, 1976). - Også i digital udgave.
 • Frederiksen, Jens Chr.: Historiske Efterretninger om Holsted Sogn (Malt Herred) samt Træk fra Nutiden. Pedersen, 1931. 276 s. - Også i digital udgave.
 • Hansen, Hans Peder Og Chr. Carstensen: Holsted stationsby gennem 125 år. Lokalarkivet for Holsted kommune, 1999. 159 s.
 • Kierckebye, J.: Beskrivelse af Føvling og Holsted Sogne. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. 1, 1866-67, s. 158- ). - Også i digital udgave.

Holsteinborg (Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt)

 • Træk af Bisserups historie. Bisserups slægts- og lokalhistoriske arbejdsgruppe, 2002. 27 s. [2. udgave marts 2012]. Digital udgave.

Holtug (Stevns Herred, Præstø Amt)

 • Frisken, Ingrid: [Holtug sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 5-6, s. 173-214).
 • Holm, Niels E.: Og det var Råby ... Fortællinger fra en landsby på Østmøn. J-bog, 2011. 72 s.

Hoptrup (Haderslev Herred, Haderslev Amt)

 • Ohlsen, Sven: Djernæs Strandbys historie. Forlaget Gammelting, 1987. 63 s.

Horbelev (Falsters Sønder Herred, Maribo Amt)

Christensen, Peter m.fl. (udg.): Horbelev. Blade af et sogns historie. Peter Christensen, 1979. 160 s.

 • Hansen, Ingvard og Vibeke Ravn-Mortensen: Horbelev ejerlav og sogn 1787-2000. Lokalhistorisk Forening i Stubbekøbing, 2000. 24 s.

Hornborg (Nim Herred, Skanderborg Amt)

 • Hornborg sogn. (i: Rod og stavn. Træk af 10 sognes historie. Stavnsbåndsudvalget, Tørring-Uldum kommune, 1988, s. 67-74).

Hornbæk (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Garboe, Rasmus: Tikøb og Hornbæk sogne 1743. Udg. af Kresten Tommerup. Bevaringsforeningen Mørdrup Landsby, 1988. 43 s.
 • Jensen, Ruth: Havreholm - byen der havde det hele!. (i: Helsingør Kommunes Museer 1997, s.73-93).
 • Jensen, Ruth: Hornebys gårde og beboere i 200 år. (i: Hornbækegnen 1999, nr. 58, s. 2-17).
 • Ploug, Axel: Om landsbyen Saunte. (i: Hornbækegnen 1996, nr. 44, s. 2-16).
 • Svendsen, Leif: Sauntes historie fra oldtid til næsten nutid. Forlag1.dk, 2009. 92 s.
 • Svendsen, Leif: Sauntes historie i nyere tid. Forlag1.dk, 2014. 201 s.

Horne (Sallinge Herred, Svendborg Amt)

 • Bjernes udflyttede gårde. Udgivet af elever fra Horne Skole i samarbejde med Folkemindesamlingen i Horne. Horne Skole, 1993. Ca. 50 bl.
 • Birkemose, Jette og Hans Marius Jensen: Horne. Fæstehuse og beboere i gamle Dyreborg. (i: Arkiver, Folkemindesamlinger og Museer i Faaborg Kommune, 1977, s. 6-9).
 • Kej, Martin: Horne Land før og nu. Horne Lands Avis 2014-15. Del 1-2. [Del 1 opr. udg. 2003, ny udg. 2015 med 5 ekstra fortællinger, skrevet af lokale personer].

Horne (Øster Horne Herred, Ribe Amt)

 • Horne Sogn. (i: Kristensen, H.K.: Øster Horne Herred. Haase, 1944, s. 191-218).

Hornslet (Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt)

 • Sloth Carlsen, Søren: Hornslet by og sogn. Søren Sloth Carlsen, 1977. 378 s.
 • Sloth Carlsen, Søren: Rodskov gennem skiftende tider. A. Rasmussens Bogtrykkeri, 1978. 125 s.

Hornstrup (Nørvang Herred, Vejle Amt)

 • Hansen, Marius: Hornstrup Sogn. Kolding, 1949. 502 s.

Horsens (Kær Herred, Ålborg Amt)

 • Dahl, Poul og Dan Ole Faaborg: Før og nu. Forretninger, huse og gårde i Grindsted, Kinnerup og Uggehalne - i foto og tekst. BoD, i samarb. med Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv, 2020. 125 s.
 • Hertz-Jensen, Carl: Horsens kirke & sogn. Historisk rids. Horsens Sogns Menighedsråd, 2003. 22 s.
 • Jeppesen, Marius: Gamle huse i Horsens sogn (i: Horsens-Hammer Årbog 1983, s. 1-8).
 • Værnfelt, Kr. og C. Klitgaard: Lyngdrup. (i: Vendsysselske Aarbøger 1957-58, bd. 22, s.98-134).

Horsens (Nim Herred, Skanderborg Amt)

 • Bay, Sv. Aage: Bidrag til Horsens historie. Horsens Kommune, 1979. 167 s.
 • Fabricius, Otto: Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie. Udg. med Understøttelse af det jydske Historisk-topografiske Selskab, den grevelige Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelse og Horsens Commune, 1879. 544 s.

Hostrup (Skast Herred, Ribe Amt)

 • Hostrup Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Gad, 1862, s. 207-209). (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1985). - 1862-udgaven også i digital udgave.

Hostrup (Slogs Herred, Tønder Amt)

 • Nielsen, Jens H.: Indbyggerne i Hostrup sogn 1845. Æ Armhus, 1999. Ca. 240 s.

Houlbjerg (Houlbjerg Herred, Viborg Amt)

 • Frederiksen, L.: Historiske optegnelser over Houlbjerg og Granslev sogne samt herregårdene Bidstrup og Hagsholm fra år ca. 1200 til 1950. Udg. af Houlbjerg-Granslev kommune i forbindelse med Houlbjerg bibliotek, 1969. 192 s.

Hov (Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt)

 • Bennedbæk, Dorte m.fl.: Lohals i 200 år. Udgivet i anledning af byens jubilæum 2008. Skrevet og redigeret af Lohalsgruppen. Nordlangelands Lokalhistoriske Forening, 2010. 258 s. Navneregister i digital udgave.

Hove (Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt)

 • Hove Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 430-440). - Også i digital udgave.

Hoven (Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt)

 • Hvelplund Jensen, Kresten: Træk af Houen sogns historie. Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt. Eget Forlag, 1971. 6, 331, 14 s.
 • Karstoft, I.: Fra det nedlagte gamle S.Omme-Hoven Pastorat. Et lokalhistorisk Bidrag. Kolding, 1948. 122 s.

Hover (Hind Herred, Ringkøbing Amt)

 • Kaae, Alfred: Hover. Sognet ved Åen. Hing Herred, Ringkjøbing amt. Hover Sogneråd, 1967. 336 s. (genoptr. Hover Sogneforening, 2000 [med tilføjelser efter 1967].
 • Hover Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Bidrag til Hing Herreds Historie og Topografi. Ringkjøbing, 1896, s. 168-176). - Også i digital udgave.

Hover (Tørrild Herred, Vejle Amt)

 • Heltoft: Tørrild Herred. En Herredsbeskrivelse og dens Forfatter. Det tredie Capitel om Hover Sogn. (i: Vejle Amts Aarbøger 1925, s. 1-17). - Også i digital udgave.

Humble (Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt)

 • Larsen, Villy Otto: Glimt af Ristinge og beboerne gennem tiderne. Rødovre, 2009. 60 s.

Humlebæk (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Kamper-Jørgensen, Lise og Jens Bossen og Lene Hemmingsen: Toelt landsbys historie. En landsbys historie gennem 800 år. Toelt Landsbylaug, 2015. 122 s.
 • Larsen, Bent Skov og Erik Vestergaard Thomsen: Dageløkke landsby - historier og erindringer gennem 300 år. Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske forening, 2018. 109 s.

Humlum (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Daell, Christen: Billeder fra Humlum Sogn og Stationsby omkring 1890. Smith Knudsens Forlag, 1947. 80 s. [De første 2 Artikler er offentliggjort i Hardsyssels Aarbog 1946 og 47].
 • Daell, Christen: Humlum Stationsby. i: Hardsyssels Aarbog 1947, s. 87-106). - Også i digital udgave.
 • Schmidt, August F.: Fra Humlum Sogn. (i: Hardsyssels Aarbog 1952, s. 100-116). - Også i digital udgave.

Hunderup (Gørding Herred, Ribe Amt)

 • Høyer, J. B.: Sognepræst Knud Langs Optegnelser om Vilslev og Hunderup Sogne (i: Samlinger til Jydsk Historie og Topografi 1904-05 s. 38-96). - Også i digital udgave.
 • Pedersen, Hans: Træk fra Vilslev og Hunderup sognes historie. Eget Forlag, 1974. 184 s.
 • Skade, H.N.: Noget om Sejstrups historie i Hunderup sogn. Eget Forlag, 1973. 190 s.

Hundslund (Hads Herred, Århus Amt)

 • Hundslund Sogn. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 171-211).
 • Skovfoged, Anne Marie: Bidrag til Hundslunds historie. (i: Østjysk Hjemstavn, 51. årg., 1986, s. 21-30).

Hune (Hvetbo Herred, Hjørring Amt)

 • Hune Sogn. (i: Klitgaard, Carl: Hvetbo Herred, bd. 2. Aalborg, Stiftsbogtrykkeriet, 1907, s. 274-336).
 • Klitgaard, C. og Marius M. Madsen: Optegnelser om Rødhus. (i: Vendsysselske Aarbøger 1957-58, bd. 22, s.30-55).
 • Klitgaard, Harald og Henrik Fog: Blokhus. Fra istid til ispind. 1. rev. udg. Forlaget Blokhus, 2011. 164 s.

Hunseby (Musse Herred, Maribo Amt)

 • Hunseby sogn. (i: Christensen, Henning Steen: Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse. Brugere og ejere ca. 1750-2000. Bd. 1. Hensch, 2002. 264 s.). - Også i digital udgave.
 • Hunseby Sogn. (i: Haugner, C.C.: Maribo og Fejø Birker. Fuglse Herreds Nordre Del. Tidende's Forlag og Tryk, 1942, s. 234-286 + 310-311). - Også i digital udgave.

Hunstrup (Hillerslev Herred, Thisted Amt)

 • Rødbro, Frede (red.): Østholmen. Hunstrup, Østerild og Hjardemål i fortid og nutid. Lokalhistorisk Forening for Hunstrup og Østerild, [u.å.]. 288 s.

Hurup (Refs Herred, Thisted Amt)

 • Steffensen, Børge: Hurup i 100 år. 1882-1982. Hurup Håndværker- og Borgerforening, 1982. 83 s.

Husby (Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Husby Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Ulfborg Herred. En historisk-topografisk Beskrivelse. Ringkjøbing, 1900, s. 36-56). - Også i digital udgave.
 • Sandgaard, Niels: Wos i æ hawbjerre. Beskrivelse af de gårde og huse der er beliggende i det nuværende ”Vester Husby”; betegnet som ”Westre såwn” i Husby. Og især beskrivelse af beboerne. Forlaget ”Sandgaardhus”, [2007]. 308 s.

Husby (Vends Herred, Odense Amt)

 • Idum, A. R.: Ivernæs' - det senere Wedellsborgs - Historie (i: Aarbøgerne for Odense og Assens Amter, 1922-23). - Også i digital udgave.
 • Knudsen, Hans: Ejendomsbønder under Grevskabet Wedellsborg (i: Aarbogen for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, 1933). - Også i digital udgave.
 • Lasthein Jensen, Eiler: "Der var engang". Husby omkr. 1945. Lokalhistorisk Arkiv, 1989. 41 bl.
 • Vedel Simonsen, Lauritz Schebye: Bidrag til Husby sogns historie. Lokalhistorisk Arkiv for Ejby Kommune, 1986. 13 s.
 • Viscor, Pia: Brandsø. Øens historie indtil år 1900. Books on Demand, 2017. 344 s.

Husum (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Linvald, Steffen: Brønshøj, Husum og Utterslev. De rige bondebyer. 1962. 57 s.

Hvedstrup (Sømme Herred, Roskilde Amt)

 • Levende fortid. Glimt af Gundsøs kulturhistorie. Red.: Alan Hjorth Rasmussen. Fjordmuseet, 2004. 208 s.

Hvejsel (Nørvang Herred, Vejle Amt)

 • Hove, Knud M.: Hvejsel Sogn. Eget Forlag, 1949. 368 s.

Hvetbo Herred (Hjørring Amt)

 • Klitgaard, Carl: Hvetbo Herred. Stiftsbogtrykkeriet, 1906-07. 2 bd.
 • Nørrelykke, C.: Pengeskrinet. Blade af Hvetbo Herreds historie og træk af Hvetbo Herreds Sparekasses virke. 1867-1967. Hvetbo Herreds Sparekasse, 1967. 112 s.

Hvidbjerg (Morsø Sønder Herred, Thisted Amt)

 • Mikkelsen, Michael: Af Redsted og Hvidbjerg Sognes Historie. (i: Historisk årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred 1919, s. 53-70. 1920, s. 3-25). - Også i digital udgave: 1919. 1920.

Hvidbjerg (Refs Herred, Thisted Amt)

 • Colding, Ole P.: Agerø gårdhistorie. (i: Historisk årbog Thy og Mors 1970, s. 398-414). - Også i digital udgave.
 • Nielsen, Erling Mors: Fra landsby til stationsby. (i: Thyholm og Jegindø gennem 100 år. Red. af Esben Graugaard. Udg. af Jens Glob Samvirket og Egnshistorisk Forening, 1984. Bd. 1, s. 9-33). [Om stationsbyen Hvidbjerg].

Hvidovre (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Sverrild, Poul: Hvidovre Landsogn. Tekst og kilder til belysning af forholdene i Hvidovre omkring århundredskiftet. Lokalhistorisk Arkiv og Pædagogisk Central i Hvidovre, 1981. 58 s.
 • Sverrild, Poul: Vejene til Hvidovre. Om den periurbane udvikling i en københavnsk forstadskommune. Frydenlund, 2020. 319 s.

Hvilsted (Hads Herred, Århus Amt)

 • Hvilsted Sogn. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 141-159).
 • Reppke, Gerda m.fl.: Fire sogne omkring Solbjerg. Egnshistorie fra Tiset, Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne. Egnsarkivet i Solbjerg, 1979-2003. 4 bd. Artikelregister

Hvirring (Nim Herred, Skanderborg Amt)

 • Hvirring sogn. (i: Rod og stavn. Træk af 10 sognes historie. Stavnsbåndsudvalget, Tørring-Uldum kommune, 1988, s. 49-66).

Hvornum (Onsild Herred, Randers Amt)

 • Fløe Jensen, P. og Johan C. Sulkjær: Hvornum Sogn i Onsild Herred. En historisk-topografisk Beskrivelse. Randers Amts Historiske Samfund, 1943. 208 s.

Hvorslev (Houlbjerg Herred, Viborg Amt)

 • Vestergaard, Anker: Af Hvorslev-Gernings historie. Hvorslev Kommune, 1973. 112 s.

Hvorup (Kær Herred, Ålborg Amt)

 • Stationsbyen Hvorupgaard fra o. 1850 til vore dage. Sundby-Hvorup sognehistoriske Forening og Arkiv, 1986. 58 s.
 • Johansson, Ketty: Nr. Uttrup i det 20. århundrede. Fra landsbymiljø over storindustri til kirkeby og forstadskvarter. Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening, 2007. 168 s.
 • Madsen, Erik: Træk af landsbyen Bouets historie. Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening, 1995. 125 s.
 • Værnfelt, Kr.: Historien om de tre torper. Blade af Hvorup Sogns historie. Aksel Schølins Bogtrykkeri, 1968. 98 s.

Hygum (Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt)

 • Johansen, Harald samt Søren Rasmussen og Hans Fredslund (red.): Hygum sogn. Træk fra oldtid til nutid. Hygum Hjemstavnsforening, 1972. 252 s.
 • Hygum Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 419-429). - Også i digital udgave.
 • Thøstesen, Thøste: Fra Hygum Sogn. Minder fra Oldtiden og Middelalderen. Aabenraa, 1927.

Hylke (Voer Herred, Skanderborg Amt)

 • Rasmusssen, Anna: Hylke sogn. Hylke sognehistoriske arkiv/Skanderborg Museumsforening, 1980-2005. 3 bd.

Hylleholt (Fakse Herred, Præstø Amt)

 • [Hylleholt sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 16-17, s. 633-664).

Hyllested (Djurs Sønder Herred, Randers Amt)

 • Lund, Ove Højfeldt: Hyllested Skovgaarde. Om en landsby i 1930erne, meget før og lidt efter. Det Historiske Udgiverværksted i Grenaa, 2002. 108 s.

Hyllested (Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt)

 • Jacobsen, A.: Meddelelser om Hyllested Sogn. Slagelse, 1910. 80 s. [Føljeton til "Sorø Amtstidende"].

Hæstrup (Børglum Herred, Hjørring Amt)

 • Hviid, Poul m.fl.: Vrejlev-Hæstrup sognes ældre historie. Fonden for Kulturelt Samvirke i Vrejlev-Hæstrup Sogne, 1983. 249 s.

Højby (Ods Herred, Holbæk Amt)

 • Jensen, Svend Erik Klint: Om Klint. 2007. 48 s.
 • Mikkelsen, Chr.: Højby Sogn for to hundrede år siden. Historisk Samfund for Højby Sogn, 1960. 249 s. -Også i digital udgave.
 • Sørensen, Kurt: Klint. En historisk oversigt. Klæbel, 1981. 16 s.

Højby (Åsum Herred, Odense Amt)

 • Kristiansen, Lavrits: Af Højby sogns historie. 1993. [24] bl.
 • Pedersen, Paul Georg: Højby før og nu. Højby Lokalhistoriske Arkiv, 2008. 46 s. [Tidligere bragt i Højby Nyt fra 2005 til 2007].

Høje Tåstrup (Smørum Herred, Københavns Amt)

 • Olsen, Oluf: Stationsbyen Taastrup. Et erindringsbillede. Torslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening, 1985. 18 s. (Særnummer).

Højelse (Ramsø Herred, Roskilde Amt)

 • Højelse, Assendrup og Vilkestrup. Landsbyerne før og nu. En lokalhistorisk undersøgelse fra Højelse Sogn i Køge Kommune. Udg.: Palle Sigaard, Birgit Rosenberg ; bearbejdere: Birgit Rosenberg, Kirsten Berngård ; redaktører: Birgit Rosenberg, Kirsten Berngård. Højelse Sognearkiv, 2008. 248 s.
 • Lille Skensved. Fra landsby til stationsby. En lokalhistorisk undersøgelse fra Højelse Sogn i Køge Kommune. Højelse Sognearkiv, 2002. 205 s.
 • Nielsen, N.P.: Det gamle Højelse. Historiske Minder fra Byen og Omegnen. Køge Museum, 1919. 139 s.
 • Sigaard, Palle: Ølby. Landsbyen før og nu. En lokalhistorisk undersøgelse fra Højelse sogn i Køge kommune. Højelse Sognearkiv, Køge kommune, 1989-1991. 2 bd. [Bd. 1: Gårde. Bd. 2: Øvrige ejendomme].

Højen (Jerlev Herred, Vejle Amt)

 • Dandanell, P.: Af Højen Sogns Historie. Eget Forlag, 1984.
 • Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Højen Sogn i Jerlev Herred. Vejle Amts Folkeblad, 1929. 113 s. - Også i digital udgave.

Højer (Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt)

 • Rolfs, Claus: Højer sogns og flækkes historie. Fonden til Udgivelse af Egnsbeskrivelser for Højeregnen, 1998. 537 s.

Højerup (Stevns Herred, Præstø Amt)

 • [Højerup sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 4-5, s. 157-172).

Højrup (Hviding Herred, Tønder Amt)

 • Barndomslandet. Arnum og Højrup i 100 år. Redaktion: Birthe Sørensen … [et al.]. Lokalhistorisk Forening for Højrup Sogn, [2013]. 132 s.

Højslev (Fjends Herred, Viborg Amt)

 • Højslev Sogn. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 331-352).
 • Mortensen, Niels: Højslev-Dommerby-Lundø. (i: Skive kommunes historie. Skive Museums Forlag, 2001-2003. Bd. 1 s. 139-168. Bd. 2 s. 83-140. Bd. 3 s. 249-285).

Højst (Slogs Herred, Tønder Amt)

 • Bendorff, Jens C. og et udvalg: Højst Sogn gennem skiftende tider. 1987. 210 s.
 • Højst Sogn gennem skiftende tider II. Redaktion: Helga og Povl Eskildsen … [et al.]. 2012. 386 s.

Hørby (Dronninglund Herred, Hjørring Amt)

 • Iversen, Børge: Gundestrup – Hørbylund. Hørby Sogn. Sognehistorisk Forlag, 2005. 168 s.

Hørdum (Hassing Herred, Thisted Amt)

 • En duft mellem hav og fjord. Sognehistorie fra Hørdum og Skyum sogne. Yde Sørensen, 1993. 2 bd. (458 s.)
 • Historiegruppen af 2003. Mellem disse grønne høje. Sognehistorie fra Hørdum og Skyum sogne. Yde Sørensen, 2005. 279 s.

Hørmested (Horns Herred, Hjørring Amt)

 • Gaardboe, Anton: Historisk-topografisk Beskrivelse af Hørmested og Lendum Sogne i Hjørring Amt. Heise, 1897. 52 s. - Også i digital udgave.
 • Zita, Axel Thomsen: Hørmested Sogn. (i: Sindalegnens lokalhistoriske Forening bd. 4, 1992, s. 21-29).

Hørning (Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt)

 • Heilskov, Chr.: Hørning Sogn. (i: Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift bd. 22, 1929, s. 1-32). - Også i digital udgave.

Hørning (Sønderhald herred, Randers amt)

 • Mariager, Rasmus: Hørning Sogns Historie. 1934. 84 s. - Også i digital udgave.

Hørsholm (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Hørsholm Sogn (i: Christensen, C.: Hørsholms Historie fra 1305 til 1875. E. Jespersens Forlag, 1879. S. 246-287).
 • Danstrup, Ellen B. & P. Chr. Nielsen: Hørsholmbogen. Efter H.C. Rostedts historiske oversigter over Hørsholm Kommunes historie. Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn, 1979. 46 s.
 • Hein, Lisbet E., Else Marie Sand Ottsen, Claus M. Smidt: Hørsholm i 250 år. Hørsholms Egns Museum, 1989. 120 s.

Hørsted (Hassing Herred, Thisted Amt)

 • Johansen, Egon: Fra Tøvling Daas til Ove Sø. Sognebog for Sønderhå og Hørsted sogne. Sønderhå-Hørsted Borgerforening, 1998. 333 s.

Hørup (Als Sønder Herred, Sønderborg Amt)

 • Marckmann, Anton: Hørup sogn på Sydals. Spredte træk fra fortid til nutid. Eget forlag, 2015. 158 s.
 • Nielsen, Anna Kirstine: Folketællinger fra Hørup sogn. (i: Sønderjysk månedsskrift 2004, nr. 11/12, s. 292-296). [Folketællingerne i 1769, 1803, 1840 og 1845].
 • Raben, J.: Fra Hørup Sogn. (i: Fra Als og Sundeved 12, 1937). 90 s.

Hørup (Lysgård Herred, Viborg Amt)

 • Fisker, Erik Bjerre: Dalsgaard. Et ejerlav i Hørup Sogn, Lysgaard Herred, Viborg Amt. Udg. af Forfatteren, i samarbejde med Museum Silkeborg - Blicheregnen, 2019. - 329 s.

Hårby (Båg Herred, Odense Amt)

 • Carlsen-Skiødt, J.C.A.: Nogle historiske Oplysninger om Haarby Sogn. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1928, s. 429-79).
 • Haarby Kommune (udg.): Haarby Sogn. 1949. 52s.
 • Jørgensen, Poul A. (red.): Om Haarby sogns historie. Forlaget i Haarby, 1978-79. 2 bd.

Hårlev (Bjæverskov Herred, Præstø Amt)

 • Jensen, Axel P.: Haarlev og Himlingøje sogne. Træk af sognenes historie. (Nyt oplag. Forfatterens forlag, eksp. Vallø Kommunes Lokalhistoriske arkiv, 1986). 156 s.
 • Jensen, Hans: Jordhusmænd og andet godtfolk på Haarlev Overdrev. 2. udg. EHF, Verner Würtz, 1979. 88 s. (Skriftserie / Egnshistorisk Forening for Hvalsø Kommune, hæfte 4).
 • Olsen, Inger og Jens Iversen og Bodil Bidstrup Graversen: Gårdene i Hårlev sogn og deres historie 1800-2018. Hårlev, Lille Linde, Ammerup, Lystrup og Lille Tårnby. Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv, 2019. 239 s.
 • Pedersen, Dan: Landsbyen Lille Tårnby i Hårlev Sogn. Historisk beretning. Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv, 2015. 152 s.
 • Rung, Grete: Familierne i en landsby i godt 100 år. Lystrup by 1787-1911. (i: Årbog / Historisk Samfund for Præstø Amt, Ny rk. bd. 7 (1967-1974), s. 316-369).

Hårslev (Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt)

 • Petersen, Erling: Fra Hårslev og Ting Jellinge Sogne. (i: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1980, s. 23-71). - Også i digital udgave.

Håstrup (Sallinge Herred, Svendborg Amt)

 • Pedersen, Peder: Beretninger om Landbruget og Forholdene i Haastrup Sogn fra 1845 til 1864. 1946. 36s.


Ibsker (Øster Herred, Bornholms Amt)

 • Kure, Kr.: Fortegnelse over Gaarde og deres Ejere i Ibsker Sogn. U.å. 75 bl.

Idum (Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Christensen, Peder: Idum sogn. Hjerm-Ginding Herred. Ringkjøbing Amt. 1951. 312 s.
 • Idum Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Ulfborg Herred. En historisk-topografisk Beskrivelse. Ringkjøbing, 1900, s. 192-200). - Også i digital udgave.

Ikast (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Andersen, Ditlev: Ikast. Spredte træk om byen og nogle af dens borgere. Ikast, 1975. 125 s. [Udgivet i anledning af Ikast Bogtrykkeris 50 års jubilæum].
 • Andersen, Ditlev: Ikast. 100 års jubilæum 28. august 1977. Ikast byråds jubilæumskomité, 1977. 34 s., 40 tavler.
 • Hansen, Erik ... [et al.] (red.): Det var dengang - i Ikast. Ikast slægts- og lokalhistoriske Forening , Ikast lokalhistorisk Arkiv, 2006. 127 s.
 • Larsen, Bernhard: Ikast Sogn. Ikast Sogneråd, 1967. 413 s.
 • Laursen, Vagn: Ikast gennem 3 århundreder Ikast : Folkekirkens Café og Dagligstue, 2012. 496 s.

Ilskov (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Leth Frandsen, Allan: Skimter et mål. Ilskov sogn og kirke 1898-1998. Menighedsrådet for Ilskov Kirke, 1998. 76 s.
 • Sørensen, Tove Ø.: Ilskovs historie. Ilskov Centralskole, 1988. 184 s.

Ingslev (Vends Herred, Odense Amt)

 • Schovsbo, G.: Indslev Sogns Historie. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1922, s.102-23). - Også i digital udgave.

Ingstrup (Hvetbo Herred, Hjørring Amt)

 • Ingstrup Sogn. (i: Klitgaard, Carl: Hvetbo Herred, bd. 2. Aalborg, Stiftsbogtrykkeriet, 1907, s. 3-108).


Janderup (Vester Horne Herred, Ribe Amt)

 • Jandrup Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred (Ribe Amt). 1865-67, s. 94-116. (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1984). - Udgaven fra 1984 også i digital udgave.
 • Andersen, Marius Jager: Janderup sogns nyere tids historie. 1976. 232 s.
 • Kristensen, H.K. et al. (udg.): Janderup og Billum Sogne. Janderup Lokalhistorisk Arkiv, 1979-1983. 3 bd. (Hertil navneregister v. Kaj Christensen, 1993. 57 s.).
 • Madsen, Jesper: Jandrup og Billum Sogne. (i: Fra Ribe Amt 1911-14, s. 25-73). Findes også i digital udgave

Jegerup (Gram Herred, Haderslev Amt)

 • Gram, Aage: Jegerup - en landsby på Højderyggen. Udg. af Lokalhistorisk Forening for Jegerup Sogn i samarbejde med Historisk Arkiv for Haderslev Kommune, 2010. 108 s.

Jelling (Tørrild Herred, Vejle Amt)

 • Baun Christensen, Leif m.fl.: Jelling - det gamle kongesæde i vækst. Træk af Jellings historie 1960-2004. Forlaget Jelling, 2004. 399 s.
 • Baun Christensen, Leif: Jelling. Husene og deres mennesker. 1860-1960. Lokalhistorisk Forening for Jelling, Kollerup-Vindelev og Hvejsel Sogne, i samarb. med Forlaget Jelling, 2020. 371 s.
 • Heltoft, J.: Af Jelling Sogns Historie. (i: Vejle Amts Aarbøger 1922, s. 100-171). - Også i digital udgave.
 • Heltoft, Jens: Jelling. Et kongelevs historie. Lokalhistorisk Arkiv for Jelling Kommune, 1979. 200 s.
 • Sørensen, Marius: Af Jellings nyere Historie. (i: Vejle Amts Aarbøger 1916, s. 137-175). - Også i digital udgave.

Jerne (Skast Herred, Ribe Amt)

 • Jærne Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Gad, 1862, s. 26-41). (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1985). - 1862-udgaven også i digital udgave.
 • Dragsbo, Peter: Novrup i 200 år - landsbyen ved den grønne eng. (i: Mark og montre, årg. 25, 1989, s. 40-48).
 • Madsen, Jesper: Fra Jerne og Skads Sogne (i: Fra Ribe Amt bd. 5-8, 1907-10, s. 55-90). - Også i digital udgave.
 • Petersen, C.A.: Jerne. En kortfattet Skildring af Sognet og Kirkebyen. 1916. 63 s. - Også i digital ugave.
 • Sundbo, Arne: Til Jerne Sogns historie. (i: Fra Ribe Amt bd. 3-4, 1911-14, s. 642-75. 1915-18, s. 40-86). - Også i digital udgave: 1911-14 s. 642-75. 1915-18 s. 40-86
 • Sørensen, H.H.: Fra Jerne Sogn. 1925. 41 s. [Særtryk af: Fra Ribe Amt VI, 1925, s. 223-63]. - Også i digital udgave.

Jernved (Gørding Herred, Ribe Amt)

 • Duborg, Hans & P. Nygaard: Bidrag til Jernved Sogns Historie. 1921-30. 2 bd. - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2.
 • Jessen Hansen, H.: Plovstrup. Ivar Aalling, 1974. 135 s.
 • Juhl, Magne: Personer i Jernved sogn, Gørding herred, Ribe amt. En alfabetisk oversigt. Eget forlag, 2004. 6 bd.
 • Skade, H.N.: Gredstedbro ved Kongeåen. Overfartssted og toldsted. Historisk Samfund for Ribe Amt, 1968. 179 s. (Smaaskrifter nr. 6).

Jersie (Tune Herred, Roskilde Amt)

 • Her levede de. Om folk i 5 sogne på Sjælland. Udgivere: Kurt Hartvig Petersen, Bent Hartvig Petersen. Solrød Kommunes Lokalarkiv, 2016. 398 s. [Om Kirke Skensved, Havdrup, Jersie, Karlstrup og Solrød].
 • Strunge Jensen, J.C.: Jersie Sogns kirkebog 1747-1814. Wodskou, 1993. 285 s.
 • Strunge Jensen, J.C.: Solrød Kommunes 5 sogne 1900-1939. Havdrup, Solrød, Jersie, Kirke Skensved og Karlstrup sogne. Før, under og efter 1. verdenskrig. Forlaget Ådalen, 2013. 435 s.
 • Strunge Jensen, J.C.: Solrød Kommunes 5 sogne 1940-1955. Havdrup, Solrød, Jersie, Kirke Skensved og Karlstrup sogne. Forlaget Ådalen, 2007. 350 s.

Jerslev (Børglum Herred, Hjørring Amt)

 • Jerslev gennem 100 år. Redaktion: Ruth Kristensen. Borgerforeningen for Jerslev og Omegn, 2008. 147 s. - Også i digital udgave.
 • Røjkjær, Lavst: Historiske og topografiske Efterretninger om Jerslev Sogn. (i: Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, Bd. 9, 1882-83, s. 289-334). - Også i digital udgave.

Jetsmark (Hvetbo Herred, Hjørring Amt)

 • Jetsmark Sogn. (i: Klitgaard, Carl: Hvetbo Herred, bd. 2. Aalborg, Stiftsbogtrykkeriet, 1907, s. 339-506).
 • Pedersen, Søren: Blade af Jetsmarks Sogns lokalhistorie. Søren Pedersen, 1970. 154 bl.

Jordrup (Anst Herred, Ribe Amt)

 • Skjødt, Anton J.: Egnsbeskrivelse i korte træk. Fra Lejrskov-Jordrup sogne igennem tiderne. Fynslund Boldklub og Jordrup og Omegns Borgerforening, 1975. 73 s.

Jyderup (Tuse Herred, Holbæk Amt)

 • Hjorth-Jørgensen, Anders: Jyderup-fotos - dengang og nu. 2. udg. Forlaget desAHJn, 2016. 84 s.
 • Hjorth-Jørgensen, Anders: Stationsbyen Jyderup. Et signalement med tilbageblik til tiden før! 2., let rev. udg. Forlaget desAHJn, 2011. 364 s.

Jyllinge (Sømme Herred, Roskilde Amt)

 • Levende fortid. Glimt af Gundsøs kulturhistorie. Red.: Alan Hjorth Rasmussen. Fjordmuseet, 2004. 208 s.

Jystrup (Ringsted Herred, Sorø Amt)

 • Christensen, J.V.: Træk af Jydstrup-Valsølille-Egnens Historie. (i: Christensen, J.V.: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. Bd. 5, 1921, s. 163-220). [Særtryk af Ringsted Folketidende]. - Også i digital udgave.
 • Schmidt, August F.: Fra Jystrup Sogn. (i: Aarbog for historisk Samfund for Sorø Amt 1939, s. 56-70. 1940, s, 60-68, 1947, s. 110-23).

Jørlunde (Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Carstensen, Edvard: Hjørlunde sogns historie. Gad, 1878 (genoptr. Jørlunde Sogneforening, 1979.134 s.).
 • Esbech, Svend (red.): Hjørlunde sogns historie. Jørlunde Sogneforening, 1993-96. 3 bd.


Kallerup (Hundborg Herred, Thisted Amt)

 • Kallerup. Et sogn i Thy. Redaktion: Børge Hornstrup, Mogens Kruse og Jytte Nielsen. Forlaget Kallerup Sogns historie, 2012. 175 s..
 • Sortfeldt, S.C.: Bidrag til Kallerup Sogns Historie. (i: Historisk Aarbog for Thisted Amt 1930, s. 51-63). - Også i digital udgave.

Kalundborg (Ars Herred, Holbæk Amt)

 • Kalundborgs historie. Red. af Tore Nyberg og Thomas Riis. Kalundborg kommune, 1983-1992. 4 bd. [Bd. 1: Tiden indtil 1830. Udarb. af Jørgen H. Andersen m.fl. - Bd. 2: Tiden 1830-1980. Udarb. af Anders Bjørnvad m.fl. - Bd. 3: Byens huse. Udarb. af Jørgen Ganshorn, Niels Erik Jensen og Poul Tuxen. - Bd. 4: Specialartikler, bilag, noter, registre. Udarb. af Trolle Bagger m.fl.].

Kalvehave (Bårse Herred, Præstø Amt)

 • Vestergaard, F.: Træk af Viemose by's historie. Næstved Tidendes Bogtrykkeri, 1977. 60 s. [Udg. i 1977 i anledning af, at Viemose Ornelaug videreføres som Viemose Bylaug].

Kalvslund (Ribe Herred, Ribe Amt)

 • Gårde og huses historie i Kalvslund. Skrevet og udgivet af Kalvslund Sognearkiv, 2019.

Karise (Fakse Herred, Præstø Amt)

 • [Karise sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 20-21, s. 761-810).
 • Landsbyen Gammel Karise. Udg. af Karen Larsen og Svend Aage Hansen, 2004. 103 s. (Karise historie, bog 1).
 • Kirkebyen Karise. Red. E.W. Larsen og Svend Aage Hansen. Udg. af Karen Larsen m.fl., 2005. 128 s. (Karise historie, bog 2).
 • Stationsbyen Karise. Red. E.W. Larsen og Svend Aage Hansen. Udg. af Karen Larsen m.fl., 2006. 183 s. (Karise historie, bog 3).
 • Baad Pedersen, Margit: Stationsbyliv. Karise 1880-1940. Selskabet for Stationsbyforskning, 1987. 212 s.

Karlebo (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Karlebo Sogn (i: Christensen, C.: Hørsholms Historie fra 1305 til 1875. E. Jespersens Forlag, 1879. S. 324-341).
 • Andersson, Theodor: Lidt historie om Nivå, dens befolkning og virksomhedernes tilblivelse. Hillerød, 1962. 19 s.
 • Brandt, A.H.: Træk af Karlebo kommunes historie. Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn, 1970. 59 s.

Karlslunde (Tune Herred, Roskilde Amt)

 • Huse i Karlslunde 3. Karlslundevej, Mejerivej, Kildeagervej, Agerkrogen, Kildevænget, Gjersdalsvej, Bødkerstræde, Østervej, Pilevangen og Nørrevej. 2. udg. Valdemar, 2017. 90 s.
 • Karlslunde 1935-70. Fra landsogn til storbyforstad. 2002. 208 s. (2. udg. Valdemar, 2003. 208 s.).
 • Glud, Arne: Karlslunde Strand i gamle dage. 1911-1936. Arne Glud, 2004. 127 s. [Tillæg: Greve Præstegård 1936-1946).
 • Hegerlund, Lizzie og Alfred Jensen: Huse i Karlslunde. Karlslunde Landevej – Hovedgaden. Forlaget Valdemar, 2013. 72 s.
 • Hegerlund, Lizzie og Alfred Jensen: Gårdene i Karlslunde. 2. rev. udg. Forlaget Valdemar, 2012. 104 s.
 • Jensen, Alfred: Huse i Karlslunde 2. Nylandsvej, Ved Kæret, Jægerstræde, Skipperstræde, Skolevej, Brøndstræde, Møllevej. Forlaget Valdemar, 2015. 76 s.
 • Mortensen, V.: Karlslunde Sogn. (i: Fra Københavns Amt 1938-39, s. 265-451).
 • Mortensen, V.: Karlslunde Sogn før 1935. 1939. 198 s. (3. udg. Valdemar, 2003).
 • Vestergaard, Inger: Karlslunde landsby. Greve Lokalhistoriske Forening, 1981. 31 s. (Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte nr. 18).

Karlstrup (Tune Herred, Roskilde Amt)

 • Her levede de. Om folk i 5 sogne på Sjælland. Udgivere: Kurt Hartvig Petersen, Bent Hartvig Petersen. Solrød Kommunes Lokalarkiv, 2016. 398 s. [Om Kirke Skensved, Havdrup, Jersie, Karlstrup og Solrød].
 • Mortensen, V.: Karlstrup Sogn. (i: Fra Københavns Amt 1950, s. 7-74).
 • Strunge Jensen, J.C.: Solrød Kommunes 5 sogne 1900-1939. Havdrup, Solrød, Jersie, Kirke Skensved og Karlstrup sogne. Før, under og efter 1. verdenskrig. Forlaget Ådalen, 2013. 435 s.
 • Strunge Jensen, J.C.: Solrød Kommunes 5 sogne 1940-1955. Havdrup, Solrød, Jersie, Kirke Skensved og Karlstrup sogne. Forlaget Ådalen, 2007. 350 s.

Karrebæk (Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt)

 • Huse i Karrebæksminde. Af Ole Bredlund m.fl. Byggeteknisk Højskole, 1971. 44 s.
 • Møller, V.: Fra Karrebæk Sogn. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1947, bd. 33-34 s. 82-109). - Også i digital udgave.

Karup (Dronninglund Herred, Hjørring Amt)

 • Iversen, Børge (red.): Understed og Karup Sognes historie. Sognehistorisk Forening f/Understed og Karup, 1989-95. 6 bd.

Karup (Lysgård Herred, Viborg Amt)

 • Wammen, J.P.: Efterretninger om Karup Sogn i Lysgaard Herred. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1916, s. 154-91). - Også i digital udgave.

Kasted (Hasle Herred, Århus Amt)

 • Schmidt, August F.: Bidrag til Kasted Sogns Historie. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1956, s. 279-305). - Også i digital udgave.
 • Søholm, Dorte: Folk i Kasted. Tilst - Kasted - Geding Lokalhistoriske Forening, 2019. 175 s.

Kattrup (Voer Herred, Skanderborg Amt)

 • Andreasen, Ingrid m.fl.: Kattrup bogen. Sognearkiverne i Gedved Kommune, 1985 {i.e. 1987}. 596 s.

Kegnæs (Als Sønder Herred, Sønderborg Amt)

 • Andreasen m.fl. (red.): Kegnæs 1615-1965. Træk af Kegnæs sogns historie. Historisk Samfund for Kegnæs sogn, 1965. 243 s. - 3. opl. 2011.
 • Bertelsen, Hans. En samling Kegnæshistorier. Lokalhistorisk Forening for Kegnæs sogn, 2003.136 s.
 • Bertelsen, Hans (red.): Kegnæs i nyere tid. En turistfører og sogneberetning. Lokalhistorisk Forening for Kegnæs sogn, 1996. 237 s.
 • Hansen, Frederik: Kajnæs Sogns Historie. 1931. 88 s. (Fra Als og Sundeved 4).

Kerteminde (Bjerge Herred, Odense Amt)

 • Kragh, Kr.: Kerteminde. 1413 - 7. December - 1913. Odense, 1913. 134 s. - Også i digital udgave.
 • Woll, V.: Fra Kertemindes Fortid. Kulturhistoriske og topografiske Skildringer. Kerteminde, 1925-1929. 2 bd.
 • Voll, V.: Et par Bidrag til Kerteminde Bys Historie og Topografi. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1919, s. 411-418). - Også i digital udgave.

Ketting (Als Sønder Herred, Sønderborg Amt)

 • Raben, J.: Ketting Kirke og et Afsnit af Sognets ældre Historie. 1928. 52 s. (Fra Als og Sundeved 2). Også i digital udgave.
 • Raben, J.: Folkesagn og gamle Fortællinger fra Ketting Sogn. 1946. 95 s. (Fra Als og Sundeved 23). Også i digital udgave.

Kettinge (Musse Herred, Maribo Amt)

 • Heyn, Arne: Landsbyen uden præst og herremand. Frejlevs historie. Frejlev Arkivet, 2008. 144 s.

Kettrup (Vester Han Herred, Thisted Amt)

 • Lindstrøm, Thomas: Fra Kettrup Sogn 1890. (i: Historisk Årbog for Thisted amt 1956, s. 49-59). - Også i digital udgave.

Kildebrønde (Tune Herred, Roskilde Amt)

 • Antoniewitz, Wilhelm von: Greve og Kildebrønde Sognes Historie. Greve-Kildebrønde Kommune, 1967. 270 s.

Kimmerslev (Ramsø Herred, Roskilde Amt)

 • Fra Borup og Kimmerslev Sogne. (i: Christensen, J.V.: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. Woels Forlag 1930, s. 154-220). - Også i digital udgave.

Kippinge (Falsters Nørre Herred, Maribo Amt)

 • Larsen, Jens: Vester Kippinges historie. (i: Årsskrift. Udg. af Lokalhistorisk Arkiv, Nørre Alslev Kommune 1986, s. 20-23. 1987, s. 18-25. 1988, s. 15-20. 1989, s 20-23).

Kirke Helsinge (Løve Herred, Holbæk Amt)

 • Gravlund, Thorkild: Rids af Reersøs Historie. (i: Fra Holbæk Amt 1908, bd. 2, s. 45-55). - Også i digital udgave.
 • Gravlund, Thorkild: Reersø Land. Sorø Amtstidendes Forlag, 1933. 218 s.
 • Nylev, Jens: Minder fra Reersø. (i: Fra Holbæk Amt 1909, bd. 3, s. 48-75). - Også i digital udgave.

Kirke Hvalsø (Voldborg Herred, Roskilde Amt)

 • Gottfredsen, Bent: Bogen om Hvalsø. Natur og kultur, historie og fredning. Egnshistorisk Forening, 1982. 188 s.
 • Gottfredsen, Bent: Hvalsøbogen. Historien om 4 sogne og 24 ejerlaug. Egnshistorisk Forening for Hvalsø, 2005. 162 s.

Kirke Skensved (Tune Herred, Roskilde Amt)

 • Her levede de. Om folk i 5 sogne på Sjælland. Udgivere: Kurt Hartvig Petersen, Bent Hartvig Petersen. Solrød Kommunes Lokalarkiv, 2016. 398 s. [Om Kirke Skensved, Havdrup, Jersie, Karlstrup og Solrød].
 • Hartvig Petersen, Bent: Om Kirke Skensved - en landsbys tidlige historie 1000-1800. Digital udgave
 • Strunge Jensen, J.C.: Solrød Kommunes 5 sogne 1900-1939. Havdrup, Solrød, Jersie, Kirke Skensved og Karlstrup sogne. Før, under og efter 1. verdenskrig. Forlaget Ådalen, 2013. 435 s.
 • Strunge Jensen, J.C.: Solrød Kommunes 5 sogne 1940-1955. Havdrup, Solrød, Jersie, Kirke Skensved og Karlstrup sogne. Forlaget Ådalen, 2007. 350 s.

Kirke Stillinge (Slagelse Herred, Sorø Amt)

 • Weiberg, Jørgen: Kelstrup- og Næsby Strand. Fortid – nutid – og lidt fremtid. 2. udg. Forlaget POTELA, 2002. 117 s.

Kirke Såby (Voldborg Herred, Roskilde Amt)

 • Gottfredsen, Bent: Bogen om Hvalsø. Natur og kultur, historie og fredning. Egnshistorisk Forening, 1982. 188 s.
 • Gottfredsen, Bent: Hvalsøbogen. Historien om 4 sogne og 24 ejerlaug. Egnshistorisk Forening for Hvalsø, 2005. 162 s.
 • Thomsen, S.K. Risbjerg: Blade af Saaby og Kisserup sognes historie. Saaby-Kisserup kommune, 1968. 108 s.
 • Thomsen, S.K. Risbjerg: Træk af Såby og Kisserup Sognes Historie.(i: Fra Københavns Amt 1951, s. 39-44).

Kirkeby (Sunds Herred, Svendborg Amt)

 • Nørgaard, Hans: En krønike om bønder og andet godtfolk i Kirkeby sogn. Digital udgave.

Kirkerup (Sømme Herred, Roskilde Amt)

 • Levende fortid. Glimt af Gundsøs kulturhistorie. Red.: Alan Hjorth Rasmussen. Fjordmuseet, 2004. 208 s.
 • Skov Larsen, Käthe: Østrup gennem tiderne. (i: Årsskrift / Egnshistorisk Forening i Gundsø, 1983, s. 10-13).
 • Strange Nielsen, A.: Aagerup-Kirkerup. Træk af Sognenes Historie. Flensborgs Forlag, 1946. 88 s. (Historisk Samfund for Københavns Amt, 1946).

Kisserup (Voldborg Herred, Roskilde Amt)

 • Gottfredsen, Bent: Bogen om Hvalsø. Natur og kultur, historie og fredning. Egnshistorisk Forening, 1982. 188 s.
 • Gottfredsen, Bent: Hvalsøbogen. Historien om 4 sogne og 24 ejerlaug. Egnshistorisk Forening for Hvalsø, 2005. 162 s.
 • Thomsen, S.K. Risbjerg: Blade af Saaby og Kisserup sognes historie. Saaby-Kisserup kommune, 1968.
 • Thomsen, S.K. Risbjerg: Træk af Såby og Kisserup Sognes Historie. (i: Fra Københavns Amt 1951, s. 39-44).

Klakring (Bjerre Herred, Vejle Amt)

 • Glassow, Erik Krogh: Rod i Klakring. Optegnelser fra det gamle Klakring sogns historie. 1998. 133 s.
 • Holm, Frands: Juelsminde. Historisk Redegørelse. Gudrun Schou, 1951. 42 s., tavler.
 • Søndergaard, Knud: Juels Minde - fra gæstgiveri til by. Bidrag til Juelsminde bys første historie. Knud Søndergaard, 2018. 508 s. (løsblade i ringbd.). [Publikationen er udformet som et opslagsværk til brug på arkiver m.v. og kommer ikke i boghandlen].

Klejtrup (Rinds Herred, Viborg Amt)

 • Vasegaard, Søren: Fra Klejtrup Sogn. Bidrag til Belysning af himmerlandsk Bondekultur i 70erne. Woel, 1925. 186 s. - Også i digital udgave.

Klemensker (Nørre Herred, Bornholms Amt)

 • Kure, Kr. Fortegnelse over Gaarde og deres Ejere i Klemensker Sogn I-III. U.å. 3 bd.
 • Lind, Eyvind L.: Klemensker sogn. Burgundia tryk, 1996. 103 s.

Klim (Vester Han Herred, Thisted Amt)

 • Grishauge, Peter: Gårde og slægter i Klim sogn. 1999. 167 s. Dele af indholdet i digital udgave.
 • Grishauge, Peter: Håndværkere, handlende og fiskere i Klim sogn. 2004. 149 bl. [En skildring i tekst og billeder fra 1840-1960 af en del af Klim sogns håndværkere, handlende og fiskere].
 • Grishauge, Peter: Klimbogen. 1980. 111 s.
 • Rolighed, Jens: Fra Klim sogn i sidste halvdel af forrige århundrede. (i: Historisk Årbog for Thisted amt 1959, s. 88-101). - Også i digital udgave.
 • Schmidt, August F.: Fra Klim Sogn. (i: Historisk Årbog for Thisted amt 1931, side 181-188). - Også i digital udgave.

Klinte (Skam Herred, Odense Amt)

 • Jensen, P.E.: Fra Klinte og Grindløse Sogne. 1924. 62 s. - Også i digital udgave.

Kliplev (Lundtoft Herred, Åbenrå Amt)

 • Gregersen, H.V.: Messe og marked. Fra det gamle Kliplev sogn og Søgård gods. Haderslev : Folkeligt Forlag, 1974. 149 s.

Klovborg (Vrads Herred, Skanderborg Amt)

 • Ulvbjerg, Elna: Træk af Skade Bys Historie. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift, bd. 46, 1953, s. 154-162). - Også i digital udgave.

Knudsker (Vester Herred, Bornholms Amt)

 • Kure, Kr.: Fortegnelse over Gaarde og deres Ejere i Knudsker Sogn. U.å. 48 bl.

Kobberup (Fjends Herred, Viborg Amt)

 • Kobberup Sogn. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 167-184).
 • Mortensen, Niels: Søby, Røgind, Ajstrup og Gamskjær (Kobberup sogn). (i: Skive kommunes historie. Skive Museums Forlag, 2001-2003. Bd. 1 s. 169-174. Bd. 2 s. 141-146. Bd. 3 s. 287-299).

Kolding (Brusk Herred, Vejle Amt)

 • Vor by - Kolding omkring 1930. V. Schæffers Forlag, 1929-30. 2 bd.
 • Aubeck, Fr.: Kolding By. Forlaget af "Danske Byer og deres Mænd", 1916. 84 s.
 • Bruun, Georg: Kolding før 1700. En Hjemstavnsbog. Udg. af Det historisk-antikvariske Selskab for Kolding og Omegn. Schæffer, 1933. 205 s.
 • Christensen, Chr. Petresch: Kolding Købstad og dens Indbyggere ved Aar 1735. (i: Vejle Amts Aarbøger 1927, s. 203-228). - Også i digital udgave.
 • Eliassen, Peter: Historiske Strejftog i Kolding og Omegn. En Hjemstavnsbog. 1923. 311 s. - Også i digital udgave.
 • Eliassen, P.: Kolding fra Middelalder til Nutid. En historisk Beskrivelse. Kolding, 1910. 592 s. - Også i digital udgave.
 • Fyhn, Jens Jörgen: Efterretninger om Kjöbstaden Kolding. Kjöbenhavn, 1848. 293 s. - Også i digital udgave.
 • Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970. Red. og billedvalg: Knud Moseholm, Aksel Nellemann, Knud Erik Reddersen. Vejle Amts Historiske Samfund, 1978-82. 3 bd.
 • Marstrand, Vilhelm: Kolding bys tilblivelse og ældste historie. 1951, 43 s.
 • Wang, Otto: Kolding anno 1900. Schæffer, 1941. 2 bd. (Bd. 1: En Samling Artikler om det daværende Kolding samt Husker De? femten Portrætter af kendte Koldingensere fra det første Tiaar i Aarhundredet).

Koldingegnen (Brusk Herred, Vejle Amt)

 • Schmidt, August F.: Fra Koldingegnen. Eget Forlag, 1956-65. 4 bd.

Kolind (Djurs Sønder Herred, Randers Amt)

 • Møller Pedersen, Bent: Dengang og nu i Kolind. Fra landsby til handelscenter. Midtdjurs Lokalarkiv, 2004. 156 s.
 • Møller Pedersen, Bent, Knud Jensen og Finn Pedersen: Dengang og nu i Kolind. Det daglige liv. Midtdjurs Lokalarkiv, 2005. 192 s.
 • Møller Pedersen, Bent og Knud Jensen: Dengang og nu. Rundt om Kolind. Kolind Boghandel, 2007. 2 bd. [Bd. 1: Kelstrup, Nødager, Pederstrup, Horstved, Stabrand, Krarup, Mårup, Ebdrup. - Bd. 2: Astrup, Skarresø, Mesballe, Tjerrild, Koed, Attrup, Sundby, Sivested, Kolindbro].

Kollerup (Vester Han Herred, Thisted Amt)

 • Lindstrøm, Johan: Blade af Fjerritslevs Historie. Fjerritslev Avis, 1967. 135 s.
 • Skjoldborg, Joh.: Kollerup og Skræm sognes tilstand og beskaffenhed for 200 år siden. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi, 2. rk., II. bd. 1889-90, side 257-271). - Også i digital udgave.

Kolt (Ning Herred, Århus Amt)

 • Kolt-Hasselager gennem tiden. Redaktører og skribenter: Aksel Borup Jensen og Ove Jensen. Kolt-Hasselager Lokalarkiv, i samarb. med Lions Klub Kolt-Hasselager, 2014. 80 s.
 • Hansen, Svend Nørregaard: Hasselager i 300 år. 1558-1858. (i: Østjysk hjemstavn årg. 49, 1984, s. 12-24).
 • Thomsen, Sigurd: Fra Kolt sogn. (i: Østjysk hjemstavn årg. 44, 1979, s. 62-66).

Komdrup (Hellum Herred, Ålborg Amt)

 • Kristensen, Poul Erik: Kongerslev-Komdrup Kommune 1860-1916. Ivan Eriksens Novelleforlag, 1979. 89 s.
 • Kristensen, Poul Erik: Sejlflod kommunes historie 1841-1970. Lokalhistorisk Forening for Sejlflod Kommune i komm. hos Forlaget Juno, 1982. 4 bd. [Heri om Komdrup sogn].
 • Rasmussen, Alexander: Komdrup Sogns Beskrivelse og Historie I-II. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred 1924, s. 102-56. 1925, s. 173-241).

Kongsted (Fakse Herred, Præstø Amt)

 • [Kongsted sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 18-19, s. 689-738).

Kornerup (Sømme Herred, Roskilde Amt)

 • Fra fæstegård til forstad. 26 ejerlav i 7 sogne i Lejre Kommune. Skribentgruppe: Karl Frandsen m.fl. Lejre Fredningsforening, Lejre Lokalhistoriske Arkiv, 2000. 100 s.

Korning (Hatting Herred, Vejle Amt)

 • Korning sogn år 2000. (i: Madsen, Jenny: Spredte glimt fra Hedensted kommune. I komm. hos Forlaget Jelling, 2002, s. 160-189).

Korsør (Slagelse Herred, Sorø Amt)

 • Friis, F.R.: Bidrag til Korsør Bys Historie. Slagelse, 1875. 41 s. - Også i digital udgave.
 • Jensen, Ove: Bygninger og beboere i Korsør i 1800-tallet. Privattryk, 2018. 182 s.

Korup (Odense Herred, Odense Amt)

 • Myrtue, Anders m.fl.: Korup og Ubberud. To sogne før og nu. Byhistorisk Udvalg, 2003. 306 s.
 • Ramskou Andersen, Peter: Korup Sogn. 1700-1850. Eget forlag, 2016. 103 s.

Kristrup (Sønderhald Herred, Randers Amt)

 • Kirk, Lene: Kristrup. Den lille by med den lange historie. 1989. 91 bl.

Krogsbæk (Sønderhald Herred, Randers Amt)

 • Høgh, Søren: Tidsbilleder fra Karlby omkring år 1900. (i: Historisk aarbog fra Randers Amt, 1962, årg. 56, s. 56-70).
 • Madsen, Peter Astrup: Karlbys rødder - fra fortid til forteby. (i: Historisk aarbog fra Randers Amt, 2015, s. 54-61).
 • Madsen, Peter Astrup: Folk og huse i Karlby-området. (i: Historisk aarbog fra Randers Amt, 2016, s. 34-43).
 • Madsen, Peter Astrup: Folkeliv i Karlby. (i: Historisk aarbog fra Randers Amt, 2017, s. 54-63).

Krogsbølle (Skam Herred, Odense Amt)

 • Jensen, H.C.: Krogsbølle Sogn. (i: Lokalhistorisk Forening for Otterup & Omegn 2016, 54, s. 15-23). [Uddrag af Nordvestfyn. En historisk-topografisk Beskrivelse. Dansk Hjemstavns Forlag, 1935-36, s.213-217].
 • Rasmussen, Steen: Krogsbølle sogns befolkning 1637-65. S.E.R. Information, 1984. 94 s.
 • Rasmussen, Steen: "Krogsbølle klanen" (Krogsbølle sogns befolkning 1787-1845) + "Slægt skal følge..." (Krogsbølle sogns befolkning 1845 -frem). Digital udgave.
 • Rasmussen, Steen: Krogsbølle sogns befolkning 1845-1960. Navneregister. Odense, 2016. 123 s. Digital udgave.

Krogstrup (Horns Herred, Frederiksborg Amt)

 • Hansen, H.P.: Blade af Kyndby og Krogstrup Sognes Historiebog. Eiler Roses Forlag, 1941. 284 s.
 • Harfot, Elo og Annemette Aarøe Jensen: Landsbyerne i Jægerspris kommune. Historisk Forening i Jægerspris, 1999. 72 s. [Dalby, Krogstrup].
 • Lyngerup. En landsby i Horns Herred. Red. af Susanne Hesselkjær. Historisk Forening i Jægerspris, 2013. Bd. 1. (Årbog / Historisk Forening i Jægerspris, 2013).

Krummerup (Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt)

 • Haldagermagle - i glimt. Ugeavisen Møn, 2008. 159 s.

Kvanløse (Merløse Herred, Holbæk Amt)

 • Jensen, Ole Peter: Kvanløse sogns historie. Ca. 1800-1958. 1958. 100 bl. Duplikeret.

Kvols (Fjends Herred, Viborg Amt)

 • Kvols Sogn. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 245-258).
 • Kristensen, Laust: Kvols. Landsby, bygninger og beboere først i 90'erne. Laust Kristensen, 2001. 59 s.

Kvong (Vester Horne Herred, Ribe Amt)

 • Kvong Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred (Ribe Amt). 1865-67, s. 147-152. (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1984). - Udgaven fra 1984 også i digital udgave.
 • Kvong Sogn. (i: Ravnholt, A.: Fra Vester- og Nørre Horne Herreder. Historiske og topografiske Efterretninger. Nr. Nebel, Viggo Nielsens Forlag, 1935, s. 59-67). - Også i digital udgave.
 • [Kvong sogn]. (i: Qvesel, Poul: De syv sogne. Blaabjerg kommune 1935-1995. Træk og fortællinger fra vor samtids historie. Blaabjerg Egnsmuseum, 1996. 270 s.).

Kværndrup (Sunds Herred, Svendborg Amt)

 • Friis, F.R.: Historisk-topografiske Efterretninger om Kværndrup Sogn. (i: Samlinger til Fyens Historie VIII, 1881, s. 251-84, 289-396). - Også i digital udgave.
 • Frydendahl, H.C. (red.): Kværndrup Sogn. Af stedlige og stedkendte Mænd. Fynsk Hjemstavns Forlag, 1943. 370 s. [2. udgave (Fotografisk genoptryk). Lokalhistorisk Forening Kværndrup Sogn, 1993. [Bd. 1]].
 • Kværndrup Sogn. Bd. 2: Fra 1940-1995. Red. af Henrik Schultz. Lokalhistorisk Forening Kværndrup Sogn, 1996. 237 s.
 • Kværndrup Sogn. Bd. 3. 1900-1965. En billedbog. Red. af Henrik Schultz. Kværndrup Borgerforening, 1998. 253 s.

Kværs (Lundtoft Herred, Åbenrå Amt)

 • På tværs af Kværs igennem 300 år. Kværs skole, 1998. 156 s.

Kyndby (Horns Herred, Frederiksborg Amt)

 • Kyndby. En landsby og et sogn i Horns Herred. Redaktionsgruppe 2015: Anne-Lise Andersen m.fl. Historisk Forening i Jægerspris, 2015. 228 s. [En gennemgang af sognets historie fra oldtiden, via middelalderborgen Kindholm, tiden under fæstegodset Svanholm op til nutidens landsby med Kyndbyværket].
 • Hansen, H.P.: Blade af Kyndby og Krogstrup Sognes Historiebog. Eiler Roses Forlag, 1941. 284 s.
 • Harfot, Elo og Annemette Aarøe Jensen: Landsbyerne i Jægerspris kommune. Historisk Forening i Jægerspris, 1999. 72 s. [Kyndby].

Kær Herred (Ålborg Amt)

 • Værnfelt, Kr. Ejendomsforholdene i Kjær Herred fra 1500 til 1950. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred bd. 30, 1969, s. 94-150). - Også i digital udgave.

Kærum (Båg Herred, Odense Amt)

 • Hansen, Tommy: Thorøhuse. Fiskerleje i 300 år. 2. opl. Forlaget Thorøhuse, 1997. 59 s.
 • Møller, John M.: Historiske Oplysninger om Kjærum Sogn. (i: Fra Arkiv og Museum V, 1912-15, s. 71-149). - Også i digital udgave.

Køge (Ramsø Herred, Roskilde Amt)

 • Køge bys borgere 1753. En kollektiv biografi. Af Finn Andersen m.fl. Arki-Varia, 1993. 210 s.
 • Køge bys historie. 1288-1988. Redaktion: Helge Nielsen … [et al.]. Køge Kommune i samarb. med Køge Museum, 1985. 2 bd.
 • Petersen, Anders: Kjøge Byes Historie. Samlet efter trykte og utrykte Kilder. Kjøbenhavn, 1888. 442 s. - Også i digital udgave.

Kølstrup (Bjerge Herred, Odense Amt)

 • Kølstrup sogns historie. Kølstrup Sogns Lokalhistoriske Forening, 1997. 191 s.

Køng (Båg Herred, Odense Amt)

 • Glamsbjerg - fra stationsby til skoleby. Red. af Elita Tønnesen, Gitte Assarsson og Hans Lauridsen. Udgiverforeningen for Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv, 2009. 209 s.
 • Dinesen, H.J.: Bidrag til Køng Sogns Historie. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1925, s. 509-25). - Også i digital udgave.
 • Jørgensen, Poul A.: Glamsbjerg. Fortællinger og billeder fra 100 år. Foreningen Glamsbjerg, 1982. 144 s.
 • Porsmose, Bjarne: Fra Høvdingedømme til Stationsby. Træk af Glamsbjerg-områdets historie gennem 10.000 år. Vestfyns Hjemstavnsforening, 1984. 142 s.
 • Riis, Margit Simonsen og Jens Møller Riis: Fra Køng sogn. Huse og gårde med udgangspunkt i Holte. Digital udgave.

Køng (Hammer Herred, Præstø Amt)

 • Jensen, Palle: Svinøbogen 1231-1984. Palle Jensen, 1985. 120 s.


Landet (Sunds Herred, Svendborg Amt)

 • Nielsen, Bent Christoffer: Lidt om Landet bys historie. (i: Tåsinge årbog 2000, s. 55-64).

Langeland (Svendborg Amt)

 • Lütken, Wilhelm: Bidrag til Langelands Historie. Andr. Brandt, 1909. 607 s. (genoptr. Rosenkilde og Bagger, 1979). - Også i digital udgave.

Langskov (Nørvang Herred, Vejle Amt)

 • Langskov sogn. (i: Rod og stavn. Træk af 10 sognes historie. Stavnsbåndsudvalget, Tørring-Uldum kommune, 1988, s. 117-128).

Langå (Middelsom Herred, Viborg Amt)

 • Mikkelsen, Preben: Langå. Byhistorisk Arkiv i Langå, 1970-1971. 3 bd. (genoptr. 1991).
 • Popp, Anna og Inge Holting. Red. af Arne Nielsen: Gårde og folk på Langå Mark. (i: Langå. Lokalhistorisk årbog 2000, s. 35-58).
 • Skov, Kirsten: Skovkrogen i Langå..."Det sorte Sogn". (i: Lokalhistorisk årbog 2016, s. 51-64).

Ledøje (Smørum Herred, Københavns Amt)

 • Jørgensen, Ejner: Ak, hvor forandret! Ledøje Landsby fra 1930'erne-1980'erne. Ledøje-Smørum Historisk Forening, 2014. 96 s.
 • Jørgensen, J.P.: Historiske Optegnelser om Ledøje-Smørum Sogne fra Oldtiden til den nyere Tid. Roskilde, 1925. 68 s. - Også i digital udgave.
 • Nielsen, Inga: Glimt af Ledøje og Smørums tusindårige historie. Vigtige fund og begivenheder. Red.: Inga Nielsen, Linda Boye. Ledøje-Smørum Historisk Forening, 2020. 144 s.
 • Sorenius, Peter: Landsbyer i Vestskoven. Herstedvester, Risby, Ledøje, Vridsløsemagle. Danmarkshistorien i Vestskoven, Kroppedal, 2004. 72 s.

Lejrskov (Anst Herred, Ribe Amt)

 • Bygvraa, Else Ida: En mand. Et samfund. En tid. En historie om udviklingen i Egholt og Lejrskov fra 1895 til 1965. Else Idas Forlag, 2019. 199 s.
 • Rasmussen, Tage: Det gamle Ferup. 1679-1991. Tage Rasmussen, 1991. 199 s.
 • Skjødt, Anton J.: Egnsbeskrivelse i korte træk. Fra Lejrskov-Jordrup sogne igennem tiderne. Fynslund Boldklub og Jordrup og Omegns Borgerforening, 1975. 73 s. [3. udg., 1997 med tit.: Egnsbogen 1997 for Lejrskov og Jordrup sogne].

Lem (Rødding herred, Viborg amt)

 • Jensen, Christen: Nørlems Historie. Forfatterens Forlag, 1918. 191 s. Findes også i digital udgave

Lemming (Hids Herred, Viborg Amt)

 • Winther, Tage: Lemming sogn. En historisk, geologisk og kulturgeografisk beskrivelse af Lemming sogn. Eget forlag, 1974. 147 s. - Også i digital udgave.

Lemvig (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Damgaard, Ellen: Lemvig set fra luften 1946-2009. Lemvig Museum, 2009. 79 s.
 • Damgaard, Ellen: Lemvig. En vestjysk verden. Livsvilkår og livssyn i et langt tidsperspektiv. Lemvig Museum, 2018-19 . (Bd. 1: 1200-1800. Bd. 2: 1800-1900).
 • Søndergaard Jacobsen, J.: Lemvig købstads historie. Lemvig Museum, 1969. 548 s.

Lendum (Horns Herred, Hjørring Amt)

 • Gaardboe, Anton: Historisk-topografisk Beskrivelse af Hørmested og Lendum Sogne i Hjørring Amt. Heise, 1897. 52 s. - Også i digital udgave.
 • Lendum sogn. Egnssamlingen, Lendum Sogns Lokalhistoriske Arkiv, 1990.

Lerup (Øster Han Herred, Hjørring amt)

 • Johansson, Ketty: Lerup-Tranum, Øster Svenstrup. Brovst Kommune, 1989. 237 s.

Lild (Vester Han Herred, Thisted Amt)

 • Lildstrand 1883-1983. 100 års udvikling. Om et Nordvestjysk fiskerleje og dets historie. Udarb. af Niels Kristoffer Nielsen og Hanne Mathiesen ; i samarb. med beboerne i Lildstrand. Nordvestjysk forlag, 1983. 40 bl.
 • Gregersen, Ellen Amtoft og Ingvard Jakobsen: Hannæs. Folk og egn. Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup og omegn, 1995. 455 s.
 • Jakobsen, Ingvard: Gårde og huse på Hannæs. Ejendomme i Øsløs, Vesløs, Arup, Tømmerby og Lild sogne, der har været strøgods, ejet af større og mindre godser og præstegårde m.m., fæstere, ejere og udstykninger. Ca. 70 gård- og hushistorier fra 1500-tallet til 2013. Ingvard Jakobsen, ca. 2014. 252 s.

Lille Fuglede (Ars Herred, Holbæk Amt)

 • Lille Fuglede Sogn. (i: Algreen-Ussing, Frederik: Historisk-topographiske Efterretninger om Arts-Herred. Kallundborg, 1861, s. 73-74). - Også i digital udgave.

Lille Heddinge (Stevns Herred, Præstø Amt)

 • [Lille-Heddinge sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 12-13, s. 461-498).

Lillebrænde (Falsters Nørre Herred, Maribo Amt)

 • Lykke Jensen, Ketty: Lidt om Lillebrænde sogn. (i: Årsskrift / Lokalhistorisk Arkiv, Nørre-Alslev Kommune, 1981, s. 80-84).

Lillevorde (Fleskum Herred, Ålborg Amt)

 • Kristensen, Poul Erik: Sejlflod kommunes historie 1841-1970. Lokalhistorisk Forening for Sejlflod Kommune i komm. hos Forlaget Juno, 1982. 4 bd. - Heri om Lillevorde sogn.

Lindeballe (Tørrild Herred, Vejle Amt)

 • Martens, Gustav: Historien om et landsbysogn i Danmark. Lindeballe sogns historie. Gadbjerg, 1989. 249 s.
 • Mortensen, Rasmus: Fra Vejle Vesteregn. Med Træk af Gadbjærg og Ringgive Sogns Historie. Vejle, 1929. 255 s.
 • Søndergård, Søren: Træk fra Lindeballe Sogn. 1988. 32 s.
 • Vestergaard, Egon: Lindeballe sogn. Skøder. Folketællinger for alle A-gårde. Gadberg, 1989. 324 s.

Lindelse (Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt)

 • Bondesen, P.C.B.: Et af de femten Bøller. (i: Aarsskrift for Svendborg Amts Historiske Samfund 1909, s. 95-122). - Om landsbyen Illebølle. - Også i digital udgave.

Lindknud (Malt Herred, Ribe Amt)

 • Lindknud Sogn (i: Nielsen, Oluf: Historiske efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). Gad, 1879, s. 149-157. (genudg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, 1976). - Også i digital udgave.
 • Lindknud. Historier om en egn, dens mennesker, huse og gårde. Red.: (Bestyrelsen for Lindknud lokalhistoriske forening): Holger Andersen m.fl. Lindknud lokalhistoriske forening, 2003. 360 s.
 • Lindknud 1930-1992. En egn i forandring. En lokalhistorie ved mange mennesker. Redaktionsudvalget: Andreas Bruun m.fl. Lindknud Lokalhistorisk Forening, 1992. 330 s. - Fotografisk optrykt 2008.
 • Lindknud. 100 år i billeder. Redaktionsudvalget: Andreas Bruun m.fl. Lindknud lokalhistoriske forening, 1994. 127 s.
 • Thøgersen, Niels: Fra Lindknud Sogn (udg. af August F. Schmidt). Eget Forlag, 1936. 407 s.

Linnerup (Vrads Herred, Skanderborg Amt)

 • Linderup sogn. Hjortsvang Museum, 1991-1992. 3 hft. - Hft. 1: Linderup sogn 1791-1991. Hft. 2 og 3: Gudrun K. Andersen ... [et al.]: Linderup sogn og by. 1680-1980. Beboernes navne samt gårdenes historie gennem 300 år. - Linderups ældste historie taget fra jordebøger, skøder, skifter og folketællinger; register til den egentlige gårdhistorie.
 • Linnerup sogn. (i: Rod og stavn. Træk af 10 sognes historie. Stavnsbåndsudvalget, Tørring-Uldum kommune, 1988, s. 21-33).
 • Rasmussen, Marie: Hjortsvang by, Linnerup sogn. Bidrag til husenes og ejernes historie. Hjortsvang Museum, 1999. 115 s. (Hæfte nr. 9).

Lintrup (Frøs Herred, Haderslev Amt)

 • Marcussen, A.J.: Optegnelser fra Lintrup og Hjerting Sogne. Modersmaalet, 1923. 133 s.
 • Pilegaard, Hans G.J. & August F. Schmidt: Fra Lintrup Sogn. 1925. 73 s.

Linå (Gjern Herred, Skanderborg Amt)

 • Linåbogen. Fortællinger om en landsby og menneskers liv i den. Redaktion Jette Kirkegaard Sørensen. Forlaget Kahrius, 2019. 217 s.
 • Ilum Petersen, H.: Linaa sogns Historie. 1954. 272 s. (genoptr.+tillæg af Lokalrådet for Silkeborg øst, 1983. 325 s.).
 • Strunge Jensen, J.C.: Strejftog i Sejs-Svejbæks historie før år 1900. Forlaget Ådalen, 2005. 131 s.
 • Strunge Jensen, J.C.: Svejbæk og Sejs i tiden 1900-1953. Forlaget Ådalen, 2006. 257 s.

Lisbjerg (Vester Lisbjerg Herred, Århus Amt)

 • Larsen, Henrik: Lisbjærg Sogn i Fortiden. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1934, s. 85-103). - Også i digital udgave.

Ljørslev (Morsø Sønder Herred, Thisted Amt)

 • Gravesen, G.Th.: Bidrag til Ljørslev og Ørding Sognes historie. 1928-52. 3 bd.
 • Graabæk, Jørgen: Ljørslev-Ørding. To sogne på Mors. [Morsø Folkeblad], [2008]. 473 s

Lodbjerg (Hassing Herred, Thisted Amt)

 • Larsen, Henrik: Fra Lodbjerg Sogns Fortid. (i: Historisk Årbog for Thisted amt 1936, s. 139-155). - Også i digital udgave.

Lolland (Maribo Amt)

 • Haugner, C.C.: Gamle lollandske Gaarde. Nakskov, 1912. 128 s. - Også i digital udgave.
 • Rhode, P.: Samlinger til de danske Øers Laalands og Falsters historie. 1776-94. Omred. og genudg. af Jacob Friis Steen, 1859. 2 bd. - 1859-udgaven også i digital udgave Første Bind. Andet Bind.
 • Spilcker, Kjeld G. (red.). Lolland-Falster, Fejø, Femø, Askø og Bogø. Forlaget ”Dana”. 2 bd. 1946.

Lomborg (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Lomborg Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 203-216). - Også i digital udgave.

Lumby (Lunde Herred, Odense Amt)

 • Lumby Sogn 1970-1995. Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv, 1995. 84 s.
 • Johansen, Tove: Det gamle Lumby. (i: Årsskrift / Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv 2016, s. 29-32).

Lundby (Hammer Herred, Præstø Amt)

 • Borries, Philipp: Omkring landsbykirken. Hammer og Lundby Sognes historie. Eget Forlag,1934. 253 s.
 • Hansen, Maja: Her er Lundby. En registrant over Lundbys huse. Lundby Sognearkiv, 2006. 201 s.

Lunde (Lunde Herred, Odense Amt)

 • Jacobsen, Hans Henrik: Træk af Lunde sogns historie. Lokalforlaget, Næsby, 1997. 192 s.

Lunde (Vester Horne Herred, Ribe Amt)

 • [Lunde sogn]. (i: Qvesel, Poul: De syv sogne. Blaabjerg kommune 1935-1995. Træk og fortællinger fra vor samtids historie. Blaabjerg Egnsmuseum, 1996. 270 s.).
 • Hansen Pedersen, N.P.: Lunde By. 1916. S. 139-156.
 • Kristensen, H.K.: Lunde Sogn i Vester Horne Herred. Forsøg på en historisk-topografisk beskrivelse. Konrad Jørgensen, 1923. 184 s. (Hertil navneregister v. Kaj Christensen, 1991.10 s.).

Lundenæs Len (Ringkøbing Amt)

 • Kaae, Alfred: Lundenæs Len. Et bidrag til dets historie. (i: Hardsyssels Årbog 1959, s. 27-126). - Også i digital udgave.

Lundtofte (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Skjøt-Pedersen, Lise: Lundtofte. Landsbyens gamle huse, Københavnsbønder og fabriksarbejdere 1777-1940. Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune, 1994. 208 s. (Lyngby-Bogen, 1994).

Lundum (Voer Herred, Skanderborg Amt)

 • Kirkegaard, Mogens: Fra det gamle Lundum-Hansted. Lokalhistorisk Studiesamling for Hansted Sogn, 1987. 124 s.

Lundø (Fjends Herred, Viborg Amt)

 • Lundø Sogn. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 367-383).
 • Lundøe, J.P.: Om Lundø og Lundøboere i gamle dage. (i: Fra Viborg Amt 1943 s. 18-87).
 • Mortensen, Niels: Højslev-Dommerby-Lundø. (i: Skive kommunes historie. Skive Museums Forlag, 2001-2003. Bd. 1 s. 139-168. Bd. 2 s. 83-140. Bd. 3 s. 249-285).
 • Schmidt, August: Fra Lundø. Skive Folkeblad, 1933. 26 s. - Særtryk af Skivebogen 1933.

Lyderslev (Stevns Herred, Præstø Amt)

 • [Lyderslev sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 10-11, s. 377-418).

Lydum (Vester Horne Herred, Ribe Amt)

 • Kristensen, H.K.: Nørre Nebel og Lydum Sogne. Viggo Nielsen, 1958. 374 s. - Hertil navneregister v. Kaj Christensen, 1991. 28 s.
 • Lydum Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred (Ribe Amt). 1865-67, s. 22-43. - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1984. - Udgaven fra 1984 også i digital udgave.
 • Lydum Sogn. (i: Ravnholt, A.: Fra Vester- og Nørre Horne Herreder. Historiske og topografiske Efterretninger. Nr. Nebel, Viggo Nielsens Forlag, 1935, s. 24-41). - Også i digital udgave.
 • [Lydum sogn]. (i: Qvesel, Poul: De syv sogne. Blaabjerg kommune 1935-1995. Træk og fortællinger fra vor samtids historie. Blaabjerg Egnsmuseum, 1996. 270 s.).

Lyndby (Voldborg Herred, Roskilde Amt)

 • Gynther Sørensen, C.B.: Vandring i Lyndby sogns fortid og nutid. Bramsnæs Museum og Arkiv, 1998. 96 s.

Lyne (Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt)

 • Andersen, Lone og Sigrid Medum: Lyne Sogns historie. Lyne Sogn, 1989. 1 bd. (upag.)
 • Fløe, Palle & Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Strellev og Lyne Sogne. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. VIII, 1880-81, s. 289-302). - Også i digital udgave.

Lyngby (Djurs Sønder Herred, Randers Amt)

 • Helbo, Willy: Landsbyen Trustrup. (i: Grenaa og omegn før og nu 1991, s. 79-89).

Lyngby (Hasle Herred, Århus Amt)

 • Schmidt, August F.: Bidrag til Lyngby Sogns Historie. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1951, s. 113-131). - Også i digital udgave.

Lyngby (Hellum Herred, Ålborg Amt)

 • [Lyngby]. (omtales i: Qvistorff, Helge: Hvor Danmark er smukkere. Bidrag til Skørping kommunes beskrivelse og historie. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1988. 155 s.)

Se også Terndrup (Hellum Herred, Ålborg Amt)

Lyngby (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Nystrøm, Eiler: Lyngby Sogn i Fortid og Nutid. Gyldendal, 1934. 338 s. - Samlet og rev. udg. Gyldendal, 1938. Under titlen: Fra Nordsjællands Øresundskyst, Gentofte, Lyngby og Søllerød Sogne i Fortid og Nutid.
 • Sandfeld, Johanne S.: Træk af Lyngbys historie. Forlaget Zac, 1968. 123 s.

Lynge (Alsted Herred, Sorø Amt)

 • Oldebjerg-Lindebjerg. Beskrivelse af Oldebjerg Teglværk og egnens gårde og huse. Udg. af "Ká du huske". Lokalhistorisk forening for Lynge sogn. Sorø, 2011. 126 s.
 • Hansen, Christian Frederik: Lindebjerg og omegns beboere i svundne tider. Sorø, 1957. 140 s.

Lynge (Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Lynge gennem 900 år. Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune, 1985. 220 s.

Lyngå (Sabro Herred, Århus Amt)

 • Ladefoged, P.: Lyngaa Sogns Historie. 1947. 304 s.

Lysabild (Als Sønder Herred, Sønderborg Amt)

 • Grevsen, Jens. Red. Viggo Vandkær : Alsisk egnshistorie. Lysabild sogn op til 1918. Lysabild Sognehistoriske Forening, 2000. 208 s.
 • Raben, J.: Lysabild Kirke og Minder fra Sognet. (Fra Als og Sundeved 21). 1943. 76 s.
 • Vandkær Thomsen, Viggo (red.): Lysabild sogn - sådan set. Et alsisk sogn i tekst og billeder. Lysabild Sognehistoriske Forening, 1989. 208 s.

Lysgård (Lysgård Herred, Viborg Amt)

 • Hansen, Johan P.: Lysgaard Sogn i gamle Dage. Johan P. Hansen, 1935. 63 s. - Genoptryk. Eget Forlag, 1983.
 • Merstrand, Inger: Det gamle Skelhøje i tekst og billeder. Lokalhistorisk Forening for Karup kommune, 1998. 34 s.
 • Mortensen, Jens Chr.: Fra Lysgård sogn i gamle dage. (i: Fra Viborg amt årg. 40, 1975, s. 23-50).

Lysgård Herred (Viborg Amt)

 • Overgaard, A.C.: Fra Lysgaard Herred. Lohse, 1920. 119 s. - Også i digital udgave.

Lyø (Sallinge Herred, Svendborg Amt)

 • Lyø. (i: Søkilde, Niels Rasmussen: Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer. 1875-77. - Genudg. Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling, og Vester Aaby Sogns Folkemindesamling, 2002-2003, [3,-4. Del]). - 1875-udgaven også i digital udgave.
 • Windfeld Hansen, Peter: Befolkningsforhold på Lyø i det 18. og første halvdel af det 19. århundrede. Historisk Samfund for Fyns Stift, 1980. 136 s. (Historiske studier fra Fyn, nr. 8).

Læborg (Malt Herred, Ribe Amt)

 • Andersen, Valdemar: Hærvej-sognet Læborg. Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1961. 304 s. - Genoptryk, s.n., 2007.
 • Hærvejssognet Læborg 2. 1995. 115 s.
 • Læborg Sogn (i: Nielsen, Oluf: Historiske efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). Gad, 1879, s. 75-102. - Genudg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, 1976. - Også i digital udgave.

Læsø (Hjørring Amt)

 • Engqvist, Hans Henrik: Gaardene paa Læsø. (i: Danmark, årg. 5, 1945, s. 178-185).
 • Johannsen, Kay: Læsøs historie til ca. 1750. Museumsforeningen for Læsø, 1984. 80 s.
 • Stoklund, Bjarne: Bosættelser og bebyggelser på Læsø. (i: Vendsyssel Årbog 1980, s. 7-56).
 • Stoklund, Bjarne: Læsø land. Økologi og kultur i et øsamfund 1550-1900. Museum Tusculanum, 2018. 2 bd. (Etnologiske studier, vol. 15). - Bd. 1: Kvinden og jorden. Bd. 2: Manden og havet.

Løgsted (Slet Herred, Ålborg Amt)

 • Møller, M.: Løgsted Sogn. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred 1930 s. 147-161. 1931 s. 359-376. 1932 s. 441-476. 1933 s. 1-36).

Løgstør (Slet Herred, Ålborg Amt)

 • Bloksgaard, Anders: Løgstør. Limfjordsby - gennem ild og vand. Limfjordsmuseet, 2018. 480 s.
 • Lindhard, N.H.: Historien om Løgstør. Krejl, 1996, 242 s.

Løgumkloster (Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt)

 • Nielsen, Jens H.: Indbyggerne i Løgumkloster Flække og Landsogn 1845. Æ Armhus, 1990. 2 bd.

Løjt (Rise Herred, Åbenrå Amt)

 • Dragsbo, Peter & Kim Furdal og Flemming Sørensen: Værd at bevare. Gårde og huse i Løjt Sogn. Museum Sønderjylland, 2015. 257 s.
 • Hansen, Svend: Rids af Løjt Sogns nyere historie. (i: Det gamle Løjt bd. 15, 1992, s. 24-45).
 • Holdt, Jes M.: Af Løjt sogns gårdhistorie. (i: Det gamle Løjt bd. 1, 1978, s. 25-60).
 • Holdt, Jes M.: De Nørby gårde. (i: Det gamle Løjt bd. 4, 1981, s. 72-97).
 • Holdt, Jes M.: Glimt af Løjt sogns historie. Eget Forlag, 1976. 287 s.
 • Holdt, Jes M.: Gårde og slægter i Løjt sogn. Historisk Samfund for Sønderjylland, 1982. 344 s.
 • Holdt, Jes M.: Løjt-egnens historie. 1976. 286 s.
 • Wulff Andersen, Steen m.fl.: Løjt Sogns Historie. Historisk Samfund for Sønderjylland, 1988. 378 s.

Løkken (Furreby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt)

 • Skjødsholm, A, Knud Holst, Peter Ussing Olsen: Løkken – 300 år. Kapitler om en by. Løkken Turistforening, 1978. 128 s. - Udsendt i anledning af Løkkens 300 års jubilæum – 1978.
 • Sortfelt, S.C.: Bidrag til Byen Løkkens Historie. (i: Vendsysselske Aarbøger 1928, s. 128-44).
 • Ussing Olsen, Peter: Løkken – skudehandlere og fiskere, badegæster og andre Løkkenfolk siden 1678. Lokalforlaget Løkken, 2003. 215 s.
 • Ussing, Peter: Fra ladeplads til by. Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum, 2012. 42 s. (Hæfter fra Historisk Arkiv, 16).

Lønborg (Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt)

 • Lønborg Sogn. (i: Fløe, Palle & Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Nørre-Horne Herred (Ringkjøbing Amt). Gad, 1875, s. 1-64). - Også i digital udgave.
 • Fløe, Palle: Udskiftningen af Lønborggaard og gods i Aarene 1792-93. (i: Hardsyssels Aarbog, 1921, s. 113-140). - Også i digital udgave.
 • Fløe, Palle & Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Lønborg og Egvad Sogne. 1878. 80 s. - Udgaven fra 1878 også i digital udgave.
 • Nielsen, Knud: Gårde og steder i Lønborg sogn. Eget Forlag, 1985. 155 s.
 • Nielsen, Knud: Livet i sognet. Træk fra Lønborg sogn ca. 1750-1950. Eget Forlag, 1987. 118 s.

Lønne (Vester Horne Herred, Ribe Amt)

 • Lønne Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred (Ribe Amt). 1865-67, s. 68-73. - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1984). - Udgaven fra 1984 også i digital udgave.
 • Lønne Sogn. (i: Ravnholt, A.: Fra Vester- og Nørre Horne Herreder. Historiske og topografiske Efterretninger. Nr. Nebel, Viggo Nielsens Forlag, 1935, s. 52-57). - Også i digital udgave.
 • [Lønne sogn]. (i: Qvesel, Poul: De syv sogne. Blaabjerg kommune 1935-1995. Træk og fortællinger fra vor samtids historie. Blaabjerg Egnsmuseum, 1996. 270 s.).
 • Enggård Poulsen, Sigurd: Nyminde - en vårens dal. Centraltrykkeriet K/S, Nørre Nebel, 1981. 157 s.
 • Lodberg, Thorv.: Nybyggerne i Lønne sogn. Fiskerne der grundlagde tre byer. Viggo Nielsens Forlag, 1941. 50 s.

Løsning (Hatting Herred, Vejle Amt)

 • Løsning - en stationsby. Løsning Sparekasse, 1981. 32 s. [Billedbog].
 • Løsning sogn år 2000. (i: Madsen, Jenny: Spredte glimt fra Hedensted kommune. I komm. hos Forlaget Jelling, 2002, s. 191-235).

Løve Herred (Holbæk Amt)

 • Frandsen, Bent: Træk af Høng Kommunes historie. Høng Kommune, 2001. 142 s.
 • Larsen, Henrik: Fra Løve Herreds Fortid. (i: Fra Holbæk Amt 1939, s. 49-64). - Også i digital udgave.
 • Nedergaard, P.C.: Løve Herreds Historie. ASAs Forlag, 1943. 104 s.
 • Nørreslet, L.: Bidrag til Løve Herreds historie og beskrivelse. Eget Forlag, 1918-20. 134 s.

Låsby (Gjern Herred, Skanderborg Amt)

 • Låsbybogen 1990. Udg. af 10.b. Låsby Skole, 1991. 176 s.
 • Kaae, Alfred: Laasby Sogn gennem Tiderne. Kaaes Forlag, 1948. 275s. (Gern Herred 1). Findes også i digital udgave.


Madum (Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Madum Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Ulfborg Herred. En historisk-topografisk Beskrivelse. Ringkjøbing, 1900, s. 56-66). Findes også i digital udgave

Magleby (Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt)

 • Elnegaard, Karl: Magleby Nor. Et Blad af Magleby Sogns Historie. 1912. 20 s.
 • Wohlfahrt, Eske: Fiskerne og byen. Bagenkop - et fiskerleje gennem 100 år. Fiskeri- og Søfartsmuseet, 1984. 72 s. (Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter, nr. 7).

Magleby Stevns (Stevns Herred, Præstø Amt)

 • Jensen, Jens Herluf (red.): Landsbyer på Stevns – før og nu. Stevns Museum, 1982-1986. 4 bd.
 • Nielsen, H.P.: [Magleby sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 6-7, s. 215-244).

Majbølle (Musse Herred, Maribo Amt)

 • Majbølle sogn. (i: Steenstrup, Norman V. og Poul Jensen: Baroniet Guldborglands Fæstegårde. Forlaget Guldborgland, 1988, s. 181-250). [Om fæstebønderne i Majbølle, Hjelm og Soesmarke].
 • Christensen, Lisbeth: Husene i Guldborg. 16 husmandssteder på Guldborgallèen. Fæstere og ejere af husmandssteder og huse 1801-2005. Foreningen Forskergruppen Støvmiderne, 2012. 228 s.
 • Nielsen, R.K.: De Soesmarke Husmænd. (i: Lolland-Falsters Historiske Samfund. Årbog, 1968, s. 72-85).
 • Nielsen, R.K.: Lidt om Majbølle by og sogn. Eget forlag, 1966. 18 bl.
 • Nielsen, R.K.: Træk af Soesmarkes historie. R.K. Nielsen, 1964. 27 bl.

Malling (Ning Herred, Århus Amt)

 • Marschal, Marie Louise m.fl. (red.udv.): Liv og levned i Beder og Malling sogne. Støttefonden for Beder-Malling Egnsarkiv, 1992. 112 s.
 • Sørensen, Marinus: Den gamle landsby Malling. (i: Østjysk Hjemstavn 55. årg., 1990, s. 93-97).

Malt (Malt Herred, Ribe Amt)

 • Malt Sogn (i: Nielsen, Oluf: Historiske efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). Gad, 1879, s. 1-27. (genudg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, 1976). Findes også i digital udgave
 • Alkærsig, Søren & Henrik Larsen: Askov i Malt Herred. Et stykke Bondehistorie. Ringkøbing, 1927. 150 s.
 • Nissen, J.: Malt Sogn i vore Oldeforældres Tid. Et Foredrag holdt i Malt Forsamlingshus den 31. Marts 1892. (i: Aarbog for dansk Kulturhistorie 1893, s. 126-152).

Malt herred (Ribe Amt)

 • Nielsen, Oluf: Historiske efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). Gad, 1879. 192 s. (genudg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, 1976). Findes også i digital udgave
 • Termansen, N.J.: Fra Malt Herred. Kulturhistorisk Skitse. (i: Aarbog for dansk Kulturhistorie 1891, s. 84-96).

Mammen (Middelsom Herred, Viborg Amt)

 • Nielsen, H.P.: Brudstykker af Mammen sogns historie. H.P. Nielsen, 1991. 278 s.

Mandø (Ribe Herred, Ribe Amt)

 • Beck, Hedvig: Mandø i 1700-tallet. Fiskeri- og Søfartsmuseet, 1999. 215 s.
 • Kjærgaard, H.P.: Om Forholdene paa Mandø. Mandøforeningen, 1924. 167 s.
 • Kjærgaard, Hans Peter Brasch: Mandø i tidligere tid. (i: Fra Ribe Amt 1928, s. 153-189). Også i digital udgave.
 • Meesenburg, H.: Mandø - landskab og mennesker. (i: Bygd årg. 23, nr. 3, 1992, s. 2-32).
 • Zenius, Marianne: Mandø i hundrede år. Bygd, 1983. 125 s.

Mariager (Onsild Herred, Randers Amt)

 • Mariager Købstad 400 år. Bidrag af Vagn Andreasen m.fl. Mariager Kommune, 1992. 168 s.
 • Dahlerup, H.: Mariager Klosters og Bys Historie. Gyldendalske Boghandel, 1882. 214 s.

Maribo (Musse Herred, Maribo Amt)

 • Bering, Peter m.fl.: Huse i Maribo. Fredningsstyrelsen og Maribo kommune, 1985. 415 s.
 • Haugner, C.C.: Maribo Historie. 1937-38. 2 bd. [Bd. 1: Kloster og kirke. Bd. 2: Købstaden]. - Også i digital udgave: Bd. 1. Bind 2.

Marie Magdalene (Sønderhald Herred, Randers Amt)

 • Mehlsen, Jens E.: Ryomgård - et tilbageblik ... Ryomgård Handelsstandsforening, 1985. 34 s.

Marstal (Ærø Herred, Svendborg Amt)

 • Landsbyen Kragnæs på Ærø. Ærø Natur- og Energiskole, 2002. Nyt oplag 2003. 42 bl. (Videnbasen, hæfte 22).
 • Andersen, Signe: Ommel - en landsby på Ærø. Erindringer. Ærø Natur- og Energiskole, 1998. 31 bl. (Videnbase, hæfte 10).
 • Henningsen, Peter: Nøgne og brødløse. En lille bog om Store Egholm. JPJ Industrial, 1996. 58 s.
 • Høy, C.T.: Træk af Marstals Historie i Skildringer og Billeder. Schønemann, 1913. 292 s.
 • Jakobsen, Rita M.: Landsbyliv i Ommel - hverdagsglimt fra 1950'erne. Marstal Søfartsmuseum, 2008. 69 s.
 • Jensen, Ulla og Rita M. Jakobsen: Marstal landsogn. En rundtur i landsognet fra ca. 1900 til 1970. Marstal Søfartsmuseum, 2012. Ca. 110 s. [Billedbog].
 • Kromann, Erik B. og Karsten Hermansen: Marstal - forandring med forankring. Marstal Søfartsmuseum, 2014. 98 s.
 • Meesenburg, H. og Erik Kroman: Marstal - et globalt lokalsamfund. Esbjerg, 1986. 31 s. (Bygd, 17(4), 1986).
 • Pedersen, Rigmor: Landsbyen Græsvænge på Ærø. Nyt opl. Ærø Natur- og Energiskole, 2003. 33 bl. (Videnbase, hæfte 9). [1. udg. 1998].

Mejlby (Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt)

 • Poulsen, S.A. og Povl Jørgensen: Mejlby Sogns historie. 1942. 2 bd. - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2.

Mejrup (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt)

 • Mejrup Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 205-227). - Også i digital udgave.

Mesing (Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt)

 • Historiens spor i Veng og Mesing sogne. Historier, sagn og fortællinger fra Veng, Hårby, Søballe, Nørre Vissing og Mesing fra stenalder til 2008. Udg. af Støtteforeningen for Egnsarkiverne i Hørning-Veng. Hørning, 2008. 539 s.
 • Heilskov, Chr.: Mesing Sogn. (i: Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift bd. 26, 1933, s. 47-65). - Også i digital udgave.
 • Nørgaard Pedersen, Kirstin: Mesing by 1458-1767. Eget forlag, 1995.148 s.

Middelfart (Vends Herred, Odense Amt)

 • Behrendt, Chr.: Fra det gamle Middelfart. Middelfart, 1938-1941. 2 bd.
 • Dragsbo, Peter og Harriet Merete Hansen: Middelfart fra færgeby til broby. Middelfarts historie 1200-1940. Odense Universitetsforlag, 1996. 312 s.
 • Hjort, Per: Øen. En bog om Fænø. Forlaget Cervus, 2004. 192 s.
 • Mosegaard, J.P.: Middelfart By. (i: Fynske Byer og deres Mænd. National-Forlaget 1917, s. 5-89). - Også i digital udgave.
 • Suhr, Marie: Minder fra Middelfart. Udgiverselskabet i Middelfart, 1971. 77 s.

Mjolden (Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt)

 • Nielsen, Jens H. (red.): Indbyggerne i Mjolden sogn 1840. Æ Armhus, 1986. 80 bl.
 • Rank, Hans Jacob: Forballum. En værftslandsby mellem Marsk og Geest. Lokalhistorisk Forening for Døstrup og Mjolden Sogne, 2017. 94 s.

Mollerup (Morsø Sønder Herred, Thisted Amt)

 • Schmidt, August F. & Poul Rasmussen: Frøslev og Mollerup Sognes Historie. Eget Forlag, 1955. 215 s.

Moltrup (Haderslev Herred, Haderslev Amt)

 • Bonde, Karin med bidrag af: Mariane Gottfredsen, Lennart Secher Madsen, Anton Toft: Moltrup sogn. Gårde og huse. Gammelting, 2002. 383 s.

Mors (Morsø Nørre og Sønder Herreder, Thisted Amt)

 • Schade, C.: Beskrivelse over Øen Mors. Aalborg, 1811. xii, 370 s. (Fotogr. optryk Landbohistorisk Selskab, 1983). - 1811-udgaven også i digital udgave.
 • Schmidt, August F.: Fra Mors. Eget Forlag, 1957-64. 3 bd.

Mosbjerg (Horns Herred, Hjørring Amt)

 • Hedegaard, Ruth: Landsbyen Vogn. En beskrivelse af udviklingen hovedsagelig i 1800-tallet, og en særlig undersøgelse af de ugifte mødres og deres børns forhold. Vendsyssel historiske Museum, 2004. 30 s. + bilag. (Hæfter fra Historisk Arkiv, 12).

Mou (Fleskum Herred, Ålborg Amt)

 • Kristensen, Poul Erik: Sejlflod kommunes historie 1841-1970. Lokalhistorisk Forening for Sejlflod Kommune i komm. hos Forlaget Juno, 1982. 4 bd. [Heri om Mou sogn].
 • Pedersen, N.C.: Om Mou sogn. Redaktionsudvalg: Rigmor Sørensen m.fl. Lokalhistorisk Forening for Sejlflod Kommune, 200-. 138 s. (N.C. Pedersens erindringer, 2).
 • Værnfelt, Kristian: Mov Sogn. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred bd. 14, 1945, s. 133-42). - Også i digital udgave

Munke Bjergby (Alsted Herred, Sorø Amt)

 • Christensen, J.V.: Træk af Munkebjergby og Bromme Sognes Historie gennem Tiderne. (i: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie, bd. 8 s. 127-177. Særtryk af Ringsted Folketidende. Ringsted, 1931). Også i digital udgave.
 • Sørensen, Niels G.: Om Munke Bjergby sogn i Sorø kommune og lidt om egnen deromkring. Lokalhistorisk Arkiv Stenlille, 2011. 92 s.

Munkebjerg (Odense Herred, Odense Amt)

 • Berthelsen, Anders W.: Hunderup-Munkebjerg bogen. Forlaget Skulkenborg, 1997. 104 s.
 • Berthelsen, Anders W.: Hunderup og Munkebjerg. Forlaget Skulkenborg, 2014. 191 s.

Munkebo. (Bjerge Herred, Odense Amt)

 • Dræby din landsby. Dræby Beboerforening, 1997. 35 s.
 • Engelstoft, C.T.: Munkebo Sogns Historie. (i: Samlinger til Fyens Historie og Topografi bd. 9, 1884, s. 350-85). - Også i digital udgave.
 • Nederland, Ole: Det gamle Munkebo. Kertemindeegnens Museer, 2002. 203 s.
 • Reichstein Rasmussen, Ellen m.fl.: Munkebos forvandling. Fra landsby til værftsby. Foreningen Munkebo Bøger, 2000-2007. 2 bd.

Musse Herred (Maribo Amt)

 • Krarup, Preben: Musse Herred. Mursten i Danmarks hus. Lollands Arkiv, 1989. 18, 47, 12 s. (Af provinsen Lollands krønike, 1-3). - Samlet udgave af hans: Maribo - Lollands hjerte ; Musse Herred og Sakskøbing ; Nysted, Aalholm og Europa.

Mygdal (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt)

 • Bjergby og Mygdal – glimt og spor af livet i de to sogne. Redaktion: Finn Abildgaard … [et al.]. Bjergby-Mygdal Lokalhistoriske Forening, 2012. 175 s. - Udg. i anledning af foreningens 25-års jubilæum.

Møborg (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Møborg Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 216-245). - Også i digital udgave.

Møn (Mønbo Herred, Præstø Amt)

 • Jensen, J.: Historisk-topografisk Beskrivelse over Møen. J. Jensens Forlag, 1866. 229 s. - Også i digital udgave

Mønsted (Fjends Herred, Viborg Amt)

 • Mønsted Sogn. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 11-30).

Mørdrup (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Damgaard, Kjeld og Sven Raagaard: Espergærde, Mørdrup og Tibberup før og nu. Espergærde Byforening, 2014. 132 s.

Mørke (Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt)

 • Lokalhistorisk Samling (Mørke): Mørke sogn i gl. tid. Lokalhistorisk Samling, 1990. 123 s.

Mørkhøj (Sokkelund herred, Københavns amt)

 • Dam, Lone og Vibeke Filipsen og Eva Molin: Da vi var bønder. Gladsaxe-gårdenes historie. 2. udg. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune, 2008. 151 s.
 • Hermann, Arne J.: Da Mørkhøj var en idyllisk landsby. Baseret på erindringsskitser af Charles Thøgersen. (i: Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. Årbog 2000-2001, 35. årg., s. 87-99).

Måbjerg (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt)

 • Frølund, L.Ch.Th.: Maabjærg Sogn før og nu. 1875. - Genoptr. 1962. - 1875-udgaven også i digital udgave.
 • Maabjerg Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 227-236). - Også i digital udgave.

Måløv (Smørum Herred, Københavns Amt)

 • Dahl Hansen, Bente: Måløv. En by på landet. Ballerup Stadsarkiv, 1997. 287 s.
 • Pedersen, Axel H.: Af Ballerup-Måløv historie. 2. udg. I komm.: Juristforbundets Forlag, 1973. 174 s. - 1. udg. 1945.

Mårslet (Ning Herred, Århus Amt)

 • Mårslet - her hvor vi bor. Et udvalg af lokalhistoriker Hans Møllers skrifter om Mårslet. Red.: Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen m.fl. 2. udg. Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening, 2018. 312 s. [Tidligere: 1. udgave. 2014].
 • Landbrugsejendomme under Maarslet Sogn. Kilde: AARHUS AMT. Topografisk Historisk Haandbog. Bind II. Udgivet af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1949.
 • Dalsgaard Mikkelsen, Anne Marie: Fortællinger fra Langballe By og Bakke. Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening, 2008. 55 s. - Omslagstitel: Mårslet - her hvor vi bor.
 • Møller, Hans: Landsbyen Hørret. Om den gamle landsby og dens overgang fra bondesamfund til bysamfund fra midten af 1900-tallet. Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening, 2000. 54 s. - Også i digital udgave.

Mårum (Holbo Herred, Frederiksborg Amt)

 • Andreasen, Alfr.: En skildring fra Mårum og Græsted sogne. Oplevelser undervejs. Hillerød, 1964. 119 s.

Mårup (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt)

 • Damgaard Rasmussen, Erik: Lønstrup - hav og folk. Hjørring, 1982. 74 s.
 • Færch, Kirsten: Lønstrup fra fiskerby til ferieby. Hjørring, 1992. 30 s.
 • Loerges, Margrethe: Den lille by ved havet. Et portræt af Lønstrup. Hjørring, 1977. 165 s.
 • Vestergaard, Evanthore: lønstrup.dk. Med havet som nabo. forlaget nordkraft, 2015. 96 s.

Nakskov (Lollands Nørre Herred, Maribo Amt)

 • Haugner, C.C.: Nakskov købstads historie. 1934-36. 3 bd. [Bd 1: Sankt Nikolai kirke. Byen fra middelalderen til 1660. Bd 2: Tiden fra 1660 til 1800. Bd 3: Tiden fra 1800-1914]. - Også i digitale udgaver:Bd 1. Bd 2 Bd 3.

Haugner, C.C.: Nakskov købstads historie. 2. rev. udg. 1944-45. 2 bd. - Bd 1: Borgervirke og borgerkår fra middelalderen til Enevældens ophør. Bd 2: Kirke og kloster. Skolerne. Gamle gader og gårde. De sidste 100 år.

Navr (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt)

 • Graugaard, Esben & Rigmor Lillelund: Naur sogn 1600-1900. Portræt af et vestjysk sogn og dets mennesker fra enevælde til andelstid. Holstebro Museum, 1992. 344 s.
 • Navr Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 241-255). - Også i digital udgave.

Nebbelunde (Fuglse Herred, Maribo Amt)

 • Kroman, Erik: Bukkehave - en Landsbys Historie. (i: Lolland-Falsters Historiske Samfund. Årbog, 1967, s. 5-26).

Nebel (Voer Herred, Skanderborg Amt)

 • Hagerup, Steen: En historisk vandring nord for Horsens. Gennem Vær, Nebel og Hansted sogne. Andreas Hansen Bogtryk/Offset, 1983. 106 s.

Nees (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Nees Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 245-261). - Også i digital udgave.
 • Dam, N. Jensen: Af Nees sogns historie. (i: Hardsyssels Årbog 1968, s. 181-86). - Også i digital udgave.
 • Lykke, Peder Nielsen: Fra Nees Sogn i gamle dage. (i: Hardsyssels årbog bd. 56, 1962, s. 68-100). - Også i digital udgave.
 • Pedersen, Karl: Nees sognehistorie. Eget Forlag, 2008. 255 s.

Nibe (Hornum Herred, Ålborg Amt)

 • Færgeman, T.V.: Nibe Købstads Historie 1727 - 19. December - 1927. + Tillæg. Aalborg Stiftsbogtrykkeri, 1927-28. 51, 16 s. - Også i digital udgave.
 • Klitgaard, C.: Nibe. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred bd. 27, 1938, s. 141-154). - Også i digital udgave.
 • Larsen, Dagmar: Kulturbilleder og Typer fra Nibes Glansperiode i Slutningen af det attende og Begyndelsen af det nittende Aarhundrede, 1926, 272 s. - Også i digital udgave.

Niløse (Merløse Herred, Holbæk Amt)

 • Mogensen, Jørgen: Niløse sogn. Kulturelt Samråd i Dianalund Kommune, 2001-2002. 2 bd. ( Langs Landevej 255. Dianalund Kommunes historie på tværs, bd. 9-10).

No (Hind Herred, Ringkøbing Amt)

 • No Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Bidrag til Hing Herreds Historie og Topografi. Ringkjøbing, 1896, s. 49-52). - Også i digital udgave.
 • Susgaard, Kr.: No sogn gennem skiftende tider. Eget Forlag, 1974. 405 s.
 • Susgaard, Kr.: Træk af No sogns historie. (i: Hardsyssels Årbog 1964, s. 168-207). - Også i digital udgave.

Nordborg (Als Nørre Herred, Sønderborg Amt)

 • Egn og by i århundreder. Nordborg 92 jubilæumsskrift. Red. af Inge Adriansen, Steen W. Andersen og Henrik Fangel (ansv.). Historisk Samfund for Sønderjylland, 1992. 40 s.
 • Andersen, Boye og Vibeke Andersen: Nordborg. Historien om Nordborg med tråde helt frem til vor egen tid. Historisk Samfund for Als og Sundeved, 1984. 137 s. (Fra Als og Sundeved, hft. 62).
 • Raben, J.: Folkeminder fra Nordborg og Oksbøl Sogne. 1948. 109 s. (Fra Als og Sundeved 25).
 • Raben, J.: Nordborg igennem 800 Aars skiftende Historie. F.C. Eggerts Bogtrykkeri, 1929. 121 s. (Foto-optryk. H.C. Lorenzen, 1986). - Indhold: Nordborg Slot i Tiden fra omkring 1150-1622 ; Nordborg Slot og Hertugdømmet Nordborg 1622-1729 ; Tiden efter 1730 ; Tontoft Kirke og Minder fra Nordborg By ; Udpluk af Nordborg gamle Kirkebog.

Nordby (Skast Herred, Ribe Amt)

 • Guldberg, Mette: Nordby i 1700-tallets slutning. (i: Sjæk’len 1999, s. 8-17).
 • Hansen Clausen, Peder: Fanøbogen. Nedskrevet af Kapt. Peder Hansen Clausen, Nordby, Fanø i 1911. Max E. Clausen, 1975. 184 s. - På omslaget: Optegnelser og erindringer om Fanøs fortid.

Se også: Kromann, N.M.: Fanøs Historie. Eget Forlag, 1933-34. 3 bd. (Fotogr. optr. BYGD, i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, 1982).

Nordby (Samsø Herred, Holbæk Amt)

 • Hansen, Jakob M.: Af Nordby sogns historie. 1969. 423 s.
 • Kornmaaler, Chr.: Husmænd og håndværkere i Nordby sogn. Samsø Boghandel, 1974. 229 s.

Nordrupøster (Ringsted Herred, Sorø Amt)

 • Rasmussen, Niels Fr. ... [et al.]. Om liv og virke i Nordrup-Farendløse 1800-1970. Ringsted, 1970. 97 s,

Nors (Hillerslev Herred, Thisted Amt)

 • Karlsen, Bernt (red.): Nors Tved. Fortid og nutid. Nors-Tved Borgerforening, 2001. 335 s.

Notmark (Als Sønder Herred, Sønderborg Amt)

 • Raben, J.: Fra Notmark Sogn. 1936. 65 s. (Fra Als og Sundeved 11).

Nustrup (Gram Herred, Haderslev Amt)

 • Nørgaard, Lars: Fra Nustrup sogn. Haderslev 1902. 33 s. [Indhold: Jordbundens Dannelse. Oldtidsminderne. Færdselsvejene. Molbohistorier. Sagn og Sandhed.]
 • Steffensen, Steffen: Nustrup sogn. Vojens, 1971. 199 s.
 • Worsøe, Hans: Glimt fra Gabøl bys fortid. (i: Sønderjydsk månedsskrift, 1963, årg. 39, s. 121-136).

Nyborg (Vindinge Herred, Svendborg Amt)

 • Bogen om Nyborg. Nyborg Turistforening, 1910. 52 s. - Også i digital udgave.
 • Hahn-Thomsen, Preben: Nyborg i 800 år, 1171-1971. Schønemann, 1971. 2 bd.
 • Porsmose, Erland og Mette Ladegaard Thøgersen: Nyborg. Danmarks riges hjerte. Østfyns Museer, 2015. 2 bd. (267 og 315 s.)

Nybøl (Nybøl Herred, Sønderborg Amt)

 • Jørgensen, Chr. og Peter Petersen: Fra Nybøl herred og sogn. Historisk Samfund for Als og Sundeved, 1976. 162 s. (Fra Als og Sundeved, hft. 54).
 • Raben, J.: Minder fra Nybøl Sogn. Historisk Samfund for Als og Sundeved, 1954. 70 s. (Fra Als og Sundeved, hft. 33).

Nyker (Vester Herred, Bornholms Amt)

 • Ipsen, Arne og Eyvind L. Lind: Sogn og seværdighed. Nyker - Sorthat - Muleby i fortid og fremtid. Rønne, 1987. 133 s.
 • Kure, Kr.: Fortegnelse over Gaarde og deres Ejere i Nyker Sogn. U.å. 61 bl.

Nykøbing Falster (Falsters Sønder Herred, Maribo Amt)

 • Nørregård, Georg: Nykøbing på Falster gennem tiderne. Nykøbing F. Kommune, 1977-82. 2 bd. - Del 1: Dronningens by. Del 2: Demokratiets vækst.

Nykøbing Mors (Morsø Sønder Herred, Thisted Amt)

 • Christensen, Chr. Villads: Nykjøbing paa Mors 1299-1899. Udg. af Nykjøbing Byraad. København, 1902. 394 s.

Nylarsker (Vester Herred, Bornholms Amt)

 • Kure, Kr.: Fortegnelse over Gaarde og deres Ejere i Nylarsker Sogn. U.å. 51 bl.

Nyord (Mønbo Herred, Præstø Amt)

 • Nyord. Alle tiders ø. Nyord Lokalhistoriske Forening, i samarb. med Museum Sydøstdanmark, 2018. 120 s. - Udgivet i forbindelse med Nyordsbroens 50-års jubilæum.
 • Byskov, Søren: Nyords rigdomme - et øsamfund i historien. (i: Sjæk'len 2000, s. 84-105).
 • Christoffersen, Erik og Klavs Espen Gruno: Nyord. Lodseri, landbrug og søfart i et øsamfund. (i: Årbog / Historisk Samfund for Præstø Amt, Ny rk. bd. 7 (1967-1974), s. 440-462).
 • Lütchen-Lehn, Kirsten: Nyord - lodsernes ø. Bøger & Papir, Stege, 2011. 77 s. (Nyord skrifter, I).

Nysogn (Hind Herred, Ringkøbing Amt)

 • Jørgensen, Jørg.: Bogen om Ringkjøbing. Holmsland og Holmslands Klit (Søndervig-Hv.Sande) gennem 150 år. Ringkjøbing, 1957. 105 s.

Nysted (Musse Herred, Maribo Amt)

 • Hansen, Carl Adam: Nysted. 1409 - 7. December - 1909. I Anledning af Nysteds 500 Aars Jubilæum. Udgivet af Byraadet, 1909. 66 s.
 • Marstrand, Vilhelm: Nysted bys oprindelse og ældste historie. (i: Lolland-Falsters Historiske Samfunds Aarbog 1950, 6. rk. bd. 2, s. 341-65).

Nysted kommune (Musse Herred, Maribo Amt)

 • Heyn, A.F.: Nysted kommune - historisk set. (i: Lolland-Falsters Historiske Samfunds Aarbog 1984, s. 7-114).

Næsbjerg (Skast Herred, Ribe Amt)

 • Nersbjerg Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Gad, 1862, s. 173-175). - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1985. - 1862-udgaven også i digital udgave.

Næsborg (Slet Herred, Ålborg Amt)

 • Næsborg Sogn. Et glimt af udviklingen. Red.: Christian Mejdahl ... [et al.], Næsborggruppen. Løgstør Lokalarkiv, 2020. 282 s.

Næsby (Odense Herred, Odense Amt)

 • Jacobsen, Hans Henrik: Fra landsby til forstad. Allesø, Broby, Kirkendrup, Næsby, Skovshøjrup. Odense Universitetsforlag, 1977. 362 s.

Næsby (Tybjerg Herred,Præstø Amt)

 • Jensen, Kirsten: Tyvelse pastorat. Lokalhistorisk beskrivelse af eet pastorat, fire sogne og een sognepræst. KJ Historisk Bogproduktion, 1998. 128 s.

Næsbyhoved Broby (Odense Herred, Odense Amt)

 • Veje og gader i Allesø, Broby og Næsby. (i: Allesø - Broby - Næsby Lokalarkiv nr. 13, 1994, s. 1-36).
 • Allesø, R. Chr. Sørensen: En fynsk Sognekommune gennem Tiderne. Træk af Allesø og Næsbyhoved-Broby Sognes Historie. 1916. 162 s., 1 kort. - Også i digital udgave.
 • Jacobsen, Hans Henrik: Fra landsby til forstad. Allesø, Broby, Kirkendrup, Næsby, Skovshøjrup. Odense Universitetsforlag, 1977. 362 s.

Næstelsø (Hammer Herred, Præstø Amt)

 • Krogh Jensen: Næstelsø sogns historie. Næstelsø, Bonderup og Brandelev bylaug, 1984-2009. 2 bd. - Bd. 2: Næstelsø By's Historie.

Næstved (Tybjerg Herred, Præstø Amt)

 • Nielsen, Rasmus: Næstved Købstads Historie. 1925-32. 4 bd. - 1. Del: Næstved under Skovklosters Herredømme. 2. Del: Næstveds Stridigheder med Naboerne 1567-1819. 3. Del: Næstved Kirker. 4. Del: 1536 til ca. 1870.

Nødebo (Holbo Herred, Frederiksborg Amt)

 • Christiansen, Holger: Gadevang. En skovbys historie 1768-1996. Dansk Bladforlag, 1996. 42 s.
 • Richter-Friis, Niels: Nødebo. Forlaget Esrum Sø, 2017. 325 s. (Årbog for Frederiksborg Amts Historiske Samfund for 2017 [i.e. 2018]).

Nølev (Hads Herred, Århus Amt)

 • Nølev Sogn. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 74-87). - Også i digital udgave.

Nørholm (Hornum Herred, Ålborg Amt)

 • Frederiksen, Lars: Bidrag til Nørholm sogns historie. Harald Bang Nielsen, 1978. 170 s. - Bogen er skrevet i 1960.

Nørlem (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Lem sogn (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 13-53). - Også i digital udgave.

Nørre Alslev (Falsters Nørre Herred, Maribo Amt)

 • Jepsen, Bendt: Det var dengang. Glimt fra livet på Nordfalster. Forlaget "Fayesminde", 2006-2012. 5 bd.
 • Stub, Jens C.J.: Nørre Alslev Sogn. (i: Lolland-Falsters Historiske Samfunds Aarbog 1915, s. 110-25).

Nørre Alslev Kommune (Falsters Nørre Herred, Maribo Amt)

 • Nielsen, Frank V.: En storkommune dannes. Nørre Alslev Kommune fra istid til i dag. Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster, 2006. 103 s.

Nørre Asmindrup (Ods Herred, Holbæk Amt)

 • Aarup, Knud: Kirken med de seks Præstegaarde. Af Nørre-Asminderup Sogns Historie. 1939. 51 s.

Nørre Bjert (Brusk Herred, Vejle Amt)

 • Berthelsen, H.P. (red.): Eltang, N. Bjært og S. Vilstrup Sogne. Eltang-Vilstrup Sogneraad, 1955. 329 s.
 • Dahlgren, Inger og Jørgen Fønsskov: Landsbyen Nr. Bjert i 1900-tallet. Kolding Stadsarkiv, 2005. 100 s. - Også i digital udgave.

Nørre Bork (Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt)

 • Fløe, Palle & Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Hemmet, Nørre-Bork, Sønder-Bork og Sønder-Vium Sogne. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. VII, 1878-79, s. 8-66). - Også i digital udgave.
 • Nørre Bork Sogn. (i: Ravnholt, A.: Fra Vester- og Nørre Horne Herreder. Historiske og topografiske Efterretninger. Nr. Nebel, Viggo Nielsens Forlag, 1935, s. 94-111). - Også i digital udgave.

Nørre Borris (Fjends Herred, Viborg Amt)

 • Nørre Borris Sogn - Sparkær. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 229-244).

Nørre Bramdrup (Brusk Herred, Vejle Amt)

 • Før og nu i Bramdrupdam. Lokalhistorisk Forening for Bramdrupdam og Kolding Stadsarkiv, 2008-10. 3 bd.
 • Schmidt, August F.: Fra Bramdrup Sogn og Kolding Landdistrikt. (i: Vejle Amts Aarbog 1950, s. 66-97). - Også i digital udgave.

Nørre Broby (Sallinge Herred, Svendborg Amt)

 • Barløse, Børge L.: Om ejendomsforholdene i Nørre Broby sogn i ældre tid. (i: Fynske Årbøger 1952, s. 333-348). - Også i digital udgave.

Nørre Felding (Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Nørre Felding Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Ulfborg Herred. En historisk-topografisk Beskrivelse. Ringkjøbing, 1900, s. 201-216). - Også i digital udgave.

Nørre Herlev (Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Bohn, Anders: Brødeskovområdets historie. Brødeskov lokalhistoriske forening, 2020. 104 s.
 • Bohn, Anders: Gårdudstykninger til boliger i Brødeskovområdet fra 1958. Gårdhistorie, udstykninger, tilflytninger, landsbyers funktion og liv før og nu. Brødeskov lokalhistoriske forening, 2015. 70 s.

Nørre Herred (Lollands Nørre Herred, Maribo Amt)

 • Haugner, C.C.: Nørre Herreds Historie, Topografi og Statistik. Forfatterens Forlag, 1922. 316 s. - Også i digital udgave.

Nørre Horne Herred (Ringkøbing Amt)

 • Fløe, Palle & Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Nørre-Horne Herred (Ringkjøbing Amt). Gad, 1875. 80 s. - Også i digital udgave.
 • Kristensen, H.K.: Nørre Horne Herred. Egvad Egnshistoriske Samling, 1975. 557 s.
 • Ravnholt, A.: Fra Vester- og Nørre Horne Herreder. Historiske og topografiske Efterretninger. Viggo Nielsens Forlag, 1935. 128 s. - Også i digital udgave.

Nørre Kirkeby (Falsters Nørre Herred, Maribo Amt)

 • Lykke Jensen, Ketty og Birgit Jessen: Nørre Kirkeby Sogn. Falster Nørre Herred. Lommelev - herfra min verden går. Forlaget Uhrskov, 2012. 279 s.
 • Lykke Jensen, Ketty og Birthe Kristensen: Nørre Kirkeby Sogn. Falster Nørre Herred. Nørre Kirkeby, Bannerup og Ravnstrup Ejerlaug - herfra min verden går. Forlaget Uhrskov, 2012. 336 s.
 • Kristensen, Birte og Ketty Lykke Jensen: Nørre Kirkeby Sogn, Falster Nørre Herred. Ketty Lykke Jensen, 2010. 114 s.

Nørre Kongerslev (Hellum Herred, Ålborg Amt)

 • Kristensen, Poul Erik: Kongerslev-Komdrup Kommune 1860-1916. Ivan Eriksens Novelleforlag, 1979. 89 s.
 • Kristensen, Poul Erik: Sejlflod kommunes historie 1841-1970. Lokalhistorisk Forening for Sejlflod Kommune i komm. hos Forlaget Juno, 1982. 4 bd. - Heri om Nørre Kongerslev sogn.
 • Rasmussen, Alexander: Nørre Kongerslev Sogns Beskrivelse og Historie. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred bd. 7, 1930-32, s. 1-58). - Også i digital udgave.
 • Sørensen, Egon: Kongerslevholmene. Eget Forlag, 1975. 16 s.

Nørre Nebel (Vester Horne Herred, Ribe Amt)

 • Kristensen, H.K.: Nørre Nebel og Lydum Sogne. Viggo Nielsen, 1958. 374 s. - Hertil navneregister v. Kaj Christensen, 1991.28 s.
 • Nebel Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred (Ribe Amt). 1865-67, s. 11-22. - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1984. - Udgaven fra 1984 også i digital udgave.
 • Nørre Nebel Sogn. (i: Ravnholt, A.: Fra Vester- og Nørre Horne Herreder. Historiske og topografiske Efterretninger. Nr. Nebel, Viggo Nielsens Forlag, 1935, s. 12-23). - Også i digital udgave.
 • [Nørre Nebel sogn]. (i: Qvesel, Poul: De syv sogne. Blaabjerg kommune 1935-1995. Træk og fortællinger fra vor samtids historie. Blaabjerg Egnsmuseum, 1996. 270 s.).

Nørre Nissum (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Nissum Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 53-81). - Også i digital udgave.
 • Sulkjær, Johan C.: Nørre Nissum Sogn i Skodborg Herred. Silkeborg Venstreblads Bogtrykkeri, 1932-37. 2 bd.
 • Søndergaard Jacobsen, J.: Glimt fra Nørre Nissum sogns historie. (i: Hardsyssels Årbog 1969, s. 71-94). - Også i digital udgave.

Nørre Omme (Hind Herred, Ringkøbing Amt)

 • Nørre Omme Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Bidrag til Hing Herreds Historie og Topografi. Ringkjøbing, 1896, s. 159-168). - Også i digital udgave.
 • Grønbjerg 1897-1997. Grønbjerg Sogneforening, 1997. 135 s.
 • Munk, Thorkild: Abildaa og Fjaldenes historie. Abildaa Beboerforening/Team Lynderup, 1994. 160 s.
 • Munk, Thorkild: Grønbjerg by og land - før og nu. Team Lynderup, 2002. 248 s.
 • Munk, Thorkild: Ørnhøj by og land - før og nu. Team Lynderup, 1998. 276 s.

Nørre Snede (Vrads Herred, Skanderborg Amt)

 • Kjærulf, Ruth og Gudrun Pedersen, Jens Egeskov, William Petersen og Ejner Jakobsen: Det gamle Nørre-Snede. 2. opl. Bankgård, 2007. 298 s. - 1. udg., 2002. Titel på anden titelside: Træk af Nørre-Snede by's historie.
 • Pedersen, Jens E.: Boest - en landsbys historie. [Forlaget Bankgaard], 2006. 397 s.

Nørre Tranders (Fleskum Herred, Ålborg Amt)

 • Olesen, Svend B.: Øster Sundby - en landsby i Aalborg. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred årg. 85, 1996, s. 39-79). - Også i digital udgave.
 • Olesen, Svend B.: Øster Uttrup-gårdenes skæbne. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred årg. 84, 1995, s. 31-60). - Også i digital udgave.
 • Rebstrup, S. Nørretranders Sogn. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. IV, 1872-73, s. 219-248). - Også i digital udgave.
 • Værnfelt, Kristian: Af Nørre Tranders Historie (En by bliver til). Aksel Schølins Bogtrykkeri, 1966. 73 s. Også (i: Fra Himmerland og Kjær herred bd. 27, 1966, s. 5-73). - Også i digital udgave.

Nørre Vedby (Falsters Nørre Herred, Maribo Amt)

 • Strange, Helene: Smaatræk af Gaabenses Historie. (i: Lolland-Falsters Historiske Samfunds Aarbog 1939, s. 61-71).

Nørre Vium (Bølling Herred, Ringkøbing Amt)

 • Nr. Viumbogen. Rids af sognets historie. Team Lynderup, 1999. 576 s.
 • Madsen-Vorgod, N.: Fra Vorgod-Nr. Vium Kommune. Af gamle protokoller 1804-70. (i: Hardsyssels Aarbog 1922, s. 67-121). - Også i digital udgave.

Madsen-Vorgod, N.: Fra Vorgod og Nørre Vium Sogne. (i: Hardsyssels Aarbog 1926, s. 107-39). - Også i digital udgave.

 • Schmidt, August F.: Bidrag til Nørre Vium Sogns Historie. (i: Hardsyssels Årbog 1956, s. 104-26). - Også i digital udgave.

Nørre Ørslev (Falsters Sønder Herred, Maribo Amt)

 • Rasmussen, Ole: Nr. Ørslev By gennem Tiderne. (i: Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog 1920, s. 32-51).
 • Rasmussen, Ole: Nørre Ørsløv Bys's Historie. 1946. 109 s.
 • Rasmussen, Ole og K. Holm Pedersen: Nørre Ørslev bys historie. [Videreført udgave]. Nørre Ørslev Bymandslav , 1990. 176 s. - Udg. i forbindelse med 200-året for påbegyndelsen af Nørre Ørslev bønders frihedskamp.

Nørre Aaby (Vends Herred, Odense Amt)

 • Buch, Hans m.fl.: En by bliver til. Nørre Aaby's udvikling fra landsby omkring 1850 til en driftig stationsby omkring 1920. 2. opl. Nørre Aaby Lokalhistoriske Arkiv, 1994. 96 s.
 • Schovsbo, G.: Bidrag til Nørre Aaby Sogns Historie. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1920, s. 474-87). - Også i digital udgave.

Nørresundby (Kær Herred, Ålborg Amt)

 • Nørresundbys historie 1850-1970. Redaktionsudvalg Johs. E. Tang Kristensen m.fl. Nørresundby byhistoriske Samling, 1983. 440 s.
 • Petresch-Christensen, Chr.: Nørresundbys Historie. Med Bidrag til Egnens Historie. Schultz, 1921-1924. 2 bd. - Bd. 1: Indtil 1701. Bd. 2: 1701-1850. - Fotografisk optryk, 1986. - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2.
 • Værnfelt, Kr.: Træk af Sundby sogns historie. (i: Fra Himmerland og Kjær herred bd. 26, 1965, s. 5-89). - Også i digital udgave.

Nøvling (Fleskum Herred, Ålborg Amt)

 • Christoffersen, Jens: Fra det gamle Nøvling. Beskrivelse af matrikelnumrene i Nøvling. (i: Fra arkivets gemmer. Nøvling Sogns Lokalhistoriske Forening, Gistrup-Nøvling-Visse, 2003, nr. 5, s. 3-14). [Af indholdet: Matrikelkort ca. 1813].

Nøvling (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Understrup, Konrad: Nøvling Sogn. 1923. 119 s. - fotogr. genoptr. som Vildbjerg sogn, Nøvling sogn, Lokalhistorisk akriv for Vildbjerg sogn, 1988. 142 s., 117 s. - Også i digital udgave.


Obbekær (Ribe Herred, Ribe Amt)

 • Kvist, Preben: Obbekjær. [Preben Kvist], 1996. Ca. 170 s.

Odden (Ods herred, Holbæk amt)

 • Møller, Kristian Massey: Oddens historie. Kort fortalt. Forlaget Zar, 2017. 105 s.
 • Nielsen, C.F.: Biographiske Efterretninger om Geistligheden og Lærerstanden i Oddens Pastorat eller Præsternes, Degnenes og Skolelærernes Personalhistorie i Oddens Sogn i Sjælland siden Reformationen, tilligemed en statistisk-topographisk Beskrivelse af Oddens Sogn. 1878. 103 s.

Odder (Hads Herred, Århus Amt)

 • Odder Sogn. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 16-46). Findes også i digital udgave
 • Jørgensen, Ejnar: Træk af slægters spor i Odder Sogn. Erhardt Jensen, 1968. 180 s.
 • Pettersson, Eric: Odder. En by i provinsen. Siesta, 2014. 172 s.
 • Skovfoged, Anne Marie: Omkring bybrønden. Bidrag til Odders historie 1800-1900. Odder, 1977. 88 s.

Oddum/Ådum (Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt)

 • Storgaard Pedersen, P.: Oddum Sogns Historie. (i: Hardsyssels Aarbog 1925, s. 1-53). (Særtryk af Hardsyssels Aarbog 1925 udg. Lindbys Forlag, 1984). - Også i digital udgave.

Odense (Odense Herred, Odense Amt)

 • Odense bys historie. Red. Tage Kaarsted, Hans Chr. Johansen, Niels Oxenvad og Carsten Tofte. Odense Universitetsforlag, 1979-88. 12 bd. [Bd. 1: Fra boplads til bispeby. Odense til 1559. Af Henrik Thrane o.a. Bd. 2: E. Ladewig Petersen, Knud J.V. Jespersen og Leon Tang Jespersen: De fede år. Odense 1559-1660. Bd. 3: Aage Fasmer Blomberg: De magre år. Odense 1660-1700. Bd. 4: Anne Riising: Gudsfrygt og oplysning. Odense 1700-1789. Bd. 5: Hans Chr. Johansen: Næring og bystyre. Odense 1700-1789. Bd. 6: Poul Thestrup, Dorrit Andersen og Niels Oxenvad: Mod bedre tider. Odense 1789-1868. Bd. 7: Per Boje og Henning Nielsen: Moderne tider. Odense 1868-1914. Bd. 8: Anders Monrad Møller og Jørgen Thomsen: Vækst og vagtskifte. Odense 1914-1940. Bd. 9: Jørgen Hæstrup: Krig og besættelse. Odense 1940-1945. Bd. 10: Storby og servicecenter. Odense 1945-1988. Af Sten Nørskov Laursen o.a. Bd. 11: Anne Riising: Emne- og stedregister til Odense bys historie. Bd. 12: Per Grau Møller og Erland Porsmose Christensen: Byen vokser. Odense Kommune i kort.
 • Johansen, Hans Chr. og Poul Thestrup: Odenseejendomme før 1884. Arkivvejledning til ejendomshistorie. Landsarkivet for Fyn, 1989. 200 s.
 • Engelstoft,C.T.: Odense Byes Sognehistorie efter Reformationen. Kjøbenhavn, 1854. 203 s. - Også i digital udgave.
 • Holbeck, H.St.: Odense Bys Historie. Hempelske Boghandel, 1926. 815 s.

Odense, Sankt Hans Sogn (Odense Herred, Odense Amt)

 • Berthelsen, Anders V. Skibhusbogen. 4. udg. Forlaget Skulkenborg, 2009. 120 s.
 • Berthelsen, Anders V. Skibhuskvarteret. Fra landsogn til arbejderbydel. Forlaget Skulkenborg, 2019. 260 s.

Odense, Vor Frue Sogn (Odense Herred, Odense Amt)

 • Lund, Eva: Gårdbeboere i Biskorup og Killerup. 2 landsbysamfund i Odense, Vor Frue lds. Odense, 1992. 58 s.

Ods Herred (Holbæk Amt)

 • Larsen, Dorte og Vivian Ovesen: Trundholm - før og nu. Fra billedsamlingen i Trundholm Lokalhistoriske Arkiv. Trundholm Lokalhistoriske Arkiv, 1987. 98 s.
 • Madsen, Richard (red.): Odsherred - hele Danmark i en Haandevending. Lokalhistorisk Forlag, 1947. 195 s.
 • Nielsen, Hans: Tidens hjul. Egn og Folk ved Sejerø Bugt 1724-1980. Trundholm Lokalhistoriske Forening, 1986. 96 s.

Oksby (Vester Horne Herred, Ribe Amt)

 • Oksby Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred (Ribe Amt). 1865-67, s. 11-22. - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1984. - 1984-udgaven også i digital udgave.
 • Nielsen, N.S. Træk af Livet i Ho-Oxby i ældre Dage, dog væsentligst fra Oxby og Blaavand. (i: Fra Ribe Amt bd. 4, 1915-18, s. 305-335). - Også i digital udgave.

Oksbøl (Als Nørre Herred, Sønderborg Amt)

 • Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn.

Broballe 1. Bundsøvej, Espehøjvej, Fjordvej, Kokhøjvej, Lusigvej, Nedermarksvej, Skolebakken, Skolemarken. Digital udgave.
Broballe 2. Spangsmosevej, Søholmvej, Uglebjergvej, Vikkebjergvej. Digital udgave.

 • Oksbøl Sogn. Oksbøl Sogneforening, 1980-96. 4 bd. - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2. Bd. 3. Bd. 4.
 • Raben, J.: Folkeminder fra Nordborg og Oksbøl Sogne. 1948. 109 s. (Fra Als og Sundeved 25).

Ollerup (Sunds Herred, Svendborg Amt)

 • Bro, Anelise m.fl.: Erindringer fra Ollerup. Tradehouse, 2003. 320 s.

Olsker (Nørre Herred, Bornholms Amt)

 • Kofod, Karl M.: Fiskerlejet Tejn. (i: Bornholmske Samlinger, bd. 7, 1912, s. 159-178). - Også i digital udgave.
 • Kure, Kr.: Fortegnelse over Gaarde og deres Ejere i Olsker Sogn. U.å. 66 bl.

Olstrup (Fuglse Herred, Maribo Amt)

 • Hansen, Marius: Errindlev-Olstrup Sogne, Fuglse Herred. Errindlev Sparekasse gennem 75 Aar. Errindlev Sparekasse, 1947. 207 s.

Omø (Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt)

 • Garboe, Axel: Agersø i Store Bælt med Nabo-Øen Omø gennem Tiderne. 1938. 302 s.
 • Sørensen, Kurt: Omø. Historien om en ø i Storebælt. Bertel, 2005. 28 s.

Ordrup (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Poulsen, Hans Jørgen: Ordrup. Et bysamfund i fortid og nutid. Ordrup Bogforlag, 1997. 107 s.

Orte (Båg Herred, Odense Amt)

 • Hjort, F.: Bidrag til Frøbjergs Historie. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, II. årg., 1914, s. 221-255). - Også i digital udgave.
 • Hjort, F.: Brændholt i Orte Sogn før og nu. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, IV. årg., 1927, s. 329-336). - Også i digital udgave.

Orø (Tuse Herred, Holbæk Amt)

Osted (Voldborg Herred, Roskilde Amt)

 • Fra fæstegård til forstad. 26 ejerlav i 7 sogne i Lejre Kommune. Skribentgruppe: Karl Frandsen m.fl. Lejre Fredningsforening, Lejre Lokalhistoriske Arkiv, 2000. 100 s.
 • Dam-Jensen, Torben og Erik Kildegaard Rasmussen: Osted fortæller ... En historisk beretning om marker, mennesker og meninger i Osted sogn. Osted Bylaug, 1988. 47 s.

Otterup (Lunde Herred, Odense Amt)

 • - og jeg vil ikke bytte. Husmandskolonien i Nislev gennem 25 aar. Nislev Bylav, 1950. 93 s.
 • Egdal, Margit: Otterup. Fra landsby til stationsby. Lokalhistorisk Arkiv for Otterup kommune, 1985. 93 s.
 • Lose, E.V.: Historiske Fortællinger om Skeby og Otterup Sogne. Og til Dels deres nærmeste Omegn især i ældre Tid. Odense, 1900. 209 s. - Genoptr. af Lokalhistorisk Arkiv for Otterup, 1982. - Også i digital udgave.

Oudrup (Slet Herred, Ålborg Amt)

 • Oudrup sogn. (i: Kollerup, Chr.: Vesthimmerlandske sognehistorier. Et bidrag til oplysning om sognene. Løgstør 1964, s. 241-300).

Oure (Gudme Herred, Svendborg Amt)

 • Gudme kommune frem til år 2000. Billeder og historier skrevet på grundlag af personlige erindringer og arkivmateriale fra de sidste 100 år. Samlet ... af: Peder Hegaard Jensen m.fl. Redaktion: Margrethe Schmidt. 2002. 239 s.

Ove (Hindsted Herred, Ålborg Amt)

 • Nielsen, Enevold. Optegnelser og træk fra Vive-Ove-Valsgaard Sogne, Hindsted Herred. 1954. 252 s.

Ovtrup (Morsø Sønder Herred, Thisted Amt)

 • Hovmøller, Johan P.: Af Tæbring, Ovtrup og Rakkeby Sognes Historie. 1928. 51 s. - Også i digital udgave.

Ovtrup (Vester Horne Herred, Ribe Amt)

 • Christensen, Kaj: Outrup sogns kirkebøger - register 1798-1904. Kaj Christensen, 1995. Ca. 210 bl.
 • Kristensen, H.K.: Ovtrup sogn i Vester Horne Herred. 1933-35. 480 s. (genudg. af Blaabjerg Egnsmuseum, 1995). - Hertil navneregister v. Kaj Christensen, 1991. 20 s.
 • Nielsen, Henning m.fl.: Outrup sogn efter 1935. Blaabjerg Egnsmuseum, 1995. 335 s.
 • Ovtrup Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred (Ribe Amt). 1865-67, s. 140-146. - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1984. - Udgaven fra 1984 også i digital udgave.
 • [Ovtrup sogn]. (i: Qvesel, Poul: De syv sogne. Blaabjerg kommune 1935-1995. Træk og fortællinger fra vor samtids historie. Blaabjerg Egnsmuseum, 1996. 270 s.).


Pedersker (Sønder Herred, Bornholms Amt)

 • Pedersker. Kure, Kr.: Fortegnelse over Gaarde og deres Ejere i Pedersker Sogn. U.å. 51 bl.

Pjedsted (Holmans Herred, Vejle Amt)

 • Pjedsted Sogn. (i: Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder. Vejle, 1918, s. 149-179). - Også i digital udgave.
 • Krarup-Sørensen, Bente m.fl.: Pjedsted og Bredstrup - et historisk tilbageblik. Bente Krarup-Sørensen m.fl., i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn, 2010. 140 s.

Povlsker (Sønder Herred, Bornholms Amt)

 • Bender, Henning: Snogebæk - en by tager form. Fra Snogebæks byarkiv 1845-1888. (i: Bornholmske samlinger, IV. Rk., 12. bd., 2018 s. 41-64).
 • Rohmann, Otto: Fra Poulsker sogn. (i: Jul på Bornholm, 1976, s. 28-33).

Præstø (Bårse Herred, Præstø Amt)

 • Berg, R.: Af Præstø bys historie. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt 1952, 1947-52, s. 73-170).
 • Holm, Klavs: Vækst og idyl. Præstø i 1900-tallet. Præstø Lokalhistoriske Arkiv, 2003. 169 s.
 • Nielsen, N.V.: Præstø Købstads og Klosters Historie. For størstedelen efter utrykte Kilder. Gad, 1899. 479 s.

Pårup (Odense Herred, Odense Amt)

 • Larsen, Gunnar m.fl.: Paarup Sogn. Historien om områdets udvikling. Paarup Foreningen, 2000. 47 s.
 • Ramskov Andersen, Karin: Paarup Sogn i billeder. Paarup Lokalhistoriske Arkiv, 2021. 92 s.
 • Ramskov Andersen, Peter: I Odenses skygge. Paarup Sogn og Kommune indtil 1970. Byhistorisk Udvalg, 1999. 327 s.


Rakkeby (Morsø Sønder Herred, Thisted Amt)

 • Hovmøller, Johan P.: Af Tæbring, Ovtrup og Rakkeby Sognes Historie. 1928. 51 s. - Også i digital udgave.

Raklev (Ars Herred, Holbæk Amt)

 • Raklev Sogn. (i: Algreen-Ussing, Frederik: Historisk-topographiske Efterretninger om Arts-Herred. Kallundborg, 1861, s. 8-19). - Også i digital udgave.

Ramløse (Holbo Herred, Frederiksborg Amt)

 • Hansen, Peter og Leif Ziegler: Bogen om Ramløse. Guiden, 2014. 256 s.

Ramme (Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt)

 • Ramme Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 488-508). - Også i digital udgave.
 • Thøgersen, Knud: Præsten som kommunal Mand. Strejflys over Dybe-Ramme Kommunes Historie. (i: Hardsyssels årbog 1907, s. 62-78). - Også i digital udgave.

Randbøl (Tørrild Herred, Vejle Amt)

 • Schaiffel-Nielsen, N.M.: Randbøl. Glimt af et hedesogns historie. Randbøl Sogns Museumsforening, 2000-2011. 3 bd.
 • Randbøl sogn gennem tiderne. Studiekredsen ved Randbøl sogns museum, 1983. 213 s.

Randers (Støvring Herred, Randers Amt)

 • Brunoe, Aage under medvirken af Hilmar Ødum, R.C. Andersen og Povl v. Spreckelsen: Randers. Historisk-topografisk beskrivelse med biografier. Historisk Topografisk Forlag, 1924. 320 s.
 • Jensen, S.: Randers i Fortid og Nutid. Trykt som Manuskript. Udg. af Lærer S. Jensens Enke, 1917. 114 s. - Genoptryk. Oluf Poulsen, 1970.
 • Spreckelsen, Povl v.: Randers købstads historie. Randers Byråd, 1952. 2 bd.

Randlev (Hads Herred, Århus Amt)

 • Randlev Sogn. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 87-120). - Også i digital udgave.
 • Hall, Henning: Skår af Randlev-Bjerager sognes historie. Eget forlag, 1971. 436 s.
 • Hesselbjerg, M.: Gamle Gaardsnavne i Randlev, Hads Herred (i: Århus Stifts Årbøger, 1948 s. 71-82). - Også i digital udgave.
 • Hesselbjerg, M.: Jordfordeling m.v. i Randlev, Hads Herred (i: Århus Stifts Årbøger, 1949 s. 54-75). - Også i digital udgave.
 • Hesselbjerg, M.: Ejendomsforhold og befolkning i Randlev by, Hads herred, 1688-1713 (i: Århus Stifts Årbøger, 1950, s. 96-116). - Også i digital udgave.
 • Hesselbjerg, M.: Landboforholdene i Randlev sogn, Hads herred 1713-1792 (i: Århus Stifts Årbøger, bd. 44, 1951, s. 65-112). - Også i digital udgave.

Ranum (Slet Herred, Ålborg Amt)

 • Nielsen, Karl: Omkring Bjørnholm. Træk af Ranum-egnens historie fra ca. 1750 til 1848. Krejls Forlag, 1984. 167 s.

Ravnkilde (Års Herred, Ålborg Amt)

 • Bak, Anders: Ravnkilde Sogn for hundrede aar siden. Dagbladet Himmerland, 1935. 36 s. - Optryk [201-], 42 s. - Også i digital udgave.
 • Nedergaard, Bodil: Ravnkilde i to tusinde år. Sognehistorisk Arkiv Ravnkilde, 2002. 5 bd.

Ravsted (Slogs Herred, Tønder Amt)

 • Som vi husker det! Ravsted Sogn i ord og billeder. Fortalt og beskrevet af: Andreas J. Lorenzen m.fl. 1991. 188 s.
 • Christensen, Sigfred Nordvalg: Ravsted sogn – træk af dets historie. Eget Forlag, 1981. 132 s. Findes også i digital udgave med titlen: Ravsted sogn: Træk af Fortidshistorien.

Reerslev (Løve Herred, Holbæk Amt)

 • Brandt, Hanne: Det gamle Reerslev - historier fra Reerslev Sogn. Forlaget Almuebøger, 2017. 183 s.
 • Hansen, Hans m.fl.: Historien om "De Reerslev Gaarde". Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune, 2014. 167 s.

Reerslev (Tune Herred, Roskilde Amt)

 • Udsholt, Oscar og Bent Thestrup: Reerslev sogns historie. Eget Forlag, 1989. 197 s. 300 s.

Refsvindinge (Vindinge Herred, Svendborg Amt)

 • Pedersen, Johs. Garnæs: Refsvindinge. Træk af sognets historie. 1964. 173 s.

Rejsby (Hviding Herred, Tønder Amt)

 • Petersen, Niels L.: Dagligliv i Rejsby og Brøns sogne. Historisk Forening og Skærbæk Museum i samarb. m. Forlaget Melbyhus, 2000. (Fra Skærbækegnens Fortid nr. 14, 2000).
 • Troelsen, Svend B.: Rejsby sogns historie. Historisk Samfund for Rejsby Sogn, 1966-1989. 2 bd. - Bd. 3 udkommet 2007 og heri indgår bd. 2.

Resen (Fjends Herred, Viborg Amt)

 • Resen - Sønder Resen Sogn. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 69-90).
 • Tolstrup, Poul: [Resen]. (i: Skive kommunes historie. Skive Museums Forlag, 2001-2003. Bd. 1 s. 195-208. Bd. 2 s. 175-207. Bd. 3 s. 323-348).

Resen (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Resen Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 135-151). - Også i digital udgave.

Rested (Morsø Sønder Herred, Thisted Amt)

 • Mikkelsen, Michael: Af Redsted og Hvidbjerg Sognes Historie. (i: Historisk årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred 1919, s. 53-70. 1920, s. 3-25). - Også i digital udgave: 1919. 1920.

Ribe (Ribe Herred, Ribe Amt)

 • Kinck, J.: Ribe Bys Historie og Beskrivelse. Gad, 1869-1884. 2 bd. - Bd. 1: Indtil Reformationen. Bd. 2: Fra Refdormationen indtil Enevoldsmagtens indførelse (1536-1660).

- Reprografisk genudgivet, 1985. - Også i digital udgave: Bind 1. Bind 2. Bind 3.

Rimsø (Djurs Nørre Herred, Randers Amt)

 • Mogensen, Hans: Hver skimlet skrift - mest fra Rimsø sogn. Hans Mogensen, 1985. 96 s.

Rind (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Rind Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Herning 1827-1927 samt Rind Sogn. Herning 1928, s. 71-80). - Også i digital udgave.
 • Overgaard, Erik: Fjederholt. En landsby og dens udmarker. Part af Rind sogns historie. Eget Forlag, 1992. 129 s.
 • Vestergaard, Oluf: Landsbyen Kollund og omegn. Villadsens Forlag, 1978. 103 s.

Rinds Herred (Viborg Amt)

Rindum (Hind Herred, Ringkøbing Amt)

 • Rindom Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Bidrag til Hing Herreds Historie og Topografi. Ringkjøbing, 1896, s. 176-187). - Også i digital udgave.
 • Susgaard, Kr.: Rindum sogn. A. Rasmussens Bogtrykkeri, 1993. 325 s.

Ring (Tyrsting Herred, Skanderborg Amt)

 • Honore, Erling: Uddrag af Brædstrup By's historie. (i: Årsskrift / Brædstrupegnens Hjemstavnsforening 1987, s. 8-16).

Ringe (Gudme Herred, Svendborg Amt)

 • Hansen, Margrethe: Sødinge fra før til nu. Eget Forlag, 1971. 99, 21 s.
 • Henriksen, H.M.: Ringe Sogn. Historie og Topografi. M. Berthelsen, 1948. 365 s.
 • Leerbech, Hans: Forsøg til en Beskrivelse over Ringe Sogn. Odense, 1826. 130 s. [Fotografisk optryk, Poul Fischer Bogtryk, eksp. Ringe Museum, 1977]. - Originaludgaven også i digital udgave.
 • Stilling, Niels Peter: Fra landsby til handelsby - Ringe på Fyn. (i: Nyt fra stationsbyen 14, 1988, s. 3-25).

Ringgive (Nørvang Herred, Vejle Amt)

 • Mortensen, Rasmus: Fra Vejle Vesteregn. Lindeballe Sogn. Med træk af Gadbjerg og Ringgive Sogns Historie. Vejle, 1929. 255 s.

Ringkøbing (Hind Herred, Ringkøbing Amt)

 • P.N. Frosts Beskrivelse over Købstaden Ringkjøbing. Med biografiske Meddelelser om Dr. phil., Stiftsprovst P.N. Frost af P. Storgaard Pedersen. Ringkjøbing, 1922. 191 s. - Optryk efter Originaludgaven 1817. -Også i digital udgave.
 • Jørgensen, Jørg.: Bogen om Ringkjøbing. Holmsland og Holmslands Klit (Søndervig-Hv.Sande) gennem 150 år. Ringkjøbing, 1957. 105 s.
 • Lindbjerg Nielsen, Carl: Ringkjøbing købstads historie. Ringkjøbing byråd, 1969. 347 s.

Ringkøbing Amt

 • Aldal, J., Arne V. Frandsen, H.C. Hansen, Esbern Jespersen & Magnus J. kirk (udg.): Hjemstavnsbogen for Ringkøbing amt. Skildringer af Fortid og Nutid. 1937. 439 s.
 • Schmidt, August F.: Randbemærkninger til Ringkøbing Amts Historie. (i: Hardsyssels Aarbog 1949, s. 48-64). - Også i digital udgave.

Ringsebølle (Fuglse Herred, Maribo Amt)

 • Svendsen, Ole: Træk af Ringsebølle Sogns Historie. (i: Lolland-Falsters Historiske Samfunds Aarbog 1939, s. 29-59. 1941, s. 146-52).

Ringsted (Ringsted Herred, Sorø Amt)

 • Hansen, Niels-Jørgen: Ringsted - en by i Midtsjælland. Midtsjællands lokalhistoriske Arkiv, 1991-95. 3 bd.
 • Thorsteinsson, Hjalmar: Træk af Ringsteds historie gennem tusind år. Lægeforeningens forlag, 1991. 160 s.

Rinkenæs (Lundtoft Herred, Åbenrå Amt)

 • Brinch, Kaj: Løst og fast om Sandager. En række historier med hele og halve sandheder. Universitas Sandagergensis, 2018. 92 s.

Rise (Rise Herred, Åbenrå Amt)

 • Møller, Torp Friis: Fra Landsbyen Brunde. (i: Fra Rødebro kommune, 2004, s. 61-71).

Rise (Ærø Herred, Svendborg Amt)

 • Landsbyen Lille Rise på Ærø. Nyt opl. Ærø Natur- og Energiskole, 2003. 39 bl. (Videnbase, hæfte 19). [1. udg. 2000].
 • Landsbyen Store Rise på Ærø. Nyt opl. Ærø Natur- og Energiskole, 2003. 35 bl. (Videnbase, hæfte 2). [1. udg. 1996].
 • Eriksen, M.: Rise Sogns Gårde. Fæstere og ejere og deres slægt. Med en indledende oversigt over Ærøs historie af Erik Kroman. Expres Trykkeriet, 1960. 471 s.
 • Bülow Jensen, Kaj: Register til Rise Gaarde. 1962. 26 bl. [Alfabetisk fortegnelse over gårdejerne nævnt i M.Eriksen: Rise Sogns Gaarde].
 • Kristensen, Hans Keld og Erik Thomsen og Edith Vejsnæs: Stokkeby. En landsby på Ærø. Nyt opl. Ærø Natur- og Energiskole, 2003. 36 bl. (Videnbase, hæfte 14). [1. udg. 1999].
 • Sørensen, Karen-Grethe: Landsbyen Olde på Ærø. Nyt opl. Ærø Natur- og Energiskole, 2003. 36 bl. (Videnbase, hæfte 4). [1. udg. 1997].

Risskov (Hasle Herred, Århus Amt)

 • Knudsen, Regnar. Vejlby-Risskov gennem tiderne. Vejlby-Risskov Kommune, 1955. 362 s.
 • Schmidt, August: Riis Skov. 1947. 124 s.

Roholte (Fakse Herred, Præstø Amt)

 • [Roholte sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 17-18, s. 665-688).
 • Poulsen, Martin: Roholte Kirke og Sogn 1441-1941. Festskrift ved Kirkens 500 Aars Jubilæum. 1941. 38 s.

Rolsted (Åsum Herred, Odense Amt)

 • Bendz, Johan Christopher: Efterretninger om Rönninge og Rolfsted Sogne. Hempel, 1820. 157 s. - Fotogr. optryk, Lokalhistorisk Arkiv, Langeskov Bibliotek, 1980. - Originaludgiven også i digital udgave.
 • Jensen, Erik (red.): Rolfsted Sogn. Oversigt over sognets landsbyer og deres beboere, gårde og huse 1664-1794. 1982. 52 bl.

Rom (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Rom Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 183-203). - Også i digital udgave.

Romdrup (Fleskum Herred, Ålborg Amt)

 • Romdrup. Fra Clement til Krag. Lokalhistorisk Forening for Romdrup-Klarup. 1998. 64 s. - Navneliste over borgere i den gamle del af Romdrup. Listen går så langt tilbage som muligt, og frem til ca. 1970. Navnelisten er krydret med små anekdoter om nogle af personerne og illustreret med kort og billeder fra det gamle Romdrup.

Romlund (Nørlyng Herred, Viborg Amt)

 • Højgaard, Line (red.): Romlund sogns historie. Fortalt af egnens beboere. Romlund Sogns Lokalhistoriske Udvalg, i samarb. med Viborg Stiftsmuseum, 2006. 126 s.
 • Løgstrup, Birgit: Jord og mennesker i Vorde, Fiskbæk og Romlund sogne 1688-1800. (i: Fra Viborg Amt årg. 56, 1991, s. 28-55). - Udviklingen i ejendomsstruktur og folketal.

Rorup (Ramsø Herred, Roskilde Amt)

 • Fra fæstegård til forstad. 26 ejerlav i 7 sogne i Lejre Kommune. Skribentgruppe: Karl Frandsen m.fl. Lejre Fredningsforening, Lejre Lokalhistoriske Arkiv, 2000. 100 s.
 • Jensen, Henning: Fra Rorup og Glim Sogne. (i: Aarbog udg. af Historisk Samfund for Københavns Amt 1921).

Roskilde By (Sømme Herred, Roskilde Amt)

 • Fang, Lotte: Roskildes ældre gader og stræder. Med kortbilag fra 1677, 1791, 1832, 1859, 1870, 1896, 1922 og 1929 samt 52 ældre foto. Forlaget Siglev, 95 s.

Roskilde Sankt Jørgensbjerg (Sømme Herred, Roskilde Amt)

 • Fang, Arthur: Sct. Jørgensbjerg. 2. udg. 1972. 196 s. [Genoptryk, Forlaget Brian Christensen, 2013].
 • Fang, Lotte: Fra det gamle Sct. Jørgensbjerg. Siglev, 1988. 143 s.

Rostrup (Hindsted Herred, Ålborg Amt)

 • Johansen, Marius & Hans Kaalö Johansen: Rostrup Sogns Historie. Eget Forlag, 1970. 308 s.

Rougsø Herred (Randers Amt)

 • Sørensen, Ole Friis: Rougsø Herred i slutningen af det 18. århundrede. (i: Østjysk Hjemstavn, 50. årg, 1985, s. 55-67).

Roum (Rinds Herred, Viborg Amt)

 • Hundevadt, Gerda: Det "gamle" Møldrup. I ord og billeder. (i: Årsskrift / Møldrup kommunes lokalhistoriske arkiv 1992, s. 17-48).

Rubjerg (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt)

 • Christensen, Chr. Broen: Træk af Rubjergs historie. (i: Vendsyssel Årbog 1988, s. 95-102).
 • Sortfeldt, Severin Christensen: Rubjerg Sogn i gamle Dage. En historisk topografisk Beskrivelse. Vendsyssel Tidendes Bogtrykkeri, 1923. 109 s. - Også i digital udgave.

Rudkøbing (Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt)

 • Rudkøbing 700 år. Blade af byens historie. Af Helle Ravn m.fl. Langelands Museum og Rudkøbing byhistoriske Arkiv, 1987. 204 s.
 • Gunnarsen, Ad.B.: Rudkøbings Fortid i populær Skildring. R.Chr. Rasmussens Forlag, 1921. 94 s. - Også i digital udgave.
 • Kiilsgaard, Chr.: Rudkøbing. Topografi og bystyre. Udg. af Rudkøbing Byraad, 1949-1974. 4 bd.
 • Kiilsgaard, Chr.: Træk af Rudkøbing Købstads Udvikling gennem de sidste 100 Aar. Med en kort Skildring af Byens Historie indtil dette Tidsrum. Udg. af Komiteen for Rudkøbings 650-Aars Købstadsjubilæum, 1937. 118 s.

Ruds Vedby (Løve Herred, Holbæk Amt)

 • Mogensen, Jørgen: Ruds Vedby sogn. Kulturelt Samråd i Dianalund Kommune, 2003-2005. 3 bd. (Langs Landevej 255. Dianalund Kommunes historie på tværs, bd. 11-13).

Rungsted (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Topsøe-Jensen, Torben: Rungsted - et tidligere fiskerleje. Rungsted Boghandel, 1987. 109 s.

Rutsker (Nørre Herred, Bornholms Amt)

 • Ipsen, Arne og Eyvind L. Lind: Livet i sognet. Folket fortæller om det bornholmske sogn Rutsker – før og efter kommunalreformen 1970. Rønne, 1986. 125 s.
 • Ipsen, Arne: Et Bornholmsk landsogn. Historisk og fortællende rundtur i Rutsker. Bornholms Tidendes Forlag, 2015. 73 s.
 • Kure, Kr.: Fortegnelse over Gaarde og deres Ejere i Rutsker Sogn. U.å. 92 bl.

Ry (Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt)

 • [Om de gamle ejendomme i Ry sogn]. (i: Kousgaard, Palle: Mennesker og landskab i egnen med Danmarks største skov. Bd. 1: De mange bønders land. Forlaget Vinden Vender, 2007, s. 87-105, 179-227).

Ryde (Ginding Herred, Ringkøbing Amt)

 • Jensen, Kaj og Mads Bøge: Ryde Sogn 1796-1996. Fra selvejerbonde til herregårdsbonde. To hundrede års landsbyliv beskrevet. Vestjydsk Forlag, 1997. 359 s.
 • Ryde Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 395-418). - Også i digital udgave. - Også afskrift i digital udgave ved Karen Lindholdt.

Rye (Voldborg Herred, Roskilde Amt)

 • Bisgaard, L.P.: Rye-Sonnerup. Træk af Sognenes Historie. Flensborg, 1941. 143 s.

Ryslinge (Gudme Herred, Svendborg Amt)

 • Henriksen, H.M.: Ryslinge Sogns Historie. Eget Forlag, 1955. 232 s. - Faksimileudgave. Lokalhistorisk Forening for Gislev, Kværndrup

og Ryslinge Sogne, 2015.

Rø (Nørre Herred, Bornholms Amt)

 • Bulmer, Joh.: Fra Rø Sogn. (i: Bornholmske Samlinger 9. bd., 1915, s. 1-27).
 • Kure, Kr.: Fortegnelse over Gaarde og deres Ejere i Rø Sogn. U.å. 47 bl.

Rødby (Fuglse Herred, Maribo Amt)

 • Hansen, Marius: Rødby. Kongernes færgeby gennem 750 år. Udgivet af Rødby Kommune, 1981. 303 s.
 • Haugner, C.C.: Rødby Købstad og Fuglse Herreds søndre Del. Tidende's Forlag, 1928. 448 s. - Også i digital udgave.

Rødding (Frøs Herred, Haderslev Amt)

 • Brændstrup-bogen. Udg. af Brændstrup Hjemstavnsforening, 1980. 204 s.
 • Rødding by i billeder 1850-1930. Billedred. og tekst: Knud Bennetzen m.fl. Rødding Bibliotek, 1978. 132 s.
 • Lund, Niels Aage: Naboer med forskellig lov og ret. Om Røddings gamle gårde i og uden for den kongerigske enklave. Forlaget TMS, 1991.
 • Marcussen, A.J.: Optegnelser fra Rødding by og sogn. Dannevirke, 1912. 126 s. - Også i digital udgave.

Rødding (Nørlyng Herred, Viborg Amt)

 • Mørup, Sigfred: Ingstrup by - at søge historien. (i: Tjele på langs 1998, s.35-53).

Rødding (Rødding Herred, Viborg Amt)

 • Nielsen, A.P.: Af Røddings historie. Ved Niels P. Bjerregård. Skive 1950. 131 s. - Også som tillæg til: Skivebogen 1950.

Rødding Herred (Viborg Amt)

 • Schmidt, August F.: Fra Rødding Herred. (i: Skivebogen bd. 53, 1962, s. 17-28).

Rødovre (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Rødovre 1901-1976. Af Michael Broch m.fl. Rødovre Kommune, 1978. 347 s.
 • Andreasen, Birgit: Rødovre i 100 år. 1901-2001. Rødovre Kommune, 2001. 120 s.
 • Lebech, Mogens: Rødovre - fra bondegårde til højhuse. Rødovre Lokalhistoriske Samfund, 1963. 85 s. - Fotografisk genudgivet 1982.
 • Møller, V.: Fra Brønshøj-Rødovre Sogne. (i: Aarbog udg. af Historisk Samfund for Københavns Amt 1923).
 • Pedersen, Jul: Rødovre Sogn. Bidrag til dets Historie. Rødovre Kommune, 1948. 358 s.

Rømø (Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt)

 • Bundesen, B.: Rømøs Historie. Fortalt i Tekst og Billeder af en af Øens Indbyggere. Bogense, 1949. 44 s.
 • Falk, Fritz Joachim: Rømø - som det var engang. I forfædrenes fodspor. Overs. fra tysk. B&L tryk, 1989. 127 s.
 • Kelm, Bert: Rømø. Et vesterhavspræget samfund. Historisk Samfund for Sønderjylland, 1999-2008. 6 bd.

Bd. 1: Erhverv og boliger.
Bd. 2: Ejendomme i Juvre ejerlav.
Bd. 3: Ejendomme i Kongsmark ejerlav.
Bd. 4: Ejendomme i Kongsmark og Kirkeby ejerlav.
Bd. 5: Ejendomme i Kirkeby ejerlav.
Bd. 6: Personregister, kort og nye oplysninger såvel som rettelser.

 • Petersen, Thade: Rømø. Et Bidrag til Øens Historie og beskrivelse. 1904-05. 56, 55, 51 s. Historisk Samfund for Sønderjylland, 1979. 280 s.
 • Sørensen, H.E.: Rømøs historie. Melbyhus, 1977. 272 s. (2. udg. 1982. 288 s.).

Rønbjerg (Ginding Herred, Ringkøbing Amt)

 • Rønbjerg Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 528-536). - Også i digital udgave.
 • Laustsen, Svend: Estvad-Rønbjerg. (i: Skive kommunes historie. Skive Museums Forlag, 2001-2003. - Bd. 1 s. 175-194. Bd. 2 s. 147-173. Bd. 3 s. 301-322.
 • Laustsen, Svend: Estvad og Rønbjerg sogne. Første del: Hovedtræk af sognenes historie indtil 1880. Skive Museums Forlag, 2000. 404 s.

Rønne (Vester Herred, Bornholms Amt)

 • Rønne købstad i 650 år. Red. af Robert Egevang og Johannes Thoms. Rønne Byforening, 1977. 310 s.
 • Rønne Bogen. Samlet af Emil Ruge og Iver Madsen. Rønne, 1952. 222 s.

Rønnebæk (Hammer Herred, Præstø Amt)

 • Carlsen, Franziska: Noget om og fra Rønnebæk Sogn med Rønnebæksholm. Michaelsen og Tillge, 1861. 343 s. - Også i digital udgave.

Rønninge (Åsum Herred, Odense Amt)

 • Bendz, Johan Christopher: Efterretninger om Rönninge og Rolfsted Sogne. Hempel, 1820. 157 s. - Fotogr. optryk, Lokalhistorisk Arkiv, Langeskov Bibliotek, 1980. - Originaludgiven også i digital udgave.

Rørby (Ars Herred, Holbæk Amt)

 • Ernstsen, H.P.: Historiske Optegnelser fra Rørby Sogn. 1918. 104 s. - Også i digital udgave.
 • Rørby Sogn. (i: Algreen-Ussing, Frederik: Historisk-topographiske Efterretninger om Arts-Herred. Kallundborg, 1861, s. 39-45). - Også i digital udgave.

Rørup (Vends Herred, Odense Amt)

 • Krag, M.G.: Topographie af Gjelsted og Rørup Sogne. Middelfart Museum, 2009. 18 s. Digital udgave.

Rørvig (Ods Herred, Holbæk Amt)

 • Sørensen, Kurt: Nakke. Landsbyen og landskabet, 1. Historien om en Halvø i Isefjorden. Klæbel, 2010. [20] s.
 • Sørensen, Kurt: Nakke - den glemte by. Klæbel, 1981. [12 s.].

Røsnæs (Ars Herred, Holbæk Amt)

 • Refsnæs Sogn. (i: Algreen-Ussing, Frederik: Historisk-topographiske Efterretninger om Arts-Herred. Kallundborg, 1861, s. 20-28). - Også i digital udgave.

Råbjerg (Horns Herred, Hjørring Amt)

 • Gaardboe, A. Peter: Historisk-topografisk Beskrivelse af Raabjerg Sogn. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. III, 1870-71, s. 31-124). - Også i digital udgave.
 • Gaardboe, Peter: Historisk-topografiske beskrivelser af Elling sogn, Raabjerg Sogn og Skagens Landsogn. Red.: Hans Nielsen og Børge Holdt Madsen. Skagen Lokalhistoriske Forening, 2006. 95 s. - Uddrag fra: Fortidsminder fra Vendsyssel. 1893. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. Årgang 1878/1879.
 • Houkjær, Christian: Fra flyvesandets egne. Skagens Avis, 1987. 29 s.
 • Regnar, Jacob: Det nordligste landsogn - Råbjerg. Hjørring, 1967. 30 s. [Privattryk].

Rårup (Bjerre Herred, Vejle Amt)

 • Justesen, Anton og PE Jeppesen: Da morfar var dreng. Rårup, en landsby i 1930’erne. Glud Museums Forlag, 2008. 248 s., 4 kort.
 • Justesen, Anton og PE Jeppesen: 7 historiske fortællinger fra Rårup sogn. Glud Museums Forlag, 2011. 221 s.
 • Justesen, Anton og PE Jeppesen: Tiden før den grå Ferguson. Beretninger og fortællinger fra Rårup sogn. Glud Museums Forlag, 2015. 239 s.
 • Justesen, Anton og PE Jeppesen: Brand, bomber og de nordre torper. Beretninger og fortællinger fra Rårup sogn. Glud Museums Forlag, 2018. 287 s.

Råsted (Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Graugaard, Esben & Rigmor Lillelund: Råsted sogn 1600-1900. Mennesker og hændelser i et vestjysk hedesogn. Holstebro Museum, 1998. 349 s.
 • Secher, C.E.: Ulfborg og Råsted sogne samt Nørre Vosborg. Anno 1867. Bogshoppen, 1998. 55 s. - Fotografisk optryk af kapitler fra: C.E. Secher: Danske Kirker, Slotte, Herregaarde og Mindesmærker. Kbh. : Kousgaard, 1867.
 • Raasted Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Ulfborg Herred. En historisk-topografisk Beskrivelse. Ringkjøbing, 1900, s. 178-191). - Også i digital udgave.


Sahl (Ginding Herred, Ringkøbing Amt)

 • Sale Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 371-395). Også i digital udgave. - Også afskrift i digital udgave ved Karen Lindholdt.
 • Christensen, Anne Sofie Vemmelund: På sporet af Vinderup. Vinderup Egnshistoriske Arkiv og Holstebro Museum, 2015. 189 s. - På omslaget: 150 år for byens tilblivelse.
 • Jensen, Ninna og Helge Weis: Nørregade og Søndergade i Vinderup. En beskrivelse af huse og mennesker. Vinderup, 2017. 144 s.
 • Nielsen, A.C.: Vinderup. Historiske rids i hundredåret for banens åbning. 2. opl. Vinderup Bogtrykkeri, 1965. 51 s.

Sahl (Houlbjerg Herred, Viborg Amt

 • Christensen, J.: Beskrivelse over Sal og Gullev Sogne. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. X, 1884, s. 128-167). - Også i digital udgave.

Saksild (Hads Herred, Århus Amt)

 • Saxild Sogn. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 47-74).

Sakskøbing Landsogn (Musse Herred, Maribo Amt)

 • [Fæstebønderne i Oreby og Rørbæk]. (i: Steenstrup, Norman V. og Poul Jensen: Baroniet Guldborglands Fæstegårde. Forlaget Guldborgland, 1988, s. 37-85).
 • Huse i Sakskøbing på købstadsjord. Red.: Erik Petersen, Bent Jensen. Udg. af Foreningen Forskergruppen Støvmiderne, 2006-2007. 388 s.
 • Sakskøbing i 1000 år. Redaktører: Lise Autzen, Erik Petersen. Foreningen Forskergruppen Støvmiderne, 2012. 217 s.
 • Brandt, Palle: Den lille by vokser. Fra lilleputkøbstad til storkommune. Blade af historien om Sakskøbing og dens omegn i perioden fra 1848 til 2000. Fonden til Sakskøbings Historie, eksp. Lokalhistorisk Arkiv, 2001. 207 s.
 • Thygesen, K.O.: Saxkkjøbing gennem Tiderne. (i: Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog bd. 35, 1947, s. 326-360).

Sall (Houlbjerg Herred, Viborg Amt

 • Baarstrøm, Karl Aage (red.): Sall-bogen. Træk af Sall sogns historie. Skellerup, 1989. 111 s.

Saltum (Hvetbo Herred, Hjørring Amt)

 • Saltum Sogn. (i: Klitgaard, Carl: Hvetbo Herred, bd. 2. Aalborg, Stiftsbogtrykkeriet, 1907, s. 147-273).
 • Jensen, Poul: Saltum , en landsby i forandring. (i: Egnssamlingen. Lokalhistorisk Arkiv & Museum, 2009, s. 60-86).
 • Ottesen, Conrad: Folk i Saltum i årene omkring 1950. Conrad Ottesen, 2016. 152 s.
 • Prebensen, Knud (red.): Vendelbohistorier fra Saltum sogn i gamle dage og Beretninger om Kordals Klit og Kettrup Bjerge. Lokalforlaget Løkken, 2007. 229 s.

Samsø (Samsø Herred, Holbæk Amt)

 • Nielsen, J.P.: Samsøs Historie samt Tunøs Historie. 1946. 252 s.
 • Poulsen, Fredrik: Historiske og kulturhistoriske Efterretninger om Samsø. Martin Truelsens Typogravure og Bogtryk, 1902. 269 s.
 • Roth Andersen, John: Samsø – der ligger en ø. Forfatteren, 1983. 600 s.

Sandager (Båg Herred, Odense Amt)

 • Jensen, Rasmus Jørgen: Nogle Oplysninger og Sandager Næs og dets Beboere. Et Stykke Hjemstavnshistorie. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1933, s. 314-341). - Også i digital udgave.

Sandby (Lollands Nørre Herred, Maribo Amt)

 • Friis Rasmussen, F.O.: Sandby sogn. Lollands Nørre Herred. F.O. Friis Rasmussen, 1993. 128 s.

Sandby (Tybjerg Herred,Præstø Amt)

J* ensen, Kirsten: Tyvelse pastorat. Lokalhistorisk beskrivelse af eet pastorat, fire sogne og een sognepræst. KJ Historisk Bogproduktion, 1998. 128 s.

Sandholts Lyndelse (Sallinge Herred, Svendborg Amt)

 • Krog, Jørgen og Marie Kallehauge (red.): Sandholts Lyndelse. Landsbyen med sammenhold og styrke. Broby Lokalhistoriske Forening, Vester Hæsinge Sandholts Lyndelse Arkiv, 2004-08. 2 bd.

Sankt Jørgens (Sunds Herred, Svendborg Amt)

 • Bredsdorf, Christian Johan: Topografiske efterretninger om Sørup og St. Jørgens Sogn 1808-1853. Sørup-Vestre Lokalhistoriske Arkiv, 1997. 197 s.

Sankt Knuds (Odense Herred, Odense Amt)

 • Lund, Eva: Beboere i det gamle Bolbro. Odense, St. Knuds landsogn. 1990. 41 s.

Sebber (Slet Herred, Ålborg Amt)

 • Andersen, Chr.: Fra Sebber Sogn. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred 1921, s. 58-71). Også i digital udgave
 • Madsen, Ejvind: Sebber sogn dets kirke og dets præstegård. (i: Kristoffersen, Svend Aage (red.): Sebber - Bislev - Ejdrup sogne i fortid og nutid. Sebber - Bislev - Ejdrup sogne, 1974, s. 25-32).

Seden (Åsum Herred, Odense Amt)

 • Frederiksen, Svend: Seden – Træk af sognets historie. Historisk Samfund for Fyns Stift, 1979. 171 s.
 • Frederiksen, Villy: Hvornår skete det?. Seden sogn gennem tiderne. Seden Sogns Lokalhistoriske Arkiv, 2001. 23 s.

Seem (Ribe Herred, Ribe Amt)

 • Mulvad, Søren: Beboelser og beboere i Seem Sogn. Historisk Arkiv i Seem Sogn, 2003. 173 s.
 • Mulvad, Søren: Seem Sogn. Folk og tilskikkelser i 1000 år. Af et grænsesogns historie. Historisk Samfund for Ribe Amt, 1997. 242 s.
 • Nørgaard, Andreas: Træk af Seem Sogns Hjemstavnshistorie. Eget Forlag, 1945. 96 s. (Genoptrykt 1976).

Seest (Anst Herred, Ribe Amt)

 • Schmidt, Aug. F.: Fra Seest Sogn. (i: Fra Ribe Amt bd. 12, 1948, s. 90-102).

Sejerø (Skippinge Herred, Holbæk Amt)

 • Frederiksen, Anders V. Kaare: Rekonstituerede biologiske familier, Sejerø sogn 1663-1813. 2. udg. Dansk Data Arkiv, 1984. 26 s.
 • Nielsen, Rasmus: Sejerø Sogns Historie. Herluf Nielsen, 1923-51. 2 bd. - Genoptr. 1976, 2003.

Sejlflod (Fleskum Herred, Ålborg Amt)

 • Kristensen, Poul Erik: Sejlflod kommunes historie 1841-1970. Lokalhistorisk Forening for Sejlflod Kommune i komm. hos Forlaget Juno, 1982. 4 bd. - Heri om Sejlflod sogn.

Sejling (Hids Herred, Viborg Amt)

 • Lundøe, J.P.: Et Blad af Hids Herreds Historie efter Reformationen. Specielt Sejling-Sinding Sognekald og Sogneforhold. (i: Fra Viborg amt 1945 s. 5-112).

Sejs-Svejbæk (Gjern Herred, Skanderborg Amt)

 • Sognet blev udskilt af Linå Sogn den 10. december 1989.
 • Strunge Jensen, J.C.: Strejftog i Sejs-Svejbæks historie før år 1900. Forlaget Ådalen, 2005. 131 s.
 • Strunge Jensen, J.C.: Svejbæk og Sejs i tiden 1900-1953. Forlaget Ådalen, 2006. 257 s.

Sem (Onsild Herred, Randers Amt)

 • Bach, Bent Bjerre: Blade af vort sogns krønike. Bent Bjerre Bach, 2003-2005. 3 bd. - 80 historier fortalt af "børn" om personer og begivenheder i Sem Sogn, beliggende 9 km. syd for Mariager ( ca. 1920 - 2000).

Sengeløse (Smørum Herred, Københavns Amt)

 • Larsen, Anna: Fra Vadsby og Sengeløse. (i: Fra Københavns Amt 1954, s. 27-76).
 • Sorenius, Peter: Landsbyer i Vestskoven. Herstedvester, Risby, Ledøje, Vridsløsemagle. Danmarkshistorien i Vestskoven, Kroppedal, 2004. 72 s.

Sennels (Hillerslev Herred, Thisted Amt)

 • Hald, P.L.: Ullerupgaardene. (i: Historisk Årbog for Thisted amt 1952, s. 386-396). - Også i digital udgave.
 • Sognegrus. Erindringer fra Sennels Sogn. Sennels Borgerforening, 1993. 139 s.

Serritslev (Børglum Herred, Hjørring Amt)

 • Klitgaard, Carl: Serreslev Sogn. Historisk Samfund for Hjørring Amt, 1957. 100 s.
 • Larsen, Børge: Glimt af begivenheder i Serritslev gennem 100 år. (i: Fra land og by 7, 2000, s. 8-35).
 • Nørrelykke, C.: Sognet. Tegninger: Lars Swane. Serritslev Sparekasse, 1975. 80 s.

Serup (Hids Herred, Viborg Amt)

 • Mikkelsen, J.: Serup Sogn. (i: Aarbog for Lysgaard, Hids med flere Herreder 1919, s. 3-37). - Også i digital udgave.

Sevel (Ginding Herred, Ringkøbing Amt)

 • Sevel Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 418-488). - Også i digital udgave. - Også afskrift i digital udgave ved Karen Lindholdt.
 • Hofmansen, P.K.: Sevel Sogn. Minder og Stemninger. 1949. 45 s. - 3. opl., Vestjydsk Forlag, Vinderup Egnshistoriske Forening, 1982.
 • Kristensen, P.: Om Sevel Sogn. (i: Hardsyssels Aarbog 1908, s. 161-66). - Også i digital udgave.
 • Løvig, Jens P.: Sevel søndre sogn. (i: Hardsyssels Årbog 1953, s. 33-53). - Også i digital udgave.

Siem (Hellum Herred, Ålborg Amt)

 • Christensen, Inger Marie: Siem sogns historie. Siem Forsamlingshus, 2010. 88 s
 • [Siem]. (omtales i: Qvistorff, Helge: Hvor Danmark er smukkere. Bidrag til Skørping kommunes beskrivelse og historie. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1988. 155 s.)

Sigerslevvester (Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Pedersen, Erik: Sigerslevvester Sogn. [Sigerslevvester], 2001. 2 bd.

Sigersted (Ringsted Herred, Sorø Amt)

 • Beyer, Seyer Mahling: En geographisk-historisk og oeconomisk, physisk-antiqvarisk beskrivelse over Bringstrup og Sigersted sogne ved Ringsted med en tragisk fortælling over disse sognes første beboere og folkeslægt, i henseende til deres liv, skiebne og sørgelige tildragelser. 1791. 230 s. Også i digital udgave.


Silkeborg (Gjern Herred, Skanderborg Amt)

 • Silkeborg 1846-1996. Historie, natur, kultur. Redigeret af Troels Andersen m.fl. Silkeborg Bibliotek, 1995. 400 s. (Silkeborg Biblioteks skriftserie, Bd. 13).
 • Bisgaard, Otto: Af Silkeborg Handelsplads' Historie 1860-1900. Den unge By. Silkeborg Centralbibliotek, 1942. 316 s.
 • Dalsgaard Larsen, Keld: Vor kommune Silkeborg. Skabelse, baggrund og aktualitet. Museum Silkeborg, 2016. 208 s.
 • Dreyer, Nanna Hoeg: Litteratur om Silkeborg by 1846-1976. Silkeborg Bibliotek, 1983. 115 s.

Simmelkær (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Hansen, Chr. N.: Vester Sneftrup i Simmelkær sogn. (i: Hardsyssels årbog 1973, s. 81-85). - Også i digital udgave.

Sindal (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt)

 • Rømer, Chr. Munck: Sindal Sogns Historie. 1926. 422 s. (genoptr. i: Sindalegnens lokalhistoriske Forening Bd. 1 (1984). - tillæg, s. 1-56).

Sindbjerg (Nørvang Herred, Vejle Amt)

 • Historien om Lindved. Red. af Henning Lind m.fl. Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Forening, 2005. 214 s.
 • Sindbjerg sogn. (i: Rod og stavn. Træk af 10 sognes historie. Stavnsbåndsudvalget, Tørring-Uldum kommune, 1988, s. 89-102).
 • Jacobsen, T.: De Ulkjær gaarde. 2014. 67 s.

Sinding (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Understrup, Konrad: Sinding Sogn. 1917. 204 s. - Fotogr. genoptryk. af Borgerforeningen for Sinding og Omegn, 1985 sammen med ”Ørre Sogn”.

Sinding (Hids Herred, Viborg Amt)

 • Lundøe, J.P.: Et Blad af Hids Herreds Historie efter Reformationen. Specielt Sejling-Sinding Sognekald og Sogneforhold. (i: Fra Viborg amt 1945 s. 5-112).

Sir (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt)

 • Sire Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 236-241). - Også i digital udgave.

Sjørslev (Lysgård Herred, Viborg Amt)

 • Hansen, Chr. N.: Vester Vandet i Sjørslev sogn. (i: Fra Viborg Amt, 1976, 41. årg., s. 75-94).

Skagen (Horns Herred, Hjørring Amt)

 • Fra fiskerleje til havneby. Skagen 1870-1910. [Ved] Birthe Mosegaard, Annie Mygind, Birthe Mølhave. Dansk Fiskerimuseum i Grenå m.fl., 1986. 138 s.
 • Skagen. Købstad i 600 år. Skagen Lokalhistoriske Forening, 2014. 144 s. [Tidligere offentliggjort i: Skagen Onsdag].
 • Carit Andersen, Poul: Skagen i fortid og nutid. Carit Andersens Forlag, 1980. 162 s.
 • Elsøe Jensen, Jørgen: Fisk, vrag og gæster. Skagens historie. Hasserisstuerne, 2015. 249 s.
 • Gaardboe, Peter Historisk topografisk beskrivelse af Skagens Landsogn. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. V, 1874-75, s. 308-324). - Også i digital udgave.
 • Gaardboe, Peter: Historisk-topografiske beskrivelser af Elling sogn, Raabjerg Sogn og Skagens Landsogn. Red.: Hans Nielsen og Børge Holdt Madsen. Skagen Lokalhistoriske Forening, 2006. 95 s. - Uddrag fra: Fortidsminder fra Vendsyssel. 1893. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. Årgang 1878/1879.
 • Sejlund, Hans: Skagens huse. 117 spændende bygninger og deres historier. Forlaget Corbiz, 2012. 164 s.
 • Thagaard, Chr.: Blade af Skagens historie. Skagen, 1967. 237 s.
 • Litteratur om Skagen - et udvalg fra Søren Abildgaard til Sussi & Leo. Red. af Hans Nielsen. Skagen Lokalhistoriske Forening.

Skalborg (Fleskum Herred, Ålborg Amt)

 • Berg, Knud Erik: Bogen om Skalborg. 2009. 50 s.

Skallerup (Morsø Nørre Herred, Thisted Amt)

 • Hesselager, Erik: Portræt af et landsbysamfund på det vestlige Mors. Historie og Historier. Forlaget Hessel, 2006. 191 s. - Om sognene Dragstrup og Skallerup på Mors.

Skallerup (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt)

 • Broen Christensen, Chr.: Skallerup sogns historie. (i: Vendsysselske Aarbøger 1970, s. 86-152). - Også som særtryk med tit.: Fra Skallerup sogns historie. 70 s.
 • Jensen Jørgensen, Niels: Glimt fra Skallerup og Vennebjerg Sogne i 1800-tallet. Skallerup-Vennebjerg Bibliotek, 1999. 133, 55 s. - Også i digital udgave.

Skals (Rinds Herred, Viborg Amt)

 • Nørgård Nielsen, Ejvind: Fra landsby til stationsbyen Skals. (i: Årsskrift / Møldrup kommunes lokalhistoriske arkiv, 1986, s. 5-19).

Skamby (Skam Herred, Odense Amt)

 • Hansen, Karl: Beretninger om Skamby Sogn. (i: Samlinger til Fyens Historie og Topografi bd. 4, 1867, s. 249-306). - Også i digital udgave.

Skanderborg (Hjermslev Herred, Skanderborg Amt)

 • Klostergaard, Kaj: Skanderborg jernbanestation og købstaden nedenfor 1868-1918. Midtjydsk Forlag, 1983. 109 s.

Skanderup (Anst Herred, Ribe Amt)

 • Christensen, Thomas: Skanderup sogns historie. Red. Af Annette Klitgaard. Lunderskov Kommunes Lokalhistoriske Forening, 1996. 260 s.
 • Lund Hansen, Hans: Nogle undersøgelser over forhold i Skanderup Sogn 1885-1922. (i: Fra Ribe Amt, bd. 17, 1969, s. 177-226). - Også i digital udgave.
 • Nielsen, Johan: Skanderup, Hjarup, Gelballe. Vores lokalsamfund gennem tiden. Budstikken, 2018. 58 s.
 • Nielsen, Johan: Skanderup Sogn gennem tiderne. Især tiden, da skole, kirke og politik formede sogn og sind. 274 s. Digital udgave.
 • Schmidt, August F.: Skanderup Sogn (Anst Herred). Thomsen, 1925-28. 2 bd.

Skanderup (Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt)

 • Heilskov, Chr.: Skanderup Sogn. (i: Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift bd. 13, 1920, s. 88-107. Bd. 14, 1921, s. 1-45).

Skannerup (Gjern Herred, Skanderborg Amt)

 • Sehested, Niels: Holmstol. Om en by i "Det Kåde Sogn" i et halvt årtusinde. (i: Østjysk Hjemstavn, 55. årg., 1990, s. 81-89).

Skarrild (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Degn, Erik og Gert Vestergaard Jensen: Skarrild - en landsby bliver til. Bogen om alle husene 2014. Erik Degn, 2015. 264 s.

Skast (Skast Herred, Ribe Amt)

 • Skadst Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Gad, 1862, s. 7-26). - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1985. - 1862-udgaven også i digital udgave.
 • Madsen, Jesper: Fra Jerne og Skads Sogne (i: Fra Ribe Amt bd. 5-8, 1907-10, s. 55-90). - Også i digital udgave.

Skast Herred (Ribe Amt)

 • Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Med et Tillæg af Fortegnelse over Ribe Stifts Kirker ved Aar 1340. Gad, 1862. 261 s. - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1985. - 1862-udgaven også i digital udgave.

Skeby (Lunde Herred, Odense Amt)

 • Lose, E.V.: Historiske Fortællinger om Skeby og Otterup Sogne. Og til Dels deres nærmeste Omegn især i ældre Tid. Odense, 1900. 209 s. - Genoptr. af Lokalhistorisk Arkiv for Otterup, 1982. - Også i digital udgave.

Skelby (Tybjerg Herred, Præstø Amt)

 • Strange Nielsen, A. m.fl. (red.): Skelby og Gunderslev - træk af sognenes historie. Skelby-Gunderslev Sogneforening, Lokalhistorisk Arbejdsgruppe, 1985. 167 s. - 2. udg. red. af H.J. Heegaard, Svend B. Jørgensen. 2005.

Skellebjerg (Løve Herred, Holbæk Amt)

 • Mogensen, Jørgen: Skellebjerg Sogn I-II. Kulturelt Samråd i Dianalund Kommune, 1998-1999. 2 bd. (Langs Landevej 255. Dianalund Kommunes Historie på tværs, bd. 6-7).

Skibby (Horns Herred, Frederiksborg Amt)

 • Fra det gamle Skibby. Redaktør: Niels Nielsen. (i: Hændt og husket 5, 2011, s. 3-103).
 • Ulriksen, Jens: Den flygtige købstad. Skibby i middelalderen. (i: Romu 2013, s. 27-41). - Også i digital udgave.

Skibet (Tørrild Herred, Vejle Amt)

 • Hvidberg-Hansen, B.: Om Skibet Sogn. En Indberetning fra 1755 af Provst Einsperg. (i: Vejle Amts årbog 1956, s. 29-51). - Også i digital udgave.

Skibsted (Hellum Herred, Ålborg Amt)

 • [Skibsted]. (omtales i: Qvistorff, Helge: Hvor Danmark er smukkere. Bidrag til Skørping kommunes beskrivelse og historie. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1988. 155 s.)

Skinnerup (Hundborg Herred, Thisted Amt)

 • Sørensen, Svend: Skinnerup i 1900-tallet. Niels Agerholm fortæller. Skinnerup Menighedsråd, 2003. 155 s.

Skive (Hindborg Herred, Viborg Amt)

 • Skive - 650 år. Red. af Karen Strøm Hansen. Skive kommune, 1976. 191 s.
 • Bjerregaard, Niels P.: Af Skives Historie. Skive, 1947. 123 s.
 • Simonsen, John og Niels Mortensen: Skive by fra oldtid til nutid. (i: Skivebogen 87. bd., 1996, s. 5-64). - Også som særtryk udg. af Historisk Samfund for Skive og Omegn 1996. 64 s.
 • Sørensen, Esper: Vinde Historier. 1793-1998. Privat udgivelse, 1998. 75 s.

Skivholme (Framlev Herred, Århus Amt)

L* ampe, Jens Kongsted: Skivholme og Skovby sognes historie fra oldtid til nutid. Chronos, 1987. 246 s.

 • Schmidt, August F.: Fra Skivholme Sogn. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1967, s. 7-27). - Også i digital udgave.

Skivum (Års Herred, Ålborg Amt)

 • Jensen, Poula: Skivumbogen. 1988. Scannet og genoptrykt 2006. [151 s.]. Digital udgave.

Skjern (Bølling Herred, Ringkøbing Amt)

 • Johansen, Thomas: Strejftog i Skjern-egnen i 1940'erne. (i: Hardsyssels Årbog 1990, s. 13-28). - Også i digital udgave.
 • Petersen, L.: Gennem Seks hundrede Aar. Af Skjern Sogns historie. Eget Forlag, 1927. 110 s.
 • Petersen, L.: To hundrede Aars Trosliv. Af Skjern Sogns Historie. Lohse, 1926. 154 s.
 • Storgaard Pedersen, P.: Fra Skjernegnen i Pietismens Tid. (i: Hardsyssels Årbog 1908, s. 67-86). - Også i digital udgave.

Skodborg (Frøs Herred, Haderslev Amt)

 • Hermansen, K.M.: Skodborg Sogn i Frøs Herred. 1947. 212 s. - 2. udg. Hjemstavnskredsen for Skodborg Sogn, 1971. 268 s .

Skodborg Herred (Ringkøbing Amt)

 • Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewski, 1894. 568 s. - Også i digital udgave.

Skovby (Framlev Herred, Århus Amt)

 • Lampe, Jens Kongsted: Skivholme og Skovby sognes historie fra oldtid til nutid. Chronos, 1987. 246 s.
 • Schmidt, August F.: Fra Skovby Sogn. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1963, s. 66-78). - Ogaå i digital udgave.

Skovby Herred (Odense Amt)

 • Clausen, S.H.: Bogense Byes og Skovby Herreds Topographi og Historie fra Sagntiden til Nutiden. 1859. 724 s.

Skovlund (Øster Horne Herred, Ribe Amt)

 • Fabricius, Nina: Vestjyske småbyer i udvikling eller afvikling. Skovlund, Gårde og Strellev. Ølgod Museum, 1991. 102 s.

Skovlunde (Smørum Herred, Københavns Amt)

 • Ballerup og Skovlunde. Om dem der var her før os. Fra landsby til stationsby og forstad. Red.: Bente Dahl Hansen. Ballerup Stadsarkiv, 2018. 538 s.

Skrave (Frøs Herred, Haderslev Amt)

 • Kresten Hansen: Skrave sogns historie: Bd: I. Københoved bysamfund; Bd. II: Langetveds historie, med ejerrækker. 1950-1978.
 • Marcussen, A.J.: Optegnelser fra Skrave Sogn, 1913. - Også i digital udgave.

Skrydstrup (Gram Herred, Haderslev Amt)

 • Nielsen, Iver: Skrydstrup vort sogn, hendes hjemstavn. 2000. 187 s.

Skræm (Øster Han Herred, Hjørring Amt)

 • Skjoldborg, Joh.: Kollerup og Skræm sognes tilstand og beskaffenhed for 200 år siden. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi, 2. rk., II. bd. 1889-90, side 257-271). - Også i digital udgave.

Skydebjerg (Båg Herred, Odense Amt)

 • Pedersen, Inge: Skydebjerg's historie i tekst og billeder 1675-2010. Inge Pedersen, 2011. 51 s.

Skyum (Hassing Herred, Thisted Amt)

 • En duft mellem hav og fjord. Sognehistorie fra Hørdum og Skyum sogne. Yde Sørensen, 1993. 2 bd. (458 s.)
 • Historiegruppen af 2003. Mellem disse grønne høje. Sognehistorie fra Hørdum og Skyum sogne. Yde Sørensen, 2005. 279 s.
 • Skyum i gamle dage - i ord og billeder. ... redaktion: Elsebeth Foget og en arbejdsgruppe under Skyum Borger og Forsamlingshus. Yde Sørensens Forlag, 2002. 158 s.

Skælskør (Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt)

 • La Cour, L.F.: Skelskør. Bidrag til Byens Historie. 1932. 175 s.

Skærbæk (Hviding Herred, Tønder Amt)

 • Jensen, Niels: Det gamle Skærbæk. (i: Sønderjysk månedsskrift 55. årg., nr. 7, 1979, s. 238-244).
 • Nielsen, Jens H. (red.): Indbyggerne i Skærbæk sogn omkring 1840. Æ Armhus, 1986. [181], 11, 23 bl.

Skærum (Horns Herred, Hjørring Amt)

 • Gaardboe, Anton: Bidrag til Skærum Sogns Historie og Topografi. Det Jydske Forlag, 1902. 47 s. - Også i digital udgave.

Skærup (Holmans Herred, Vejle Amt)

 • Skærup Sogn. (i: Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder. Vejle, 1918, s. 40-86). - Også i digital udgave.
 • Thomsen, Thorkild og Preben Mikkelsen m.f.l.: Skærup. Spredte træk af sognets historie. Børkop Lokalhistoriske Arkiv, 1999. 452 s.

Skæve (Dronninglund Herred, Hjørring Amt)

 • Dybvad - i dur og mol. Håndværker- og Borgerforeningen for Dybvad og omegn, 1974. 79 s.
 • Jensen, Ing. og P.K. Sørensen: Dybvads Historie. Udgivet i Anledning af Byens 50 Aars Jubilæum 1949. Dybvad, 1949. [uden sidetal].
 • Teisner Nielsen, Lars: Dybvads historie - udviklingslinier 1899-1989. Dybvad Borgerforening, 1989. 44 s.

Skødstrup (Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt)

 • Løgten. Fra bar mark til livlig stationsby 1855-2005. Redaktion: Skødstrup Sogns Egnsarkiv og Løgten-Skødstrup Fællesråd. Forlaget idsign, 2005. 99 s.

Skørping (Hellum Herred, Ålborg Amt)

 • Samlinger til Skjørping Sogns Beskrivelse. (i: Gjerding, Klavs: Bidrag til Hellum Herreds Beskrivelse og Historie. Udg. ved D. H. Wulff. 1890-92, s. 141-175). - Også i digital udgave.
 • [Skørping]. (omtales i: Qvistorff, Helge: Hvor Danmark er smukkere. Bidrag til Skørping kommunes beskrivelse og historie. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1988. 155 s.)
 • Bugge Mortensen, Henrik: Stationsbyen fortæller. Skørping. Forlaget Rebild, 2020. 220 s.
 • Hyldgaard Jensen, Poul Erik: Skørping Stationsby. Skørping, 1982. 168 s.

Skørping Kommune (Ålborg Amt)

 • Qvistorff, Helge: Hvor Danmark er smukkere. Bidrag til Skørping kommunes beskrivelse og historie. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1988. 155 s.

Skåde (Ning Herred, Århus Amt)

 • Fra landsby til forstad. En fortælling om Holme, Højbjerg og Skåde. Red.: Bent Stougaard Nielsen. Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv, 2020. 189 s.
 • Møller Madsen, Børge: Billeder af Højbjergs historie. Fra Skidenpyt til Højbjerg. Aarhus Universitetsforlag, 1997. 42 s.

Skårup (Sunds Herred, Svendborg Amt)

 • Skaarup Sogns Historie. En kreds af Skaarupborgere, 1977. 208 s. - Også i digital udgave.

Slagelse (Slagelse Herred, Sorø Amt)

 • Slagelse bys historie. Skrevet og redigeret af Jette Kjærulff Hellesen ... [et al]. Slagelse Arkiverne og Slagelse Kommune, 2013. 439 s.
 • Arnskov, P.: Bogen om Slagelse. Historiske og topografiske Skildringer af Slagelse gennem Aarene. Slagelse, 1931. 455, xvi s. - Også i digital udgave.
 • Friis, F.R.: Bidrag til Slagelse Bys Historie. Slagelse, 1875. 41 s. - Særtryk af "Slagelse-Posten". - Også i digital udgave.

Slagelse Sankt Mikkel Sogn (Slagelse Herred, Sorø Amt)

 • Severinsen, P.: Slagelse Sankt Mikkels Kirke og Sogn i 600 Aar. Lohse, 1933. 131 s.

Slagelse Sankt Peder Sogn (Slagelse Herred, Sorø Amt)

 • Egø Nielsen, Carsten: Farvel til Sct. Peder! Sct. Peder's landsogn's historie 1949-1970. Carsten Egø Nielsen, 2006. 240 s.

Slagslunde (Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt)

 • Slagslunde - en landsby. Slagslunde og Omegns Borger- og Grundejerforening, 1989. 119 s.

Slangerup (Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Hørupbogen. Redaktion: Hannah Andersen, Knud Andersen, Christian Larsen. Historisk Forening for Slangerup Kommune, 1990. 97 s.
 • Jørgensen, Anne-Marie: Slangerup Landsogn. Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen, 2012. 146 s.
 • Larsen, Christian: Landsbyen Slangerup 1809-1970. Bd. 1: Livet i landsbyen. Historisk Forening for Slangerup Kommune, 1997. 128 s.
 • Nielsen, Alfred E.: Slangerup. Hillerød, 1921. 57 s.
 • Sundbo, Arne: Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie. Frederiksborg Amts Historiske Samfund, 1931-1937. 2 bd. - Bd. 1: Tiden til 1809. Bd. 2: Frederikssunds Historie 1810-70.

Slavs Herred (Ribe Amt)

 • Møller, John M.: Historiske Oplysninger om Slaugs Herred. Kolding, 1914. 368 s. - Genoptrykt, Historisk Samfund for Ribe Amt, 2006. - Også i digital udgave.
 • Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Slavs Herred "Ribe Amt". 1868. 62 s. - Særtryk af Danske Samlinger 3. bd., hft. 4. - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1981. - Også i digital udgave.

Slemminge (Musse Herred, Maribo Amt)

 • Balle, Steen: Et sogn på Lolland. Udg. i samarb. med Lokalhistorisk Arkiv, Sakskøbing, 1979. 159 s

Smerup (Stevns Herred, Præstø Amt)

 • Ellehøj, Jens Peter Jensen: [Smerup sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 13-14, s. 499-524).
 • Kristensen, Niels P.: Bidrag til Lille Torøjes historie. (i: Årbog / Historisk Samfund for Præstø Amt, Ny Rk., bd. 4, 1956, s. 261-286). - Også i digital udgave.

Smidstrup (Holmans Herred, Vejle Amt)

 • Mikkelsen, Preben: Smidstrup. Spredte træk af sognets historie. Børkop Lokalhistoriske Arkiv, 1997. 2 bd.
 • Smidstrup Sogn. (i: Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder. Vejle, 1918, s. 87-148). - Også i digital udgave.

Smollerup (Fjends Herred, Viborg Amt)

 • Smollerup Sogn. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 31-44).

Smørum (Smørum Herred, Københavns Amt)

 • Jørgensen, J.P.: Historiske Optegnelser om Ledøje-Smørum Sogne fra Oldtiden til den nyere Tid. Roskilde, 1925. 68 s. - Også i digital udgave.
 • Nielsen, Inga: Glimt af Ledøje og Smørums tusindårige historie. Vigtige fund og begivenheder. Red.: Inga Nielsen, Linda Boye. Ledøje-Smørum Historisk Forening, 2020. 144 s.
 • Nielsen, Inga: Hove i et historisk perspektiv. (i: Årsskrift 2016 / Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv, s. 4-16).
 • Nielsen, Inga: Smørumnedre i historisk perspektiv. (i: Årsskrift 2019 / Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv, s. 18-31).

Snejbjerg (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Christensen, Peder (red.).: Snejbjerg, Studsgaard, Haunstrup sogne. Udg. af Snejbjerg Sparekasses Legat, 1979. 265 s.
 • Sulkjær, Johan C.: Snejbjerg Sogn. Henrik Erichsens boghandel i komm., 1925-27. 2 bd. - Også i digital udgave: Bd. 1, Bd. 2.

Snesere (Bårse Herred, Præstø Amt)

 • Jensen, Peter: Optegnelser om Snesere Sogn (navnlig i de sidste 2 Aarhundreder). Schultz, 1884. 514, 27 s.

Sneslev (Ringsted Herred, Sorø Amt)

 • Historier om Sneslev sogn Midetsjælland. Forfattere: Grethe Gellert m.fl. Sneslev Sogneforening, 2017. 131 s.
 • Christensen, J.V.: Fra Sneslev i Ringsted Herred. (i: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1920, s. 89-114). - Også i digital udgave.
 • Hansen, Jens E.: Sneslev - et sogn i Midtsjælland. Eget Forlag, 1974. 179 s.

Sneum (Skast Herred, Ribe Amt)

 • Kusk, Jens: Tvillingsogne af Geest og Marsk. Sneum og Tjæreborg. Udg. af et udvalg, 1972-77. 2 bd.
 • Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg Sogne. (i: Fra Ribe Amt 1911-14, s. 413-461). - Også i digital udgave.
 • Sneum Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Gad, 1862, s. 41-64). - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1985. - 1862-udgaven også i digital udgave.

Snoldelev (Tune Herred, Roskilde Amt)

 • Eriksen, Kjeld og Anker Klarskov Larsen og Leif Bo Poulsen. Hastrup - en landsby på Hedeboegnen. Et historisk tilbageblik og en lokalhistorisk beskrivelse af livet i en sjællandsk landsby i midten af 1900-tallet. Samlet og udgivet af Ramsø Lokalhistoriske Forening, 2014. 31 s.
 • Johansen, Marianne: Ramsøbogen. En sognekrønike 1940-98. Ramsø Lokalhistoriske Forening, 1999. 212 s.
 • Klarskov Larsen, Anker og Leif Bo Poulsen og Peter Sylvest: Snoldelev. En lokalhistorisk beskrivelse af en sjællandsk landsby og de forandringer udviklingen fra bondesamfund til industrisamfund har medført for byen og det omliggende sogn. Beskrivelsen dækker hovedsagelig perioden fra 1930-2000. Ramsø Lokalhistoriske Forening, 2016.
 • Mølby, Th. og A.P. Andersen og Søren Sørensen og Sivert Nielsen: Snoldelev – Tune. Træk af Sognenes Historie. Roskilde, 1939. 239 s. - Genoptr. 1980.

Snostrup (Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt)

 • Møhl, K.E.: Beskrivelse over Snostrup og Ølstykke sogne. Lokalhistorisk Forening i Ølstykke, 1975. 28 s.

Snæbum (Onsild Herred, Randers Amt)

 • Sørensen, Søren Christian: Snæbum sogns historie. Samlet og skrevet af cementstøber Søren Christian Sørensen, Sdr. Onsild og skænket til Boldrup Museum (1974). Boldrup Museumsforening, 1977. 36 bl.

Sokkelund Herred (Københavns Amt)

 • Møller, Valdemar: Fra Sokkelund Herred. Haase, 1924. 160 s.
 • Møller, Valdemar: Fra Sokkelund Herred. Ny udg. red. af Peter Eliot Juhl. Imprimatur, 2016. 147 s.

Solbjerg (Hellum Herred, Ålborg Amt)

 • [Solbjerg]. (omtales i: Qvistorff, Helge: Hvor Danmark er smukkere. Bidrag til Skørping kommunes beskrivelse og historie. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1988. 155 s.)

Solrød (Tune Herred, Roskilde Amt)

 • Her levede de. Om folk i 5 sogne på Sjælland. Udgivere: Kurt Hartvig Petersen, Bent Hartvig Petersen. Solrød Kommunes Lokalarkiv, 2016. 398 s. - Om Kirke Skensved, Havdrup, Jersie, Karlstrup og Solrød.
 • Birkegaard, H., O.P. Olsen & P. Petersen (red.): Havdrup-Solrød. Træk af de to Sognes Historie. 1949. 360 s. - 2. oplag. Solrød lokalhistoriske Forening, 1982.
 • Strunge Jensen, J.C.: Solrød Kommunes 5 sogne 1900-1939. Havdrup, Solrød, Jersie, Kirke Skensved og Karlstrup sogne. Før, under og efter 1. verdenskrig. Forlaget Ådalen, 2013. 435 s.
 • Strunge Jensen, J.C.: Solrød Kommunes 5 sogne 1940-1955. Havdrup, Solrød, Jersie, Kirke Skensved og Karlstrup sogne. Forlaget Ådalen, 2007. 350 s.

Sonnerup (Voldborg Herred, Roskilde Amt)

 • Bisgaard, L.P.: Rye-Sonnerup. Træk af Sognenes Historie. Flensborg, 1941. 143 s.

Sottrup (Nybøl Herred, Sønderborg Amt)

 • Raben, J.: Sottrup Sogn. Historisk Samfund for Als og Sundeved, 1955. 71 s. (Fra Als og Sundeved. hft. 34).

Spentrup (Nørhald Herred, Randers Amt)

 • Spentrup og Gassum Sogne. 1982. 32 s.
 • Andersen, Sigrid: Spentrup. Fra landsby til stationsby ... til landsby. Purhus Lokalarkiv, 1991. 20 s.

Spjellerup (Fakse Herred, Præstø Amt)

 • [Spjellerup sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 14, s. 525-544).

Sporup (Gjern Herred, Skanderborg Amt)

 • Christensen, Preben: Farre - før og da. Privat forlag, 2007. 105 s.

Spørring (Vester Lisbjerg Herred, Århus Amt)

 • Landsbyen Spørring. Spørring Beboerforening, 2003. 39 s.
 • Christensen, Marinus: Spørring gennem 700 år. Spørring Borgerforening, 2006. 96 s.

Staby (Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Kaae, Alfred: Staby sogn. Til minde om herremænd, præster, gode kvinder og mænd i sognet og dem fra Skejby. Det sidste sogneråd i Staby sogn, 1972. 469 s.
 • Staby Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Ulfborg Herred. En historisk-topografisk Beskrivelse. Ringkjøbing, 1900, s. 66-114). - Også i digital udgave.

Stadager (Falsters Nørre Herred, Maribo Amt)

 • Thomsen, Grethe: Sundby og Stadager sogn gennem 125 år. (i: Jul på Falster 2005, s. 32-38).

Stadil (Hind Herred, Ringkøbing Amt)

 • Harder, Jan Bak: Bidrag til de vestjyske sogne Tim & Stadil’s historie. Privattryk, 1977. 44 bl.
 • Harder, Jan Bak: Den østlige Graversgaard. Træk af Stadil sogns historie. (i: Hardsyssels Årbog 1982, s. 119-136). - Også i digital udgave.
 • Sand, Kristian: Stadil. Bd. 1: Sognet og menneskene. Udg. af Stadil Sparekasse og Stadil Lokalhistoriske Arkiv, 2013. 552 s.
 • Sand, Kristian: Stadil. Bd. 2: Hvornår var det nu, det var? Udg. af Stadil Sparekasse og Stadil Lokalhistoriske Arkiv, 2013. 400 s.
 • Stadil Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Bidrag til Hing Herreds Historie og Topografi. Ringkjøbing, 1896, s. 53-85). - Også i digital udgave.

Stege (Mønbo Herred, Præstø Amt)

 • Stege i 750 år. Byens historie fortalt af byens huse og byens plan. Redaktion: Erik Büchert, Henrik Ægidius og Rigmor Nielsen. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Møn, 2018. 31 s.
 • Bojsen, F.: Stege Bys Bog 1418-1607 med oplysning om byens - navnlig borgerskabets historie i middelalderen. 1904. 191 s. - Også i digital udgave.

Stenderup (Hatting Herred, Vejle Amt)

 • Stenderup. Landsby. Stationsby. Brikker til Stenderups historie. Udgivet af Historisk Forening for Stenderup og Omegn, 2014. 261 s.
 • Hansen, F.L.: Hjemstavnsbog. Strejflys over Stenderup By og Sogns Historie igennem Tiderne. Jydske Tidendes Bogtrykkeri, 1935. 256 s. (2. opl. Sdr. Stenderup Beboerforening, 1982).

Stenløse (Odense Herred, Odense Amt)

 • Andersen, Ernst: Stenløse sogn 1900-1986. 1986. 97 bl.
 • Balslev, Oluf. Red. af Jørgen Tølløse og Jens Vittrup: Træk af Stenløse og Fangel sognes historie. Uddrag af Pastor Oluf Balslevs artikler i menighedsbladet. Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv, 1995. 118 s.
 • Georgsen, Flemming: Stenløse Sogn. Folketællinger 1787-1801-1834. Odense Herred, Odense Amt, Stenløse, Svenstrup, Volderslev, Lindved. Georgii, 1996. 40 s.
 • Hansen, Folmer: Erindringer fra Volderslev. Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv, 1999. 48 s.

Stenløse (Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt)

 • Andersen, Nils Erik: Stenløse - en stationsby mellem by og land. Om folk, hændelser og erhverv 1880-1950. Stenløse Historiske Forening, 2009. 95 s.

Stenmagle (Alsted Herred, Sorø Amt)

 • Christensen, J.V.: Træk af Stenmagle Sogns Historie. (i: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie, bd. 8 s. 179-241. - Særtryk af Ringsted Folketidende. Ringsted, 1931.
 • Jørgensen, Holger: Træk af Stenmagle sogns historie. (i: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1987, bd. 74, s. 72-99). - Også i digital udgave.
 • Stationsbyen Nyrup 1900-1960. Af Nyrup-gruppen (Holger Jørgensen m.fl.). Lokalhistorisk Arkiv Stenlille, 2016. 78 s.

Stenum (Børglum Herred, Hjørring Amt)

 • Klitgaard, Carl: Optegnelser om Stenum Sogn. (i: Vendsysselske Aarbøger 1951, s. 85-109).

Stenvad (Djurs Nørre Herred, Randers Amt)

 • Mønster, Poul: Bogen om Stenvad. Forlaget Ådalen, 2009. 200 s.

Stepping (Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt)

 • Grøn, Kristian Sølvsten: Glimt af Stepping sogns historie. (i: Koldingbogen, årg. 41, 2011, s. 13-40).
 • Tast, Johannes: Glimt af Stepping og Frørup sognes historie. Eget Forlag, 1982. 96 s.

Stevns Herred (Præstø Amt)

 • Weinwich, Niels Henrich: Beskrivelse over Stevns-Herred i Tryggevælde Amt i Siælland. Schultz, 1798. 168 s. - Også i digital udgave.

Stilling (Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt)

 • Heilskov, Chr.: Stilling Sogn. (i: Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift bd. 18, 1925, s. 72-86). - Også i digital udgave.
 • Leif Køhler Jensen i samarb. med Lisbet Nielsen (red.): Stilling - Gram. Historie og sagn. Stilling Gram Lokalhistorie, 2012. 175 s. - På omslaget: Forlaget Uhrskov.

Stjær (Framlev Herred, Århus Amt)

 • Andersen, Anna: Strejftog i Stjær omkring 1920. (i: Annales / Galten Egnsarkiv, nr. 7, 1987 , s. 17-24).
 • Rasmussen, Jens Eskild: Stjær by og sogns fortid. (i: Østjysk hjemstavn årg. 31, 1966, s. 128-37).

Stoense (Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt)

 • Sigmund, Pia: Skattebølles historie. [Pia Sigmund], 2011. 62 s.

Stokkemarke (Lollands Sønder Herred, Maribo Amt)

 • Stokkemarke sogn. (i: Christensen, Henning Steen: Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse. Brugere og ejere ca. 1750-2000. Bd. 5. Hensch, 2005. 416 s.).
 • Stokkemarke sogn. (i: Haugner, C.C.: Maribo og Fejø Birker. Fuglse Herreds Nordre Del. Tidende's Forlag og Tryk, 1942, s. 7-56 + 303-304). - Også i digital udgave.
 • Holtse, N.: Om gårdenes beliggenhed i Stokkemarke by før udskiftningen. (i: Lolland-Falsters Historiske Samfunds årbog, rk. 7, bd. 3, 1954, s. 307-320).

Store Arden (Hindsted Herred, Ålborg Amt)

 • Uttrup, Viggo: Træk af Ardens historie. Arden Menighedsråd, 1985. 141 s.

Store Brøndum (Hellum Herred, Ålborg Amt)

 • [Om Store Brøndum sogn]. (i: Gjerding, Klavs: Bidrag til Hellum Herreds Beskrivelse og Historie. Udg. ved D. H. Wulff. 1890-92, s. 204-212 + 232-253). - Også i digital udgave.
 • [Store Brøndum]. (omtales i: Qvistorff, Helge: Hvor Danmark er smukkere. Bidrag til Skørping kommunes beskrivelse og historie. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1988. 155 s.)

Store Dalby (Hatting Herred, Vejle Amt)

 • Jacobsen, Jacob: Hedensted og Store Dalby Sognes Historie. Hedensted Bogtrykkeri, 1937. 308 s. - Også i digital udgave.
 • St. Dalby sogn år 2000. (i: Madsen, Jenny: Spredte glimt fra Hedensted kommune. I komm. hos Forlaget Jelling, 2002, s. 236-253).
 • Store Egholm. Se Marstal

Store Fuglede (Ars Herred, Holbæk Amt)

 • Store Fuglede Sogn. (i: Algreen-Ussing, Frederik: Historisk-topographiske Efterretninger om Arts-Herred. Kallundborg, 1861, s. 65-72). - Også i digital udgave.

Store Heddinge (Stevns Herred, Præstø Amt)

 • Store Heddinge før og nu. Redaktion: Viggo Buck m.fl. Stevns Lokalhistoriske Arkiv, 1993-1998. (Stevns Lokalhistoriske Arkiv. Hæfte 1-6).
 • [Store Heddinge Landsogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag 1968-76, hft. 4, s. 131-156).

Store Magleby (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Folketællingen 1845, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Med person- og adresseregister. Dragør Lokalhistoriske Arkiv, 1991. 107 s.
 • Noget om Hollænderbyen. Udg. af Store Magleby kommune i 450-året for hollændernes ankomst til Amager i 1521. Red. og tilrettelagt af Hermann Riber, Dirch Zibrandtsen og Knud Pallesen. 1971. 99 s.
 • Dirchsen, Jan: Hollænderbyen og dens mennesker. Nationalmuseet, 1982. 174 s.
 • Rasmussen, Anna William: Hollænderbyen og Store Magleby Kirke. I komm. hos Kristeligt Dagblads Forlag, 1968. 206 s.
 • Riber, Hermann Regner: Hollænderbyens bomærker. St. Maglebys gårde, deres indretning og ejerforhold. Kastrup Central Forlag, 1975. 208 s.

Store Tåstrup (Merløse Herred, Holbæk Amt)

 • Lundsteen, August Chr.: Fra svundne tider. Skildringer fra St. Taastrup sogn. August Chr. Lundsteen, 1952-1955. 4 bd.

Storring (Framlev Herred, Århus Amt)

 • Schmidt, August F.: Fra Høver. (i: Østjysk hjemstavn, årg. 21, 1956, s. 134-139).
 • Schmidt, August F.: Fra Storring Sogn. (i: Østjysk hjemstavn, årg. 22, 1957, s. 136-43).

Storvorde (Fleskum Herred, Ålborg Amt)

 • Kristensen, Poul Erik: Sejlflod kommunes historie 1841-1970. Lokalhistorisk Forening for Sejlflod Kommune i komm. hos Forlaget Juno, 1982. 4 bd. [Heri om Storvorde sogn].

Strandby (Gislum Herred, Ålborg Amt)

 • Sigvardsen, Sigvard C.: Træk af Strandby Sogns Historie gennem tiderne. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred bd. 27, 1966, s. 160-226). Findes også i digital udgave

Strellev (Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt)

 • Fabricius, Nina: Vestjyske småbyer i udvikling eller afvikling. Skovlund, Gårde og Strellev. Ølgod Museum, 1991. 102 s.
 • Fløe, Palle & Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Strellev og Lyne Sogne. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. VIII, 1880-81, s. 289-302). - Også i digital udgave.
 • Olesen, Anton Andreas: Træk af Strellev sogns historie. Ølgod Museum, 1991. 222 s. - Hertil navneregister v. Kaj Christensen, 1993. 24 s.

Strib-Røjleskov (Vends Herred, Odense Amt)

 • Historien om Strib. Redaktion: Finn L. Fauk. Finn L. Fauk, 2001. 27 s.

Struer (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt)

 • Struers Historie. Fra Vadestedet Struern til Jyllands trediestørste Knudepunkt. Turist- og Erhvervsforlaget, 1947. 68 s.
 • Aldal, J.: Struers Historie til omtrent 1870. Efter trykte og utrykte Kilder. (i: Hardsyssels årbog 1924, s. 65-154). - Også i digital udgave.
 • Hviid, Hugo: Kapitler af Struers historie. Kommunens tilblivelse og førstemænd. UgeAvisen, 1995. 84 s. - Tidligere offentliggjort i "Uge avisen for Struer og omegn".
 • Ravn, Thomas Bloch: Struer. En limfjordsby i historisk profil. Struer Kommune, 1992. 67 s.
 • Sandfeld, Gunnar: Fra en helt anden tid. Struers udvikling fra næsten ingenting til næsten købstad, 1855-1900. 2. udg. Struer Museum 1982, 397 s. [1. udg. 1955].
 • Sandfeld, Gunnar: Nye tider. Struer bliver købstad. 1900-1920. 2. udg. fotografisk genoptryk af originaludgaven. Dalhus, 1987. 399 s. - 1. udg. Struer, Christensens Bogforlag, 1957.

Strynø (Sunds Herred, Svendborg Amt)

 • Hansen, Thorvald: Strynøs Historie. Fortid og Nutid. 1924. 61 s.

Strøby (Stevns Herred, Præstø Amt)

 • Palsted Pedersen, M.: [Strøby sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 7, s. 245-280).
 • Sørensen, Jytte: Strøby. Baggrund, udvikling og skæbner i 17-1800 tallet. Vallø lokalhistoriske arkiv, 1993. 188 s.

Stubbekøbing (Falsters Nørre Herred, Maribo Amt)

 • Bering Liisberg, H.C.: Stubbekøbing gennem Tiderne. P.W. Wulff, 1912. 298 s., tavler.
 • Carstensen, Carl: Stubbekøbing - gennem 25 år. 1954-1979. 1980. 59 s.
 • Henningsen, Sven: Stubbekøbing 1354-1954. København, 1954. 119 s.

Stubberup (Bjerge Herred, Odense Amt)

 • Axelgaard, Tue: Et Bidrag til Hindsholms Historie. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter Bd. 3 1922-25, s. 49-64: Fra Hindsholm for Hundrede Aar siden. S. 246-53: Et lille Bidrag til Hindsholms Historie før Aar 1600. S. 269-74: Om Kvægsygen paa Hindsholm i det 18de Aarhundrede. S. 373-99: Et Bidrag til Hindsholms Historie. Særlig Tiden fra 1578 til 1608. Findes også i digital udgave: s. 49-64. S. 246-53. S. 269-74. S. 373-99.

Studsgård (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Christensen, Peder (red.).: Snejbjerg, Studsgaard, Haunstrup sogne. Udg. af Snejbjerg Sparekasses Legat, 1979. 265 s.

Støvring Kommune (Ålborg Amt)

 • Træk af Støvring Kommunes historie. Udg. af Lokalhistorisk Forening for den tidligere Støvring Kommune. Støvring, 2013. 151 s.

Suldrup (Hornum Herred, Ålborg Amt)

 • Kurinow, Isak: Suldrup by gennem 100 år. En beretning om byens udvikling. Eget forlag, 2005. 66 s.

Sulsted (Kær Herred, Ålborg Amt)

 • Værnfelt, Kristian: Af Sulsted Sogns Historie. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred bd. 28, 1939 s. 41-82). - Også i digital udgave.

Sundby (Morsø Nørre Herred, Thisted Amt)

 • Hvor vejene mødes. Historier fra Sundby og Vildsund. Red.: Thomas Norskov. Forlaget Knakken, 2011. 170 s.
 • Busck, Steen: Et landsbysamfund i opbrud. Tradition og modernisering i Sundby sogn på Mors i tiden 1660-1800. Klim, 2011. 2 bd. (1295 s.). [Doktorafhandling].
 • Schmidt, August F.: Fra Sundby Sogn. (i: Historisk Aarbog for Mors, Bd. 10, 1928, s. 23-48).
 • Tøfting, Karen Marie: Bogen om Sundby. Midagergaard, 2013. 271 s.

Sunds (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Understrup, Konrad: Sunds sogns historie. Herning Folkeblads Bogtrykkeri, 1935. 111 s.

Svallerup (Ars Herred, Holbæk Amt)

 • Svallerup Sogn. (i: Algreen-Ussing, Frederik: Historisk-topographiske Efterretninger om Arts-Herred. Kallundborg, 1861, s. 57-64). - Også i digital udgave.

Svaneke (Øster Herred, Bornholms Amt)

 • Egevang, Robert: Det gamle Svaneke. Nationalmuseet, 1974. 79 s.
 • Egevang, Robert: Svaneke. Historie - huse - borgere. Købstad i 450 år. Byforeningen Svanekes Venner, 2005. 455 s.
 • Egevang, Robert: Svaneke. Guide til byens historie. Byforeningen Svanekes Venner, 1993. 103 s.
 • Lind, Th.: Svaneke bys historie. Red.: Robert Egevang. 3. udg. Byforeningen Svanekes Venner, 2011. 279 s. [Tidl. udg.: 1986].

Svanninge (Sallinge Herred, Svendborg Amt)

 • Krog, Hans og Ole Mortensøn: Gamle gårde og huse i Falsled. Faaborg Kommune, 1975. 39 bl.
 • Krog, Hans & Ole Mortensøn: Det gamle Faldsled. Faaborg Kommune, 1980. 87 s.
 • Mehr, Kaj: Svanninges gamle gårde. Udg. af Svanninge Folkemindesamling, 1993. 72 s.
 • Skaef, Bent Hansen: Svanninge-krøniken. Ni strejflys gennem et sogns fortid : begivenheder og hændelsesforløb gennem tiderne krydret med myter, sagn og pisalliker. Skerninglund, 1996. 80 s.

Svendborg (Sunds Herred, Svendborg Amt)

 • Register over Svendborgs indbyggere 1893. Med indledning af Poul Thestrup. Arkivserien, 1982. 4 bd. (xxii, 698 bl.)
 • Olsen, Johannes: Svendborg Bys Historie. Udg. ved Svendborg Amts Museum. Svendborg, 1919. 549 s. - Også i digital udgave.

Svendborg, Sankt Jørgen Sogn (Sunds Herred, Svendborg Amt)

 • Dejgaard, Knud: Strandhuse, Svendborg, ca. 1900-1950. Knud Dejgaard, 2019. 81 s. - På omslaget: Livet beskrevet gennem virkelige hændelser og en beskrivelse af lodshuset, de tre badeanstalter, de tre købmandsforretninger, fiskeriudsalg, de to bådeværfter, en tømrervirksomhed, de to sommerpensionater, regnelærer Christian Hansen, bademester Joseph Jensen, fiskerkvaserne og bramsejlsskonnerten Zenitha.

Svenstrup (Als Nørre Herred, Sønderborg Amt)

 • Møller, Peter (red.): Svenstrup Kirkesogns Historie. Lokalhistorisk Forening for Svenstrup Sogn, 1989-2004. 3 bd. - På omslaget: Stevning, Svenstrup, Torup, Himmark, Klingbjerg. - Bd 3 red. af Vagn Hesselager ... [et al.].
 • Raben, J.: Gamle Minder fra Svenstrup Sogn. 1932. 67 s. (i: Fra Als og Sundeved 5).
 • Stevning - fra tid til anden. Vi og vore huse. Redaktion: Vagn Hesselager, Hansine Møller. Lokalhistorisk Forening for Svenstrup sogn, 2008. 310 s.
 • Svenstrup - vi og vore huse - fra tid til anden. Inkluderet: Himmark, Torup og Klingbjerg. Redaktion: Inger Marie Christiansen ... [et al.]. Lokalhistorisk Forening for Svenstrup sogn, 2011. 311 s.

Svenstrup (Hornum Herred, Ålborg Amt)

 • Jørgensen, Peter: Landboreformerne. Udskiftningen i Ellidshøj i 1793 og i Svenstrup 1783-1793. Lokalhistorisk Arkiv for Ellidshøj, Godthåb og Svenstrup, 1993. 21 bl.
 • Jørgensen, Peter: Tre himmerlandske sogne - Ellidshøj, Svenstrup og Godthaab Sogne. Lokalhistorisk Forening for Ellidshøj, Svenstrup og Godthaab Sogne, 2010. 138 s.

Svindinge (Gudme Herred, Svendborg Amt)

 • Wilson, Helga: Svindinge. En billedbog fra før verden gik af lave. Svindinge Beboerforening, 2000. 79 s.

Svostrup (Hids Herred, Viborg Amt)

 • Kristensen, S.D.: Svostrup sogns historie. 1948. 84 s. - Nyt optryk Poul Kristensen, 1965.

Systofte (Falsters Sønder Herred, Maribo Amt)

 • Lollike, Herman: Hullebækbogen. Om en lille falstersk landsby. [Eget forlag], 1983. 41 s.

Syv (Ramsø Herred, Roskilde Amt)

 • Gadstrup og Syv sogne. Bruuns Boghandel, 1953. 272 s. (Fotogr. genoptr. Ramsø Lokalhistoriske Forening, 1978).
 • Hansen, Bent ... [et al.]: Træk af Vibys historie i forrige århundrede. En lokalhistorisk beskrivelse af personer, institutioner og virksomheder, der prægede stationsbyen i dele af 1900-tallet. Ramsø Lokalhistoriske Forening, 2012. 78 s. [Bd. 2 af stationsbyens historie].
 • Johansen, Marianne: Ramsøbogen. En sognekrønike 1940-98. Ramsø Lokalhistoriske Forening, 1999. 212 s.

Sæby (Dronninglund Herred, Hjørring Amt)

 • Gregersen, Hans: Sæby - en købstads historie. Højers Forlag, 2008. 223 s.
 • Jakobsen, Ejnar: Blade af Sæbys Historie. Sæby Museum, 1979. 86 s.
 • Ørberg, Paul G. og Ejnar Jakobsen: En by ved havet. Sæby købstads historie. Sæby Kommune, 1970. 2 bd.

Sædder (Bjæverskov Herred, Præstø Amt)

 • Herfølge og Sædder. Dengang og nu. Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, 1993. 104 s. [Fotografier fra det gamle og nye Herfølge-Sædder].

Sædding (Bølling Herred, Ringkøbing Amt)

 • Steengaard, Maren og Anders: Slægters gang i Sædding sogn. Sædding 1998. 239 s.

Sædding (Skast Herred, Ribe Amt)

 • Stoumann, Ingrid m.fl.: Sædding gennem 1000 år. Esbjerg, 1986. 31 s. (Bygd, 17(2), 1986).

Særløse (Voldborg Herred, Roskilde Amt)

 • Gottfredsen, Bent: Bogen om Hvalsø. Natur og kultur, historie og fredning. Egnshistorisk Forening, 1982. 188 s.
 • Gottfredsen, Bent: Hvalsøbogen. Historien om 4 sogne og 24 ejerlaug. Egnshistorisk Forening for Hvalsø, 2005. 162 s.

Særslev (Skovby Herred, Odense amt)

 • Petersen, Jens Åge: Særslev - en landsby på Nordfyn. (i: Sletten. Årsskrift for nordfynsk lokal- og kulturhistorie 2001, s. 5-13).

Søborggård (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Christensen, Jørgen: Søborg - fra mark til by. Hvidbergs Bogtrykkeri, 1967. 33 s.

Søby (Båg Herred, Odense Amt)

 • Carlsen-Skiødt, J.C.A.: Nogle historiske Oplysninger om Søby-Turup Sogne i Baag Herred. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1933, s.399-446). - Også i digital udgave.

Søby (Ærø Herred, Svendborg Amt)

 • Kristiansen, Bodil: Egnen omkring landsbyen Haven. Ærø Natur- og Energiskole, 2001. 31 bl. (Videnbase - hæfte 21).

Søllerød (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Helweg-Møller, J.: Fra stenalderboplads til forstads-kommune. Træk af Søllerød kommunes historie. 1957. [2. udg. Mogens Funch, 1968. 132 s.].
 • Møller, Viggo Sten: Huse omkring Søllerød Gadekær. Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune, 1985. 51 s.
 • Møller, Viggo Sten: Over til Øverød. Træk af en landsbys historie. København, 1952. 78 s.
 • Nystrøm, Eiler: Søllerød Sogn i Fortid og Nutid. Gad, 1911. 295 s. - Samlet og rev. udg. Gyldendal, 1938. Under titlen: Fra Nordsjællands Øresundskyst, Gentofte, Lyngby og Søllerød Sogne i Fortid og Nutid.
 • Pedersen, Erik Helmer: Bomænd og byfolk i 1700-tallets Søllerød. (i: Søllerødbogen 1984, s. 9-100).
 • Stilling, Niels Peter: Rudersdal i Danmarkshistorien. Fra oldtid til 1900. Rudersdal Kommune, 2018. 664 s.
 • Thueslev, Hans: Gårdmandsliv i landsbyen Holte 1625-1850. Dagligliv i en landsby i Søllerød Sogn gennem mere end 200 år. Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune i samarb. med Søllerød Museum, 1999. 133 s.

Søllested (Lollands Sønder Herred, Maribo Amt)

 • Clausen, Lis: Søllested sogns historiske baggrund koncentreret omkring den landbrugsmæssige udvikling i 1700 & 1800-tallet. Forlaget Skovlænge, 2000. 94 s.

Søllinge (Vindinge Herred, Svendborg Amt)

 • Bøker Hansen, Hans, Birte Fahnøe Lund og Poul Erik Steffansen: Et tilbageblik på Søllinge-Hellerup sogne. Borgerforeningen i Søllinge-Hellerup, 2001. 28 s.

Søndbjerg (Refs Herred, Thisted Amt)

 • Gadegaard, A.: Gårde i Søndbjerg Sogn. (i: Historisk årbog for Thisted Amt 1933, s. 379-83. 1935, s. 72-81. 1968, s. 22-32). - Også i digital udgave: 1933, 1935, 1968.

Sønder Alslev (Falsters Sønder Herred, Maribo Amt)

 • Huse i Hesnæs og Corselitze skovdistrikt. Red. af Ib Brøndsted m.fl. Byggeteknisk Højskole, 1973. 41 s.
 • Lykke Jensen, Ketty: Sønder Alslev og omegn i fortid og nutid. Forlaget Uhrskov, 2011. 354 s.

Sønder Bjert (Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt)

 • Juhl, V. Uldall: Fire gamle Slægter fra Bjært Sogn. Oversigt over Bramsenslægten fra "Elskager", Juhlslægten fra "Bjærtgaard", Lindslægten fra "Skartvedgaard", Uldallslægten fra "Binderupgaard". Kolding, 1948. 259 s.
 • Juhl, V. Uldall: Sønder Bjært Sogn. I komm. hos Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1968. 268 s.
 • Toftegård, Ole Henrik: Gårdene i landsbyen Binderup, Sdr. Bjert Sogn. Johs. Bogh, 1999. Ca. 250 s.

Sønder Bork (Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt)

 • Sønder Bork Sogn. (i: Ravnholt, A.: Fra Vester- og Nørre Horne Herreder. Historiske og topografiske Efterretninger. Nr. Nebel, Viggo Nielsens Forlag, 1935, s. 68-93). - Også i digital udgave.
 • Fløe, Palle & Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Hemmet, Nørre-Bork, Sønder-Bork og Sønder-Vium Sogne. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. VII, 1878-79, s. 8-66). - Også i digital udgave.
 • Kristensen, H.K.: Vide og vedtægt for Sønder Bork Marsk 1639. (i: Hardsyssels Årbog 1932, s. 136-141). - Også i digital udgave.

Sønder Borris (Bølling Herred, Ringkøbing Amt)

 • Kristensen, Jens: Højbys Historie. Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv, 2005. 35 s.
 • Lundsgaard, Chr.: Borris Sogn og dets beboere 1688-1988. Eget forlag, 1989. 468 s. - Hertil Indholdsfortegnelse ... udarb. af Ove Navntoft Enevoldsen. Eget Forlag, 1997. Indeholder: Indholdsfortegnelse over personer og, Indholdsfortegnelse ... efter gade/vej navne og numre samt matrikkel numre. 17, 13 s.

Sønder Broby (Sallinge Herred, Svendborg Amt)

 • Næraae, Knud Pedersen: Sønder Broby Sogn. (i: Fra Fyns Fortid. Samlinger og Studier. Udg. af G.L. Wad, 1921. Bd. 3, s. 1-58).

Sønder Dalby (Fakse Herred, Præstø Amt)

 • [Sønder Dalby sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 21, s. 827-840).
 • Majvang, Arne: Dalby og Tureby Sognes Historie. Østsjællands Folkeblads Bogtrykkeri, 1960-63. 3 bd.

Sønder Dråby (Morsø Nørre Herred, Thisted Amt)

 • Thomsen, K.K.: Sdr. Draaby Sogns Historie. 1942. 72 s.

Sønder Felding (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Kjær, Jens, Eli Kjær & S.K. Risbjerg Thomsen: Brudstykker af Sdr. Felding sogns historie. Risbjerg Thomsen, 1966. 111 s.
  Anmeldt af Esbern Jespersen i Hardsyssels årbog 1966 s. 151-155. - Også i digital udgave.

Sønder herred (Lollands Sønder Herred, Maribo Amt)

 • Haugner, C.C.: Sønder Herreds Historie. Topografi og Statistik. Tidende's Forlag og Tryk, 1924. 434 s. - Også i digital udgave.

Sønder Jernløse (Merløse Herred, Holbæk Amt)

 • Reingaard, Jørgen: Jørgen Reingaard's efterretninger om Søndrejernløse og Søstrup sogne. Formidlet af Lis L. Larsen. Lis L. Larsen, 1992. 268 s.

Sønder Kongerslev (Hellum Herred, Ålborg Amt)

 • Kristensen, Poul Erik: Kongerslev-Komdrup Kommune 1860-1916. Ivan Eriksens Novelleforlag, 1979. 89 s.
 • Kristensen, Poul Erik: Sejlflod kommunes historie 1841-1970. Lokalhistorisk Forening for Sejlflod Kommune i komm. hos Forlaget Juno, 1982. 4 bd. [Heri om Sønder Kongerslev sogn, bd. 4, s. 94-108].
 • Nielsen, A.C.: Sønder-Kongerslev Sogn. En historisk Skildring. (i: Gjerding, Klavs: Bidrag til Hellum Herreds Beskrivelse og Historie. Udg. ved D. H. Wulff, 1890-92, s. 257-293). - Også i digital udgave.
 • Sørensen, Egon: Kongerslevholmene. Eget Forlag, 1975. 16 s.

Sønder Lem (Bølling Herred, Ringkøbing Amt)

 • Christensen, Svend: Lem by og omegns historie. Lem Borger og Håndværkerforening, 1986. 135 s.
 • Kaae, Alfred: Lem sogn. Et skår af mosaikken Danmark. A. Rasmussen, 1962. 363 s.

Sønder Nissum (Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • A sowns histaarri. Lokalhistorisk Arkiv Sdr. Nissum - Fjand 1978-1988. Lokalhistorisk Arkiv Sdr. Nissum-Fjand, 1988. 28 s.
 • Sønder Nissum Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Ulfborg Herred. En historisk-topografisk Beskrivelse. Ringkjøbing, 1900, s. 8-36). - Også i digital udgave.
 • Dam, N. Jensen: Thorsminde. Fra et beskedet fiskerleje til en moderne fiskerihavn. (i: Hardsyssels Årbog 1969, s. 95-104). - Også i digital udgave.
 • Sørensen, A.: Fortællinger og Sagn om Sønder-nissum Sogn. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. II, 1868-69, s. 291-322). - Også i digital udgave.

Sønder Omme (Nørvang Herred, Vejle Amt)

 • Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877. Oplysningerne hertil er fremskaffet af: Karen Ærbo Jakobsen m.fl. 2002. 2 bd. (64, 57 s.). Findes også i digital udgave.
 • Midtjyske gårde i tekst og billeder. Grindsted kommune. Samlet ... af Nygaard Handel & Forlag. Nygaard Handel & Forlag, 1999. 530 s.
 • Dejgaard Pedersen, Ole: Sønder Omme sogn. Hvad skete der, og hvornår var det? Eget Forlag, 1970. 176 s.
 • Karstoft, I.: Fra det nedlagte gamle S.Omme-Hoven Pastorat. Et lokalhistorisk Bidrag. Kolding, 1948. 122 s.
 • Kierckebye, J.: Noget om Sønder-Omme Sogn af topografisk og historisk Indhold. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. VI 1874-75, s. 1-38 + 97-116). - Også som særtryk]. - Også i digital udgave.

Sønder Stenderup (Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt)

 • Hansen, F.L.: Hjemstavnsbog. Strejflys over Stenderup By og Sogns Historie igennem Tiderne. Jydske Tidendes Bogtrykkeri, 1935. 256 s. - 2. opl. Sdr. Stenderup Beboerforening 1982.

Sønder Tyrstrup Herred (Haderslev Amt)

 • Clausen, Bodil: Gårde i Haderslev og Tyrstrup Herreder 1531-1753. Historisk Samfund for Sønderjylland, 1997. 419 s.
 • Eliassen, P.: Fra de 8 Sogne. (i: Vejle Amts Aarbøger 1907, s. 69-133). - Også som særtryk, der også findes i digital udgave.
 • Petersen, Jens A.: Fra de otte Sogne. Bidrag til Tyrstrup Herreds Historie. Jydske Tidendes Bogtrykkeri, 1933.

Sønder Vilstrup (Brusk Herred, Vejle Amt)

 • Berthelsen, H.P. (red.): Eltang, N. Bjært og S. Vilstrup Sogne. Eltang-Vilstrup Sogneraad, 1955. 329 s.
 • Ravn, J.J.: Beskrivelse af Sønder Vilstrup Sogn, Brusk Herred i Vejle Amt. Udg. af et Udvalg fra Vilstrup Sogn, 1945. 125 s. - Også i digital udgave.

Sønder Vissing (Tyrsting Herred, Skanderborg Amt)

 • Heilskov, Chr.: De 17 Søers Sogn. Sønder-Vissing Sogn, landskabeligt og historisk skildret. (i: Østjysk Hjemstavn, årg. 16, 1951, s. 5-52).
 • Heilskov, Chr.: Sønder-Vissing sogn. Landskabeligt og historisk skildret. Haase, 1951. 88 s. - Fotogr. genoptr., Sønder-Vissing Borgerforening, 1980.
 • Møller, M.: Sønder-Vissing Sogn rundt. (i: Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift bd. 24, 1931, s. 183-199). - Også i digital udgave.
 • [Om de gamle ejendomme i Sønder Vissing sogn]. (i: Kousgaard, Palle: Mennesker og landskab i egnen med Danmarks største skov. Bd. 1: De mange bønders land. Forlaget Vinden Vender, 2007, s. 169-171, 425-435).
 • Sønder Vissing sogn, slægts- og lokalhistorie. Brædstrupegnens Hjemstavns-forening, 2004. 358 s. - Sdr. Vissing Sogns historie, beboere og slægter, gårdhistorie mv., suppleret med erindringer fra livet i landsbysamfundet og i landbruget.

Sønder Vium (Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt)

 • Sønder Vium Sogn. (i: Ravnholt, A.: Fra Vester- og Nørre Horne Herreder. Historiske og topografiske Efterretninger. Nr. Nebel, Viggo Nielsens Forlag, 1935, s. 112-119). - Også i digital udgave.
 • Fløe, Palle & Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Hemmet, Nørre-Bork, Sønder-Bork og Sønder-Vium Sogne. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. VII, 1878-79, s. 8-66). - Også i digital udgave.
 • Nielsen, N. Thomsen: Hemmet - Sdr. Vium sognes historie. Erindringer og historiske notater. Anna Grethe Jensen, 2004. 170 s.

Sønder Årslev (Hasle Herred, Århus Amt)

 • Schmidt, August F.: Brabrand og Aarslev Sognes Historie. 1937-62. 6 bd.

Sønderby (Båg Herred, Odense Amt)

 • Carlsen-Skiødt, J.C.A.: Nogle historiske Oplysninger om Sønderby Sogn. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1931, s. 3-48). - Også i digital udgave.

Sønderho (Skast Herred, Ribe Amt)

 • Frederiksen, Niels: Sønderho. En skipperby i Vadehavet. Ny udg. Fiskeri og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, 2013. 186 s. (Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter, nr. 16). [Tidl.: 1. udg., 1989].
 • Søndergaard, S.M.: Gamle huse i Sønderho. Fanø Kommune, 1980. 239 s.
 • Se også: Kromann, N.M.: Fanøs Historie. Eget Forlag, 1933-34. 3 bd. - Fotogr. optr. BYGD, i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, 1982.

Sønderholm (Hornum Herred, Ålborg Amt)

 • Jensen, Gunnar: St. Restrup 1912-2012. Fra herregårdsmark til lokalsamfund. En krønike om mænds og kvinders liv og virke gennem 100 år med St. Restrup Husmandsskole og faglig og kulturel dynamo. St. Restrup Samråd, St. Restrup Landsbyforening og Lokalhistorisk Forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne, 2012. 224 s.
 • Reerslev, Svend Aa.: Sønderholm. Landsbyen med de to kirker. 1961, 2. opl. 1975. 63 s.
 • Østergård, Niels: Om gårdene i Sønderholm. Fæste og ejerforhold, fra sidst i 1600 tallet til ca. 1900. Samlet fra Restrup godsarkiv og Sønderholm sogns kirkebog med enkelte vielser fra nabosogne. 1988. Ca. 300 s.

Sønderhå (Hassing Herred, Thisted Amt)

 • Johansen, Egon: Fra Tøvling Daas til Ove Sø. Sognebog for Sønderhå og Hørsted sogne. Sønderhå-Hørsted Borgerforening, 1998. 333 s.

Sørup (Sunds Herred, Svendborg Amt)

 • Bredsdorf, Christian Johan: Topografiske efterretninger om Sørup og St. Jørgens Sogn 1808-1853. Sørup-Vestre Lokalhistoriske Arkiv, 1997. 197 s.
 • Jensen, Johs.: Træk fra Sørup sogns historie. Eget Forlag, 1992. 140 s.

Søstrup (Merløse Herred, Holbæk Amt)

 • Pedersen, Johannes: Af Søstrup sogns historie. Lokalhistorisk Forening for Jernløse Kommune, 1991. 2 bd.
 • Reingaard, Jørgen: Jørgen Reingaard's efterretninger om Søndrejernløse og Søstrup sogne. Formidlet af Lis L. Larsen. Lis L. Larsen, 1992. 268 s.

Søvind (Voer Herred, Skanderborg Amt)

 • West, Max: Toftum-Ørbæk-Brigsted gårde. Udskiftningen 1788. (i: At hige og søge. En historisk rundtur i Gangsted-Søvind sogne. Udg. af Lokalhistorisk Forening for Åes, Gangsted og Søvind. Nr. 3, 2006, s. 59-104).
 • Aagaard Nielsen, Jens: Om Åes og Åes Most. (i: At hige og søge. En historisk rundtur i Gangsted-Søvind sogne. Udg. af Lokalhistorisk Forening for Åes, Gangsted og Søvind. Nr. 3, 2006, s. 27-58).

Tamdrup (Nim Herred, Skanderborg Amt)

 • Holm, Eigil: Lund. Brugsen på sporet. Brugsforeningen og Tamdrup Sogn i 100 år 5. marts 1901-2001. Lund Brugsforening, 2001. 56 s.

Tandslet (Als Sønder Herred, Sønderborg Amt)

 • Historiske træk fra Tandslet sogn. Skrevet af arkivets studiekredse under ledelse af Arne Nørregaard. Red.: Arne Nørregaard, Egon Bauer og Egon Villumsen. Lokalhistorisk Arkiv for Tandslet Sogn. 2001. 184 s.
 • Stationsbyen Tandslet. Skrevet af bestyrelsens medlemmer. Lokalhistorisk Arkiv for Tandslet Sogn, 2007. 104 s. + bilagsbd.
 • Hansen, Rasmus P.: Tandslet sogn i ord og billeder. Lokalhistorisk Arkiv for Tandslet Sogn, 1993. 192 s.
 • Raben, J.: Minder fra Tandslet Sogn. Historisk Samfund for Als og Sundeved, 1956. 70 s. (Fra Als og Sundeved, hft. 35).

Tapdrup (Nørlyng Herred, Viborg Amt)

 • Frifelt, Salomon J.: Tapdrup Sogn. (i: Frifelt, Salomon J.: Vort Sogns Historie i 100 Aar, [Herning] 1950-1958, Bd. 8, s. 564). Også i digital udgave.
 • Langvad, P. Erik: Det gamle Tapdrup. [P. Erik Langvad], [2020]. 245 s.

Taulov (Elbo Herred, Vejle Amt)

 • Tavlov Sogn. (i: Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder. Vejle, 1918, s. 424-456). - Også i digital udgave.
 • Lebech, Mogens: Taulov. En sognehistorisk Skitse. Kolding, Konrad Jørgensen, 1930. 43 s. - Også i Vejle Amts Aarbog 1930 s. 17-57. - Også i digital udgave.
 • Lebech, Mogens: Taulov. Det dejligste sogn i Danmark. Historisk skildret. Taulov Kommune, 1970. 532 s.
 • Nielsen, Grethe Fink og Grethe Kaysen Andersen: Taulov før og nu. Grethe Fink Nielsen, 2010. 223 s. + 1 cd-rom.

Teestrup (Ringsted Herred, Sorø Amt)

 • Hansen, Vilh.: Lidt om Skuderløse i tiden efter 1805. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt, bd. 53, 1966, s. 18-49).

Terndrup (Hellum Herred, Ålborg Amt)

 • Nielsen, Henning Juul: Terndrup gennem 500 år. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1997. 83 s.

Terslev (Ringsted Herred, Sorø Amt)

 • Skildringer fra Terslev Sogn. (i: Christensen, J.V.: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. Woels Forlag, 1930, s. 221-263).

Tersløse (Merløse Herred, Holbæk Amt)

 • Grandjean, Louis E.: Tersløse. Landsbyen og Baroniet Holberg. Sorø Amts Dagblad, 1943. 46 s.
 • Mogensen, Jørgen: Tersløse I-II. Kulturelt Samråd i Dianalund Kommune, 1995-1996. 2 bd. ( Langs Landevej 255. Dianalund Kommunes Historie på tværs, bd. 3-4).

Them (Vrads Herred, Skanderborg Amt)

 • [Om de gamle ejendomme i Them sogn]. (i: Kousgaard, Palle: Mennesker og landskab i egnen med Danmarks største skov. Bd. 1: De mange bønders land. Forlaget Vinden Vender, 2007, s. 45-85, 106-117, 229-291, 437-493).
 • Nymand, Yrsa … [et al.]: Byhistorie, egnshistorie og erindringer fra Gjessø. Udg. af Egnsarkivet for Them Kommune, 2006. 136 s.
 • Saltenbogen. Salten i fortid og nutid. [Udg. af] Saltengruppen: Kirsten Rasmussen ... et al. Egnsarkivet for tidl. Them Kommune, 2009. 287 s.
 • Thems historie i fortid og nutid. Forfatter: Stig Madsen m.fl. Egnsarkivet for tidligere Them Kommune, 2019. 349 s.

Thisted (Hundborg Herred, Thisted Amt)

 • Bidrag til Thisted købstads historie 1524-1974. Historisk Samfund for Thy og Mors, 1974. 223 s. (Historisk Årbog for Thy og Mors, 1974).
 • Thisted købstads historie. Knakken, Lokalhistorisk Forlag, 1994-2002. 3 bd. - Bd. 1: Svend Sørensen: Det gamle Thisted. Bd. 2: En by i provinsen. Knud Holch Andersen, Orla Poulsen, Flemming Skipper; redaktion: Orla Poulsen. Bd. 3: Mellem opbrud og tilpasning. Thy 1970-2000. Knud Holch Andersen, Orla Poulsen, Flemming Skipper ; redaktion ... Jonna Lynge og Orla Poulsen.
 • Hald, P.L.: Thisted Købstads Historie. Thisted Byråd, 1924. (i: Historisk årbog for Thisted Amt 1924, s. 1-212). - Også i digital udgave.

Thomas Kingo (Odense Herred, Odense Amt)

 • Berthelsen, Anders W.: Hunderup og Munkebjerg. Forlaget Skulkenborg, 2014. 191 s.
 • Lund, Eva: Om Landsbyen Hunderup og dens beboere. Odense, St. Knuds landsogn. Odense, 1987. 48 s.

Thorsager (Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt)

 • Pedersen, Anton: Thorsager og omegn. Fra oldtid til nutid i korte træk. 1973. 63 s.
 • Rasmussen, Carsten: Skrejrups historie. (i: Folk og liv på Røndeegnen 5, 1983, s.94-104).
 • Sørensen, Marinus: De gamle Thorsager-gårde. (i: Folk og liv på Røndeegnen 10, 1991, s. 91-102).
 • Tang Petersen, Stig: Gårdene i Rostved. (i: Folk og liv på Røndeegnen 11, 1993, s.89-108).
 • Vestergaard, Kristian: Fra Thorsager sogn. (i: Østjysk hjemstavn årg, 43, 1978, s. 75-80).

Thurø (Sunds Herred, Svendborg Amt)

 • Historier fra Thurø. Udg. af Studiekredsen på Thurø, 1995. 114 s.
 • Flere historier fra Thurø. Udg. af Studiekredsen på Thurø, 1996. 165 s.
 • Thurø's historie. Om huse, skibe, tidligere og nulevende thurinere. Thurø lokalhistoriske Forening, 1991-93. 2 bd.
 • Engelstoft, C.T.: Historisk-statistisk Beskrivelse af Øen Thurø. Historisk Tidsskrift, 1859. 97 s. - Særtryk af Historisk Tidsskrift 1859, 3. rk., bd. 1, s. 331-428. - Også i digital udgave.
 • Hansen, Bernhard: Thurø før og nu. Udarbejdet i anledning af 150-året for øens overgang til selveje. Thurø Sogneråd, 1960. 143 s. (Supplementskrift: Thurø anno 1970. S.st. 1970. 48 s.).
 • Michelsen, T.M.: Historiske og statistiske Oplysninger om Øen Thurø. Samlet efter trykte og utrykte Kilder i Anledning af Hundredaarsfesten for Øens Overgang til Selveje. Svendborg, 1910. 65 s. - Også i digital udgave.

Thy (Thisted Amt)

 • Thy - Landet mod Nordvest. Redaktion: Knud Holch Andersen m.fl. Forlaget Knakken, Museet for Thy og Vester Hanherred, 2006. 374 s.
 • Brunsgaard, C. og Henry E. Pedersen (red.): Landet mod Nordvest. Thy og Vester Han Herred. Bidrag til Belysning af Egnens Forhold i Fortid og Nutid. 1946-47. 2 bd.
 • Aagaard, Knud: Physisk, oeconomisk og topographisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift. Et Forsøg. 1802. 254 s. (Fotogr.optr., Landbohistorisk Selskab, 1983). - Udgaven fra 1802 også i digital udgave.

Thyregod (Nørvang Herred, Vejle Amt)

 • Jørgensen, Carl: Tyregod og Vester Sognes Styrelse i det 19de Aarhundrede. Forfatterens Forlag, 1929. 98 s.
 • Jørgensen, Carl: Tyregod Sogns Bebyggelse gennem Tiderne til 1864. Forfatterens Forlag, 1927. 124 s.
 • Krusborg, Johannes: Thyregod Sogn. Uddrag af sognets historie. Eget Forlag. 1980. 317 s.
 • Ejnar Bjerres Gårdhistorier Thyregod og Vester etc. per Ejerlav. Digital udgave.

Tibirke (Holbo Herred, Frederiksborg Amt)

 • Malling, Elisabeth: Bibliografi over Tibirke sogn 1900-1970. Arkivforeningen Helsinge Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, 1981. 131 s.

Tikøb (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Damgaard, Kjeld: Tikøb. Danmarks største sognekommune. Nordisk Forlag, 2008. 168 s. - Udg. i anledning af 50 års jubilæet for Historisk Forening for Espergærde og Omegn.
 • Damgaard, Kjeld: Lokalhistorie for Tikøb kommune. Her finder du gennemarbejdede artikler, billeder og informationer om den tidligere Tikøb Sognekommune - herunder sognene Tikøb, Hornbæk, Hellebæk og Egebæksvang. Digital udgave.
 • Damgaard, Kjeld: Mennesker og Huse i Rørtang. Den Lokalhistoriske Støtteforening Mennesker og Huse, 2016. 60 s.
 • Damgaard, Kjeld og Carsten Christensen: Kvistgaards historie. Kvistgaard Avis, 1975. 125 s.
 • Garboe, Rasmus: Tikøb og Hornbæk sogne 1743. Udg. af Kresten Tommerup. Bevaringsforeningen Mørdrup Landsby, 1988. 43 s.
 • Stenfeldt, Niels: Om Tikøb sogn i gamle dage. Grønbech, 1960. 193 s. (Kulturhistoriske skrifter / udgivet af Tikøb Kommunes Historiske Samling, 1).

Tilst (Hasle Herred, Århus Amt)

 • Tilst gennem 200 år. Fra landsby samfund til global forstad. Digital udgavet.
 • Christiansen, Poul Verner: En østjysk landsbys rødder. Gedings historie. Tilst, Kasted, Geding Lokalhistoriske Forening, 1992. 127 s.
 • Schmidt, August F.: Bidrag til Tilst Sogns Historie. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1949, s. 31-46). - Også i digital udgave.

Tim (Hind Herred, Ringkøbing Amt)

 • Tim Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Bidrag til Hing Herreds Historie og Topografi. Ringkjøbing, 1896, s. 112-146). -Også i digital udgave.
 • Harder, Jan Bak: Bidrag til de vestjyske sogne Tim & Stadil’s historie. Privattryk, 1977. 44 bl.
 • Nødskov, Poul Math.: Beskrivelse over Thimgaard og Thim sogn. 1787. 188 s. - 2. udg. ved Alfred Kaae, Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, 1968. 108 s.). - Også i: Hardsyssels årbog rk. 2, bd. 2, 1968, s. 3-108. - Også i digital udgave.
 • Svendsgaard, Christen Christiansen: Erindringer fra Tim. (i: Hardsyssels Årbog 1998, s. 53-62). - Også i digital udgave.

Timring (Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Timring Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Ulfborg Herred. En historisk-topografisk Beskrivelse. Ringkjøbing, 1900, s. 250-264). - Også i digital udgave.
 • Madsen, Svend Aage: Timring. Brudstykker af et sogns historie i 1900-tallet. Timring Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Timring Sogns Borgerforening, 2013. 208 s.
 • Madsen, Svend Aage: Flere brudstykker - Timring Sogn. Timring lokalhistoriske Arkiv, 2017. 256 s.
 • Understrup, Konrad: Timring Sogn. 1929. 229 s. - Genoptr., Lokalhistorisk arkiv for Timring sogn, 1990. - Også i digital udgave.

Ting Jellinge (Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt)

 • Petersen, Erling: Fra Hårslev og Ting Jellinge Sogne. (i: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1980, s. 23-71). - Også i digital udgave.

Tinglev (Slogs Herred, Tønder Amt)

 • Hans Fr. J. Hansen: Beiträge zur Schulgeschichte des Kirchspiels Tingleff. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, 1979. 450 s.
 • Hans Fr. J. Hansen: Chronik des Dorfes Tingleff von den Anfängen bis 1920. Hans Fr.J. Hansen, 1990. 720 s.
 • Nielsen, Jens H.: Indbyggerne i Tinglev sogn 1845. Æ Armhus, 1991. 223 bl.
 • Nielsen, Jens H.: Tinglev - et grænsesogn. Lokalhistorisk Forening for Tinglev Kommune, 2002. 223 s.

Tingsted (Falsters Nørre Herred, Maribo Amt)

 • Lollike, Grethe og Ebbe Hansen: Tingsted sogn. Bidrag til sognets historie. Tingsted og Systofte Sognes Lokalhistoriske Arkiv, 2014-2016. 2 bd.

Bd. 1: Tingbanken. Sølvhøjavlingen. Hullebækvej. Trættevejen. Stationsvej. Øverup Møllevej. Lysbovej. Smalbyvej. Stubberupvej 47-73. Foreninger.
Bd. 2: Tåderup, Bruntofte, Stubberup, Kraghave Møllevej.

Tiset (Ning Herred, Århus Amt)

 • Reppke, Gerda: Træk af Solbjergs historie I og II. (i: Østjysk Hjemstavn årg. 30, 1965, s. 78-93 og årg. 31, 1966, s. 90-98).
 • Reppke, Gerda m.fl.: Fire sogne omkring Solbjerg. Egnshistorie fra Tiset, Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne. Egnsarkivet i Solbjerg, 1979-2003. 4 bd. - Artikelregister.

Tislund (Nørre Rangstrup Herred, Haderslev Amt)

 • Steffen Oxholm: Tirslund sogn. Fra oldtid til nutid. Anni Huusmann: Slægter, gårde og huse i Gøtterup-Tirslund ejerlav. Lokalhistorisk forening for Bevtoft og Tirslund sogne, 2011. 128 s.

Tistrup (Øster Horne Herred, Ribe Amt)

 • Tistrup Sogn. (i: Kristensen, H.K.: Øster Horne Herred. Haase, 1944, s.249-294).
 • Bjerge, Poul: Hodde og Tistrup i gamle Dage. (i: Fra Ribe Amt bd. 4, 1915-18, s. 87-107). - Også i digital udgave.
 • Fabricius, Nina: Vestjyske småbyer i udvikling eller afvikling. Skovlund, Gårde og Strellev. Ølgod Museum, 1991. 102 s.
 • Haahr, P.H.: Af Tistrup Sogns saga. 1955. 163 s.
 • Tuxen, Poul: Fra bar mark til tæt by. Ansager og Tistrup i pionerfasen 1870-1911. Ølgod Museum, 1990. 58 s. - Særtryk af Ølgod Museums årsskrift 1990.

Tjæreborg (Skast Herred, Ribe Amt)

 • Tjæreborg i 100 år. Tjæreborg Borgerforening, 1996. 72 s. - Udgivet i anledning af foreningens 100 års jubilæum.
 • Tjæreborg Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Gad, 1862, s.64-82). - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1985. - 1862-udgaven også i digital udgave.
 • Kusk, Jens: Tvillingsogne af Geest og Marsk. Sneum og Tjæreborg. Udg. af et udvalg, 1972-77. 2 bd.
 • Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg Sogne. (i: Fra Ribe Amt 1911-14, s. 413-461). - Også i digital udgave.

Tjørring (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Nielsen, Laurits: Træk af Tjørring sogns historie. Bendt Thuesen, 1980. 230 s.

Todbjerg (Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt)

 • Sider af Todbjergs historie. Af Birgit Bisgaard ... [et al.]. Forlaget Grafica, 2009. 338 s.

Toftlund (Nørre Rangstrup Herred, Haderslev Amt)

 • Kaatmann, Christian: Stationsbyer i Sønderjylland - Toftlund og Hjordkjær. Institut for Grænseregionsforskning, 1985. 69 s.
 • Petersen, G. Helge: Toftlund Sogn. (Fortid og Nutid). En topografisk og geografisk Beskrivelse af et sønderjydsk Sogn i Aaret 1941. 1942. 144 s.
 • Toftlund Sogn i billeder. Redaktion: Dan Obling, Carl Erik Christensen og Lis Mikkelsen. Toftlund Lokalhistoriske Forening og Arkiv, 2010-13. 4 bd.

Bd. 1: 1900-1920. Bd. 2: 1920-1940. Bd. 3: 1940-1960. Bd. 4: 1960-1980.

Toksværd (Hammer Herred, Præstø amt)

 • Christiansen, Palle Ove: Fire landsbyer. En etnologisk rapport om nutidige livsformer. Landsbykommissionen, 1980. 475 s. - Om landsbyerne Toksværd, Gødstrup og Dysted s. 47-328.

Tolne (Horns Herred, Hjørring Amt)

 • Gaardboe, A. Peter: Antiquariske Oplysninger om Elling og Tolne Sogne. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. IV, 1872-73, s. 201-218). - Også i digital udgave.

Tolstrup (Voer Herred, Skanderborg Amt)

 • Christensen, Vagn og Kirsten Schyts: Huse og gårde i og omkring Gedved. Sognearkivet i Gedved, 2008. 72 s.

Tommerup (Odense Herred, Odense Amt)

 • Find, Preben: Tumes torp. 58 beretninger fra og om Tommerup Sogn. Lokalhistorisk Forening for Tommerup Kommune, 2003. 110 s.
 • Hjort, Fr.: Historiske Oplysninger om Tommerup Sogn, 1924. - Også i digital udgave.
 • Hjort, F.: Optegnelser om Tallerup i ældre og nyere Tid (i: Aarbogen for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, 1920). - Også i digital udgave.

.

Toreby (Musse Herred, Maribo Amt)

 • Snedker, Kjeld H.: Landsbyens lav og bylavets land. Nagelsti Bylav, 1984. 181 s. - Om Nagelsti.

Torkilstrup (Falsters Nørre Herred, Maribo Amt)

 • Lykke Jensen, Ketty: Gårde i Gunslevmagle. Torkildstrup Sogn, Falster Nørre Herred. (i: Årsskrift udg. af Lokalhistorisk Arkiv, Nørre-Alslev Kommune 1990 s. 40-67).
 • Lykke Jensen, Ketty: Sullerup – herfra min verden går. I fortid og nutid. Uhrskovs forlag, 2008. 292 s.

Tornbjerg (Åsum Herred, Odense Amt]

 • Sognet blev udskilt af Fraugde sogn den 1. januar 1992.
 • Bisgaard, Lars: Fraugde og Tornbjerg sogne. Før og nu. Lokalhistorisk Arkiv for Fraugde Sogn, Lokalhistorisk Forening for Fraugde og Tornbjerg Sogne, 2001- . Bd. 1. 100 s.

Torning (Lysgård Herred, Viborg Amt)

 • Papsøe, Jørgen: Folketællinger, Thorning sogn, Lysgaard herred, Viborg amt. 1787, 1801, 1834, 1840, 1845. Census, 1986,. 173 s.
 • Ravnholt, A.: Træk af Thorning Sogns Historie i det nittende Aarhundrede. (i: Aarbog for Lysgaard, Hids med flere Herreder 1920, s. 3-51. 1921, s. 3-48).
 • Ravnholt, A.: Historiske og topografiske Efterretninger om Thorning Sogn. Forfatterens forlag, 1934-39. 2 bd. - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2.

Torrild (Hads Herred, Århus Amt)

 • Torild Sogn. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 159-170). - Også i digital udgave.
 • Af Torrild sogns historie. Kultur, erhverv og erindringer om liv og levned - dengang og i dag. Torrildfolk fortæller. Redaktion: Thorkild Andersen ... [et al.]. Torrild Idræts- og Borgerforening, 2011. 166 s.
 • Landejendomme i Torrild sogn. Redaktion: Johannes Krog. Torrild Idræts- og Borgerforening, 2012. 88 s.

Torslev (Dronninglund Herred, Hjørring Amt)

 • Østervrå 500 år. 1499-1999. Red.: Åse Bakland, Søren M. Tannebek og Britta Sørensen. Østervrå Handelsstandsforening, 1999. 16 s.
 • Dybdahl, Vivi M.: En vandring i Østervrås historie. En ejendoms- og personalhistorisk gennemgang af husene langs Østervrås hovedgade, fra byens østlige ende til midt i byen. (i: Sæbybogen 10. årg., 2011, s. 85-113. Samt 11. årg., 2012, s. 55 82).

Torslev (Øster Han Herred, Hjørring Amt)

 • Poulsen, Ragnhild: Livet i det gamle Torslev Sogn. Lokalhistorisk Sognegruppe for Torslev-Øster Svenstrup, 2003-2010. 2 bd.

Torsted (Hind Herred, Ringkøbing Amt)

 • Torsted Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Bidrag til Hing Herreds Historie og Topografi. Ringkjøbing, 1896, s. 146-159). - Også i digital udgave.
 • Kaae, Alfred: Torsted. Blade af et Hedesogns Historie. Hing Herred, Ringkjøbing Amt. Kaae, 1945. 342 s. - 2. udg. fotogr. genoptr. A. Rasmussens Bogtrykkeri, 1997.
 • Lodberg, Thorv.: Fra Thorsted Sogn i Hing Herred. (i: Jyske Samlinger 5. rk., 5. bd., 1941-42, s. 159-178). - Også i digital udgave.
 • Svendsen, Peder (red.): Torsted Sogn. Et tidsbillede 1920-2000. Lokalhistorisk Arkiv, Thorsted, 2002. 127 s. - Videreførelse af: Alfred Kaae: Torsted.

Torsted (Hundborg Herred, Thisted Amt)

 • 1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie. Digital udgave.
 • Thorsted - et sogn i Thy. Redaktion: Thorsted lokalhistoriske gruppe: Ellen og Jan Danielsen m.fl. Thorsted Beboerforening, 2007. 197 s. - Også i digital udgave.

Torstrup (Øster Horne Herred, Ribe Amt)

 • Olesen, Svenning: Lokalhistoriske glimt fra et lille samfund. Thorstrup sogn i fortid og nutid. Thorstrup Sognearkiv, 2012. 139 s. - Indbundet sammen med Busk Jensen, Ejvind: Foreninger i et lille samfund. Thorstrup sogn 1869-2012. 269 s.
 • Torstrup Sogn. (i: Kristensen, H.K.: Øster Horne Herred. Haase, 1944, s. 81-190).

Torup (Hellum Herred, Ålborg Amt)

 • [Torup]. (omtales i: Qvistorff, Helge: Hvor Danmark er smukkere. Bidrag til Skørping kommunes beskrivelse og historie. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1988. 155 s.)
 • Moestrup, Mette Uhrenholt og Hans Moestrup: Hellum ved Rold Skov. En himmerlandsk landsby i billeder 1870-1955. Hellum Landsbyforening, 2007. 193 s.
 • Uhrenholt Andersen, Frode: Af en landsby's historie. (i: Barn af Himmerland. Red. af Martin Bjerring m.fl. Bd. 3, 1983, s. 187-207). - Om landsbyen Hellum.

Torup (Strø Herred, Frederiksborg Amt)

 • Hansen, Eva: Hundested i gamle Dage. Erindringer fra et Kvart Aarhundrede. Hundested Lokalhistoriske Forening og Arkiv, 2009. 104 s.
 • Jensen, Søren og Aksel V. Jørgensen: Landsbyen Tømmerups historie. (i: Fortidsnyt på Halsnæs nr 26, 1999, s. 8-14. Nr. 27, 1999, s. 4-6. Nr. 29, 2000, s. 8-10. Nr. 30, 2000, s. 3-6. Nr. 31, 2000, s. 3-7. Nr. 34, 2001, s. 3-7.

Tranbjerg (Ning Herred, Århus Amt)

 • Tranbjerg - før og nu. En uhøjtidelig beretning om folk og fæ gennem tiderne i - og omkring Tranbjerg. Fortalt af Jens Mikkelsen og Niels Johansen, red. af Anne-Grete Johansen. Tranbjergs Historie, 1984. 167 s.
 • Thomassen, Viggo: Gårdene i Slet By efter udskiftningen 1786. (i: Østjysk hjemstavn årg. 49, 1984, s. 25-42).

Tranderup (Ærø Herred, Svendborg Amt)

 • Hansen, Helge J.: Tiden før – træk af Tranderup sogns historie. Eget Forlag, 1994. 276 s.

Tranekær (Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt)

 • Tranekær sogns folketællinger 1787-1906. Nordlangelands Lokalhistoriske Forening. 1992. 249 s.
 • Hansen, Hans Erik: Botofte. En landsby på Langeland. Forlaget Isager, 2000. 172 s.
 • Lindberg, Kirsten: Tranekær. Fra kirkeby til slotsby. Tegnestuen Tilia Montana, 2016. 516 s.
 • Ravn, Helle: Tranekær. Et slot og en by. Øhavsmuseet, 2010. 163 s.

Trans (Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt)

 • Trans Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 508-519). - Også i digital udgave.

Tranum (Øster Han Herred (Hjørring Amt)

 • Tranum. Johansson, Ketty: Lerup-Tranum, Øster Svenstrup. Brovst Kommune, 1989. 237 s.

Trige (Vester Lisbjerg Herred, Århus Amt)

 • Rasmussen, R.N.: Fra Trige Sogn. (i: Østjysk hjemstavn årg. 35, 1970, s. 106-16).

Træden (Tyrsting Herred, Skanderborg Amt)

 • Jørgensen, Karen Bækbøl: Trædens historie. (i: Årsskrift / Brædstrupegnens Hjemstavnsforening 1988, s. 63-74).

Tulstrup (Ning Herred, Århus Amt)

 • Reppke, Gerda m.fl.: Fire sogne omkring Solbjerg. Egnshistorie fra Tiset, Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne. Egnsarkivet i Solbjerg, 1979-2003. 4 bd. - Artikelregister.

Tune (Tune Herred, Roskilde Amt)

 • Hansen, Johannes: Lidt om Tune i gamle dage. Greve Lokalhistoriske Forening, 1994. 23 s. (Bidrag til Greve kommunes historie, nr. 37).
 • Th. Mølby, A.P. Andersen, Søren Sørensen, Sivert Nielsen: Snoldelev – Tune. Træk af Sognenes Historie. Roskilde, 1939. 239 s. (fotogr. genoptr., Ramsø Lokalhistoriske Forening, 1980)

Tunø (Ning Herred, Århus Amt)

 • Nielsen, J.P.: Samsøs Historie samt Tunøs Historie. 1946. 252 s.

Tureby (Fakse Herred, Præstø Amt)

 • Majvang, Arne: Dalby og Tureby Sognes Historie. Østsjællands Folkeblads Bogtrykkeri, 1960-63. 3 bd.

Turup (Båg Herred, Odense Amt)

 • Carlsen-Skiødt, J.C.A.: Nogle historiske Oplysninger om Søby-Turup Sogne i Baag Herred. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1933, s. 399-446). - Også i digital udgave.

Tved (Hillerslev Herred, Thisted Amt)

 • Karlsen, Bernt (red.): Nors Tved. Fortid og nutid. Nors-Tved Borgerforening, 2001. 335 s.

Tved (Mols Herred, Randers Amt)

 • Laursen, Carl A.: Tved Sogn i Molslandet. (i: Østjysk hjemstavn årg. 37, 1972, s. 133-139).
 • Thomsen, Ole: Det lune land. Om liv på Mols. Skive Forlaget Wunderbuch, 2011. 298 s. [Hverdagsliv på Mols i det 20. årh.].

Tvis (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt)

 • Mejdahl, Jørgen: Tvis sogn - og dets beboere. Tvis sogns menighedsråd, 1987. 360 s.

Tværsted (Horns Herred, Hjørring Amt)

 • Gaardboe, A. Peter: Historisk-topografisk Beskrivelse af Tversted Sogn. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. V, 1874-75, s. 126-68). - Også i digital udgave.

Tybjerg (Tybjerg Herred, Præstø Amt)

 • Christensen, J.V.: Træk af Tybjerg Sogns og Tybjerggaards Historie. (i: Christensen, J.V.: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. Bd. 6, 1922, s. 43-82). - Særtryk af Ringsted Folketidende]. Også i digital udgave.
 • Stenfeldt, Niels: Om Tybjerg Sogn og Herregaardene, Tybjerggaard og Hjelmsø i Gamle Dage. Tybjerg Bylaug, 1981. 301 s.

Tyrstrup (Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt)

 • Krog, Hans: Tyrstrupbogen. Bidrag til Tyrstrup Sogns Historie. Eget Forlag, 1951. 207 s.

Tystrup (Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt)

 • Krarup, Christian: Tjustrup og Haldagerlille Sognes Historie. 1942.

Tyvelse (Tybjerg Herred,Præstø Amt)

 • Jensen, Kirsten: Tyvelse pastorat. Lokalhistorisk beskrivelse af eet pastorat, fire sogne og een sognepræst. KJ Historisk Bogproduktion, 1998. 128 s.

Tæbring (Morsø Sønder Herred, Thisted Amt)

 • Hovmøller, Johan P.: Af Tæbring, Ovtrup og Rakkeby Sognes Historie. 1928. 51 s. - Også i digital udgave.

Tølløse (Merløse Herred, Holbæk Amt)

 • Tølløse Stationsby 1874-1974. Red.: Ove Bruun Jørgensen og Mogens Schou Jørgensen i samarb. med Tølløse Kommunes Kulturudvalg. Tølløse Kommunes Kulturudvalg, 1974. 139 s.

Tømmerby (Vester Han Herred, Thisted Amt)

 • Gregersen, Ellen Amtoft og Ingvard Jakobsen: Hannæs. Folk og egn. Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup og omegn, 1995. 455 s.
 • Jakobsen, Ingvard: Gårde og huse på Hannæs. Ejendomme i Øsløs, Vesløs, Arup, Tømmerby og Lild sogne, der har været strøgods, ejet af større og mindre godser og præstegårde m.m., fæstere, ejere og udstykninger. Ca. 70 gård- og hushistorier fra 1500-tallet til 2013. Ingvard Jakobsen, ca. 2014. 252 s.

Tømmerup (Ars Herred, Holbæk Amt)

 • Historiske glimt fra Tømmerup sogn. Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening, 2002. 104s.
 • Tømmerup Sogn. (i: Algreen-Ussing, Frederik: Historisk-topographiske Efterretninger om Arts-Herred. Kallundborg, 1861, s. 8-19). - Også i digital udgave.
 • Pedersen, Peder: Træk fra udviklingen i Tømmerup Sogn 1802-1880. (i: Fra Holbæk Amt, bd. 56, 1962, s. 67-116. Bd. 57, 1963, s. 20-52. Bd. 58, 1964, s. 75.99).

Tønder (Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt)

 • Tønder gennem Tiderne. Skrevet af danske Forfattere. Red. af M. Mackeprang. Tønder 1943-44, 2 bd. (Skrifter udgive af Historisk Samfund for Sønderjylland, nr. 3).
 • Eskildsen, Claus: Tønder 1243-1943. Bogforlaget Guldhorn, 1943. 187 s. - Også i digital udgave.
 • Thomsen, Uwe: Tønders historie i hovedtræk. Forlaget Slusen, 1984. 112 s.

Tørrild Herred (Vejle Amt)

 • Heltoft, J.: Tørrild Herred. 1-2 i 1 bd. 1924-25. - Særtryk af Vejle Amts Aarbøger.
 • Heltoft, J.: Tørrild Herred. En Herredsbeskrivelse og dens Forfatter. (i: Vejle Amts Aarbøger 1923-24, s. 209-265. 1925, s. 1-30). - Også i digital udgave: 1923-24. 1925.
 • Hvidtfeldt, Johan: L.C. Buchholtz’ beskrivelse af Tørrild herred. (i: Vejle Amts Aarbøger 1952, s. 5-77). - Også i digital udgave.

Tørring (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Tørring Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 336-368). - Også i digital udgave.

Tørring (Vrads Herred, Skanderborg Amt)

 • Tørring sogn. (i: Rod og stavn. Træk af 10 sognes historie. Stavnsbåndsudvalget, Tørring-Uldum kommune, 1988, s. 129-141).
 • Andersen, Gudrun: Gårdhistorie gennem 330 år. 1664-1994. Tørring By, Vrads Herred. Tørring og Omegns Lokalarkiv, 1995-2000. 6 bd.
 • Hansen, Kaj Broby (red.).: Træk af Tørring sogns historie. 3. udg. Tørring Håndværker- og Borgerforening, 1992. 271 s. - "Redigeret genopt. af 1. udg. fra 1932 og 2. udg. fra 1974 suppleret med bidrag fra borgere i sognet".
 • Pedersen, Arne Ejler: Ejendomme og gårde under Stougaard HGD's Ejerlav. Tørring-Hammer Lokalhistoriske Forening, 2007. 83 s. (Gårdhistorie, hæfte nr. 8).

Tåning (Voer Herred, Skanderborg Amt)

 • Randløv, R.P.: Lidt om Taaning Sogn i Voer Herred. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1937, s. 42-77). - Også i digital udgave.

Tårbæk (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Tønsberg, Jeppe: Taarbæk. Som det var engang. Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune, 2014. 180 s. (Lyngby-bogen 2014).
 • Blade af Taarbæk Sogns Historie. Hft. 1. Taarbæks Grundejerforening, 1909. 29 s. - Også i digital udgave.

Tårnborg (Slagelse Herred, Sorø Amt)

 • Taarnborg - et sogn i Vestsjælland - eller brikker til en mosaik. Redaktion ved B. Meyer. Taarnborg Grundejerforening, 1984. 126 s.
 • Winther, Torkild: Bidrag til Taarnborg Sogns Historie. Zachariassen, 1925. 46 s. - Også i digital udgave.

Tårnby (Bjæverskov Herred, Præstø Amt)

 • Nielsen, Carl Frederik: En landsbylærer i Valløby skrev - - - 1887-1937 om Vallø, Valløby og St. Taarnby Sogne. Vallø Lokalhistoriske Arkiv, 2009. 42 s.

Tårnby (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Frandsen, Karl-Erik: Tårnby. Træk af bebyggelsens historie. Kastrup Central Forlag, 1975. 43 s.
 • Kjær Jansen, Inger og beboere fra Maglebylille: Maglebylille. Den levende landsby. Stads- og lokalarkivet, Tårnby Kommunebiblioteket, 2010. 272 s.
 • Kjær Jansen, Inger og beboere fra Ullerup: Til Ullerup. Landsbyliv og bygningsregistrant. Tårnby Kommunes Lokalhistoriske Samling, 1994. 179 s.

Tårs (Børglum Herred, Hjørring Amt)

 • Katballe, Niels Aa.: Spredte Træk af Taars og Ugilt Sognes Historie. (i: Vendsyssel Tidende 23. April 1935, s. 8-9).
 • Tårs - et sogn i Vendsyssel. Lokalhistorisk Forening for Tårs og Omegn, 1980-1993. 2 bd.

Tårs (Musse Herred, Maribo Amt)

 • Kjeldsen, N.: Af Taars Sogns Historie. (i: Lolland-Falsters Historiske Samfunds Aarbog 1940, s. 45-77).
 • Steenstrup, Norman V.: Af Taars sogns saga set i lollandshistorisk lys. Eget Forlag, 1983. 2 bd.
 • Steenstrup, Norman V.: Tårs sogn i Musse herred, Lolland. Guldborgland, 1989. 240 s.
 • Tårs sogn. (i: Steenstrup, Norman V. og Poul Jensen: Baroniet Guldborglands Fæstegårde. Forlaget Guldborgland, 1988, s. 89-156). - Om fæstebønderne i Tårs, Kallø og Killerup.

Tårup (Fjends Herred, Viborg Amt)

 • Taarup sogn. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 259-278).
 • Kristensen, Laust: Tårup Sogn i fortid og nutid. Phron, 2001. 178 s.

Tåsinge (Sunds Herred, Svendborg Amt)

 • Høgstrøm, C.G.: Taasinge paa Niels Juels Tid. Svendborg Amts Historiske Samfund, 1916. 149 s. - Også i digital udgave.
 • Lund, Fred. Christ.: Beskrivelse over Øen Thorseng. Odense, 1825. 109 s. - Også i digital udgave.
 • Nielsen, C.G.: Taasinge – før og nu. Milo, 1901. 64 s.


Ubberud (Odense Herred, Odense Amt)

 • [Om Tanggård og omliggende ejendomme]. (i: Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening. Årsskrift, 1998 s. 9-59).
 • Myrtue, Anders m.fl.: Korup og Ubberud. To sogne før og nu. Byhistorisk Udvalg, 2003. 306 s.

Ubby (Ars Herred, Holbæk Amt)

 • Uby Sogn. (i: Algreen-Ussing, Frederik: Historisk-topographiske Efterretninger om Arts-Herred. Kallundborg, 1861, s. 46-56). - Også i digital udgave.
 • Nylev, Jens: Fra Ubby Sogn. (i: Fra Holbæk Amt 1939, s. 57-85). - Også i digital udgave.

Udbyneder (Gjerlev Herred, Randers Amt)

 • Andersen, Villads: Lidt om Udbyover by og een af dens gårde. (i: Historisk aarbog fra Randers amt, årg. 71, 1977, s. 85-99).
 • Dahl, Marius: Havndal. Banetiden i Udbyneder sogn. Marius Dahl, 1977. 64 s.
 • Wessel Hansen, Heino: Havndals historie gennem 125 år. Udbyneder-Kastbjerg Lokalhistoriske Forening, Havndal Egnsarkiv, 2008. 64 s.

Uggerby (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt)

 • Gaardboe, A. Peter: Historisk-topografisk Beskrivelse af Uggerby Sogn. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. 9, 1882-83, s. 15-28).
 • Jakobsen, David: Uggerby - en landsby opstår. (i: Fra egnens fortid. Lokalhistorisk årbog 2011, s. 75-90).

Uge (Lundtoft Herred, Åbenrå Amt)

 • Jørgensen, H.P.: Uge Sogn. Et grænsesogn gennem 1500 aar. 1951. 205 s.
 • Petersen, Henrik: Gårde og huse i Uge sogn. Billeder fra en svunden tid. Eget Forlag, 1988. 108 s.

Ugerløse (Merløse Herred, Holbæk Amt)

 • Boers, Kristen: Af Ugerløse Sogns Historie. 1949. 180 s. - Også i digital udgave.

Ugilt (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt)

 • Katballe, Niels Aa.: Spredte Træk af Taars og Ugilt Sognes Historie. (i: Vendsyssel Tidende 23. April 1935, s. 8-9).

Ulbølle (Sallinge Herred, Svendborg Amt)

 • Bøttiger, L.: Vesterskjerninge-Ulbølle og Omegn. Svendborg Amts Historiske Samfund, 1924. 270 s. - Også i digital udgave.

Uldum (Nørvang Herred, Vejle Amt)

 • Uldum sogn. (i: Rod og stavn. Træk af 10 sognes historie. Stavnsbåndsudvalget, Tørring-Uldum kommune, 1988, s. 75-88).

Ulfborg (Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt)

 • Kaae, Alfred: Ulfborg. Sogn og saga. Kaaes Forlag, 1952-56. 2 bd. - 2. udg. fotogr. genoptr., Svend Kaae, 1990.
 • Secher, C.E.: Ulfborg og Råsted sogne samt Nørre Vosborg. Anno 1867. Bogshoppen, 1998. 55 s. - Fotografisk optryk af kapitler fra: C.E. Secher: Danske Kirker, Slotte, Herregaarde og Mindesmærker. Kbh. : Kousgaard, 1867.
 • Schmidt, August F.: Fra Ulfborg Sogn. (i: Hardsyssels Aarbog 1937, s. 33-53). - Også i digital udgave.
 • Ulfborg Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Ulfborg Herred. En historisk-topografisk Beskrivelse. Ringkjøbing, 1900, s. 114-178). - Også i digital udgave.

Ulfborg Herred (Ringkøbing Amt)

 • Storgaard Pedersen, P.: Ulfborg Herred. En historisk-topografisk Beskrivelse. Ringkjøbing, 1900. 264 s. - Også i digital udgave.

Ulkebøl (Als Sønder Herred, Sønderborg Amt)

 • Raben, J.: Fra Ulkebøl Sogn. 1939. 117 s. (Fra Als og Sundeved, 15). - Også i digital udgave.
 • Raben, J.: Ulkebøl Kirke og Udpluk af Sognets Historie. 1929. 60 s. (Fra Als og Sundeved, 4). - Også i digital udgave.
 • Sander-Larsen, Helmer: Gårde og ældre huse på Kær Halvø. Ulkebøl Lokalhistorisk Arkiv, 2016. 339 s.

Ullerslev (Vindinge Herred, Svendborg Amt)

 • Müller, Hakon & Niels Rasmussen: Ullerslev – et fynsk Sogn. Spredte Træk af Sognets Historie. 1952. 93 s.

Ullerup (Elbo Herred, Vejle Amt)

 • Ullerup Sogn. (i: Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder. Vejle, 1918, s. 290-335). - Også i digital udgave.

Ullerup (Nybøl Herred, Sønderborg Amt)

 • Jørgensen, A.D.: Ullerup sogns ældre historie. (i: Sønderjydske Aarbøger 1891, s. 30-81). - Også i digital udgave.
 • Raben, J.: Ullerup Kirke og de adelige Gaarde i Sognet. 1928. 53 s. (Fra Als og Sundeved, 3).
 • Ullits. Clausen, Martin: Ullits bønder i 300 år. Lodsejerlauget ved Lerkenfeld Å, 2001. 415 s.

Ulsted (Kær Herred, Ålborg Amt)

Understed (Dronninglund Herred, Hjørring Amt)

 • Iversen, Børge (red.): Understed og Karup Sognes historie. Sognehistorisk Forening f/ Understed og Karup, 1989-95. 6 bd.

Urlev (Bjerre Herred, Vejle Amt)

 • Urlev sogn år 2000. (i: Madsen, Jenny: Spredte glimt fra Hedensted kommune. I komm. hos Forlaget Jelling, 2002, s. 254-297).

Utterslev (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Linvald, Steffen: Brønshøj, Husum og Utterslev. De rige bondebyer. 1962. 57 s.

Uvelse (Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt)

 • Andersen, Hans: Uvelse Sogn gennem 100 år. Slangerup Håndværker- og Handelsforening, 1988. 303s.


Vadum (Kær Herred, Ålborg Amt)

 • Jensen, Sofus: Træk af og kommentarer til Vadum kommunes historie. Vadum kommune, 1970. 178 s.
 • Søland, Harald m.fl.: Vadum sogn gennem 100 år. Vadum Borgerforening, 2006. 202 s.

Valby (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Nørlyng, S. Fr.: Træk af Valbys Historie. C.A. Reitzels Forlag, 1934. 53 s.

Vallekilde (Ods Herred, Holbæk Amt)

 • Udsholt, Oscar: Bjergesø. En liden by. Bent Kjærgaards Forlag i samarb. med Dragsholm Lokalhistoriske Forening, 2007. 72 s.
 • Udsholt, Oscar: Skippinge. En herredsby - og dog! Dragsholm Lokalhistoriske Forening, 2009. 64 s.
 • Udsholt, Oscar: Starreklinte - landsbyen, der forsvandt, men kom igen. Eget forlag, 2014. 74 s.

Vallensbæk (Smørum Herred, Københavns Amt)

 • Petersen, Jens A.: Vallensbæk. Fra oldtid til nutid i kulturhistoriske skildringer. Vallensbæk kommune, 1977. 312 s.
 • Sorenius, Peter: Vallensbæk. Fra bondeland til planlagt by. Vallensbæk Kommune, 1996. 206 s.

Vallensved (Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt)

 • Petersen, Erling: Skrevet i mandtal. Folk og forhold i Vallensved sogn 1769-1787. (i: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt bd. 88, 2001, s. 36-56). - Også i digital udgave.
 • Petersen, Erling: Vallensved sogns historie. 1954. 136 s.

Valløby (Bjæverskov Herred, Præstø Amt)

 • Petersen, Anders: Vallø og Omegn. En historisk Skildring. Gad, 1877. 380 s.
 • Jensen, Christen:Tillæg til Vallø og Omegn. Christen Jensens håndskrevne bog. Støtteforeningen for Vallø lokalhistoriske Arkiv, 2012. 38 s. - Tillæg til Anders Petersen: Vallø og Omegn. Renskrevet på Vallø lokalhistoriske Arkiv 2011.
 • Nielsen, Carl Frederik: En landsbylærer i Valløby skrev - - - 1887-1937 om Vallø, Valløby og St. Taarnby Sogne. Vallø Lokalhistoriske Arkiv, 2009. 42 s.

Valsgård (Hindsted Herred, Ålborg Amt)

 • Nielsen, Enevold. Optegnelser og træk fra Vive-Ove-Valsgaard Sogne, Hindsted Herred. 1954. 252 s.

Valsølille (Ringsted Herred, Sorø Amt)

 • Christensen, J.V.: Træk af Jydstrup-Valsølille-Egnens Historie. (i: Christensen, J.V.: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. Bd. 5, 1921, s. 163-220). - Særtryk af Ringsted Folket