Morten Seffrensen

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Morten Seffrensen
FødtCa. 1565?
Nøttrupgård, Rårup Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
DødCa. 1646?
Nøttrupgård, Rårup Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
HvilestedRårup kirkegård
Ægtefælle(r)Ukendt
ForældreSeffren på Nøttrupgård
Berett Michelsdatter


Morten Seffrensens fødselsår er ukendt, men ved et kongebrev af 27. juni 1603 fritages han for landgilde, fordi han er herredsfoged i Bjerre Herred. Ud fra dette kan vi måske gœtte på, at han er født omkring år 1565. Forœldre: Seffren på Nøttrupgård og Berrit Michelsdatter. Han var selvejer af Nøttrupgård i Rårup Sogn og den tilhørende Dalsgård. Det samlede hartkorn var 14 tdr 5 skp 2 fjk og 1 alb. Nøttrup var skatteansat til ½ td honning, 2 grot, 1 skp havre, 1 høne, 6 skp rug, 7 skp byg, 1 svin, 13 lœs ved (som lensmanden brugte til opvarmning af Stjernholm slot), 6 td kul (det er trœkul, hvoraf kan udledes, at egnen tidligere havde vœret mere skovrig), 1 mark 5 skilling 1 album, 1 ørte havre. Dalsgård var skatteansat til 2 grot, 1 skp havre, 1 høne, 2 mark (vœgtenhed) lysegarn (det var vœger, men afgiften blev omregnet til og betalt med penge). Der var skattefritagelse i årene 1604-1657, idet ejerne i den tid var herredsfogeder. Morten Sørensen fik i 1616 overdraget "2 stykker kirkejord i Ravnholt og Nebel marker på livstid efter Iver Hansen" (den tidligere herredsfoged). Af lensregnskaberne, der går fra 1604 kan det ses, at Morten Sørensen stod for gården 1604-1646, og det må vel betyde, at Morten Seffrensen døde i 1646. Nøttrupgård blev derefter overtaget af sønnen Søren Mortensen, der altså også blev herredsfoged for Bjerre herred. Morten Seffrensen (eller Morten Sørensen) førte et bomœrke i sit signet, hvilket kan ses i Stjernholm lens almindelige regnskaber i Rigsarkivet.

Gården Nøttrupgårds historie.


 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Seffren i Nøttrupgård
Død før 1597
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
Morten Seffrensen
Død ca. 1646
 
 
 
 
 
NN
 
 
Michel
1500-tallet
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Berett Michelsdatter
Død før 1597
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 


Litteratur/References

  • Fussing, Hans H.: Stiernholm len 1603-1661. Studier i krongodsets forvaltning. Kbh., 1951. - S. 62, 209, 270. - Onlineadgang: S. 62, s. 209, s. 270.
  • Gjesager, C. E.: Mads Gjesager. [Eget forlag], 1985. - S. 275.
  • Heilskov, Chr.: Herredsfogder i Vejle Amt indtil Herredernes Sammenlœgning 1687-88. (i: Vejle Amts Aarbog 1948 s. 141-164). - S. 143. - Onlineadgang.
  • Jehrbo, N.C.: En gammel Slœgt fra Bjerge Herred. Selvejergaardmand Mads Laursen af Nøttrup og Hustru Ulricha Sophie. Jensdatter Glaso af Brandstub. Oplysninger om deres Forfœdre og Efterkommere. Kolding, 1922. - S. 156-157. - Onlineadgang.
  • Slœgten fra Vestergaard i Bisholt (Skjold sogn). Om Hans Sørensen, født 1802, og hustru, deres forfœdre og efterkommere. Nordisk Slœgtsforskning, 1983. - S. 70 (nr. 176).

English

We do not know when Morten Seffrensen was born. However, a letter from the king (Christian IV) dated June 27, 1603 exempted him from paying "landgilde" (a sort of tax), because he was "herredsfoged"[1] in the Bjerre herred[2]. From this we may guess that he was born around 1565. His parents were Seffren in Nottrupgaard and Berrit Michelsdatter.
He took over the farm Nottrupgaard from his parents together with a farm named Dalsgaard. In the years 1604 to 1657 no taxes were paid for this farm because the owners were "herredsfogeder." From accounts it appears that Morten Sorensen (=Morten Seffrensen) was the owner from 1604 to 1646, and that means that he died in 1646. His son Soren Mortensen took over the farm from his father.

The history of Nottrupgaard in the parish of Raarup.

Noter

  1. A "herredsfoged" was an official who was appointed by the king among the most reputable men in the district. He was the leader of the district administration and the local judge.
  2. Bjerre herred is the land (peninsula) between the inlet of Horsens and the inlet of Vejle.