Stater - et udvalg. En bibliografi

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
”Stater” – et udvalg

En stat er en fortegnelse med biografiske oplysninger om personer inden for samme fagområde

AGRONOMER
      Se LANDBRUGSKANDIDATER

AMTMÆND og AMTSFORVALTNING

 • Bloch, J.: Stiftamtmænd og Amtmænd i Kongeriget Danmark og 1660-1848. Reitzel, 1895. 163 s. - Også i digital udgave.
 • Bruun, Henry: Danmarks Amtsforvaltere 1660-1848. (i: Personalhistorisk Tidsskrift 1919, årg. 40, 7. rk., bd. 4, s. 85-139). - Også i digital udgave.
 • Danmarks Amter og deres Mænd. Red. af Osvald Osvald under medvirkning af videnskabsmænd, fagfolk og stedlige medarbejdere. Hafnia, 1935-1939. 8 bd.

      Bd. 1: København. - Også i digital udgave.
      Bd. 2: København. - Også i digital udgave.
      Bd. 3: København. - Også i digital udgave.
      Bd. 4: København. - Også i digital udgave.
      Bd. 5: København. - Også i digital udgave.

 • Hatt, Harald: Danmarks Amtsforvaltere 1848-1932. (i: Personalhistorisk Tidsskrift 1933, årg. 55, 9. rk., bd. 6, s. 70-131). - Også i digital udgave.
 • Rosenkrantz, Palle: Amtmandsbogen. Portrætter og Biografier af Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1935. Arthur Jensens Forlag, 1936. 190 s. - Også i digital udgave.

ARKIVVÆSEN

 • Hvidtfeldt, Johan: Det danske arkivvæsens personale pr. 1. januar 1965. Rigsarkivet 1965. 68 s. - Også i digital udgave.
 • Jørgensen, Harald: Rigsarkivets tjenestemænd 1889-1953. Udg. af Rigsarkivet. I Komm. hos Ejnar Munksgaards Forlag, 1954. 49 s. - Også i digital udgave.

BIBLIOTEKARER

 • Den danske Bibliotekarstand. En Samling biografiske Oplysninger. Ved Svend Dahl. Hagerup, 1925. 40 s.
 • Den danske bibliotekarstand. Red. af Sven Houmøller og Torben Palsbo. 2. udg. Bibliotekscentralen, 1963. 330 s.

BOGHANDLERE

 • Boghandlere i Danmark. Udg. af Dolleriis-projektet. 2012- . [Website om danske boghandlere og deres foreninger gennem tiderne med biografiske oplysninger om de enkelte boghandlere. Bogladerne er opført alfabetisk under bynavnet. Separat afsnit der beskriver organisationer og foreninger med relation til boghandlerbranchen. Bøger og artikler om boghandlere i Danmark. Opdateret nyhedsstof om begivenheder inden for den danske boghandlerbranche]. - Digital udgave.

BRANDVÆSEN

 • Danmarks Brandvæsener (De kommunale Brandvæsener). Under Red. af A. Krieger. Arthur Jensens Forlag, 1936. 554 s. - Også i digital udgave.

BYGNINGSHÅNDVÆRKERE
      Se HÅNDVÆRKERE. - Se MURERE

DYRLÆGER

 • Den danske Dyrlægeforening 1849-1949. Danske Dyrlæger 1779-1947. Udg. af Den danske Dyrlægeforening og under red. af Dansk veterinærhistorisk Samfund ved J. Philip Hansen og C. Grove Vejlstrup. Veterinærmedicinsk Bog- og Instrumenthandel, 1949. 546 s.
 • Den danske Dyrlægestand 1923. Udg. i Anledning af Den Kgl. Danske Veterinærskoles 150 Aars Jubilæum. Ved H.M. Høyberg. Det Veterinærmedicinske Forlag, 1923. 315 s.
 • Den danske Dyrlægestand 1934. Ved H.M. Høyberg. 2. Udg. Det Veterinærmedicinske Forlag, 1934. 392 s.
 • Den danske dyrlægestand 2000. Red.: Anton Rosenbom m.fl. 9. udg. Dansk Veterinærhistorisk Samfund, 2000-2002. 2 bd. [1. udg., 1923.]
 • Kirketerp-Møller, Finn: Aalborg Amts Kredsdyrlægeforening : 4. september 1896. Aalborg Amts Dyrlægeforening. Dyrlægeforening for Aalborg og Omegn 4. september 1996. Dyrlægeforeningen for Aalborg og Omegn, 1996. 271 s. [Omslagstitel: Dyrlægeforeningen for Aalborg og Omegn 100 år. Dyrlæger i Himmerland og Kjær Herred 1791-1996].

EL-ERHVERV

 • De danske elerhverv : Faglig og biografisk håndbog for de danske elerhverv. Faglig red.: P. Poulsen-Hansen, Tage Uhrskov. Udarb. i samråd med erhvervets institutioner og organisationer. Forlaget Liber, 1959. 2 bd. - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2.
 • Danmarks el-erhverv. Herunder automation, EDB, el-installation, kommunikation, radio og TV. Faglig, biografisk håndbog for handel, håndværk og industri. Red. af: Tage Uhrskov. Udarb. i samråd med erhvervets institutioner og organisationer. Biografisk red. Forlaget Liber A/S, 1974. 2 bd.

FARMACEUTER

 • Dansk farmaceutisk stat 1770-1879. Fortegnelse over de i dette Tidsrum examinerede farmaceutiske Kandidater, kronologisk Fortegnelse over Apothekere og Apothekerne i Danmark, samt farmaceutisk statistik. Af Carl A. Jordening og Victor L. Seehusen. Triers Bogtrykkeri, 1879. 76 s.
 • Supplement til Dansk farmaceutisk stat 1770-1879. Af Carl A. Jordening. Hagerup, 1886. 61 s.
 • Den farmacevtiske Stat i Danmark 1915. 4. udg., udarb. af Albert Hansen. P. Møller. Aage Schæffer. Dansk Farmacevtforening, 1916. 293 s. - Også i digital udgave.
 •     Tillæg med Tilføjelser og Rettelser til Den Farmacevtiske Stat i Danmark 1915. Udarb. af Albert Hansen, P. Møller, Aage Schæffer. Dansk Farmacevtforening, 1917. 27 s.
 •     Supplement til Den farmacevtiske Stat i Danmark 1915. Udarb. af Aage Schæffer. Dansk Farmacevtforening, 1922. 124 s.
 • Dansk farmaceutisk stat 1973. 7. udg., udarb. af S.A. Simonsen. Dansk Farmaceutforening, 1973. 1317 s.

FINANSIERING

 • Dansk Finansstat. Udg. af Dansk Personalhistorisk Bureau. København, 1924-1945. 1.-7. udg. - 2. udg., 1927 også i digital udgave.

FISKERI

 • Finsing, Anders: Danmarks fiskerierhverv. Forlaget Liber, 1964. 2 bd. [Bd. 2: Faglig, biografisk håndbog for de danske fiskerierhverv]. - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2.
 • Strubberg, A.C.: Dansk Fiskeristat. Dansk Erhvervs Forlag, 1935-36. 2 bd. - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2.

FORSTKANDIDATER
      Se SKOVBRUG

FRISØRER

 • Det danske frisørfag. Biografisk håndbog for danske frisørmestre. Fagl. red.: Hans Stougaard. Biografisk red. Forlaget Liber. Udarb. i samråd med fagets organisationer. Forlaget Liber, 1969. 2 bd.

FUNKTIONÆRER

 • Bouet, O. og Albert Fabritius: Erhvervenes Funktionærstand. København, 1935-36. 3 bd. - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2. Bd. 3.
 • Fabritius, Albert: Det Kongelige Biblioteks Embedsmænd og Funktionærer 1653-1943. Munksgaard, 1943. 216 s. [Udgivet af Det Kongelige Bibliotek i Anledning af 150-Aarsdagen for dets Aabning for Offentligheden 15. November 1943]. - Også i digital udgave.

GARTNERE

 • Danske Gartnerivirksomheder. Skildringer af vore Dages Gartnerivirksomheder, deres Indehavere og Ledere samt disses Medarbejdere : Tillige en Oversigt over Islands Gartneri. Red. af Johannes Tholle. Dansk Haandbogsforlag, 1934-36. 3 bd.
 • De danske gartneri- og blomstererhverv. Faglig, biografisk håndbog. Udarb. i samråd med erhvervenes institutioner og organisationer. Faglig red.: Ry Preisler, biografisk red.: E. Zinklar Zinglersen. Forlaget Liber, 1966. 2 bd.
 • Tholle, Johannes: Navngivne humlemestre, gartnere, urtegårdsmænd og voldmestre i Danmark før året 1662. (i: Personalhistorisk Tidsskrift 1956, årg. 76, 13. rk., bd. 4, 3. hft., s. 103-116). - Også i digital udgave.

GROSSERER

 • Dansk Grossererstat. Udg. af Dansk Personalhistorisk Bureau, 1925-1935/36. 1.-3. udg. - 1. udg., 1925 også i digital udgave.

HANDEL, HÅNDVÆRK OG INDUSTRI

 • Gudmundsen, M.K.: Dansk Handel og Industri. Red.: M. K. Gudmundsen. Kulturhistorisk Forlag, 1933-36. 4 bd. [Indhold: 1. Holbæk, Sorø, Præstø, Frederiksborg og Københavns Amter. - 2. Fyn, Lolland-Falster, Langeland, Bornholm, Ærø, Møen. - 3. Hjørring, Thisted, Viborg, Aalborg, Randers og Aarhus Amter. Red. M. K. Gudmundsen. -4. Vejle, Ringkøbing, Ribe, Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg Amter.]
 • De danske erhverv. Faglig, biografisk håndbog for handel, håndværk og industri. Udarb. i samråd med erhvervenes institutioner og organisationer. Ny udgave. Red.: Bjarke Fog ; i redaktionen: Erik Langsted og Tage Uhrskovbiografisk redaktion: Forlaget Liber, 1975. [1. udg. 1967].

HAVEBRUGSKANDIDATER

 • Fortegnelse over Havebrugskandidater udgaaede fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1865-1903. Ved Axel Lange og O. Trier. Foreningen af Danske Havebrugskandidater, 1904. 22 s,
 • 1865-1910. Ved Axel Lange og O. Trier. 2. udg. Kbh., 1911. 40 s. - Også i digital udgave.
 • 1865-1921. Ved Axel Lange og O. Trier. 3. udg. Kbh., 1922. 58 s.
 • 1865-1931. Ved Axel Lange og Anton Pedersen. 4. udg. Kbh., 1931. 96 s.
 • 1932-1937. Udarb. af A. Pedersen og Johannes Tholle. Suppl. til 4 udg.. Kbh. 1937. 27 s.
 • 1865-1946. Ved A. Pedersen. 5. udg. Kbh., 1947. 238 s.
 • 1865-1955. Suppl. til 5. udg. 1947. Kbh., 1955. 116 s.

HJEMMESYGEPLEJEN

 • Hjemmesygeplejen. Historisk og biografisk Haandbog. Red. af J. Voltelen. Udg. af Centralforeningen af Hjemmesygeplejeforeninger i Danmark. Kappel, 1934. 400 s . [Udgivet i forbindelse med foreningens 25 års jubilæum 1934].

HOTEL- OG RESTAURATØRSTANDEN

 • Hotelværter og Restauratører. Red. af Th. Adamsen. H.I. Nielsen, 1937-38. 2 bd. - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2.
 • Dansk hotelvært- og restauratørstand. Faglig, biografisk håndbog for den organiserede danske hotel- og restauratørstand. Fagl. red.: Henrik Bendixen .Biografisk red.: Forlaget Liber. Udg. af Centralforeningen af Hotelvært- og Restauratørforeninger i Danmark. Ny udg. 1967. 375 s. [1. udg., 1957].
 • Weile, Roberto: Danske værter. Ledere af kendte hoteller, restauranter, moteller og kroer i Danmark. Ny samling, 1964. 288 s. [1. udg., 1934].

HÅNDVÆRKERE
     Se også MURERE

 • Det danske Landhaandværk. Under red. af M.K. Gudmundsen. Kulturhistorisk Forlag, 1935-1936. 5 bd. - Bd. 2: Byggefagene. Også i digital udgave.
 • Hvem er hvem i dansk håndværk. Biografisk håndbog over danske håndværksmestre. Håndværk og kultur, 1952. 483 s.
 • Sønderjydsk Haandværker- og Industrileksikon. Biografisk Haandbog over Ledere af sønderjyd-ske Haandværks- og Industrivirksomheder 1920-1950. Red. P. Tolderlund-Hansen. Sønderjydsk Bogforlag, 1950. 238 s.

INGENIØRER

 • Dansk civilingeniørstat 1942. Biografiske oplysninger om polytekniske kandidater 1829-1941. Med et Tillæg indeholdende biografiske Oplysninger om 226 af Dansk Ingeniørforenings Medlem-mer, der ikke er udgaaet fra Den polytekniske Læreanstalt. Udg. af Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks tekniske Højskole. Red. af Aage Hannover. 3. udg. København, 1942. 727 s.
 • Dansk civilingeniørstat 1955. Biografiske oplysninger om Polytekniske kandidater 1829-1954 med et tillæg indeholdende biografiske oplysninger om 287 af Dansk Ingeniørforenings medlem-mer, der ikke er udgået fra Polyteknisk Læreanstalt. Udg. af Dansk Ingeniørforening. København, 1956. 1036 s.
 • Dansk civil- og akademiingeniørstat 1971. Biografiske oplysninger om kandidater fra Danmarks Tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi (1862-1968) samt 451 medlemmer af Dansk Ingeniørforening, der ikke er udgået fra de nævnte læreanstalter. Udg. af Dansk Ingeniørforening og Krak, 1971. 962 s. [Ny udg. af: Dansk civilingeniørstat, 1955].
 • Danske civil- og akademiingeniører 1992. Red. af Jan Ebert. Dansk Ingeniørforening, 1992. 838 s. [Ny udg. af: Dansk civil- og akademiingeniørstat, 1971].
 • Danske Ingeniører fra Teknika. Udg. Af Ingeniør-Sammenslutningen i Anledning af Foreningens 50 Aars Jubilæum. København, 1945. - Også i digital udgave.
 • Voigt, J.J.: Statistiske Oplysninger angaaende den polytekniske Læreanstalts Kandidater samt Fortegnelse over dens Direktører og Lærere 1829-1902. Schultz, 1903. xiv, 310 s. - Også i digital udgave.
 • Jespersen, R.: Biografiske Oplysninger angaaende Den polytekniske Læreanstalts Kandidater 1829-1929. Med et Tillæg indeholdende biografiske Oplysninger om Medlemmer af Dansk Ingeniørforening, som ikke er udgaaet fra Den polytekniske Læreanstalt. Dansk Ingeniørforening, 1930. 639 s. [3. udgave af stadsingeniør J.J. Voigts bog om de polytekniske kandidater].

JERN- OG METALERHVERV

 • De danske jern- og metalerhverv. Faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for handel, håndværk og industri i jern- og metalerhvervene i Danmark. Fagl. red.: Vagn Aage Jeppesen, Tage Uhrskov. Biografisk red.: Forlaget Liber, 1971-72. 3 bd.

JERNBANER

 • Den danske Statsbaneetat. Personalfortegnelse m.v. Ved O.Th. Hagen, Edw. Heurlin, J. Henriksen. Kbh. Flere udg. - 1917 udg. også i digital udgave.
 • De danske Statsbaners Tjenestemænd. Kbh., 1912-1964. Flere udg. - 1942 udg. også i digital udgave.

JOURNALISTER

 • Danske journalister. Dansk Journalistforbund, 1950-2000. Årspublikation.
 • Danske journalister. 2687 biografier af nulevende medarbejdere i dansk presse. Red. af Børge Jørgensen. Dansk Journalistforbnund, 1970.
 • Danske journalister. 3280 biografier af medarbejdere i dansk presse, radio og TV. Red. af Børge Jørgensen. Udg. af Dansk Journalistforbund, 1975. 371 s.
 • Danske journalister 1985. Red. af Jan Ebert. Udg. af Dansk Journalistforbund, 1985. 452 s.

JURISTER og DOMSTOLE. STATSKUNDSKAB

 • Appelinstansernes Embedsetat 1660-1919. Udg. af Rigsarkivet. København, 1928. 186 s.
 • Falk-Jensen, A. og H. Hjort-Nielsen: Candidati og examinati juris 1736-1936. Candidati politices 1852-1936. Candidati actuarii 1922-1936. Gad, 1954-1959. 5 bd. - Bd. 1-2 også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2.
 • Hjorth-Nielsen, H.: Danske Sagførere under Loven af 26. Maj 1868 (Beskikkelser udfærdigede i Tiden 1. Jan. 1869 – 30. Sept. 1919). Udg. af Det Danske Sagførersamfund, 1941. 498 s. - Også i digital udgave.
 •     Hjorth-Nielsen, H.: Danske Sagførere under Loven af 26. Maj 1868. Tilføjelser og rettelser ved Finn H. Blædel. Udg. af Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie, 1979. 43 s. - Også i digital udgave.
 • Juridisk Stat.
 • 1845: Med tit.: Juridisk Stat eller Fortegnelse over de Kandidater, som have underkastet sig fuldstændig juridisk Embeds-Examen ved Kjøbenhavns Universitet efter 7 Mai 1788. Tilligemed et Udvalg af danske Jurister som Anhang. Af Wigfus Erichsen. 3. forøg. Opl. C.A. Reitzel, 1845. 40 s. – Også i digital udgave.
 • 1865: Med tit.: Juridisk Stat eller Fortegnelse over alle nulevende rets- og statsvidenskabelige Kandidater fra Kjøbenhavns Universitet, med Angivelse af deres Hovedkarakter og Livsstilling. Af P. Schiørring. Gad, 1865. 77 s.
 • 1881: Udarb. af V. Richter. Forlagt af Emil Bergmann, 1881. 456 s. - Også i digital udgave.
 • 1887: Med tit.: Juridisk Stat. Fortegnelse over samtlige nulevende, juridiske og statsvidenskabelige Kandidater. Udarb. af V. Richter. Forlagt af Emil Bergmann, 1887. 69 s. - Også i digital udgave.
 • 1892: Med tit.: Juridisk Stat. Udarb. af V. Richter. Forlagt af Emil Bergmann, 1892. 86 s. - Også i digital udgave.
 • 1897: Med tit.: Juridisk Stat. Udarb. af V. Richter. Milo’ske Boghandels Forlag, 1897. 270 s. - Også i digital udgave.
 •     Tillæg til Juridisk Stat af 1897. - Også i digital udgave.
 • 1902: Med tit.: Juridisk Stat. Udarb. af V. Richter. Milo’ske Boghandels Forlag, 1902. 228 s. - Også i digital udgave.
 • 1906: Udarb. af V. Richer. Brinkmann & Richters Forlag, 1906. 71 s. - Også i digital udgave.
 • 1910: Udarb. af Otto Jensen og V. Richer. Brinkmann & Richters Forlag, 1910. 268 s. - Også i digital udgave.
 • 1913: Udarb. af Otto Jensen og V. Richer. V. Richters Forlag, 1913. 82 s. - Også i digital udgave.
 • 1923
 • 1928: Udarb. af Arild Falk Jensen. V. Richters Forlag, 1928.
 • 1935: Udarb. af Arild Falk Jensen. V. Richters Forlag, 1935. 457 s.
 • 1940: Udarb. af Arild Falk Jensen. V. Richters Forlag, 1940.
 • 1946: V. Richters Forlag, 1946.
 • 1952: 22. udg., udarb. af Arild Falk Jensen. Juristforbundet, 1952.
 • 1965: 23. udg., under red. af Tage Holmboe. Juristforbundets forlag, 1965. 672 s.
 • 1981: Bd. 1-2
 • 1995: Juridisk økonomisk stat. 25. udg. Jurist- og Økonomforbundet, 1995.
 • Kofod, Aug.: Den danske Sagførerstand. Det Milo’ske Etablissement, 1893. 62 s. - Også i digital udgave. - Flere udg.
 • Lind, Volmer: Kongeriget Danmarks praktiserende Sagførere. Berlingske Tidende, 1929. 327 s. – Også i digital udgave.
 • Richter, V.: Meddelelser om examinati juris (danske jurister). 1824-1894. Den Milo’ske Boghandel, 1903. - Også i digital udgave.

KOMMUNALFORVALTNING

 • Danmarks Kommunale Forvaltning. Udg. af Selskabet ”Vort Samfund”. København, 1928-1931. Bd. 1-10+suppl.

      Bd. 1: Den kommunale Forvaltning. Indenrigsministeriet. Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. 1929. - Også i digital udgave.
      Bd. 2: Frederiksborg Amt, Københavns Amt, Bornholms Amt. 1928. - Også i digital udgave.
      Bd. 3: Holbæk Amt. Sorø Amt. 1929-1931. - Også i digital udgave.
      Bd. 4: Maribo Amt. Præstø Amt. 1928.
      Bd. 5: Odense Amt, Svendborg Amt. 1929.
      Bd. 6: Hjørring Amt, Thisted Amt. 1929.
      Bd. 7: Viborg Amt, Randers Amt. 1929.
      Bd. 8: Aarhus Amt. Vejle Amt. 1930.
      Bd. 9: Ringkøbing Amt. Ribe Amt. 1931.
      Bd. 10: De Sønderjyske Landsdele. – Tillæg: Færøerne og Grønland.
      Supplement. Sagregister til afsnittet om den kommunale forvaltning. 1930.

KUNSTNERE

 • Weilbach, Philip: Nyt dansk Kunstnerlexicon. 1896. 2 bd.
 • Weilbach Dansk kunstnerleksikon. Hovedredaktør Sys Hartmann. Munksgaard, 1994-2000. 9 bd.

KØBMÆND

 • Dansk købmandsstand. Faglig biografisk håndbog for den frie købmandsstand. Red. : I.P. Hemmer Hansen. Forlaget Liber, 1955. - Også i digital udgave.

LANDBRUGSKANDIDATER

 • Fortegnelse over de afgaaede Kandidater samt Direktører, Lærere og Assistenter ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1858-1883. Kjøbenhavn, 1883. 70 s. [Dyrlæger, landbrugskandidater, landinspektører, skovbrugskandidater].
 • Danske Landbrugskandidater. Deres Virksomhed og Adresser. Udarb. af Foreningens Sekretær. Foreningen af danske Landbrugskandidater, 1897. 47 s. - Også i digital udgave.
 • Larsen, L.P.M.: Danske Landbrugskandidater. Deres Virksomhed og Adresser. Foreningen af danske Landbrugskandidater, 1911. 96 s.
 • Windfeld, Ib: Danske Landbrugskandidater, deres Virksomhed og Adresser. Foreningen af danske Landbrugskandidater, 1918. 119 s.
 • Pedersen, L.O.: Danske Landbrugskandidater, deres Virksomhed og Adresser. Foreningen af danske Landbrugskandidater, 1928. 168 s.
 • Larsen, Alfred: Danske landbrugskandidater. Foreningen af Danske Landbrugskandidater, 1944. 319 s.
 • Larsen, Alfred: Danske landbrugskandidater. Supplement 1945-49. Foreningen af Danske Landbrugskandidater, 1950. 39 s.
 • Larsen, Alfred: Danske landbrugskandidater. [8. udg.]. Foreningen af Danske Landbrugskandidater, 1955. 415 s.
 • Larsen, Alfred: Biografisk leksikon over agronomer. Dansk Agronomforening, 1967. 471 s.
 • Højer-Pedersen, Sv. Og Kjeld Suhr: Biografisk leksikon over agronomer. Dansk Agronomforening, 1982. 474 s.
 • Biografisk fortegnelse over danske agronomer 1996. Red. af Kjeld Suhr og Annegrete Suhr. Dansk Agronomforening, 1996. 440 s. [Bilag: Danske landbrugskandidater og agronomer 1856-1995].

LANDINSPEKTØRER og LANDMÅLERE

 • Balslev, Svend og Hans Ejner Jensen: Landmåling og landmålere. Danmarks økonomiske opmåling. Med prolog af Knud Sørensen. Den danske Landinspektørforening, 1975. 332 s. - Også i digital udgave.
 • Landinspektørforeningen gennem 50 Aar. 1875 – 30. August – 1925. København, 1925. 216 s. - Også i digital udgave.

LANDMILITÆRET

 • Richter, Vilh.: Danske Landmilitæretat : 1801-1894. 1896-97. 2 bd. [Nysat udg., Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1977]. - Nyudgaven fra 1977 også i digital udgave: Bd. 1 Aa-Kn. Bd. 2 Kn-Ø.

LANDMÆND

 • Bjerke, Kjeld, Hans Jensen og Karl Madsen: Dansk Landbrug. Fra 1880 til 1938. Arthur Jensens Forlag, 1939. 647 s. – [S. 357-646: Biografiske Noter og Portrætter af ledende Mænd og Kvinder i det danske Landbrugs Organisationer og Institutioner]. - Også i digital udgave.
 • Rugaard, D.E.: Fremragende danske Bønder før og nu : smaa Livsskildringer og Tidsbilleder. København, 1871. 486 s. - Også i digital udgave.
 • Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats. En Oversigt over danske Bønders Virke. Nationalt Bogforlag 1943-1948. 12 bd.

      Bd. 1: Ribe og Ringkøbing Amter. - Også i digital udgave.
      Bd. 2: Sønderborg og Aabenraa Amter. - Også i digital udgave.
      Bd. 3: Haderslev Amt. - Også i digital udgave.
      Bd. 4: Tønder Amt. - Også i digital udgave.
      Bd. 5,1: Vejle Amt. - Også i digital udgave.
      Bd. 5: Vedr. Bjerre Herred. Glud Hjarnø Kommune: Også i digital udgave.
      Bd. 6: Thisted Amt. - Også i digital udgave.
      Bd. 7: Vedr. Hassing, Hillerslev, Hundborg, Vester Han Herred: Også i digital udgave.
      Bd. 8: Odense og Assens Amter. - Også i digital udgave.
      Bd. 9: Københavns Amt. Også i digital udgave.
      Bd. 10: Frederiksborg Amt. Også i digital udgave.
      Bd. 11: Svendborg Amt. Også i digital udgave.

 • Vort sogns historie i 100 aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. 22 bd. + suppl.

      Sogne i Skast, Slavs og Vester Horne Herreder: Også i digital udgave.
      Skodborg, Hjerm og Vandfuld Herreder: Også i digital udgave.
      Bd. 1: Fra Børglum, Dronninglund, Hvetbo og Vennebjerg herreder i Hjørring amt samt Hassing og Refs herreder i Thisted amt. - Også i digital udgave.
      Bd. 2: Fra Børglum, Horns, Vennebjerg herreder i Hjørring amt. Gjerlev, Nørhald, Onsild, Rougsø, Støvring herreder i Randers amt. Hindborg herred i Viborg amt. - Også i digital udgave.
      Bd. 3: Fra Gjern, Tyrsting og Vrads herreder i Skanderborg amt. - Også i digital udgave.
      Bd. 4: Fra Djurs Nørre, Djurs Sønder, Gjerlev, Nørhald, Sønderhald, Rougsø, Onsild, Støvring herreder i Randers amt. Hjelmslev, Voer herreder i Skanderborg amt. - Også i digital udgave.
      Bd. 5: Fra Børglum, Dronninglund, Horns og Vennebjerg herreder i Hjørring amt (de første 176 sider er gentagelse fra bind 4 og derfor ikke medtaget i denne PDF). - Også i digital udgave.
      Bd. 6: Fra Hammerum herred i Ringkøbing amt. - Også i digital udgave.
      Bd. 7: Fra Hindsted, Hornum, Gislum, Slet og Års herreder i Aalborg amt (med mange blanke sider og spring i sidenummerering). - Også i digital udgave.
      Bd. 8: Fra Fjends, Hids, Houlbjerg, Middelsom og Sønderlyng herreder i Viborg amt. - Også i digital udgave.
      Bd. 9: Fra Fjends og Rinds herreder i Viborg amt. - Også i digital udgave.
      Bd. 10: Fra Fleskum, Hellum, Hindsted, Hornum, Kær og Års herreder i Aalborg amt samt Dronninglund herred i Hjørring amt. - Også i digital udgave.
      Bd. 11: Fra Bølling og Nørre Horne herreder i Ringkøbing amt. - Også i digital udgave.
      Bd. 12: Fra Anst, Gørding, Malt, Skast og Øster Horne herreder i Ribe amt. - Også i digital udgave.
      Bd. 13: Fra Hammerum herred i Ringkøbing amt samt Fjends, Harre, Hindborg, Nørre, Nørlyng og Rødding herreder i Viborg amt. - Også i digital udgave.
      Bd. 21: Fra Hammerum, Hind og Ulfborg herreder i Ringkøbing amt. - Også i digital udgave.
      Bd. 22: Fra Øster Horne herred i Ribe amt (de første 512 sider er gentagelse fra bind 11 og derfor ikke medtaget i denne PDF). - Også i digital udgave.
      Suppl.bd. a: Fra Hellum, Hindsted, Kær og Aars herreder i Aalborg amt. - Også i digital udgave.
      Suppl.bd. b: Fra Hammerum herred i Ringkøbing amt (Skarrild, Rind og Arnborg sogne). - Også i digital udgave.
      Suppl.bd. c: Fra Hjelmslev, Gjern, Nim, Tyrsting, Voer og Vrads herreder i Skanderborg amt. - Også i digital udgave.
      Suppl.bd. d: Fra Børglum, Hvetbo og Øster Han herreder i Hjørring amt (Brønderslev, Brovst og Vester Hjermitslev sogne). Også i digital udgave.
      Suppl.bd. e: Fra Djurs Nørre, Djurs Sønder, Galten og Øster Lisbjerg herreder i Randers amt. - Også i digital udgave.

LANDMÅLERE
      Se LANDINSPEKTØRER og LANDMÅLERE

LÆGER

 • Carøe, Kristian: Den danske lægestand 1479-1900. Gyldendal, 1904-1922, 5 bd. - Uændret reprotryk 1977 ved Dansk Historisk Håndbogsforlag.

      Bd. 1: 1479-1788: Doktorer og licentiater. 1909. - Også i digital udgave.
      Bd. 2: 1738-1785: Kirurger. 1906. - Også i digital udgave.
      Bd. 3: 1786-1838: Læger og kirurger. 1905. - Også i digital udgave.
      Bd. 4: 1838-1900: Læger. 1904. - Også i digital udgave.
      Bd. 5: Supplement til bind 1-4. 1922. – Også i digital udgave.

 • Den danske Lægestand. Kbh.
 • 1. udg. Af Harald Selmer. Den danske Lægestand. Fortegnelse over levende og afdøde danske Læger med personalhistoriske Noticer samt Lister over de Nulevendes Anciennetet og Opholdssted og en Udsigt over Landets Forsyning med Apotheker og Jordemødre. 1850. 96 s.
 • 2. omarb. udg. Af Harald Selmer. Den danske Lægestand. Fortegnelse over danske Læger i nærværende Aarhundrede : med personalhistoriske Noticer samt Lister over de Nulevendes Anciennitet og Opholdssted og en Udsigt over Landets Forsyning med Apotheker og Jordemødre. 1852. 97 s.
 • 3. forøg. udg. Af C. Bentzien. Den danske lægestand. Fortegnelse over danske læger i nærværende århundrede med personalhistoriske notitser. 1860. 120 s.
 • 4. betydeligt forøgede udg. Ved F.L.E. Smith og M.C.F Curtius Bladt. Den danske Lægestand. Biografiske Efterretninger om danske Læger i nærværende Aarhundrede med Fortegnelse over de Nulevendes Anciennitet og Opholdssted samt en Udsigt over Landets Forsyning med Embedslæger, Apotheker, Jordemødre og Sygehuse m.m. 1872. 294 s.
 • 5. udg. Ved F.L.E. Smith og M.C.F. Curtius, under medvirken af S. Elvius. Den Danske Lægestand. 1885. - Også i digital udgave.
 • 6. udg. Ved K.F. Carøe og J.H. Selmer, under medvirken af F.L.E. Smith. Wroblevski, 1891. 429 s. - Også i digital udgave.
 • Tillæg til 6. udg.: Kandidaterne 1891-1896. Af Gordon Norrie og Kristian Carøe. Wroblevski, 1897. 72 s. - Også i digital udgave.
 • 7. udg. Den danske lægestand. Ved Kristian Carøe og Gordon Norrie. Wroblevski, 1901. 388 s.
 • 8. udg. Den danske lægestand 1901-1907. Ved John Johnsson og Karl Dehlholm. 1907. 462 s. - Også i digital udgave.
 • 9. udg. Den danske lægestand 1907-1915. Ved Viggo Christophersen og J.W.S. Johnsson. 1915. 772 s.
 • 10. udg. Den danske lægestand 1915-1925. Ved V. Christophersen og J.W.S. Johnsson. 1925. 871 s.
 • 11. udg. Den danske lægestand 1925-1936. Ved V. Christophersen og E. Winsløw. 1936.
 • 12. udg. Den danske lægestand 1936-1949. Ved P. Engelstoft og V.A. Fenger. 1949. 840 s.
 • 13. udg. Den danske lægestand 1949-1957. Red. af Albert Fabritius og Sven Houmøller. 1957. 2292 sp.
 • 14. udg. Den danske Lægestand 1957-1964. Red. af Sven Houmøller og Torben Palsbo. 1965. 1056 s. - Også i digital udgave.
 • 15. udg. Den danske Lægestand 1965-1982. Red. af Elisabeth Jeppesen i samarb. med Karen Mørck og Werni Lindegaard., 1982. 2 bd. (1806 s.)
 • 16. udg. Den danske Lægestand 1982-1993. Hovedred. Elisabeth Jeppesen. 2000. 2 bd.
 • 17. udg. Den danske Lægestand 1993-2000. Hovedred. Niels Torp. 2000. 2 bd.

LÆRERE og DEGNE

 • Bang Mikkelsen, K: Degne og skoleholdere samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814. Historisk Samfund for Fyns Stift, 1977. 286 s. (Historiske studier fra Fyn, nr. 2). - Også i digital udgave.
 • Dansk Skole-Stat. 1933-1934. 4 bd. [Indhold: Bd. 1: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Københavns Amt. Bd. 2: Frederiksborg Amt, Holbæk Amt, Sorø Amt, Præstø Amt, Bornholms Amt, Maribo Amt, Odense Amt, Svendborg Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt, byerne (landdistrikterne findes i bind III). Bd. 3: Aalborg Amt, landdistrikterne (byerne findes i bind II), Thisted Amt, Viborg Amt, Randers Amt, Aarhus Amt, Ringkøbing Amt, Vejle Amt, Ribe Amt. Bd. 4: Haderslev Amt, Aabenraa-Sønderborg Amt, Tønder Amt, samt gymnasieskoler, private mellem- og realskoler, seminarier, højskoler, fri- og efterskoler, ungdomsskoler, skoler og institutioner for særlige børn, skolehjem, børnehjem, optagelses- og iagttagelseshjem, kurus, danske skoler syd for grænsen og Færøerne.]. - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2. Bd. 3. Bd. 4.
 • Lampe, Jens under medvirken af Erik Larsen og Asger Nyholm: Tønder seminarie-stat. Fortegnelse over lærere og dimittender fra Tønder seminarium 1788-1963. Historisk Samfund for Sønderjylland, 1963. 309 s. (Skrifter udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland, nr. 30). - Også i digital udgave.
 • Larsen, Alfred: Lolland-Falsters degne og skoleholdere. Udg, af Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie, 1960. 563 s. - Også i digital udgave.
 •     Hansen, Gregers: Rettelser og tilføjelser til Alfred Larsen: Lolland-Falsters degne og skoleholdere. (i: Personalhistorisk Tidsskrift, årg. 93, 16. rk., bd. 2, 1973, s. 167-71). - Også i digital udgave.
 • Lærerne og Samfundet. Folkeskolens kendte Mænd og Kvinder : Jubilæumsskrift 1814-1914. Red. af Carl Poulsen og W. Th. Benthin. Udg. af Fr. Bagge, 1913-1914. 4 bd. - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2. Bd. 3. Bd. 4.
 • Nielsen, Harald: Fra det kommunale skolevæsen i Ribe Amt 1870-1970. Vestkystens Bogtrykkeri, 1974. 352 s. - [Heri en registrering af lærerkræfterne i tidsrummet 1870-1970].
 • Petersen, Anders: Den jonstrupske Stat. Personalhistoriske Meddelelser om det Kgl. blaagaard-jonstrupske Seminariums Lærere og Dimittender 1790-1884. Gad, 1884. 408 s. - Også i digital udgave.
 • Petersen, Anders: Den jonstrupske Stat. Personalhistoriske Meddelelser om det kgl. blaagaard-jonstrupske Seminariums Lærere og Dimittender 1790-1884, med Tillæg og Rettelser til 1891. Udgiverens Forlag, 1891. 410 s. - Også i digital udgave.
 • Petersen, Anders: Sjællands Stifts Degnehistorie. Et Bidrag til de svundne Aarhundreders Perso-nal- og Kulturhistorie, Rom, 1899. 248 s. - Også i digital udgave.
 • Poulsen, Ejnar: Hardsyssels Degnehistorie. 1931-1934. 2 bd. - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd.. 2.
 • Rørsig, P.M.: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. Bidrag til Skolens Udviklings- og Personalhistorie. Indtil 1814. Hjørring, 1933. 2 bd. (573, 350 s.).

MAGISTRE

 • Filolog- og Magister-stat. Udg. Af C.H. Sthyr og H.F. Øllgaard. Pios Boghandel, 1907. 159 s. - Også i digital udgave.
 • Magister-staten. 1.-6. udg. + tillæg. 1907-1974.
 • Magister-staten 1951. Under red. af Albert Fabritius, Erik Krapper, Erik Strøby. Dansk Magisterforening, 1953. Også i digital udgave.

MALERE

 • Malererhvervet i Danmark. Faglig, biografisk håndbog for malerhåndværket lak-, farve- og tapetbranchen. Udarb. I samråd med erhvervets institutioner og organisationer. Faglig red.: Bahne Preisler. Forlaget Liber, 1957. 773 s.
 • De danske malererhverv. Faglig, biografisk håndbog for malerhåndværket, lak-, farve- og tapetbranchen. Udarb. i samråd med erhvervenes institutioner og organisationer. Red. Tage Uhrskov. Biografisk red.: Forlaget Liber, 1973. 2 bd.

MEJERIBRUG

 • Danske Mejerier. Illustreret Haandbog for Mejeribruget i Danmark. Samlet og bearb. Af G. Ellbrecht. Med historisk Indledning af Hans Appel. Selskabet til Udgivelse af Nationale Haandbøger, 1915-18. 4 bd. - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2. Bd. 3. Bd. 4.
 • Dansk Mejeristat. Red. af G. Ellbrecht. Vort Samfund, 1931-1932. 5 bd.

      Bd. 1: Afhandlinger. København. Københavns Amt, Frederiksborg Amt. - Også i digital udgave.
      Bd. 2: Holbæk Amt, Sorø Amt, Præstø Amt, Bornholms Amt, Maribo Amt. - Også i digital udgave.
      Bd. 3: Odense Amt, Svendborg Amt, Tønder Amt, Haderslev Amt, Aabenraa Amt, Sønderborg Amt, Ribe Amt

 • Dansk Mejeribrug. Mejeriteknisk, biografisk håndbog. Hovedred.: H.M. Jensen. Redaktionskommité: Anders Busk m.fl. Udgivet af De Danske Mejeriers Fællesorganisation. Forlaget Liber 1962-1963. 2 bd.

MEJERIINGENIØRER

 • Biografier over danske mejeriingeniører 1924-1966. Udarb. af Dansk Mejeriingeniør Forening, 1966. 87 bl.
 • Biografier over danske mejeriingeniører 1924-1974. Udarb. og udgivet af Dansk Mejeriingeniør Forening, ved K. Lind Andersen. 1974.
 • Biografier over danske mejeriingeniører. Udarb. af Dansk Mejeriingeniør Forening, 2006. Ny udg. 326 s.

MOTORBRANCHEN

 • Den danske motorbranche. Faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for motorbranchen i Danmark. Udarb. i samråd med branchens institutioner og organisationer. Faglig red. Tage Agdal. Biografisk red. Alfred Larsen. Forlaget Liber, 1962. 2 bd.

MURERE
     Se også HÅNDVÆRKERE

 • De danske mur- og betonerhverv. Faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende indenfor håndværk og industri i mur-, sten- og betonerhvervene i Danmark. Udarb. i samråd med erhvervenes institutioner og organisationer. Faglig red.: Tage Uhrskov. Biografisk red.: Alfred Larsen. 1961. 2 bd. - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2.

MØLLERE

 • Meyn, Niels: Danske Møller. Erhvervsforlaget, 1934. 697 s.
 • Mølbjerg, Ingvard: Møller og møllere i Vendsyssel – fra middelalder til vor tid. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1998. 83 s.

NAVIGATØRER

 • Navigatørernes Bog. Den Danske Handelsflaades Befalingsmænd. Forlaget ”Poseidon”, 1938. - Også i digital udgave.

OFFICERER

 • Boeck, Hector: Norske, svenske og finske frivillige officerer og læger i Den danske Hær og Flaade i Krigene 1848-50 og 1864. (i: Personalhistorisk Tidsskrift 1935, 56. årg., 10. Rk., 2. Bd., 3.-4. Hft., s. 214-264). - Også i digital udgave.
 • Topsøe-Jensen, T.A. og Emil Marquard: Officerer i den dansk-norske Søetat 1660-1814 og den danske Søetat 1814-1932. Hagerup, 1935. 2 bd. Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2.
 •     Rettelser og tilføjelse … Af J. Teisen. (i: Personalhistorisk Tidsskrift 1984, 104. årg., hft. 2, s. 183-217. - Også i digital udgave.

POLITIKERE

 • Den Danske Regering og Rigsdag 1901-03. Udg. af N. Bransager og Palle Rosenkrantz. Dansk Grafisk Forlag, 1901. 748 s.
 • Den Danske Regering og Rigsdag 1901. Biografier og Portrætter. Udg. af N. Bransager. Dansk Grafisk Forlag, 1903. 796 s. [Side 749-796: Supplement 1901-03].
 • Den Danske Regering og Rigsdag 1903-1934. Udg. af Palle Rosenkrantz. Arthur Jensens Forlag, 1934. 375 s.
 • Elberling, Emil og Victor Elberling: Rigsdagens medlemmer gennem 100 aar. 1848-1948. J.H. Schultz Forlag, 1949-1950. 3 bd. – Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2. Bd. 3.

POLITIVÆSEN

 • Dansk Politistat. Danmarks Politi - Fængselsvæsen, Grænsegendarmeri og Sognefogder. Red. af Christian Gjerløv. - Fr. Bagges Kgl. Hofbogtrykkeri, 1933-1934. 2 bd. – Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2.
 • Nielsen, O: Kjøbenhavns Politimestre og Politidirektører 1682-1864. (i: Personalhistorisk Tidsskrift 1880, 1. Rk., 1. Bd., s. 278-304). - Også i digital udgave.
 • Nielsen, O: Biografiske Efterretninger om Kjøbenhavns Politimestre og Politidirektører i Aarene 1682-1863. Kjøbenhavn, 1880. 31 s. [Særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift, 1880].- Også i digital udgave.

POST- OG TELEGRAFVÆSEN

 • Det danske Post- og Telegrafvæsen. Red. af H. Hjorth-Nielsen. Selskabet ”Vort Samfund”, 1932-33. 4 bd. - Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2. Bd. 3. Bd. 4.
 • Olsen, Fr.: Den danske Postetat 1624-1927. København, 1929. 437 dupl. s. - Også i digital udgave.
 • Olsen, Fr.: Det danske Postvæsen, dets Historie og Personer indtil dets Overtagelse af Staten 1711. I Komm. hos J. Frimodt, 1889. 233 s.- Også i digital udgave.
 • Richter, Vilhelm: Danske Postembedsmænd med kgl. Udnævnelse 1750-1906. Milo, 1907. 90 s. - Også i digital udgave.

PROKURATORER

 • Hjorth-Nielsen, H.: Danske Prokuratorer med kongelig Bevilling 1660-1869. Samt et Tillæg indeholdende Oplysninger om en Del Prokuratorer uden kongelig Bevilling. I Komm. hos Levin & Munksgaard, 1935. 467 s. - Også i digital udgave.
 • Hjorth-Nielsen, H.: Danske Prokuratorer med kongelig Bevilling 1660-1869. Samt et Tillæg indeholdende Oplysninger om en Del Prokuratorer uden kongelig Bevilling. Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1977. 467 s. [Side 451-467: Tilføjelser og rettelser].
 • Tilføjelser og rettelser (Tillæg 2). Af H. Hjorth-Nielsen, Finn H. Blædel. Samt et Tillæg indeholdende Oplysninger om en del Prokuratorer uden kongelig Bevilling. Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1982. 32 s.

PRÆSTER, TEOLOGER og MENIGHEDSRÅD

 • Wiberg, S.V.: Personalhistorie, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie. Odense 1870-1878. 5 bd.

     Bd. 1 A-H: Også i digital udgave. - . Optryk. Rosenkilde og Bagger, 1959. Også i digital udgave.
     Bd. 2 I-R: Optryk. Rosenkilde og Bagger, 1960. Også i digital udgave.
     Bd. 3 S-Ø: Optryk. Rosenkilde og Bagger, 1960. Også i digital udgave.
     Bd. 4 Register. Supplement. Optryk. Rosenkilde og Bagger, 1960. Også i digital udgave.

 • Danske præstehustruer. Tillæg til S.V. Wibergs danske præstehistorie på grundlag af Erh. Qvistgaards Præstehustruer (1934, 1936, 1992). Udvidet af Flemming Aagaard Winther. 2015. 468 s. - Også i digital udgave. - Netudgave 2019.
 • Elvius, Sofus: Danmarks Præstehistorie i Aarene 1869-1884. Personalhistoriske Undersøgelser. Emil Bergmanns Forlag, 1886-87. - Også i digital udgave.
 • Elvius, Sofus: Danmarks Præstehistorie i Aarene 1885-1914. Milo’ske Boghandels Forlag, 1915. - Også i digital udgave.
 • Dansk Kirkestat. Danmarks Præster og Menighedsraad. Under Red. af Alfred Th. Jørgensen. Biografisk Red.: E. H. C. Mikkelsen. 1934. 4 bd. - Også i digital ugave: Bd. 1. Bd. 2. Bd. 3. Bd. 4.
 • Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie efter 1849 med særligt henblik på tiden: (Kirkelig geografi). Af Paul Nedergaard. Udg. Af A. Pontoppidan Thyssen. 1951-91. 11 bd.
 • Gejstligheden i Slesvig og Holsten. Fra Reformationen til 1864. Personalhistoriske Undersøgelser ved Otto Fr. Arends. Levin & Munksgaards Forlag, 1932. 3 bd.

      Bd. 1 A-K: Personalhistoriske Undersøgelser. - Også i digital udgave.
      Bd. 2 L-Ø: Personalhistoriske Undersøgelser. - Også i digital udgave.
      Bd. 3: Series Pastorum. - Også i digital udgave.

SAGFØRERE
      Se JURISTER og DOMSTOLE. STATSKUNDSKAB

SKO- OG LÆDERERHVERV

 • De danske sko- og lædererhverv. Faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for håndværk, handel og industri i sko- og lædererhvervene i Danmark. Udarb. i samråd med erhvervenes institutioner og organisationer. Fagl. red. Jørgen Bach, Børge Borg. Forlaget Liber, 1963. 2 bd.

SKOVBRUG

 • Balslev, Svend: Danske forstkandidater 1786-1860. Danske Forstkandidaters Forening, 1986. 205 s. – Også i digital udgave.
 • Balslev, Svend: Danske forstkandidater 1897-1996. Danske Forstkandidaters Forening, 1997. 255 s.
 • Danske forstkandidater. Danske Forstkandidaters Forening.

      Bd. 1: 1861-1936. Ved Chr. Gandil. 1936. 244 s.
      Bd. 2: 1890-1955. Ved Aksel Thyssen. 1956. 295 s.
      Bd. 3: 1920-1982. Red. af Erik Lenchier Larsen. 1983. 235 s.

 • Balslev, Svend: Danske skovfolk. Historisk oversigt over statsskovenes bestyrere. Biografier over ikke-forstkandidatuddannede skovembedsmænd. Skippershoved, 1989. 224 s.

SKRÆDDERE

 • Amskov, Hugo: Dansk Skrædderi i Tekst og Billeder. Forlaget for Danske Erhverv, 1948. 442 s.

SLAGTERE

 • Slagtererhvervet i Danmark. Faglig, biografisk håndbog for slagterhåndværket, kød-, flæske-, viktualie-, fedevare- og pølsemagerbranchen samt konserves- og kødindustrien. Udarb. i samråd med erhvervets institutioner og organisationer. Fagl. red.: Otto Marquard. Biografisk red.: Forlaget Liber. Ny udgave, 1968. 708 s.- 1. udg. 1958. - Ny udg. også i digital udgave.

SMEDE

 • Ærøske smede. Grov- og klejnsmede, skibs- og beslagsmede, kobbersmede, blikkenlagere, VVS, motorfabrikker, stålskibsværfter, maskinværksteder, mekanikere, urmagere, guld- og sølvsmede. Red. af Palle Abramsson og Kristen Tom Pedersen m.fl. Metal Ærø's Seniorafdeling, 2005. 224 s.

SNEDKERE
      Se TRÆ- OG TØMRERERHVERV

STATSSKOLER og STUDENTER

 • Koefoed, C.G.: Alfabetisk fortegnelse over de danske lærde Statsskolers Lærerpersonale siden 1818. Biografiske Notitser. Særtryk af Rønne Statsskoles Program for 1906. 141 s. - Også i digital udgave.
 • Studenterne 1912. Red. af Hakon Müller. Nyt Nordisk Forlag, 1938. 301 s.

SYGEKASSEVÆSEN

 • Danmarks Sygekassevæsen gennem Aarhundreder. Red. m.v. H. Daniel. Forlaget Videnskab og Kultur, 1938. 2 bd.

SØFOLK og SØOFFICERER

 • Hvem er hvem i dansk søfart. Kongeriget Danmarks handelsflåde. Administration, institutioner, organisationer og mænd. Red.: Ove Nielsen. Liber, 1954. 695 s. - Også i digital udgave.
 • Richter, V.: Den danske Søetat 1801-1890. Personalhistoriske Meddelelser. I Komm. hos G.E.C. Gad, 1894. 131 s. - Også i digital udgave.
 • Topsøe-Jensen, T.A.: Personalhistoriske Oplysninger om Officerer af det danske Søofficerskorps 1. Januar 1801 - 19. September 1919 udgaaet fra Søkadetakademiet, Søofficersskolen eller Kadetskolen. Gyldendal, 1919. 435 s.
 • Topsøe-Jensen, T.A. og Emil Marquard: Officerer i Den dansk-norske Søetat 1660-1814 og Den danske Søetat 1814-1932. Hagerup, 1935. 2 bd.
 •     Videreføres i: Pontoppidan, S.E. og J. Teisen: Danske søofficerer 1933-1982. Søe-Lieutenant-Selskabet, 1984. 607 s. – Også i digital udgave.

TANDLÆGER

 • Danske Tandlæger. Udg. Af H. Stürup, 1931. [Indhold: . Tiden indtil 1853. Af Holger Hansen, 2. Biografier 1853-1930. Red. af H. Glahn (og 2 andre Forf.) Indb. med del 1, Supplement for Aaret 1945. 32 s., Supplement for Aaret 1946. 32 s., Supplement for Aaret 1948. 38 s., Supplement for Aaret 1949 36 S.].
 • Danske Tandlæger. 3. udg. Udg. af Dansk Tandlægeforenings hovedbestyrelse. Red. af Frits Ohrt og Kai Storm. Dansk Videnskabs Forlag, 1953. 684 s.

TEKSTILERHVERV

 • De danske tekstilerhverv. Faglig, biografisk håndbog for tekstilerhvervene i Danmark. Udarb. i samråd med erhvervenes institutioner og organisationer. Fagl. red.: Helge Bjørn. Biografisk red.: E. Zinklar Zinglersen. Forlaget Liber, 1965-1966. 3 bd.

TOLDVÆSEN

 • Det danske Toldvæsen. Red.: Herm. Andersen, Poul Grønvold og Jens Toftegaard. Biografisk Red.: E.H.C. Mikkelsen. Arthur Jensens Forlag, 1932, 496 s. - Også i digital udgave.

TRÆ- OG TØMRERERHVERV

 • De danske træerhverv. Faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for handel, håndværk og industrien i træ- og tømmererhvervene i Danmark. Ved Tage Uhrskov. Forlaget Liber 1958-1959. 2 bd. – Også i digital udgave: Bd. 1. Bd. 2.
 • De danske træerhverv. Faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for handel, håndværk og industri i træ- og tømmererhvervene i Danmark. Udarb. i samråd med erhvervenes institutioner og organisationer. Fagl.red: Tage Uhrskov. Biografisk red.: Forlaget Liber ved Jørgen Lundø. Ny udg., 1970-71. 2 bd. – Bd. 2 også i digital udgave.
 • Jepsen, Anton: Signerede danske møbler. Thaning & Appel, 1979-1982. 2 bd.

      Bd. 1: Hovedstadens snedkere. 1800-1900. 184 s.
      Bd. 2: Købstadssnedkerne. 171 s. – Også i digital udgave.

UNIVERSITETER

 • Slottved, Ejvind: Lærestole og lærere ved Københavns Universitet 1537-1977. Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie, 1978. - Også i digital udgave.

URMAGERE

 • Ingvordsen, Jensen: Urmagere i Danmark før år 1900. Udgivet af Den Gamle By, 2004. 2 bd. (Den Gamle Bys skriftrække, bd. 7).
 • Lampe, Jens: Bidrag til urmageriets historie i Vejle amts landdistrikter. (i: Vejle Amts Årbog 1983, s. 25-46). [S. 38-46: Mesterliste]. – Også i digital udgave.
 • Manøe, Søren: Nyt om nogle urmagere i Vejle Amt (i: Vejle Amts Årbog 2001, s. 114-118). – Også i digital udgave.
 • Pedersen, L.P. Udg. af Gerda Rost. Fynske standure - og deres mestre o. 1700 - o. 1850. Historisk Samfund for Fyns stift, 1981. 2 bd. – Også i digital udgave: Bd. 1: Assens-Horne. Bd. 2: Hårby-Åstrup.
 • Tornehave, Bodil: Bornholmske urmagere. Kreditforeningen Danmark, 1983. 175 s.

VASKERIER

 • De danske vaskeri- og renserierhverv. Faglig biografisk håndbog for de erhvervsdrivende inden for vaskeri- og renserierhververe i Danmark. Fag, red.: Emil Hammershøy. Biografisk red.: Forlaget Liber, 1971. 381 s.

VIRKSOMHEDER, HANDEL og INDUSTRI

 • Danmarks ældste forretninger. Ove Krak, 1910.

      2. Udg. Kraks Forlag, 1915. 670 s.
      3. Udg. Krak, 1940. 682 s.
      4. udg. Kraks Legat, 1950. 752 s. - Også i digital udgave.

VOGNMÆND

 • Dansk vognmandsstand. Faglig biografisk håndbog for den organiserede danske vognmandsstand. Red. af Adam Nygaard. Forlaget Liber, 1956. 1011 s. - Også i digital udgave.
 • Dansk vognmandserhverv. Faglig biografisk håndbog for den organiserede godstransport. Udarb. i samråd med erhvervets institutioner og organisationer. Faglig red.: Jørn Gundelach. Biografisk redaktion: Forlaget Liber. Liber, 1969. 782 s.