Forskel mellem versioner af "Stougård"

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
(Oprettede siden med '__TOC__ '''Stougård''', Bisholt, Glud sogn<br/> Stougård lå i Glud sogn med sine bygninger og en del af marken, mens den største del af marken lå i Skjold sogn. Stoug...')
 
 
(35 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
 +
{{infoboks ejendom
 +
| navn          = Stougård
 +
| billede        =
 +
| adresse        = Øster Bisholtvej 15, 7130 Juelsminde (Hedensted Kommune)
 +
| matrikel      = 1a
 +
| ejerlav        = Ø. Bisholt By, Glud
 +
| byggeår        = 
 +
| byggestil      =
 +
| byggemateriale =
 +
| arkitekt      =
 +
}}
 +
 +
 
__TOC__
 
__TOC__
'''Stougård''', Bisholt, Glud sogn<br/>
 
  
Stougård lå i Glud sogn med sine bygninger og en del af marken, mens den største del af marken lå i Skjold sogn.  
+
Stougård var i 1997 en landbrugsejendom med et areal på 16745 m² (ca. 1,6 ha.).<br/>
 +
Gården lå i Glud Sogn med sine bygninger og en del af marken, mens den største del af marken lå i Skjold sogn. <br/>
 
Stougård har sikkert allerede fra midten af 1600-tallet været en slægtsgård. Den 1.5.1681 "blef den ældgammel mand Jørgen Sørensen af Stougaard begrafven". Efter navnet at dømme kunne det godt være hans søn, der blev den næste fæster af Stougaard. I alt fald blev Søren Jørgensen i Stougaard i 1672 gift med Kirsten Jensdatter fra Barritskov, og han var sandsynligvis far til Karen Sørensdatter (f. ca. 1653, d. i Nørby, Glud sogn, d. 30.2.1743 [sic!], 90 år gl.). Glud kirkebog starter dog først i 1666, så det kan ikke verificeres, og Søren Jørgensens giftermål i 1672 er sandsynligvis ikke hans første. Både med hensyn til tid og navne passer det fint sammen.  
 
Stougård har sikkert allerede fra midten af 1600-tallet været en slægtsgård. Den 1.5.1681 "blef den ældgammel mand Jørgen Sørensen af Stougaard begrafven". Efter navnet at dømme kunne det godt være hans søn, der blev den næste fæster af Stougaard. I alt fald blev Søren Jørgensen i Stougaard i 1672 gift med Kirsten Jensdatter fra Barritskov, og han var sandsynligvis far til Karen Sørensdatter (f. ca. 1653, d. i Nørby, Glud sogn, d. 30.2.1743 [sic!], 90 år gl.). Glud kirkebog starter dog først i 1666, så det kan ikke verificeres, og Søren Jørgensens giftermål i 1672 er sandsynligvis ikke hans første. Både med hensyn til tid og navne passer det fint sammen.  
I slutningen af 1600-tallet har der tilsyneladende været to beboere af Stougaard ved navn Rasmus Nielsen Stougaard. Den ene var Rasmus Bunde Stougaard, der var søn af Niels Bunde i Bisholt, og han døde i 1715. Det kan være hans søn Søren Rasmussen Bonde, der i 1729 ses på nabogården "Bondgård" i Ø.Bisholt.  
+
I slutningen af 1600-tallet har der tilsyneladende været to beboere af Stougaard ved navn Rasmus Nielsen Stougaard. Den ene var Rasmus Bunde Stougaard, der var søn af Niels Bunde i Bisholt, og han døde i 1715. Det kan være hans søn Søren Rasmussen Bonde, der i 1729 ses på nabogården "Bondgård" i Ø.Bisholt. <br/>
Den anden, Rasmus Nielsen Stougaard blev gift med Søren Jørgensens datter Karen Sørensdatter, og han døde i 1721. Hans søn Hans Rasmussen Stougaard (døbt 29.3.1685) overtog fæstet efter sin far og havde det indtil sin død i 1730. Hans Rasmussen Stougaard var gift med Birgitte Hansdatter fra Skjold (1701-20.5.1758), og deres eneste efterlevende barn, en søn Rasmus, blev født d. 9.9.1727. Han døde i 1759 og tjente da som staldkarl på gården Fyrendal på Sjælland.  
+
Den anden, Rasmus Nielsen Stougaard blev gift med Søren Jørgensens datter Karen Sørensdatter, og han døde i 1721. Hans søn Hans Rasmussen Stougaard (døbt 29.3.1685) overtog fæstet efter sin far og havde det indtil sin død i 1730. Hans Rasmussen Stougaard var gift med Birgitte Hansdatter fra Skjold (1701-20.5.1758), og deres eneste efterlevende barn, en søn Rasmus, blev født d. 9.9.1727. Han døde i 1759 og tjente da som staldkarl på gården Fyrendal på Sjælland.<br/>
Den 15. april 1731 fik Jørgen Sørensen af Bisholt fæstet af Stougaard, og han giftede sig da med enken Birgitte Hansdatter. Jørgen Stougaard var fæster i mange år, og hans søn Søren Jørgensen Stougaard (7.4.1734-okt. 1796) ses som beboer af Stougaard fra 1760'erne.  
+
Den 15. april 1731 fik Jørgen Sørensen af Bisholt fæstet af Stougaard, og han giftede sig da med enken Birgitte Hansdatter. Jørgen Stougaard var fæster i mange år, og hans søn [[Søren Jørgensen & Maren Hansdatter|Søren Jørgensen]] Stougaard (7.4.1734-okt. 1796) ses som beboer af Stougaard fra 1760'erne.  
Iflg. folketællingen fra 1787 samt undersøgelser i Glud kirkebog ser det dog ud til, at Stougaard i sidste halvdel af 1700-tallet har været delt i to halvgårde, hvoraf den ene var beboet af Jørgen Sørensen Stougaard. Han overdrog i første halvdel af 1780'erne fæstet til svigersønnen Jørgen Sørensen, der blev gift med hans datter Anne. Faktum er dog, at han ved folketællingen i 1787 boede til aftægt hos datteren og svigersønnen.  
+
Iflg. folketællingen fra 1787 samt undersøgelser i Glud kirkebog ser det dog ud til, at Stougaard i sidste halvdel af 1700-tallet har været delt i to halvgårde, hvoraf den ene var beboet af Jørgen Sørensen Stougaard. Han overdrog i første halvdel af 1780'erne fæstet til svigersønnen Jørgen Sørensen, der blev gift med hans datter Anne. Faktum er dog, at han ved folketællingen i 1787 boede til aftægt hos datteren og svigersønnen. <br/>
På nabogården (= den anden halvpart) boede Jørgen Stougaards ældste søn Søren Jørgensen Stougaard[1].  
+
På nabogården (= den anden halvpart) boede Jørgen Stougaards ældste søn Søren Jørgensen Stougaard <ref>Oplysningerne i dette afsnit er kun en teori, der endnu ikke er efterforsket.</ref>. <br/>
Fæsteren af Stougård var i 1803 den ovenfor nævnte svigersøn Jørgen Sørensen, og gården havde da et areal på 61 tdr. hartkorn.  
+
Fæsteren af Stougård var i 1803 den ovenfor nævnte svigersøn Jørgen Sørensen, og gården havde da et areal på 61 tdr. hartkorn. <br/>
Rasmus Olesen Broch havde gården i 1826, og hans enke Kirsten Jørgensdatter, købte den til selveje fra Boller i 1871. Kort efter afstod hun gården til sin søn Jørgen Rasmussen. Han var ugift ved folketællingen i 1890, og han solgte gården i 1894 til sin bror Hans Jørgen Rasmussen.  
+
Rasmus Olesen Broch havde gården i 1826, og hans enke Kirsten Jørgensdatter, købte den til selveje fra Boller i 1871. Gården bestod da af matr.nr. 1a Ø.Bisholt, Glud Sogn og matr.nr. 15a V.Bisholt, Skjold Sogn. I 1873 tilkøbtes parcellen matr.nr. 8d af hartkorn 2 fdk., 2 3/4 alb.
I 1911 blev gården solgt til Jens Juhl Jensen, der i 1932 solgte gården til Thorvald Andersen.
+
Kirsten Jørgensdatter solgte ejendommen i 1877 til sønnen Jørgen Rasmussen. Dette skøde er dateret den 22. maj 1877 og tinglæst den 24.12.1877.<br/>
 +
Jørgen Rasmussen solgte i 1894 gården til sin bror Hans Jørgen Rasmussen. Skødet er dateret 27. september 1894 og tinglæst den 8. oktober samme år. <br/>
 +
I 1911 blev gården solgt til Jens Juhl Jensen. den bestod af de nævnte matr.nr. 1a+8d Ø.Bisholt og 15a V. Bisholt, og hartkornet var i alt 3 td. 2 skp., 1 fdk. og 1 alb. I handelen indgik andel i Glud Mejeri og Horsens Svineslagteri. <br/>
 +
Jens Juhl Jensen havde gården indtil 1932. Thorvald Andersens skøde på gården er underskrevet den 15. august 1932, og købssummen var 43.500 kr.<br/>
 +
Thorvald Andersen var ejer af Stougaard fra 1932. Da var der 32 tdr.land opdyrket jord, og besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 12 køer, 9 ungkvæg og 20 svin. Den blev i årene indtil 1945 øget til 2 heste, 15 køer, 13 ungkvæg og 48 svin.<br/>
 +
Enken Karen K. Andersen solgte i 1967 gården til Johannes Peter Andersen.
  
 +
 +
==== Billeder ====
 +
<gallery widths=200px>
 +
Fil:Matr 1a 1848-86.jpg|Udsnit af matrikelkort 1848-1886.
 +
Fil:UdklipXX.JPG|Stougaard 1948-1952. Danmark set fra luften. <span style="font-size:6pt">(Kilde: Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.</span>
 +
Fil:Stougård Sylvest 1955.jpg|Stougaard 1955. Danmark set fra luften. <span style="font-size:6pt">(Kilde: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.</span>
 +
Fil:Syl 1959.jpg|Stougaard 1959. Danmark set fra luften. <span style="font-size:6pt">(Kilde: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.</span>
 +
</gallery>
 
==== Kilder ====
 
==== Kilder ====
Stougård lå i Glud sogn med sine bygninger og en del af marken, mens den største del af marken lå i Skjold sogn.  
+
* Glud kirkebog. <br/>
Stougård har sikkert allerede fra midten af 1600-tallet været en slægtsgård. Den 1.5.1681 "blef den ældgammel mand Jørgen Sørensen af Stougaard begrafven". Efter navnet at dømme kunne det godt være hans søn, der blev den næste fæster af Stougaard. I alt fald blev Søren Jørgensen i Stougaard i 1672 gift med Kirsten Jensdatter fra Barritskov, og han var sandsynligvis far til Karen Sørensdatter (f. ca. 1653, d. i Nørby, Glud sogn, d. 30.2.1743 [sic!], 90 år gl.). Glud kirkebog starter dog først i 1666, så det kan ikke verificeres, og Søren Jørgensens giftermål i 1672 er sandsynligvis ikke hans første. Både med hensyn til tid og navne passer det fint sammen.  
+
* Boller/Møgelkjær skifteprotokol 1696-1721 (G 366.148): fol.194B. Også i [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L93W-N99Z-Z?i=203&wc=M5KN-JWL%3A333467301%2C333478101%2C333725001&cc=2015318 digital udgave] via Familysearch.  [Skifte efter Rasmus Nielsen Stougaard i Bisholt 9.4.1721]. <br/>
I slutningen af 1600-tallet har der tilsyneladende været to beboere af Stougaard ved navn Rasmus Nielsen Stougaard. Den ene var Rasmus Bunde Stougaard, der var søn af Niels Bunde i Bisholt, og han døde i 1715. Det kan være hans søn Søren Rasmussen Bonde, der i 1729 ses på nabogården "Bondgård" i Ø.Bisholt.  
+
* Boller/Møgelkjær skifteprotokol 1721-1745 (G 366.149): fol.88. Også i [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17175805#192467,32277349 digital udgave] via AO]. [Skifte efter Hans Rasmussen i Stovgård i Bisholt by 14.4.1731] . <br/>
Den anden, Rasmus Nielsen Stougaard blev gift med Søren Jørgensens datter Karen Sørensdatter, og han døde i 1721. Hans søn Hans Rasmussen Stougaard (døbt 29.3.1685) overtog fæstet efter sin far og havde det indtil sin død i 1730. Hans Rasmussen Stougaard var gift med Birgitte Hansdatter fra Skjold (1701-20.5.1758), og deres eneste efterlevende barn, en søn Rasmus, blev født d. 9.9.1727. Han døde i 1759 og tjente da som staldkarl på gården Fyrendal Sjælland.  
+
* Boller skifteprotokol 1745-1769 fol. 266-268 (LAV: G 366.150). Også i [[https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29896-26439-62?cc=2015318&wc=M9MN-1WV:n802469890 digital udgave]] via Familysearch. [Skifte efter Berte Hansdatter 15.6.1759]. <br/>
Den 15. april 1731 fik Jørgen Sørensen af Bisholt fæstet af Stougaard, og han giftede sig da med enken Birgitte Hansdatter. Jørgen Stougaard var fæster i mange år, og hans søn Søren Jørgensen Stougaard (7.4.1734-okt. 1796) ses som beboer af Stougaard fra 1760'erne.  
+
* Bjerre Herredsfoged. Realregister. 1856 Glud I Jensgård hovedgård m.fl. B67-SP43 - 1959. Også i [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16506595#29731,3364449 digital udgave] via AO. Opsl. 159 (Matr.nr. 1a Ø.Bisholt, Glud Sogn).
Iflg. folketællingen fra 1787 samt undersøgelser i Glud kirkebog ser det dog ud til, at Stougaard i sidste halvdel af 1700-tallet har været delt i to halvgårde, hvoraf den ene var beboet af Jørgen Sørensen Stougaard. Han overdrog i første halvdel af 1780'erne fæstet til svigersønnen Jørgen Sørensen, der blev gift med hans datter Anne. Faktum er dog, at han ved folketællingen i 1787 boede til aftægt hos datteren og svigersønnen.  
+
* Bjerre Herredsfoged. Realregister. 1856 Skjold B67-SP54 -1959. Også i [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16506595#29748,3368398 digital udgave] via AO. Opsl. 335 (Matr.nr. 15a V.Bisholt, Skjold Sogn). <br/>
På nabogården (= den anden halvpart) boede Jørgen Stougaards ældste søn Søren Jørgensen Stougaard <ref>Oplysningerne i dette afsnit er kun en teori, der endnu ikke er efterforsket.</ref>.  
+
* Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1869 10 B67-SP7 - 1873, fol. 617b. Også i [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=89089#89089,14554589 digital udgave] via AO. Opsl. 509 (Salg af Mtr.No 15 V.Bisholt og 1 Ø.Bisholt fra Grev Frijs til Kirsten Jørgensdatter).<br/>
Fæsteren af Stougård var i 1803 den ovenfor nævnte svigersøn Jørgen Sørensen, og gården havde da et areal på 61 tdr. hartkorn.  
+
* Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1873 11 B67-SP8 - 1875, fol. 102b. Også i [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=89091#89091,14554793 digital udgave] via AO. Opsl. 94 (Mageskiftebrev Mtr.No 8d Ø.Bisholt, Glud Sogn fra Søren Hansen til Kirsten Jørgensdatter).<br/>
Rasmus Olesen Broch havde gården i 1826, og hans enke Kirsten Jørgensdatter, købte den til selveje fra Boller i 1871. Kort efter afstod hun gården til sin søn Jørgen Rasmussen. Han var ugift ved folketællingen i 1890, og han solgte gården i 1894 til sin bror Hans Jørgen Rasmussen.  
+
* Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1875 12 B67-SP9 - 1878, fol. 358. Også i [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=89093#89093,14555768 digital udgave] via AO. Opsl. 359 (Skøde på Mtr.nr. 1a, Ø.Bisholt, Glud Sogn samt 15a, V.Bisholt, Skjold Sogn, og 8d, Ø.Bisholt, Glud Sogn fra Kirsten Jørgensen til Jørgen Rasmussen).
I 1911 blev gården solgt til Jens Juhl Jensen, der i 1932 solgte gården til Thorvald Andersen.
+
* Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1891 17 B67-SP14 - 1894, s. 1422-1423. Også i [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=89105#89105,14559796 digital udgave] via AO. Opsl. 337 (Skøde på mtr.nr. 1a, Ø.Bisholt, Glud Sogn samt 15a, V.Bisholt, Skjold Sogn, og 8d, Ø.Bisholt, Glud Sogn fra Jørgen Rasmussen til Hans Jørgen Rasmussen).  
==== Kilder ====
+
* Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1910 26 B67-SP23 - 1912, s. 429-430. Også i [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=89124#89124,14566092 digital udgave] via AO. Opsl. 217 (Skøde på mtr.nr. 1a, Ø.Bisholt, Glud Sogn samt 15a, V.Bisholt, Skjold Sogn, og 8d, Ø.Bisholt, Glud Sogn fra Hans Jørgen Rasmussen til Jens Juhl Jensen).  
Glud kirkebog.  
+
* Domstolsstyrelsen. Indskannede tingbøger 1927-2000, Midtjylland Horsens 55 Glud By, Glud 1100451 39, s. 631. [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=47529#47529,9512399 digital udgave] via AO. (Ejerlav: Øster Bisholt, matr.nr. 1a).
Boller/Møgelkjær skifteprotokol 1696-1721 (G 366.148): 9.4.1721, fol.194B [skifte efter Rasmus Nielsen Stougaard i Bisholt].  
+
 
Boller/Møgelkjær skifteprotokol 1721-1745 (G 366.149): 14.4.1731, fol.88 [skifte efter Hans Rasmussen i Stovgård i Bisholt by] .  
 
Boller/Møgelkjær skifteprotokol 1745-1769 (G 366.150): 15.6.1759, fol.268 [skifte efter Rasmus Hansen]
 
 
==== Litteratur ====
 
==== Litteratur ====
Baungaard, Jens P.: Glud-Hjarnø Sogns Historie. Horsens, 1948. [S. 28].  
+
* Baungaard, Jens P.: Glud-Hjarnø Sogns Historie. Horsens, 1948. [S. 28]. Også i [https://dis-danmark.dk/bibliotek/807063.pdf#page=27 digital udgave] via Slægtsforskernes Bibliotek.
 +
* Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats. Bd. 5, 2: Vejle Amt. 1945. [S. 518: Andersen, Thorvald]. Også i [https://issuu.com/lokalarkivetgludraarup/docs/danske_landm__nd_og_deres_indsats_- digital udgave] via Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv.
 
== Noter ==
 
== Noter ==
  
 
{{reflist}}
 
{{reflist}}

Nuværende version fra 19. dec 2019, 19:50

Stougård
NavnStougård
AdresseØster Bisholtvej 15, 7130 Juelsminde (Hedensted Kommune)
Matrikel nummer1a
EjerlavØ. Bisholt By, Glud


Stougård var i 1997 en landbrugsejendom med et areal på 16745 m² (ca. 1,6 ha.).
Gården lå i Glud Sogn med sine bygninger og en del af marken, mens den største del af marken lå i Skjold sogn.
Stougård har sikkert allerede fra midten af 1600-tallet været en slægtsgård. Den 1.5.1681 "blef den ældgammel mand Jørgen Sørensen af Stougaard begrafven". Efter navnet at dømme kunne det godt være hans søn, der blev den næste fæster af Stougaard. I alt fald blev Søren Jørgensen i Stougaard i 1672 gift med Kirsten Jensdatter fra Barritskov, og han var sandsynligvis far til Karen Sørensdatter (f. ca. 1653, d. i Nørby, Glud sogn, d. 30.2.1743 [sic!], 90 år gl.). Glud kirkebog starter dog først i 1666, så det kan ikke verificeres, og Søren Jørgensens giftermål i 1672 er sandsynligvis ikke hans første. Både med hensyn til tid og navne passer det fint sammen. I slutningen af 1600-tallet har der tilsyneladende været to beboere af Stougaard ved navn Rasmus Nielsen Stougaard. Den ene var Rasmus Bunde Stougaard, der var søn af Niels Bunde i Bisholt, og han døde i 1715. Det kan være hans søn Søren Rasmussen Bonde, der i 1729 ses på nabogården "Bondgård" i Ø.Bisholt.
Den anden, Rasmus Nielsen Stougaard blev gift med Søren Jørgensens datter Karen Sørensdatter, og han døde i 1721. Hans søn Hans Rasmussen Stougaard (døbt 29.3.1685) overtog fæstet efter sin far og havde det indtil sin død i 1730. Hans Rasmussen Stougaard var gift med Birgitte Hansdatter fra Skjold (1701-20.5.1758), og deres eneste efterlevende barn, en søn Rasmus, blev født d. 9.9.1727. Han døde i 1759 og tjente da som staldkarl på gården Fyrendal på Sjælland.
Den 15. april 1731 fik Jørgen Sørensen af Bisholt fæstet af Stougaard, og han giftede sig da med enken Birgitte Hansdatter. Jørgen Stougaard var fæster i mange år, og hans søn Søren Jørgensen Stougaard (7.4.1734-okt. 1796) ses som beboer af Stougaard fra 1760'erne. Iflg. folketællingen fra 1787 samt undersøgelser i Glud kirkebog ser det dog ud til, at Stougaard i sidste halvdel af 1700-tallet har været delt i to halvgårde, hvoraf den ene var beboet af Jørgen Sørensen Stougaard. Han overdrog i første halvdel af 1780'erne fæstet til svigersønnen Jørgen Sørensen, der blev gift med hans datter Anne. Faktum er dog, at han ved folketællingen i 1787 boede til aftægt hos datteren og svigersønnen.
På nabogården (= den anden halvpart) boede Jørgen Stougaards ældste søn Søren Jørgensen Stougaard [1].
Fæsteren af Stougård var i 1803 den ovenfor nævnte svigersøn Jørgen Sørensen, og gården havde da et areal på 61 tdr. hartkorn.
Rasmus Olesen Broch havde gården i 1826, og hans enke Kirsten Jørgensdatter, købte den til selveje fra Boller i 1871. Gården bestod da af matr.nr. 1a Ø.Bisholt, Glud Sogn og matr.nr. 15a V.Bisholt, Skjold Sogn. I 1873 tilkøbtes parcellen matr.nr. 8d af hartkorn 2 fdk., 2 3/4 alb. Kirsten Jørgensdatter solgte ejendommen i 1877 til sønnen Jørgen Rasmussen. Dette skøde er dateret den 22. maj 1877 og tinglæst den 24.12.1877.
Jørgen Rasmussen solgte i 1894 gården til sin bror Hans Jørgen Rasmussen. Skødet er dateret 27. september 1894 og tinglæst den 8. oktober samme år.
I 1911 blev gården solgt til Jens Juhl Jensen. den bestod af de nævnte matr.nr. 1a+8d Ø.Bisholt og 15a V. Bisholt, og hartkornet var i alt 3 td. 2 skp., 1 fdk. og 1 alb. I handelen indgik andel i Glud Mejeri og Horsens Svineslagteri.
Jens Juhl Jensen havde gården indtil 1932. Thorvald Andersens skøde på gården er underskrevet den 15. august 1932, og købssummen var 43.500 kr.
Thorvald Andersen var ejer af Stougaard fra 1932. Da var der 32 tdr.land opdyrket jord, og besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 12 køer, 9 ungkvæg og 20 svin. Den blev i årene indtil 1945 øget til 2 heste, 15 køer, 13 ungkvæg og 48 svin.
Enken Karen K. Andersen solgte i 1967 gården til Johannes Peter Andersen.


Billeder

Kilder

 • Glud kirkebog.
 • Boller/Møgelkjær skifteprotokol 1696-1721 (G 366.148): fol.194B. Også i digital udgave via Familysearch. [Skifte efter Rasmus Nielsen Stougaard i Bisholt 9.4.1721].
 • Boller/Møgelkjær skifteprotokol 1721-1745 (G 366.149): fol.88. Også i digital udgave via AO]. [Skifte efter Hans Rasmussen i Stovgård i Bisholt by 14.4.1731] .
 • Boller skifteprotokol 1745-1769 fol. 266-268 (LAV: G 366.150). Også i [digital udgave] via Familysearch. [Skifte efter Berte Hansdatter 15.6.1759].
 • Bjerre Herredsfoged. Realregister. 1856 Glud I Jensgård hovedgård m.fl. B67-SP43 - 1959. Også i digital udgave via AO. Opsl. 159 (Matr.nr. 1a Ø.Bisholt, Glud Sogn).
 • Bjerre Herredsfoged. Realregister. 1856 Skjold B67-SP54 -1959. Også i digital udgave via AO. Opsl. 335 (Matr.nr. 15a V.Bisholt, Skjold Sogn).
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1869 10 B67-SP7 - 1873, fol. 617b. Også i digital udgave via AO. Opsl. 509 (Salg af Mtr.No 15 V.Bisholt og 1 Ø.Bisholt fra Grev Frijs til Kirsten Jørgensdatter).
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1873 11 B67-SP8 - 1875, fol. 102b. Også i digital udgave via AO. Opsl. 94 (Mageskiftebrev på Mtr.No 8d Ø.Bisholt, Glud Sogn fra Søren Hansen til Kirsten Jørgensdatter).
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1875 12 B67-SP9 - 1878, fol. 358. Også i digital udgave via AO. Opsl. 359 (Skøde på Mtr.nr. 1a, Ø.Bisholt, Glud Sogn samt 15a, V.Bisholt, Skjold Sogn, og 8d, Ø.Bisholt, Glud Sogn fra Kirsten Jørgensen til Jørgen Rasmussen).
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1891 17 B67-SP14 - 1894, s. 1422-1423. Også i digital udgave via AO. Opsl. 337 (Skøde på mtr.nr. 1a, Ø.Bisholt, Glud Sogn samt 15a, V.Bisholt, Skjold Sogn, og 8d, Ø.Bisholt, Glud Sogn fra Jørgen Rasmussen til Hans Jørgen Rasmussen).
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1910 26 B67-SP23 - 1912, s. 429-430. Også i digital udgave via AO. Opsl. 217 (Skøde på mtr.nr. 1a, Ø.Bisholt, Glud Sogn samt 15a, V.Bisholt, Skjold Sogn, og 8d, Ø.Bisholt, Glud Sogn fra Hans Jørgen Rasmussen til Jens Juhl Jensen).
 • Domstolsstyrelsen. Indskannede tingbøger 1927-2000, Midtjylland Horsens 55 Glud By, Glud 1100451 39, s. 631. digital udgave via AO. (Ejerlav: Øster Bisholt, matr.nr. 1a).

Litteratur

 • Baungaard, Jens P.: Glud-Hjarnø Sogns Historie. Horsens, 1948. [S. 28]. Også i digital udgave via Slægtsforskernes Bibliotek.
 • Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats. Bd. 5, 2: Vejle Amt. 1945. [S. 518: Andersen, Thorvald]. Også i digital udgave via Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv.

Noter

 1. Oplysningerne i dette afsnit er kun en teori, der endnu ikke er efterforsket.