Østermarksvej 5, Rårup Østermark

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Østermarksvej 5, Rårup Østermark
Raarup Oestermark 1914.jpg
'
AdresseØstermarksvej 5, Rårup Østermark, 7130 Juelsminde
Matrikel nummer11d, Rårup By, Rårup Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
EjerlavRårup By, Rårup Sogn
Byggeår1859

Indholdsfortegnelse

Bebyggelsen Rårup Østermark opstod omkring 1850 på det tidspunkt, hvor bønderne i Rårup frikøbte deres fæstegårde og nogle samtidig frasolgte de marker, der lå længst mod øst i sognet. Bebyggelsen bestod af et par gårde, men ellers kun af huse, og beskrives i et referat fra sogneforstanderskabets møder i 1862 som "tæt bebygget, men med stor udstrækning". Beboerne blev omtalt som nybyggere.

Ejendommen Østermarksvej 5 blev udstykket fra Anders Madsens gård i 1859, der tidligere lå som del af en tvillinggård i Rårup. Den havde et areal på 5 skp., 2 fdk., 2 1/4 album, og købesummen var 500 rd.
Den første ejer var Jens Hansen Juul, der var svigersøn af Anders Madsen, og han havde få år før sin død i 1901, nemlig 9. maj 1898 solgt ejendommen til datteren Birte Marie Jensen, og samtidig havde han med en opholdskontrakt sikret sig, at han kunne blive boende som aftægtsmand.
Birte Marie Jensen giftede sig i 1902 med Hans Jørgen Hansen, og efter hans død i 1913 giftede Birte Marie sig med Holger Koch, og de solgte ejendommen i december 1915 til Jørgen Terp og købte en større ejendom i As.
Jørgen Terp havde kun ejendommen et års tid. Ved skøde af 15. november 1916 blev den solgt til Robert Emil Rolle af Hornsyld, men han solgte den igen i 1918 til Peter Sørensen på Åstrup Hovmark.
Den næste ejer var Jørgen Iversen, der ved skøde af 23. juni 1931 overtog ejendommen og havde den et par år, indtil den i april 1933 blev overtaget af Jacob S. Jensen (født i Hatting 1911). Da havde den en størrelse af 10 tdr. land.
I 1945 var ejendomsskylden kr. 11.500 og grundskylden kr. ca. 6.000. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 4 køer, 2 ungkvæg og 5 svin, senere udvidet til 2 heste, 5 køer, 6 ungkvæg og 12 svin. Jacob Jensen kørte i en periode mælk for Rårup mejeri.
Jacob Jensen havde gården indtil 1.8.1983. I værket "Danske gårde i tekst og billeder" Vejle amt, bd. 2 a fra 1990/94 står der om gården, at "stuehuset er opført i 1859, restaureret og udvidet senest i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1959, lade og værksted fra 1859 restaureret i 1951 samt maskinhus fra 1959. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg og raps. Der er 1 traktor og trådsilo. Maskinstation bruges til skårlægning af raps" (s. 493-94).
Gården har nu (2013) et areal på 52254 m2 (= 5,2 ha.).

Billeder


Kilder

  • Tingbogsoplysninger. Tingbøger - Region Midtjylland, Horsens retskreds, ejerlav Rårup By, Rårup. - AO opsl.256 og 257. - Onlineadgang.
  • Bjerre Herredsfoged. Realregister 1856 Rårup IV B67-SP53 - 1960. - Matr.Nr. 11d. - Onlineadgang.
  • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1858-1862 (B67-SP 4, fol. 254-254b). - Skøde 30.12.1859 fra Anders Madsen til Jens Hansen Juul. - Onlineadgang.
  • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1897-1899 (B67-SP 19, fol. 538-541). - Skøde 9.5.1898 fra Jens Hansen Juul til Birte Marie Jensen samt Opholdskontrakt. - Onlineadgang.

Litteratur

  • Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats. Bd. 5, 2: Vejle Amt. 1945. - S. 650: Om Jacob S. Jensen.
  • Danske gårde i tekst og billeder. Forlaget Danske Landbrug, 1987-. Vejle amt, bd. 2 a, [1990/94]. - Om Rårup Østermarksvej 5: s. 493-94.