Christen Lauridsen Krat & Maren Eilersdatter

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Christen Lauridsen Krat
FødtDøbt 2. marts 1704
St. Brøndum Sogn, Hellum Herred, Aalborghus Amt
Død10. januar 1760 (56 år)
St. Brøndum Sogn, Hellum Herred, Aalborghus Amt
HvilestedBegr. 13. januar på St. Brøndum kirkegård
Ægtefælle(r)Maren Eilersdatter
ForældreLaurids Christensen Krat
Maren Eilersdatter
FødtDøbt 29. november 1711
Terndrup, Lyngby Sogn, Hellum Herred, Aalborghus Amt
DødJuni 1778
St. Brøndum Sogn, Hellum Herred, Aalborghus Amt
HvilestedBegravet 7. juni 1778 på St. Brøndum kirkegård
Ægtefælle(r)Christen Lauridsen Krat
ForældreEiler Clausen
Vibeke Christensdatter

Indholdsfortegnelse

Laurids Christensens barn Christen Lauridsen blev født i 1704 og døbt i St. Brøndum Kirke den 2. marts 1704, ”frembaaret af Sitzel Jensd. Fadderne, Christen Vesterg., Anders Nørgaard i Eistrup, Søren Madtsen, Barbara Kieldsd., Maren Christensd. Afgangne Laurids Jensens.”

Eiler Hyrdes barn Maren Eilersdatter blev født i Terndrup, Lyngby Sogn, i 1711 og døbt i Lyngby Kirke den 29. november 1711.

Ved trolovelsen med Maren Eilersdatter den 22. juni 1738 blev Christen Lauridsen indført i St. Brøndum kirkebog som Laurids Christensen, og ved vielsen den 2. november 1738 som Christen Lauridsen.
Et par måneder før vielsen, nemlig den 8. september 1738, fik han fæstebrev på det hus i St. Brøndum, som hans far Lars Krat boede i. (Se bilag 1).

Christen Lauridsen Krat og Maren Eilersdatterfik i alt fald børnene:

  1. Søren Christensen Krat (døbt 8.2.1739, død 15.7.1807 i St. Brøndum).
  2. Jens Christensen (hjemmedøbt 28.11.1740, men døde kort efter). Tvilling.
  3. Anders Christensen (hjemmedøbt 28.11.1740, men døde kort efter). Tvilling.
  4. Jens Christensen (døbt 6.3.1743, død efter 1760).
  5. Anna Christensdatter (døbt 14.5.1745, begr. 1745).
  6. Christen Christensen (døbt 24.6.1750, død efter 1760).
  7. Anna Christensdatter (døbt 18.11.1753, begr. 9.12.1753).

Christen Laursen Krat døde den 10. januar 1760 og blev begravet på St. Brøndum kirkegård søndag den 13. januar 1760. Han efterlod sig ifølge skiftet intet.
Maren Eilersdatter døde i 1778. Hun blev begravet på St. Brøndum kirkegård den 7. juni 1778.

 
 
 
 
NN
 
 
Claus Eilersen??
Død 1686
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Eiler Clausen
Død efter 1714
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
Maren Eilersdatter
1711-1778
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Vibeke Christensdatter
Død efter 1714
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 


Kilder


Bilag

Bilag 1: Lindenborg fæsteprotokol 1719-1769 fol. 501 (transkription).

Paa Deris Høi Grevelig Naades Høibaarne Herr Friderich Christian Baron af Danneskiold samt til Grevskaberne Samsøe og Løvenholm saa og Friherre til Friherreskaberne Lindenborg og Høgholm, hans Vegne, haver ieg underskrevne Forvalter ved Bemte Friherreskab Lindenborg stæd og fæst, saasom ieg hermed stæder og fæster til Christen Laursen af Brøndum et huus ibid som hans fader Lars Krat iboe og til hannem formedelst alder og skrøbelighed oplat have, hvilket huus formeldte Christen Laursen sin livstiid maa nye og beholde naar og saalænge hand deraf betaler den aarlig afgivt af huset til hver aars martinij som er efter jordebogen 1 rd 4 Mk, huset som er brøstfældig forbedrer og i god stand holder, forretter løb [?] og arbeide som andre huusmænd paa godset, og anskaffer sig een forsvarlig skorsten i huset, er sit høie herskab og deres forvalter lydig, og i alt haver hand at rette sig efter loven og forordningerne under dette sit fæstes forbrydelse. Til indfæstning haver hand betalt 4 rd, dette til bekræftelse under min haand og signet. Lindenborg dend 8te Septembr 1738.