Christen Olufsen & Maren Jensdatter

Fra Min Jyske Slægt
Version fra 20. nov 2023, 13:37 af Bjuul (diskussion | bidrag) Bjuul (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning
Christen Olufsen
FødtDøbt 12. august 1753
Tipsmark, Vejrum Sogn, Hjerm Herred, Bøvling Amt
Død9. maj 1813 (60 år)
Engsnap, Vejrum Sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt
HvilestedBegravet 16. maj 1813 på Vejrum kirkegård
Ægtefælle(r)Maren Jensdatter
ForældreOluf Christensen
Maren Christensdatter
Maren Jensdatter
FødtCa. 1745
Lundby, Vejrum Sogn, Hjerm Herred, Bøvling Amt
Død9. april 1830 (84 år)
Engsnap, Vejrum Sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt
HvilestedBegravet 16. april 1830 på Vejrum kirkegård
Ægtefælle(r)Christen Olufsen
ForældreJens Nielsen Lundby
Birthe Nielsdatter

Christen Olufsen blev født i gården Tipsmark i Vejrum Sogn og døbt i Vejrum kirke den 12. august 1753. Forældre: Oluf Christensen Tipsmark og Maren Christensdatter.
Han blev gift med Maren Jensdatter fra Lundby, Vejrum Sogn, den 15. oktober 1778.

Maren Jensdatter var 56 år ved folketællingen i 1801 og må altså være født ca. 1745. Hendes dåb er dog ikke fundet i Vejrum Sogns kirkebog, men da hun blev gift med Christen Olufsen i Vejrum kirke den 15. oktober 1778 nævnes det, at hun kom fra Lundby i Vejrum Sogn.
Ved at nærlæse kirkebogen og især notere sig oplysningerne om fadderne til Maren Jensdatter og Christen Olufsens børn, må det anses for givet, at Maren Jensdatters far var Jens Nielsen i Lundby, også kaldet Jens Lundby. Præsten har angivelig helt glemt at indføre hendes dåb. Maren og Christens ældste søn blev båret til dåben i 1778 af Anne Jensdatter, og det står udtrykkeligt i kirkebogen, at hun var moster til barnet. Som faddere nævnes bl.a. Peder Christian og hustru fra Kronborgdige i Vejrum sogn. Peder Christian [Pedersen] var gift med Karen Jensdatter. Både Anne Jensdatter og Karen Jensdatter var børn af Jens Lundby, og det samme var Laurids og Birthe, som er nævnt som faddere til Maren og Christens søn Jens i 1786. Maren Jensdatter bar desuden Peder Christian og Karen Jensdatters barn Else Marie til dåben i 1768, og her står det tydeligt i kirkebogen, at hun var moster til barnet.
Ved at se på listen over Jens Lundbys børn er der plads til, at Maren kan være født i 1745. Men der må være sket det, at præsten simpelt hen har glemt at notere oplysninger om hendes dåb i kirkebogen. Det er ikke usædvanligt, at oplysninger, der burde være der, mangler i de gamle kirkebøger.

Efter giftermålet i oktober 1778 bosatte parret sig i Lundby. Her boede de, da sønnen Oluf Christian blev født i december 1778, kun knap to måneder efter at forældrene var blevet gift. Senere flyttede de til nabosognet Sir, hvor datteren Birgitte Catrine blev døbt i september 1782. Ved Anne Margrethes fødsel i 1784 boede de på gården Engsnap i Vejrum sogn. Der er dog ikke fundet noget fæstebrev i Avsumgård Gods' fæsteprotokol fra perioden.

Christen og Maren, der begge var i 1. ægteskab ved folketællingen i 1787, fik i alt fald børnene:

 1. Oluf Christian Christensen (født 8.12.1778 i Vejrum, død efter 1801). Hjemme hos forældrene ved folketællingen 1801.
 2. Maren Christensdatter (født ca. 1781 i Vejrum, død efter 1801). Hjemme hos forældrene ved folketællingen 1801.
 3. Birgitte Catrine Christensdatter (hj.døbt 24.9.1782 i Sir, i kirke 29.9.1782, død 22.4.1855 i Vejrum). Hjemme hos forældrene ved folketællingen 1801. Hun blev gift 27.6.1813 i Vejrum kirke med Niels Nielsen (død efter 1860) fra Vejrum. De boede på Engsnap indtil 1827, hvor de måtte afgive fæstet på grund af fattigdom. De flyttede til Vejrum sogn, og ved folketællingen i 1845 var de husmandsfolk og boede i Tornmarkhus i Hjerm sogn sammen med 2 plejebørn. Det var datteren Maren Nielsdatters 2 uægte børn på 4 og 1 år.
 4. Anne Margrethe Christensdatter (født 14.5.1784 i Engsnap, Vejrum). Hun blev gift den 7.11.1812 i Vejrum kirke med Laust Andersen Kongsgaard.
 5. Jens Christensen (født 16.1.1786 i Engsnap, begr. 25.5.1795 i Vejrum).
 6. Anders Christensen (født 17.2.1788 i Engsnap, Vejrum, konfirmeret 1804). Hjemme hos forældrene ved folketællingen 1801.
 7. Christen Christensen (født 11.9.1790 i Engsnap, Vejrum, død 16.10.1849 i Ulfborg).

Christen Olufsen og Maren Jensdatter boede på gården Engsnap i Vejrum sogn, og i 1787 var der desuden tre tjenestefolk på gården. Christen Olufsen døde den 9. maj 1813. Han blev begravet på Vejrum kirkegård den 16. maj 1813.
Maren Jensdatter døde flere år efter som aftægtskone i Engsnap den 9. april 1830, 84 år gammel, og hun blev begravet på Vejrum kirkegård den 16. april 1830.


 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Oluf Christensen
Ca. 1714-1786
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
Christen Olufsen
1753-1813
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Maren Christensdatter
Ca. 1727-1772
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 


 
 
 
 
Christen Christensen Lundbygaard
Ca. 1602-1702
 
 
Niels Christensen Lundby
Ca. 1660-1734
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Jens Nielsen Lundby
1702-1789
 
 
 
 
 
 
Niels Christensen Søllergaard?
 
 
Karen Søllergaard
 
 
 
 
 
 
NN
 
Maren Jensdatter
Ca. 1745-1830
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Birthe Nielsdatter
Ca. 1718-e.1787
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 


Kilder

Et luftbillede kan ses på Det Kgl. Biblioteks portal: Danmark set fra luften. Billedet er fra 1955 og er taget af Sylvest Jensen Luftfoto.

Gården Engsnap i Vejrum

Gården Engsnap var en gård i ejerlavet Den mellemste Del, Vejrum og den havde matrikelnr. 13. – I dag ligger den som matr.nr. 3 m.fl. i ejerlavet Sir Gårde, Sir, har adressen Hovvej 9, Sir, 7500 Holstebro og har et areal på ca. 49 ha.
Ejendommen har eksisteret fra før Chr. V's matrikel 1688, hvor hartkornet blev sat til 6,67 tdr. og det dyrkede areal til 34,3 tdr. land.
Kun to generationer af slægten har boet på gården, nemlig Christen Olufsen,, der blev fæster omkring 1783. Christen Olufsen døde i 1813, hvorefter svigersønnen Niels Nielsen, der var gift med datteren Birgitte, overtog fæstet. De havde fæstet indtil 1827, hvor de måtte forlade gården på grund af fattigdom, og de blev efterfulgt af Laurs Poulsen fra Sir.
Christen Christensen fra Mejrup fæstede gården i 1833 og købte den til selveje i 1872. I 1878 solgte han ejendommen til sønnen Christen Christensen. Han havde gården indtil 1.11.1906, hvor svigersønnen Ingemann Bjerre overtog den.
Gården havde i begyndelsen af 1900-tallet et hartkorn på 6 tdr. 4 skpr. 1 fdkr. 1 ¾ alb. og en ejendomsskyld på 48.000 kr. Det samlede areal var på 74 tdr. land.
Ingemann Bjerre's søn Viggo Bjerre overtog gården efter sine forældre den 1.1.1944. Der var da 72 tdr. land jord, og i "Vort sogns historie i 100 år" står der, at gården på det tidspunkt havde været i slægtens eje siden 1830.

Kilder

 • Avsumgård Gods. Fæsteprotokol 1719-1827, fol. 302. - Fæste 9.4.1813 til Niels Nielsen efter Christen Olufsen. - Onlineadgang.
 • Hjerm-Ginding Herredsfoged. Realregister, Hjerm-Ginding. 1844 Vejrum I B78A-SP178 – 1957. – Matr. No 13 Sognets mellemste Deel. – Onlineadgang.
 • Hjerm-Ginding Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1871 Hjerm-Ginding - 1872 Hjerm-Ginding. – Skøde 1.2.1872, læst 2.3.1872 fra Ausumgaard til Christen Christensen. – Onlineadgang.
 • Hjerm-Ginding Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1877 Hjerm-Ginding - 1878 Hjerm-Ginding. - Skøde 28.9.1878 Fra Christen Christensen til sønnen Christen Christensen. – Onlineadgang.

Litteratur

 • Danske Gaarde. Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Udarb. af J.C.B. la Cour. Aarhus, "Danske Gaarde"s Forlag, 1906-1918. 4 bd. - 2. saml. bd. 1, s. 726: Engsnap. - Onlineadgang.
 • Pedersen, Henrik: De danske Landbrug. Fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V's Matrikel 1688. Gyldendal, 1928 - reprotryk 1975. 62, 488 s. - Engsnap nævnes s. 160. - Onlineadgang.
 • Vort sogns historie i 100 år. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950 (med indhold fra Hjerm, Ginding Skodborg og Vandfuld herreder i Ringkøbing amt). S. 380. - Viggo Bjerre, Gdr., „Engsnap", Vejrum. - Onlineadgang.