Oluf Christensen & Maren Christensdatter

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Oluf Christensen
FødtCa. 1714
Tipsmark, Vejrum Sogn, Hjerm Herred, Bøvling Amt
DødDecember 1786 (72 år)
Tipsmark, Vejrum Sogn, Hjerm Herred, Bøvling Amt
HvilestedBegravet 28. december 1786 på Vejrum kirkegård
Ægtefælle(r)Maren Christensdatter
ForældreChristen Tipsmark?
Maren Christensdatter
FødtCa. 1727
Vejrum Sogn, Hjerm Herred, Bøvling Amt
DødMarts 1772 (44 år)
Tipsmark, Vejrum Sogn, Hjerm Herred, Bøvling Amt
HvilestedBegravet 6. marts 1772 Vejrum kirkegård
Ægtefælle(r)Oluf Christensen
ForældreUkendte

Oluf Christensen blev født i Vejrum Sogn i gården Tipsmark omkring 1714. Da kirkebogen for Vejrum sogn ikke er ført i tidsrummet 1711-1727, kan hans fødsel ikke verificeres. Men han kan være søn af den Christen Tipsmark, som bl.a. fik en datter døbt Johanne den 10. september 1699.

Den 30. september 1745 blev Oluf Christensøn i Tobsmark copuleret i Vejrum kirke med Maren Christensdatter fra Søllergård i Vejrum sogn. Hun blev født omkring 1727, og heller ikke hendes fødsel kan nærmere præciseres.

Oluf Tipsmark og Maren Christensdatter fik en del børn:

 1. Christen Olufsen (døbt febr. 1747, begravet 12.3.1747).
 2. Maren Olufsdatter (døbt 31.8.1749, død efter 1795). Maren Olufsdatter Tibsmark blev gift i Vejrum kirke 6.7.1770 med Nicolaj Christensen Villemos. De boede ved folketællingen i 1787 på en gård i Trabjerg i Borbjerg sogn. Da der blev skiftet efter hendes afdøde mand i 1795, blev hendes bror Christen Olufsen fra Engsnap i Vejrum udpeget som hendes lavværge.
 3. Christen Olufsen (døbt 12.8.1753, død 9.5.1813 i gården Engsnap i Vejrum).
 4. Christian Olufsen (døbt 24.10.1756, død 26.6.1801. Han opholdt sig ved folketællingen 1801 hos søsteren Mariane Olufsdatter i Tipsmark og blev omtalt som ”Konens svage broder”.
 5. Anders Olufsen Tipsmark (døbt 27.5.1759, død 1782, 23 år gammel).
 6. Marianne Olufsdatter (døbt 28.2.1762, død 8.6.1807. Hun blev gift 31.5.1787 med kongebrev med Jens Christensen fra Brusen i Mejrup Sogn. Hun blev ved giftermålet fejlagtigt indskrevet som Maren Olufsdatter i kirkebogen. Jens Christensen overtog Tipsmark efter sin svigerfar, og han døde i 1815 og blev begravet den 27. januar, 57 år gl.
 7. Anna Margarethe Olufsdatter (døbt 2.7.1768).

Maren Christensdatter blev begravet på Vejrum kirkegård den 6. marts 1772, 44 år gammel. Oluf Christensen døde i december 1786, og han blev begravet på Vejrum kirkegård den 28. december 1786. Han var da 72 år og 6 mdr. gammel og blev kaldt Oluf Tobsmarck.

Kilder


Gården Tipsmark i Vejrum

Gården har matr. nr. 18a Vejrum nordre del, og den var oprindelig fæstegård under hovedgården Ausumgaard.
I Chr.5's matrikel fra 1680'erne blev gårdens navn også skrevet som "Tøsmark", og her ses den beboet af Olle Povlsen eller Nielsen (lidt svært at læse).

Oluf Christensen har sikkert fået fæstebrev på Tipsmark omkring 1745, da han blev gift med Maren Christensdatter.
Efter hans død i december 1786 blev Jens Christensen fra Mejrup Sogn den næste fæster i gården. Han giftede sig i foråret 1787 med Oluf Christensens datter Mariane, og han var fæster indtil 1815.
Jens Christensens søn Ole Jensen fik den 30. juni 1815 fæstebrev på gården efter faderen, der døde i januar 1815, kun 57 år gammel. Ole Jensen var da en ung mand midt i tyverne, og han blev gammel på gården - han døde den 6. maj 1867, 78 år gammel. Hans enke Ane Kirstine Pedersdatter døde den 19. april 1875, og det udløste en bitter arvestrid om gården mellem hendes arvinger og stamhuset Ausumgårds besidder, kaptajn Jermiin, idet gården stadig var fæstegård under Ausumgaard.
Sagen drejede sig kort fortalt om, at en bestemmelse fra 1778 gjorde Ausumgårds fæstegårde til arvefæstegårde. Den bestemmelse tog ejeren af Ausumgård dog ikke hensyn til, da Ole Jensens enke døde i 1875. Og skønt fæsterens arvinger gjorde indsigelser, blev gården solgt til kaptajn Jermiin's broder, og fæstefamilien blev jaget ud af gården. Det resulterede i en årelang strid mellem de to parter, og den nåede endda helt til højesteret, der i 1884 afsagde dom i sagen. Fæsteren vandt sagen og fik tilkendt en godtgørelse på ca. 30.000 kr. tilligemed 5% renter af beløbet fra den dag, da han blev sat ud af gården. Kaptajn Jermiin endte med at skulle udrede ialt 42.000 kr. til fæsteren.[1]
Gården blev i 1891 solgt af J. Jermiin til Andreas Villemoes. Den kom efter få år på tvangsauktion og blev overtaget af Den vest- og sønderjyske Kreditforening, der i 1898 solgte den til Niels Knudsen for en købesum af 40.000 kr.

Christen Knudsen, der var født i Mejrup Sogn, overtog gården i december 1906. Købesummen var 52.000 kr, hvoraf 16.500 kr. var for løsøret. Det samlede areal var da 76 tdr. land, og heraf udgjorde haven og gårdspladsen 2 tdr. land. Besætningen var 24 malkekøer, 18 stk. ungkreaturer og kalve, 1 tyr, 18 fedekreaturer, 6 heste, 4 plage, 1 føl samt 3 får og fedesvin.

Tipsmark brændte i begyndelsen af november 1908. Den 9. november 1908 kunne man læse i bl.a. avisen Vestkysten, at Gaarden ”Tipsmark” i Vejrum er totalt nedbrændt. 1 Kalv og Fjerkræet indebrændte, ligeledes brændte alt Indboet. Ilden formenes opstaaet fra en Lampe i Bryggerset. Og et par dage efter bekendtgjorde Rendal i samme avis og Holstebro Dagblad, at hele gårdens besætning bestående af 16 malkekøer, 18 ungkreaturer og kalve samt en griseso med grise m.m. skulle bortsælges ved en offentlig auktion den 14. november ved Hjerm St.
Gården blev genopbygget, og sønnen Mads Bjerre Knudsen overtog gården efter sine forældre i 1938 med 76 tdr. land jord.

Et luftfoto af gården taget af Aalborg Luftfoto 1960 kan ses på "Danmark set fra Luften", udg. af Det Kgl. Bibliotek.

Kilder

 • Rentekammeret. Christian 5.s matrikel. Markbøger samt eng-, skov- og græsningstaksationer. 901-903, No 38. - TøsmarkGaar: Olle Pofelsen. - Onlineadgang.
 • Rentekammeret. Christian 5.s matrikel. Modelbøger. 1752, fol. 66. - Olle Povlsen øde. - Onlineadgang.
 • Rentekammeret. Christian 5.s matrikel. Matrikelbøger. 1820, fol. 272. - Olluf Nielsen i Tøsmarckgaard. - Onlineadgang.
 • Avsumgård Gods. Fæsteprotokol 1719-1827, fol. 160. - Fæste 11.4.1787 til Jens Christensen. - Onlineadgang.
 • Avsumgård Gods. Fæsteprotokol 1719-1827, fol. 315. - Fæste 30.6.1815 til Ole Jensen efter faderen Jens Christensen. - Onlineadgang.
 • Hjerm-Ginding Herredsfoged. Realregister, Hjerm-Ginding. 1844 Vejrum I B78A-SP178 – 1957. – Matr. No 18 Sognets nordre Deel. – Onlineadgang.
 • Hjerm-Ginding Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1906 62A B78A-SP75 - 1907, fol. 433. – Skøde 29.6.1907, læst 19.7.1907 fra Niels Knudsen til Christen Knudsen. – Onlineadgang.
 • Horsens Folkeblad 4.2.1881. - Godsbesidderen og indsidderen. - Horsens Folkeblad 4.2.1881 via Mediestream.
 • Vestjylland (Struer) 9.11.1908, s. 2. - Ildebrand på gården Tipsmark i Vejrum. - Onlineadgang via Mediestream.
 • Skive Folkeblad 12.11.1908, s. 3. - Kreaturauktion på Tipsmark. - Onlineadgang via Mediestream.
 • Holstebro Dagblad 12.11.1908, s. 4. - Kreaturauktion på Tipsmark. - Onlineadgang via Mediestream.

Litteratur

 • Danske Gaarde. Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Udarb. af J.C.B. la Cour. Aarhus, "Danske Gaarde"s Forlag, 1906-1918. 4 bd. - 2. saml. bd. 1, s. 725: Tipsmark. - Onlineadgang.
 • Pedersen, Henrik: De danske Landbrug. Fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V's Matrikel 1688. Gyldendal, 1928 - reprotryk 1975. 62, 488 s. - Tøsmark nævnes s. 160. - Onlineadgang.
 • Vort sogns historie i 100 år. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950 (med indhold fra Hjerm, Ginding Skodborg og Vandfuld herreder i Ringkøbing amt). S. 383. - Mads Bjerre Knudsen, Gdr., „Tipsmark", Vejrum, Hjerm. - Onlineadgang.

Noter

 1. En længere udredning af sagen kan bl.a. læses i Horsens Folkeblad 4.2.1881 via Mediestream.