Jørgen Jensen & Anne Andersdatter

Fra Min Jyske Slægt
Version fra 30. nov 2022, 18:27 af Bjuul (diskussion | bidrag) Bjuul (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning
Jørgen Jensen
Død1678
Storgård, Askildrup, Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Aalborghus Amt
HvilestedBegravet 3. juni 1678 på Blenstrup kirkegård
Ægtefælle(r)Anne Andersdatter
ForældreJens Andersen (præst)
Anne Andersdatter
FødtCa. 1615
Død7. juni 1653
Storgård, Askildrup, Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Aalborghus Amt
HvilestedBegravet 14. juni 1653 på Blenstrup kirkegård
Ægtefælle(r)Jørgen Jensen
ForældreUkendte

Indholdsfortegnelse

Jørgen Jensen i "Storgård", Askildrup, Blenstrup Sogn, var søn af provsten Hr. Jens Andersen i Gerding-Blenstrup. Klavs Gjerding skriver om ham, at han vist har været ret anset og ”han omgikkes derfor de store, Præsterne, Herredsfogden i Horsens, hvis Broder han maaske har været, Ridefogderne paa Lindenborg, f.eks. Mads Jensen, der kjøbte Tustrup 1663”.
Klavs Gjerding har i sin bog om Hellum Herred afskrevet et tingsvidne[[1]: "Niels Jensen i Horsens, Herredsfoged i Hellum Herred, Hans Pottemager i Siem og Per Poulsen i Ries gjøe vitterlig: Anno 1643 den 27de Juni var skikket Jørgen Jensen i Askildrup, som æskede, og fik et fuldt tingsvidne af disse Dannemænd, som er Hans Pottemager, Per Poulsen, Jens Poulsen i Gjerding, Poul Christensen i Lyngby, Christen Michelsen i Ejstrup, Poul Jensen i Hellum, Christen Laursen i Hellum og Niels Troelsen i Tærendrup; de vunde, at de saa og hørte, at Christen Pedersen i Askildrup stod her i Dag for Tingdom og vandt med oprakte Fingre og Helgens Ed, at han har tjent i den Gaard, Jørgen Jensen i Askildrup nu ibor, i 30 Aar, og udi desmidlertid saavel som siden da har ingen af de Mænd som boede der i Byen haft nogen Tyring eller Græsning paa den Endels Mark, fom forne Jørgen Jensen nu stedt og fæst har, undtagen den Stund, de pløjede og saaede, hvis Jord de havde der udi. Jens Thomasen ibm. vandt og ved Ed og oprakte Fingre, at i 50 Aar har der ingen haft enter Tyring eller Græsning paa forne Endels Mark uden dem, som have boet i Gaarden, som forne Endels Mark tilligger. Anders Mortensen ibm. vandt og ved lige Helgens Ed med oprakte Fingre, at der ligger Jord i samme Endels Mark til hans Gaard, men ej han, i desmidlertid han har boet der i Byen har haft enten Tyring eller Græsning deri, længer end han pløjede og saaede, hvis Jord han havde der udi, og er han fuldt vitterligt, at ingen har haft videre Græsning der udi end den Stund de have pløjet og saaet, hvis Jord de have haft i forne Endels Mark, og var Jens Christensen i Askildrup til Vedermaalsting, da dette videre gik beskrevet.” Kl. Gjerding skriver videre, at af dette tingsvidne kan man se, at jorden til Storgaard må have ligget uopdyrket i en periode, ”efter at der havde været Gaarde østen Bækken; thi disse Gaarde havde da uopdyrket de belejligste Pletter i nuværende Storgaards Mark, hvilke Pletter disse Mænd have beholdt i Besiddelse som Stufjord, ogsaa efter at den øvrige Del er tagen i Brug af en anden. Disse Stykker Stufjord ere senere blevne samlede paa et Sted næsten vesten for Bækken, hvor de udgjorde en Del af Kjærvang og nu ligger til Gaarden der østen for. For resten ved Sagnet at fortælle anderledes om Grunden til, at de andre Gaarde havde Jord i Storgaards Mark. Der skal nemlig have boet en rig og anset Mand i Storgaard, som tillige med sin Kone oftere stod Fadder til de andre Bymænds Børn, hvem de saa gav Agre i Faddergave. Det kan i alt fald ikke have været Jørgen Jensen."
Men Jørgen Jensen var vist ikke gode venner med sognets præst, for da han døde i 1678 blev der skrevet i kirkebogen. ”Den 3dje Juni begrov Hr. Bertel i Brøndum efter min Bevilgning og andres Begjæring i Blenstrup Kirke Jørgen Jensen i Askildrup.”
Jørgen Jensen, der var gift med Anne Andersdatter, fik en søn Peder Jørgensen døbt den 14. juni 1646 og en datter Karen Jørgensdatter den 7. januar 1649. Sønnen Jens Jørgensen blev født ca. 1644 (før kirkebogen starter), og han døde i 1699, 55 år gammel. Han og svigersønnen Morten Jensen delte Storgården, så der var to Storgårde, men de svarede dog afgift under et.[2]
Der har muligvis været flere børn i ægteskabet, men Jørgen Jensen havde også et uægte barn, Christopher Jørgensen, som døde i 1647, 17 år gammel. Han beskrives i kirkebogen som ”Jørgen Jensons slegfred søn i Askildrup”.
An Andersdaatter døde ved middagstid den 7. juni 1653 og blev begravet den 14. juni 1653 på Blenstrup kirkegård. Hun blev kun 38 år gammel.


 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Jens Andersen
Død 1640
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
Jørgen Jensen
Død 1678
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 


Kilder

Litteratur

  • Gerding, Kl.: Bidrag til Hellum Herreds Beskrivelse og Historie. Udgivne ved D.H. Wulff. Med et Tillæg: Sønder-Kongerslev Sogn. Ved A.C. Nielsen. Selskabet for jysk Historie og Topografi, 1890-92. - S. 46-47. - Onlineadgang.

Noter

  1. Lindenborg Birketingbog før 1698.
  2. Kilde: Gjerding: Hellum Herreds Beskrivelse ... s. 47.