Katrinebjerg

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Katrinebjerg
NavnKatrinebjerg
AdresseGludvej 29, Asløkke, 7130 Juelsminde (Hedensted Kommune)
Matrikel nummer27a m.fl.
EjerlavKirkholm By, As

Indholdsfortegnelse

Ejendommen består i dag (2019) af matrikelnumrene 27a, 27f
og har et samlet areal på 72123 m² (= 7,2 ha).

Iflg. 1844-matriklen var hartkornet 5-7-0-1¾.
Gårdens gamle matr. nr. var nr. 2 af Hosby, og det gamle hartkorn var 5-3-2-0. Den blev udflyttet fra Hosby by i 1790.
Gården har været fæstegård under Palsgård gods.
Beboere:
Jens Hansen Kusk (1696-176?) havde i alt fald gården i 1737-38 og indtil 1757.
Ved besigtigelsesforretningen på Palsgård gods i 1752 var der på gården 7 bæster, 3 køer, 2 2-åringers og 2 kalve. Gården var 4-længet og bestod af 32 fag, deraf var de to længer i nogenlunde stand. Der blev givet hoveri af en fuld gård, og det blev bemærket, at Jens Hansen Kusk manglede sit fæstebrev. Han havde tre sønner: Hans Jensen på 21 år, Rasmus Jensen på 12 år og Juel Jensen på 3 år.
Hans Jensen Kusk (1731-1789) overtog fæstet efter faderen Jens Hansen Kudsk i 1757. Fæstebrevet, der er dateret 4. okt. 1757 kan læses under Hans Jensen Kusks biografi.
Han blev omtrent samtidig trolovet med Anne Sørensdatter (1733-1810), og de blev gift den 15. dec. 1757. De fik i alt fald otte børn: 1. Maren Hansdatter (1760). 2. Søren Hansen (1761-8.11.1817). 3. Jens Hansen (ca. 1762-22.9.1833). 4. Christen Hansen (ca.. 1764-9.12.1838). 5. Anne Marie Hansdatter (1768). 6. Karen Marie Hansdatter (1774). 7. Anna Hansdatter (1776). 8. Rasmus Hansen (4.3.1779).
Ved folketællingen i 1787 var Maren, Jens og Christen flyttet hjemmefra, og der var en enkekone Mette Klausdatter (47 år) med hendes søn Niels Jensen på 11 år.
Christen Hansen (ca. 1764-1838) overtog i 1792 fæstet efter sin far Hans Kudsk, der døde i 1789. Fæstebrevet er dog først dateret 22.6.1792, og på det tidspunkt var gården blevet udflyttet fra Hosby. Hartkornet af ager og eng var 5 td., 2 skpr., 2 fdk., og han skulle i landgilde svare 5 rdl. 4 mk. samt forrette hel hoveri.
Christen Hansen blev omkr. 1788 gift med Margrete Hansdatter (ca. 1764-1817), og de fik børnene: 1. Hans Christensen (1788). 2. Hans Jørgen Christensen (26.1.1793-24.10.1869). 3. Søren Christensen (27.9.1794). 4. Jens Christensen (1796). 5. Rasmus Christensen (7.8.1798). 6. Morten Christensen (14.8.1800). 7. Ane Christensdatter. 8. Niels Christensen (10.9.1803). 9. Juel Christensen (10.11.1805).
Ved folketællingen i 1801 var der også en 26-årig tjenestepige, Karen Marie Hansdatter.
Ved folketællingen i 1834 ser vi Gyde Christensdatter som kone på gården. Hun var blevet gift med Christen Hansen, efter at hans første kone Margrethe Hansdatter var død i 1817. Hans børn Juul og Ane boede stadig hjemme, og desuden var der en tjenestekarl Rasmus Sørensen på 20 år og en tjenestepige Karen Marie Nielsdatter på 15 år.
Det blev den yngste søn Juel Christensen, der overtog fæstet efter faderen Christen Hansen. Fæstebrevet er dateret 8.7.1837 og tinglæst den 14.8.1837. Juel Christensen blev gift i As kirke den 4.6.1836 med Kirsten Sørensdatter. Hun var datter af Søren Pedersen Toft i Holbækgård, As sogn, og hun var døbt den 13.3.1804.
Ved folketællingen i 1840 havde Juel Christensen og Kirsten Sørensdatter tre små børn, nemlig Christen Juelsen på 4 år, Søren Juelsen på 2 år og Niels Juelsen på 1 år. Stedmoderen Gyde Christensdatter var aftægtsenke, og der var en ugift tjenestekarl, Jacob Johansen, på 25 år, en tjenestepige, Ane Marie Nielsdatter, på 24 år samt en tjenestepige, Inger Jørgensdatter, på 13 år. Juel Christensen fik yderligere tre børn, nemlig Grethe Juelsdatter (født ca. 1842), Morten Juelsen (født 1843, død 27.3.1844, 10 mdr. gl.) og Morten Juelsen (født 1849, død 7.3.1850, 16 uger gl.).
Efter den ny matrikel 1844 blev hartkornet sat til 5-7-0-1¾. Juul Christensen frikøbte gården fra Palsgård i 1857. Skødet er dateret 25. juni 1857, og det blev tinglæst i Bjerre Herredsret den 6. juli 1857.
Sønnen Søren Julsen købte gården af faderen den 24.2.1873. Samtidig blev der oprettet en aftægtskontrakt mellem far og søn, så faderen kunne blive boende på gården. I kontrakten stod der, at aftægtsmanden kunne forlange en stue indrettet i gårdens stuehus i nordsiden med indgang ad den almindelige gangdør.
Rasmus Christian Juelsen (født 28.6.1875) overtog gården efter sin far Søren Juelsen den 15.7.1908. Dette skøde blev underskrevet den 22.12.1908. Rasmus Chr. Juelsen var gift med Marie Jørgensen (født i Kirkholm 3.1.1879).
Søren Ingemann Juelsen overtog gården efter sin far Søren Juelsen i 1942 (skøde af 29.9.1942). Ifølge "Danske Landmænd og deres Indsats" var der dengang opdyrket 40 tdr. land og 24 tdr. land eng. Ejendomsskylden var 47.000 kr. og grundskylden 28.000 kr. Besætningen var ved overtagelsen 5 heste, 15 køer, 16 ungkvæg og 17 svin.


Billeder

Danmarks Miljøportal kan man finde nyere billeder af ejendommen set fra luften.
Google Maps kan man finde et billede af ejendommen.


Kilder

 • Div. jordebøger fra Palsgård gods.
 • Fæstebreve fra Palsgård gods.
 • Fæsteprotokol fra Palsgård 1719-1784 (G 370.13), fol. 297. - Fæstebrev 1757 fra Jens Hansen Kusk til Hans Jensen Kusk.
 • Besigtigelsesforretning Palsgaard 1752. (G 370.21).
 • Folketællingen for As sogn 1787, 1801, 1834, 1840, 1845.
 • Palsgård godsarkiv fæsteprotokol 1776-1848 fol. 34b- . - Fæstebrev 22.6.1792 fra Hans Jensen Kusk til Christen Hansen. - Onlineadgang.
 • Palsgård godsarkiv fæsteprotokol 1776-1848 fol. 228- . - Fæstebrev læst i Bjerre-Hatting Herredsret 14.8.1837 fra Christen Hansen til Juul Christensen. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Register over tinglæste afkald og fæstebreve 1835-1882 s. 12. - Fæstebrev læst 14.8.1837 til Juul Christensen. - Onlineadgang.
 • Bjerre-Hatting Herredsfoged. Matrikel for Bjerre Herred [1844]. Fol. 147. - Catrineberg Matr.nr. 27. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Realregister. 1858 As B67-SP38 - 1958. - Kathrineberg matr.nr. 27a. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1869 10 B67-SP7 – 1873 fol. 682- . - Skøde tinglæst 24.2.1873 fra Juel Christensen til Søren Juelsen. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1869 10 B67-SP7 – 1873 fol. 683- . - Aftægtskontrakt tinglæst 24.2.1873 for Juel Christensen. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1907 25 B67-SP22 – 1910 fol. 655- . - Skøde tinglæst 11.1.1909 fra Søren Julsen til Rasmus Kristian Juelsen. - Onlineadgang.

Litteratur

 • Danske Gaarde. Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Udarb. af J.C.B. la Cour. Aarhus, "Danske Gaarde"s Forlag, 1906-1918. 4 bd. - Catrineberg: 3. saml. bd. 1, s. 521. - Onlineadgang.
 • Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats. Bd. 5, 2: Vejle Amt. 1945. - S. 630: Om Juelsen, Søren Ingemann..
 • Danske gårde i tekst og billeder. Forlaget Danske Landbrug, 1987- . - Vejle amt, bd. IIa, s. 348.