Lokalhistorisk bibliografi

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning

Indholdsfortegnelse

Abild Sogn (Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt, nu Tønder Kommune)

 • Andersen, Hans: Abild sognehistorie. Hans Andersen, 1967. 104 bl.
 • Holt, Hans: Sølsted. En landsbys særpræg, særheder og særlinge. Landsbyliv i Sølsted i glimt fra ca. 1850-2000. Hans Holt, 2013. 391 s.

Adsbøl Sogn (Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, nu Sønderborg Kommune)

 • Andersen, Poul: Lidt om Adsbøl sogn. (i: Årsskrift udg. af Historisk Forening for Graasten By og Egn 1992, s. 43-52).

Adslev Sogn (Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, nu Skanderborg Kommune)

 • Heilskov, Chr.: Adslev Sogn. (i: Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift bd. 24, 1931, s. 12-45). - Onlineadgang.

Agedrup Sogn (Bjerge Herred, Odense Amt, nu Odense Kommune)

 • Holdt, Ib: Agedrup krøniken. Fjordager, i samarb. med Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening, 2011. 319 s.

Agerskov Sogn (Nørre Rangstrup Herred, Haderslev Amt, nu Tønder Kommune)

 • Fausbøl, J. Minder fra Agerskov Sogn. 1910. 108 s. - Onlineadgang.
 • Jessen, Niels Hørlück: Bovlund, en landsby i Midtsønderjylland. (i: Sønderjydsk månedsskrift 1998, nr. 11, s. 297-301). - Onlineadgang.
 • Lautrup, Chresten: Geestrup. En landsby - dens folk og fortælleren. Chresten Lautrup, 1991. 71 s.

Agersted Sogn (Dronninglund Herred, Hjørring Amt, nu Brønderslev Kommune)

Tidl. Voer sogn

 • Jensen, J.C.: Kulturhistorie eller Bogen om Landsbyen Agersted og hvad der staar i Forbindelse hermed. Lervang ved Agersted 1937-38. Hft. 1-2.
 • Pedersen, Johannes: Om Agersted og omegn i de gamle dage. De ældste gårde i Gl. Agersted. (i: Nyt fra Museumsforeningen for Dronninglund Kommune, nr. 20, 2003). - Om Agersted og Gl. Agersted i Voer sogn, Vendsyssel

Agersø Sogn (Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, nu Slagelse Kommune)

 • Garboe, Axel: Agersø i Store Bælt med Nabo-Øen Omø gennem Tiderne. 1938. 302 s.
 • Stahlschmidt, Nils: Agersø. En landsby - og en ø. Munksgaard, 1974. 32 s. (Verdens landsbyer).

Agger Sogn (Refs Herred, Thisted Amt, nu Thisted Kommune)

 • Jensen, Gunnar: Agger-Land - vind, vand og sand. Wadmanns Forlag, 1985. 118 s.
 • Josephsen, Viggo: Fra Agger Sogn. (i: Historisk årbog for Thisted Amt 1966, s. 229-42). - Onlineadgang.
 • Laursen, Henr.: Fra Agger for hundrede Aar siden. (i: Historisk årbog for Thisted amt 1926, s. 152-165). - Onlineadgang.
 • Laursen, Henr.: Fra Agger omkring Aar 1800. (i: Historisk Aarbog for Thisted Amt, 1942, s. 147-159). - Onlineadgang.
 • Støvring-Nielsen, H.: Agger Sogn. (i: Historisk årbog for Thisted Amt. - 1961. - S. 404-30). - Onlineadgang.
 • Østerbøl, A.: Fra Agger Sogn. (i: Geografisk Tidsskrift. Bd. 2, 1878, s. 129-138). - Onlineadgang.

Aidt Sogn (Houlbjerg Herred, Viborg Amt, nu Favrskov Kommune)

 • Christensen, J.: Veierslev og Aigt Sogne. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. VI, 1876-77, s. 281-316). - Onlineadgang.
 • Horn, P.: Vejerslev Birk til ca. 1660 (i: Århus Stifts Årbøger, 1924 s. 61-94. - Onlineadgang.
 • Vejerslev Sogn. Ajt Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 260-273). - Onlineadgang.

Ajstrup Sogn (Kær Herred, Ålborg Amt, nu Aalborg Kommune)

 • Lokalhistorie. Udg. af Lokalhistorisk Forening i Ajstrup sogn, 1985-1990. 4 bd. [Bd. 1: Store Vildmose. Gammel Vraa. Ajstrup sogn. Bd. 2: Kirker og skoler. Kirkens ejerlav. Ajstrup sogn. Bd. 3: Handel og håndværk. Andelsbevægelsen. Ajstrup sogn. Bd. 4: Et strejftog gennem Ajstrup sogn.].

Albæk Sogn (Dronninglund Herred, Hjørring Amt, nu Frederikshavn Kommune)

 • Albæk Sogn (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 41-72). - Onlineadgang.

     Også: Albæk Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 10], s. 425-456). - Onlineadgang.

 • Glimt af Lyngsås 600 årige historie. Bidrag af Ole Christensen, Einar Frederiksen og Børge Trangeled. Lyngså Borgerforening, 2002. 96 s.
 • Christensen, Ole, Einer Frederiksen, Ninna Olsen: Handel og virke i Lyngså og minder om folk og gårde. Lokalhistorisk forening for Lyngså og omegn, 2008. 96 s. - [Omtale af bogen].
 • Christensen, Ole, Einer Frederiksen, Børge Trangeled: Vi fik da til føden - minder om folk og gårde i Lyngså. Lokalhistorisk forening for Lyngså og omegn, 2004. 96 s.
 • Christensen, Ole: Præstbro og omegn som den var. Med et rigt indhold af historiske billeder. Nordpress, 2021, 127 s.
 • Elmelund, Peter. Ejendomshistorier. Albæk Sogn. Onlineadgang.
 • Jakobsen, Anton: "Lyngsaa Sogn". (i: Vendsyssel. Folk og Land. Historisk topografisk Aarbog, 1, 1908, s. 144-149). - Onlineadgang.
 • Pedersen, Frilev: Glimt af vores egn og omegn. Fra den gamle Albæk kommune. Lokalhistorisk Forening for Voerså og Omegn, 2009. 104 s.
 • Folketællingen 1850, 1. februar, for Albæk Sogn, Dronninglund Herred. Byhistorisk Arkiv, Sæby Museum, 1985. 44 s.

Albæk Sogn (Støvring Herred, Randers Amt, nu Randers Kommune)

 • Albæk Sogn. Harreslev Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 293-310). - Onlineadgang.
 • Rostgaard Nielsen, Anne: De nedre byer Tjærby, Vestrup, Albæk og Østrup. En guide til historie og gammel bebyggelse. Udg. af Udvikling i Albæk gennem Historie, Leg og Motion, 2015. 29 s. - Onlineadgang.
 • Seeberg, Jean … [et al.]: Albæk sogn – de nedre byer. Vestrup – Albæk – Østrup. Lokalhistorisk Studiekreds i Albæk Sogn, 2007. 470 s. + 1 kort.
 • Sørensen, Aage.: Østrup. (i: Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1954, s. 32-51). – Onlineadgang.

Alderslyst Sogn (Gjern Herred, Skanderborg Amt, nu Silkeborg Kommune)

 • Balle Jensen, Kurt og Keld Dalsgaard Larsen: Alderslyst fra sandmark til by. Arbejdernes Byggeforening, Silkeborg, 1991. 215 s. - Onlineadgang.

Aller Sogn (Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, nu Kolding Kommune)

 • Krog, Hans: De gamle Slægter. Lokal- og Slægtshistorie fra Aller Sogn. Martin, 1936. 156 s. - Indhold: Aller ; Brabæk ; Skovhus ; Kobbersted ; Stubbum ; Meng ; Anslet ; De faldne.

Allerslev Sogn (Voldborg Herred, Roskilde Amt, nu Lejre Kommune)

 • Fra fæstegård til forstad. 26 ejerlav i 7 sogne i Lejre Kommune. Skribentgruppe: Karl Frandsen m.fl. Lejre Fredningsforening, Lejre Lokalhistoriske Arkiv, 2000. 100 s.
 • Strange Nielsen, A.: Strejftog gennem Allerslev Historie. (i: Slægtsgaarden, nr. 37, 1948, s. 9-11). – Onlineadgang.

Allesø Sogn (Lunde Herred, Odense Amt, nu Odense Kommune)

 • Allesø, R. Chr. Sørensen: En fynsk Sognekommune gennem Tiderne. Træk af Allesø og Næsbyhoved-Broby Sognes Historie. 1916. 162 s., 1 kort. - Onlineadgang.
 • Jacobsen, Hans Henrik: Fra landsby til forstad. Allesø, Broby, Kirkendrup, Næsby, Skovshøjrup. Odense Universitetsforlag, 1977. 362 s. - Onlineadgang.
 • Veje og gader i Allesø, Broby og Næsby. (i: Allesø - Broby - Næsby Lokalarkiv nr. 13, 1994, s. 1-36).

Allindemagle Sogn (Ringsted Herred, Sorø Amt, nu Ringsted Kommune)

 • Christensen, Johs. T.: Allindemagles Udslettelse. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt, bd. 40, 1953, s. 80-112) .- Onlineadgang.

Almind Sogn (Brusk Herred, Vejle Amt, nu Kolding Kommune)

 • Almind Iversen, Iver: Almind sogn i 1900-tallet. Almind-Dons-Møsvrå. Kolding Stadsarkiv, 2003. 144 s. - Onlineadgang
 • Eliassen, P.: Fra Almind. (i: Vejle Amts Aarbøger 1905, s. 155-169). - Onlineadgang.
 • Lindholm, Poul: Almind Sogn i Brusk herred. En historisk-topografisk fremstilling. Kolding, 1927. 296 s. - Onlineadgang.
 • Lindholm, Poul: Almind by for 100 år siden. (i: Vejle Amts Aarbøger 1925, s. 160-168). Om et bykort fra 1821. - Onlineadgang.
 • Lindholm, Poul: Landsbyen Dons. En historisk fremstilling. Kolding, 1922. 144 s. - Onlineadgang.

Almind Sogn (Lysgård Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Almind sogn - før og nu. Redigering: Helle Maagaard, Birgit Hansen, Agnes Pugflod. Landsbyposten, 2009. 71 s.
 • Hansen, Johan P.: Almind Sogn gennem Tiderne. 1948. 64 s.
 • Johnsen, Axel: Almind Sogn gennem tiderne. (i: Brudstykker fra Blicheregnen årg. 14, 1993, s. 34-37).
 • Papsøe, Jørgen: Folketællinger, Almind sogn, Lysgaard Herred, Viborg amt. 1787, 1801, 1834, 1840, 1845. Census, 1984. 72 s.

Alrø Sogn (Hads Herred, Aarhus Amt, nu Odder Kommune)

 • Øen Alrø. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 447-453). - Onlineadgang.
 • Gjødertsen, M.: Træk og Billeder fra livet paa Alrø i Mands Minde. (i: Østjysk hjemstavn årg. 2, 1937, s. 21-38). - Onlineadgang.
 • Larsen, Henrik: Alrø. Træk af Øens Historie i ældre Tid. (i: Østjysk hjemstavn årg. 2, 1937, s. 10-18). - Onlineadgang.
 • Winther Pedersen, Niels: Alrø. (i: Østjysk hjemstavn årg. 25, 1960, s. 96-116). - Onlineadgang.

Als (Sønderborg Amt)

 • Bogen om Als. Hovedred. Robert Huhle. Danskerens Forlag, 1956. 589 s.
 • Dreyer, Valdemar: Nørreskovens huse. (i: Egen Sogns Lokalhistoriske Forening. Årsskrift 2014, s. 16-27). - Om de 6 skovfogedhuse og om de mennesker, som har været tilknyttet Nørreskoven.
 • Meyer, Ole: Fortællinger fra Als. En slægts- og egnshistorie. Bente og Ole Meyer, 1997. 163 s. (3. rev. udg., 2001. - På omslaget: 4 familier - Indkilde, Thomsen, Müntmeir og Meyer, 300 år - 1620-1920, tre landsbyer - Hørup, Stenderup og Ulkebøl.
 • Schmidt, August F.: Fra Als. Sønderborg, 1951. 168 s.

Als Sogn (Hindsted Herred, Ålborg Amt, nu Mariagergjord Kommune)

 • Als Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1958]. [Suppl.a], s. 85-103). - Onlineadgang.
 • Hurup før og nu. Lokalhistorisk Forening for Øster Hurup og Omegn, 1985. 88 s.
 • Lund, Christian B. Samlet og ordnet af Carl Juul: Helberskov i gamle dage. Nogle optegnelser om gamle dages Helberskov. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred, bd. 34, 1973, s. 45-80). - Onlineadgang.
 • Mouritsen, Poul. Red. af Karen Myrup: Beskrivelse af Als sogns nordre del. (i: Gammelt nyt. Lokalhistorie fra Sydøsthimmerland 1987, nr. 2, s. 11-17).
 • Raaschou, Carl: Ved det indre hav. Historiske klip fra Himmerlandskysten. I komm. hos Lorentz Nielsen's Boghandel, 1965. 96 s.

Als Nørre Herred (Sønderborg Amt)

 • Svensson, Tilde. Als Nørreherred i fortid og nutid. Tegninger af P. Sandkamm Møller. Sønderborg, 1957. 42 s.
 • Ussing, Henrik: Det gamle Als. Schultz Forlag, 1926. 295 s. - Onlineadgang.

Alslev Sogn (Fakse Herred, Præstø Amt, nu Faxe Kommune)

 • [Alslev sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 21, s. 811-826).

Alslev Sogn (Skast Herred, Ribe Amt, nu Varde Kommune)

 • Alslev Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Gad, 1862, s. 181-206). (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1985). - 1862-udgaven også onlineadgang.
 • Andersen, Jens Villesen: Glimt af Alslev sogns historie. (i: Vestjyder fortæller, bd. 11, 1975, s. 27-56).
 • Novrup, H.P.H.: Alslev Sogn. Alslev Sogns Borgerforening, 1994. 38 s. - Tidligere offentliggjort i: Fra Ribe Amt. 5. bind. 1919-22, s. 193-237 - Onlineadgang.
 • Novrup, H.P.H.: Alslev Sogn. (i: Fra Ribe Amt bd. 5, 1920, s. 193-237). - Onlineadgang.
 • Novrup, H.P.H.: En Landsby fra den nyere Tid. (i: Fra Ribe Amt, 1932, s. 180-190). - Om landsbyen Vibæk i Alslev Sogn. - Onlineadgang.

Alstrup Sogn (Gislum Herred, Aalborg Amt, nu Vesthimmerlands Kommune)

 • Lovns Sogn. Alstrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 7], s. 121-144). - Onlineadgang.

Alstrup Sogn (Hvetbo Herred, Hjørring Amt, nu Jammerbugt Kommune)

 • Alstrup Sogn. (i: Klitgaard, Carl: Hvetbo Herred, bd. 2. Aalborg, Stiftsbogtrykkeriet, 1907, s. 128-143). - Onlineadgang.
 • Thorendahl, Lisbet: En vandring i Alstrup anno 1834. (i: Egnssamlingen 2001, s. 6-40, løst kort). - Topografisk gennemgang af gårdene.

Amager (Sokkelund Herred, Københavns Amt)

 • Frandsen, Karl-Erik m.fl.: Amager. Nyt Nordisk Forlag, 2002. 358 s.
 • Nicolaisen, Chr.: Amagers Historie. Bilagt med de vigtigste Breve og Aktstykker om Øens Forhold. Gyldendal, 1907-15. 3 bd. (genudg. af Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1981-82). - Udgaven 1907-15 også onlineadgang: Del I, Del II, Del III.
 • Nicolaisen, Chr.: By- og Gaardbeskrivelse af de "danske" Byer paa Amager. (i: Aarbog udg. af Historisk Samfund for Københavns Amt 1922, s. 5-47). - Onlineadgang.

Andst Sogn (Anst Herred, Ribe Amt, nu Vejen Kommune)

 • Anst Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 12], s. 364-386). - Onlineadgang.
 • Simonsen, Anders: Nogle Optegnelser om Andst og Gjesten Sogne i de sidste Aarhundreder. Kolding, 1888. 56 s. - Genudg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, 1974. - Onlineadgang.
 • Skov, Friis Legardt: Gamst ca. 1900. (i: Fra Ribe amt, bd. 21, nr. 1, 1978, s. 110-125). - Onlineadgang.

Anholt Sogn (Djurs Nørre Herred, Randers Amt, nu Norddjurs Kommune)

 • Boye, V.: Anholt. En topographisk-antiquarisk Skizze. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi 1876-1877, Bd.6, s. 39-58). - Onlineadgang.
 • Hobolt, E.A.: Anholt i Fortid og Nutid. Gyldendal, 1946. 159 s.
 • Linde, Peter: Anholt. København, 1948. 187 s.

Annisse Sogn (Holbo Herred, Frederiksborg Amt, nu Gribskov Kommune)

 • Nielsen, Sigrid: Annisse Sogn gennem 200 år. Sandbjerg, 1995. 198 s. - Onlineadgang.

Ansager Sogn (Øster Horne Herred, Ribe Amt, nu Varde Kommune)

 • Ansager Sogn. (i: Kristensen, H.K.: Øster Horne Herred. Haase, 1944, s.357-394). - Onlineadgang.
 • Ansager Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950]. [Bd. 22], s. 515-533). - Onlineadgang.
 • Hejbøl, Jeppe: Ansager Sogns Historie. Ansager, Udv. for udg. af Ansager Sogns Historie, 1940. 341 s. - Onlineadgang: Del 1. Del 2. Del 3. Del 4.
 • Stenderup i Ansager sogn. Ejendomme og beboere. - Onlineadgang. - Gamle Stenderup gårde.
 • Sundbo, Arne: Fra Ansager, Grindsted og Grene sogne. (i: Fra Ribe Amt 1959, s. 556-577). - Onlineadgang.
 • Tuxen, Poul: Fra bar mark til tæt by. Ansager og Tistrup i pionerfasen 1870-1911. Ølgod Museum, 1990. 58 s. - Særtryk af Ølgod Museums årsskrift 1990].

Arnborg Sogn (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, nu Herning Kommune)

 • Arnborg Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1958]. [Suppl.b], s. 446-462). - Onlineadgang.
 • Clausen, Grethe: Gårdhistorier fra Arnborg. Ravnebanneret, 2017. 440 s.
 • Sulkjær, Johan C.: Arnborg Sogn i Hammerum Herred. 1939. 164 s. - Onlineadgang.

Arup Sogn (Vester Han Herred, Thisted Amt, nu Thisted Kommune)

 • Gregersen, Ellen Amtoft og Ingvard Jakobsen: Hannæs. Folk og egn. Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup og omegn, 1995. 455 s. - Onlineadgang.
 • Jakobsen, Ingvard: Gårde og huse på Hannæs. Ejendomme i Øsløs, Vesløs, Arup, Tømmerby og Lild sogne, der har været strøgods, ejet af større og mindre godser og præstegårde m.m., fæstere, ejere og udstykninger. Ca. 70 gård- og hushistorier fra 1500-tallet til 2013. Ingvard Jakobsen, ca. 2014. 252 s. - Onlineadgang.

Ars Herred (Holbæk Amt)

 • Algreen-Ussing, Frederik: Historisk-topographiske Efterretninger om Arts-Herred. Kallundborg, 1861. 83 s. - Onlineadgang.

As Sogn (Bjerre Herred, Vejle Amt, nu Hedensted Kommune)

Asdal Sogn (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, nu Hjørring Kommune)

 • Horne Sogn. Asdal Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 2], s. 121-138). - Onlineadgang
 • Mølbjerg, Ingvard: Asdal gennem 600 år. Ventus, eksp. Centraltrykkeriet, 1992. 132 s.
 • Tophøj, Knud: Om Kjul - gennem tiderne. (i: Fra egnens fortid 1996, s. 69-104).

Asferg Sogn (Nørhald Herred, Randers Amt, nu Randers Kommune)

 • Asfærg Sogn. Faarup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 405-417). - Onlineadgang.
 • Hjuler, Marie: Asferg og dens indvånere efter 1880. (i: Historisk aarbog fra Randers Amt årg. 87, 1993, s. 61-86).

Askø Sogn (Fuglse Herred, Maribo Amt, nu Lolland Kommune)

 • Askø Sogn. (i: Haugner, C.C.: Maribo og Fejø Birker. Fuglse Herreds Nordre Del. Tidende's Forlag og Tryk, 1942, s. 140-157 + 308). - Onlineadgang.

Asmild Sogn (Nørlyng Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Asmild Sogn. Tapdrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 561-579). - Onlineadgang.
 • Ringgaard Lauridsen, Henning: Bruunshåb - en by og dens indbyggere i 175 år. (i: Fra Viborg Amt 1997, 62. årg., s. 62-86). - Onlineadgang.
 • Worsøe, Hans H.: Træk af Bruushåbs historie (i: Fra Viborg Amt 1972, s. 123-40). - Onlineadgang.

Asminderød Sogn (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, nu Fredensborg Kommune)

 • Landsbyen Langstrup. Med udblik til områdets arkæologi, geologi, flora og fauna samt kort over området. Red.: Bent Skov Larsen, Erik Vestergaard Thomsen og Peter Heiberg. Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske forening, 2016. 132 s. - Onlineadgang.
 • Langerød. Red.: Karen Lisbeth Poulsen. Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Arkiv, 1991. 34 s.
 • Madsen, Claus Bitsch Ellekæ: Fra Fredensborg. Bygninger - Borgere - Begivenheder. evaringsforeningen Fredensborg, Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, 2003. 215 s. - Onlineadgang.
 • Stenfeldt, Niels: Asminderød og Grønholt sogne i gamle dage. 1925. 314 s.
 • Strandberg, Kaj: Asminderød kirkeby ca. 1660-1910. Manuskript. 1989. 85 bl. [Indhold: Asminderød kirkeby s. 1-24. Register over ejendomme s. 24-83]. (udg. af Asminderød Bylaug, 1993. 84 s.).
 • Strandberg, Kaj: Landsbyen Langerød. Manuskript. 1988. 20+3 s.
 • Strandberg, Kaj: Slettens huse og deres beboere ca. 1671-1900. Manuskript. 1981. 50+5 s.

Asnæs Sogn (Odsherred, Holbæk Amt, nu Odsherred Kommune)

 • Andersen, Lars: Asnæs Sogn. En historisk Skildring. 1893. 16 s. - Onlineadgang.
 • Olsen, Erling: Asnæs by's historie fra det 12. til det 20. århundrede. Dragsholm Lokalhistoriske Forening, 1996. 83 s.
 • Olsen, Erling: Asnæs By's historie - en erhvervsby i udvikling. Red.: Jens Hjorth Hansen & Bent Kjærsgaard. Dragsholm Lokalhistoriske Forening, 1999. 125 s.
 • Pedersen, Birte m.fl.: Asnæs By i 100 år. Dragsholm Lokalhistoriske Forening, i samarb. med Dragsholm Bibliotek og Dragsholm Lokalarkiv, 2003. 37 bl.

Asp Sogn (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt, nu Struer Kommune)

 • Asp Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 255-270). - Onlineadgang.
 • Asp Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 243-248). – Onlineadgang.
 • Christensen, P.: Ølby, Asp og Fousing Sogne. En historisk beretning om kirke, skole og hjem. Christensens Forlag, 1959. 403 s.
 • Frøjk, Magnus: Egn og folk. Linde og Hestbæk til 1976. 1976. 67 s.
 • Jakobsen, Erik Bech: Birkildboerne. Erik Bech Jakobsen, 2009. 212 s.
 • Pedersen, Andr. og Chr. Jensen: Om Linde By i Asp sogn. (i: Hardsyssels Aarbog 1912, s. 1-40). - Onlineadgang.

Assens Sogn (Båg Herred, Odense Amt, nu Assens Kommune)

 • Mathiassen, H.: Assens Købstad og Baag Herred. 1524 - 24. November - 1924. Assens Amts Dagblads Forlag og Tryk, 1924. 75 s. - Onlineadgang.
 • Maaløe, Lauritz: Assens gennem 700 Aar. Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, 1936. 391 s. - Onlineadgang.
 • Rosted, Kr.: Assens Bys Bog. Rids i Anledning af Byens 400 Aars Jubilæum. 1924. 126 s. - Onlineadgang.

Asserballe Sogn (Als Sønder Herred, Sønderborg Amt, nu Sønderborg Kommune)

 • Raben, J.: Minder fra Asserballe Sogn. Historisk Samfund for Als og Sundeved, 1959-60. 2 bd. (Fra Als og Sundeved, hefte 38-39). - Onlineadgang: Bd. 1. Bd. 2.

Assing Sogn (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, nu Herning Kommune)

 • Assing Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. [Bd. 21], s. 537-570). - Onlineadgang.
 • Kjærsig, J.M.: Assing Sogn i Hammerum Herred. Henrik Erichsens Boghandel, 1935. 224 s. - (2. udg. Kibæk Boghandel, 1991. 168 s.). - Udgaven fra 1935 også onlineadgang.

Astrup Sogn (Hindsted Herred, Ålborg Amt, nu Mariagerfjord Kommune)

 • Astrup Sogn. Store Arden Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1958]. [Suppl.a], s. 59-83). - Onlineadgang.
 • Bach Nielsen, Bjarne: Astrup. En HimmerLandsby. Bjarne Bach Nielsen, 2015. 223 s.

Astrup Sogn (Ning Herred, Aarhus Amt, nu Aarhus Kommune)

 • Reppke, Gerda m.fl.: Fire sogne omkring Solbjerg. Egnshistorie fra Tiset, Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne. Egnsarkivet i Solbjerg, 1979-2021. 5 bd. - Artikelregister.

Astrup Sogn (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, nu Hjørring Kommune)

 • Astrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 2], s. 73-84). - Onlineadgang

Aså-Melholt Sogn (Dronninglund Herred, Hjørring Amt, nu Brønderslev Kommune)

Sognet blev udskilt fra Dronninglund Sogn, som Aså Kirkedistrikt i 1887 og som Aså-Melholt Sogn i 1914. Melholt Sogn udskilt som selvstændig Sogn 1 okt 2010.

 • Aså-Melholt Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 17-40). - Onlineadgang..

      Også: Asaa-Melholt Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 10], s. 401-424). - Onlineadgang.

Augustenborg Sogn (Als Sønder Herred, Sønderborg Amt, nu Sønderborg Kommune)

 • Lind, Hans: Augustenborg som det var engang. Eget Forlag, 1970. 52 s.
 • Remontius, Peter: Hertugbyen Augustenborg. En historisk beretning om mennesker, livet og huse. Peter Remontius : i samarb. med Hertugbyens Udviklingsforum, 2020. 309 s.

Aulum Sogn (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, nu Herning Kommune)

 • Aulum Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. [Bd. 21], s. 571-609). - Onlineadgang.
 • Grønbæk, Chr. og Chr. Laugesen: To kommunalmænd fortæller om Aulum. (i: Hardsyssels årbog 1954, s. 114-124). - Onlineadgang.
 • Krogsgaard, Oskar Peder Clausager: Aulum i en svunden tid. Aulum, Eget Forlag, 2011-12. 3 bd. - Bd. 1: Kirkebæk-Kirkegade. Bd. 2: Danmarksgade. Bd. 3-4: Stationsbyen.
 • Olesen, Kristiane: Folkeliv og folketro fra Aulum Sogn. (i: Hardsyssels årbog 1936, s. 86-120). - Onlineadgang.
 • Schriver, Kristian: Aulum sogn fra oldtid til nutid. Bd. 1. Aulum-Haderups Lokalhistoriske Arkiv, 1988. 206 s.

Auning Sogn (Sønderhald Herred, Randers Amt, nu Norddjurs Kommune)

 • Linnemann, Inger Marie: Landsbyen Tårup. Tårup – herfra min verden går. (i: Årsskrift / Lokalhistorisk Forening for Sønderhald Kommune, 2018, s. 18-24). – Onlineadgang
 • Thuesen Johansen, Ejnar: Ohning gu' bejr'et. Auning by og sogn fra fortid til nutid. ET-forlaget, 1992. 128 s.

Avedøre sogn (Smørum Herred, Københavns Amt, nu Hvidovre Kommune)

Avedøre blev i 1893 overført fra Glostrup Sogn til Brøndbyøster Sogn. I 1964 blev en vandrekirke indviet, og Avedøre blev udskilt som kirkedistrikt i Brøndbyøster Sogn.

 • Petersen, Holger: Gårdene i Avedøre. Fæstere og ejere fra slutningen af 1600-årene til slutningen af 1800-årene. Hvidovre Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, 2000. 90 s.
 • Østergaard, Bent: Avedøre - en landsby vest for København. Avedøre Skole, 1981. 86 s. - Udgivet af Avedøre Skole 1981 i anledning af 25-året.

Avernakø Sogn (Sallinge Herred, Svendborg Amt, nu Faaborg-Midtfyn Kommune)

 • Avernakø. (i: Søkilde, Niels Rasmussen: Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer. 1875-77. - Genudg. Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling, og Vester Aaby Sogns Folkemindesamling, 2002-2003, [3,-4. Del]. - 1875-udgaven onlineadgang.
 • Raven, Frits: Blade af Avernakøs historie. Eget forlag, 1967. 3 bd.

Aversi Sogn (Tybjerg Herred, Præstø Amt, nu Næstved Kommune)

 • Krøigaard, P.S.: Aversi-Bogen. Et Bidrag til Aversi Sogns Historie. Haslev, 1954. 127 s. - 2. udg. udg. af Aversi Menighedsråd, 1981, 127 s.

Avnslev Sogn (Vindinge Herred, Svendborg Amt, nu Nyborg Kommune)

 • Thomsen, Albert. Historiske Efterretninger om Avnslev og Bovense Sogne i ældre Tid. 1928. 151 s. (Særtryk af "Svendborg Amt", 1). - Onlineadgang.
 • Thomsen, Albert: Hvad Matrikelbøgerne fortæller. Af Avnslev og Bovense Sognes Historie X. (i: Svendborg amt 1927-1928, s. 35-65). - Onlineadgang.


Bagsværd Sogn (Sokkelund Herred, Københavns Amt, nu Gladsaxe Kommune)

 • Dam, Lone og Vibeke Filipsen og Eva Molin: Da vi var bønder. Gladsaxe-gårdenes historie. 2. udg. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune, 2008. 151 s.
 • Linvald, Steffen: Bagsværd. Landsbyen mellem sø, skov og mose. C. Christoffersens Bogtrykkeri, 1973. 52 s.
 • Rehde Nielsen, Anders, Hans Kruse Pedersen og Inger Tolstrup: Bagsværd - fra landsby til villaby. (i: Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. Årsskrift 1974, s. 34-58).

Balle Sogn (Hids Herred, Viborg Amt, nu Silkeborg Kommune)

 • Balle Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 196-215). - Onlineadgang.
 • Mortensen, Rasmus: Balle Sogn. Af Silkeborgegnens Historie. Silkeborg Centralbiblioteks Forlag, 1946. 339 s. - Onlineadgang.
 • Nørgaard, Mogens: Balle sogn 1788-1988. Fra stavnsbånd til soveby (eller til nyt folkeligt fællesskab?). Rosengården, 1988. 49 s.

Ballerup Sogn (Smørum Herred, Københavns Amt, nu Ballerup Kommune)

 • Ballerup og Skovlunde. Om dem der var her før os. Fra landsby til stationsby og forstad. Red.: Bente Dahl Hansen. Ballerup Stadsarkiv, 2018. 538 s.
 • Bjerregaard, Jørgen O. m.fl.: Kongens bønder. Ballerup i 1700-tallet. Ballerup kommune, 1988. 159 s.
 • Munk, Jens: Et udvalg af gamle gårde i Ballerup-Måløv pastorat. 56 s.
 • Pedersen, Axel H.: Af Ballerup-Måløv historie. 2. udg. I komm.: Juristforbundets Forlag, 1973. 174 s. - Onlineadgang. - 1. udg. 1945.

Balling Sogn (Rødding Herred, Viborg Amt, nu Skive Kommune)

 • Præsteindberetninger fra Viborg Stift 1771. Ved Erik Hvidtfeldt. (i: Skivebogen 1963, s. 12-41). – S. 22-28: Laurberg, H.F.: Balling og Volling sogne. - Onlineadgang.

Ballum Sogn (Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt, nu Tønder Kommune)

 • Fabricius, Nina og Peter Dragsbo: Ballum. Et sogn ved Vadehavet. Lokalhistorisk Samling, Bredebro, 1996. 96 s. Nyt opl. 2009.

Balslev Sogn (Vends Herred, Odense Amt, nu Middelfart Kommune)

 • Balslev gennem tiderne. Red.: Hans Jensen. Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv og Støtteforeningen for Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, 2018. 48 s. (Publikation / Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, nr. 48).

Bandholm Sogn (Fuglse Herred, Maribo Amt, nu Lolland Kommune)

 • Bandholm sogn. (i: Christensen, Henning Steen: Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse. Brugere og ejere ca. 1750-2000. Bd. 2. Hensch, 2003). - Onlineadgang.
 • Østofte-Bandholm Sogne. (i: Haugner, C.C.: Maribo og Fejø Birker. Fuglse Herreds Nordre Del. Tidende's Forlag og Tryk, 1942, s. 159-231 + 309-310). - Onlineadgang.

Barløse Sogn (Båg Herred, Odense Amt, nu Assens Kommune)

 • Carlsen-Skiødt, J.C.A.: Historiske Oplysninger om Barløse Sogn. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1925, s. 559-601). - Onlineadgang.
 • Pedersen, Karl Peder. Bidrag til Kaslunds historie. Ejendoms- og ejerforhold indtil ca. 1850. (i: Vestfynsk hjemstavn, årg. 48, 1978, s. 225-231).

Barrit Sogn (Bjerre Herred, Vejle Amt, nu Hedensted Kommune)

 • Nielsen, Erik og Karsten Bjerreskov: Lokalhistorie og beretninger fra Barrit-Vrigsted Kommune (ca. 1870-ca. 1970). Barrit-Vrigsted Lokalarkiv, 2018. 153 s.

Bavelse Sogn (Tybjerg Herred, Præstø Amt, nu Næstved Kommune)

 • Jensen, Kirsten: På min vej gennem Bavelse Sogn. KJ Historisk, 2003. 256 s.

Beder Sogn (Ning Herred, Aarhus Amt, nu Aarhus Kommune)

 • Baden, R.B.T.: Fulden - en gammeldags By. (i: Østjysk Hjemstavn årg. 12, 1947, s. 59-72). - Onlineadgang.
 • Marschal, Marie Louise m.fl. (red.udv.): Liv og levned i Beder og Malling sogne. Støttefonden for Beder-Malling Egnsarkiv, 1992. 112 s.
 • Schmidt, August F.: Fra Beder og Malling Sogne. (i: Østjydsk Hjemstavn, Bd. 3, 1938 s. 66-73). - Onlineadgang.

Bedsted Sogn (Hassing Herred, Thisted Amt, nu Thisted Kommune)

 • Da Bedsted var bedst. 1882-100 år-1982. En folkebog om Bedsted Thy. - Onlineadgang.

Bedsted Sogn (Sønder Rangstrup Herred, Åbenrå Amt, nu Tønder Kommune)

 • Gormsen,Gudrun: Bedsted i Sønderjylland. (i: Christiansen, Palle Ove: Fire landsbyer. En etnologisk rapport om nutidige livsformer. Landsbykommissionen, 1980, s. 329-450].
 • Haugaard, Henning: Brudstykker af Bedsted sogns historie. Onlineadgang.
 • Bedsted kirke (i: Danmarks kirker. Nationalmuseet, 1959, bd. 22, Åbenrå Amt, s. 1718-36. - Onlineadgang.

Bejstrup Sogn (Øster Han Herred, Hjørring Amt, nu Jammerbugt Kommune)

 • Klitgaard Møller: Bejstrup. Danmarks længste landsby. Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev, 2013. 137 s. - [Omtale af bogen].

Bellinge Sogn (Odense Herred, Odense Amt, nu Odense Kommune)

 • Grau Møller, Per … et al. Bellinge. Træk af sognets historie. Odense Byhistoriske Udvalg i samarbejde med Bellinge Lokalhistoriske Arkiv og Forening , 2008. 238 s.

Biersted Sogn (Kær Herred, Ålborg Amt, nu Jammerbugt Kommune)

 • Biersted Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1958]. [Suppl.a], s. 115-116). - Onlineadgang.
 • Kristensen, S. Aa.: Historien om Biersted ca. 1900-1993. S. Aa. Kristensen, 1993. 25 s.

Bigum Sogn (Nørlyng Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Bigum - en landsby ved Tjele Langsø. (i: Tjele på langs, årg. 5, 2004, s. 42-50). - Artiklen tager udgangspunkt i de ændringer, der skete i Bigum med landboreformerne fra slutningen af 1700-tallet og op gennem 1800-tallet og følger familien Langes historie op til nutiden.
 • Vammen Sogn. Bigum Sogn. Lindum Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 401-423). - Onlineadgang.

Billum Sogn (Vester Horne Herred, Ribe Amt, nu Varde Kommune)

 • Billum Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred (Ribe Amt). 1865-67, s. 116-140. - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1984. - Udgaven fra 1984 Onlineadgang.
 • Billum Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. S. 56-66). - Onlineadgang.
 • Jensen, Knud: Folkeminder fra Janderup og Billum Sogne. (i: Fra Ribe Amt, 1984-1986, s. 366-407). - Onlineadgang.
 • Kristensen, H.K. et al. (udg.): Janderup og Billum Sogne. Janderup Lokalhistoriske Arkiv,1979-1983. 3 bd. (Hertil navneregister v. Kaj Christensen, 1993).
 • Madsen, Jesper: Jandrup og Billum Sogne. (i: Fra Ribe Amt, 1911-14, s. 25-73). - Onlineadgang.
 • Nielsen, Arnth: Billum på toppen. Forlaget KYST, 2018. 303 s.

Binderup Sogn (Gislum Herred, Ålborg Amt, nu Rebild Kommune)

 • Kongens [Tisted] Sogn. Binderup Sogn. Durup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 7], s. 307-342). - Onlineadgang.

Bindslev Sogn (Horns Herred, Hjørring Amt, nu Hjørring Kommune)

 • Bindslev Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 2], s. 143-156). - Onlineadgang
 • Jakobsen, Jørgen: Bindslev Sogn 1660-1805. Fra fæstegård til selveje. Bindslev Sogns Egnssamling, 2006. 247 s.
 • Jakobsen, Jørgen: Bindslev Sogn 1805-1925. Lokalpolitik og samfundsudvikling. Bindslev Sogns Egnssamling, 2003. 239 s.
 • Jakobsen, Jørgen: Nørre Bindslev 1660-1805. Fæstebønders vilkår i en nordjysk landsby under enevælden. Bindslev egnssamling, 1998. 193 s.

Birkerød Sogn (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, nu Rudersdal Kommune)

 • Birkerød - som det var og er. Birkerød egnshistoriske Studieklub og Birkerød Turistforening, 1977. 152 s. Onlineadgang
 • Birkerød mellem Sjælsø og Furesø. Red. af Sv.Å. Balle-Andersen og Carl Tscherning. Gads Forlag, 1968. 180 s. - Onlineadgang.
 • Birkerød Sogn (i: Christensen, C.: Hørsholms Historie fra 1305 til 1875. E. Jespersens Forlag, 1879. S. 288-311). - Onlineadgang.
 • Mikkelsen, Hanne: Birkerøds historie – kulturhistoriske tidsbilleder. Birkerød Lokalhistoriske Forening, 2008. 294 s.
 • Mikkelsen, Hanne m.fl.: Fra bondestand til borgerskab. Landsbyen Birkerød. Birkerød Lokalhistoriske Forening og Arkiv, 1987. 31 s. - Onlineadgang.
 • Røssel, Johan: Det gamle Birkerød. Hilitod, 1967. 56 s.
 • Røssel, Johan: Træk af Birkerød sogns historie. Birkerød Lokalhistoriske Forening, 1979. 142 s. - Onlineadgang.
 • Stilling, Niels Peter: Hvor storbyens skygge strejfer landet. Birkerød fra landsogn til storkommune. Rudersdal Kommune/ Rudersdal Museer, 2008. 347 s.
 • Stilling, Niels Peter: Rudersdal i Danmarkshistorien. Fra oldtid til 1900. Rudersdal Kommune, 2018. 664 s.
 • Sørensen, Kim: Huse på Bregnerødvej. Fra Søvej til Kajerødvej. Birkerød Lokalhistoriske Forening, 2020. 38 s.
 • Sørensen, Kim: Huse på Stationsvej. Birkerød Lokalhistoriske Forening, 2018. 32 s.
 • Sørensen, Kim: Huse på Søvej - før og nu. Birkerød Lokalhistoriske Forening, 2019. 30 s.

Birket Sogn (Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, nu Lolland Kommune)

 • Birket Sogn. (i: Haugner, C.C.: Nørre Herreds Historie, Topografi og Statistik. Forfatterens Forlag, 1922. s. 240-267.). - Onlineadgang.

Bislev Sogn (Hornum Herred, Aalborg Amt, nu Aalborg Kommune)

 • Frifelt, Salomon J.: Bislev Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Historisk Forlag, 1956. Bd. 10, s. 249-262). - Onlineadgang.
 • Sondrup, Chr.: [Om Bislev sogn]. (i: Kristoffersen, Svend Aage (red.): Sebber - Bislev - Ejdrup sogne i fortid og nutid. Sebber - Bislev - Ejdrup sogne, 1974, s. 7-24).

Bjerager Sogn (Hads Herred, Aarhus Amt, nu Odder Kommune)

 • Bjerager Sogn. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 120-140). - Onlineadgang.
 • Hall, Henning: Skår af Randlev-Bjerager sognes historie. Eget forlag, 1971. 436 s.
 • Revenskov, Maja Hyldgaard: De gamle Gaarde i Boulstrup, Bjergager Sogn, Hads Herred. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift bd.49, 1956, s. 132-44). - Onlineadgang.

Bjergby Sogn (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, nu Hjørring Kommune)

 • Bjergby og Mygdal – glimt og spor af livet i de to sogne. Redaktion: Finn Abildgaard … [et al.]. Bjergby-Mygdal Lokalhistoriske Forening, 2012. 175 s. [Udg. i anledning af foreningens 25-års jubilæum].
 • Bjærgby Sogn. Mygdal Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 2], s. 17-38). - Onlineadgang

Bjerge Herred (Odense Amt)

 • Bøgh. Nicol Seidelin: "Skiønne Efterretninger". Provst Bøghs beskrivelse af Kerteminde og Bjerge Herred 1770. Ved Birgit Bjerre Jensen. Landbohistorisk Selskab, 1995. 325 s.

Bjergsted Sogn (Skippinge Herred, Holbæk Amt, nu Kalundborg Kommune)

 • Bjergsted - en landsby fortæller. 1. Tekst og billeder redigeret af Ole Lyster. Bjergsted Beboerforening, 1996. 69 s.

Bjerning Sogn (Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt, nu Haderslev Kommune)

 • Bonde, Karin med bidrag af Lennart Secher Madsen ... [et al.]: Bjerning Sogn. Gårde og huse. Forlaget Gammelting, 2013. 452 s.

Bjerre Herred (Vejle amt)

 • Bjerre Herreds bogen. Glud Museum, 1963-2001. 2 bd.
 • Holm, Frands: Fra Bjerge og Hatting Herreder. Hjemstavnsbog for Hjem og Skole. Holm, 1922. 120 s. - Onlineadgang.
 • Martinussen, P. Af Bjerre Herreds Fortid. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1911, s. 100-113). - Onlineadgang.

Bjerreby Sogn (Sunds Herred, Svendborg Amt, nu Svendborg Kommune)

 • Højte, Svend og Arne Rask: Huse og gårde i Vårø - dengang og nu. En billedserie. Et nyt lokalhistorisk projekt (i: Tåsinge årbog 2008, s. 39-58).

Bjerring Sogn (Middelsom Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Bjerring Sogn. Mammen Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 308-315). - Onlineadgang.
 • Smitt, Olaf: Tidsbilleder fra Bjerring sogn. Bjerringbro Kommune - Middelsom Herred - Viborg Amt. Olaf Smitt, 1997. 214 s.

Bjerringbro Sogn (Middelsom Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Bjerringbro 1863-1963. Udgivet i Anledning af Bjerringbro bys 100 års jubilæum 20. juli 1963. Under red. af Mogens Lorentsen m.fl. Bjerringbro, 1963. 60 s.
 • Bjerringbro 1863-1988. Red. af Walther Pedersen og H.P. Nielsen. Bjerringbro Kommmune, 1988. 107 s.

Bjolderup Sogn (Rise Herred, Aabenraa Amt, nu Aabenraa Kommune)

 • Gregersen, H.V. Peter Kr. Iversen (red.): Bjolderup sogns historie. Tønder, 1951-56. 2 bd.
 • Jensen, Aage: Fra by og sogn. Bolderslev - Bjolderup. Aa. Jensen. 1983. 152 s.
 • Jensen, Aage: Todsbøl ved sogneskellet. Aa. Jensen, 1981. 111 s.

Bjæverskov Sogn (Bjæverskov Herred, Præstø Amt, nu Køge Kommune)

 • Nielsen, Niels Ole (red.): Bjæverskov. En landsby på Skovboegnen. Skovbo Lokalhistoriske Forening, 1990. 53 s.

Bjæverskov Herred (Præstø Amt)

 • Schmidt, August F.: Fra Bjæverskov Herred. (i: Aarbog / Historisk Samfund for Præstø Amt, 1955 s. 287-294). - Onlineadgang.

Blegind Sogn (Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, nu Skanderborg Kommune)

 • Blegind Sogn. Sønder-Hørning Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1959. [Suppl.c], s. 407-412). - Onlineadgang.
 • Heilskov, Chr.: Blegind Sogn. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 20, 1927, s. 45-61). - Onlineadgang.

Blenstrup Sogn (Hellum Herred, Aalborg Amt, nu Rebild Kommune)

 • [Om Blenstrup sogn]. (i: Gjerding, Klavs: Bidrag til Hellum Herreds Beskrivelse og Historie. Udg. ved D. H. Wulff. 1890-92, s. 10-98). - Onlineadgang.
 • [Blenstrup]. (omtales i: Qvistorff, Helge: Hvor Danmark er smukkere. Bidrag til Skørping kommunes beskrivelse og historie. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1988. 155 s.
 • Gerding Sogn. Blenstrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 10], s. 398-400). - Onlineadgang.

Blistrup Sogn (Holbo Herred, Frederiksborg Amt, nu Gribskov Kommune)

 • Trans, Jens Ove: Smidstrup – en landsby ved Kattegat. Fra oldtid til nutid. Books on Demand, 2013. 100 s.
 • Vendeldorf, Allan: Rågeleje - før og nu. Frydenlund, 2021. 204 s.

Blovstrød Sogn (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, nu Region Hovedstaden)

 • Blovstrød til årtusindskiftet. Blovstrød Kommune, 1999. 146 s.
 • Bloustrød Sogn (i: Christensen, C.: Hørsholms Historie fra 1305 til 1875. E. Jespersens Forlag, 1879. S. 312-323). - Onlineadgang.
 • Sjælsmark. En landsby på Hørsholmegnen. Redaktion og tilrettelægning: Torben Topsøe-Jensen. Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn, 1981. 54 s. - Onlineadgang.
 • Rasmussen, Inger og Ove Rasmussen: Fortid i Bloustrød. Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn, 1973. 81 s.

Blære Sogn (Års Herred, Aalborg Amt, nu Vesthimmerlands Kommune)

 • Blære-Ejdrup Kommune (Blære Sogn. Ejdrup Sogn). (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 10], s. 336-358). - Onlineadgang.

Blåhøj Sogn (Nørvang Herred, Vejle Amt, nu Ikast-Brande Kommune)

 • Blåhøj gårdhistorie. 2 bd. Lokal- og Slægtshistorisk Selskab for Blåhøj og Omegn. [Bd. 1: Omvraa Ejerlav, Blåhøj Sogn, Brande Kommune. 5. udgave. 1993. Bd. 2: Hallundbæk Ejerlav, Blåhøj Sogn, Brande Kommune. 5. udgave. 1993].
 • Blåhøj gårde og gårdenes familier. Redaktør: Peter Frandsen. Lokalhistorisk Arkiv Blåhøj, 2013. 414 s. - Afløser: Blåhøj gårdhistorie. 1993.
 • Blåhøj Stationsby. 1917/1992. Lokal- og Slægtshistorisk Selskab for Blåhøj og omegn, 1992. 56 s.
 • Blåhøjs historie 1867-2017. Lokalhistorisk Arkiv Blåhøj, 2017. 320 s.
 • Brockdorff, Alma: Et sogn. Før lyngen, under lyngen, efter lyngen. Heureka, 1986. (Ny udg. 1988). - Onlineadgang: Bd. 1. Bd. 2.
 • Karstoft, I.: Fra min Hjemegn Omvraa, Sønder Omme Sogn. (i: Vejle Amts Aarbog 1937, s. 97-118). - Onlineadgang.
 • Sørensen, Henning: Historien bag beboelseshuse i Blåhøj sogn. Lokal- og Slægtshistorisk Selskab for Blåhøj og Omegn, 1997. 384 s.
 • Sørensen, Henning og Botha Underlin: Historien bag bebyggelser i Blåhøj sogn. 2. udg. Lokal- og Slægtshistorisk Selskab for Blåhøj og Omegn, 1999. 384 s.

Boddum Sogn (Refs Herred, Thisted Amt, nu Thisted Kommune)

 • Bodum Sogn. Ydby Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 465-486). - Onlineadgang.

Bodilsker Sogn (Sønder Herred, Bornholms Amt, nu en del af Region Hovedstaden)

 • Kure, Kr.: Fortegnelse over Gaarde og deres Ejere i Bodilsker Sogn. U.å. 56 bl.
 • Pedersen, Hans Olaf Kofoed: Gårdene i Bodilsker Sogn. Uddrag fra Sognet. - Onlineadgang.

Boeslunde Sogn (Slagelse Herred, Sorø Amt, nu Slagelse Kommune)

 • Pedersen, Lissi Jørgensen og Finn Pedersen: Landsbyerne Sønderupsønder og Øster Bøgebjerg. [Finn Pedersen], 2015. 131 s.
 • Pedersen, Lissi Jørgensen og Finn Pedersen: Landsbyerne Tranderup, Egerup, Lindeskov & Dyrehaven. [Finn Pedersen], 2017. 176 s.
 • Pedersen, Lissi Jørgensen og Finn Pedersen: Boeslunde med "forstaden" Neble. [Finn Pedersen], 2019. 408 s.

Bogense Sogn (Skovby Herred, Odense Amt, nu Nordfyns Kommune)

 • Bogenses historie. Bogense Rotary Klub, 1982-1988. 4 bd. - Bd. 1: Købstadens opståen og udvikling frem til slutningen af 1700-tallet. Af Hans Hansen. - Bd. 2: Byens udvikling 1787-1938 (I). Af Hans Henrik Jacobsen. - Bd. 3: Byens udvikling 1787-1938 (II). Af Hans Henrik Jacobsen. - Bd. 4: 1938-1988. Af Hans Hansen, Hans Henrik Jacobsen].
 • Clausen, S.H.: Bogense Byes og Skovby Herreds Topographi og Historie fra Sagntiden til Nutiden. 1859. 724 s. - Onlineadgang.
 • Juul, Torben: Det gamle Bogense - og egnen omkring. Torben Juul, 2011. 160 s. [Fotografier og malerier fra ca. 1800-1940].
 • Larsen, Emmy: Fra det gamle Bogense. 2. opl. Historisk Samfund for Fyns Stift, 1967. 143 s. - Onlineadgang.

Bogø Sogn (Mønbo Herred, Præstø Amt, nu Region Sjælland)

 • Bogø i 200 år. Træk af Bogøs Historie i anledning af 200 årsdagen for øens løskøbelse, 1769 20. september 1969. Møns Tidende, 1969. 52 s.
 • Andersen, A.P.: Af Bogø's Historie. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 12. årg., 1923, s. 110-142). - Onlineadgang.
 • Christensen, Svend Aage: Da Bogø blev moderne 1769-2019. Bogø Lokalhistoriske Forening, 2019. 137 s.

Bolbro Sogn (Odense Herred, Odense Amt, nu Odense Kommune)

Bolbro Sogn blev i 1952 udskilt fra Ansgars Sogn, som i 1902 var udskilt fra Sankt Knuds Sogn i Odense Købstad.

 • Berthelsen, Anders W.: Bolbro-bogen. Forlaget Skulkenborg, 1994. 112 s. - Onlineadgang.

Borbjerg Sogn (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt, nu Holstebro)

 • Beretninger om Borbjerg-Hvam. Redaktør: Lise Laursen. Lokalhistorisk udvalg under Borbjerg-Hvam Borgerforening, 2016. 311 s.
 • Borbjerg Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 156-204). - Onlineadgang.
 • Borbjerg Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 266-297). – Onlineadgang.
 • Rømer, Jørgen R.: "Gammel" og "Ny" Trabjerg i Borbjerg sogn - en landsby fra vikingetid til 1996. (i: Holstebro Museums årsskrift 1996, s. 15-33).
 • Saustrup, Skave, Trabjerg - beretninger. Redaktion: Lise Laursen. Lokalhistorisk udvalg under Skave Borgerforening, 2014. 218 s.
 • Møller, C.: Borbjerg Sogns Historie. (i: Hardsyssels Aarbog 23. bd., 1929, s. 1-95). - Onlineadgang.
 • Møller, C.: Borbjerg Sogns Historie gennem de sidste 150-200 Aar. Ringkøbing, 1929. 262 s. - Onlineadgang. Berigtigelser til bogen af Stephen W. Christensen i Hardsyssels Årbog 1931, s. 134-142. - Onlineadgang.
 • Vang, Simone Ahlmann Olesen: Borbjergs historie. 2011. 42 s.

Bording Sogn (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, nu Ikast-Brande Kommune)

 • Bording Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 561-571). - Onlineadgang.
 • Bording Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-58. [Bd. 6], s. 250-267). - Onlineadgang.
 • Pedersen, Svend Aage: Moselund Ejerlav. Bording sogn. Lokalhistorisk Forlag for Bording sogn, 1996. 163 s.

Bornholm (Bornholms Amt, nu en del af Region Hovedstaden)

 • Asmussen, Jesper: Bornholm med Ertholmene. Rundt om øernes historie. Turbine, 2020. 256 s.
 • Bogen om Bornholm. Hovedred.: Richard Nielsen og Thorvald Sørensen. Danskerens Forlag, 1957. 664 s. - Onlineadgang.
 • Bornholm. Red. af Kristjan Bure. København, 1947. 128 s. (Turistforeningen for danmark. Aarbog 1947). - Onlineadgang.
 • Bornholmernes Land. Øen i Øst - Bidrag til Belysning af bornholmske Forhold i Fortid og Nutid under Red. af Hans Hjorth. Bornholms Tidendes Forlag, 1944. 2 bd. - Onlineadgang: Bd. 1. - Bd. 2.
 • Bornholms Amt. (i: Danmark, Land og Folk. Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Udg. ved Daniel Bruun. Gyldendal, 1919-1923). - Bd. 5, s. 2-140. – Onlineadgang.
 • Jørgensen, J.A.: Bornholms Historie. Rønne, 1900-01. 2 bd. (genoptr. William Dams Boghandel, 1980). - Onlineadgang: Bd. 1. Bd. 2.
 • Knudsen, Ann Vibeke & Niels-Holger Larsen: Hugo Matthiessens Bornholm, Fotograferet september 1922. Bornholms Historiske Samfund & Forlaget Hikuin, 2010. 231 s. (Hugo Matthiessens Danmark). - Onlineadgang.
 • Kure, Aage: Bornholmske gårde med oplysninger af historisk art. 2002. Onlineadgang.
 • Skougaard, Peder Nikolai: Beskrivelse over Bornholm. - Kjøbenhavn, 1804. 409 s. - Onlineadgang.

Borum Sogn (Framlev Herred, Aarhus Amt, nu Aarhus Kommune)

 • Poulsen, Peter: Bogen om Borum. Hele historien. Kontinuitet og kærlighed. Østjysk Hjemstavnsforening, 2023. 616 s.
 • Schmidt, August F.: Bidrag til Borum Sogns Historie. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1953, s. 163-191). - Onlineadgang.

Borup Sogn (Ramsø Herred, Roskilde Amt, nu Køge Kommune)

 • Fra Borup og Kimmerslev Sogne. (i: Christensen, J.V.: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. Woels Forlag 1930, s. 154-220). - Onlineadgang.
 • Fouchard, Tina: Lammestrup. Historien om en landsby under godset Svenstrup. Skovbo lokalhistoriske forening, 1994. 60 s.
 • Fouchard, Tina: De gamle gårde i Lammestrup. Skovbo lokalhistoriske forening, 1994. 22 s.
 • Pedersen, Erik: Borup minder. En billedbog. SL-Multiservice, eksp. Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, 2011. 114 s.

Borup Sogn (Støvring Herred, Randers Amt, nu Randers Kommune)

 • Borup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 189-201). - Onlineadgang.
 • Johansen, Karl A. med bidrag af Ernst Stidsing m.fl.: Borup og Enghøj Sogne. Fra stenalder til nutid. Lokalhistorie fra landsbyerne Borup - Helsted - Bjergby - Kondrup. Helsted Historiegruppe, 2023. 411 s.

Bov Sogn (Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, nu Aabenraa Kommune)

 • Bogen om Bov sogn. Skrevet af mænd i sognet, red. og udg. af R.P. Sørensen. Konrad Jørgensen, 1939. 151 s.
 • Bov sogn. Red. af Chr. Stenz og R.P. Sørensen. Historisk Samfund for Bov Sogn, 1969. 483 s.
 • Bang, H.H.: Gamle gårde og begivenheder i Bov og Holbøl sogne. Padborg Formulartryk, 2015. 168 s.
 • Gregersen, Carsten ved Knud Jensen: Om livet i det gamle Frøslev. Fra Carsten Gregersens optegnelser. (i: Fra Bov Museum, årg. 2, 1979, s. 16-25).
 • Porskrog Rasmussen, Carsten: Vækst og virke ved grænsen. Bov og Holbøl sogne 1920-1990. Institut for Grænseregionsforskning, 1992. 366 s.
 • Rönnau, Edward Carl Thomas: Bov kirke & sognekrønike. Overs. til dansk af Thorvald Larsen. Bov sogns menighedsråd, 2016. 230 s. - Oversat efter tysk originalmanuskript fra 1901.
 • Dam, Ole: Bov Kommune 1799-1978. En bibliografi. Danmarks Biblioteksskole, 1980. 36+24 bl.

Bovense Sogn (Vindinge Herred, Svendborg Amt, nu Nyborg Kommune)

 • Thomsen, Albert. Historiske Efterretninger om Avnslev og Bovense Sogne i ældre Tid. 1928. 151 s. - Særtryk af "Svendborg Amt", 1. - Onlineadgang.
 • Thomsen, Albert: Hvad Matrikelbøgerne fortæller. Af Avnslev og Bovense Sognes Historie X. (i: Svendborg amt 1927-1928, s. 35-65). - Onlineadgang.

Brabrand Sogn (Hasle Herred, Aarhus Amt, nu Aarhus kommune)

 • Flyvholm, Børge: True - en landsbys historie. Forlaget True-love, 1984. 193 s. - Onlineadgang
 • Schmidt, August F.: Brabrand og Aarslev Sognes Historie. Brabrand, 1937-62. 6 bd.

Brahetrolleborg Sogn (Sallinge Herred, Svendborg Amt, nu Faaborg-Midtfyn Kommune)

 • Møller, Kr.: Brahetrolleborg. Slot, Herresæde, Sogn 1172-1950. Fortidslys og Nutidsliv. I Komm. hos Andelsbogtrykkeriet, Det Danske Forlag, 1951. 53 s.
 • Rasmussen Søkilde, N.: Gamle og nye Minder om Brahetrolleborg og Omegn. Udg. af Frederik Barfod. Gyldendal, 1870. 223 s. - Genudgivet 2001 af Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling og Øster Hæsinge Lokalhistoriske Arkiv. Red. Erik Ehmsen, Finn Kyhn og Leif Rasmussen. 190 s. - 1870-udgaven Onlineadgang.
 • Rasmussen Søkilde, N.: Trolleborgegnen og dens Beboere igjennem 250 Aar (fra 1646 til vore Dage). Fyns Stiftsbogtrykkeri, 1894. 171 s. - Onlineadgang.

Bramming Sogn (Gørding Herred, Ribe Amt, nu Esbjerg Kommune)

 • Bramming sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Gørding Herred. 1. Afdeling. Wibe, 1872, s. 41-61). - Onlineadgang.
 • Da Bramming blev stor. Brammings historie - fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Red. af Stig Hegn og Olaf Bak. Bogforlaget Bramming, 1999. 116 s.
 • Stationsbyen Bramming 1874-1910. Red.: Anne Grete Clemmensen m.fl. 1985. 33 bl.
 • Dragsbo, Peter: Bramming - en stationsbys fødsel. (i: Lokal-årbogen 1983, s.62-88).
 • Hegn, Stig: Brammingbogen - en samling skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. 470 s

Brande Sogn (Nørvang Herred, Vejle Amt, nu Ikast-Brande Kommune)

 • Andersen, Hans: Brande by's bebyggelse. Husenes historie, deres ejere og beboere ca. 1787-1948. Lokal- og Slægtshistorisk Forening for Brande og Omegn, 2000. 4 bd.
 • Bundgaard Lassen, T.: Af Brande Sogns Historie. (i: Vejle Amts Aarbog 1930, s. 185-103. 1935, s. 208-232. 1936, s. 226-239. 1939, s. 20-44). - Onlineadgang: 1930, s. 185-103 (P. Larsens Optegnelser). 1935, s. 208-232 (Fattigvæsenet 1804-1842). 1936, s. 226-239 (Kjeld Thomsen, Stampen, og hans Strid med Forstanderskabet). 1939, s. 20-44(Skolevæsenet i Brande og Uhre gennem 200 Aar).
 • Bundgaard Lassen, T.: Brande sogns historie. Brande Sogneraad, 1942. 2 bd. - 2. udg. 2 bd., Brande Byråd, 1972-75).
 • Gårdhistorie. Udgivet af Lokalhistorisk Forening Brande. 2.1 udgave 2015, 2016 udgivet på Brandehistorisk Forlag.

    Hefte nr. 1. Lundfod - Arvad - Ågård. Samlet og bearb. af Søren Søndergaard. Onlineadgang.
    Hefte nr. 2. Dørslund, Harrild og Blæsbjerg. Samlet og bearb. af Hans Andersen og Søren Søndergaard. Onlineadgang.
    Hefte nr. 3. Borup. Samlet og bearb. af Hans Andersen. - Onlineadgang.
    Hefte nr. 4, 1. del. Sandfeld. Indsamlet og udarb.af Vera og Carlo Sandfeld. Ny ajourført udg. 2005: Tove Nielsen. 2. udg., 2012. - Onlineadgang.
    Hefte nr. 4, 2. del. Flø. Indsamlet og udarb. af Jens Østergaard og Hans Andersen. - Onlineadgang.
    Hefte nr. 5. Hyvild, Drantum og Risbjerg. Samlet og bearb. af Vagn Andersen. - Onlineadgang.
    Hefte nr. 6, 1. del: Skerris, Askær og Langkær. Samlet og bearb. af Henning Jensen og Gunnar Knudsen. Ny ajourført udg. 2005 Inga Kyster og Tove Nielsen. - Onlineadgang.
    Hefte nr. 7. Skærlund og Brogård. Del 1. Samlet og bearb. af Kristian Pedersen. Rev. udg. 2006 ved Peter Jeppe Jensen. 2. udg. 2012. - Onlineadgang.
    Hefte nr. 7. Skærlund og Brogård. Del 2. Samlet og bearb. af Kristian Pedersen. - Onlineadgang.
    Hefte nr. 8. Grarup. Samlet og bearb. af Søren Søndergaard. Ny ajourført udg. 2006 ved Evald Larsen. Tilrettelæggelse Tove Nielsen. - Onlineadgang.
    Hefte nr. 10. Landsbyen Brande. Samlet og bearb. af Hans Andersen. 2. udg., 2012. - Onlineadgang.
    Hefte nr. 11. Brandholm, Tarp og Kragsig. Samlet og bearb. af Kristian Julsgaard. - Onlineadgang.
    Hefte nr. 12. Uhre. 1. del. Samlet og bearb. af Hans Nørregaard og Hans Andersen. 2. udg., 2012. - Onlineadgang.
    Hefte nr. 12. Uhre. 2. del. Samlet og bearb. af Hans Nørregaard og Hans Andersen. 2. udg., 2012. - Onlineadgang.

 • Henriksen, Otto: Af Brande Sogns Historie. (i: Ribe Stifts årbog bd. 17, 1955, s. 71-94).
 • Nørregård, Hans: Uhre Ejerlaugs historie gennem 250 år. 2. udg. Brandhistorisk Forlag, 2012. - 3 bd. - Onlineadgang: 1. bog. - 2. bog. - 3. bog.

Branderslev Sogn (Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, nu Lolland Kommune)

 • Branderslev Sogn. (i: Haugner, C.C.: Nørre Herreds Historie, Topografi og Statistik. Forfatterens Forlag, 1922. s. 20-41.). - Onlineadgang.

Branderup Sogn (Nørre Rangstrup Herred, Haderslev Amt, nu Tønder Kommune)

 • Andersen, Mette Marie: Rurup krønike. Mette Marie Andersen, 1992. 76 s. - Onlineadgang.
 • Fausbøl, J.: Minder fra Branderup Sogn og Roost. 1911. 157 s. - Onlineadgang.

Brarup Sogn (Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, nu Guldborgsund Kommune)

 • Rasmussen, Ester og Thyge Rasmussen: Brarup og omegn. (i: Årsskrift / Lokalhistorisk Arkiv, Nørre Alslev Kommune, 1986, s. 41-53).
 • Rasmussen, Ester og Thyge Rasmussen: Lundby før og nu. (i: Årsskrift / Lokalhistorisk Arkiv, Nørre Alslev Kommune, 1987, s. 26-33).

Bredballe Sogn (Nørvang Herred, Vejle Amt, nu Vejle Kommune)

 • Bredballe - dengang og nu. Red.: Bent Rasmussen, Kurt M. Hansen, Kjeld B. Jensen. Bredballe Lokalhistoriske Forening, 2019. 132 s. - Udgivet i anledning af Bredballe Lokalhistoriske Forenings 25 års jubilæum. – Korrektur til s. 64.
 • Brogaard, Leif: Bybæk. Bredballe Lokalhistoriske Forening, 2015. 58 s.
 • Gårde i Bredballe I. Sandagergaard, Bybækgaard, Boelskilde, Bredballegaard, Pedersminde, Bredballe Mølle, Enggaarden, Granlygaard. Bredballe Lokalhistoriske Forening, 2010. 35 s.
 • Gårde i Bredballe II. Bakkegaard, Toftegaard, Askegaard, Hougaard, Mariesminde, Damagergaard, Boegaard, Juulsberg, Haurbjerggaard. Bredballe Lokalhistoriske Forening, 2011. 48 s.
 • Nørup Pedersen, Henry: Bredballe Mark fra land til by. I samarb. med Bredballe Lokalhistoriske Forening. 2012. 82 s.

Brede Sogn (Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt, nu Tønder Kommune)

 • Nielsen, Jens H.: Indbyggerne i Brede sogn 1845. Æ Armhus, 1991. 157 bl.
 • Sørensen, H.E.: Bredebro gennem 75 år. L. Nielsen Jepsen's Spændtræfabrik og Tømmerhandel A/S, 1979. 128 s.
 • Aagaard Larsen, Lisbeth: Driftige gårdmænd i Brede. De første folkelige bevægelser i Brede Sogn i slutningen af 1800-tallet. (i: Sønderjydske Årbøger, årg. 117, nr. 1, 2005, s. 163-185. - Onlineadgang.

Bredsten Sogn (Tørrild Herred, Vejle amt, nu Vejle Kommune)

 • Brunbjerg, Hans: Da Bredsten blev landsby. Afsnit af sognets historie. Især perioden 1870-1930, da mange huse i Bredsten byggedes. Hans Brunbjerg, 2002. 93 s.
 • Bredsten. Kristensen, Kristen: Det gamle Balle. Om Balle by, Ballegård og Balle mark i Bredsten sogn. Bredsten lokalhistoriske Arkiv, 1996. 170 s. - Egns- og slægtshistorie om beboerne i Balle.
 • Vestergaard, Egon: De gamle slægtsgårdes by. Ravning i Bredsten Sogn. Krego, 1994. 129 bl.

Bredstrup Sogn (Elbo Herred, Vejle Amt, nu Fredericia Kommune)

 • Bredstrup Sogn. (i: Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder. Vejle, 1918, s. 366-395). - Onlineadgang.
 • Krarup-Sørensen, Bente m.fl.: Pjedsted og Bredstrup - et historisk tilbageblik. Bente Krarup-Sørensen m.fl., i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn, 2010. 140 s.

Bregnet Sogn (Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, nu Syddjurs Kommune)

 • Rasmussen, Poul: Gaardene i Følle før 1688. (i: Østjydsk Hjemstavn 14. Aarg., 1949, s. 157-161). - Onlineadgang.
 • Østergaard, Frede: Rønde-gårdene gennem 200 år. (i: Folk og liv på Røndeegnen 10, 1991, s. 81-90).

Bregninge Sogn (Tåsinge) (Sunds Herred, Svendborg Amt, nu Svendborg Kommune)

 • Højte, Svend: Om Bjernemark - en landsby på Tåsinge. Forskellige bidrag til byens og ejerlavets historie. (i: Tåsinge årbog 2004, s. 35-42).
 • Ottesen, Karl Arnold: Troense - en lille bys livsløb. (i: Tåsinge årbog 1997, s. 7-18). - Artikel i "Byplan" 1949 nr. 4.
 • Weber, Jacob: Bregninge Sogn 1842-1934. (i: Tåsinge årbog 1996, s. 15-30).
 • Troense gennem tiderne. Red.: Jens Hagen Eriksen og Knud Hellas. Pæreskudeprojektet, Troense Beboerforening, 2016. 425 s.

Bregninge Sogn (Ærø) (Ærø Herred, Svendborg Amt, nu Ærø Kommune)

 • Landsbyerne Øster Bregninge og Vester Bregninge på Ærø. Ærø Natur- og Energiskole, 1996. 24 bl. (Videnbasen, hæfte 1).
 • Kristiansen, Bodil: Skovby på Ærø - og egnen deromkring. Nyt opl. Ærø Natur- og Energiskole, 2003. 31 bl. (Videnbase, hæfte 5). [1. udg. 1997].

Brejning Sogn (Bølling Herred, Ringkøbing Amt, nu Ringkøbing-Skjern Kommune)

 • Brejning Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. [Bd. 11], s. 424-436). - Onlineadgang.

Brenderup Sogn (Vends Herred, Odense Amt, nu Nordfyns Kommune)

 • Dragsbo, Peter … [et al.]: Silkesognet. Brenderups historie fra oldtid til nutid. Støtteforeningen for Ejby Kommunes lokalhistoriske Arkiv, 1999. 212 s.
 • Petersen, Flemming: Varbjerg. Lokalhistorisk Arkiv for Ejby Kommune og Arkivets Støtteforening, 2002. 38 s. (Publikation nr. 32 / Lokalhistorisk Arkiv for Ejby Kommune).

Bringstrup Sogn (Ringsted Herred, Sorø Amt, nu Ringsted Kommune)

 • Beyer, Seyer Mahling: En geographisk-historisk og oeconomisk, physisk-antiqvarisk beskrivelse over Bringstrup og Sigersted sogne ved Ringsted med en tragisk fortælling over disse sognes første beboere og folkeslægt, i henseende til deres liv, skiebne og sørgelige tildragelser. 1791. 230 s. - Onlineadgang.

Broager Sogn (Nybøl Herred, Sønderborg Amt, nu Sønderborg Kommune)

 • Korse, Aug.: Forsøg paa og Bidrag til Broagerlands Historie. Eget forlag, 1945-46. I: Gaardhistorie m.m. fra Udstykningstiden omkr. 1770 til Dato. Hæfte 1-6 (192 s.). - III: Almindelig Del: Historie for Udstykningstiden m. m.. Hefte A-B (64 s). I; III. - Alt d. udk. iflg. forf. - Onlineadgang.
 • Raben, J.: Broagerland. 1934. 104 s. (Fra Als og Sundeved, 9). - Onlineadgang.

Broholm Sogn (Odense Herred, Odense Amt, nu Assens Kommune)

 • Gausdal, Kristen: Broholm sogn i Tommerup. Kapitler af en stationsbys saga. Tommerup Lokalhistoriske Arkiv, 1998. 112 s. - Onlineadgang.

Bromme Sogn (Alsted Herred, Sorø Amt, nu Sorø Kommune)

 • Christensen, J.V.: Træk af Munkebjergby og Bromme Sognes Historie gennem Tiderne. (i: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie, bd. 8 s. 127-177. Særtryk af Ringsted Folketidende. Ringsted, 1931). - Onlineadgang.

Brorstrup Sogn (Års Herred, Aalborg Amt, nu Rebild Kommune)

 • Brorstrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1958]. [Suppl.a], s. 113-114). - Onlineadgang.
 • Om Brorstrup sogn og dets beboere. Skrevet og samlet af Brorstrup-Haverslev lokalhistoriske forening ved Lise Sørensen og Arne Sørensen. Forlaget Lynghøjhus, 2014. 450 s.
 • Saabye, Alfred: Fra Brorstrup Sogn. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred 1954, s. 281-91). - Onlineadgang.

Brovst Sogn (Øster Han Herred, Hjørring Amt, nu Jammerbugt Kommune)

 • Brovst Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1958]. [Suppl.d], s. 489). - Onlineadgang.
 • Møller Gregersen, Jens: Brovst. Brovst Kommune, 1979. 272 s.

Brudager Sogn (Gudme Herred, Svendborg Amt, nu Svendborg Kommune)

 • Gudme kommune frem til år 2000. Billeder og historier skrevet på grundlag af personlige erindringer og arkivmateriale fra de sidste 100 år. Samlet ... af: Peder Hegaard Jensen m.fl. Redaktion: Margrethe Schmidt. 2002. 239 s.
 • Andersen, Johanne og Bjarne Andersen: Brudager. En levende landsby 1801-2014. Johanne og Bjarne Andersen, 2014. 331 s.

Brylle Sogn (Odense Herred, Odense Amt, nu Assens Kommune)

 • Andersen, Rasmus: Brylle sogn i 1900-tallet. Det lokale arkiv & Lokalhistorisk forening for Broholm, Brylle, Tommerup & Verninge Sogne, 1999. 96 s.
 • Hjort, F.: Optegnelser om Broholm i ældre og nyere Tid (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1913, s. 50-70). - Onlineadgang.
 • Møller, John M.: Historiske Oplysninger om Brylle Sogn. 1919. 97 s. - Også i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 6. Aarg., 1918, s. 185-274. - Onlineadgang.

Bryndum Sogn (Skast Herred, Ribe Amt, nu Esbjerg Kommune)

 • Bryndum Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Gad, 1862, s. 227-239). - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1985. - 1862-udgaven Onlineadgang.
 • Gregersen, Niels J.: Gjesing dengang. Billeder og erindringer. Dan-text, 1985. 52 s.
 • Hansen, Karl: Fra Bryndum sogn. (i: Fra Ribe Amt bd. 4, 1915-18, s. 454-86). - Onlineadgang.
 • Jørgensen, Henning: Bryndum og Vester Nebel før selvejet. Ejendomme og beboere i de to sogne ca. 1600-1800. Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 2016. 260 s. (Skriftrække B nr. 57).
 • Jørgensen, Henning: Forum-området 1664-1993. Forum - Forumlund - Fuglbæk - Astrup i Bryndum sogn. Henning Jørgensen, 1993. 135 s.
 • Petersen, Søren. Træk af Bryndum Sogns historie. Eget Forlag, 1967. 91 s.
 • Willadsen, Holger: Bryndum. Vester Nebel. Schrøder, 1947. 246 s.

Bryrup Sogn (Tyrsting Herred, Skanderborg Amt, nu Silkeborg Kommune)

 • Bryrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 3], s. 187-191). - Onlineadgang.
 • Laursen, Alfred, Jens Munk Jensen, Frode Jensen: Bryrupbogen. Bryrup og Vellings byhistorie. Udgivet af Egnsarkivet for Them Kommune, 2003. 306 s.
 • [Om de gamle ejendomme i Bryrup sogn]. (i: Kousgaard, Palle: Mennesker og landskab i egnen med Danmarks største skov. Bd. 1: De mange bønders land. Forlaget Vinden Vender, 2007, s. 147-157, 357-395).
 • Schougaard, S.N.: Nogle Optegnelser om Bryrup Sogn. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 21, 1928, s. 61-74). - Onlineadgang.

Brændekilde Sogn (Odense Herred, Odense Amt, nu Odense Kommune)

 • Else Bekker-Nielsen (red.): Brændekildebogen. Brændekilde Sogns Lokalhistoriske Arkiv, 2000. 196 s. + kort over Brendekilde Byes Marker … Aar 1786.

Brøndby Strand Sogn (Smørum Herred, Københavns Amt, nu Brøndby Kommune)

 • Fra fiskerleje til højhus. Red.: Kim Tverskov og Henning Sørensen. Brøndby Lokalarkiv, 2000. 93 s.

Brøndbyerne (Smørum Herred, Københavns Amt, nu Brøndby Kommune)

 • Hundstrup, Hans: Folk i Brøndby. Fra reformationen til grundloven. Hans Hundstrup, 1985. 2 bd.

Brøndbyvester Sogn (Smørum Herred, Københavns Amt, nu Brøndby Kommune)

 • Brøndbyvester. Historien om en landsby der voksede. Brøndby Lokalarkiv, 2002. 102 s.
 • Gårde og huse i Brøndbyøster og Brøndbyvester. Brøndby Kommune, Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen, 1984. 114 s.
 • Jensen, Henning: Fra Brøndbyvester og Brøndbyøster Sogne. (i: Aarbog udg. af Historisk Samfund for Københavns Amt 1922, s. 97-109). - Onlineadgang.
 • Jensen, Henning: Fra Brøndbyvester og Brøndbyøster sogne. (i: Glostrup bogen bd. 4, 1966, s. 175-88).
 • Lund, Preben: Et sogn gennem 800 år. Brøndbyvester kirkes menighedsråd, 1987. 22 s. - Udgivet i jubilæumsåret 1987 af Brøndbyvester kirkes menighedsråd. - Onlineadgang.

Brøndbyøster Sogn (Smørum Herred, Københavns Amt, nu Brøndby Kommune)

 • En bog om Brøndbyøster. Landsbyforeningen Brøndbyøster, 1985. 124 s.
 • Gårde og huse i Brøndbyøster og Brøndbyvester. Brøndby Kommune, Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen, 1984. 114 s.
 • Jensen, Henning: Fra Brøndbyvester og Brøndbyøster Sogne. (i: Aarbog udg. af Historisk Samfund for Københavns Amt 1922, s. 97-109). - Onlineadgang.
 • Jensen, Henning: Fra Brøndbyvester og Brøndbyøster sogne. (i: Glostrup bogen bd. 4, 1966, s. 175-88).

Brønderslev Sogn (Børglum Herred, Hjørring Amt, nu Brønderslev Kommune)

 • Gjedsig, Lars: Brønderslev - før alt er glemt. Sun Press Memories, 2021. 234 s.
 • Klitgaard, C.: Vester Brønderslev Sogns og Brønderslev Købstads Historie. Brønderslev, 1942. 253 s. - Onlineadgang.
 • Kornerup Sørensen, V.: Brønderslev - Danmarks yngste købstad. - Onlineadgang.
 • Søndergaard, Tom m.fl.: Vester Brønderslev sogn 1800 til 1900. Udviklingen fra landsbysamfund til bysamfund. Institut for samfundsudvikling og planlægning, Distribution: Aalborg Universitetsforlag, 1979. 222 s. (Serie om arbejdsforhold og arbejdsmarked. Studenterrapport, nr 9).

Brøndum Sogn (Hindborg Herred, Viborg Amt, nu Skive Kommune)

 • Brøndum Sogn. Hvidbjerg Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952. [Bd. 13], s. 25-30). - Onlineadgang.

Brøns Sogn (Hviding Herred, Tønder Amt, nu Tønder Kommune)

 • Petersen, Niels L.: Dagligliv i Rejsby og Brøns sogne. Historisk Forening og Skærbæk Museum i samarb. m. Forlaget Melbyhus, 2000. (Fra Skærbækegnens Fortid nr. 14, 2000).

Brønshøj Sogn (Sokkelund Herred, Københavns Amt, nu Købnhavns Kommune)

 • Fog, Asger: Landsbyen Brønshøj før 1900. Brønshøj Museum, 1999. 32 s.
 • Linvald, Steffen: Brønshøj, Husum og Utterslev. De rige bondebyer. 1962. 57 s.
 • Moes, Paul: Det gamle Brønshøj- og det nye. Calbergs Boghandel, 1949. 47 s. - Onlineadgang.
 • Møller, V.: Fra Brønshøj-Rødovre Sogne. (i: Aarbog udg. af Historisk Samfund for Københavns Amt 1923, s. 5-15). - Onlineadgang.
 • Møller, Valdemar: Fra den gamle Landsby. Brønshøj By gennem 200 Aar. Hagerups Forlag, 1922. 106 s.
 • Olsen, Svend: Fra biskop Absalon til indlemmelsen i Københavns kommune i 1901. Historiske noter om de 5 landsbyer: Brønshøj, Husum, Utterslev, Vanløse & Emdrup i det oprindelige Brønshøj sogn. Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev & Lokalhistorisk Forening, Bispebjerg, 2000. 112 s.

Brørup Sogn (Malt Herred, Ribe Amt, nu Vejen Kommune)

 • Brørup Sogn (i: Nielsen, Oluf: Historiske efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). Gad, 1879, s. 131-148. Genudg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, 1976. - Onlineadgang.
 • Brørup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 12], s. 114-134). - Onlineadgang.
 • Schmidt, August F.: Brørup Sogns Historie. 1949. 540 s.

Buddinge Sogn (Sokkelund Herred, Københavns Amt, nu Gladsaxe Kommune)

 • Dam, Lone og Vibeke Filipsen og Eva Molin: Da vi var bønder. Gladsaxe-gårdenes historie. 2. udg. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune, 2008. 151 s.
 • Froberg, Daisy: Fra det gamle Buddinge. (i: Årbog / Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune, 19 årg, 1987-88, s. 40-53).

Buderup Sogn (Hornum Herred, Ålborg Amt, nu Rebild Kommune)

Efter 1.1.2015 Støvring Sogn

 • Buderup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 10], s. 299-336). - Onlineadgang.
 • Gjedsted, Hans: Et lille bidrag til Støvrings historie. Lions Club Støvring, 1997. 125 s.
 • Harder, Jan Bak: Støvring. Fra bondelandsby til stationsby og landevejsby. Harders Forlag, 1984. 91 s.

Bur Sogn (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt, nu Holstebro Kommune)

 • Bur Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 259-265). – Onlineadgang.
 • Bure Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 288-295). - Onlineadgang.
 • Villadsen, Verner: Bur sogns historie. Redaktør: Jens Erik Villadsen. Books on Demand, 2016-17. 3 bd.

Burkal Sogn (Slogs Herred, Tønder Amt, nu Aabenraa Kommune)

 • Hansen, Lorens: Grøngård. Jagtslot, kancelligods, udstykning. Beskrivelse af landbrugsudviklingen og oplysninger om befolkningen år 1700-1950. Lorens Hansen, 2009. 192 s.
 • Hansen, Lorens: Landsbyen Nolde og dens befolkning 1700-1960. Lorens Hansen, 2010. 128 s.
 • Hansen, Lorens: Lydersholm. En landsby ved grænsen. Beskrivelse af landbrugsudviklingen og oplysninger om befolkningen. 1600-1950. Lorens Hansen, 2008. 176 s.
 • Nielsen, Jens H.: Indbyggerne i Burkal sogn 1845. Æ Armhus, 1994. 319 s.
 • Pedersen, Erik: Jyndevad. Lokalhistorisk bog. Erik Pedersen, 1991. 116 s.
 • Pedersen, Erik: Rens - landsbyen ved grænsen. Erik Pedersen, 1992. 197 s.

Bursø Sogn (Fuglse Herred, Maribo Amt, nu Lolland Kommune)

 • Holeby-Bursø. (i: Haugner, C.C.: Rødby Købstad og Fuglse Herreds Søndre Del. Nakskov, 1928. 448 s. – S. 330-356). – Onlineadgang.

Butterup Sogn (Merløse Herred, Holbæk Amt, nu Hælbæk Kommune)

2. december 2012 lagt sammen med Tuse Sogn til Butterup-Tuse Sogn.

 • Carlsen, Poul E.: Af Butterup Sogns historie. (i: Fra Holbæk amt 1989, s. 43-56). - Onlineadgang.

Bylderup Sogn (Slogs Herred, Tønder Amt, nu aabenraa Kommune)

 • Hansen, Andreas: Vilkår og virke i Bylderup sogn. Et bondesamfund midt i Slogs Herred. Slogs Herreds Hus, 1985. 208 s.

Bække Sogn (Anst Herred, Ribe Amt, nu Vejen Kommune)

 • Kvist, John og Vald. Andersen: Bække Sogn. Historisk Udvalg for Bække Sogn, 1936 -73. 2 bd. - Bd. 1 genoptr. 1972. - Onlineadgang 1936 udg..
 • Verst Sogn. Bække Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 12], s. 221-241). - Onlineadgang.

Bælum Sogn (Hellum Herred, Ålborg Amt, nu Rebild Kommune)

 • [Bælum]. (omtales i: Qvistorff, Helge: Hvor Danmark er smukkere. Bidrag til Skørping kommunes beskrivelse og historie. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1988. 155 s.)

Bølling Sogn (Bølling Herred, Ringkøbing Amt, nu Ringkøbing-Skjern Kommune)

 • Bendtsen, Viggo: Træk af Bølling sogns historie. 1949. 120 s.
 • Bølling Sogn. Seding (Sædding) Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. [Bd. 11], s. 437-456). - Onlineadgang.
 • Vig, Per, Erik Willumsen og Jens Kristian Holmgaard (red.): Slægters spor i Bølling sogn. Bølling Præstegaard, 2001. 511 s. - Onlineadgang.

Børglum Sogn (Børglum Herred, Hjørring Amt, nu Hjørring Kommune)

 • Børglum Sogn. Furreby Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 385-403). - Onlineadgang.

Bøvling Sogn (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, nu Lemvig Kommune)

 • Bøvling Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 261-296). - Onlineadgang.
 • Bøvling Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 84-100). – Onlineadgang.
 • Brorson Nielsen, Svend: Fra fæstebonde til selvejer. Bøvling Sogn 1770-1830. Bøvling Lokalhistoriske Forlag, 1987. 60 s.
 • Brorson Nielsen, Svend: Af Bøvlings saga 1988. Bøvling Lokalhistoriske Forlag, 1987. 82 s. - Heri om pastor Schouboes præsteindberetning vedr. Bøvling sogn 1766-68.

Bøvling Len (Ringkøbing Amt)

 • Kaae, Alfred: Bidrag til Bøvling lens historie. (i: Hardsyssels Årbog 1955, s. 5-76). - Onlineadgang.

Båg Herred (Odense Amt)

 • Mathiassen, H.: Assens Købstad og Baag Herred. 1524 - 24. November - 1924. Assens Amts Dagblads Forlag og Tryk, 1924. 75 s.
 • Rosted, Kr.: Fra Kyst til Kyst - Overfartstedet Sønderjylland-Fyn gennem Tiderne, 1930. - Onlineadgang.
 • Rosted, Kr.: Vilkaar og Virke i Baag Herred, 1930. - Onlineadgang.

Bågø Sogn (Båg Herred, Odense Amt, nu Assens Kommune)

 • Jensen, Janne Hartvig: Baagø gennem tiderne. Med bidrag af Kisser Christensen, Inger Muusmann, Thilde Thiesen. Forlaget Ådalen, 2007. 323 s.
 • Viscor, Pia: Brandsø. Øens historie indtil år 1900. Books on Demand, 2017. 344 s.

Bårse Sogn (Bårse Herred, Præstø Amt, nu Vordingborg Kommune)

 • Larsen, Henrik: Nogle Oplysninger om Baarse. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 9. årg., 1920, s. 60-75). - Onlineadgang.


Christiansfeld (Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt, nu Kolding Kommune)

 • Christiansfeld i fortid og nutid. Og en kort fremstilling om Brødremenigheden. Turistforeningen for Christiansfeld og Omegn, 1939. 38 s. - 5. udg., 1948: Onlineadgang.
 • Asmussen, Lorenz: Christiansfeld før og nu. Christiansfeld Lokalhistoriske Forening, 1997. 44 s.
 • Eliassen, P.: Kristiansfeld - Historisk Fremstilling til Turistbrug, 1912. - Onlineadgang.
 • Gorrsen, Hans: Christiansfeld 1773-1973. Turistforeningen for Christiansfeld og Omegn, 1973. 95 s.
 • Hansen, Holger: Christiansfelds Anlæggelse (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi 1922-24, s. 1-26). - Onlineadgang.
 • Nissen, Henri: Hjerternes by. Christiansfeld. Forlaget Udfordringen, 2008. 144 s.

Christiansø (Sønder Herred, Bornholms Amt)

 • Kofoed, E.: Christiansøs Historie. Christiansøs Museum, 1961. 276 s. - 2. ajourførte udg., Christiansøs Museum, 1984. 290 s. - Onlineadgang.


Dalby Sogn (Bjerge Herred, Odense Amt, nu Kerteminde Kommune)

 • Axelgaard, Tue: Et Bidrag til Hindsholms Historie. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter Bd. 3 1922-25, s. 49-64: Fra Hindsholm for Hundrede Aar siden. S. 246-53: Et lille Bidrag til Hindsholms Historie før Aar 1600. S. 269-74: Om Kvægsygen paa Hindsholm i det 18de Aarhundrede. S. 373-99: Et Bidrag til Hindsholms Historie. Særlig Tiden fra 1578 til 1608. - Onlineadgang: S. 49-64. S. 246-53. S. 269-74. S. 373-99.

Dalby Sogn (Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, nu Kolding Kommune)

 • Meyer Hansen, Laura: Dalby sogn 1600-1900. Dalby-Tved-Rebæk-Strårup. Kolding Stadsarkiv, 1999. 79 s.

Dalbyneder Sogn (Gjerlev Herred, Randers Amt, nu Randers Kommune)

 • Dalbyneder Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 2], s. 268-276). - Onlineadgang.

      Også: Dalbyover Sogn. Dalbyneder Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 327-336). - Onlineadgang.

 • Nielsen, Anders: Dalbyneder By gennem 125 Aar. (i: Fra Randers Amt, 1919, Bd. 13, s. 5-22). - Onlineadgang.

Dalbyover Sogn (Gjerlev herred, Randers Amt, nu Randers Kommune)

 • Dalbyneder Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 2], s. 268-276). - Onlineadgang.

      Også: Dalbyover Sogn. Dalbyneder Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 327-336). - Onlineadgang.

Dall Sogn (Fleskum Herred, Ålborg Amt, nu Aalborg Kommune)

 • Ferslev Sogn. Dal Sogn. Volsted Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 10], s. 374-385). - Onlineadgang.
 • Værnfelt, Kristian: Lidt Himmerlandshistorie (Dall Sogn). (i: Fra Himmerland og Kjær Herred bd. 30, 1941, s. 1-59]). - Onlineadgang.

Dallerup (Gjern Herred, Skanderborg Amt, nu Silkeborg Kommune)

 • Dallerup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 3], s. 17-25). - Onlineadgang.
 • Heilskov, Chr. og H.E. Jensen: Dallerup Sogn i Fortid og Nutid. 1948. 176 s.
 • Tang Kristensen, Evald: Tovstrup By og dens Beboere fra omkring 1820 til 1880. Optegnelser af L. Larsen (i: Århus Stifts Årbøger, 1909 s. 71-104. - Onlineadgang
 • Wilhelms, Estrid: En landsby i mellemkrigstiden. (i: Østjysk Hjemstavn, 56. årg., 1991, s. 67-86). - Onlineadgang. - Om landsbyen Tovstrup i Dallerup Sogn.

Dalum Sogn (Odense Herred, Odense Amt, nu Odense Kommune)

 • Berthelsen, Anders W.: Dalum-Hjallese bogen. Forlaget Skulkenborg, 1996. 128 s. - 2. udg., 2009. - Onlineadgang.

Dannemare Sogn (Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, nu Lolland Kommune)

 • Widding, Ole: Vesterballe og Østerballe i Dannemare By. (i: Lolland-Falsters Historiske Samfunds årbog 1947, årg. 35, s. 201-217). - Onlineadgang.

Darum Sogn (Gørding Herred, Ribe Amt, nu Esbjerg Kommune)

 • Hillerup, Thomas: Gørding herred. Thomas Hillerups optegnelser om Darum Sogn. Ved Valdemar Andersen. (i: Fra Ribe Amt 1978, bd. 21, s. 199-209). - Onlineadgang.
 • Nielsen, P.J.: Fra Darum Sogn, Ribe Herred, Ribe Amt. 1926. - Onlineadgang.
 • Pedersen, P.K.: Lidt af Darum Sogns Historie. (i: Fra Ribe Amt 1923-27, s. 67-78). - Onlineadgang
 • Fra Darum sogn 1920-2010. Redaktør: Olav Boesen … [et al.]. Darum Sognearkiv, 2012. 292 s.

Daugbjerg Sogn (Fjends Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Dagbjærg Sogn. Mønsted Sogn. Smollerup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952, [Bd. 9], s. 128-167). - Onlineadgang.
 • Daugbjerg Sogn. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 45-68).

Daugård Sogn (Hatting Herred, Vejle Amt, nu Hedensted Kommune)

 • Daugård sogn 2000. (i: Madsen, Jenny: Spredte glimt fra Hedensted kommune. I komm. hos Forlaget Jelling, 2002, s. 37-73).

Dejbjerg Sogn (Bølling Herred, Ringkøbing Amt, nu Ringkøbing-Skjern Kommune)

 • Dejbjerg Sogn. Hanning Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. [Bd. 11], s. 394-415). - Onlineadgang.
 • Jensen, H.P.: Dejbjerg. En skildring af forholdene i Dejbjerg gennem tiderne. Eget Forlag, 1966. 259 s. - Onlineadgang. - Genoptr. Dejbjerg Lokalhistoriske Arkiv, 1988. 257 s.

Diernæs Sogn (Sallinge Herred, Svendborg Amt, nu Faaborg-Midtfyn Kommune)

 • Dirnisse. (i: Søkilde, Niels Rasmussen: Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer. 1875-77. - Genudg. Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling, og Vester Aaby Sogns Folkemindesamling, 2002-2003, [3,-4. Del]. - 1875-udgaven Onlineadgang.
 • Weber, Lennart og John Krog: Katterød. Portræt af en sydfynsk landsby. Webers Forlag, 2023. 221 s.
 • Wettergren, Kirsten: Diernæs. En landsby på Faaborgegnen. Udg. af Diernæs Landsbyforening, 1993. 84 s.

Dollerup Sogn (Nørlyng Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Finderup Sogn. Dollerup Sogn. Ravnstrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 590-624). - Onlineadgang.
 • Iversen, Peter: Hald Ege. 1917-2017. Hald Ege Samlingen, 2017. 144 s.
 • Merstrand, Inger: Det gamle Skelhøje i tekst og billeder. Lokalhistorisk Forening for Karup kommune, 1998. 34 s.
 • Østergaard, Jørgen: Skelhøje - en skelsættende by. Forlaget Ravnsbjerg, 2016. 275 s.
 • Aarestrup, Birgit: Mit Dollerup. Forlaget Ravnsbjerg, 2004. 248 s.
 • Aarestrup, Birgit: Mit Dollerup. Dollerup Mølle I-II. Forlaget Ravnsbjerg, 2006-2008. 2 bd.
 • Aarestrup, Birgit: Mit Dollerup. Den første gård i Røverdal. Forlaget Ravnsbjerg. 2. oplag 2011. 174 s.
 • Aarestrup, Birgit: Mit Dollerup. Gård nr. 2 i Røverdal med skole og hedelod. Forlaget Ravnsbjerg. 2009. 224 s.
 • Aarestrup, Birgit: Mit Dollerup. Gård nr. 3 i Røverdal. Forlaget Ravnsbjerg. 2011. 232 s.
 • Aarestrup, Birgit: Mit Dollerup. Gård nr. 4 i Røverdal. Forlaget Ravnsbjerg. 2013. 264 s.
 • Aarestrup, Birgit: Mit Dollerup. Gård nr. 5 i Røverdal. Forlaget Ravnsbjerg. 2015. 187 s.

Dommerby Sogn (Fjends Herred, Viborg Amt, nu Skive Kommune)

 • Dommerby Sogn. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 353-366).
 • Højslev Sogn. Dommerby Sogn. Lundø Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 540-560). - Onlineadgang.
 • Mortensen, Niels: Højslev-Dommerby-Lundø. (i: Skive kommunes historie. Skive Museums Forlag, 2001-2003. Bd. 1 s. 139-168. Bd. 2 s. 83-140. Bd. 3 s. 249-285).

Dover Sogn (Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, nu Skanderborg Kommune)

 • Dover Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 465-469). - Onlineadgang.
 • Dover Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1959. [Suppl.c], s. 419-430). - Onlineadgang.
 • Heilskov, Chr.: Dover Sogn. (i: Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift bd. 28, 1935, s. 1-52). - Onlineadgang.

Dragstrup Sogn (Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, nu Morsø Kommune)

 • Hesselager, Erik: Portræt af et landsbysamfund på det vestlige Mors. Historie og Historier. Forlaget Hessel, 2006. 191 s. - Om sognene Dragstrup og Skallerup på Mors.

Dragør Sogn (Sokkelund Herred, Københavns Amt, nu Dragør Kommune (Region Hovedstaden)

 • Kaae, Harry: Dragør. Huse, mennesker, historie og historier. Thaning & Appel, 1962. 97 s.

Drejø Sogn (Sunds Herred, Svendborg Amt, nu Ærø Kommune)

 • Fabricius, A.: Drejø Sogns Beskrivelse og Historie. Gad, 1882. 105 s. - Onlineadgang.
 • Hjort Nielsen, Else: Huse og slægtsgårde på Drejø. Eget forlag, 2018. [På smudstitelbladet: Registrering af ejendomme på Drejø. "Øen midt i verden". Om alle øens huse og slægtsgårde 1535-2018]. - 2. udg., 2020.
 • Jonasen, Otto: Drejø. "¨Øen midt i Verden". Svendborg & Omegns Museum, 1989. 138 s. (Skrifter fra Svendborg & Omegns Museum, bind 28).
 • Kampmann Hansen, Niels Ulrik: Folketællingerne og det ørige Drejø sogn 1787-2019. (i: Fynske årbøger 2019, s. 56-73).
 • Lange, Bente: Drejø. Henningsen's Forlag, 1993. 65 s.
 • Tommerup, Peder: Topographie over Drejøe Sogn. Hempel, 1823. - Genudg. Drejø Sogns Lokalarkiv, 2000. 62 s.

Dreslette Sogn (Båg Herred, Odense Amt, nu Assens Kommune)

 • Bæk, Arne: Historisk beskrivelse. Om Brunshuse og Avernæs. 2001. Forsk. pag.
 • Bæk, Arne: En tur gennem Brydegård og Brunshuse. I ord og billeder fra 1900-2004. 2004. 74, 71 s.
 • Bæk, Arne: En tur gennem Dreslette kirkeby, Skårup og Strærup. I ord og billeder fra 1900 til 2004. 71. 60 s.
 • Bæk, Arne: En tur i en del af Dreslette sogn. På vej til Ungersbjerge, Mullerødvej : Udsigt over Svennemose Bakke 62 m. høj. 2004. 122 s.
 • Bæk, Arne: En tur gennem Snave. I ord og billeder fra 1900 til 2003. 2003. 100 s.
 • Carlsen-Skiødt, J.C.A.: Nogle historiske Oplysninger om Dreslette Sogn. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1930, s, 683-736). - Onlineadgang.
 • Møller, John M.: Uddrag af V.P. Seidelins Manuskript om Dreslette Sogn. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1916, s, 474-516). - Onlineadgang.

Drigstrup Sogn (Bjerge Herred, Odense Amt, nu Kerteminde Kommune)

 • Bøgh. Nicol Seidelin: "Skiønne Efterretninger". Provst Bøghs beskrivelse af Kerteminde og Bjerge Herred 1770. Ved Birgit Bjerre Jensen. Landbohistorisk Selskab, 1995. 325 s. - S. 236-247: Drigstrup Sogn i Særdeleshed.

Dronninglund Sogn (Dronninglund Herred, Hjørring Amt, nu Brønderslev Kommune)

 • Becker, E.: Dronninglund Sogn. (i: Vendsyssel. Folk og Land. Historisk topografisk Aarbog, 1, 1908, s. 5-20). - Onlineadgang.
 • Dalsgaard, Elmer: I århundreders spor. Dronninglunds Historie. Dronninglund, 1973. 119 s.
 • Dige, Lene: Dronninglund sogn i 1700-tallet. Nord-Press, 1994. 153 s. - Speciale, Aarhus Universitet.
 • Dige, Lene: Da Dronninglund blev by. Dronninglund Lokalhistoriske Arkiv, 1987. 66 s.
 • Dronninglund Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 154-226). - Onlineadgang.
 • Værnfelt, Kristian: Af Dronninglund Sogns Historie. 1938. 60 s.

Dråby Sogn (Horns Herred, Frederiksborg Amt, nu Frederikssund Kommune)

 • Christensen, Villads: Landsbyen "Skoven" i Horns Herred. (i: Fra Frederiksborg Amt 1917, s. 37-55). - Onlineadgang.
 • Flint, Peder Kyhn: Hornsved eller Jægerspris Skov. De ældste Ejendomme og deres Beboere gennem Tiderne. Eget Forlag, 1943. 108 s.
 • Harfot, Elo og Annemette Aarøe Jensen: Landsbyerne i Jægerspris kommune. Historisk Forening i Jægerspris, 1999. 72 s. - Jægerspris, Neder Dråby, Over Dråby, Hornsved. - Onlineadgang.

Dråby Sogn (Mols Herred, Randers Amt, nu Syddjurs Kommune)

 • Møller, Mogens: Dråby og omegn. Books on Demand, 2019. 3 bd. - Bd. 1: Myter, sejlads, kirke, herregårde, Ebeltoft m.m. Bd. 2: Ejendomme, landbrug, fiskeri, befordring m.m. Bd. 3: Håndværk, handel, politik, skoler, fritid, socialforhold, udvandring, forbrydelser, krige m.m.

Durup Sogn (Gislum Herred, Ålborg Amt, nu Rebild Kommune)

 • Kongens [Tisted] Sogn. Binderup Sogn. Durup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 7], s. 307-342). - Onlineadgang.
 • Nørager. Skildring af byens fortid og et tidsbillede af byen ud fra år 2007. Redaktør: Anette Østergaard; teksterne forfattet af Niels Ole Ladefoged m.fl. Chris Bonde Larsen m.fl., 2008. 168 s.

Durup Sogn (Harre Harred, Viborg Amt, nu Skive)

 • Durup Sogn. Tøndering Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952. [Bd. 13], s. 84-93). - Onlineadgang.

Dybbøl Sogn (Nybøl Herred, Sønderborg Amt, nu Sønderborg Kommune)

 • Dybbøl Sogns Historie. [Udg. af] Det Lokalhistoriske Udvalg, 1976. 604 s. - Onlineadgang.
 • Raben, J.: Fra Dybbøl Sogn. 1940. 64 s. (Fra Als og Sundeved, 16). - Onlineadgang.

Dybe Sogn (Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt, nu Lemvig Kommune)

 • Dybe Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 471-488). - Onlineadgang.
 • Dybe Sogn. Ramme Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 454-476). – Onlineadgang.
 • Thøgersen, Knud: Præsten som kommunal Mand. Strejflys over Dybe-Ramme Kommunes Historie. (i: Hardsyssels årbog 1907, s. 62-78). - Onlineadgang.

Dølby Sogn (Hindborg Herred, Viborg Amt, nu Skive Kommune)

 • Gormsen, Gudrun: Hem, Hindborg og Dølby. (i: Skive kommunes historie. Skive Museums Forlag, 2001-2003. Bd. 1 s. 209-240. Bd. 2 s. 209-232. Bd. 3 s. 349-376).
 • Schmidt, August F.: Bidrag til Dølby Sogns Historie. (i: Skivebogen bd. 49, 1958, s. 37-55). - Onlineadgang.

Døstrup Sogn (Hindsted Herred, Ålborg Amt, nu Mariagerfjord Kommune)

 • Døstrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 7], s. 464-477). - Onlineadgang.

Døstrup Sogn (Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt, nu Tønder Kommune)

 • Nielsen, Jens H.: Indbyggerne i Døstrup sogn 1845. Æ Armhus, 1987. 183 bl. - Onlineadgang..
 • Schulz, Lis: Æ'Mærsk. En bydel i landsbyen Lovrup, Døstrup sogn. Lokalhistorisk Forening for Døstrup og Mjolden Sogne, 2016. 104 s.

Dåstrup Sogn (Ramsø Herred, Roskilde Amt, nu Roskilde Kommune)

 • Johansen, Marianne: Ramsøbogen. En sognekrønike 1940-98. Ramsø Lokalhistoriske Forening, 1999. 212 s.
 • Nielsen, C.F.: Ørsted og Daastrup Sogne og nærmeste Omegns Historie. En geografisk og kulturhistorisk Skildring efter trykte og skrevne Kilder. Eget Forlag, 1934-1944. 2 bd. - Onlineadgang.


Ebdrup Sogn (Djurs Sønder Herred, Randers Amt, nu Syddjurs Kommune)

 • Frifelt, Salomon J.: Kolind Sogn. Ebdrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Historisk Forlag, 1950-1958. Bd. 4, s. 267-274). - Onlineadgang.

Ebeltoft Sogn (Mols Herred, Randers Amt, nu Syddjurs Kommune)

 • Bøttiger, L. J.: Æbeltoft og Omegn (Mols) nærmest til c. 1814, 1893. - Onlineadgang.
 • Jensen, Knud Chr.: Ebeltoft - en søkøbstad. Ebeltoft Museum, 1994. 71 s. - Om søkøbstaden Ebeltofts historie og om havnen, søfarten og handelens betydning for byen og egnens udvikling. - Onlineadgang.
 • Ladegaard, Else Marie: På vej. Gader og veje i Ebeltoft. Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn ; Museum Østjylland, 2018. 210 s.
 • Rasmussen, Poul og Gustav Albeck. Under medvirkning af Ingeborg Konradsen; redigeret af Gustav Albeck: Ebeltoft købstads historie. Rosenkilde og Bagger, 1951. 539 s.

Egebjerg Sogn (Odsherred, Holbæk Amt, nu Odsherred Kommune)

 • Fonnesbech-Wulff, Benedicte: Ulkerup. Historien om en nedlagt skovlandsby i Odsherred. Skov- og Naturstyrelsen og Skippershoved, 1991. 84 s. - Onlineadgang.
 • Lindgreen, Adam og Jørgen Stage Larsen: Gårdfæstere og -ejere i Egebjerg sogn fra omkring 1600 til nu. (i: Personalhistorisk tidsskrift 2006, nr. 1, s. 59-141). - Onlineadgang.

Egebæksvang Sogn (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, nu Helsingør Kommune)

 • Damgaard, Kjeld: Mennesker og huse langs Strandvejen i Snekkersten. En fortælling om husene og beboerne langs Strandvejen gennem fiskerlejet Snekkersten. Helsingør Kommunes Museer og Helsingør Museumsforening, 2009. 218 s.
 • Damgaard, Kjeld og Sven Raagaard: Espergærde, Mørdrup og Tibberup før og nu. Espergærde Byforening, 2014. 132 s.
 • Mikkelsen, Birger: Espergærde. Et fiskerlejes historie. Nordisk Forlag for Videnskab og Teknik, 1994. 82 s.

Egen Sogn (Als Nørre Herred, Sønderborg Amt, nu Sønderborg Kommune)

 • Raben, J.: Udpluk af Egen Sogns Historie og Folkeminder. 1932. 124 s. (Fra Als og Sundeved, 6). - Onlineadgang.

Egens Sogn (Mols Herred, Randers Amt, nu Syddjurs)

 • Jensen, Elvin: Egens sogn og gårdene i Egens. (i: Folk og liv på Røndeegnen bd. 12, 1996, s. 97-108).

Egense Sogn (Sunds Herred, Svendborg Amt, nu Svendborg Kommune)

 • Jensen, Knud Erik: Egense sogns historie. Isager, 2000. 120 s.

Eggeslevmagle Sogn (Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, nu Slagelse Kommune)

 • Falch, Henrik: Eggeslevmagle by og sogn i 1900-tallet. En bog om livet i en landsby i 1900-tallet. Eggeslevmagle Landsbyråd, 2005. 155 s. + 1 dvd-video.
 • Seyer Mahling Beyer: En Antiqvarisk og Statistisk Topographie over Egitzlefmagle Sogn og Vester-Flakkeberg Herreds Pastorater med toe gamle store Herregaarde Borrebye og Basnæs i Sielland. Slagelse, 1819 - S. 3-78 Onlineadgang.
 • Spange, Th.J.: Bidrag til Egeslevmagle Sogns Historie. 1918. 124 s. - Onlineadgang.

Egholm (Vor Frue Landsogn, Kær Herred, Ålborg Amt, nu Aalborg Kommune)

Egtved Sogn (Jerlev Herred, Vejle Amt, nu Vejle Kommune)

 • Eliassen, Peter: Fra Egtved og Ødsted Sogne. Gamle Bykort og Beretninger. Vejle Amts Historiske Samfund, 1916. 57 s. - Onlineadgang.
 • Kvist, John: Egtved Sogn. Egtved Kommune, 1978-79. 2 bd.
 • Sørensen, Søren P.: Lidt mere fra Egtved Sogn. (i: Vejle Amts Aarbøger 1917, s. 80-86). - Onlineadgang.
 • Sørensen, Søren P.: Fra min Barndoms By (Oustrup, Egtved Sogn). De Gamles Erindringer og Oplevelser. (i: Vejle Amts Aarbog 1919, s. 1-23). - Onlineadgang.
 • Thomsen, Jens Sigurd: Landsbyen Oustrup. (i: Vejle Amts årbog 1981, s. 61-71). - Onlineadgang.

Egvad Sogn (Nørre Horne Herred, RIngkøbing Amt, nu Ringkøbing-Skjern Kommune)

 • Egvad Sogn. (i: Fløe, Palle & Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Nørre-Horne Herred (Ringkjøbing Amt). Gad, 1875, s. 65-80). - Onlineadgang.
 • Egvad sogn. (i: Kristensen, H.K.: Nørre Horne Herred. Egvad Egnshistoriske Samling, 1975, s. 389-419). - Onlineadgang.
 • Fløe, Palle & Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Lönborg og Egvad Sogne. 1878. 80 s. - 2. udg. Egvad, 1975 m.tit.: Historiske Efterretninger om Egvad Sogn. - Udgaven fra 1878 Onlineadgang.
 • Frifelt, Salomon J.: Egvad Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Historisk Forlag, 1950. Bd. 11, s. 179-220). - Onlineadgang.
 • Gejel, P.H.: Af Egvad Sogns Historie. 1940. 66 s. - Onlineadgang.
 • Hansen, S. Carl: Tarm By og nærmeste Omegn. (i: Hardsyssels Aarbog, 1921, s. 38-86). - Onlineadgang.
 • Vestjyske gårde i tekst og billeder. Egvad kommune. Nygaard Handel & Forlag, 2001. 552 s. - Også på CD-ROM.

Egvad Sogn (Sønder Rangstrup Herred, Aabenraa Amt, nu Aabenraa Kommune)

 • Haugaard, Samuel Koch: Fra Egvad Sogn. Fortid og Nutid i Sønderjylland. Eget Forlag, 1988. 142 s.
 • Nielsen, Peter: Gammelt og nyt fra Egvad sogn. P. Nielsen, 1994. - 1 ringbd.

Egå Sogn (Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, nu Aarhus Kommune)

 • Rasmussen, Poul: Af Lystrup Bys ældste Landbohistorie. (i: Århus Stifts Årbøger, 1944, årg. 37, s. 14-21).
 • Villadsen, J.C.: Træk af Egaa Sogns Historie gennem tiderne. 1941. 404 s. - Onlineadgang.

Ejby Sogn (Ramsø Herred, Roskilde Amt, nu Køge Kommune)

 • Jensen, Henrik og Heinrich Andersen: Ejby - brudstykker af en østsjællandsk landsbys historie. Skovbo lokalhistoriske forening, 1989. 28 s.

Ejdrup Sogn (Års Herred, Aalborg Amt, nu Aalborg Kommune)

 • Blære-Ejdrup Kommune (Blære Sogn. Ejdrup Sogn). (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 10], s. 336-358). - Onlineadgang.
 • Pinstrup, Agnes: Ejdrup sogn. (i: Kristoffersen, Svend Aage (red.): Sebber - Bislev - Ejdrup sogne i fortid og nutid. Sebber - Bislev - Ejdrup sogne, 1974, s. 33-41).

Ejerslev Sogn (Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, nu Morsø Kommune)

 • Svenningsen, Svenning S.: Ejerslev-Hunnerup sognebeskrivelse. 1958. 83 s. - Også med omslagstitel: En beskrivelse af Ejerslev sogns udvikling og slægts- og ejendomsforhold de sidste ca. 100 år.

Ejsing Sogn (Ginding Herred, Ringkøbing Amt, nu Holstebro Kommune)

 • Ejsing Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 317-371). - Onlineadgang. - Afskrift på Internettet foretaget af Karen Lindholdt.
 • Ejsing Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 349-376). – Onlineadgang.
 • Kjellerup, Anders: Af Ejsing sogns historie. 2003. Onlineadgang.

Ejstrup Sogn (Vrads Herred, Skanderborg Amt, nu Ikast-Brande Kommune)

 • Ejstrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1959. [Suppl.c], s. 435-442). - Onlineadgang.
 • Rye Rasmussen, Jørn: Fortællinger om Gludsted. Historier, facts og enkelte skrøner om en lille, velfungerende midtjysk landsby. Kahrius, 2021. 74 s.

Elbo Herred (Vejle Amt)

 • Lebech, Mogens: Af Elbo Herreds Historie. (i: Historie/Jyske Samlinger, Bind 4. række, 6, 1928-1930, s. 201-241). - Onlineadgang.
 • Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder. Vejle, 1918. 463 s. - Onlineadgang.

Ellested Sogn (Vindinge Herred, Svendborg Amt, nu Nyborg Kommune)

 • Brudstykker af Ellesteds historie. Udg. af: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Nyborg Lokalhistoriske Forlag, 2009. [Bd. 1]. - Et billede af Ellesteds historie i 1900-tallet.

Ellidshøj Sogn (Hornum Herred, Ålborg Amt, nu Aalborg Kommune)

 • Ellidshøj-Svenstrup Kommune (Elleshøj Sogn. Svenstrup Sogn). (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 10], s. 358-374). - Onlineadgang.
 • Jørgensen, Peter: Landboreformerne. Udskiftningen i Ellidshøj i 1793 og i Svenstrup 1783-1793. Lokalhistorisk Arkiv for Ellidshøj, Godthåb og Svenstrup, 1993. 21 bl.
 • Jørgensen, Peter: Tre himmerlandske sogne - Ellidshøj, Svenstrup og Godthaab Sogne. Lokalhistorisk Forening for Ellidshøj, Svenstrup og Godthaab Sogne, 2010. 138 s.

Elling Sogn (Horns Herred, Hjørring Amt, nu Frederikshavn)

 • Elling Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 2], s. 156-169). - Onlineadgang
 • Gaardboe, A. Peter: Antiquariske Oplysninger om Elling og Tolne Sogne. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. IV, 1872-73, s. 201-218). - Onlineadgang.
 • Gaardboe, A. Peter: Historisk-topografisk Beskrivelse af Elling Sogn i Horns Herred, Hjørring Amt. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. VII, 1878-79, s. 224-52). - Onlineadgang.
 • Gaardboe, Peter: Historisk-topografiske beskrivelser af Elling sogn, Raabjerg Sogn og Skagens Landsogn. Red.: Hans Nielsen og Børge Holdt Madsen. Skagen Lokalhistoriske Forening, 2006. 95 s. [Uddrag fra: Fortidsminder fra Vendsyssel. 1893. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. Årgang 1878/1879].
 • Larsen, Steen A.: Det gamle Strandby. S.A.L. Forlaget, 1983. 223 s.
 • Ussing, Peter: Elling by og dens beboere i 1930'erne. Som jeg husker det. Onlineadgang.

Ellinge Sogn (Vindinge Herred, Svendborg Amt, nu Nyborg Kommune)

 • Windeballe, Erling: Træk af Ellinge sogns historie. Ullerslev Kommunes Lokalhistoriske Forening for Skellerup, Ellinge, Flødstrup og Ullerslev sogne, 1994. 133 s.

Elsborg Sogn (Lysgård Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Rødkærsbro gennem 75 år. Ved Rødkærsbro og Omegns Borgerforenings 75 års jubilæum. Foreningens Forlag, 1979. 43 s.

Elsø Sogn (Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, nu Morsø Kommune)

 • Jensen, Chr. Tage: Elsø sogn 1788. (i: Jul på Mors, årg. 26, 1988, s. 36-37). - Onlineadgang.
 • Kjølby, Anton: Fra gamle Dage i Elsø Sogn. Nykøbing Mors, 1945. 30 s. - Onlineadgang.

Eltang Sogn (Brusk Herred, Vejle Amt, nu Kolding Kommune)

 • Berthelsen, H.P. (red.): Eltang, N. Bjært og S. Vilstrup Sogne. Eltang-Vilstrup Sogneraad, 1955. 329 s. - Onlineadgang.
 • Frydendall, H.H.: Blade af Lilballes Saga. (i: Vejle Amts Aarbog 1922, s. 73-80). - Onlineadgang.

Em Sogn (Børglum Herred, Hjørring Amt, nu Hjørring Kommune)

 • Vraa-Em Kommune. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 5], s. 187-190). - Onlineadgang.

Emdrup Sogn (Sokkelund Herred, Københavns Amt, nu Københavns Kommune)

 • Clemmensen, C.A.: Emdrup før og nu. 1926. 46 s. [Udgivet i Anledning af Emdrup Grundejerforenings 25 Aars-Jubilæum den 23. November 1926].
 • Linvald, Steffen: Emdrup. En forsvunden landsby. København, 1975. 46 s. - Onlineadgang.

Emmerlev Sogn (Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt, nu Tønder Kommune)

 • Sdr. Sejerslev. Livet mellem huse og gårde. Forf.: Andreas Andresen, Doris Christensen, Inger Lauridsen på vegne af: Foreningen Sejerslevgaards venner. 2021. 181 s.

Endelave Sogn (Nim Herred, Skanderborg Amt, nu Horsens Kommune)

 • Schmidt, August F.: Endelave. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift bd. 57, 1964, s. 86-103). - Onlineadgang.
 • Schou, Svend og Steffen Hahnemann: Vandringer på Endelave. 2. udg. Endelave Museum, 2016. - Tidl.: 1. udg., 2000. - Hertil findes supplement: Vandring i Endelave by.
 • Schou Christiansen, Mogens: Endelave. En ø midt i Danmark. Mogens Schou Christiansen, 1976. 41 s.
 • Vandring i Endelave By. Af Steffen Hahnemann m.fl. 2. udg. Endelave Museum, 2016. 111 s. - Tidl.: 1. udg., 2015. - Suppl. til: Vandringer på Endelave.

Endeslev Sogn (Bjæverskov Herred, Præstø Amt, nu Stevns Kommune)

 • Broberg, F.C.: Endeslev Sogns Historie. (i: Østsjællandske Aarbøger 1908, s. 3-35). - Onlineadgang. - Udg. som selvstændig publikation af Lokalhistorisk Arkiv for Vallø Kommune, 1984.
 • Solvang, Gunnar: Kulturlandskab, bebyggelse og mennesker i Enderslev. Skitse over udviklingen i et østsjællandsk sogn fra landboreformtiden til 1930. (i: Køge Museum 1993, s. 35-68).

Engbjerg Sogn (Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt, nu Lemvig Kommune)

 • Engbjerg Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 411-419). - Onlineadgang.
 • Harboøre Sogn. Engebjærg Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 435-444). – Onlineadgang.

Engestofte Sogn (Musse Herred, Maribo Amt, nu Guldborgsund Kommune)

 • Steenstrup, Norman V.: Våbensted og Engestofte Sogne, Musse Herred, Lolland. Sammenstilling af lokalhistoriske vidnesbyrd og persondata. Guldborgland, 1991. 128 s. [På omslaget: Fæstere og ejere af 54 gårde fra ca. 1700 til 1991 samt historiske beretninger fra området].

Engesvang Sogn (Hids Herred, Viborg Amt, nu Ikast-Brande Kommune)

 • Boysen, Freddy: Engesvang. Fra hedebønder til industrisamfund. Kort beretning om Engesvang Sogn. Engesvang Lokalhistoriske Arkiv, 2002. 37 s.
 • Boysen, Freddy … [et al.] (red.): Engesvang – i mands minde. Engesvang lokalhistoriske arkiv og forening, 2007. 133 s.
 • Engesvang Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 380-398). - Onlineadgang.

Engum Sogn (Hatting Herred, Vejle Amt, nu Vejle Kommune)

 • Krogh, Grethe Møller, Ernst Filskov Christensen, Olaf Madsen (red.): Præster, bønder og andet godtfolk. Kulturlivet i Engum sogn gennem 100 år. Engum Sogns Lokalhistoriske Forening, 2000. 175 s.

Enslev Sogn (Gjerlev Herred, Randers Amt, nu Randers Kommune)

 • Enslev skriver historie. Om livet i Enslev sogn. Udgivet af Enslev Forsamlingshus og Enslev Sogns beboere, 2011. 139 s., 2 dvd'er.
 • Enslev Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 275-279). - Onlineadgang.

Enslev Sogn (Nørre Djurs Herred, Randers Amt, nu Norddjurs Kommune)

 • Landsbyen Enslev. Landskab, historie og bebyggelse. Norddjurs kommune, 2007. 27 s. Onlineadgang.

Ensted (Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, nu Aabenraa Kommune)

 • Ensted kirkesogn i Aabenraa kommune. Udg. af Johannes Heinesen og Johannes Bondesen. Lokalhistorisk Samling, 1980. 21 s.+ 2 plancher.
 • Andersen, Ib: Gårde og slægter i Ensted Sogn. Historisk Samfund for Sønderjylland, 1986. 230 s.
 • Ensted sogns historie. Red. af Lars N. Henningsen. Historisk Samfund for Sønderjylland, 1987. 308 s. (Skrifter udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, nr. 64). - Onlineadgang.
 • Frandsen, Svend B.: Sønder Hostrup. En landsby - en landevej. Svend B. Frandsen, 2015. 195 s.

Errindlev Sogn (Fuglse Herred, Maribo Amt, nu Lolland Kommune)

 • Errindlev-Olstrup. (i: Haugner, C.C.: Rødby Købstad og Fuglse Herreds Søndre Del. Nakskov, 1928. 448 s. – S. 209-263). – Onlineadgang.
 • Hansen, Marius: Errindlev-Olstrup Sogne, Fuglse Herred. Errindlev Sparekasse gennem 75 Aar. Errindlev Sparekasse, 1947. 207 s.
 • Kristensen, Christen og Helge Clausen: Lundehøje by - Krambes havn. Lokalhistorisk Arkiv for Holeby Kommune, 1999. 183 s.

Erritsø Sogn (Elbo Herred, Vejle Amt, nu Fredericia Kommune)

 • Erritsø Sogn. (i: Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder. Vejle, 1918, s. 396-423). - Onlineadgang.
 • Hansen, Marius: Linds Minder fra Erritsø. (i: Vejle Amts Aarbøger 1935, s. 170-197). - Onlineadgang.
 • Ravn, J.J.: Erritsø. (i: Vejle Amts Aarbøger 1917, s. 73-80). Om et bykort fra 1773. - Onlineadgang.
 • Ussing, R.A.: Minder fra Erritsø. Ordnede og udfyldte af Henrik Ussing. Schønberg, 1917. 206 s. (Danmarks Folkeminder, 11). - Onlineadgang.
 • Varming, Kamma: Fra Erritsø i 1700-tallet. Om tre gamle gårde. 1986. 20 s.

Erslev Sogn (Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, nu Morsø Kommune)

 • Erslev sogn i billeder. Red.: Bodil Margrethe Mortensen m.fl. Erslev Kalkovns Venner, 2020. 164 s.

Esbjerg By (Skast Herred, Ribe Amt, nu Esbjerg Kommune)

 • Alkærsig, S.: Esbjerg. Havn og by. Et blad af Vestjyllands historie. Esbjerg, 1909-14. 2 bd. [Bd. 1: Havnen. Bd. 2: Byen]. - Onlineadgang: Bd. 1. Bd. 2.
 • Esbjerg 1868-1943. Udg. af Esbjerg Byraad - Esbjerg Erhvervsraad - Esbjerg Havneraad. 1943. 352 s.
 • Esbjergs historie. Redaktionsgruppe: Morten Hahn-Pedersen m. fl. Esbjerg Byråd, i samarb. med Rosendahl, 1994-98. 3 bd. - Bd. 1: Tiden indtil 1850. Før byen kom. Af Ingrid Stoumann m.fl. - Bd. 2: En by bliver til, 1850-1910. Af Verner Bruhn under medvirken af Poul Holm. - Bd. 3: 1910-1998. Havneby og storkommune. Af Verner Bruhn og Poul Holm.
 • Esbjerg årbog. Udg. af Esbjerg Årbogen. 1984- . [Årspublikation].

Esbønderup Sogn (Holbo Herred, Frederiksborg Amt, nu Fredensborg Kommune)

 • Kristensen, Frida: De villingerødder ved Storre Aaen. Træk fra livet i Villingerød 1650-1700. Græsted Lokalhistoriske Forening, 1987. 39 s.
 • Kristensen, Frida: De villingerødder i 1700-tallet. Et nordsjællandsk tidsbillede. Græsted Lokalhistoriske Forening, 2002. 55 s.
 • Steinmann, Grethe: Esbønderup. Den gamle landsby og dens beboere før og nu. Lokalhistorisk Arkiv for Græsted og Omegn, 2006. Hefte 1-2.
 • Steinmann, Grethe: Esbønderup Skovhuse før og nu. Et lille skjult område, hvor der har boet mange særprægede mennesker. Lokalhistorisk Arkiv for Græsted og Omegn, 2000. 95 s.
 • Steinmann, Grethe: Esrum gennem generationer. Lokalhistorisk Arkiv for Græsted og omegn, 2009. Hefte 1-2.
 • Fra Arilds tid. Om gårdene i Saltrup 1600-1900. Lokalhistorisk Arkiv for Græsted og omegn, 1997. 38 s.

Eskilstrup Sogn (Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, nu Guldborgsund Kommune)

 • Lykke Jensen, Ketty: Gårde i Sørup, Eskilstrup sogn. (i: Årsskrift udg. af Lokalhistorisk Forening, Nørre-Alslev Kommune 1993, s. 64-83).
 • Lykke Jensen, Ketty: Stødstrup-Ejerlaug. Eskilstrup Sogn, Falster Nørre Herred. Ketty Lykke Jensen, 2011. 326 s.
 • Lykke Jensen, Ketty: Ønslev-Eskilstrup. Nr. Alslev kommune I. Lolland-Falsters Historiske Samfund, 1980. 134 s. (Lolland-Falsters Historiske Samfunds Årbog 1980). - Onlineadgang.
 • Lykke Jensen, Ketty: Ønslev-Eskilstrup sogne. (i: Årbog / Lolland-Falsters Historiske Samfund, 1980 s. 5-134).
 • Lykke Jensen, Ketty: Ønslev og Eskilstrup sogne. Falster Nørre Herred, Guldborgsund Kommune. Ketty Lykke Jensen, 2009. 193 s.
 • Møller, Preben og Ketty Lykke Jensen: Minder fra Eskilstrup i ord og billeder. Ketty Lykke Jensen, 2009. 192 s.

Essenbæk Sogn (Sønderhald Herred, Randers Amt, nu Randers Kommune)

 • Mariager, Rasmus: Essenbæk Sogns Historie. Eget Forlag, 1937. 125 s. - Onlineadgang.
 • Virring Sogn. Essenbæk Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 214-223). - Onlineadgang.

Estruplund Sogn (Rougsø Herred, Randers Amt, nu Norddjurs Kommune)

 • Vore Sogn. Estruplund Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 2], s. 247-256). - Onlineadgang.

Estvad Sogn (Ginding Herred, Ringkøbing Amt, nu Skive Kommune)

 • Estvad Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 488-528). - Onlineadgang.
 • Laustsen, Svend: Estvad by. Træk af landsbyens historie gennem 400 år. (i: Skivebogen 2010, bd. 101, s. 31-53). - Onlineadgang.
 • Laustsen, Svend: Estvad-Rønbjerg. (i: Skive kommunes historie. Skive Museums Forlag, 2001-2003. Bd. 1 s. 175-194. Bd. 2 s. 147-173. Bd. 3 s. 301-322).
 • Laustsen, Svend: Estvad og Rønbjerg sogne. Første del: Hovedtræk af sognenes historie indtil 1880. Skive Museums Forlag, 2000. 404 s.

Everdrup Sogn (Bårse Herred, Præstø Amt, nu Næstved Kommune)

 • Wedel, L.M.: Topographie over Ewerdrup Sogn i Sjælland. Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1818. 56 s. (Topografie over Wordingborg Amt i Sjælland, Hft. 1). - Onlineadgang.
 • Michael Olsen har afskrevet sognepræst L.M. Wedels beskrivelse af Everdrup sogn, udgivet 1818. - Onlineadgang.


Fabjerg Sogn (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, nu Lemvig Kommune)

 • Fabjerg Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 122-135). - Onlineadgang.
 • Fabjerg Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 101-111). – Onlineadgang.
 • Nielsen, Niels: Fabjerg Sogns historie. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 223-238). – Onlineadgang.

Fakse Sogn / Faxe Sogn (Fakse Herred, Præstø Amt, nu Faxe Kommune)

 • [Fakse sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 15-16, s. 561-632).

Falkerslev Sogn (Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, nu Guldborgsund Kommune)

 • Hare, Knud.: Om beboerne i Virket ca. 1930. (i: Lokalhistorisk Arkiv, Stubbekøbing. Årsskrift, 1998, s. 44-72). – Onlineadgang.

Falling Sogn (Hads Herred, Aarhus Amt, nu Odder Kommune)

 • Falling Sogn. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 228-361). - Onlineadgang.

Falslev Sogn (Onsild Herred, Randers Amt, nu Mariagerfjord Kommune)

 • Falslev Sogn. Vindblæs Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 2], s. 394-397). - Onlineadgang
 • Falslev Sogn. Vindblæs Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 436-453). - Onlineadgang.

Falster (Maribo Amt, nu Guldborgsund Kommune)

 • Hjelholt, Holger: Falsters Historie. Gad, 1934-35. 2 bd.
 • Rhode, P.: Samlinger til de danske Øers Laalands og Falsters historie. 1776-94. Omred. og genudg. af Jacob Friis Steen, 1859. 2 bd. - 1859-udgaven onlineadgang: Første Bind. Andet Bind.
 • Spilcker, Kjeld G. (red.). Lolland-Falster, Fejø, Femø, Askø og Bogø. Forlaget ”Dana”. 2 bd. 1946.

Fanefjord Sogn (Mønbo Herred, Præstø Amt, nu Vordingborg Kommune)

 • Fanefjord Sogns Grundejer- og Beboerforening: Fanefjord. Et sogn på Møn. Fanefjord Sogns grundejer- og beboerforening, 1996. 116 s.

Fangel Sogn (Odense Herred, Odense Amt, nu Odense Kommune)

 • Balslev, Oluf. Red. af Jørgen Tølløse og Jens Vittrup: Træk af Stenløse og Fangel sognes historie. Uddrag af Pastor Oluf Balslevs artikler i menighedsbladet. Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv, 1995. 118 s.

Fanø (Skast Herred, Ribe Amt, nu Fanø Kommune)

Farendløse Sogn (Ringsted Herred, Sorø Amt, nu Ringsted Kommune)

 • Rasmussen, Niels Fr. ... [et al.]. Om liv og virke i Nordrup-Farendløse 1800-1970. Ringsted, 1970. 97 s. - Onlineadgang.

Farstrup Sogn (Slet Herred, Aalborg Amt, nu Aalborg Kommune)

 • Bak, Anton: Farstrup sogns historie. Eget forlag, 1980. 40 bl.
 • Farstrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 7], s. 345-357). - Onlineadgang.

Farsø Sogn (Gislum Herred, Aalborg Amt, nu Vesthimmerlands Kommune)

 • Deuvs, Louise: Landsbyen Farsø. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred 1922, s. 233-256). - Onlineadgang.
 • Stranby Sogn. Farsø Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 7], s. 184-213). - Onlineadgang.

Farum Sogn (Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt, nu Furesø Kommune)

 • Friis, Esbern: Blade af Farums historiebog i 1600- og 1700-tallet. Farums Arkiver & Museer, 1999. 78 s. - Rapport fra Farums Arkiver & Museer.
 • Larsen, Karl: Smaa glimt af Farum sogns historie. Farums Arkiver og Museer, 2000. 46 s.
 • Meyer, Gundrun Lund: Farums veje. Hvem - hvor. Farums Arkiver & Museer, 1998. 119 s. - Onlineadgang.
 • Sane, Henrik Zip: Stationsbyborgeren ... en skabelsesberetning - Farum 1900-1920. Farums Arkiver & Museer, 1996. 568 s.

Farup Sogn (Ribe Herred, Ribe Amt, nu Esbjerg Kommune)

 • Sørensen, M.K.: Bidrag til Beskrivelse over Farup Sogn. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. 8, 1880-81, s. 1-43). - Onlineadgang.

Faster Sogn (Bølling Herred, Ringkøbing Amt, Ringkøbing, Skjern Kommune)

 • Faster Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. [Bd. 11], s. 457-470). - Onlineadgang.
 • Aas Jansen, Jan: Af Faster sogns historie. Eget Forlag, 1970. 96 s.[
 • Aas Jansen, Jan & Alfred Kaae: Faster sogn. (i: Hardsyssels Årbog rk. 2, bd. 1, 1967, s. 124-61). - Onlineadgang.

Faurholt Sogn (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, nu Ikast-Brande Kommune)

Udskilt fra Ikast Sogn 1. oktober 2010

 • Flaskager Hansen, Elmo: Gårde og slægter i Faurholt. En landsby, et folk. Eget forlag, 2020. 159 s.

Fausing Sogn (Sønderhald Herred, Randers Amt, nu Norddjurs Kommune)

 • Fausing Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 313). - Onlineadgang.
 • Fausingbogen. Personlige fortællinger om et landsogns udvikling i det 20. århundrede. Redaktion: Hanne Grethe Høeg Jensen ... [et al.]. [Allingåbro] : [Hanne Grethe Høeg Jensen], 2012. 144 s.
 • Rasmussen, Jørgen Vest: Lundby. En lille landsby beliggende klods op af Herregården Gl. Estrup. (i: Årsskrift / Lokalhistorisk Forening for Sønderhald Kommune, 2018, s. 14-17). – Onlineadgang
 • Rygaard, Ejvind: Om landsbyen Drammelstrup. (i: Årsskrift / Lokalhistorisk Forening for Sønderhald Kommune, 1995, s. 31-41). – Onlineadgang
 • Sommer, Bjørn: Fausing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Privattryk, 2023. - Onlineadgang.

Fejø Sogn (Fuglse Herred, Maribo Amt, nu Lolland Kommune)

 • Fejø Sogn. (i: Haugner, C.C.: Maribo og Fejø Birker. Fuglse Herreds Nordre Del. Tidende's Forlag og Tryk, 1942, s. 64-106 + 305-307). - Onlineadgang.
 • Hansen, Kim: Glimt af Fejøs historie. Opdateret udg. Kim Hansen, 2020, 283 s. - 1. udg. 2019.
 • Kibsgaard, Pia Moth: Vejrø. En historisk beretning om en ø i Smålandsfarvandet. Red.: Pia Moth Kibsgaard, Flemming Lundahl, Erik Petersen. Eget forlag, 2019. 61 s.
 • Kibsgaard, Pia Moth: Vejrø - en historisk beretning om en ø i Smålandsfarvandet. (i: Lolland-Falsters Historiske Samfund. Årbog, 2020, s. 41-52). - Onlineadgang.
 • Skaarup, Gertie: Fejø - æbleøens saga. Stenalder - vikingetid - historie - natur. Siesta, 2006. 109 s.
 • Stenfeldt, Niels: Træk af livet på Fejø i svundne tider. Lolland-Falsters Historiske Samfund, 1957. 266 s. - Transkriberet udgave: Onlineadgang.
 • Stenfeldt, Niels: Træk fra Livet paa Fejø i svundne Tider. 1931. Onlineadgang.

Feldingbjerg Sogn (Fjends Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

Efter 2007 hedder sognet Stoholm Sogn

 • Feldingbjerg Sogn - Stoholm. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 185-202).
 • Kobberup Sogn. Feldingbjerg Sogn. Gammelstrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952, [Bd. 9], s. 329-340). - Onlineadgang.
 • Stoholm fra gård til by. En beskrivelse af udviklingen i Stoholm, der langsom tog fart efter jernbanens åbning mellem Viborg og Skive i 1864. [Skrevet af en arbejdsgruppe bestående af Knud Søgaard ... [et al.]. Fjends Egnshistoriske Forening, 2014. 264 s.

Felsted Sogn (Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, nu Aabenraa Kommune)

 • Andersen, Ib: Kiding - en landsbys historie. (i: Historisk årbog for Felsted Sogn, nr. 3, 1985, s. 79-100).
 • Asmussen, Andreas: Felsted Sogns historie 1864-2018. Historisk Forening for Felsted Sogn, 2018. 276 s.
 • Asmussen, Andreas: Gårde og kåd i Tråsbøl. (i: Historisk årbog for Felsted sogn, nr. 33, 2015, s. 51-75).
 • Asmussen, Andreas: Gårde og slægter i Felsted Sogn. A. Asmussen, 2023. 498 s.
 • Asmussen, Andreas: Landsbyen Tråsbøls historie. (i: Historisk årbog for Felsted sogn, nr. 33, 2015, s. 43-50).
 • Fausbøl, I.: Minder fra Sundeved og Felsted Sogn. 1914. 117 s. - Onlineadgang.
 • Jensen, J.H. og M. Mikkelsen: Fra Felsted Sogn. (i: Sønderjydsk Maanedsskrift 12. Årg., 1935, s. 53-76 og s. 77-104).
 • Jensen, J.H.: Et stykke landsbyhistorie i kildebelysning Tumbøl 1714-66. (i: Sønderjydsk Maanedsskrift 1977, s. 5-33). - Onlineadgang.
 • Jensen, Povl Bavngaard: Kidings Historie. (i: Sønderjydsk Maanedsskrift 20. Aarg., Nr. 4, 1944, s. 49-56). - Onlineadgang.

Femø Sogn (Fuglse Herred, Maribo Amt, nu Lolland Kommune)

 • Femø Sogn. (i: Haugner, C.C.: Maribo og Fejø Birker. Fuglse Herreds Nordre Del. Tidende's Forlag og Tryk, 1942, s. 107-139 + 307-308). - Onlineadgang.

Ferring Sogn (Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt, nu Lemvig Kommune)

 • Ferring Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 452-470). -Onlineadgang.
 • Vandborg Sogn. Ferring Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 421-434). – Onlineadgang.

Ferslev Sogn (Fleskum Herred, Ålborg Amt, nu Aalborg Kommune)

 • Ferslev Sogn. Dal Sogn. Volsted Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 10], s. 374-385). - Onlineadgang.

Ferslev Sogn (Horns Herred, Frederiksborg Amt, nu Frederikssund Kommune)

 • Greve, Kristian: Vejleby. En landsby i Hornsherred. Om natur og mennesker fra oldtid til nutid. (i: Hændt og husket 2006, 3, s. 5-71).

Filskov Sogn (Nørvang Herred, Vejle Amt, nu Billund Kommune)

 • Brockdorff, Alma: Et sogn. Før lyngen, under lyngen, efter lyngen. [Ny udg.]. Heureka, 1986-1988. 2 bd. - Onlineadgang: Bd. 1. Bd. 2.
 • Vestergaard, Egon: Filskov sogns skole- og gårdhistorie. Grindsted og omegns slægts- og lokalhistoriske forening, 1985. 171 s.
 • Østergård, Knud Høgsbro: Træk af Filskov sogns Historie. 59 s. Onlineadgang.
 • Midtjyske gårde i tekst og billeder. Grindsted kommune. Samlet ... af Nygaard Handel & Forlag. Nygaard Handel & Forlag, 1999. 530 s.

Finderup Sogn (Løve Herred, Holbæk Amt, nu Kalundborg Kommune)

 • Høng. En grundtvigsk skoleby. Red.: Mette Baagø m.fl. Lokalhistorisk forening for Høng kommune, 1983. 88 s.
 • Høng Kommunes gårdhistorie. Herslev gårde. Red. af: Niels E. Jensen. Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune, 1998. 40 s.
 • Huse og gårde i Herslev 1700-2015. Forfattere: Hans Hansen ... [et al.]. Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune, 2020. 214 s. - Opgradering af bogen "Herslev gårde".
 • Frandsen, Bent: Høng 1920-1966 i billeder. Høng Kommune, 1993. 96 s.
 • Jensen, Michael & Tormod Jørgensen: Bidrag til Finderup Sogns Historie. 1946. 164 s.
 • Larsen, Bøje og Henry Mathiasen og Flemming Frimann: Lokalhistorie om Finderup Bylav 1880 til 2019. Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune, 2021. 429 s.

Finderup Sogn (Nørlyng Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Finderup Sogn. Dollerup Sogn. Ravnstrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 590-624). - Onlineadgang.

Fiskbæk Sogn (Nørlyng Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Løgstrup, Birgit: Jord og mennesker i Vorde, Fiskbæk og Romlund sogne 1688-1800. (i: Fra Viborg Amt årg. 56, 1991, s. 28-55). - Udviklingen i ejendomsstruktur og folketal. - Onlineadgang.
 • Løgstrup i 100 år. Redaktør: Villy Møller Jensen. Forlaget Viborg : For Løgstrup Historiegruppen, 2012. 272 s. - Hertil: Film (dvd-video).
 • Vorde Sogn. Fiskebæk Sogn. Romlund Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 497-528). - Onlineadgang.

Fjaltring Sogn (Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt, nu Lemvig Kommune)

 • Fjaltring Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 519-534). - Onlineadgang.
 • Fjaltring Sogn. Trans Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 445-453). – Onlineadgang.

Fjellerup Sogn (Djurs Nørre Herred, Randers Amt, nu Norddjurs Kommune)

 • Reiersen, C.: Bidrag til Fjellerup Sogns Presbyterologi og Sognekrønike. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. 3, 1870-71, s. 1-30). - Onlineadgang.

Fjelsted Sogn (Vends Herred, Odense Amt, nu Middelfart Kommune)

 • Skov, Søren (red.): Fjelsted sogns historie. Lokalhistorisk Arkiv for Ejby Kommune, 1985. 35 s.

Fjelstrup Sogn (Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt, nu Haderslev Kommune)

 • Christensen, J.C.: Keldet i Fjelstrup Sogn. Et gammelt Herresædes Historie. (i: Sønderjydsk Maanedsskrift, årg. 18, 1942, s. 141-151). - Onlineadgang.

Fjelsø Sogn (Rinds Herred, Viborg Amt, nu Vesthimmerlands Kommune)

 • Gedsted Sogn. Fjelsø Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952, [Bd. 9], s. 298-328). - Onlineadgang.

Fjends Herred (Viborg Amt)

 • Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999. 384 s.
 • Schmidt, August F.: Fra Fjends Herred. (i: Skivebogen bd. 56, 1965, s. 25-46). - Onlineadgang.

Flade Sogn (Horns Herred, Hjørring Amt, nu Frederikshavn Kommune)

 • Flade Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 5], s. 226-228). - Onlineadgang.
 • Jensen, Verner: Skatteydere i Flade sogn 1672 og Fladstrand 1697. Bangsbomuseet, 1983. 22 bl.

Flade Sogn (Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, nu Morsø Kommune)

 • Søndergaard, Chr.: Flade Sogns Historie. Morsø Nørre Herred. Morsø Folkeblads Bogtrykkeri, 1930. 110 s.

Fladstrand Sogn (Horns Herred, Hjørring Amt, nu Frederikshavn Kommune)

Fladstrand sogn var selvstændigt til 1818, hvor det ændrede navn til Frederikshavn Sogn. Fladstrand kirke hører til Abildgård Sogn

 • Jensen, Verner: Beboerne i Fladstrand 1696. Bangsbo Museet, 1983. 65 bl.
 • Jensen, Verner: Befolkningen i Fladstrand 1715. Bangsbomuseet, 1983. 124 bl.
 • Jensen, Verner: Folketælling Fladstrand 1749. Bangsbomuseet, 1984. 47 bl.
 • Jensen, Verner: Skatteydere i Flade sogn 1672 og Fladstrand 1697. Bangsbomuseet, 1983. 22 bl.

Flejsborg Sogn (Års Herred, Aalborg Amt, nu Vesthimmerlands Kommune)

 • Flejsborg Sogn. Vester Hornum Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 7], s. 419-429). - Onlineadgang.

Flemløse Sogn (Båg Herred, Odense Amt, nu Assens Kommune)

 • Carlsen-Skiødt, J.C.A.: Nogle historiske Oplysninger om Flemløse Sogn. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1927, s. 279-322). - Onlineadgang.
 • Pedersen, Dorthe og Ellen Christensen-Dalsgaard: Gårde og huse i Voldtofte. Lokalhistorisk Arkiv for Glamsbjerg Kommune, 2000. 86 bl. (Bygningshistorisk registrant).

Fly Sogn (Fjends Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Fly Sogn. Iglsø Kirkedistrikt. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 139-166).
 • Vridsted Sogn. Fly Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 438-449). - Onlineadgang.
 • Aakjær, Svend: Fly Gaarde. Fjends Herred. (i: Skivebogen 1919, s. 28-61. 1920, s. 1-41. 1921, s. 29-67. 1922, s. 1-39).

Flynder Sogn (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, nu Lemvig Kommune)

 • Flynder Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 297-323). - Onlineadgang.
 • Flynder Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 39-52). – Onlineadgang.

Flødstrup Sogn (Vindinge Herred, Svendborg Amt, nu Nyborg Kommune)

 • Jensen, Anette: 1900-tallets nybyggere - en karakteristik af 48 statshusmænd i Flødstrup sogn på Østfyn. (i: Fynske Årbøger, 2000, s. 72-82). - Onlineadgang.
 • Jensen, Anette: Statshusmandsbrugene i Flødstrup sogn på Østfyn. Et kulturmiljø under forandring. Landbohistorisk Selskab og Kertemindeegnens Museer, 2002. 135 s.

Fløng Sogn (Sømme Herred, Roskilde Amt, nu Roskilde Kommune)

 • Bak, Aksel N.: Træk af Fløng sogns historie. (i: Årsskrift udg. af Høje-Taastrup Kommunes Lokalhistoriske Arkiv 1983, s. 5-40 og 1984, s. 5-31 ).
 • Skov-Jensen, Niels: Soderup. Noter om Roskildebispens gårde og fæstere i Soderup By. Historisk Samfund for Høje-Taastrup Kommune, 1981. 35 s. (Årsskrift udg. af Høje-Taastrup Kommunes Lokalhistoriske Arkiv 1982).

Folding Sogn (Malt Herred, Ribe Amt, nu Vejen Kommune)

 • Christiansen, Peter ... [et al.] (red.): Folding Sogn i fortid og nutid. Museet på Sønderskov, 2006. 266 s.
 • Folding Sogn (i: Nielsen, Oluf: Historiske efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). Gad, 1879, s. 27-44. - Genudg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, 1976. - Onlineadgang.
 • Folding Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 12], s. 38-52). - Onlineadgang.
 • Nøhr, Ingerid: Nørbølling bønder i forrige århundrede. (i: Årsskrift / Historisk Arkiv for Brørup og Omegn 9, 1989-91, s. 37-58).

Fovlum Sogn (Gislum Herred, Aalborg Amt, nu Vesthimmerlands Kommune)

 • Ullits Sogn. Fovlum Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 7], s. 145-164). - Onlineadgang.

Fovsing Sogn (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt, nu Struer Kommune)

 • Christensen, P.: Ølby, Asp og Fousing Sogne. En historisk beretning om kirke, skole og hjem. Christensens Forlag, 1959. 403 s.
 • Favsing Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 271-278). - Onlineadgang.
 • Fousing Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 392-399). – Onlineadgang.

Fraugde Sogn (Åsum Herred, Odense Amt, nu Odense Kommune)

 • Birkum landsby. Udarb. for Odense Kommune, Magistratens 2. afdeling, Byplanafdelingen; af: Torben Grøngaard Jeppesen m. fl. Odense Magistrat, 1983. 133 s. + sammenfoldet kort.
 • Berstrand, Hans Erik: Fra Fraugde Sogn. Historisk-topografisk Skildring i korte Træk. Wilh. Pald, 1925. 109 s. - Onlineadgang.
 • Bisgaard, Lars: Fraugde og Tornbjerg sogne. Før og nu. Lokalhistorisk Arkiv for Fraugde Sogn, Lokalhistorisk Forening for Fraugde og Tornbjerg Sogne, 2001. Bd. 1, 100 s.
 • Hostrup Pedersen, Leif: Livet i Fraugde by 1935-1960. Lokalhistorisk Arkiv for Fraugde Sogn, 2002. 162 s.

Fredericia (Elbo Herred, Vejle Amt, nu Fredericia Kommune)

 • Berg, Vilhelm: Smaa bidrag til Fredericias Kultur- og ældste Historie. Samlede af utrykte Kildeskrifter. 1883. 143 s. - Onlineadgang.
 • Christensen, Chr. Petresch: Fredericia Købstad og dens Indbyggere ved Aar 1735. (i: Vejle Amts Aarbog 1924, s. 125-155). - Onlineadgang.
 • Matthiessen, Hugo: Fredericia 1650-1760. Studier og Omrids. Gyldendal, 1911. 300 s. - Onlineadgang.

Frederiks Sogn (Lysgård Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Andersen, Valdemar: Alheden med Frederiks sogns historie. Konrad Jørgensen, 1953. 287 s. - 2. udg. Jørgensens Forlag, 1980.
 • Frederiks Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 648-682). - Onlineadgang.
 • Merstrand, Inger: Det gamle Skelhøje i tekst og billeder. Lokalhistorisk Forening for Karup kommune, 1998. 34 s.
 • Papsøe, Jørgen: Folketællinger, Frederiks sogn, Lysgaard Herred, Viborg amt. 1787, 1801, 1834, 1840, 1845. Census, cop. 1983. 136 s.

Frederiksberg Sogn (Sokkelund Herred, Københavns Amt, nu Frederiksberg Kommune)

 • Frederiksberg. En by i byen. Frederiksberg Kommune, Kulturdirektoratet, 1996. 24 s. - Onlineadgang.
 • Nystrøm, Eiler: Frederiksbergs Historie. Gyldendal, 1942-53. 3 bd. - Onlineadgang: Bd. 1. Bd. 2. Bd. 3.

Frederiksborg Amt

 • Bogen om Frederiksborg amt. Red.: Jørgen Andersen. Jørgen Andersens Forlag, Hillerød, 1969. 456 s. - Onlineadgang.
 • Hjemstavnsbog for Frederiksborg Amt. Udg. af Frederiksborg Amts historiske Samfund. 1944. 392 s. - Onlineadgang: 1. Halvbind. 2. Halvbind.
 • Uhrskov, Anders: Frederiksborg Amt i Litteraturen. En Bibliografi. Gyldendal, 1946. 122 s. - Onlineadgang.

Frederikshavn (Horns Herred, Hjørring Amt, nu Frederikshavn Kommune)

 • Christensen, Erik S. m.fl.: Frederikshavn Købstad 1818-2018. Kystmuseets Forlag, 2018. 290 s.
 • Christensen, Jens Ole: Fladstrand - fæstning og by 1675-1818. Bangsbomuseet, 1988. 170 bl.
 • Frederikshavn Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 5], s. 224-225). - Onlineadgang.
 • Hansen, Bent: Frederikshavn i stilstand og fremgang 1818-1968. Frederikshavn, Kommune, 1968. 355 s.
 • Pedersen, Peter Chr.: Fladstrand-Frederikshavn. By- og slægtshistorie. 3. opl. 1981, 269, 19 s. - Tidligere: 2. oplag 1981. - 1. udgave, Frederikshavn : Vogelius' Bogtrykkeri, 1942.

Frederikssund Sogn (Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, nu Frederikssund Kommune)

 • Christoffersen, Knud B.: Købstaden Frederikssunds historie 1801-1970. Forlaget Thorsgaard, 1986-1993. 2 bd.
 • Sundbo, Arne: Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie. Frederiksborg Amts Historiske Samfund, 1931-1937. 2 bd. - Bd. 1: Tiden til 1809. Bd. 2: Frederikssunds Historie 1810-70. - Onlineadgang: Bd. 1. Bd. 2.

Frederiksværk Sogn (Strø Herred, Frederiksborg Amt, nu Halsnæs Kommune)

 • Christensen, Carl: Frederiksværk. En dansk fabriksbys historie. Udg. af Frederiksborg Amts Historiske Samfund. Gyldendal, 1926. 192 s.
 • Hornemann, Gerh.: Frederiksværks Historie i Omrids. København, 1911. 105 s. - Særtryk af Festskrift i Anledning af Frederiksværks og Omegns Sparekasses 75-Aarige Bestaaen. - Onlineadgang.

Freerslev Sogn (Ringsted Herred, Sorø Amt, nu Faxe Kommune)

 • Majvang, Arne: Haslev og Freerslev Sognes historie. 2 bd. Danske Boghandleres Kommissionsanstalt, 1967-72. - Bd. 1: Haslev og Freerslev sognes historie. Bd. 2: Bregentved. - Onlineadgang: Bd. 1

Frejlev Sogn (Hornum Herred, Ålborg Amt, nu Aalborg Kommune)

 • Frejlev Sogn. Sønderholm Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 10], s. 193-223). - Onlineadgang.

Fruering Sogn (Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, nu Skanderborg Kommune)

 • Andersen, Sevel: Fruering sogn. Som det var engang. Det Lokalhistoriske Arkiv for Fruering og Vitved Sogne, 1977. 397 s. - Onlineadgang.
 • Heilskov, Chr.: Fruering Sogn. (i: Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift bd. 16, 1923, s. 1-45). - Onlineadgang.

Fræer Sogn (Hellum Herred, Ålborg Amt, nu Rebild Kommune)

 • [Om Fræer sogn]. (i: Gjerding, Klavs: Bidrag til Hellum Herreds Beskrivelse og Historie. Udg. ved D. H. Wulff. 1890-92, s. 175-204). - Onlineadgang.
 • [Fræer]. (omtales i: Qvistorff, Helge: Hvor Danmark er smukkere. Bidrag til Skørping kommunes beskrivelse og historie. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1988. 155 s.)

Frørup Sogn (Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt, nu Kolding Kommune)

 • Tast, Johannes: Glimt af Stepping og Frørup sognes historie. Eget Forlag, 1982. 96 s.

Frørup Sogn (Vindinge Herred, Svendborg Amt, nu Nyborg Kommune)

 • Tårup 1940-2011. Hverdagsliv i en østfynsk landsby. Redaktionsudvalg: Anny Madsen m.fl. Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Nyborg Lokalhistoriske Forlag, 2012. 167 s.
 • Rasmussen, Hans: Frørup Sogns Historie. 1945. 188 s. - Onlineadgang.

Frøs Herred (Haderslev Amt)

 • Schmidt, August F.: Frøs herred. (i: Sønderjydsk Månedsskrift, 1957, s. 1-9). - Onlineadgang.

Frøslev Sogn (Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, nu Morsø Kommune)

 • Overgård, Susanne: Et besøg i Frøslev sogn omkring år 1800. (i: Jul på Mors årg. 25, 1987, s. 27-32). - Onlineadgang.
 • Rasmussen, Poul og August F. Schmidt: Frøslev og Mollerup Sognes Historie. Eget Forlag, 1955. 215 s. - Onlineadgang.

Frøslev Sogn (Stevns Herred, Præstø Amt, nu Stevns Kommune)

 • Freitag, Poul: [Frøslev sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 10, s. 361-376).

Fuglse Herred (Maribo Amt)

 • Haugner, C.C.: Maribo og Fejø Birker. Fuglse Herreds Nordre Del. Tidende’s Forlag og Tryk, 1942. 323 s. - Onlineadgang.
 • Haugner, C.C.: Rødby Købstad og Fuglse Herreds søndre Del. Tidende's Forlag, 1928. 448 s. - Onlineadgang.

Fuglse Sogn (Fuglse Herred, Maribo Amt, nu Lolland Kommune)

 • Fuglse-Krønge. (i: Haugner, C.C.: Rødby Købstad og Fuglse Herreds Søndre Del. Nakskov, 1928. 448 s. – S. 264-329). – Onlineadgang.

Fuglslev Sogn (Djurs Sønder Herred, Randers Amt, nu Syddjurs Kommune)

 • Rousing, Aksel: Fuglslev. En by og dens historie. Det Historiske Udgiverværksted i Grenaa, 2006. 99 s. - Onlineadgange.
 • Rousing, Aksel: Gravlev. Træk af byens historie. Det Historiske Udgiverværksted i Grenaa, 2003. 86 s. - Onlineadgang.

Funder Sogn (Hids Herred, Viborg Amt, nu Silkeborg Kommune)

 • Funder Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 216-226). - Onlineadgang.
 • Historier fra Funder. Red. Hans Løkke og Kurt N. Christensen. Funder Lokalhistoriske Forening, 1998. 76 s.

Fur Sogn (Harre Herred, Viborg Amt, nu Skive Kommune)

 • Fur Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952. [Bd. 13], s. 112-121). - Onlineadgang.
 • Kruse, R.H.: Beskrivelse over øen Fuur. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. 1, 1866-67, s. 375-424). - Onlineadgang.
 • Kruse, R.H.: Udførlig Beskrivelse over øen Fuur i Limfjorden. 1874. 68 s. - Bearb. af første udg., trykt i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi" 1. Bd. - Onlineadgang.

Furesøegnen (Nordsjælland)

 • FuresøHistorien. En lokal Danmarkshistorie. Værløseegnens Historiske Forening, 2012-14. 2 bd. - Bd. 1: Fra istid til 1660. Red. af Flemming Holm-Larsen og Erik Helmer Pedersen. Bd. 2: Fra 1660 til 1990. Red af Flemming Holm-Larsen og Signe Thomsen.

Furreby Sogn (Børglum Herred, Hjørring Amt, nu Hjørring Kommune)

 • Bømler, Jørgen Ussing; Huse i Løkken. Træk af byens bebyggelseshistorie. (i: Vendsyssel Årbog, 1999, s. 59-78).
 • Børglum Sogn. Furreby Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 385-403). - Onlineadgang.
 • Fink, Hans: En by og dens huse - Løkkens arv fra skudehandlen. (i: Vendsyssel Årbog 2016, s. 73-94).
 • Skjødsholm, A, Knud Holst, Peter Ussing Olsen: Løkken – 300 år. Kapitler om en by. Løkken Turistforening, 1978. 128 s. - Udsendt i anledning af Løkkens 300 års jubilæum – 1978.
 • Sortfelt, S.C.: Bidrag til Byen Løkkens Historie. (i: Vendsysselske Aarbøger 1928, s. 128-44).
 • Sortfeldt, Severin Christensen: Bidrag til Fiskerbyen Løkkens Historie. (i: Samlinger til Jydsk Historie og Topografi 4 rk., 3. bd., 1917-19, s. 59-78). - Onlineadgang.

Se også Løkken

Fyrendal Sogn (Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, nu Næstved Kommune)

 • Hansen, Bertel: Tornemark. Bondeby, handels- og håndværkerby, soveby. Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening, Borupris' Venner, 2022. 121 s.
 • Jacobsen, Fritz: Af Fuirendal Sogns Historie. Efter trykte og utrykte Kilder. 1934. 155 s. - Onlineadgang.

Føvling Sogn (Malt Herred, Ribe Amt, nu Vejen Kommune)

 • Fövling Sogn (i: Nielsen, Oluf: Historiske efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). Gad, 1870, s. 103-125). - Onlineadgang.
 • Føvling Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 12], s. 165-175). - Onlineadgang.
 • Kierckebye, J.: Beskrivelse af Føvling og Holsted Sogne. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. 1, 1866-67, s. 158-164). - Onlineadgang.
 • Pedersen, Jens Juhl og Hans P. Hansen: Stenderup fra 1733 til 2012. Holsted Lokalhistorisk Arkiv, 2019. 407 s. - På omslaget: Gårde og ejendomme fra 1733 til 2012.

Føvling Sogn (Tyrsting Herred, Skanderborg Amt, nu Horsens Kommune)

 • Due, Aage Holm: En by, der flyttede sig. Åstrup, der blev til Åstruplund. (i: Årsskrift / Brædstrupegnens Hjemstavns-forening 1995, s. 25-40).
 • Ring Sogn. Føvling Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1959. [Suppl.c], s. 321-335). - Onlineadgang.
 • Thule Hansen, Jens: Føvling sogns historie. 2 bd. (Brædstrup) : Eget forlag, 1986-1988. - Bd. 2: Aastrup og Hårup 1688-1988.

Fåborg Sogn (Sallinge Herred, Svendborg Amt, nu Faaborg-Midtfyn Kommune)

 • Bjørnø. (i: Søkilde, Niels Rasmussen: Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer. 1875-77. - Genudg. Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling, og Vester Aaby Sogns Folkemindesamling, 2002-2003, [3,-4. Del). - 1875-udgaven Onlineadgang.
 • Blomberg, Aage Fasmer: Faaborg by's historie. Faaborg Byhistoriske Arkiv, 1955-56. 2 bd. - Onlineadgang: Bd. 1. Bd. 2.
 • Egevang, Robert: Det gamle Faaborg. Nationalmuseet, 1976. 96 s.
 • Egevang, Robert og Anders Rehde Nielsen: Faaborg. Guide til byens historie. Faaborg Byhistoriske Arkiv, 1994. 111 s.
 • Jørgensen, S.: Efterretninger om Faaborg Kjøbstad. Uddragne af Byens og andre fyenske Archiver. Faaborg, 1877. 69 s. - Onlineadgang.
 • Munksgaard, Inger. Bjørnø for og nu. Beretninger om livet på en småø i det Sydfynske Øhav. Saxo Publish, 2023. 123 s.
 • Schrøder, Aug.: Meddelelser om Faaborg Kjøbstad fra ældre og nyere Tid. Faaborg, 1866. 468 s. - Onlineadgang.

Fåborg Sogn (Skast Herred, Ribe Amt, nu Varde Kommune)

 • Kristensen, Kristian: Fåborg sogn i Skads herred, Ribe amt. Lokalhistorie væsentlig for tiden efter året 1800. Eget Forlag, 1962. 421 s. - Genudg. Eget Forlag, 1983 som Fåborg sogn, bd. 1.
 • Fåborg sogn. Lokalhistorie væsentlig for tiden efter 1962. De lokalhistoriske foreninger i Fåborg og Agerbæk, eksp. Vestkystens Forlag, 1983. 224 s. (Fåborg sogn, bd. 2).
 • Fåborg og Vrenderup’s byer i ord og billeder. Lokalhistorisk forening i Fåborg, 1996. 109 s. (Fåborg sogn, bd. 3).
 • Fåborg sogn. Oplysninger om Fåborg Sogn og omegn år 2012. Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv, 2012. 400 s. (Fåborg sogn, bd. 4).
 • Faaborg Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Gad, 1862, s. 150-154). - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1985. - 1862-udgaven Onlineadgang.
 • Faaborg Sogn. Aarre Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 12], s. 310-329). - Onlineadgang.
 • Schmidt, August F.: Fra Fåborg Sogn. Af Iver Kr. Frederiksens Optegnelser. (i: Fra Ribe Amt, 1936, s. 73-89). - onlineadgang.

Fårevejle Sogn (Ods Herred, Holbæk Amt, nu Odsherred Kommune)

 • Jensen, Lisbeth Aage m.fl.: Vindekilde. En kilde til landsbyhistorie. Forlaget Hansen, 2010. 78 s.
 • Pedersen, J.P. og K.Th. Tofte: Ordrup og Kårup Byer i Fårevejle Sogn. Ordrup Bylaug/Forlaget Emil, 2003. 125 s.
 • Sørensen, Kurt: Veddinge Bakke. Historien om en landsby og et landskab mellem Lammefjorden og Sejerø Bugt. Ursula, 2011. [12] s.

Fårup Sogn (Nørhald Herred, Randers Amt, nu Randers Kommune)

 • Asfærg Sogn. Faarup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 405-417). - Onlineadgang.


Gadbjerg Sogn (Tørrild Herred, Vejle Amt, nu Vejle Kommune)

 • Mortensen, Rasmus: Fra Vejle Vesteregn. Lindeballe Sogn. Med træk af Gadbjerg og Ringgive Sogns Historie. Vejle, 1929. 255 s. - Onlineadgang.

Gadstrup Sogn (Ramsø Herred, Roskilde Amt, nu Roskilde Kommune)

 • Gadstrup og Syv sogne. Bruuns Boghandel, 1953. 272 s. - Onlineadgang. - Fotogr. genoptr. Ramsø Lokalhistoriske Forening, 1978.
 • Johansen, Marianne: Ramsøbogen. En sognekrønike 1940-98. Ramsø Lokalhistoriske Forening, 1999. 212 s.

Galten Sogn (Framlev Herred, Århus Amt, nu Skanderborg Kommune)

 • Jespersen, Chr. og Ernst Johansen. Galten sogns historie. (i: Annales [udg. af Galten Egnsarkiv], nr. 3, 1984, s. 3-54).
 • Schmidt, August F.: Galten Smedeskov (i: Århus Stifts Årbøger, 1957 s. 23-34). - Onlineadgang.
 • Sørensen, Tage K.: Høver Krøniken. Høver Beboerforening, 2008. 83 s.

Galtrup Sogn (Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, nu Morsø Kommune)

 • Fra Galtrup Sogn. (i: Schmidt, August F.: Fra Mors. Eget Forlag, 1957-64. Bd. 3, s. 37-44). - Onlineadgang.

Gammel Haderslev Sogn (Haderslev Herred, Haderslev Amt, nu Haderslev Kommune)

 • Erlev i tekst og billeder. Udg. af ... Bertel W. Dall m.fl. Privattryk, 1995. 131 s.
 • Grevsen, Jens og Jens Sørensen og Axel Sørensen: Erlev. Et landsbysamfund gennem 300 år. 1984. 340 s.
 • Jacobsen, Helge C.: Landsbyen Gammel Haderslevs historie – en skitse. (i: Langs Fjord og Dam 2022, s. 65-80).

Gammel Holte Sogn (Sokkelund Herred, Københavns Amt, nu Rudersdal Kommune)

 • Knudsen, Mogens: Blade af Gammel Holtes historie. Rosendahl & Jørgensens Forlag, 1951. 31 s.

Gammelsogn (Hind Herred, Ringkøbing Amt, nu Ringkøbing-Skjern Kommune)

 • Holmsland Kommune. Gammelsogn. Holmsland Klit Sogn. Gammelsogn. Nysogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. [Bd. 21], s. 717-746). - Onlineadgang.
 • Jørgensen, Jørg.: Bogen om Ringkjøbing. Holmsland og Holmslands Klit (Søndervig-Hv.Sande) gennem 150 år. Ringkjøbing, 1957. 105 s.

Gammelstrup Sogn (Fjends Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Gammelstrup Sogn. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 203-228).
 • Kobberup Sogn. Feldingbjerg Sogn. Gammelstrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952, [Bd. 9], s. 329-340). - Onlineadgang.

Gamtofte Sogn (Båg Herred, Odense Amt, nu Assens Kommune)

 • Carlsen-Skiødt, J.C.A.: Historiske Oplysninger om Gamtofte Sogn. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1926, s. 121-167). - Onlineadgang.

Gangsted Sogn (Voer Herred, Skanderborg Amt, nu Horsens Kommune)

 • At hige og søge. En historisk rundtur i Gangsted-Søvind sogne. Lokalhistorisk Forening for Åes, Gangsted og Søvind, 2003. 81 s.

Ganløse Sogn (Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt, nu Egedal Kommune)

 • Hesbjerg, Poul: Ganløse i 1700-tallet. 46 s. - Onlineadgang.

Gassum Sogn (Nørhald Herred, Randers Amt, nu Randers Kommune)

 • Gassum Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 418-426). - Onlineadgang.
 • Olsen, Jørgen P.: Dyrby ved Gassum. Purhus Lokalarkiv, 1995. 87 s.
 • Olsen, Jørgen P.: Sparrehuse ved Gassum. 1990. 32 s.
 • Spentrup og Gassum Sogne. 1982. 32 s.

Gauerslund Sogn (Holmans Herred, Vejle Amt, nu Vejle Kommune)

 • Gaverslund Sogn. (i: Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder. Vejle, 1918, s. 180-243). - Onlineadgang.
 • Eeg, Bjarne H.: Slægterne fra Gauerslund sogn i Holmans Herred. Eget Forlag, 1998. 399 s.
 • Hovmand, Hanne & Preben Mikkelsen: Gauerslund. Spredte træk af sognets historie. Børkop Lokalhistoriske Arkiv, 1990. 775 s.
 • Mikkelsen, Preben: Gauerslund. Spredte træk af sognets historie. Børkop Lokalhistoriske Arkiv, 2005. 2 bd. (1036 s.) + 1 cd.

Gedesby Sogn (Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, nu Guldborgsund Kommune)

 • Hansen, Lars: Åh... nej! Bare ikke Gedser. Gedser fra 1880 til 1920. Gedserfærgerne fra 1886-1970. Boghvede, 2016. 98 s.
 • Nielsen, Jørgen. Gedesby. Historisk håndbog. Jørgen Nielsen, 2000. 364 s. - Onlineadgang.
 • Nielsen, Jørgen: Gedesby i 30'erne. Søborg 1997. Rev. 2020 og justeret 2023. - Onlineadgang.

Gedsted Sogn (Rinds Herred, Viborg Amt, nu Vesthimmerlands)

 • Gedsted Sogn. Fjelsø Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952, [Bd. 9], s. 298-328). - Onlineadgang.

Gellerup Sogn (Hasle Herred, Aarhus Amt, nu Aarhus Kommune)

 • Lykke, Palle: Den nu forsvundne landsby Gellerup. (i: Østjysk hjemstavn årg. 54, 1989, s. 76-90). - Onlineadgang.

Gelsted Sogn (Vends Herred, Odense Amt, nu Middelfart Kommune)

 • Jensen, Hans: Gelsted fra sogn til storkommune. Lokalhistorisk Arkiv for Ejby Kommune, 1999. 31 s. (Publikation nr. 29).
 • Krag, M.G.: Topographie af Gjelsted og Rørup Sogne. Middelfart Museum, 2009. 18 s. Onlineadgang.
 • Skov, Søren: Gelsted sogns historie. Lokalhistorisk Arkiv for Ejby kommune, 1989. 19 s., 15 s. med tavler.

Gentofte Sogn (Sokkelund Herred, Københavns Amt, nu Gentofte Kommune)

 • Friis, F.R.: Optegnelser om Gjentofte Sogn. Gad, 1877.
 • Gotfredsen, L.: Gentofte. Udg. af Historisk-topografisk Selskab for Gentofte Kommune, 1951-54. 3 bd. - Bd. 1: Fra istid til nutid. Bd. 2: Fra Tuborg til Bellevue. Bd. 3: Fra Søholm til Ermelunden. - Onlineadgang: Bd. 1. Bd. 2. Bd. 3.
 • Gotfredsen, L.: Gentofte som bondeby. (i: Gentofte-bogen, 1976-1978, s. 20-38).
 • Gotfredsen, L.: Landbobygninger i Gentofte sogn i tiden efter udskiftningen 1771-1847. (i: Meddelelser fra Historisk-topografisk Selskab for Gjentofte Kommune, 5. bd., hft. 7-8, 1964, s. 231-354).
 • Gotfredsen, L.: Rids af Gjentofte Kommunes Historie. Hellerup, 1934. 57 s. (2. udg. 1944. 59 s).
 • Kampmann Hansen, Niels Ulrik: Tuborg - fra industri-område til moderne bydel. Tuborg-området udvikler sig fra industriområde til attraktivt bolig- og erhvervsområde. Gentofte Lokalhistoriske Forening, 2020. 67 s. (Temahæfte fra Gentofte Lokalhistoriske Forening).
 • Larsen, Kay: Fra Gentofte Sogn i gamle Dage. Aug. Olsen, 1927. 72 s.
 • Mørkvig, S.: Gentofte - fra middelalder til nutid. En historisk-topografisk beretning. Strandberg, 1999. 351 s.
 • Nystrøm, Eiler: Gentofte Sogn i Fortid og Nutid. Gyldendal, 1916. 323 s. - Samlet og rev. udg. Gyldendal, 1938. Under titlen: Fra Nordsjællands Øresundskyst, Gentofte, Lyngby og Søllerød Sogne i Fortid og Nutid. - Onlineadgang.
 • Litteratur om Gjentofte Kommune og Jægersborg Dyrehave. Gentofte Kommunebibliotek, 1943, 134 s. - udgivet af Gjentofte Kommunebibliotek i anledning af dets 25 Aars Jubilæum den 28. maj 1943. - Onlineadgang.
 • Helver, E.M. under medvirken af Gitte Rosenø og Steffen Høgh: Litteratur om Gentofte Kommune. Gentofte Kommunebibliotek, 1976, 473 s. - Revideret og ajourført udgave af: Litteratur om Gjentofte Kommune og Jægersborg Dyrehave, 1943. - Onlineadgang.

Gerding Sogn (Hellum Herred, Ålborg Amt, nu Rebild Kommune)

 • [Om Gerding sogn]. (i: Gjerding, Klavs: Bidrag til Hellum Herreds Beskrivelse og Historie. Udg. ved D. H. Wulff. 1890-92, s. 98-140). - Onlineadgang.
 • [Gerding]. (omtales i: Qvistorff, Helge: Hvor Danmark er smukkere. Bidrag til Skørping kommunes beskrivelse og historie. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1988. 155 s.).
 • Gerding Sogn. Blenstrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 10], s. 398-400). - Onlineadgang.

Gerlev Sogn (Horns Herred, Frederiksborg Amt, nu Frederikssund Kommune)

 • Gerlev. En landsby og et sogn i Horns Herred. Redaktører: Svend Erik Nielsen m.fl. Historisk Forening i Jægerspris, 2016-18. 3 bd.
 • Harfot, Elo og Annemette Aarøe Jensen: Landsbyerne i Jægerspris kommune. Historisk Forening i Jægerspris, 1999. 72 s. - Gerlev, Tørslev, Lyngerup.
 • Landerslev. En landsby i Gerlev Sogn sogn i Horns Herred. Redaktionsgruppen 2020: Svend Erik Nielsen ... m.fl. Historisk Forening i Jægerspris, 2020. 240 s.
 • Lyngerup. En landsby i Horns Herred. Red. af Susanne Hesselkjær. Historisk Forening i Jægerspris, 2013-14. Bd. 1-2. (i: Årbog / Historisk Forening i Jægerspris, 2013 og 2014).
 • Tørslev - en landsby i Horns Herred. Historisk forening i Jægerspris, 2022. (Landsbyerne i Horns Herred).

Gerlev Sogn (Slagelse Herred, Sorø Amt. nu Slagelse Kommune)

 • Sonne, Per: Fragmenter af en landsbys historie. Forlaget Bavnebanke, 1990. 60 s. - Om landsbyen Gerlev.

Gerning Sogn (Houlbjerg Herred, Viborg Amt, nu Favrskov Kommune)

 • Hvorslev Sogn. Gerning Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 349-365). - Onlineadgang.
 • Vestergaard, Anker: Af Hvorslev-Gernings historie. Hvorslev Kommune, 1973. 112 s.

Gershøj Sogn (Voldborg Herred, Roskilde Amt, nu Lejre Kommune)

 • Rubæk, Karl-Johan: Gershøj sogn. Husmænd, bønder, godsejer. Træk af sognets landbrugshistorie 1660-1960. Karl-Johan Rubæk, 2010. 47 s. - (2. opl., 2013).

Gestelev Sogn (Sallinge Herred, Svendborg Amt, nu Faaborg-Midtfyn Kommune)

 • Stylsvig Jeppesen, Paw: Gårdmændene i Gestelev og Vantinge. (i: Ræthinge-posten, årg. 29, 2006, s. 43-52).
 • Stylsvig Jeppesen, Paw: Myten om den lykkelige selvejerbonde. Studier i fæste- og selvejergårdmænds vilkår i de midtfynske sogne Gestelev og Vantinge. Landbohistorisk Selskab, 2006. 157 s. (Landbohistorisk Selskabs studieserie).

Gesten Sogn (Anst Herred, Ribe Amt, nu Vejen Kommune)

 • Gesten Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 12], s. 267-287). - Onlineadgang.
 • Jensen, Kjeld (red.): Om Gesten sogn. Gesten Sognearkiv, 2001. 199 s.
 • Schmidt, August F.: Gjesten Sogns historie (med bidrag af Leo Novrup). Udg. af Gjesten Kommune, 1955. 373 s.
 • Simonsen, Anders: Nogle Optegnelser om Andst og Gjesten Sogne i de sidste Aarhundreder. Kolding, 1888. 56 s. - Genudg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, 1974. - Onlineadgang.

Gettrup Sogn (Refs Herred, Thisted, nu Thisted Kommune)

 • Helligsø Sogn. Gettrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 502-508). - Onlineadgang.

Gevninge Sogn (Voldborg Herred, Roskilde Amt, nu Lejre Kommune)

 • Fra fæstegård til forstad. 26 ejerlav i 7 sogne i Lejre Kommune. Skribentgruppe: Karl Frandsen m.fl. Lejre Fredningsforening, Lejre Lokalhistoriske Arkiv, 2000. 100 s.
 • Tobiassen, Christian: Gievningebogen. Gevninge Bylaug, 1977-78. 2 bd. - Onlineadgang: Bd. 1. Bd. 2.

Gierslev Sogn (Løve Herred, Holbæk Amt, nu Kalundborg Kommune)

 • Jensen, Hermod: Gierslev ejerlav 1787-2019. Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune, 2019. 176 s.
 • Nedergaard, Paul: Af Gierslev Sogns Historie. (i: Fra Holbæk Amt 1925, s. 113-44). - Onlineadgange.

Gilleleje Sogn (Holbo Herred, Frederiksborg Amt, nu Gribskov Kommune)

 • Bang, Thomas B.: Bidrag til Gillelejes Historie. (i: Fra Frederiksborg Amt 1917, s. 56-65). - Onlineadgang.
 • Beyer, Flemming m.fl.: Historiske huse i Gilleleje fiskerleje. Nationalmuseet, Gilleleje Museum, 1989. 150 s. - Onlineadgang
 • Gilleleje 1488-1988. En jubilæumsbog udgivet i anledning af Gillelejes 500 års jubilæum. Udvalgte artikler fra "Fra det gamle Gilleleje" 1933-1979. Red.: Sys Sigurd, Birgit Sørensen, Henrik Velin; under medvirken af Søren Frandsen. Gilleleje Museumsforening, 1988. 82 s. - Onlineadgang.

Gimming Sogn (Støvring Herred, Randers Amt, nu Randers Kommune)

 • Gimming bys historie. Landsbyen Gimming gennem 450 år. Gimming Historiegruppe, 1999. 224 s. - Onlineadgang.

Gimsing Sogn (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt, nu Struer Kommune)

 • Gimsing Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 31-49). - Onlineadgang.
 • Gimsing Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 411-418). – Onlineadgang.

Ginding Herred (Ringkøbing Amt)

 • Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895. 594 s. - Onlineadgang. - Også afskrift i onlineadgang ved Karen Lindholdt.

Ginnerup Sogn (Djurs Nørre Herred, Randers Amt, nu Norddjurs Kommune)

 • Ginnerup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1958. [Suppl.e], s. 97-110). - Onlineadgang.

Gislum Sogn (Gislum Herred, Aalborg Amt, nu Vesthimmerlands Kommune)

 • Gislum Sogn. Vognsild Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 7], s. 83-112). - Onlineadgang.
 • Gjedsted, Hans: Et par sokkelsten til Gislum og Vognsild sognes historie. Lokalhistorisk Forening for Gislum og Vognsild sogne, 2002. 93 s.
 • Gjedsted, Hans: En klat mørtel - og flere sten til Gislum og Vognsild Sognes historie i 1700-årene. Lokalhistorisk Forening for Gislum og Vognsild sogne. Onlineadgang.

Gistrup Sogn (tidl. del af Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, nu Aalborg Kommune)

 • Inger Bjørn, Mogens Groes, Søren Winther: Gistrup - på kanten af Lundby Bakker. Nøvling Sogns Lokalhistoriske Arkiv, 2011. 191 s.

Give Sogn (Nørvang Herred, Vejle Amt, nu Vejle Kommune)

 • Eg, Peder: Giveegnen. En beretning om et stykke Jylland og dets forvandling. Give Borger- og Erhvervsforening, 1984. 227 s.
 • Mortensen, Rasmus: Give Sogn. Give Boghandel, 1941. 312 s.

Giver Sogn (Års Herred, Ålborg Amt, nu Vesthimmerlands Kommune)

 • Skivum Sogn. Giver Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 7], s. 436-443). - Onlineadgang.

Givskud Sogn (Nørvang Herred, Vejle Amt, nu Vejle Kommune)

 • Johansen, Jens: Givskud - Æ sølle Sogn. (i: Årsskrift / Give-Egnens Museum, 2000, s. 36-46).
 • Vestergård Pedersen, Egon: Bogen om Givskud sogn. Eget forlag, 1974. 173 bl.
 • Vestergård Pedersen, Egon: Givskud Sogn. Døbte, viede og døde 1815-1845. Eget Forlag, 1980. 143 bl.
 • Vestergård Pedersen, Egon: Givskud Sogn III. Døbte, viede og døde 1846-1880 + folketælling 1880. Eget Forlag, 1983. 168 bl. - På titelbladet: Supplement til bøger om Givskud Sogn, I 1974, II 1980.
 • Vestergaard, Egon: Givskud sogn. Gårde, huse og ejendomshistorie 1788-2000. Eget Forlag, 2000. 296 bl.

Gjellerup Sogn (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, nu Herning Kommune)

 • Gjellerup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952. [Bd. 13], s. 25-74). - Onlineadgang.
 • Hansen, Christian: Mænd og kvinder i Gjellerup sogn 1650-1699. Chr. N. Hansen, 1980. 28 bl.
 • Lier Hansen, Tage: Gjelleruplund. Markedsby og hovedstad i det gamle Hammerum herred. 1980. 226 s.
 • Nielsen, K.F.L.: Fra Studekørsel til Motordrift. Nogle Optegnelser om Gellerup Sogn. 1922. 219 s. - Onlineadgang.
 • Nielsen, Svend Aage: Vrå / Nybo i Gjellerup Sogn. Minder fra Nybo. Folk og beboelser. Løgstør, 2020. 146 s. - Onlineadgang.

Gjerlev Sogn (Gjerlev Herred, Randers Amt, nu Randers Kommune)

 • Gerlev Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 177-188). - Onlineadgang.

     Se også: Enslev Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 275-279). - Onlineadgang.

Gjern Sogn (Gjern Herred, Skanderborg Amt, nu Silkeborg Kommune)

 • Gern Sogn. Skanderup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 3], s. 146-163). - Onlineadgang.

Gjerrild Sogn (Djurs Nørre Herred, Randers Amt, nu Norddjurs Kommune)

 • Bilde, J.: Gjerrild Sogns Historie. Boye & Paghs Bogtrykkeri, 1922. 268 s. - Onlineadgang.
 • Jensen, Peder: Fra Gjerrild sogn. Nogle bidrag til sognets og dets beboeres historie. (i: Historisk aarbog fra Randers Amt årg. 49, 1955, s. 60-72, 104).

Gjesing Sogn (Skast Herred, Ribe Amt, nu Esbjerg Kommune)

 • Gjesing Dengang. En lokalhistorisk fortælling. Hjemmeside.

Gjøl Sogn (Hvetbo Herred, Hjørring Amt, nu Jammerbugt Kommune)

 • Morisset Andersen, Christiane. Gjøl en Limfjordsø. Glimt fra et fiskerbondesamfund i Nordjylland. Vilsund Forlag, 1987. 198 s.

Gladsaxe Sogn (Sokkelund Herred, Københavns Amt, nu Gladsaxe Kommune)

 • Gladsaxebogen. Historisk-Topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune, 1949-1991. 3 bd. - Bd. 1: Træk af Gladsaxe-Herlev Kommunes Historie fra de ældste Tider til 1909. Ved C.L.B. Cramer. 1949. 185 s. Bd. 2: Gladsaxe Kommunes historie fra 1900 til 1941. Af Mogens Lebech. 1971. 332 s. Bd. 3: 30'ernes byer, Industri og boliger, De sociale boligselskaber ... . Red.: Ebbe Fels ... [et al.]. 1991. 390 s. - Onlineadgang: Bd. 1.
 • Dam, Lone og Vibeke Filipsen og Eva Molin: Da vi var bønder. Gladsaxe-gårdenes historie. 2. udg. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune, 2008. 151 s.
 • Hermann, Arne J.: De gamle gårde i Gladsaxe Kommune. (i: Årbog udg. af Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune 1992-93, årg. 21, s. 6-54).
 • Olsen, Ib: Gladsaxe landsby inden Branddamsbyggeriet. (i: Årbog udg. af Gladsaxe Lokalhistoriske Forening 2012, årg. 36, s. 44-61).

Glenstrup Sogn (Nørhald Herred, Randers Amt, nu Mariagerfjord Kommune)

 • Glenstrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 2], s. 361-373). - Onlineadgang

Glim Sogn (Sømme Herred, Roskilde Amt, nu Lejre Kommune)

 • Fra fæstegård til forstad. 26 ejerlav i 7 sogne i Lejre Kommune. Skribentgruppe: Karl Frandsen m.fl. Lejre Fredningsforening, Lejre Lokalhistoriske Arkiv, 2000. 100 s.
 • Jensen, Henning: Fra Rorup og Glim Sogne. (i: Aarbog udg. af Historisk Samfund for Københavns Amt 1921).

Glostrup Sogn (Smørum Herred, Københavns Amt, nu Glostrup Kommune)

 • Ejby - bydelen i nord. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv, 1990. [20 s.]. - Onlineadgang.
 • Rasmussen, Hans-Henrik: Glostrups Historie.Glostrup Kommune, 2009. 603 s. - Onlineadgang.
 • Rasmussen, Hans-Henrik: Hvissinge - fra jernalder til nutid. Glostrup Kommune, 2002. 56 s.
 • Tofte, Ejvind: Glostrups historie. Historisk Selskab for Glostrup, Brøndbyerne, Herstederne og Vallensbæk, 1971-1976. 2 bd. - Bd. 1: I slægternes spor. Tiden indtil 1850. - Bd. 2: Fra stationsbyens saga. Tiden omkring 1850-1950. - Onlineadgang: Bd. 1. Bd. 2.

Glud Sogn (Bjerre Herred, Vejle Amt, nu Hedensted Kommune)

 • Baungaard, Jens P.: Glud-Hjarnø Sogns Historie. Eget Forlag, 1948. 132 s. (genoptr. 1986). - Onlineadgang.

Godthåb Sogn (Hornum Herred, Ålborg Amt, nu Rebild Kommune)

 • Jørgensen, Peter: Tre himmerlandske sogne - Ellidshøj, Svenstrup og Godthaab Sogne. Lokalhistorisk Forening for Ellidshøj, Svenstrup og Godthaab Sogne, 2010. 138 s.
 • Qvist, C.J.: Godthaab sogn. (i: Fra Himmerland og Kjær Herred, årg. 75, 1986, s. 55-117). - Onlineadgang.

Gosmer Sogn (Hads Herred, Århus Amt, nu Odder Kommune)

 • Gosmer Sogn. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 361-408). - Onlineadgang.
 • Vedsted, Jakob: Gosmer sogn. Odder og Omegns Museum, 1977. 24 s.

Gram Sogn (Frøs Herred, Haderslev Amt, nu Haderslev Kommune)

 • Bennetsen, Eskild og Jørgen Holst: Vester Lindet, en landsby i Gram sogn. Fortælling i ord og billeder om beboerne i Vester Lindet i det 20-århundrede. Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn, 2001. 68 s.
 • Bogen om Tiset. Gram Lokalhistoriske Arkiv, 2020. 159 s.
 • Pastor F.C. Clausens optegnelser om Gram sogn 1776. Om Gram Sogns Geographiske, Oeconomiske, Politiske, Ecclesiastiske, samt Naturhistorie. Ved Autzen Jørgensen. (i: Sønderjysk månedsskrift 1963, s. 272-278). - Onlineadgang.
 • Simonsen, Jens og Hans Henrik Lundtofte: Kastrups historie 1900-2000. Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn, 2015. 320 s.
 • Sørensen, H.P.: Træk af Gram Sogns Historie. Eget Forlag, 1963. 474 s.
 • Dengang i og omkring Gram. Strejftog i fortiden. Samlet og redigeret af Gunnar Lundgaard. Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn, 2010. 244 s.
 • Dengang – før og nu. Endnu et strejftog i Grams fortid. Redaktør: Gunnar Lundgaard. Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn, 2012. 261 s.

Granslev Sogn (Houlbjerg Herred, Viborg Amt, nu Favrskov Kommune)

 • Frederiksen, L.: Historiske optegnelser over Houlbjerg og Granslev sogne samt herregårdene Bidstrup og Hagsholm fra år ca. 1200 til 1950. Udg. af Houlbjerg-Granslev kommune i forbindelse med Houlbjerg bibliotek, 1969. 192 s.
 • Hovlbjærg Sogn. Granslev Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 278-296). - Onlineadgang.

Grejs Sogn (Nørvang Herred, Vejle Amt, nu Vejle Kommune)

 • Grejs sogn. (i: Rod og stavn. Træk af 10 sognes historie. Stavnsbåndsudvalget, Tørring-Uldum kommune, 1988, s. 103-115).
 • Landsbyen Grejs. Fortællinger om folk og fæ. Grejs Lokalhistoriske Forening, 2000. 196 s.

Grene Sogn (Slavs Herred, Ribe Amt, nu Billund Kommune)

 • Billund - der var engang. Red.: Ingrid og Kaj Schmidt. Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn, 2003. 302 s.
 • Grene Sogn. (i: Møller, John M.: Historiske Oplysninger om Slaugs Herred. Kolding, 1914, s. 55-64). - Onlineadgang.
 • Grene Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Slavs Herred "Ribe Amt". 1868, s. 35-36. - Onlineadgang. - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1981.
 • Grene Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. S. 321-332). – Onlineadgang.
 • Historier fra Grene Sogn. Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn, 2014-2019. 3 bd. - Bd. 1: Med fokus på Løvlund og Silkeborg Ejerlav m.m. Red.: Georg Landbo; Linda Nielsen, 2014. - Bd. 2: Med fokus på Grene og Krog Ejerlav. 2018. - Bd. 3: Med fokus på Plougslund Ejerlav. 2019.
 • Brus, Johannes: Grene sogns og kirkes historie. Axel Bach Nielsen, 1980. 76 bl.
 • Jensen, Hans: Grene sogn. 1790-1969. Udg. af Ole Kirks Fond og Grene Kommune, 1969. 162 s.
 • Landbo, Georg og Linda Nielsen: Historier fra Grene Sogn med fokus på Løvlund og Silkeborg Ejerlav m.m. Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn, 2014. 54 s.
 • Sommer, Otto: Erindringer om Grindsted-Grene sogne. Historisk Samfund for Ribe Amt, 1980. 72 s. - Onlineadgang.
 • Sundbo, Arne: Fra Ansager, Grindsted og Grene sogne. (i: Fra Ribe Amt 1959, s. 556-577). - Onlineadgang.
 • Søbye, Ole: Opkomsten af en by. Bønder og borgere i Grindsted-Grene Sogn 1840-1920. GrindstedArkivet, 2022. 212 s.
 • Vestergaard, Egon: Gårdhistorier fra Plougslund by i Grene Sogn, Ribe amt. Eget Forlag, 1986. 61 bl.

Grensten Sogn (Middelsom Herred, Viborg Amt, nu Randers Kommune)

 • Laugesen, B.C.D.: Fra Grensten sogn. (i: Langå 2000, s. [58-67]).
 • Stevnstrup - byen mellem floderne. Naturligt og nærværende. Redaktionsudvalg: Ole Fahlberg m.fl. Stevnstrup Seniorerne, 2019. 124 s.

Grenå Sogn (Djurs Nørre Herred, Randers Amt, nu Norddjurs Kommune)

Greve Sogn (Tune Herred, Roskilde Amt, nu Greve Kommune)

 • Antoniewitz, Wilhelm von: Greve og Kildebrønde Sognes Historie. Greve-Kildebrønde Kommune, 1967. 270 s. - Onlineadgang.

Grevinge Sogn (Ods Herred, Holbæk Amt, nu Odsherred Kommune)

 • Petersen, Ferd.: Grevinge Sogn, en historisk-topograrisk Skildring. Paa Grundlag af og med delvis Gjengivelse af et gl. Haandskrift fra 1750, forf. af Lyder Høyer. Kbh. 1887. 2. betydeligt forøgede Udg. Kbh, 1921. 294 s.
 • Andersen, Anders: Grevinge Sogn. 3. bog. 1952. 376 s. [Knytter sig til: Grevinge Sogn. Af Ferd. Petersen-Blidstrup. 1887, og: Degnen Lyder Høyers Beskrivelse af Grevinge Sogn. 1921].

Grimstrup Sogn (Skast Herred, Ribe Amt, nu delt ml. Varde og esbjerg Kommuner)

 • Grimstrup Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Gad, 1862, s. 82-103). - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1985. - 1862-udgaven Onlineadgang.
 • Grimstrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 12], s. 483-492). - Onlineadgang.
 • Husted, Vagn M.: En landsby i Vestjylland. Hjortkær før og nu. Med bidrag af Henry Schultz og Peder Thellesen. Ny og helt omarb. udg. 2000. 225 s.

Grinderslev Sogn (Nørre Herred, Viborg Amt, nu Skive Kommune)

 • Grinderslev Sogn. Grønning Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952. [Bd. 13], s 129-138). - Onlineadgang.

Grindløse Sogn (Skam Herred, Odense Amt, nu Nordfyns Kommune)

 • Jensen, P.E.: Fra Klinte og Grindløse Sogne. 1924. 62 s. - Onlineadgang.
 • Jensen, P.E.: Nogle Træk af Grindløse Sogns Historie. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1915, s. 401-07). - Onlineadgang.

Grindsted Sogn (Slavs Herred, Ribe Amt, nu Billund Kommune)

 • Eriksen, Sidsel: Stationsbyens samfund. Folk og foreninger i Grindsted 1880-1940. Overgaard Bøger, Grindsted, 1996. 431 s. - Onlineadgang.
 • Grindsted Sogn. (i: Møller, John M.: Historiske Oplysninger om Slaugs Herred. Kolding, 1914, s. 20-54). - Onlineadgang.
 • Grinsted Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Slavs Herred "Ribe Amt". 1868, s. 20-35. (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1981). - Onlineadgang.
 • Grindsted Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. S. 217-262). – Onlineadgang.
 • Hansen, Viggo: Fra hedesamfund til industriby. (i: Bygd, 3. årg., nr. 3, 1972, s. 5-21).
 • Hansen, Viggo og Jørgen Selmer: Egnen omkring Grindsted og Vorbasse. Esbjerg, 1990. 31 s. (Bygd 21. årg, nr. 1).
 • Jorsal, Anette og Jeremy Watts: Det er ikke for at prale. Et portræt af Grindsted. Grindsted : Frederik Poulsen Bøger og Papir, 2012. 224 s.
 • Larsen, H.C.: Træk af Grindsted og Omegns Historie. Forlaget Heureka, 1982. 91 s. ("Heureka"'s folklore serie, nr. 2).
 • Larsen, H.C. og A. Chr. Andersen: Strejftog gennem Grindsted bys og egns historie. Aktieselskabet Varde Bank, Grindsted Afdeling, 1963. 58 s.
 • Madsen, Jens: Et bidrag til Grindsted sogns gård- og beboerhistorie. Bd. 1-5. 1993-99. - Onlineadgang.
 • Midtjyske gårde i tekst og billeder. Grindsted kommune. Samlet ... af Nygaard Handel & Forlag. Nygaard Handel & Forlag, 1999. 530 s.
 • Nielsen, J.K.: Træk af Grindsted sogns historie. Grindsted Kommune, 1979. 93 s. - Onlineadgang.
 • Rasmussen, S. Th.: Grindsted By. National Forlaget, 1916. 35 s. - Særtryk af: Jyske Byer og deres Mænd. 1916. Bd. 3, s. 3-36.
 • Sommer, Otto: Erindringer om Grindsted-Grene sogne. Historisk Samfund for Ribe Amt, 1980. 72 s. - Onlineadgang.
 • Sundbo, Arne: Fra Ansager, Grindsted og Grene sogne. (i: Fra Ribe Amt 1959, s. 556-577). - Onlineadgang.
 • Søbye, Ole: Opkomsten af en by. Bønder og borgere i Grindsted-Grene Sogn 1840-1920. GrindstedArkivet, 2022. 212 s.
 • Sølling, Christopher: Pastor Søllings indberetning om Grindsted og Hejnsvig sogn år 1768. Forlaget Heureka, 1982. 41 s.

Grove Sogn (Ginding Herred, Ringkøbing Amt, nu Herning Kommune)

 • Grove Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 554-556). - Onlineadgang.
 • Colding, Ole P.: Grove gårdhistorie. (i: Skivebogen bd. 66, 1975. s. 21-59). - Onlineadgang.

Grundfør Sogn (Vester Lisbjerg Herred, Århus Amt, nu Favrskov Kommune )

 • Boye-Nielsen, N.P.: Hist og Her i Hinnerup. Forlaget Hinnerup, 2001. 119 s.
 • Boye-Nielsen, N.P.: Set og sket i Hinnerup. Forlaget Vibo A/S, 2005. 202 s.
 • Boye-Nielsen, N.P.: Stort og Småt fra Hinnerup. Forlaget Hinbo, 2003. 143 s.

Grynderup Sogn (Gislum Herred, Ålborg Amt, nu Rebild Kommune)

 • Grynderup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 7], s. 273-286). - Onlineadgang. - Tillæg: S. 343-344.

Grædstrup Sogn (Tyrsting Herred, Skanderborg Amt, nu Horsens Kommune)

 • Græstrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 3], s. 102-114). - Onlineadgang.

Græse Sogn (Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, nu Frederikssund Kommune)

 • Sørensen, H.L.: Græse by og sogn. - (i: Fra Frederiksborg Amt, 1979. S. 7-17). - Onlineadgang.

Græsted Sogn (Holbo Herred, Frederiksborg Amt, nu Gribsted Kommune)

 • Andreasen, Alfr.: En skildring fra Mårum og Græsted sogne. Oplevelser undervejs. Hillerød, 1964. 119 s. - Onlineadgang.

Grønbæk Sogn (Lysgård Herred, Viborg Amt, nu Silkeborg Kommune)

 • Andersen, Harald m.fl. (redaktionsudvalg): Ans gennem tiderne. Ved Ans Borger- og Håndværkerforenings 50 års jubilæum. Ans : Foreningens Forlag, 1959. 88 s.
 • Neergaard Jessen, Peter: Landsbyen Grønbæk i 30-erne. (i: Brudstykker fra Blicheregnen 1999, s. 9-19).

Grønholt Sogn (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, nu Fredensborg Kommune)

 • Johansen, Erik samt Jens Grove Rasmussen, Ole Ortved Andersen og Søren Schmidt: Grønholt i 900 år. Historien om en landsby. Grønholt Landsbylaug, 2019. 86 s.
 • Larsen, Karl: Om Grønholts ejendomme og beboere 1. februar 1930. Fredensborg, Lokalhistorisk Arkiv, 1992. 34 bl.
 • Stenfeldt, Niels: Asminderød og Grønholt sogne i gamle dage. 1925. 314 s.

Grønning Sogn (Nørre Herred, Viborg Amt, nu SKive Kommune)

 • Grinderslev Sogn. Grønning Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952. [Bd. 13], s 129-138). - Onlineadgang.
 • Riis, Jens Møller: Gårde og Huse i Grønning Sogn. Privat udgivet, 2016. - Onlineadgang: Bd. 1. Bd. 2. Bd. 3. Bd. 4.

Gråsten Sogn (Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, nu Sønderborg Kommune)

 • Andersen, Poul: Graasten - et slot og et sogn. Historisk Forening for Graasten By og Egn, 1986. 279 s.
 • Jørgensen, A.D.: Gråstens ældre historie.(i: Sønderjydske Aarbøger 1889, Bd. 1., s. 1-43). - Onlineadgang.
 • Svensson, Tilde: Gråsten gennem skiftende tider. Bd. 1-2 i et bind. 1958-1959.

Gudbjerg Sogn (Gudme Herred, Svendborg Amt, nu Svendborg Kommune)

 • Bidrag til Gudbjerg sogns historie. Skrevet af mænd fra sognet. Red. af Knud Grøftehauge. Odense, 1949. 299 s.
 • Gudme kommune frem til år 2000. Billeder og historier skrevet på grundlag af personlige erindringer og arkivmateriale fra de sidste 100 år. Samlet ... af: Peder Hegaard Jensen m.fl. Redaktion: Margrethe Schmidt. 2002. 239 s.

Gudhjem Sogn (Øster Herred, Bornholms Amt, nu en del af Region Hovedstaden)

 • Jensen, Svend Torben, Mogens Lau, Flemming Svenningsen: 192 øjeblikke af Gudhjems historie. Gudhjem Museum, 2013. - Uden paginering - billedværk.

Gudme Sogn (Gudme Herred, Svendborg Amt, nu Svendborg Kommune)

 • Gudme kommune frem til år 2000. Billeder og historier skrevet på grundlag af personlige erindringer og arkivmateriale fra de sidste 100 år. Samlet ... af: Peder Hegaard Jensen m.fl. Redaktion: Margrethe Schmidt. 2002. 239 s.
 • Andersen, Johanne og Bjarne: Gudme. Et sogn i forandring 1801-2008. Hesselager, 2008. 462 s.
 • Andersen, Johanne og Bjarne: Landsbyen Galdbjerg. Fra fæstebønder til selvejere 1801-2011. Hesselager, 2011. 130 s.

Gudum Sogn (Fleskum Herred, Ålborg Amt, nu Aalborg Kommune)

 • Gudum Sogn. Lillevorde Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 10], s. 94-102). - Onlineadgang.
 • Kristensen, Poul Erik: Sejlflod kommunes historie 1841-1970. Lokalhistorisk Forening for Sejlflod Kommune i komm. hos Forlaget Juno, 1982. 4 bd. [Heri om Gudum sogn].

Gudum Sogn (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, nu Lemvig Kommune)

 • Gudum - sognet mellem hede og fjord. Eget Forlag, 1985. 151 s.
 • Gudum Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 81-122). - Onlineadgang.
 • Gudum Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 184-213). – Onlineadgang.

Guldager Sogn (Skast Herred, Ribe Amt, nu Esbjerg Kommune)

 • Guldager Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Gad, 1862, s. 209-227). - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1985. - 1862-udgaven Onlineadgang.
 • Guldager Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. S. 95-99). - Onlineadgang
 • Holm, Poul: Hjerting, et maritimt lokalsamfund midt i verden. Ca. 1550-1930. Hjerting Fiskeriforening, 1992. 99 s.

Gullev Sogn (Houlbjerg Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Christensen, J.: Beskrivelse over Sal og Gullev Sogne. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. X, 1884, s. 128-167). - Onlineadgang.
 • Sahl Sogn. Gullev Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 297-302). - Onlineadgang.

Gunderslev Sogn (Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, nu Næstved Kommune)

 • Strange Nielsen, A. m.fl. (red.): Skelby og Gunderslev - træk af sognenes historie. Skelby-Gunderslev Sogneforening, Lokalhistorisk Arbejdsgruppe, 1985. 167 s. (2. udg. red. af H.J. Heegaard, Svend B. Jørgensen. 2005).

Gundersted Sogn (Slet Herred, Ålborg Amt, nu Vesthimmerlands Kommune)

 • Gundersted Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 7], s. 381-386). - Onlineadgang.
 • Gundersted sogn, Slet herred. - Uddrag af kilder. Onlineadgang.

Gunderup Sogn (Fleskum Herred, Ålborg Amt, nu Aalborg Kommune)

 • Gunderup Sogn. Nøvling Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 10], s. 385-395). - Onlineadgang.

Gundsømagle Sogn (Sømme Herred, Roskilde Amt, nu Roskilde Kommune)

 • Jensen, Hans Peter: Træk af Hejnstrup husmændenes historie. (i: Egnshistorisk Forening i Gundsø. Årsskrift, 1997, s. 3-16). - Statshusmandsudstykning på Hejnstrupgård 1922, gårdens tidligere og husmændenes senere historie.
 • Levende fortid. Glimt af Gundsøs kulturhistorie. Red.: Alan Hjorth Rasmussen. Fjordmuseet, 2004. 208 s.
 • Madsen, Jens: Gundsømagle før København kom forbi. Erindringer fra Gundsømagle sogn i begyndelsen af 1900-årene. 2. rev. udg. Fjordmuseet - Museum og lokalhistorisk arkiv for Gundsø, 2000. 91 s.

Gurreby Sogn (Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, nu Lolland Kommune)

 • Gurreby Sogn. (i: Haugner, C.C.: Sønder Herreds Historie, Topografi og Statistik. Nakskov, 1924. 434 s. - S. 121-128). – Onlineadgang.

Gylling Sogn (Hads Herred, Århus Amt, nu Odder Kommune)

 • Gylling Sogn. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 417-447). - Onlineadgange.
 • Andersen, Jens: Gylling sogn. (i: Aarhus amt. Topografisk historisk haandbog. Dansk Kulturhistorisk Forlag, 1949. S. 433-525. - Onlineadgang.
 • Andersen, Jens: Nogle Optegnbelser om Gylling Sogn og dets Beboere gennem Tiderne. Odder, 1942. 191 s. - Onlineadgang.
 • Andersen, Jens: Gyllingbogen. Nogle Optegnelser om Gylling Sogn og dets Beboere gennem Tiderne. Udg. af Gylling og Omegns Borgerforening. Narayana Press, 1976-77. 2 bd. - Onlineadgang.

Gærum Sogn (Horns Herred, Hjørring Amt, nu Frederikshavn Kommune)

 • Svendsen, Ulla: Gærum i 100 år. 1988. 40 s.

Gødvad Sogn (Hids Herred, Viborg Amt, nu Silkeborg Kommune)

 • Boje, H.C.: Gødvad sogns historie. Gødvad Kommune, 1969. 347 s.
 • Broch, Erik: Af Gødvad ejendomshistorie fra middelalderen til bondereformernes tid. (i: Fra Viborg amt, årg. 44, 1979, s. 67-72). - Onlineadgang. - Rettelse i: Fra Viborg amt, årg. 45, 1980, s. 160. - [1].
 • Gødvad Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 303-307). - Onlineadgang.
 • Nielsen, Lisbeth og Poul Porskær Poulsen: Kæltringer og skikkelige folk i Gødvad sogn. Et midtjysk sogn og dets mennesker belyst gennem herredsretten 1858-1890. Landbohistorisk Selskab, 1991. 168 s.

Gørding Herred (Ribe Amt)

 • Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Gørding Herred. Første Afdeling. Det nuværende Gørding Herred, 1872 (genudgivelse fra 1978). - Onlineadgang.

Gørding Sogn (Gørding Herred, Ribe Amt, nu Esbjerg Kommune)

 • Aike by og ejerlav, Gørding Sogn. Tekst ... Nora Olesen m.fl. Gørding Sognearkiv, 2004. 90 s.
 • Andersen, Jeffrey: Nørhøe. (i: Lokal-årbogen / Lokalhistorisk Forening for Bramming Kommune 1987, s. 95-103).
 • Gørding Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Gørding Herred. 1. Afdeling. Wibe, 1872, s. 4-27). - Onlineadgang.
 • Gørding Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 12], s. 206-218). - Onlineadgang.
 • Nielsen, Ejler: Gård- og slægtshistorie i Lourup, Gørding sogn. (i: Lokal-årbogen 1983. s. 52-61).
 • Nielsen, Ejler m.fl. (red.): Træk af Gørding sogns historie. Gørding Sognearkiv, 1994-95. 110 s.
 • Olesen, Nora m.fl.: Hessellund by og ejerlav, Gørding Sogn. Gørding Sognearkiv, 2002. 128 s., 2 foldede kort.

Gørding Sogn (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt, nu Holstebro Kommune)

 • Gørding sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 300-308). - Onlineadgang.
 • Gørding herred. Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Gørding Herred. 1. Afdeling. Wibe, 1872. (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1978). - Onlineadgang.
 • Gørding Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 249-253). - Onlineadgang.

Gørlev Sogn (Løve Herred, Holbæk Amt, nu Kalundborg Kommune)

 • Larsen, Jørgen: Bogen om Gørlev - efter jernbanens anlæg. Lokalhistorisk Arkiv i Gørlev, 1993. 280 s.

Gørslev Sogn (Bjæverskov Herred, Præstø Amt, nu Køge Kommune)

 • Christensen, J.V.: Træk af Vollerslev og Gørslev Sognes ældre og nyere Historie. (i: Christensen, J.V.: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. Bd. 5, 1919, s. 3-92). [Særtryk af Ringsted Folketidende]. - Onlineadgang.
 • Christiansen, Palle O.: En egn bliver til. Magt og mennesker i et sjællandsk godsområde fra 1700-tallet til i dag. Hovedland, 2019. 261 s.

Gøttrup Sogn (Vester Han Herred, Thisted Amt, nu Jammerbugt Kommune)

 • Grishauge, Peter: Gårde i Gøttrup Sogn. 2019. - Onlineadgang.
 • Holm Nielsen, Kr. og J.P. Jacobsen: Gøttrup. Sognet med de 100 erhvervsdrivende. Forfatterne, 1987. 37 bl.
 • Jacobsen, Jens Peter og Kristian Holm Nielsen: Gøttrup - et sogn der kunne klare sig selv. (i: Han Herred bogen 2021, s. 63-84). - Red. udg. af: Gøttrup. Sognet med de 100 erhvervsdrivende, 1987.

Gårslev Sogn (Holmans Herred, Vejle Amt, nu Vejle Kommune)

 • Gaarslev Sogn. (i: Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder. Vejle, 1918, s. 244-283). - Onlineadgang.
 • Hovmand, Hanne og Preben Mikkelsen: Gaarslev. Spredte træk af sognets historie. Børkop Lokalhistoriske Arkiv, 1988. 391 s.
 • Mikkelsen, Preben: Gårslevbogen. Spredte træk af sognets historie. Børkop Lokalhistoriske Arkiv, 2005. 427 s. - Gennemgang af ejendomme og gårde i Gårslev sogn, navne og data på beboere og indehavere gennem tiderne mv.


Haderslev (Haderslev Herred, Haderslev Amt, nu Haderslev Kommune)

 • Fra Gelsbro til Lillebælt. Hjemstavnsbog for Haderslev by og amt. Redigeret af Olav Christensen, Magnus Mikkelsen og Hans Neumann. Haderslev by og amt, 1958. 235 s.
 • Fangel, Henrik: Haderslev bys historie 1800-1945. Forlaget Gammelting, Historisk Samfund for Sønderjylland, Institut for sønderjysk Lokalhistorie, 1983-1996. 2 bd. - Onlineadgang: Bd. 1. Bd. 2.
 • Fangel, Henrik: Haderslev i 700 år. Forlaget Gammelting, 1992. 120 s.

Haderslev Amt (Haderslev Herred, Haderslev Amt)

 • Fra Gelsbro til Lillebælt. Hjemstavnsbog for Haderslev by og amt. Redigeret af Olav Christensen, Magnus Mikkelsen og Hans Neumann. Haderslev by og amt, 1958. 235 s.
 • Lauridsen, P.: Bidrag til Haderslev Amts Historie og Beskrivelse. (i: Sønderjydske Aarbøger bd. 1, 1889, s. 161-201. 1891, s. 264-304). - Onlineadgang: Del 1. Del 2.
 • Nissen, J.: Haderslev Amt. En statistisk-topographisk Fremstilling. Haderslev, 1840. 164 s. - Onlineadgang.
 • Rhode, Peter Christian: Samlinger til Haderslev-Amts Beskrivelse, forestillende dette Amts, Herreders, Sogners og Byers ældre og nu værende Tilstand. Med historiske Efterretninger om de i dette Amt hidindtil værende Herrer Amtmænd og Geistliges Liv og Levner, samt andre Familier. Kiøbenhavn, 1775. xix, 546 s., 1 foldet tavle. - Onlineadgang. (Faksimileudgave, 1942).

Haderslev Herred (Haderslev Amt)

 • Clausen, Bodil: Gårde i Haderslev og Tyrstrup Herreder 1531-1753. Historisk Samfund for Sønderjylland, 1997. 419 s. - Onlineadgang.

Haderup Sogn (Ginding Herred, Ringkøbing Amt, nu Herning Kommune)

 • Hadderup Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 537-554). - Onlineadgang.
 • Haderup sogns historie i mands minde. Haderup og Omegns Borgerforening, 2004. 254 s.
 • Lier Hansen, Øyvind: Af hedens saga. Træk af Feldborg-egnens historie. Feldborg Borgerforening, 1996. 225 s.

Hads Herred (Århus Amt)

 • Fra Norsminde Fjord til Uldrup Bakker (En Hads Herreds Beskrivelse). Udg. af Odder Dagblad, 1908-09. Genoptr. 1977. 176 s.
 • Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76. 453 s.
 • Eriksen, A.: Bidrag til Hads Herreds Historie. Odder, 1928. 200 s. - Særtryk af Odder Avis. - Onlineadgang.
 • Madsen, Thorvald: Skildringer af Hads Herreds Historie. Eget Forlag, 1935-45. Bd. 1-5 i 2 bd.

Hadsten Sogn (Sabro Herred, Århus Amt, nu Favrskov Kommune)

 • Hadsten 150 år. Den østjyske Længdebane. Udgivet af Hadsten Bibliotek. Forlaget Sløjfen, [2012]. 160 s. - På omslaget: Glimt fra stationsbyens historie.
 • - et hjørne af Hadsten. 1886-1986. Udg. af A. Gadeberg A/S og P.O. Sørensen A/S, 1986. 48 s.
 • Jensen, Børge: Fra det gamle Vinterslev. (i: Østjysk Hjemstavn, 52. årg., 1987, s. 58-65). - Onlineadgang.
 • Jensen, Børge: Hadsten sogns historie. Hadsten Bogtrykkeri, 1983. 296 s.
 • Larsen, Poul: Billeder af Hadstens historie. Aarhus universitetsforlag, 2000. 47 s.

Hadsund Sogn (Hindsted Herred, Ålborg Amt, nu Mariagerfjord Kommune)

 • Hadsund Krøniken. [Udg. af] Arne Lybech. Arne Lybech, 2007. 89 s.
 • Andersen, Lise & Erling Gammelmark og Heino Wessel Hansen: Hadsund - en by bliver til. Hadsund Egns Museum, 2004. 283 s.
 • Foltmann, Vibeke: Hadsund. Fra ladested til industriby. Med bidrag af Knud Meister og Niels A. Eigenbroth. Sparekassen Hadsund, 1985. 220 s. [Udgivet i anledning af Sparekassen Hadsunds 100-års jubilæum 17. november 1985].
 • Vasegaard, Søren: Ladepladsen Hadsund. Egnshistorie - indtil 1937. Udg. ved Marie Hjerrildgård. Hadsund, 1972. 63 s.

Hald Sogn (Nørhald Herred, Randers Amt, nu Randers Kommune)

 • Hald Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 229-243). - Onlineadgang.

Haldagerlille Sogn (Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, nu Næstved Kommune)

 • Krarup, Christian: Tjustrup og Haldagerlille Sognes Historie. 1942. 250 s.

Haldum Sogn (Sabro Herred, Århus Amt, nu Favrskov Kommune)

 • Fogde, Poul Aage: Historier fra det gamle Hinnerup. i anledning af 150-års jubilæet i 2012. 2. opl. Favrskov Bibliotekernes Forlag, 2013. 59 s.

Halk Sogn (Haderslev Herred, Haderslev Amt, nu Haderslev Kommune)

 • Byriel, I.H.: Gamle Gaarde i Halk Sogn. (i: Sønderjydsk Månedsskrift, 1924, nr. 1, s. 8-9). – Onlineadgang.

Hallenslev Sogn (Løve Herred, Holbæk Amt, nu Kalundborg Kommune)

 • Jensen, Svend m.fl.: Hallenslev Sogns lokalhistorie fra omkring 1901 til 2013. Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune, 2013. 271 s.

Halling Sogn (Hads Herred, Århus Amt, nu Odder Kommune)

 • Halling Sogn. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 408-416). - Onlineadgang.
 • Holstein-Rathlou, William: Forsvundne huse og andre bygningsværker i Hou i årene 1890-2016. William Holstein-Rathlou, 2017. 52 s.
 • Holstein-Rathlou, William: "Træk fra Hou og omegn på godt og ondt," 1812-2005. William Holstein-Rathlou, 2006. 46 s.
 • Hoe, Gunhild og Palle Jensen: Hou - en by på kanten. Hou Lokalhistoriske Arkiv, 2015. 352 s.
 • Jensen, Kaj Henning: En rest af et fiskerleje - og begyndelsen til en by. Eget forlag, 1975. 460 s. - Om Hou.

Hallund Sogn (Dronninglund Herred, Hjørring Amt, nu Brønderslev Kommune)

 • Klitgaard, Carl: Historisk-topografiske Optegnelser om Hallund Sogn. Ellen Poulsens Boghandel, 1960. 145 s. - Onlineadgang.

Hals Sogn (Kær Herred, Ålborg Amt, nu Aalborg Kommune)

 • Hals Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 10], s. 133-156). - Onlineadgang.
 • Huse i Hals. Hals Museum, 1999-2003. 10 bd. - Onlineadgang: Bd. 2. Bd. 3.
 • Gram Jensen, Sv.: Fra bondeby til flække. Bidrag til Hals bys historie. (i: Fra Himmerland og Kjær herred årg. 77, 1988, s. 55-72). - Onlineadgang.
 • Værnfelt, Kr.: En Landsby hærget af Sandflugt (Skovshoved i Hals Sogn). (i: Fra Himmerland og Kjær Herred 1943-44, s. 104-131). – Onlineadgang.

Halsted Sogn (Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, nu Lolland Kommune)

 • Jensen, Børge O.: Sæby. Af en lollandsk landsbys saga. (i: Lolland-Falsters Historiske Samfund. Årbog, 51, 1963, s. 479-495). - Onlineadgang.

Hammel Sogn (Gjern Herred, Skanderborg Amt, nu Favrskov Kommune)

 • Gammelgaard, Arne: Fund og fortid. Fra Hammel-kanten. Oldtid og middelalder. Akka, 1993, 128 s.
 • Gammelgaard, Arne: Grever og godtfolk. Fra Hammel-kanten 1815-1875. AKKA, 1985. 127 s.
 • Gammelgaard, Arne: Fælles fremgang. Fra Hammel-kanten 1875-1925. AKKA, 1986. 143 s.
 • Gammelgaard, Arne: Magt og mennesker. Fra Hammel-kanten 1905-1960. AKKA, 1987. 143 s.
 • Gammelgaard, Arne: Adel og almue. Fra Hammel-kanten 5. AKKA, 1995. 147 s.
 • Gammelgaard, Arne: Drabet i Sønderskoven og Register til Fra Hammel-kanten. AKKA, 2000. 67 s.
 • Hammel Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 3], s. 30-36). - Onlineadgang.

Hammelev Sogn (Gram Herred, Haderslev Amt, nu Haderslev Kommune)

 • Thykjær Jensen, Niels Henning: Blade af Hammelev sogns historie. Stenten, 1992. 285 s.
 • Uldall, Michael: Gamle slægter i Hammelev samt fragmenter af Hammelevs historie. Eget Forlag, 2002. 360 s.
 • Uldall, Michael: Gamle slægter i Ladegaard og Jernhyt. Samt fragmenter af egnens historie. Eget Forlag, 2004. 309 s.
 • Uldall, Michael: En landsby ved Adelvejen. Styding gennem 300 år 1695-1995. Eget Forlag, 1995. 387 s.
 • Uldall, Michael: Tørnings historie. Tørning Slot og Tørning len. Tørning Ladegaard. Tørning Mølle. Gram Herredsting. Udstykninger af Christiansdal, Gl. Ladegaade og Jernhyt samt parcellister på Tørningmark. Eget Forlag, 2007. 201 s.

Hammer Sogn (Hammer Herred, Præstø Amt, nu Vordingborg Kommune)

 • Borries, Philipp: Omkring landsbykirken. Hammer og Lundby Sognes historie. Eget Forlag,1934. 253 s. - Onlineadgang.
 • Jensen, Axel P.: Hammer og Torup. Træk af to landsbyers historie. Fæstere og ejere af gårdene fra 1660 til nutiden. Hammer Bylaug, 1976. 168 s. + 4 kort i lomme.

Hammer Sogn (Kær Herred, Ålborg Amt, nu Aalborg Kommune)

 • Dahl, Poul og Dan Ole Faaborg: Før og nu. Forretninger, huse og gårde i Grindsted, Kinnerup og Uggehalne - i foto og tekst. BoD, i samarb. med Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv, 2020. 125 s.
 • Hammer Sogn. Horsens Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 10], s. 114-132). - Onlineadgang.
 • Hedin, Niels: Hammer Bakker. Et Mindeskrift. 2. udg. Nørresundby, 1976. 314 s. - Tidligere: 1. udgave 1931. - Onlineadgang (1931-udg.).
 • Petresch Christensen, Chr.: Hammer Bakker i gamle Dage. (i: Fra Himmerland og Kjær herred bd. 26, 1965, s. 170-221). - Onlineadgang.

Hammer Sogn (Vrads Herred, Skanderborg Amt, nu Hedensted Kommune)

 • Andersen, Gudrun: Hammer sogns beboere gennem 300 til 400 år. Enkelte fra 1400 tallet. Tørring og Omegns Lokalhistoriske Forening, 2003-2004. 2 bd. [Hft. 1: Hammergårds ejerlavs gårdhistorie, data på ejere, deres hustruer og børn samt tidsbilleder fra livet i landsbysamfundet og i landbruget. Hft. 2: Hage ejerlavs gårdhistorie, data på ejere, deres hustruer og børn samt tidsbilleder fra livet i landsby-samfundet og i landbruget].
 • Hammer sogn. (i: Rod og stavn. Træk af 10 sognes historie. Stavnsbåndsudvalget, Tørring-Uldum kommune, 1988, s. 11-20).
 • Hammer Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1959. [Suppl.c], s. 279-287). - Onlineadgang.

Hammershøj Sogn (Sønderlyng Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Vorning Sogn. Kvorning Sogn. Hammershøj Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 529-539). - Onlineadgang.
 • Riisager, Knud Erik: En bibliografi om steder, begivenheder m.m. i Tjele kommune. Onlineadgang.

Hammerum Herred (Ringkøbing Amt)

 • Gamle Minder fra Hammerum Herred. Fortalt af J.A. Trøstrup, Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen. (i: Hardsyssels Aarbog 1914, s. 1-165). - Onlineadgang.
 • Krarup, Helmuth: Gamle Minder eller det Hammerum Herred, som forsvinder. Herning, 1889. 166 s. (2. opl., 1916)

Han Herred (Thisted og Hjørring Amter)

 • Madsen, Rich. (red.): Vendsyssel og Han Herred. 1947. 483 s.
 • Rolighed, Jens: Bogen om Han Herred. Fjerritslev Avis, 1970. 149 s.
 • Rolighed, Jens: Bolbjergbogen. Bulbjerghjemmet, 1966. 104 s.
 • Lokalhistorie - Han Herred. Lokalhistorisk portal for Han Herred. Onlineadgang.

Handbjerg Sogn (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt, nu Holstebro Kommune)

 • Christensen, Arne: Af Handbjerg kirkes og sogns historie. Vestjydsk Forlag, 1996. 79 s.
 • Handbjerg Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 134-156). - Onlineadgang.
 • Handbjerg Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 400-405). – Onlineadgang.

Hanning Sogn (Bølling Herred, Ringkøbing Amt, nu Ringkøbing-Skjern Kommune)

 • Andersen, Martin m.fl.: Hanning-bogen. Rids af Hanning Sogns historie, ejendomme og dets beboeres liv og virke. 1989. 293 s.
 • Dejbjerg Sogn. Hanning Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. [Bd. 11], s. 394-415). - Onlineadgang.

Hansted Sogn (Hillerslev Herred, Thisted Amt, nu Thisted Kommune)

 • Hanstholm år 2000. Fra Hanstholms historie. Redaktion: Holger Christensen m.fl. Hanstholm Kommune, 2000. 121 s.
 • Holch Andersen, Knud, Flemming Skipper, Jens Andersen: Hanstholm. Drømmen om en havn. Forlaget Knakken, 2013. 329 s.
 • Holch Andersen, Knud, Mie Buus & Flemming Skipper: Hanstholm. Drøm og virkelighed. Forlaget Knakken, 2016. 407 s.
 • Reich, Ebbe Kløvedal: Viljen til Hanstholm. En beretning om en egns historie, en havnebys skabelse og om vilkårene for menneskelig planlægning. Dansk Byplanlaboratorium, 1981. 131 s. (Dansk Byplanlaboratorium. Skrift nr. 24).

Hansted Sogn (Voer Herred, Skanderborg Amt, nu Horsens Kommune)

 • Hagerup, Steen: En historisk vandring nord for Horsens. Gennem Vær, Nebel og Hansted sogne. Andreas Hansen Bogtryk/Offset, 1983. 106 s.
 • Kirkegaard, Mogens: Fra det gamle Lundum-Hansted. Lokalhistorisk Studiesamling for Hansted Sogn, 1987. 124 s.
 • Lundum Sogn. Hansted Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1959. [Suppl.c], s. 413-418). - Onlineadgang.
 • Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg, Voer Herred, Vejle Amt. Af en gruppe beboere. Red.: Mogens Kirkegaard. Lokalhistorisk Studiesamling for Hansted Sogn, 1986. 109 s.

Harboøre Sogn (Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt, nu Lemvig Kommune)

 • Bertelsen, Erik: Harboør for 130 år siden. Lemvig, 1962. 21 s.
 • Davidsen, C.: Harboøre. Missionstrykkeriet, 1896. 109 s. (3. oplag. Lohse, 1942, 96 s.). - Onlineadgang.
 • Harboøre Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 369-404). - Onlineadgang.
 • Harboøre Sogn. Engebjærg Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 435-444). – Onlineadgang.
 • Pinholt, J. Gr. Harboøre - for og nu. (i: Hardsyssels Årbog 1945, s. 13-23). - Onlineadgang.
 • Rønn Christensen, P.: Harboøre-biografier. En 150 år gammel "optegnelsesbog". (i: Hardsyssels Årbog 1981, s. 61-65). - Onlineadgang.
 • Rønn Christensen, P.: Harboørefolkets navne. Bebyggelsesnavne, tilnavne og slægtsnavne på Harboøre i 1600-, 1700- og 1800-tallet. (i: Hardsyssels Årbog 1983, s. 79-90). - Onlineadgange.
 • Thuborg, Karen: Det gamle Harboøre. Optegnelser. Tilrettelagte og udgivne af Henrik Ussing. Det Schønbergske Forlag, 1928. 312 s. - Onlineadgang.

Hardsyssel

 • Aldal, J.: Hardsyssel under det 17. Aarhundredes Krige. (i: Hardsyssels Årbog 1928, s. 103-154). - Onlineadgang.
 • Christensen, Chr: Tilstanden i Hardsyssel paa Christian VI's Tid. (i: Hardsyssels Aarbog 1919, s. 101-158. 1920, s. 23-45 ). - Onlineadgang: S. 101-158. S. 23-45.
 • Storgaard Pedersen, P.: Hardsyssel: Bidrag til en jydsk Egns Middelalderhistorie. Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, 1916. 167 s. - Onlineadgang.

Harlev Sogn (Framlev Herred, Århus Amt, nu Aarhus Kommune)

 • Danielsen, S. Leth: Fra Harlev Sogn i gamle Dage. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1921, s. 46-70). - Onlineadgang.
 • Nørgård Pedersen, Kirstin og Rigmor Frandsen: Tåstrup by - gård- og slægtshistorie gennem 450 år. (i: Århus Stifts Årbøger bd. 80, 1997, s. 84-108). - Onlineadgang.
 • Schmidt, August F.: Bidrag til Harlev Sogns Historie. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1960, s. 206-22). - Onlineadgang.

Harndrup Sogn (Vends Herred, Odense Amt, nu Middelfart Kommune)

 • Damkjær, Rasmus: Harndrups historie. Lokalhistorisk Arkiv for Ejby Kommune, 1987. 20 s. (Publikation nr. 17).
 • Dragsbo, Peter: Harndrup - et sogn på Humleegnen. Støtteforeningen for Lokalhistorisk Arkiv i Ejby Kommune, 1997. 96 s.

Harre Herred (Viborg Amt)

 • Schmidt, August F.: I Harre Herred. (i: Skivebogen bd. 54, 1963, s. 81-97). - Onlineadgang.

Harre Sogn (Harre Herred, Viborg Amt, nu Skive Kommune)

 • Hjerk Sogn. Harre Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952. [Bd. 13], s. 121-128). - Onlineadgang.

Harridslev Sogn (Støvring Herred, Randers Amt, nu Randers Kommune)

 • Albæk Sogn. Harreslev Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 293-310). - Onlineadgang.
 • Harridslevs historie. Beretninger fra byens historie i ældre og nyere tid. Red. af Kristian Dalgård. Harridslev Historiegruppe, 1997. 72 s.

Harring Sogn (Hassing Herred, Thisted Amt, nu Thisted Kommune)

 • Christensen, A.: Udskiftningen af Harring og Koldby Byer. (Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter). (i: Historisk Aarbog for Thisted Amt, 1923, s. 476-487). - Onlineadgang.

Harritslev Sogn (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, nu Hjørring Kommune)

 • Harreslev Sogn. Rakkeby Sogn (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 427-432). - Onlineadgang.

Harte Sogn (Brusk Herred, Vejle Amt, nu Kolding Kommune)

 • Mørch, Elisabeth: Harte. Harte Sogns Lokalhistoriske Forening og Kolding Stadsarkiv, 2011. 184 s.
 • Poulsen, J.: Af Harte Bys Historie. (i: Vejle Amts Aarbøger 1917, s. 164-169). - Onlineadgang.
 • Schmidt, August F.: Bidrag til Harte Sogns Historie. (i: Vejle Amts årbog 1947, s. 67-101). - Onlineadgang.

Hasle Sogn (Hasle Herred, Århus Amt, nu Aarhus Kommune)

 • Hellemose Hansen, Kurt…m.fl. (red.): Hasle sogns historie. Fra landsby til Århus-forstand. Hasle sogns menighedsråd, 1990. 86 s.
 • Plougmann Andersen, Inge: Træk af Hasles historie. Inge Plougmann Andersen, 1979. 22 s.

Hasle Sogn (Nørre Herred, Bornholms Amt, nu en del af Region Hovedstaden)

 • Ipsen, Arne og Eyvind L. Lind: Bøndernes by. Sagaen om avlsbrugerne og deres bygårde i Hasle. Forlaget Junivers, Nexø, 1984. 93 s.
 • Stub-Jørgensen, Christian: Blade af Hasles bog. Hasle og omegns turistforening, 1963. 95 s.

Haslev Sogn (Ringsted Herred, Sorø Amt, nu Faxe Kommune)

 • Baad Pedersen, Margit: Haslev fra landsby til stationsby. Haslev Museum, 1993. 31 s.
 • Baad Pedersen, Margit: Haslev. By og mennesker. Haslev Museum og Haslev Kommune, 1995. 79 s.
 • Christensen, J.V.: Haslevegnens Karaktertræk (i: Christensen, J.V.: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. Bd. 4, 1916, s. 5-8). [Særtryk af Ringsted Folketidende]. - Onlineadgang.
 • Heltoft, Jens: Træk af Bondebyen Haslevs Historie. (i: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1977, s. 7-18). - Onlineadgang.
 • Jensen, Edv. J.: Lysholms historie. Jubilæumsskrift udgivet i anledning af »indelukket Lysholm's« udstykning den 25. maj 1799. 1952. 120 s. - Onlineadgang.
 • Majvang, Arne: Haslevs historie. Danske Boghandleres Kommissionsanstalt, 1967-72. 2 bd. - Bd. 1: Haslev og Freerslev sognes historie. 1967. Bd. 2: Bregentved. 1972. - Onlineadgang: Bd. 1.
 • Nielsen, Erling A.: Haslev - en stationsby i provinsen. Redaktion: Flemming Müthel Olsen. Forlaget FM Trading, 2011. 48 s.
 • Strange Nielsen, A.: Haslev - fra landsby til stationsby. (i: Turistårbogen 1981, s. 99-104). - Onlineadgang.

Haslund Sogn (Galten Herred, Randers Amt, nu Randers Kommune)

 • Johansen, Karl A. m.fl. (red.): Fra Haslund sogn. Komitéen for vandværksformuens anvendelse, 1997. 176 s.
 • Ølst-Haslund Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 313-315). - Onlineadgang.

Hasseris Sogn (Hornum Herred, Ålborg Amt, nu Aalborg Kommune)

 • Elsøe Jensen, Jørgen: Hasseris - fra landsby til forstad. Hasseris Grundejerforening, Museumsforeningen Hasserisstuerne, 2000. 184 s.
 • Gårde og huse i Gl. Hasseris. Forfattere: Jørgen Madsen ... [et al.]. 2. opl. Gl. Hasseris Landsbyforening, 1985. 157 s.
 • Hasseris Sogn. Aalborg Budolfi Landsogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 10], s. 188-193). - Onlineadgang.
 • Lybech, Arne: Hasseris. Et faktuelt, litterært, personligt og historisk tilbageblik fra år 1900 til 2007. Lindtofte Forlag, 2007. 88 s. - Omslagstitel: Hasseris Krøniken.
 • Værnfelt, Kr.: De tre Hasseriser. Eget forlag, 1955. 133 s. - Også (i: Fra Himmerland og Kjær Herred 1953-54, s. 169-224 og 1955, s. 1-70).

Hassing Herred (Thisted Amt)

 • Foget, Elsebeth: Fra Gudnæs til Gærup Skel. En bog i ord og billeder. Skyum, 2012. 89 s.

Hassing Sogn (Hassing Herred, Thisted Amt, nu Thisted Kommune)

 • Frost Johannesen, Dagmar: Fra fæstebonde til selvejer. Lokalhistorisk projekt for Hassing Sogn. Yde Sørensen, 2003. 347 s.

Hatting Herred (Vejle Amt)

 • Holm, Frands: Fra Bjerge og Hatting Herreder. Hjemstavnsbog for Hjem og Skole. Holm, 1922. 120 s. - Onlineadgang.

Hatting Sogn (Hatting Herred, Vejle Amt, nu Horsens Kommune)

 • Hatting sogn år 2000. (i: Madsen, Jenny: Spredte glimt fra Hedensted kommune. I komm. hos Forlaget Jelling, 2002, s. 74-110).
 • Iversen, Børge: Nørremarken en Husmandskoloni. Sognehistorisk Forening, 2004. 117 s.
 • Kjær, Henry T.: Hatting - kirke og sogn 1787-1987. Hatting Menighedsråd, 1987. 58 s.

Haurum Sogn (Houlbjerg Herred, Viborg Amt, nu Favrskov Kommune)

 • Haurum Sogn. Salle Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 316-337). - Onlineadgang.

Havbro Sogn (Års Herred, Ålborg Amt, nu Vesthimmerlands Kommune)

 • Havbro Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag,1951. [Bd. 7], s. 25-40). - Onlineadgang.

Havdrup Sogn (Tune Herred, Roskilde Amt, nu Solrød Kommune)

 • Her levede de. Om folk i 5 sogne på Sjælland. Udgivere: Kurt Hartvig Petersen, Bent Hartvig Petersen. Solrød Kommunes Lokalarkiv, 2016. 398 s. [Om Kirke Skensved, Havdrup, Jersie, Karlstrup og Solrød].
 • Birkegaard, H., O.P. Olsen & P. Petersen (red.): Havdrup-Solrød. Træk af de to Sognes Historie. 1949. 360 s. - Onlineadgang. - (2. oplag. Solrød lokalhistoriske Forening, 1982).
 • Hartvig Petersen, Bent: Havdrup Ulvemose - en stationsby. (i: Solrød Lokalhistoriske Forening, 1986, nr. 1, s. 3-15).
 • Hartvig Petersen, Bent: Stationsbyen på Ulvemosen. Den nye bys første år 1800-1920. Onlineadgang.
 • Strunge Jensen, J.C.: Solrød Kommunes 5 sogne 1900-1939. Havdrup, Solrød, Jersie, Kirke Skensved og Karlstrup sogne. Før, under og efter 1. verdenskrig. Forlaget Ådalen, 2013. 435 s.
 • Strunge Jensen, J.C.: Solrød Kommunes 5 sogne 1940-1955. Havdrup, Solrød, Jersie, Kirke Skensved og Karlstrup sogne. Forlaget Ådalen, 2007. 350 s.

Haverslev Sogn (Års Herred, Ålborg Amt, nu Rebild Kommune)

 • Christensen, Villy: Haverslev gennem 100 år. Brorstrup-Haverslev Lokalhistorisk Forening, 2004. 82 s.
 • Haverslev Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 7], s. 399-409). - Onlineadgang.
 • Om Haverslev sogn og dets beboere. Skrevet og samlet af Brorstrup-Haverslev Lokalhistoriske Forening ved Lise Sørensen og Arne Sørensen. Forlaget Lynghøjhus, 2018. 2 bd.

Havnbjerg Sogn (Als Nørre Herred, Sønderborg Amt, nu Sønderborg Kommune)

 • Lavensby krønike. Lavensby Beboerforening 1999. 179 s.
 • Raben, J.: Havnbjerg Kirke og gamle Minder fra Havnbjerg og Oksbøl Sogne. (Fra Als og Sundeved 1). 1926. 95 s. - Onlineadgang.
 • Raben, J.: Gamle Minder fra Havnbjerg Sogn. (Fra Als og Sundeved 19). 1943. 95 s. - Onlineadgang.

Havnelev Sogn (Stevns Herred, Præstø Amt, nu Stevns Kommune)

 • [Havnelev sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 11-12, s. 419-460).

Havnstrup Sogn (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, nu Herning Kommune)

 • Christensen, Peder (red.).: Snejbjerg, Studsgaard, Haunstrup sogne. Udg. af Snejbjerg Sparekasses Legat, 1979. 265 s.
 • Haunstrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-58. [Bd. 6], s. 177-186). - Onlineadgang.
 • Lings, Jens Kristian Kjelgaard: Haunstrup. En landsby vokser op på heden. Haunstrup lokalhistoriske Museum, 1997. 702 s.

Hedehusene Sogn (Smørum Herred, Københavns Amt, nu Høje-Taastrup Kommune)

 • Hansen, Martin: Hedehusene, Kallerup og Baldersbrønde gennem tiderne. Hedehusene Bogtrykkeri, 1974. 107 s.

Hedensted Sogn (Hatting Herred, Vejle Amt, nu Hedensted Kommune)

 • Jacobsen, Jacob: Hedensted og Store Dalby Sognes Historie. Hedensted Bogtrykkeri, 1937. 308 s. - Onlineadgang.
 • Hedensted sogn år 2000. (i: Madsen, Jenny: Spredte glimt fra Hedensted kommune. I komm. hos Forlaget Jelling, 2002, s. 111-159).

Hee Sogn (Hind Herred, Ringkøbing Amt, nu Ringkøbing-Skjern Kommune)

 • Hee Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Bidrag til Hing Herreds Historie og Topografi. Ringkjøbing, 1896, s. 23-49). - Onlineadgang.
 • He Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. [Bd. 21], s. 615-632). - Onlineadgang.
 • Susgaard, Kr.: Hee sogn. Hee Sogneforening, 1986. 495 s.

Hejls Sogn (Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, nu Kolding Kommune)

 • Andreasen, Holger: Hejlsminde før og nu. Christiansfeld Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, u.å. [ca. 1980]. 72 s.
 • Ulsdal, Poul: Minder fra Hejls. Eget Forlag, 1996. 58 s.

Hejninge Sogn (Slagelse Herred, Sorø Amt, nu Slagelse Kommune)

 • OGN: Hejninge. (i: Slægtsgården, årg, 51, nr. 302, 1993, s. 7). – Onlineadgang.

Hejnsvig Sogn (Slavs Herred, Ribe Amt, nu Billund)

 • Hejnsvig Sogn. (i: Møller, John M.: Historiske Oplysninger om Slaugs Herred. Kolding, 1914, s. 164-179). - Onlineadgang.
 • Hejnsvig Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Slavs Herred "Ribe Amt". 1868, s. 54-62. - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1981. - Onlineadgang.
 • Hejnsvig Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. S. 160-185). – Onlineadgang.
 • Hejnsvig sogn 100 år. Jubilæumsskrift ved Hejnsvig Sogns 100 års jubilæum i 2010. 2010. 47 s.
 • Midtjyske gårde i tekst og billeder. Grindsted kommune. Samlet ... af Nygaard Handel & Forlag. Nygaard Handel & Forlag, 1999. 530 s.
 • Frost, Peter Nicolai: Statistisk-oeconomisk Beskrivelse over Vaarbasse og Heinsvig Sogne i Slaugs Herred, Ribe Amt. Borris ved Ringkjøbing, 1819. 48 s. - Genoptr. af Grindsted Bibliotek, 1988. 67 s.
 • Sølling, Christopher: Pastor Søllings indberetning om Grindsted og Hejnsvig sogn år 1768. Forlaget Heureka, 1982. 41 s.
 • Watts, Jeremy: Byen på bjerget. Hejnsvig. Hejnsvig Lokalhistoriske Arkiv og Jeremy Watts, 2019. 396 s.

Heldum Sogn (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, nu Lemvig Kommune)

 • Heldum Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 323-335). - Onlineadgang.
 • Heldum Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 142-145). – Onlineadgang

Helgenæs Sogn (Mols Herred, Randers Amt, nu Syddjurs Kommune)

 • Hejgaard, J.E. Laursen: Træk af Helgenæs' ældre historie. (i: Østjysk hjemstavn årg. 47, 1982, s. 36-41). - Onlineadgang. -
 • Hejgaard, J.L.: Helgens Sogns historie. Byens Offset, 1998. 211 s.
 • Wendelboe, Jørgen: Helgenæs. En ejendomsbeskrivelse. JW Print, 2007-2008. 4 bd. - Bd. 1: Borup. 2007. 91 s. Bd. 2: Esby. 2008. 98 s. Bd. 3: Kongsgårde. 2008. 60 s. Bd. 4: Stødov/Fejrup. 2008. 100 s.
 • Wendelboe, Jørgen: Historien om Helgenæs. JW Print, 2003-2008. 10 bd.

Bd. 1: Halvøens historie til 1945. 2. udg. 2007. 201 s. Bd. 2: Topografi. 3. udg. 2007. 206 s. Bd. 3: Lokale historier. 2. udg. 2007. 202 s. Bd. 4: Bysamfundene på Helgenæs. Fejrup, Stødov, Ørby, Esby, Borup, Kongsgårde. 2. udg. 2008. 218 s. Bd. 5: Naturen på Helgenæs. 2. udg. 2008. 190 s. Bd. 6: Helgenæs efter 2. verdenskrig. 2003. 198 s. Bd. 7: Kunstnere på Helgenæs. 2004. 200 s. Bd. 8: Stednavnene på Helgenæs. 2005. 194 s. Bd. 9: Vejene på Helgenæs. 2006. 197 s. Bd. 10: Helgenæs og treårskrigen. 2007. 197 s. Bd. 11: Ål og åleblusning. 2008. 167 s.

 • Wendelboe, Jørgen: Helgenæs. Historien om et sogn i Danmark. JW Print, 2012-15. 1-3 i 4 bd.

Hellebæk Sogn (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, nu Helsingør Kommune)

 • Madsen, Lars Bjørn: Lidt om fiskerlejet Aalsgaarde. (i: fahs / Frederiksborg Amts Historiske Samfund, 14. årg, nr. 1, 2000, s. 9-11). - Onlineadgang.
 • Thalbitzer, Victor: Hellebæk før og nu. 2. udg. Grønbechs Forlag, 1964. 95 s. (Kulturhistoriske skrifter / udgivet af Tikøb Kommunes Historiske Samling, 2). - 1. udg. 1961.
 • Thalbitzer, Victor: Hellebæk i ældre tider. (i: Fra Frederiksborg Amt 1929, s. 12-58). - Onlineadgang.

Hellerup Sogn (Sokkelund Herred, Københavns Amt, nu Gentofte Kommune)

 • Hellerup. Op til og omkring 1918. Fra bondemark til bydel. Red.: Henrik C. Egede Glahn. Hellerup og Maglegård Sognes Grundejerforening, 2018. 70 s.
 • Kampmann Hansen, Niels Ulrik: Hellerup - fra takstgrænsen til Charlottenlund Skov. Gentofte Lokalhistoriske Forening, 2021. 71 s. (Temahæfte fra Gentofte Lokalhistoriske Forening).

Hellerup Sogn (Vindinge Herred, Svendborg Amt, nu Faaborg-Midtfyn Kommune)

 • Bøker Hansen, Hans, Birte Fahnøe Lund og Poul Erik Steffansen: Et tilbageblik på Søllinge-Hellerup sogne. Borgerforeningen i Søllinge-Hellerup, 2001. 28 s.

Hellested Sogn (Stevns Herred, Præstø Amt, nu Stevns Kommune)

 • Hellested, Vilh.: [Hellested sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 8-9, s. 297-360).

Hellevad Sogn (Dronninglund Herred, Hjørring Amt, nu Brønderslev Kommune)

 • Hellevad Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 258-284). - Onlineadgang.

Hellevad Sogn (Sønder Rangstrup Herred, Åbenrå Amt, nu Aabenraa Kommune)

 • Klovtoft i ord og billeder. Anno 1900. Red. af Harald Petersen. Harald Petersen, ca. 1986. 57 s.
 • Hansen, Peter: Småglimt fra Hellevad sogn. Historisk Samfund for Sønderjylland i distr., 1980. 95 s.
 • Nielsen, Peter: Hellevad. P. Nielsen, 1993. 1 ringbd.

Helligsø Sogn (Refs Herred, Thisted Amt, nu Thisted Kommune)

 • Helligsø Sogn. Gettrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 502-508). - Onlineadgang.

Hellum Herred (Ålborg Amt)

 • Gjerding, Klavs: Bidrag til Hellum Herreds Beskrivelse og Historie. Udg. ved D. H. Wulff, Med et Tillæg, Sønder-Kongerslev Sogn, ved A. C. Nielsen, 1890-92. 293 s. - Onlineadgang.
 • Færch, Ole: Register til K. Gjerdings bog Hellum Herreds beskrivelse og Historie. Bearb. af Poul Erik Kristensen. 2000. 32 s. - Onlineadgang.

Hellum Sogn (Dronninglund Herred, Hjørring Amt, nu Brønderslev Kommune)

 • Hellum Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 355-366). - Onlineadgang.
 • Rubæk Olsen, Inger og Anni Vestergaard Jensen: Folk, huse og gårde i Hellum Sogn 1646-2008. 2. udg. Hellum Borgerforening/den lokalhistoriske gruppe Det Gamle Hellum, 2009. 277 s. - Onlineadgang.
 • Røjkjær, Lavst. Historisk topografisk beskrivelse over Hellum Sogn. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. IX, 1882-83, s. 167-83). - Onlineadgang.

Helnæs Sogn (Båg Herred, Odense Amt, nu Assens Kommune)

 • Carlsen-Skiødt, J.C.A.: Nogle historiske Oplysninger om Helnæs Sogn. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1932, s. 187-214). - Onlineadgang.
 • Helmer Nielsen: De gamle gårde på Helnæs. Boesamfundet, 2000. 47 s. [Beboerne af alle de gamle gårde på Helnæs fra ca. 1583 til vore dage].
 • Helmer Nielsen: Genoptryk af De gamle gårde på Helnæs. Boesamfundet, 2016. 84 s. - På ryggen: Boesamfundet 1546-2016. – Videreførelse af: De gamle gårde på Helnæs. 2000.
 • Schovsbo, G.: Fra Helnæs. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1937, s. 90-96). - Onlineadgang.

Helsinge Sogn (Holbo Herred, Frederiksborg Amt, nu Gribskov Kommune)

 • Ethelberg, Hans: En Landsby i vækst. Træk af Helsinges historie i 1800-tallet. Helsinge Lokalhistoriske Arkiv, 2001. 110 s.
 • Nielsen, N.Th.: Helsingebogen. Hillerød, 1945. 102 s. - Onlineadgang. - Fotogr. genoptr. Holbo Herreds Lokalhistoriske Arkiv, 1974.
 • Sørensen, Arne: Laugø by. En nordsjællandsk landsby igennem 200 år. Forlaget "ARSØ", Laugø. 207 s. - Onlineadgang.

Helsingør (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, nu Helsingør Kommune)

 • Helsingør. Tegninger af K. Kongstad, med Tekst af H.G. Olrik. 3. forøgede udg. Gyldendal, 1922. 118 s. - Onlineadgang.
 • Kaas, Frederik: Bidrag til Helsingør Byes Historie. I. Indskrifter fra Karmeliter-Klostrets Kirke, kaldet St. Mariæ. Hother Steffensens Forlag, 1909. 70 s. - Onlineadgang.

Hem Sogn (Hindborg Herred, Viborg Amt, nu Skive Kommune)

 • Gormsen, Gudrun: Hem, Hindborg og Dølby. (i: Skive kommunes historie. Skive Museums Forlag, 2001-2003. Bd. 1 s. 209-240. Bd. 2 s. 209-232. Bd. 3 s. 349-376).

Hem Sogn (Onsild Herred, Randers Amt, nu Mariagerfjord Kommune)

 • Hem Sogn. Seem Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 2], s. 315-336). - Onlineadgang

Hemmed Sogn (Djurs Nørre Herred, Randers Amt, nu Norddjurs Kommune)

 • Klausen, Ib: Bønnerup Strand. Af et fiskerlejes historie. Ny udg. Bønnerup Fiskeriforening, 1997. 96 s.

Hemmeshøj Sogn (Slagelse Herred, Sorø Amt, nu Slagelse Kommune)

 • Vemmelev og Hemmeshøj sogne. Bidrag til en sognehistorie. Udg. af ... Sv. Aage Henriksen; desuden af Jørgen Lyngstrand og Poul Erik Nielsen. Eget Forlag, 1984. 72 s.
 • Jacobsen, Fritz: Bidrag til Vemmelev-Hemmeshøj Sognes Historie. 1954. 88 s.
 • Jørgensen Pedersen, Lissi og Finn Pedersen: Erdrup. En landsby i Hemmeshøj sogn. Finn Pedersen, 2010. 115 s.
 • Jørgensen Pedersen, Lissi og Finn Pedersen: Sognebyen Hemmeshøj. Finn Pedersen, 2011. 178 s.
 • Jørgensen Pedersen, Lissi og Finn Pedersen: Landsbyen Stude. Finn Pedersen, 2014. 170 s.

Hemmet Sogn (Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, nu Ringkøbing-Skjern Kommune)

 • Fløe, Palle & Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Hemmet, Nørre-Bork, Sønder-Bork og Sønder-Vium Sogne. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. VII, 1878-79, s. 8-66). - Onlineadgang.
 • Hemmet Sogn. (i: Kristensen, H.K.: Nørre Horne Herred. Egvad Egnshistoriske Samling, 1975, s. 261-290). - Onlineadgang.
 • Hemmet Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. [Bd. 11], s. 223-246). - Onlineadgang.
 • Nielsen, N. Thomsen: Hemmet - Sdr. Vium sognes historie. Erindringer og historiske notater. Anna Grethe Jensen, 2004. 170 s.
 • Ravnholt, A.: Hemmet Sogn. (i: Ravnholt, A.: Fra Vester- og Nørre Horne Herreder. Historiske og topografiske Efterretninger. Viggo Nielsens Forlag, 1935. S. 120-128). - Onlineadgang.

Henne Sogn (Vester Horne Herred, Ribe Amt, nu Varde Kommune)

 • Christensen, Christen Legård: Historisk beretning om Henne Søndre sogn. Red. og udg. af Gustav Jensen, 1980. 28 s.
 • Henne Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred (Ribe Amt). 1865-67, s. 44-68. (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1984). - Udgaven fra 1984 Onlineadgang.
 • [Henne sogn]. (i: Qvesel, Poul: De syv sogne. Blaabjerg kommune 1935-1995. Træk og fortællinger fra vor samtids historie. Blaabjerg Egnsmuseum, 1996. 270 s.).
 • Henne Sogn. (i: Ravnholt, A.: Fra Vester- og Nørre Horne Herreder. Historiske og topografiske Efterretninger. Nr. Nebel, Viggo Nielsens Forlag, 1935, s. 42-51). - Onlineadgang
 • Henne Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. S. 88-94). - Onlineadgang.
 • Kappelskov, Evald: Om Henne sogn gennem tiderne. Karl Krummes i komm., 1969. 384 s. - Hertil navneregister v. Kaj Christensen, 1991. 20 s. - Onlineadgang.
 • Ploug, Mariann, Palle Uhd Jepsen & Lene B. Frandsen: Henne. Museet for Varde By og Omegn, 2012. 263 s.

Herborg Sogn (Bølling Herred, Ringkøbing Amt, nu Ringkøbing-Skjern Kommune)

 • Clausen, Kim og Christian Ringskou: Herborg. Hedebøndernes kirkeby og stationsbyen, der næsten kom for sent til toget. (i: Opdatering 2011, s. 88-102).
 • Nørre Vium Sogn. Herborg Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. [Bd. 11], s. 376-393). - Onlineadgang.

Herfølge Sogn (Bjæverskov Herred, Præstø Amt, nu Køge Kommune)

 • Herfølge og Sædder. Dengang og nu. Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, 1993. 104 s. - Fotografier fra det gamle og nye Herfølge-Sædder.
 • Jensen, Edvard J.: Blade af Herfølge sogns historie. 2 bd. Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, 1985. 2 bd. - Genoptryk af artikler, som Edvard J. Jensen skrev til Kirkebladet fra dets start i 1969 til hans død i 1983.

Herlev Sogn (Sokkelund Herred, Københavns Amt, nu Herlev Kommune)

 • Alstrøm, Anna Louise: Hjortespring. Herregård og bondeby. Herlev Kommune, 1982. 131 s.
 • Bohn, Kirsten: Med S-tog til Herlev. Historien om Herlevs hastige forvandling til by. Herlev Kommunes Lokalarkiv, Kroppedal Museum, Herlev Bibliotek, 2021. 80 s.

Herlufmagle Sogn (Tybjerg Herred, Præstø Amt, nu Næstved Kommune)

 • Christensen, J.V.: Træk af Herlufmagle Sogns Historie. (i: Christensen, J.V.: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. Bd. 6, 1922, s. 132-163). - Særtryk af Ringsted Folketidende. - Onlineadgang.
 • Lyhne, Jens: Folk og kultur i Herluflille og Torpe. Selskabelig Forening for Herluflille og Torpe, 2001. 239 s.

Herning (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, nu Herning Kommune)

 • Bundesen, C.E.: Glimt af Hernings historie ca. 1680-ca. 1800. (i: Hardsyssels Årbog 1990, s. 105-132). - Onlineadgang.
 • Bundesen, C.E.: Herning - fra landsby til stationsby. 2. rev. udg. Rostrup Forlag, 2008. 107 s.
 • Bundesen, C.E.: Herning - fra stationsby til købstad. Rostrup Forlag, 1989. 167 s.
 • Derude vestpå - hvor byen endte. Udg. af Kolorittens lokalhistorie-gruppe, 2000. 96 s.
 • Frølund, L. Ch. Th.: Herning Sogn og Plads. Før og nu. Holstebro 1874. 32 s. - Onlineadgang.
 • Gjeding-Thisted, Sv.A.: Landsbyen Herning 1900-1914. Efter et foredrag i Herning Rotary Klub. Poul Kristensen, 1972. 59 s. - Onlineadgang.
 • Herning Købstad Aar 1913. Forlaget Alheden, 1988. 80 s. [Optryk af udgave 1913].
 • Herning Landsogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-58. [Bd. 6], s. 196-210). - Onlineadgang.
 • Jørgensen, Kurt H. og Flemming Larsen: Herning 100 år som købstad. Herning Folkeblad, 2013. 324 s. - På omslaget: 1913-2013.
 • Nielsen, Oluf: Herning 1827-1927 samt Rind Sogn. Herning, 1928. 80 s. - Onlineadgang.
 • Som Herning så ud for 100 år siden. Redaktion: Inge Lise Jensen. Billedudvalg og -tekster C. E. Bundesen. 1982. 31 s. (Herning-bogen. Udgivet af Historisk Forening for Herning Kommune, 1982).
 • Understrup, Konrad: Af Herning sogns historie. Kronikker fra Herning Folkeblad. (i: Herning-bogen 1986, s. 1-89).
 • Valeur, W. T.: Herning fra 1852-1888, 1888. 40 s. - Onlineadgang. - Ny udg. 1952.
 • Bibliografi over Herning. Historisk Forening for Herning Kommune, Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg. Den digitale udgivelsesrække 2, 2005.

Herredskirke Sogn (Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, nu Lolland Kommune)

 • Herredskirke-Lille Løjtofte Sogn. (i: Haugner, C.C.: Nørre Herreds Historie, Topografi og Statistik. Forfatterens Forlag, 1922. S. 42-62). - Onlineadgang.

Herringe Sogn (Sallinge Herred, Svendborg Amt, nu Faaborg-Midtfyn Kommune)

 • Gjesing, Knud Bjarne: Rudmebogen. Løst og fast om Rudme-Herringe og Rudme Friskole. Rudme Friskole, 2008. 160 s.

Herslev Sogn (Brusk Herred, Vejle Amt, nu Fredericia Kommune)

 • Jensen, Maltha: Navne og noter Follerup. Herslev Sogns Borgerforening, 1990. - Onlineadgang.
 • Jensen, Maltha: Navne og Noter - Tolstrup. Herslev Sogns Borgerforening, 1991. - Onlineadgang.
 • Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Herslev og Viuf Sogne i Brusk Herred. Vejle Amts Folkeblad, 1926. 152 s. - Onlineadgang.

Herslev Sogn (Sømme Herred, Roskilde Amt, nu Lejre Kommune)

 • Fra fæstegård til forstad. 26 ejerlav i 7 sogne i Lejre Kommune. Skribentgruppe: Karl Frandsen m.fl. Lejre Fredningsforening, Lejre Lokalhistoriske Arkiv, 2000. 100 s.

Hersom Sogn (Rinds Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Hersom Sogn. V.Bjerregrav Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952, [Bd. 9], s. 242-256). - Onlineadgang.

Herstedvester Sogn (Smørum Herred, Københavns Amt, nu Albertslund Kommune)

 • Fra land til by. Erindringer fra det gamle Herstederne og det nye Albertslund. Red. Henning Sørensen. Lokalhistorisk Samlings Venner i Albertslund, 1995. 107 s.
 • Risby - en gammel by i en ny skov. Red. Henning Sørensen. Lokalhistorisk Samlings Venner, Albertslund, 1996. 151 s. - Onlineadgang.
 • Baadsgaard, Else og Ulla Flemmer, Jette Zangger: Albertslund før - og nu. 2. udg. Albertslund Kommune, 1980. 88 s. [1. udg. 1978. Specialeopgave fra Albertslund Børnehaveseminarium].
 • Sorenius, Peter: Landsbyer i Vestskoven. Herstedvester, Risby, Ledøje, Vridsløsemagle. Danmarkshistorien i Vestskoven, Kroppedal, 2004. 72 s.
 • Sørensen, Henning: Albertslund i tusind år. Lokalhistorisk Samlings Venner, 2000. 253 s.

Herstedøster Sogn (Smørum Herred, Københavns Amt, nu Albertslund Kommune)

 • Bjerregaard, Jørgen O.: Harrestrup - den glemte landsby. (i: Glimt fra Albertslunds historie 1996/1997, s. 3-8). - Onlineadgang.
 • Møller, Viggo Sten: Udflugt til en Landsby. En kulturhistorisk Skitse. København, 1949. 92 s. - Om Herstedøster. Privattryk. - Onlineadgang.

Hesselager Sogn (Gudme Herred, Svendborg Amt, nu Svendborg Kommune)

 • Gudme kommune frem til år 2000. Billeder og historier skrevet på grundlag af personlige erindringer og arkivmateriale fra de sidste 100 år. Samlet ... af: Peder Hegaard Jensen m.fl. Redaktion: Margrethe Schmidt. 2002. 239 s.
 • Træk af Hesselager sogns historie. Hesselager Kirke, 1983. 227 s.

Hids Herred (Viborg Amt)

 • Lundøe, J.P.: Et Blad af Hids Herreds Historie efter Reformationen. Specielt Sejling-Sinding Sognekald og Sogneforhold. (i: Fra Viborg amt 1945 s. 5-112).
 • Hids herred. Mortensen, Rasmus: Fra Hids Herreds Fortid. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1920, s. 142-154). - Onlineadgang.

Hillerslev Sogn (Hillerslev Herred, Thisted Amt, nu Thisted Kommune)

 • Brund - der er stadig historier at fortælle. Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, 1999. 131 s. - Onlineadgang.
 • Erindringer fra Brund og Kjelstrup. Lokalhistoriske skrifter fra Hillerslev sogn nr. 1, 1996. 43 s. - Onlineadgang.
 • Gårde og ejendomme i Kjelstrup. Redaktion og layout: Svend Sørensen og Knud Søgaard. 1999. (Lokalhistoriske skrifter fra Hillerslev-Kåstrup sogne nr. 3). 49 s. - Onlineadgang.
 • Rundt omkring i Hillerslev sogn. Redaktion og layout: Svend Sørensen. 2000. (Lokalhistoriske skrifter fra Hillerslev-Kåstrup sogne nr. 5). - Onlineadgang.

Hillerslev Sogn (Sallinge Herred, Svendborg Amt, nu Faaborg-Midtfyn Kommune)

 • Søkilde, Niels Rasmussen: Hillerslev og Østerhæsinge Sogne med Arreskov og Gjelskov i ældre og nyere Tid. Hempel, 1881. 155 s. - Genudg. ved Erik Ehmsen, Finn Kyhn og Leif Rasmussen (red.). Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling, 2000. 144 s. - 1881 udgaven Onlineadgang.

Hillerød (Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, nu Hillerød Kommune)

 • Bogen om Hillerød. Red. af Jørgen Andersen. Forlaget Mentor Hillerød, 1981. 326 s.
 • Clausen, Steen & Christine Winnerberg: Torsvang. En landsby i Hillerød. Livet blandt husmænd og arbejdere gennem 100 år. Steens Tryk, 2021. 84 s. - Onlineadgang.
 • Hillerød By. Udg. af Frederiksborg Amts Historiske Samfund. Gyldendal, 1925. 363 s. - Onlineadgang.
 • Hillerødbogen. Red. af Anders Uhrskov. Hillerød Byraad, 1948. 549 s.
 • Matthiessen, Hugo: Det gamle Hillerød. Frederiksborg Amts Historiske Samfund, 1924. 33 s. - Onlineadgange.
 • Weber, Lennart: Hillerøds nyere historie 1980-2022. Fra hul i jorden til regionshovedstad. Weber, 2022. 224 s.

Hillested Sogn (Fuglse Herred, Maribo Amt, nu Lolland Kommune)

 • Hillested sogn samt Maribo Ladegårds matrikler. (i: Christensen, Henning Steen: Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse. Brugere og ejere ca. 1750-2000. Bd. 3. Hensch, 2004. 210 s.). - Onlineadgang.
 • Hillested Sogn. (i: Haugner, C.C.: Maribo og Fejø Birker. Fuglse Herreds Nordre Del. Tidende's Forlag og Tryk, 1942, s. 288-301 + 311-312). - Onlineadgang.

Himlingøje Sogn (Bjæverskov Herred, Præstø Amt, nu Stevns Kommune)

 • Jensen, Axel P.: Haarlev og Himlingøje sogne. Træk af sognenes historie. L.P.Ottosens Bogtrykkeri, 1951. 156 s. - Nyt oplag. Forfatterens forlag, eksp. Vallø Kommunes Lokalhistoriske arkiv, 1986.

Himmelev Sogn (Sømme Herred, Roskilde Amt, nu Roskilde Kommune)

 • Christmas-Møller, Ingeborg og Gorm Bruun Hansen (red.): Himmelev sogns historie. Roskilde Museum, 1995. 287 s.
 • Larsen, Lars Villads: De gamle Gaarde i Veddeløv og deres Beboere. (i: Fra Københavns Amt 1947, s. 63-72).

Hind Herred (Ringkøbing Amt)

 • Storgaard Pedersen, P.: Bidrag til Hing Herreds Historie og Topografi. Ringkjøbing, 1896. 221 s. - Onlineadgang.

Hindborg Herred (Viborg Amt)

 • Schmidt, August F.: Fra Hindborg Herred. (i: Skivebogen bd. 55, 1964, s. 15-26). - Onlineadgang.

Hindborg Sogn (Hindborg Herred, Viborg Amt, nu Skive Kommune)

 • Gormsen, Gudrun: Hem, Hindborg og Dølby. (i: Skive kommunes historie. Skive Museums Forlag, 2001-2003. Bd. 1 s. 209-240. Bd. 2 s. 209-232. Bd. 3 s. 349-376).

Hinge Sogn (Lysgård Herred, Viborg Amt, nu Silkebor Kommune)

 • Nielsen, Peter: Fra Hinge sogns fortid. Silkeborg, 1956. 134 s.
 • Kjeldsen, Jens Ejnar: Nørskovlunds historie. Jens Ejnar Kjeldsen, 1984. 84 bl.

Hirsholmene (Horns Herred, Hjørring Amt, nu Frederikshavn Kommune)

Sognet blev nedlagt i 2007 og blev en del af Frederikshavn Sogn.

 • Larsen, Theodor: Hælsholmæ. (i: Vendsyssel Årbog 2016, s. 147-162).
 • Pedersen, Peter Chr.: Blade af Hirtsholmenes Historie gennem tre Hundrede Aar. Manskriptet bearb. af Jan Neiiendam. 1942. 104 s.
 • Ved Jens E. Caspersen. Beboerne på Hirsholmene gennem 200 år. Bangsbomuseet, 1987. 2 bd.

Hirtshals Sogn (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, nu Hjørring Kommune)

 • Rimmen, Eyvind og Knud Tophøj: Lillehedens mennesker og huse omkring 1880. (i: Årbog / Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals kommune, 1979, s. 37-145).

Hjallerup Sogn (Dronninglund Herred, Hjørring Amt, nu Brønderslev Kommune)

Hjallerup kirkedistrikt blev oprettet i 1903 i forbindelse med opførelsen af Hjallerup Kirke. I 1965 blev Hjallerup Kirkedistrikt udskilt fra Dronninglund Sogn som det selvstændige Hjallerup Sogn.

 • Kærsgaard, Knud: En svunden tid - fortællinger gennem 100 år fra Hjallerup og omegn. Forlaget Nord-Press, 2001-05. 4 bd. - Tidligere offentliggjort i: Midtvendsyssel Avis.

Hjallese Sogn (Odense Herred, Odense Amt, nu Odense Kommune)

 • Berthelsen, Anders W.: Dalum-Hjallese bogen. Forlaget Skulkenborg, 1996. 128 s. - 2. udg., 2009. - Onlineadgang.

Hjardemål Sogn (Hillerslev Herred, Thisted Amt, nu Thisted Kommune)

 • Rødbro, Frede (red.): Østholmen. Hunstrup, Østerild og Hjardemål i fortid og nutid. Lokalhistorisk Forening for Hunstrup og Østerild, [u.å.]. 288 s.

Hjarnø Sogn (Bjerre Herred, Vejle Amt, nu Hedensted Kommune)

 • Baungaard, Jens P.: Glud-Hjarnø Sogns Historie. Eget Forlag, 1948. 132 s. (genoptr. 1986). - Onlineadgang.
 • Hansen, Arnold: Forskellige Optegnelser om Hjarnø. Konrad Jørgensen, 1944. 27 s. (Særtryk af: Vejle Amts Aarbøger 1943, s. 167-193). - Øen Hjarnø i Horsens Fjord fra vikingetiden til 1900-tallet. - [2].
 • Schmidt, August F.: Fra Hjarnø. (i: Vejle Amts årbog, 1965, s. 84-94). - Onlineadgang.
 • Østergaard, Finn: Lokalhistorisk materiale fra Hjarnø. - Indsamlede og bearbejdede oplysninger om de mennesker der har levet på Hjarnø fra o.1600 til 1900. Onlineadgang.

Hjarup Sogn (Anst Herred, Ribe Amt, nu Kolding Kommune)

 • Hjarup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 12], s. 387-394). - Onlineadgang.
 • Nielsen, Johan: Skanderup, Hjarup, Gelballe. Vores lokalsamfund gennem tiden. Budstikken, 2018. 58 s.

Hjelmslev Herred (Skanderborg Amt)

 • Heilskov, Chr.: Hjelmslev Herred. Historisk-topografisk skildret. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1920, s. 73-107. 1921, s. 1-45. 1923, s. 1-45. 1925, s. 56-86. 1927, s. 45-61. 1929, s. 1-32. 1931, s. 12-45. 1933, s. 47-65. 1935, s. 1-52 og 1937, s. 1-41).

Hjerk Sogn (Harre Herred, Viborg Amt, nu Skive Kommune)

 • Hjerk Sogn. Harre Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952. [Bd. 13], s. 121-128). - Onlineadgang.

Hjerm Herred (Ringkøbing Amt)

 • Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895. 594 s. - Onlineadgang.

Hjerm Sogn (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt, nu Struer Kommune)

 • Hjerm - fortalt i ord og billeder. Udg. af Hjerm Borgerforening. Forlaget Ventus, 1995. 151 s.
 • Hjerm Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 92-134). - Onlineadgang.
 • Nørskov Lauritsen, P. og J. Søndergaard Jacobsen. Hjerm Sogn. En historisk beskrivelse. Historisk Samfund for Ringkjøbing Amt, 1945-59. 2 bd. - 2. udg. udg. af Udvalget for Hjerm-bogen, 1981.

Hjermind Sogn (Middelsom Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Nielsen, H.P.: Taulgårdenes historie. (i: Fra Bjerringbro kommune 6, 1990, s. 31-42).

Hjerpsted Sogn (Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt, nu Tønder Kommune)

 • Lauridsen, Inger: Hjerpsted. En landsby ved Vadehavet. Inger Lauridsen, 2014. 126 s.

Hjerting Sogn (Frøs Herred, Haderslev Amt, nu Vejen Kommune)

 • Marcussen, A.J.: Optegnelser fra Lintrup og Hjerting Sogne. Modersmaalet, 1923. 133 s.
 • Wind, Bent: Gastrupgårde - ikke én gård - men 3 gårde og 3 huse. (i: Historisk årbog for Rødding-egnen 1999, s. 57-85).

Hjerting Sogn (Skast Herred, Ribe Amt, nu Esbjerg Kommune)

 • Hjerting i 700 år. Redaktion Horst Meesenburg. BYGD årg. 22(4), dec. 1991. 40 s.
 • Andersen, Mathilde, med Niels Øllgaard Nielsen og Willy R. Madsen: Hjerting by's historie. Hjerting Grandelaug, 1962. 170 s.
 • Holm, Poul: Hjerting, et maritimt lokalsamfund midt i verden. Ca. 1550-1930. Hjerting Fiskeriforening, 1992. 99 s.
 • Sundbo, Arne: Af Varde og Hjertings Historie. (i: Fra Ribe Amt 1915-18, s. 524-563, 573-606. 1919-22, s. 65-107). - Onlineadgang.

Hjordkær Sogn (Rise Herred, Åbenrå Amt, nu Aabenraa Kommune)

 • Kaatmann, Christian: Stationsbyer i Sønderjylland - Toftlund og Hjordkjær. Institut for Grænseregionsforskning, 1985. 69 s.
 • Rossen Jacobsen, Ellen: Glimt af Hjordkær sogns historie. Hjordkær Borgerforening, 1981. 190 s.

Hjortdal Sogn (Vester Han Herred, Thisted Amt, nu Jammerbugt Kommune)

 • Grishauge, Peter: Gårde og huse i Hjortdal sogn. 2008. Ny udg., 2022. 109 s. - Onlineadgang.

Hjorthede Sogn (Middelsom Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Hjorthede gennem tiderne. Om personer og steder i Hjorthede. Hjorthede Borgerforening, 2003. 52 s.

Hjørring (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, nu Hjørring Kommune)

 • Klitgaard, Carl: Hjørring Bys Historie indtil det 19. Aarh. Midte. Sigetty, 1925. 386 s. - Beskrivelsen er bygget kronologisk op. - Indholdsfortegnelse og navneregister: Onlineadgang.

Hjørring, Sct. Olai Sogn (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, nu Hjørring Kommune)

 • Skt. Olaj Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 5], s. 221-224). - Onlineadgang.

Hjørring Amt

 • Hjørring Amt. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 285-297). - Onlineadgang.

Ho Sogn (Vester Horne Herred, Ribe Amt, nu Varde Kommune)

 • Ho Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred (Ribe Amt). 1865-67, s. 152-161. (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1984). - Udgaven fra 1984 Onlineadgang.
 • Ho Sogn. Oksby Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. S. 112-119). - Onlineadgang.
 • Nielsen, N.S. Træk af Livet i Ho-Oxby i ældre Dage, dog væsentligst fra Oxby og Blaavand. (i: Fra Ribe Amt bd. 4, 1915-18, s. 305-335). - Onlineadgang.
 • Olesen, Kirstine M.: Øen Langli. Livsskildringer og Slægtshistorie. Eget Forlag, 1940. 249 s. - Onlineadgang.
 • Uhd Jepsen, Palle & Marianne Ploug: Blåvand. Museet for Varde By og Omegn, 2009. 263 s.

Hobro Sogn (Onsild Herred, Randers Amt, nu Mariagerfjord Kommune)

 • Hobro Landsogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 402-405). - Onlineadgang.
 • Schmidt, H.J.: Af Hobro Bys Historie til 1860-70. A. Kibsgaard Mikkelsens Forlag, 1928. 271 s.
 • Thomsen, Dorthea: Nogle Optegnelser om Hobro i de sidste 60 Aar, fra 1808-1868. 1868. 36 s. - Onlineadgang.
 • Vasegaard, Søren: Hobro nyere Historie : Bidrag til dens Belysning omkring Aarene 1870-1890. 1941. 208 s. - Onlineadgang.

Hodde Sogn (Øster Horne Herred, Ribe Amt, nu Varde Kommune)

 • Bjerge, Poul: Hodde og Tistrup i gamle Dage. (i: Fra Ribe Amt bd. 4, 1915-18, s. 87-107). - Onlineadgang.
 • Hodde Sogn. (i: Kristensen, H.K.: Øster Horne Herred. Haase, 1944, s. 219-248). - Onlineadgang.
 • Hodde Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950]. [Bd. 22], s. 534-541). - Onlineadgang.

Hodsager Sogn (Ginding Herred, Ringkøbing Amt, nu Herning Kommune)

 • Larsen, N.P.: Hodsager-Minder. Træk af Sognets Historie. 1917. 160 s. - Onlineadgang. - (Genoptr. Hodsager Centralskole, 1986-92. 2 bd.).
 • Hodsager Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 1895, s. 557-561). - Onlineadgang.

Holbo Herred (Frederiksborg Amt)

 • Olsen, Gunnar: Kronborg vestre birk. Holbo herred fra oldtiden til vore dage. Rosenkilde og Bagger, 1961. 319 s. - Onlineadgang.

Holbæk (Merløse Herred, Holbæk Amt, nu Holbæk Kommune)

 • Friis, F.R.: Bidrag til Holbæks Historie. Holbæk, 1875. 90 s. [Feuilleton til "Holbæk Amts-Avis"]. - Onlineadgang.
 • Thomsen, Albert: Holbæk Købstads Historie. Holbæk Byråd, 1936-1942. 861 s. - Onlineadgang: Del 1. Del 2. - Nyt oplag 1981.

Holbæk Amt (Merløse Herred)

 • Holbæk Amt. Et historisk-topografisk værk. Med personalhistoriske oplysninger. Under red. af A. Kirkeskov og T.S. Larsen ; med bidrag af en kreds af stedlige medarbejdere. Amtshistorisk Forlag, 1933. 485 s. - Onlineadgang.
 • Larsen, J.H.: Holbeks Amt, topographisk beskrvet. Forfatterens Forlag, 1832-1842. 2 bd. - Onlineadgang: Bd. 1. Bd. 2.

Holbæk Sogn (Rougsø Herred, Randers Amt, nu Norddjurs Kommune)

 • Holbæk Sogn. Udby Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 2], s. 235-247). - Onlineadgang.

      Også: Ørsted Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 392-394). - Onlineadgang.

Holbøl Sogn (Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, nu Aabenraa Kommune)

 • Bang, H.H.: Gamle gårde og begivenheder i Bov og Holbøl sogne. Padborg Formulartryk, 2015. 168 s.
 • Frank, Hans: Sønderhav. Portræt af en sønderjysk landsbyidyl. Sønderhav og Omegns Mødehus' Legat, 1984. 100 s.
 • Lyck, Frede: Hokkerup. Et blik tilbage i en landsby med dens huse og forretninger. 1979. 20 bl., 19 tavler.
 • Porskrog Rasmussen, Carsten: Vækst og virke ved grænsen. Bov og Holbøl sogne 1920-1990. Institut for Grænseregionsforskning, 1992. 366 s.

Holeby Sogn (Fuglse Herred, Maribo Amt, nu Lolland Kommune)

 • Holeby-Bursø. (i: Haugner, C.C.: Rødby Købstad og Fuglse Herreds Søndre Del. Nakskov, 1928. 448 s. – S. 330-356). – Onlineadgang.
 • Wolsing, Jens: Holeby. Historiske oplysninger. Biblioteket for Holeby og Omegn, 1943-1956. 2 bd.

Holmans Herred (Vejle Amt)

 • Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder. Vejle, 1918. 463 s. (Faksimileudgave. Familie- og Slægtsarkivet, 1974). - Onlineadgang 1918 udg..

Holme Sogn (Ning Herred, Århus Amt, nu Aarhus Kommune)

 • Fra landsby til forstad. En fortælling om Holme, Højbjerg og Skåde. Red.: Bent Stougaard Nielsen. Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv, 2020. 189 s.
 • Thomsen, J.S.: Fra Holme sogn. (i: Østjysk hjemstavn årg. 48, 1983, s. 80-89). - Onlineadgang.

Holmsland Klit Sogn (Hind Herred, Ringkøbing Amt, nu Ringkøbing-Skjern Kommune)

Holmsland Klit Sogn skiftede 15. marts 2011 navn til Hvide Sande Sogn

 • Bollerup, Christian og Anna: Hvide Sande fra fødsel til fremtid. Historisk tilbageblik i billeder og tekst. Eget forlag, 2005. 96 s.
 • Holmsland Kommune. Gammelsogn. Holmsland Klit Sogn. Gammelsogn. Nysogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. [Bd. 21], s. 717-746). - Onlineadgang.
 • Jørgensen, Jørg.: Bogen om Ringkjøbing. Holmsland og Holmslands Klit (Søndervig-Hv.Sande) gennem 150 år. Ringkjøbing, 1957. 105 s.
 • Kristensen, H.K.: Holmslands og Klittens historie. Holmsland Kommune, 1974-2014. 3 bd. (Bd. 1: 2. opl. 1989). - Bd. 3 skrevet af lokale forfattere. Red. Jens Aarup Jensen ... [et al.]
 • Pedersen, P.: Klittens Historie. Forfatterens Forlag, 1950. 192 s.
 • Pedersen, P. Storgaard: Fra Holmsland. Træk af Øens og Klittens Historie i ældre Tid. (i: Hardsyssels Aarbog 1927, s. 136-58). - Onlineadgang.
 • Schmidt, August F.: Fra Holmsland. (i: Hardsyssels Aarbog 1933, s. 109-27). - Onlineadgang.
 • Tang Kristensen, Evald: Øen Holmsland og dens Klit, beskrevet særlig med kulturhistorisk Hensyn. Gyldendal, 1891. 64 s. - Onlineadgang.

Holstebro Sogn (Hjerm Herred, Ringkøbing Amt, nu Holstebro Kommune)

 • Det forandrede Holstebro. En forandrings- og udviklingshistorie om Holstebro 1945-2017. Tekst: Flemming Hove Nielsen m.fl. Redaktør: Mette Grith Sørensen. Hardernes Y's Men's Club, 2017. 151 s.
 • Aldal, J.: Minder om Holstebro. (i: Hardsyssels årbog 1916, s. 93-144. 1917, s. 45-109). - Onlineadgang: S. 93-144. S. 45-109.
 • Frølund, L.Ch.Th.: Holstebro, en historisk, topografisk og statistisk Købstadsbeskrivelse. Eget Forlag, 1871, 226 s. - Genudgivet 1963 af Bent Torben Holm. - 1871 udgaven Onlineadgang.
 • Graugaard, Esben og Rigmor Lillelund: Holstebros borgere i 1748. (i: Holstebro Museums årsskrift 1996, s. 34-43).
 • Ramskou, Thorkild og Steffen Linvald, Jens Johansen: Bro og by - en folkebog om Holstebro. Holstebro, 1974. 134 s. - Onlineadgang.

Holsted Sogn (Malt Herred, Ribe Amt, nu Vejen Kommune)

 • Holsted Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). Gad, 1879, s. 125-131. - Genudg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, 1976. - Onlineadgang.
 • Holsted Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 12], s. 147-164). - Onlineadgang.
 • Frederiksen, Jens Chr.: Historiske Efterretninger om Holsted Sogn (Malt Herred) samt Træk fra Nutiden. Pedersen, 1931. 276 s. - Onlineadgang.
 • Hansen, Hans Peder Og Chr. Carstensen: Holsted stationsby gennem 125 år. Lokalarkivet for Holsted kommune, 1999. 159 s.
 • Kierckebye, J.: Beskrivelse af Føvling og Holsted Sogne. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi bd. 1, 1866-67, s. 158- ). - Onlineadgang.

Holsteinborg Sogn (Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, nu Slagelse Kommune)

 • Træk af Bisserups historie. Bisserups slægts- og lokalhistoriske arbejdsgruppe, 2002. 27 s. - 2. udgave marts 2012. Onlineadgang.

Holtug Sogn (Stevns Herred, Præstø Amt, nu Stevns Kommune)

 • Frisken, Ingrid: [Holtug sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 5-6, s. 173-214).
 • Holm, Niels E.: Og det var Råby ... Fortællinger fra en landsby på Østmøn. J-bog, 2011. 72 s.

Homå Sogn (Djurs Sønder Herred, Randers Amt, nu Norddjurs Kommune)

 • Vejlby Sogn. Homaa Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 250-256). - Onlineadgang.

Hoptrup Sogn (Haderslev Herred, Haderslev Amt, nu Haderslev Kommune)

 • Ohlsen, Sven: Djernæs Strandbys historie. Forlaget Gammelting, 1987. 63 s.

Horbelev Sogn (Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, nu Guldborgsund Kommune)

 • Christensen, Peter m.fl. (udg.): Horbelev. Blade af et sogns historie. Peter Christensen, 1979. 160 s.
 • Hansen, Ingvard og Vibeke Ravn-Mortensen: Horbelev ejerlav og sogn 1787-2000. Lokalhistorisk Forening i Stubbekøbing, 2000. 24 s.
 • Koch, Bent: Da Horbelev var stationsby. (i: Lokalhistorisk Arkiv, Stubbekøbing. Årsskrift, 1987, s 9-17, 19-25). - Onlineadgang.

Hornborg Sogn (Nim Herred, Skanderborg Amt, nu Hedensted Kommune)

 • Hornborg sogn. (i: Rod og stavn. Træk af 10 sognes historie. Stavnsbåndsudvalget, Tørring-Uldum kommune, 1988, s. 67-74).
 • Hornborg Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1959. [Suppl.c], s. 289-301). - Onlineadgang.

Hornbæk Sogn (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, nu Helsingør Kommune)

 • Garboe, Rasmus: Tikøb og Hornbæk sogne 1743. Udg. af Kresten Tommerup. Bevaringsforeningen Mørdrup Landsby, 1988. 43 s.
 • Jensen, Ruth: Havreholm - byen der havde det hele!. (i: Helsingør Kommunes Museer 1997, s.73-93).
 • Jensen, Ruth: Hornebys gårde og beboere i 200 år. (i: Hornbækegnen 1999, nr. 58, s. 2-17).
 • Ploug, Axel: Om landsbyen Saunte. (i: Hornbækegnen 1996, nr. 44, s. 2-16).
 • Rønne, Karl: Hornbæk i historieklip. Frederiksborg Amts Historiske Samfund, 1978. 96 s. - Særtryk af årbog 1978. - Onlineadgang.
 • Svendsen, Leif: Sauntes historie fra oldtid til næsten nutid. Forlag1.dk, 2009. 92 s.
 • Svendsen, Leif: Sauntes historie i nyere tid. Forlag1.dk, 2014. 201 s.

Horne Sogn (Sallinge Herred, Svendborg Amt, nu Faaborg-Midtfyn Kommune)

 • Bjernes udflyttede gårde. Udgivet af elever fra Horne Skole i samarbejde med Folkemindesamlingen i Horne. Horne Skole, 1993. Ca. 50 bl.
 • Birkemose, Jette og Hans Marius Jensen: Horne. Fæstehuse og beboere i gamle Dyreborg. (i: Arkiver, Folkemindesamlinger og Museer i Faaborg Kommune, 1977, s. 6-9).
 • Kej, Martin: Horne Land før og nu. Horne Lands Avis 2014-15. Del 1-2. [Del 1 opr. udg. 2003, ny udg. 2015 med 5 ekstra fortællinger, skrevet af lokale personer].

Horne Sogn (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, nu Hjørring Kommune)

 • Horne Sogn. Asdal Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 2], s. 121-138). - Onlineadgang

Horne Sogn (Øster Horne Herred, Ribe Amt, nu Varde Kommune)

 • Horne Sogn. (i: Kristensen, H.K.: Øster Horne Herred. Haase, 1944, s. 191-218). - Onlineadgang.
 • Horne Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 12], s. 330-363). - Onlineadgang.

Horns Herred (Frederiksborg Amt)

 • Harfot, Elo og Bente Thomsen: Horns Herred i Middelalderen. Historisk Forening i Jægerspris Kommune, 1982. 87 s. - Onlineadgang.

Hornslet Sogn (Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, nu Syddjurs Kommune)

 • Sloth Carlsen, Søren: Hornslet by og sogn. Søren Sloth Carlsen, 1977. 378 s.
 • Sloth Carlsen, Søren: Rodskov gennem skiftende tider. A. Rasmussens Bogtrykkeri, 1978. 125 s.

Hornstrup Sogn (Nørvang Herred, Vejle Amt, nu Vejle Kommune)

 • Hansen, Marius: Hornstrup Sogn. Kolding, 1949. 502 s. - Onlineadgang.

Horsens Sogn (Kær Herred, Ålborg Amt, nu Aalborg Kommune)

 • Dahl, Poul og Dan Ole Faaborg: Før og nu. Forretninger, huse og gårde i Grindsted, Kinnerup og Uggehalne - i foto og tekst. BoD, i samarb. med Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv, 2020. 125 s.
 • Hammer Sogn. Horsens Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 10], s. 114-132). - Onlineadgang.
 • Hertz-Jensen, Carl: Horsens kirke & sogn. Historisk rids. Horsens Sogns Menighedsråd, 2003. 22 s.
 • Jeppesen, Marius: Gamle huse i Horsens sogn (i: Horsens-Hammer Årbog 1983, s. 1-8).
 • Værnfelt, Kr. og C. Klitgaard: Lyngdrup. (i: Vendsysselske Aarbøger 1957-58, bd. 22, s.98-134). - Onlineadgang.

Horsens (Nim Herred, Skanderborg Amt, nu Horsens Kommune)

 • Bang, Vilhelm: Bidrag til Horsens Bys Historie. (i: Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 2. Rk., Bd. II, 1889-90, s. 351-380). - Onlineadgang.
 • Bay, Sv. Aage: Bidrag til Horsens historie. Horsens Kommune, 1979. 167 s.
 • Fabricius, Otto: Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie. Udg. med Understøttelse af det jydske Historisk-topografiske Selskab, den grevelige Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelse og Horsens Commune, 1879. 544 s. - Onlineadgang.

Horslunde Sogn (Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, nu Lolland Kommune)

 • Horslunde-Norlunde Sogn. (i: Haugner, C.C.: Nørre Herreds Historie, Topografi og Statistik. Forfatterens Forlag, 1922. S. 200-239). - Onlineadgang.

Hostrup Sogn (Skast Herred, Ribe Amt, nu Esbjerg Kommune)

 • Hostrup Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Gad, 1862, s. 207-209). (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1985). - 1862-udgaven Onlineadgang.
 • Hostrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. S. 47-55). - Onlineadgang.

Hostrup Sogn (Slogs Herred, Tønder Amt, nu Tønder Kommune)

 • Nielsen, Jens H.: Indbyggerne i Hostrup sogn 1845. Æ Armhus, 1999. Ca. 240 s.

Houlbjerg Sogn (Houlbjerg Herred, Viborg Amt, nu Favrskov Kommune)

 • Frederiksen, L.: Historiske optegnelser over Houlbjerg og Granslev sogne samt herregårdene Bidstrup og Hagsholm fra år ca. 1200 til 1950. Udg. af Houlbjerg-Granslev kommune i forbindelse med Houlbjerg bibliotek, 1969. 192 s.
 • Houlbjerg 1900-1970. 1. del. (i: Lokalhistorisk årbog / udg. af Foreningen Langå Egnsarkiv 2009, s. 9-21).
 • Hovlbjærg Sogn. Granslev Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 278-296). - Onlineadgang.

Hov Sogn (Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, nu Langeland Kommune)

 • Bennedbæk, Dorte m.fl.: Lohals i 200 år. Udgivet i anledning af byens jubilæum 2008. Skrevet og redigeret af Lohalsgruppen. Nordlangelands Lokalhistoriske Forening, 2010. 258 s. Navneregister i onlineadgang.

Hove Sogn (Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt, nu Lemvig Kommune)

 • Hove Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 430-440). - Onlineadgang.
 • Hygum Sogn. Hove Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 477-486). – Onlineadgang.

Hoven Sogn (Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, nu Ringkøbing-Skjern Kommune)

 • Hoven sogn. (i: Kristensen, H.K.: Nørre Horne Herred. Egvad Egnshistoriske Samling, 1975, s. 524-549). - Onlineadgang.
 • Hoven Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. [Bd. 11], s. 39-76). - Onlineadgang.
 • Hvelplund Jensen, Kresten: Træk af Houen sogns historie. Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt. Eget Forlag, 1971. 6, 331, 14 s.
 • Karstoft, I.: Fra det nedlagte gamle S.Omme-Hoven Pastorat. Et lokalhistorisk Bidrag. Kolding, 1948. 122 s.

Hover Sogn (Hind Herred, Ringkøbing Amt, nu Ringkøbing-Skjern Kommune)

 • Hover Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Bidrag til Hing Herreds Historie og Topografi. Ringkjøbing, 1896, s. 168-176). - Onlineadgang.
 • Hover Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. [Bd. 21], s. 691-698). - Onlineadgang.
 • Kaae, Alfred: Hover. Sognet ved Åen. Hing Herred, Ringkjøbing amt. Hover Sogneråd, 1967. 336 s. - Genoptr. Hover Sogneforening, 2000 - med tilføjelser efter 1967.

Hover Sogn (Tørrild Herred, Vejle Amt, nu Vejle Kommune)

 • Heltoft: Tørrild Herred. En Herredsbeskrivelse og dens Forfatter. Det tredie Capitel om Hover Sogn. (i: Vejle Amts Aarbøger 1925, s. 1-17). - Onlineadgang.

Humble Sogn (Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt, nu Langland Kommune)

 • Bondesen, P.C.B.: Fra Ristinge Overdrev. Et Blad af Langelands Historie. 1917. 56 s. - Om mennesker i Ristinge på Langeland i 1800-tallet, koncentreret om husmand Peder Jørgensen og sønnen Hans. - Onlineadgang.
 • Larsen, Villy Otto: Glimt af Ristinge og beboerne gennem tiderne. Rødovre, 2009. 60 s.

Humlebæk Sogn (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, nu Fredensborg Kommune)

 • Kamper-Jørgensen, Lise og Jens Bossen og Lene Hemmingsen: Toelt landsbys historie. En landsbys historie gennem 800 år. Toelt Landsbylaug, 2015. 122 s.
 • Larsen, Bent Skov og Erik Vestergaard Thomsen: Dageløkke landsby - historier og erindringer gennem 300 år. Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske forening, 2018. 109 s.

Humlum Sogn (Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, nu Struer Kommune)

 • Daell, Christen: Billeder fra Humlum Sogn og Stationsby omkring 1890. Smith Knudsens Forlag, 1947. 80 s. - De første 2 Artikler er offentliggjort i Hardsyssels Aarbog 1946 og 47.
 • Daell, Christen: Humlum Stationsby. i: Hardsyssels Aarbog 1947, s. 87-106). - Onlineadgang.
 • Humlum Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 151-175). - Onlineadgang.
 • Humlum Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 214-222). – Onlineadgang.
 • Schmidt, August F.: Fra Humlum Sogn. (i: Hardsyssels Aarbog 1952, s. 100-116). - Onlineadgang.

Hundborg Sogn (Hundborg Herred, Thisted Amt, nu Thisted Kommune)

 • Hornstrup, Nora: Hundborg - en levende by. (i: Jul i Thy, 90. årg., 2020, s. 66-76).

Hunderup Sogn (Gørding Herred, Ribe Amt, nu Esbjerg Kommune)

 • Høyer, J. B.: Sognepræst Knud Langs Optegnelser om Vilslev og Hunderup Sogne (i: Samlinger til Jydsk Historie og Topografi 1904-05 s. 38-96). - Onlineadgang.
 • Pedersen, Hans: Træk fra Vilslev og Hunderup sognes historie. Eget Forlag, 1974. 184 s.
 • Skade, H.N.: Noget om Sejstrups historie i Hunderup sogn. Eget Forlag, 1973. 190 s.

Hundslund Sogn (Hads Herred, Århus Amt, nu Odder Kommune)

 • Hundslund Sogn. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 171-211).
 • Skovfoged, Anne Marie: Bidrag til Hundslunds historie. (i: Østjysk Hjemstavn, 51. årg., 1986, s. 21-30). - Onlineadgang.

Hune Sogn (Hvetbo Herred, Hjørring Amt, nu Jammerbugt Kommune)

 • Hune Sogn. (i: Klitgaard, Carl: Hvetbo Herred, bd. 2. Aalborg, Stiftsbogtrykkeriet, 1907, s. 274-336). - Onlineadgang.
 • Klitgaard, C. og Marius M. Madsen: Optegnelser om Rødhus. (i: Vendsysselske Aarbøger 1957-58, bd. 22, s.30-55).
 • Klitgaard, Harald og Henrik Fog: Blokhus. Fra istid til ispind. 1. rev. udg. Forlaget Blokhus, 2011. 164 s.
 • Saltum Sogn. Hune Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 323-354). - Onlineadgang.

Hunseby Sogn (Musse Herred, Maribo Amt, nu Lolland Kommune)

 • Hunseby sogn. (i: Christensen, Henning Steen: Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse. Brugere og ejere ca. 1750-2000. Bd. 1. Hensch, 2002. 264 s.). - Onlineadgang.
 • Hunseby Sogn. (i: Haugner, C.C.: Maribo og Fejø Birker. Fuglse Herreds Nordre Del. Tidende's Forlag og Tryk, 1942, s. 234-286 + 310-311). - Onlineadgang.

Hunstrup Sogn (Hillerslev Herred, Thisted Amt, nu Thisted Kommune)

 • Nordthy. Hunstrup og Østerild siden 1896. Red.: Jørn Nielsen m.fl. Lokalhistorisk Forening for Hunstrup og Østerild, 2015. 102 s.
 • Rødbro, Frede (red.): Østholmen. Hunstrup, Østerild og Hjardemål i fortid og nutid. Lokalhistorisk Forening for Hunstrup og Østerild, [u.å.]. 288 s.

Hurup Sogn (Refs Herred, Thisted Amt, nu Thisted Kommune)

 • Steffensen, Børge: Hurup i 100 år. 1882-1982. Hurup Håndværker- og Borgerforening, 1982. 83 s.

Husby Sogn (Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt, nu Holstebro Kommune)

 • Husby Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Ulfborg Herred. En historisk-topografisk Beskrivelse. Ringkjøbing, 1900, s. 36-56). - Onlineadgang.
 • Husby Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. [Bd. 21], s. 323-342). - Onlineadgang.
 • Sandgaard, Niels: Wos i æ hawbjerre. Beskrivelse af de gårde og huse der er beliggende i det nuværende ”Vester Husby”; betegnet som ”Westre såwn” i Husby. Og især beskrivelse af beboerne. Forlaget ”Sandgaardhus”, [2007]. 308 s.

Husby Sogn (Vends Herred, Odense Amt, nu Middelfart Kommune)

 • Idum, A. R.: Ivernæs' - det senere Wedellsborgs - Historie (i: Aarbøgerne for Odense og Assens Amter, 1922-23). - Onlineadgang.
 • Knudsen, Hans: Ejendomsbønder under Grevskabet Wedellsborg (i: Aarbogen for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, 1933). - Onlineadgang.
 • Lasthein Jensen, Eiler: "Der var engang". Husby omkr. 1945. Lokalhistorisk Arkiv, 1989. 41 bl.
 • Riis, Jens Møller og Margit Simonsen Riis: Fra Husby sogn. Huse og gårde samt folk i Eskør. Privat udgivet, 2019. - Onlineadgang: Del 1. Del 2.
 • Vedel Simonsen, Lauritz Schebye: Bidrag til Husby sogns historie. Lokalhistorisk Arkiv for Ejby Kommune, 1986. 13 s.
 • Viscor, Pia: Brandsø. Øens historie indtil år 1900. Books on Demand, 2017. 344 s.

Husum Sogn (Sokkelund Herred, Københavns Amt, nu Københavns Kommune)

 • Linvald, Steffen: Brønshøj, Husum og Utterslev. De rige bondebyer. 1962. 57 s.

Hvam Sogn (Rinds Herred, Viborg Amt, nu Vesthimmerlands Kommune bortset fra Hvam skoledistrikt (Viborg Kommune))

 • Hvam Sogn. Hvilsom Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952, [Bd. 9], s. 168-196). - Onlineadgang.

Hvedstrup Sogn (Sømme Herred, Roskilde Amt, nu Rosilde Kommune)

 • Levende fortid. Glimt af Gundsøs kulturhistorie. Red.: Alan Hjorth Rasmussen. Fjordmuseet, 2004. 208 s.

Hvejsel Sogn (Nørvang Herred, Vejle Amt, nu Vejle Kommune)

 • Hove, Knud M.: Hvejsel Sogn. Eget Forlag, 1949. 368 s.

Hvetbo Herred (Hjørring Amt)

 • Klitgaard, Carl: Hvetbo Herred. Stiftsbogtrykkeriet, 1906-07. 2 bd. - Onlineadgang: 1. Del. 2. Del.
 • Nørrelykke, C.: Pengeskrinet. Blade af Hvetbo Herreds historie og træk af Hvetbo Herreds Sparekasses virke. 1867-1967. Hvetbo Herreds Sparekasse, 1967. 112 s.

Hvidbjerg Sogn (Hindborg Herred, Viborg Amt, nu Skive Kommune)

 • Brøndum Sogn. Hvidbjerg Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952. [Bd. 13], s. 25-30). - Onlineadgang.

Hvidbjerg Sogn (Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, nu Morsø Kommune)

 • Mikkelsen, Michael: Af Redsted og Hvidbjerg Sognes Historie. (i: Historisk årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred 1919, s. 53-70. 1920, s. 3-25). - Onlineadgang: 1919. 1920.

Hvidbjerg Sogn (Refs Herred, Thisted Amt, nu Struer Kommune)

 • Colding, Ole P.: Agerø gårdhistorie. (i: Historisk årbog Thy og Mors 1970, s. 398-414). - Onlineadgang.
 • Hvidbjerg Sogn. Lyngs Sogn (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 534-562). - Onlineadgang.
 • Nielsen, Erling Mors: Fra landsby til stationsby. (i: Thyholm og Jegindø gennem 100 år. Red. af Esben Graugaard. Udg. af Jens Glob Samvirket og Egnshistorisk Forening, 1984. Bd. 1, s. 9-33). - Om stationsbyen Hvidbjerg.
 • Noer, Børge: Hvidbjerg ved kirken. Landsbyen i 1800-tallet. (i: Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø. Årsskrift, 2019, 46. årg, s. 5-14). – Onlineadgang.

Hvidbjerg Vesten Å Sogn (Hassing Herred, Thisted Amt, nu Thisted Kommune)

 • Hvidbjerg Vesten Å Sogn. Ørum Sogn. Lodbjerg Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 563-570). - Onlineadgang.

Hviding Herred (Tønder amt)

 • Schmidt, August F.: Fra Hviding herred. - (i: Sønderjydsk Maanedsskrift, 33. Årg., 1957, s. 108-112, 137-144). - Onlineadgang: Del I. Del II.

Hvidovre Sogn (Sokkelund Herred, Københavns Amt, nu Hvidovre Kommune)

 • Sverrild, Poul: Hvidovre Landsogn. Tekst og kilder til belysning af forholdene i Hvidovre omkring århundredskiftet. Lokalhistorisk Arkiv og Pædagogisk Central i Hvidovre, 1981. 58 s.
 • Sverrild, Poul: Vejene til Hvidovre. Om den periurbane udvikling i en københavnsk forstadskommune. Frydenlund, 2020. 319 s.

Hvilsager Sogn (Sønderhald Herred, Randers Amt, nu Syddjurs Kommune)

 • Hvilsager Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 315-316). - Onlineadgang.
 • Knudsen, Karl Egon: Huse, ejendomme, gårde samt deres ejere, beboere i Termestrup og omegn, 1925-1935. Karl Egon Knudsen, 1998. 35 s.

Hvilsom Sogn (Rinds Herred, Viborg Amt, nu Vesthimmerlands Kommune bortset fra Hvilsom skoledistrikt (Mariagerfjord Kommune))

 • Hvam Sogn. Hvilsom Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952, [Bd. 9], s. 168-196). - Onlineadgang.

Hvilsted Sogn (Hads Herred, Århus Amt, nu Aarhus Kommune)

 • Hvilsted Sogn. (i: Bønnelycke, Kjeld: Hads Herred før og nu. Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser. Aarhus, 1873-76, s. 141-159).
 • Reppke, Gerda m.fl.: Fire sogne omkring Solbjerg. Egnshistorie fra Tiset, Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne. Egnsarkivet i Solbjerg, 1979-2021. 5 bd. Artikelregister

Hvirring Sogn (Nim Herred, Skanderborg Amt, nu Hedensted Kommune)

 • Elkjær, Sigurd: Minder fra Honum og Hovedgården Rask. (i: Østjydsk Hjemstavn, 23. årg., 1958, s. 5-14). - Onlineadgang.
 • Hvirring sogn. (i: Rod og stavn. Træk af 10 sognes historie. Stavnsbåndsudvalget, Tørring-Uldum kommune, 1988, s. 49-66).
 • Hvirring Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1959. [Suppl.c], s. 273-278 og 335-348.

Hvornum Sogn (Onsild Herred, Randers Amt, nu Mariagerfjord Kommune)

 • Fløe Jensen, P. og Johan C. Sulkjær: Hvornum Sogn i Onsild Herred. En historisk-topografisk Beskrivelse. Randers Amts Historiske Samfund, 1943. 208 s.
 • Sdr. Hornum-Snæbum Kommune. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 2], s. 294-306). - Onlineadgang
 • Hornum Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 7], s. 477-480). - Onlineadgang.

Hvorslev Sogn (Houlbjerg Herred, Viborg Amt, nu Favrskov Kommune)

 • Hvorslev Sogn. Gerning Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 349-365). - Onlineadgang.
 • Vestergaard, Anker: Af Hvorslev-Gernings historie. Hvorslev Kommune, 1973. 112 s.

Hvorup Sogn (Kær Herred, Ålborg Amt, nu Aalborg Kommune)

 • Stationsbyen Hvorupgaard fra o. 1850 til vore dage. Sundby-Hvorup sognehistoriske Forening og Arkiv, 1986. 58 s.
 • Johansson, Ketty: Nr. Uttrup i det 20. århundrede. Fra landsbymiljø over storindustri til kirkeby og forstadskvarter. Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening, 2007. 168 s.
 • Madsen, Erik: Træk af landsbyen Bouets historie. Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening, 1995. 125 s.
 • Værnfelt, Kr.: Historien om de tre torper. Blade af Hvorup Sogns historie. Aksel Schølins Bogtrykkeri, 1968. 98 s.

Hygum Sogn (Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt, nu Lemvig Kommune)

 • Hygum Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 1894, s. 419-429). - Onlineadgang.
 • Hygum Sogn. Hove Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. S. 477-486). – Onlineadgang.
 • Johansen, Harald samt Søren Rasmussen og Hans Fredslund (red.): Hygum sogn. Træk fra oldtid til nutid. Hygum Hjemstavnsforening, 1972. 252 s.
 • Thøstesen, Thøste: Fra Hygum Sogn. Minder fra Oldtiden og Middelalderen. Aabenraa, 1927.

Hylke Sogn (Voer Herred, Skanderborg Amt, nu Skanderborg Kommune)

 • Christensen, Børge: Hylke Sogn i ældre Tid. (i: Østjydsk Hjemstavn 1942, s. 26-35. - Onlineadgang.
 • Hylke Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1959. [Suppl.c], s. 405-406). - Onlineadgang.

Hylleholt Sogn (Fakse Herred, Præstø Amt, nu Faxe Kommune)

 • [Hylleholt sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 16-17, s. 633-664).

Hyllested Sogn (Djurs Sønder Herred, Randers Amt, nu Syddjurs Kommune)

 • Lund, Ove Højfeldt: Hyllested Skovgaarde. Om en landsby i 1930erne, meget før og lidt efter. Det Historiske Udgiverværksted i Grenaa, 2002. 108 s.
 • Møller, Per Rasmus: Om Bette-Aksel, Kradéme-Søren, Sateme-Povl og alle de andre i barndommens Hyllested. Et tidsbillede. 3. udg. Eget Forlag, 2017. 301 s. - [1. udg. 2012].

Hyllested Sogn (Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, nu Slagelse Kommune)

 • Jacobsen, A.: Meddelelser om Hyllested Sogn. Slagelse, 1910. 80 s. - Føljeton til "Sorø Amtstidende". - Onlineadgang.

Hæstrup Sogn (Børglum Herred, Hjørring Amt, nu Hjørring Kommune)

 • Hviid, Poul m.fl.: Vrejlev-Hæstrup sognes ældre historie. Fonden for Kulturelt Samvirke i Vrejlev-Hæstrup Sogne, 1983. 249 s.

Højby Sogn (Ods Herred, Holbæk Amt, nu Odsherred Kommune)

 • Holm Hansen, Ib: Gudmindrup - og Lyngens historie. Ib Holm Hansen, 2022. 402 s.
 • Holm Hansen, Ib: Lumsås. Byen på åsen - fra fortid til nutid. Ib Holm Hansen, 2021. 426 s.
 • Holm Hansen, Ib: Nyrup. Byen ved Gravhøjen. Mere Nyrup bliver det ik'. Ib Holm Hansen, 2022. 334 s.
 • Holm Hansen, Ib: Stenstrup - min barndoms by. Ib Holm Hansen, 2021. 241 s.
 • Jensen, Svend Erik Klint: Om Klint. 2007. 48 s.
 • Mikkelsen, Chr.: Højby Sogn for to hundrede år siden. Historisk Samfund for Højby Sogn, 1960. 249 s. - Onlineadgang.
 • Sørensen, Kurt: Klint. En historisk oversigt. Klæbel, 1981. 16 s.

Højby Sogn (Åsum Herred, Odense Amt, nu Odense Kommune)

 • Kristiansen, Lavrits: Af Højby sogns historie. 1993. [24] bl.
 • Pedersen, Paul Georg: Højby før og nu. Højby Lokalhistoriske Arkiv, 2008. 46 s. - Tidligere bragt i Højby Nyt fra 2005 til 2007.

Høje Tåstrup Sogn (Smørum Herred, Københavns Amt, nu Høje Taastrup Kommune)

 • Olsen, Oluf: Stationsbyen Taastrup. Et erindringsbillede. Torslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening, 1985. 18 s. (Særnummer).

Højelse Sogn (Ramsø Herred, Roskilde Amt, nu Køge Kommune)

 • Højelse, Assendrup og Vilkestrup. Landsbyerne før og nu. En lokalhistorisk undersøgelse fra Højelse Sogn i Køge Kommune. Udg.: Palle Sigaard, Birgit Rosenberg ; bearbejdere: Birgit Rosenberg, Kirsten Berngård ; redaktører: Birgit Rosenberg, Kirsten Berngård. Højelse Sognearkiv, 2008. 248 s.
 • Lille Skensved. Fra landsby til stationsby. En lokalhistorisk undersøgelse fra Højelse Sogn i Køge Kommune. Højelse Sognearkiv, 2002. 205 s.
 • Nielsen, N.P.: Det gamle Højelse. Historiske Minder fra Byen og Omegnen. Køge Museum, 1919. 139 s.
 • Sigaard, Palle: Ølby. Landsbyen før og nu. En lokalhistorisk undersøgelse fra Højelse sogn i Køge kommune. Højelse Sognearkiv, Køge kommune, 1989-1991. 2 bd. - Bd. 1: Gårde. Bd. 2: Øvrige ejendomme. - Onlineadgang: Bd. 1.

Højen Sogn (Jerlev Herred, Vejle Amt, nu Vejle Kommune)

 • Dandanell, P.: Af Højen Sogns Historie. Eget Forlag, 1984.
 • Ravn, J.J.: En historisk-topografisk Beskrivelse af Højen Sogn i Jerlev Herred. Vejle Amts Folkeblad, 1929. 113 s. - Onlineadgang.

Højer Sogn (Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt, nu Tønder Kommune)

 • Rolfs, Claus: Højer sogns og flækkes historie. Fonden til Udgivelse af Egnsbeskrivelser for Højeregnen, 1998. 537 s.

Højerup Sogn (Stevns Herred, Præstø Amt, nu Stevns Kommune)

 • [Højerup sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 4-5, s. 157-172).

Højrup Sogn (Hviding Herred, Tønder Amt, nu Haderslev Kommune)

 • Barndomslandet. Arnum og Højrup i 100 år. Redaktion: Birthe Sørensen … [et al.]. Lokalhistorisk Forening for Højrup Sogn, [2013]. 132 s.

Højslev Sogn (Fjends Herred, Viborg Amt, nu Skive Kommune)

 • Højslev Sogn. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 331-352).
 • Højslev Sogn. Dommerby Sogn. Lundø Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, [1950-58]. [Bd. 8], s. 540-560). - Onlineadgang.
 • Mortensen, Niels: Højslev-Dommerby-Lundø. (i: Skive kommunes historie. Skive Museums Forlag, 2001-2003. Bd. 1 s. 139-168. Bd. 2 s. 83-140. Bd. 3 s. 249-285).

Højst Sogn (Slogs Herred, Tønder Amt, nu Tønder Kommune)

 • Bendorff, Jens C. og et udvalg: Højst Sogn gennem skiftende tider. 1987. 210 s.
 • Højst Sogn gennem skiftende tider II. Redaktion: Helga og Povl Eskildsen … [et al.]. 2012. 386 s.

Høm Sogn (Ringsted Herred, Sorø Amt, nu Ringsted Kommune)

 • Vetterslev-Høm bogen. Lokalhistoriske artikler. Vetterslev Antenneforening, 2022. 155 s.

Hørby Sogn (Dronninglund Herred, Hjørring Amt, nu Frederikshavn Kommune)

 • Elmelund, Peter. Ejendomshistorier. Hørby Sogn. Onlineadgang.
 • Hørby Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 99-110). - Onlineadgang.
 • Iversen, Børge: Gundestrup – Hørbylund. Hørby Sogn. Sognehistorisk Forlag, 2005. 168 s.

Hørby Sogn (Hindsted Herred, Ålborg Amt, nu Mariagerfjord Kommune)

 • Hørby Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 7], s. 449-463). - Onlineadgang.

Hørdum Sogn (Hassing Herred, Thisted Amt, nu Thisted Kommune)

 • Christensen, A.: Udskiftningen af Harring og Koldby Byer. (Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter). (i: Historisk Aarbog for Thisted Amt, 1923, s. 476-487). - Onlineadgang.
 • En duft mellem hav og fjord. Sognehistorie fra Hørdum og Skyum sogne. Yde Sørensen, 1993. 2 bd. (458 s.)
 • Historiegruppen af 2003. Mellem disse grønne høje. Sognehistorie fra Hørdum og Skyum sogne. Yde Sørensen, 2005. 279 s.

Hørmested Sogn (Horns Herred, Hjørring Amt, nu Hjørring Kommune)

 • Gaardboe, Anton: Historisk-topografisk Beskrivelse af Hørmested og Lendum Sogne i Hjørring Amt. Heise, 1897. 52 s. - Onlineadgang.
 • Hørmested Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 2], s. 110-121). - Onlineadgang
 • Zita, Axel Thomsen: Hørmested Sogn. (i: Sindalegnens lokalhistoriske Forening bd. 4, 1992, s. 21-29).

Hørning Sogn (Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, nu Skanderborg Kommune)

 • Blegind Sogn. Sønder-Hørning Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1959. [Suppl.c], s. 407-412). - Onlineadgang.
 • Heilskov, Chr.: Hørning Sogn. (i: Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift bd. 22, 1929, s. 1-32). - Onlineadgang.
 • Aarslev-Hørning Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 319). - Onlineadgang.

Hørning Sogn (Sønderhald herred, Randers amt, nu Norddjurs Kommune)

 • Mariager, Rasmus: Hørning Sogns Historie. 1934. 84 s. - Onlineadgang.

Hørsholm Sogn (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, nu Hørsholm Kommune)

 • Hørsholm Sogn (i: Christensen, C.: Hørsholms Historie fra 1305 til 1875. E. Jespersens Forlag, 1879. S. 246-287). - Onlineadgang.
 • Danstrup, Ellen B. & P. Chr. Nielsen: Hørsholmbogen. Efter H.C. Rostedts historiske oversigter over Hørsholm Kommunes historie. Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn, 1979. 46 s.
 • Hein, Lisbet E., Else Marie Sand Ottsen, Claus M. Smidt: Hørsholm i 250 år. Hørsholms Egns Museum, 1989. 120 s.

Hørsted Sogn (Hassing Herred, Thisted Amt, nu Thisted Kommune)

 • Johansen, Egon: Fra Tøvling Daas til Ove Sø. Sognebog for Sønderhå og Hørsted sogne. Sønderhå-Hørsted Borgerforening, 1998. 333 s.

Hørup Sogn (Als Sønder Herred, Sønderborg Amt, nu Sønderborg Kommune)

 • Marckmann, Anton: Hørup sogn på Sydals. Spredte træk fra fortid til nutid. Eget forlag, 2015. 158 s.
 • Nielsen, Anna Kirstine: Folketællinger fra Hørup sogn. (i: Sønderjysk månedsskrift 2004, nr. 11/12, s. 292-296). - Folketællingerne i 1769, 1803, 1840 og 1845. - Onlineadgang.
 • Raben, J.: Fra Hørup Sogn. (i: Fra Als og Sundeved 12, 1937). 90 s. - Onlineadgang.

Hørup Sogn (Lysgård Herred, Viborg Amt. nu Silkeborg Kommune)

 • Fisker, Erik Bjerre: Dalsgaard. Et ejerlav i Hørup Sogn, Lysgaard Herred, Viborg Amt. Udg. af Forfatteren, i samarbejde med Museum Silkeborg - Blicheregnen, 2019. - 329 s.

Hårby Sogn (Båg Herred, Odense Amt, nu Assens Kommune)

 • Carlsen-Skiødt, J.C.A.: Nogle historiske Oplysninger om Haarby Sogn. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1928, s. 429-79). - Onlineadgang.
 • Haarby Kommune (udg.): Haarby Sogn. 1949. 52 s.
 • Jørgensen, Poul A. (red.): Om Haarby sogns historie. Forlaget i Haarby, 1978-79. 2 bd.

Hårlev Sogn (Bjæverskov Herred, Præstø Amt, nu Stevns Kommune)

 • Jensen, Axel P.: Haarlev og Himlingøje sogne. Træk af sognenes historie. (Nyt oplag. Forfatterens forlag, eksp. Vallø Kommunes Lokalhistoriske arkiv, 1986). 156 s.
 • Jensen, Hans: Jordhusmænd og andet godtfolk på Haarlev Overdrev. 2. udg. EHF, Verner Würtz, 1979. 88 s. (Skriftserie / Egnshistorisk Forening for Hvalsø Kommune, hæfte 4).
 • Olsen, Inger og Jens Iversen og Bodil Bidstrup Graversen: Gårdene i Hårlev sogn og deres historie 1800-2018. Hårlev, Lille Linde, Ammerup, Lystrup og Lille Tårnby. Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv, 2019. 239 s.
 • Pedersen, Dan: Landsbyen Lille Tårnby i Hårlev Sogn. Historisk beretning. Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv, 2015. 152 s.
 • Rung, Grete: Familierne i en landsby i godt 100 år. Lystrup by 1787-1911. (i: Årbog / Historisk Samfund for Præstø Amt, Ny rk. bd. 7 (1967-1974), s. 316-369).

Hårslev Sogn (Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, nu Næstved Kommune)

 • Hansen, Bertel: Sandved. En stationsby og dens huse. Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening, Borupris' Venner, 2017. 210 s.
 • Petersen, Erling: Fra Hårslev og Ting Jellinge Sogne. (i: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1980, s. 23-71). - Onlineadgang.

Håstrup Sogn (Sallinge Herred, Svendborg Amt, nu Faaborg-Midtfyn Kommune)

 • Pedersen, Peder: Beretninger om Landbruget og Forholdene i Haastrup Sogn fra 1845 til 1864. 1946. 36s.

Håsum Sogn (Rødding Herred, Viborg Amt, nu Skive Kommune)

 • Haasum Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952. [Bd. 13], s. 57-61). - Onlineadgang.


Ibsker Sogn (Øster Herred, Bornholms Amt, nu en del af Region Hovedstaden)

 • Historiske huse i Listed Fiskerleje. Udarb. af Nationalmuseet ved Hanne Christensen og Robert Egevang. Nationalmuseet, 1981. 169 s. - Onlineadgang.
 • Historiske huse i Aarsdale Fiskerleje: Udarb. af Nationalmuseets 2. afdeling, ved Hanne Christensen, Robert Egevang og Gunvor Petersen. Nationalmuseet, 1980. 192 s. - Onlineadgang.
 • Kure, Kr.: Fortegnelse over Gaarde og deres Ejere i Ibsker Sogn. U.å. 75 bl.

Idum Sogn (Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt, nu Holstebro Kommune)

 • Christensen, Peder: Idum sogn. Hjerm-Ginding Herred. Ringkjøbing Amt. 1951. 312 s.
 • Idum Sogn. (i: Storgaard Pedersen, P.: Ulfborg Herred. En historisk-topografisk Beskrivelse. Ringkjøbing, 1900, s. 192-200). - Onlineadgang.
 • Idum Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950. [Bd. 21], s. 391-408). - Onlineadgang.

Ikast Sogn (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, nu Ikast-Brande Kommune)

 • Andersen, Ditlev: Ikast. Spredte træk om byen og nogle af dens borgere. Ikast, 1975. 125 s. [Udgivet i anledning af Ikast Bogtrykkeris 50 års jubilæum].
 • Andersen, Ditlev: Ikast. 100 års jubilæum 28. august 1977. Ikast byråds jubilæumskomité, 1977. 34 s., 40 tavler.
 • Hansen, Erik ... [et al.] (red.): Det var dengang - i Ikast. Ikast slægts- og lokalhistoriske Forening , Ikast lokalhistorisk Arkiv, 2006. 127 s.
 • Ikast Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-58. [Bd. 6], s. 75-133). - Onlineadgang.

       Også: Ikast Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952. [Bd. 13], s. 75-133). - Onlineadgang.

 • Larsen, Bernhard: Ikast Sogn. Ikast Sogneråd, 1967. 413 s.
 • Laursen, Vagn: Ikast gennem 3 århundreder Ikast : Folkekirkens Café og Dagligstue, 2012. 496 s.

Ilskov Sogn (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, nu Ikast-Brande Kommune)

 • Ilskov Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-58. [Bd. 6], s. 221-225). - Onlineadgang.
 • Leth Frandsen, Allan: Skimter et mål. Ilskov sogn og kirke 1898-1998. Menighedsrådet for Ilskov Kirke, 1998. 76 s.
 • Sørensen, Tove Ø.: Ilskovs historie. Ilskov Centralskole, 1988. 184 s.

Ingslev Sogn (Vends Herred, Odense Amt, nu Middelfart Kommune)

 • Schovsbo, G.: Indslev Sogns Historie. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1922, s.102-23). - Onlineadgang.

Ingstrup Sogn (Hvetbo Herred, Hjørring Amt, nu Jammerbugt Kommune)

 • Ingstrup Sogn. (i: Klitgaard, Carl: Hvetbo Herred, bd. 2. Aalborg, Stiftsbogtrykkeriet, 1907, s. 3-108). - Onlineadgang.
 • Ingstrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 367-384). - Onlineadgang.

Isenvad Sogn (Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, nu Ikast-Brande Kommune)

Isenvad Sogn blev i 1973 udskilt som selvstændigt sogn fra Ikast Sogn.

 • Kavin, Erik: Isenvad - efter hukommelsen! En folkebog om Isenvad Sogns historie og natur. Privat tryk, 2020. 163 s.

Ishøj Sogn (Smørum Herred, Københavns Amt, nu Ishøj Kommune)

 • Trier, Else: Ishøj - den grønne port til København. Før og nu. Ishøj Kommune 1998, 309 s. - Onlineadgang.


Janderup Sogn (Vester Horne Herred, Ribe Amt, nu Varde Kommune)

 • Andersen, Marius Jager: Janderup sogns nyere tids historie. 1976. 232 s.
 • Janderup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. S. 101-111). - Onlineadgang.
 • Jandrup Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred (Ribe Amt). 1865-67, s. 94-116. - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 198). - Udgaven fra 1984 Onlineadgang.
 • Jensen, Knud: Folkeminder fra Janderup og Billum Sogne. (i: Fra Ribe Amt, 1984-1986, s. 366-407). - Onlineadgang.
 • Kristensen, H.K. et al. (udg.): Janderup og Billum Sogne. Janderup Lokalhistorisk Arkiv, 1979-1983. 3 bd. (Hertil navneregister v. Kaj Christensen, 1993. 57 s.).
 • Madsen, Jesper: Jandrup og Billum Sogne. (i: Fra Ribe Amt, 1911-14, s. 25-73). - Onlineadgang.

Jebjerg Sogn (Nørre Herred, Viborg Amt, nu Skive Kommune)

 • Jebjerg Sogn. Lyby Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952. [Bd. 13], s 172-176). - Onlineadgang.

Jegerup Sogn (Gram Herred, Haderslev Amt, nu Haderslev Kommune)

 • Gram, Aage: Jegerup - en landsby på Højderyggen. Udg. af Lokalhistorisk Forening for Jegerup Sogn i samarbejde med Historisk Arkiv for Haderslev Kommune, 2010. 108 s.

Jegindø Sogn (Refs Herred, Thisted Amt, nu Struer Kommune)

 • Jegindø Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 487-501). - Onlineadgang.

Jelling Sogn (Tørrild Herred, Vejle Amt, nu Vejle Kommune)

 • Baun Christensen, Leif m.fl.: Jelling - det gamle kongesæde i vækst. Træk af Jellings historie 1960-2004. Forlaget Jelling, 2004. 399 s.
 • Baun Christensen, Leif: Jelling. Husene og deres mennesker. 1860-1960. Lokalhistorisk Forening for Jelling, Kollerup-Vindelev og Hvejsel Sogne, i samarb. med Forlaget Jelling, 2020. 371 s.
 • Heltoft, J.: Af Jelling Sogns Historie. (i: Vejle Amts Aarbøger 1922, s. 100-171). - Onlineadgang.
 • Heltoft, Jens: Jelling. Et kongelevs historie. Lokalhistorisk Arkiv for Jelling Kommune, 1979. 200 s.
 • Sørensen, Marius: Af Jellings nyere Historie. (i: Vejle Amts Aarbøger 1916, s. 137-175). - Onlineadgang.
 • Sørensen, Marius & Frands Johan Ring: Jellingnyere historie. Fra bondeby til seminarieby - Slesvigkrige - kongebesøg - stationsby - mindeby - Danmarks dåbsattest der var forsvundet i 500 år. Vejle Amts Historiske Samfund, 1974. 117 s. (Vejle amts årbøgers monografier, 9). - Onlineadgang.

Jels Sogn (Gram Herred, Haderslev Amt, nu Vejen Kommune)

 • Jels Sogn 1920-2020. Red.: Margit Falkenberg m.fl. Lokalhistorisk Forening for Jels Sogn, 2020. 304 s.

Jelstrup Sogn (Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, nu Hjørring Kommune)

 • Lyngby Sogn. Jelstrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 404-414). - Onlineadgang.

Jerne Sogn (Skast Herred, Ribe Amt, nu Esbjerg Kommune)

 • Jerne Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. S. 130-159). - Onlineadgang.
 • Jærne Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Gad, 1862, s. 26-41). - Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1985. - 1862-udgaven Onlineadgang.
 • Dragsbo, Peter: Novrup i 200 år - landsbyen ved den grønne eng. (i: Mark og montre, årg. 25, 1989, s. 40-48).
 • Madsen, Jesper: Fra Jerne og Skads Sogne (i: Fra Ribe Amt, 1910, s. 55-90). - Onlineadgange.
 • Petersen, C.A.: Jerne. En kortfattet Skildring af Sognet og Kirkebyen. 1916. 63 s. - Onlineadgang.
 • Sørensen, H.H.: Fra Jerne Sogn. 1925. 41 s. - Særtryk af: Fra Ribe Amt VI, 1925, s. 223-63. - Onlineadgang.

Jernved Sogn (Gørding Herred, Ribe Amt, nu Esbjerg Kommune)

 • Duborg, Hans & P. Nygaard: Bidrag til Jernved Sogns Historie. 1921-30. 2 bd. - Onlineadgang: Bd. 1. Bd. 2.
 • Jessen Hansen, H.: Plovstrup. Ivar Aalling, 1974. 135 s.
 • Juhl, Magne: Personer i Jernved sogn, Gørding herred, Ribe amt. En alfabetisk oversigt. Eget forlag, 2004. 6 bd.
 • Skade, H.N.: Gredstedbro ved Kongeåen. Overfartssted og toldsted. Historisk Samfund for Ribe Amt, 1968. 179 s. (Smaaskrifter nr. 6).

Jersie Sogn (Tune Herred, Roskilde Amt, nu Solrød Kommune)

 • Her levede de. Om folk i 5 sogne på Sjælland. Udgivere: Kurt Hartvig Petersen, Bent Hartvig Petersen. Solrød Kommunes Lokalarkiv, 2016. 398 s. [Om Kirke Skensved, Havdrup, Jersie, Karlstrup og Solrød].
 • Strunge Jensen, J.C.: Jersie Sogns kirkebog 1747-1814. Wodskou, 1993. 285 s.
 • Strunge Jensen, J.C.: Solrød Kommunes 5 sogne 1900-1939. Havdrup, Solrød, Jersie, Kirke Skensved og Karlstrup sogne. Før, under og efter 1. verdenskrig. Forlaget Ådalen, 2013. 435 s.
 • Strunge Jensen, J.C.: Solrød Kommunes 5 sogne 1940-1955. Havdrup, Solrød, Jersie, Kirke Skensved og Karlstrup sogne. Forlaget Ådalen, 2007. 350 s.

Jerslev Sogn (Børglum Herred, Hjørring Amt, nu Brønderslev Kommune)

 • Jerslev gennem 100 år. Redaktion: Ruth Kristensen. Borgerforeningen for Jerslev og Omegn, 2008. 147 s. - Onlineadgang.
 • Jerslev Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 2], s. 45-53). - Onlineadgang
 • Røjkjær, Lavst: Historiske og topografiske Efterretninger om Jerslev Sogn. (i: Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, Bd. 9, 1882-83, s. 289-334). - Onlineadgang.

Jetsmark Sogn (Hvetbo Herred, Hjørring Amt, nu Jammerbugt Kommune)

 • Jetsmark Sogn. (i: Klitgaard, Carl: Hvetbo Herred, bd. 2. Aalborg, Stiftsbogtrykkeriet, 1907, s. 339-506). - Onlineadgang.
 • Jetsmark Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 1], s. 226-258). - Onlineadgang.
 • Pedersen, Søren: Blade af Jetsmarks Sogns lokalhistorie. Søren Pedersen, 1970. 154 bl.

Jordrup Sogn (Anst Herred, Ribe Amt, nu Kolding Kommune)

 • Lejrskov Sogn. Jordrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1951. [Bd. 12], s. 242-266). - Onlineadgang.
 • Skjødt, Anton J.: Egnsbeskrivelse i korte træk. Fra Lejrskov-Jordrup sogne igennem tiderne. Fynslund Boldklub og Jordrup og Omegns Borgerforening, 1975. 73 s.

Jorløse Sogn (Skippinge Herred, Holbæk Amt, nu Kalundborg Kommune)

 • Jorløse Sogns historie fra 1880 til 2020. Hvidebæk Lokalhistoriske Forening, 2020. 388 s. - På omslaget: Skrevet af lokale borgere.

Junget Sogn (Nørre Herred, Viborg Amt, nu Skive Kommune)

 • Junget Sogn. Torum Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952. [Bd. 13], s. 61-76). - Onlineadgang.
 • Kristoffersen, Ivar: Brokholm ejerlav og Gåsemosen. Skjern, 2021. 57 s. - Onlineadgang.
 • Kristoffersen, Ivar: Grættrup ejerlav, Skove ejerlav. 2020. 240 s. - Onlineadgang.
 • Kristoffersen, Ivar: Junget sogn - Gårdhistorie. Skjern, 2016. 288 s. - Onlineadgang.

Jyderup Sogn (Tuse Herred, Holbæk Amt, nu Holbæk Kommune)

 • Hjorth-Jørgensen, Anders: Jyderup-fotos - dengang og nu. 2. udg. Forlaget desAHJn, 2016. 84 s.
 • Hjorth-Jørgensen, Anders: Stationsbyen Jyderup. Et signalement med tilbageblik til tiden før! 2., let rev. udg. Forlaget desAHJn, 2011. 364 s.

Jyllinge Sogn (Sømme Herred, Roskilde Amt, nu Roskilde Kommune)

 • Levende fortid. Glimt af Gundsøs kulturhistorie. Red.: Alan Hjorth Rasmussen. Fjordmuseet, 2004. 208 s.

Jystrup Sogn (Ringsted Herred, Sorø Amt, nu Ringsted Kommune)

 • Christensen, J.V.: Træk af Jydstrup-Valsølille-Egnens Historie. (i: Christensen, J.V.: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. Bd. 5, 1921, s. 163-220). - Særtryk af Ringsted Folketidende. - Onlineadgang.
 • Schmidt, August F.: Fra Jystrup Sogn. (i: Aarbog for historisk Samfund for Sorø Amt 1939, s. 56-70. 1940, s, 60-68, 1947, s. 110-23).

Jørlunde Sogn (Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, nu Frederikssund Kommune)

 • Carstensen, Edvard: Hjørlunde sogns historie. Gad, 1878 (genoptr. Jørlunde Sogneforening, 1979.134 s.). - Onlineadgang.
 • Esbech, Svend (red.): Hjørlunde sogns historie. Jørlunde Sogneforening, 1993-96. 3 bd.


Kallerup Sogn (Hundborg Herred, Thisted Amt, nu Thisted Kommune)

 • Kallerup. Et sogn i Thy. Redaktion: Børge Hornstrup, Mogens Kruse og Jytte Nielsen. Forlaget Kallerup Sogns historie, 2012. 175 s..
 • Sortfeldt, S.C.: Bidrag til Kallerup Sogns Historie], (i: Historisk Aarbog for Thisted Amt, 1930, s. 51-63). - Onlineadgang.

Kalundborg (Ars Herred, Holbæk Amt, nu Kalundborg Kommune)

 • Kalundborgs historie. Red. af Tore Nyberg og Thomas Riis. Kalundborg kommune, 1983-1992. 4 bd. - Bd. 1: Tiden indtil 1830. Udarb. af Jørgen H. Andersen m.fl. - Bd. 2: Tiden 1830-1980. Udarb. af Anders Bjørnvad m.fl. - Bd. 3: Byens huse. Udarb. af Jørgen Ganshorn, Niels Erik Jensen og Poul Tuxen. - Bd. 4: Specialartikler, bilag, noter, registre. Udarb. af Trolle Bagger m.fl..
 • Algreen-Ussing, Frederik: Efterretninger om Kallundborg. Kjøbenhavn, 1869. 168 s. - Onlineadgang.

Kalvehave Sogn (Bårse Herred, Præstø Amt, nu Vordingborg Kommune)

 • Vestergaard, F.: Træk af Viemose by's historie. Næstved Tidendes Bogtrykkeri, 1977. 60 s. - Udg. i 1977 i anledning af, at Viemose Ornelaug videreføres som Viemose Bylaug. - Onlineadgang.

Kalvslund Sogn (Ribe Herred, Ribe Amt, nu Esbjerg Kommune)

 • Gårde og huses historie i Kalvslund. Skrevet og udgivet af Kalvslund Sognearkiv, 2019.

Karise Sogn (Fakse Herred, Præstø Amt, nu Faxe Kommune)

 • [Karise sogn]. (i: Østsjælland. Et gammelt folk møder en ny tid. Med personalhistoriske oplysninger. Kirkeskovs Forlag, 1968-76, hft. 20-21, s. 761-810).
 • Landsbyen Gammel Karise. Udg. af Karen Larsen og Svend Aage Hansen, 2004. 103 s. (Karise historie, bog 1).
 • Kirkebyen Karise. Red. E.W. Larsen og Svend Aage Hansen. Udg. af Karen Larsen m.fl., 2005. 128 s. (Karise historie, bog 2).
 • Stationsbyen Karise. Red. E.W. Larsen og Svend Aage Hansen. Udg. af Karen Larsen m.fl., 2006. 183 s. (Karise historie, bog 3).
 • Baad Pedersen, Margit: Stationsbyliv. Karise 1880-1940. Selskabet for Stationsbyforskning, 1987. 212 s.

Karlebo Sogn (Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, nu Fredensborg Kommune)

 • Andersson, Theodor: Lidt historie om Nivå, dens befolkning og virksomhedernes tilblivelse. Hillerød, 1962. 19 s. - Onlineadgang.
 • Brandt, A.H.: Træk af Karlebo kommunes historie. Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn, 1970. 59 s.
 • Karlebo Sogn (i: Christensen, C.: Hørsholms Historie fra 1305 til 1875. E. Jespersens Forlag, 1879. S. 324-341). - Onlineadgang.

Karlslunde Sogn (Tune Herred, Roskilde Amt, nu Greve Kommune)

 • Huse i Karlslunde 3. Karlslundevej, Mejerivej, Kildeagervej, Agerkrogen, Kildevænget, Gjersdalsvej, Bødkerstræde, Østervej, Pilevangen og Nørrevej. 2. udg. Valdemar, 2017. 90 s.
 • Karlslunde 1935-70. Fra landsogn til storbyforstad. 2002. 208 s. (2. udg. Valdemar, 2003. 208 s.).
 • Glud, Arne: Karlslunde Strand i gamle dage. 1911-1936. Arne Glud, 2004. 127 s. [Tillæg: Greve Præstegård 1936-1946).
 • Hegerlund, Lizzie og Alfred Jensen: Huse i Karlslunde. Karlslunde Landevej – Hovedgaden. Forlaget Valdemar, 2013. 72 s.
 • Hegerlund, Lizzie og Alfred Jensen: Gårdene i Karlslunde. 2. rev. udg. Forlaget Valdemar, 2012. 104 s.
 • Jensen, Alfred: Huse i Karlslunde 2. Nylandsvej, Ved Kæret, Jægerstræde, Skipperstræde, Skolevej, Brøndstræde, Møllevej. Forlaget Valdemar, 2015. 76 s.
 • Mortensen, V.: Karlslunde Sogn. (i: Fra Københavns Amt 1938-39, s. 265-451).
 • Mortensen, V.: Karlslunde Sogn før 1935. 1939. 198 s. (3. udg. Valdemar, 2003).
 • Vestergaard, Inger: Karlslunde landsby. Greve Lokalhistoriske Forening, 1981. 31 s. (Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte nr. 18). - Onlineadgang.

Karlstrup Sogn (Tune Herred, Roskilde Amt, nu Solrød Kommune)

 • Her levede de. Om folk i 5 sogne på Sjælland. Udgivere: Kurt Hartvig Petersen, Bent Hartvig Petersen. Solrød Kommunes Lokalarkiv, 2016. 398 s. - Om Kirke Skensved, Havdrup, Jersie, Karlstrup og Solrød.
 • Mortensen, V.: Karlstrup Sogn. (i: Fra Københavns Amt 1950, s. 7-74).
 • Strunge Jensen, J.C.: Solrød Kommunes 5 sogne 1900-1939. Havdrup, Solrød, Jersie, Kirke Skensved og Karlstrup sogne. Før, under og efter 1. verdenskrig. Forlaget Ådalen, 2013. 435 s.
 • Strunge Jensen, J.C.: Solrød Kommunes 5 sogne 1940-1955. Havdrup, Solrød, Jersie, Kirke Skensved og Karlstrup sogne. Forlaget Ådalen, 2007. 350 s.

Karrebæk Sogn (Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, nu Næstved Kommune)

 • Huse i Karrebæksminde. Af Ole Bredlund m.fl. Byggeteknisk Højskole, 1971. 44 s.
 • Møller, V.: Fra Karrebæk Sogn. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1947, bd. 33-34 s. 82-109). - Onlineadgang.

Karup Sogn (Dronninglund Herred, Hjørring Amt, nu Frederikshavn Kommune)

 • Elmelund, Peter. Ejendomshistorier. Karup Sogn. Onlineadgang.
 • Iversen, Børge (red.): Understed og Karup Sognes historie. Sognehistorisk Forening f/Understed og Karup, 1989-95. 6 bd.

Karup Sogn (Lysgård Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Wammen, J.P.: Efterretninger om Karup Sogn i Lysgaard Herred. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1916, s. 154-91). - Onlineadgange.

Kastbjerg Sogn (Gjerlev Herred, Randers Amt, nu Randers Kommune)

 • Kastbjerg Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledn. af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 2], s. 226-235). - Onlineadgang

Kasted Sogn (Hasle Herred, Århus Amt, nu Aarhus Kommune)

 • Schmidt, August F.: Bidrag til Kasted Sogns Historie. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1956, s. 279-305). - Onlineadgang.
 • Søholm, Dorte: Folk i Kasted. Tilst - Kasted - Geding Lokalhistoriske Forening, 2019. 175 s.

Kastrup Sogn (Hammer Herred, Præstø Amt, nu Vordingborg Kommune)

 • Schmidt, August F.: Fra det gamle folkeliv i Kastrup Sogn. (i: Historisk Samfund for Præstø Amt. Aarbog, 1959, s. 266-280). - Onlineadgang.

Kattrup Sogn (Voer Herred, Skanderborg Amt, nu Horsens Kommune)

 • Andreasen, Ingrid m.fl.: Kattrup bogen. Sognearkiverne i Gedved Kommune, 1985 {i.e. 1987}. 596 s. - Onlineadgang.
 • Kattrup Sogn. Tolstrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1950-1958. [Bd. 4], s. 472-480). - Onlineadgang.

Kegnæs Sogn (Als Sønder Herred, Sønderborg Amt, nu Sønderborg Kommune)

 • Andreasen m.fl. (red.): Kegnæs 1615-1965. Træk af Kegnæs sogns historie. Historisk Samfund for Kegnæs sogn, 1965. 243 s. - Onlineadgang. - 3. opl. 2011.
 • Bertelsen, Hans. En samling Kegnæshistorier. Lokalhistorisk Forening for Kegnæs sogn, 2003.136 s.
 • Bertelsen, Hans (red.): Kegnæs i nyere tid. En turistfører og sogneberetning. Lokalhistorisk Forening for Kegnæs sogn, 1996. 237 s.
 • Hansen, Frederik: Kajnæs Sogns Historie. 1931. 88 s. (Fra Als og Sundeved 4). - Onlineadgang.

Kerte Sogn (Båg Herred, Odense Amt, nu Assens Kommune)

 • Carlsen-Skiødt, J.C.A.: Om nogle Gaarde i Kerte Sogn. (i: Fynsk Hjemstavn, årg. 10, 1937, s. 49-57). - Onlineadgang.

Kerteminde Sogn (Bjerge Herred, Odense Amt, nu Kerteminde Kommune)

 • Kragh, Kr.: Kerteminde. 1413 - 7. December - 1913. Odense, 1913. 134 s. - Onlineadgang.
 • Woll, V.: Fra Kertemindes Fortid. Kulturhistoriske og topografiske Skildringer. Kerteminde, 1925-1929. 2 bd.
 • Voll, V.: Et par Bidrag til Kerteminde Bys Historie og Topografi. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1919, s. 411-418). - Onlineadgang.

Ketting Sogn (Als Sønder Herred, Sønderborg Amt, nu Sønderborg Kommune)

 • Raben, J.: Ketting Kirke og et Afsnit af Sognets ældre Historie. 1928. 52 s. (Fra Als og Sundeved 2). - Onlineadgang.
 • Raben, J.: Folkesagn og gamle Fortællinger fra Ketting Sogn. 1946. 95 s. (Fra Als og Sundeved 23). - Onlineadgang.

Kettinge Sogn (Musse Herred, Maribo Amt, nu Guldborgsund Kommune)

 • Heyn, Arne: Landsbyen uden præst og herremand. Frejlevs historie. Frejlev Arkivet, 2008. 144 s.

Kettrup Sogn (Vester Han Herred, Thisted Amt, nu Jammerbugt)

 • Lindstrøm, Thomas: Fra Kettrup Sogn 1890. (i: Historisk Årbog for Thisted amt 1956, s. 49-59). - Onlineadgang.

Kildebrønde Sogn (Tune Herred, Roskilde Amt, nu Greve Kommune)

Efter 29. november 2014: Hundige-Kildebrønde Sogn

 • Antoniewitz, Wilhelm von: Greve og Kildebrønde Sognes Historie. Greve-Kildebrønde Kommune, 1967. 270 s. - Onlineadgang.

Kimmerslev Sogn (Ramsø Herred, Roskilde Amt, nu Køge Kommune)

 • Fra Borup og Kimmerslev Sogne. (i: Christensen, J.V.: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. Woels Forlag 1930, s. 154-220). - Onlineadgang.

Kippinge Sogn (Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, nu Guldborgsund Kommune)

 • Larsen, Jens: Vester Kippinges historie. (i: Årsskrift. Udg. af Lokalhistorisk Arkiv, Nørre Alslev Kommune 1986, s. 20-23. 1987, s. 18-25. 1988, s. 15-20. 1989, s 20-23).

Kirke Eskilstrup Sogn (Merløse Herred, Holbæk Amt, nu Holbæk Kommune)

 • Carlsen, Laila Haunstrup Bregner: Bogen om Stestrup. Dengang der var 2 skoler og meget, meget mere. Stestrup Bylaug, 2. opl., 2015. 56, 14 s.

Kirke Helsinge Sogn (Løve Herred, Holbæk Amt, nu Kalundborg Kommune)

 • Folkeliv i og omkring Kirke Helsinge frem til 2023. Gørlev Lokalhistoriske Forening og Arkiv, 2023. 264 s.
 • Gravlund, Thorkild: Rids af Reersøs Historie. (i: Fra Holbæk Amt 1908, bd. 2, s. 45-55). - Onlineadgange.
 • Gravlund, Thorkild: Reersø Land. Sorø Amtstidendes Forlag, 1933. 218 s. - Onlineadgang.
 • Lange, Bente: Reersø - gamle huse og gårde. Gørlev Lokalhistoriske Forening og Miljøministeriet, 1987. 140 s.
 • Nylev, Jens: Minder fra Reersø. (i: Fra Holbæk Amt 1909, bd. 3, s. 48-75). - Onlineadgang.

Kirke Hvalsø Sogn (Voldborg Herred, Roskilde Amt, nu Lejre Kommune)

 • Gottfredsen, Bent: Bogen om Hvalsø. Natur og kultur, historie og fredning. Egnshistorisk Forening, 1982. 188 s.
 • Gottfredsen, Bent: Hvalsøbogen. Historien om 4 sogne og 24 ejerlaug. Egnshistorisk Forening for Hvalsø, 2005. 162 s.

Kirke Skensved Sogn (Tune Herred, Roskilde Amt, nu Solrød Kommune)

 • Her levede de. Om folk i 5 sogne på Sjælland. Udgivere: Kurt Hartvig Petersen, Bent Hartvig Petersen. Solrød Kommunes Lokalarkiv, 2016. 398 s. - Om Kirke Skensved, Havdrup, Jersie, Karlstrup og Solrød.
 • Hartvig Petersen, Bent: Om Kirke Skensved - en landsbys tidlige historie 1000-1800. Onlineadgang
 • Strunge Jensen, J.C.: Solrød Kommunes 5 sogne 1900-1939. Havdrup, Solrød, Jersie, Kirke Skensved og Karlstrup sogne. Før, under og efter 1. verdenskrig. Forlaget Ådalen, 2013. 435 s.
 • Strunge Jensen, J.C.: Solrød Kommunes 5 sogne 1940-1955. Havdrup, Solrød, Jersie, Kirke Skensved og Karlstrup sogne. Forlaget Ådalen, 2007. 350 s.

Kirke Sonnerup Sogn (Voldborg Herred, Roskilde Amt, nu Lejre Kommune)

 • Bisgaard, L.P.: Rye-Sonnerup. Træk af Sognenes Historie. Flensborg, 1941. 143 s.

Kirke Stillinge Sogn (Slagelse Herred, Sorø Amt, nu Slagelse Kommune)

 • Weiberg, Jørgen: Kelstrup- og Næsby Strand. Fortid – nutid – og lidt fremtid. 2. udg. Forlaget POTELA, 2002. 117 s.

Kirke Såby Sogn (Voldborg Herred, Roskilde Amt, nu Lejre Kommune)

 • Gottfredsen, Bent: Bogen om Hvalsø. Natur og kultur, historie og fredning. Egnshistorisk Forening, 1982. 188 s.
 • Gottfredsen, Bent: Hvalsøbogen. Historien om 4 sogne og 24 ejerlaug. Egnshistorisk Forening for Hvalsø, 2005. 162 s.
 • Thomsen, S.K. Risbjerg: Blade af Saaby og Kisserup sognes historie. Saaby-Kisserup kommune, 1968. 108 s.
 • Thomsen, S.K. Risbjerg: Træk af Såby og Kisserup Sognes Historie.(i: Fra Københavns Amt 1951, s. 39-44).

Kirkeby Sogn (Sunds Herred, Svendborg Amt, nu Svendborg Kommune)

 • Nørgaard, Hans: En krønike om bønder og andet godtfolk i Kirkeby sogn. Onlineadgang.

Kirkerup Sogn (Sømme Herred, Roskilde Amt, nu Roskilde Kommune)

 • Levende fortid. Glimt af Gundsøs kulturhistorie. Red.: Alan Hjorth Rasmussen. Fjordmuseet, 2004. 208 s.
 • Skov Larsen, Käthe: Østrup gennem tiderne. (i: Årsskrift / Egnshistorisk Forening i Gundsø, 1983, s. 10-13).
 • Strange Nielsen, A.: Aagerup-Kirkerup. Træk af Sognenes Historie. Flensborgs Forlag, 1946. 88 s. (Historisk Samfund for Københavns Amt, 1946). - Onlineadgang.

Kisserup Sogn (Voldborg Herred, Roskilde Amt, nu Lejre Kommune)

 • Gottfredsen, Bent: Bogen om Hvalsø. Natur og kultur, historie og fredning. Egnshistorisk Forening, 1982. 188 s.
 • Gottfredsen, Bent: Hvalsøbogen. Historien om 4 sogne og 24 ejerlaug. Egnshistorisk Forening for Hvalsø, 2005. 162 s.
 • Thomsen, S.K. Risbjerg: Blade af Saaby og Kisserup sognes historie. Saaby-Kisserup kommune, 1968.
 • Thomsen, S.K. Risbjerg: Træk af Såby og Kisserup Sognes Historie. (i: Fra Københavns Amt 1951, s. 39-44).

Klakring Sogn (Bjerre Herred, Vejle Amt, nu Hedensted Kommune)

 • Glassow, Erik Krogh: Rod i Klakring. Optegnelser fra det gamle Klakring sogns historie. 1998. 133 s.
 • Holm, Frands: Juelsminde. Historisk Redegørelse. Gudrun Schou, 1951. 42 s., tavler.
 • Søndergaard, Knud: Juels Minde - fra gæstgiveri til by. Bidrag til Juelsminde bys første historie. Knud Søndergaard, 2018. 508 s. (løsblade i ringbd.). - Publikationen er udformet som et opslagsværk til brug på arkiver m.v. og kommer ikke i boghandlen.

Klarup Sogn (Fleskum Herred, Ålborg Amt, nu Aalborg Kommune)

 • Klarup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. [Bd. 10], s. 87-89). - Onlineadgang.

Klejtrup Sogn (Rinds Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Klejtrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952, [Bd. 9], s. 273-287). - [3].
 • Vasegaard, Søren: Fra Klejtrup Sogn. Bidrag til Belysning af himmerlandsk Bondekultur i 70erne. Woel, 1925. 186 s. - Onlineadgang.
 • Ømark, Birthe og Ragna Kolind: Klejtrup Sogn fra oldtid til nutid. Klejtrup Lokalhistoriske Forening, 2022. 232 s.

Klemensker Sogn (Nørre Herred, Bornholms Amt, nu en del af Region Hovedstaden)

 • Kure, Kr. Fortegnelse over Gaarde og deres Ejere i Klemensker Sogn I-III. U.å. 3 bd.
 • Lind, Eyvind L.: Klemensker sogn. Burgundia tryk, 1996. 103 s.

Klim Sogn (Vester Han Herred, Thisted Amt, nu Jammerbugt Kommune)

 • Grishauge, Peter: Gårde og slægter i Klim sogn. 1999. 167 s. Dele af indholdet Onlineadgang.
 • Grishauge, Peter: Håndværkere, handlende og fiskere i Klim sogn. 2004. 149 bl. - En skildring i tekst og billeder fra 1840-1960 af en del af Klim sogns håndværkere, handlende og fiskere.
 • Grishauge, Peter: Klimbogen. 1980. 111 s.
 • Rolighed, Jens: Fra Klim og omegn i forrige århundrede. (i: Historisk Årbog for Thisted amt 1972, s. 231-247). - Onlineadgang.
 • Rolighed, Jens: Fra Klim sogn i sidste halvdel af forrige århundrede. (i: Historisk Årbog for Thisted amt 1959, s. 88-101). - Onlineadgang.
 • Schmidt, August F.: Fra Klim Sogn. (i: Historisk Årbog for Thisted amt 1931, s. 181-188. 1932, s. 247-263). - Onlineadgang: Del I. Del II.

Klinte Sogn (Skam Herred, Odense Amt, nu Nordfyns Kommune)

 • Jensen, P.E.: Fra Klinte og Grindløse Sogne. 1924. 62 s. - Onlineadgang.

Kliplev Sogn (Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, nu Aabenraa Kommune)

 • Gregersen, H.V.: Messe og marked. Fra det gamle Kliplev sogn og Søgård gods. Haderslev : Folkeligt Forlag, 1974. 149 s.

Klovborg Sogn (Vrads Herred, Skanderborg Amt, nu Ikast-Brande Kommune)

 • Ulvbjerg, Elna: Træk af Skade Bys Historie. (i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift, bd. 46, 1953, s. 154-162). - Onlineadgang.

Knudsker Sogn (Vester Herred, Bornholms Amt, nu en del af Region Hovedstaden)

 • Kure, Kr.: Fortegnelse over Gaarde og deres Ejere i Knudsker Sogn. U.å. 48 bl.

Kobberup Sogn (Fjends Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune)

 • Kobberup Sogn. (i: Hansen, Bodil: Fjends herred - Jyllands midtpunkt. Mellem Alhede og Limfjord. Skive Museums Forlag, 1999, s. 167-184).
 • Kobberup Sogn. Feldingbjerg Sogn. Gammelstrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1952, [Bd. 9], s. 329-340). - Onlineadgang.
 • Mortensen, Niels: Søby, Røgind, Ajstrup og Gamskjær (Kobberup sogn). (i: Skive kommunes historie. Skive Museums Forlag, 2001-2003. Bd. 1 s. 169-174. Bd. 2 s. 141-146. Bd. 3 s. 287-299).

Kolding (Brusk Herred, Vejle Amt, nu Kolding Kommune)

 • Vor by - Kolding omkring 1930. V. Schæffers Forlag, 1929-30. 2 bd.
 • Aubeck, Fr.: Kolding By. Forlaget af "Danske Byer og deres Mænd", 1916. 84 s.
 • Bruun, Georg: Kolding før 1700. En Hjemstavnsbog. Udg. af Det historisk-antikvariske Selskab for Kolding og Omegn. Schæffer, 1933. 205 s. - Onlineadgang.
 • Christensen, Chr. Petresch: Kolding Købstad og dens Indbyggere ved Aar 1735. (i: Vejle Amts Aarbøger 1927, s. 203-228). - Onlineadgang.
 • Eliassen, Peter: Historiske Strejftog i Kolding og Omegn. En Hjemstavnsbog. 1923. 311 s. - Onlineadgang.
 • Eliassen, P.: Kolding fra Middelalder til Nutid. En historisk Beskrivelse. Kolding, 1910. 592 s. - Onlineadgang.
 • Fyhn, Jens Jörgen: Efterretninger om Kjöbstaden Kolding. Kjöbenhavn, 1848. 293 s. - Onlineadgang.
 • Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970. Red. og billedvalg: Knud Moseholm, Aksel Nellemann, Knud Erik Reddersen. Vejle Amts Historiske Samfund, 1978-82. 3 bd.
 • Marstrand, Vilhelm: Kolding bys tilblivelse og ældste historie. 1951, 43 s.
 • Wang, Otto: Kolding anno 1900. Schæffer, 1941. 2 bd. Bd. 1: En Samling Artikler om det daværende Kolding samt Husker De? femten Portrætter af kendte Koldingensere fra det første Tiaar i Aarhundredet.

Koldingegnen (Brusk Herred, Vejle Amt)

 • Schmidt, August F.: Fra Koldingegnen. Eget Forlag, 1956-65. 4 bd.

Kolind Sogn (Djurs Sønder Herred, Randers Amt, nu Syddjurs Kommune)

 • Frifelt, Salomon J.: Kolind Sogn. Ebdrup Sogn. (i: Vort Sogns Historie i 100 Aar. Historisk Forlag, 1950-1958. Bd. 4, s. 267-274). - Onlineadgang.
 • Møller Pedersen, Bent: Dengang og nu i Kolind. Fra landsby til handelscenter. Midtdjurs Lokalarkiv, 2004. 156 s.
 • Møller Pedersen, Bent, Knud Jensen og Finn Pedersen: Dengang og nu i Kolind. Det daglige liv. Midtdjurs Lokalarkiv, 2005. 192 s.
 • Møller Pedersen, Bent og Knud Jensen: Dengang og nu. Rundt om Kolind. Kolind Boghandel, 2007. 2 bd. - Bd. 1: Kelstrup, Nødager, Pederstrup, Horstved, Stabrand, Krarup, Mårup, Ebdrup. - Bd. 2: Astrup, Skarresø, Mesballe, Tjerrild, Koed, Attrup, Sundby, Sivested, Kolindbro.

Kollerup Sogn (Vester Han Herred, Thisted Amt, nu Jammerbugt Kommune)

 • Grishauge, Peter: Gårde i Kollerup Sogn. 2020. - Onlineadgang.
 • Lindstrøm, Johan: Blade af Fjerritslevs Historie. Fjerritslev Avis, 1967. 135 s.
 • Skjoldborg, Joh.: Kollerup og Skræm sognes tilstand og beskaffenhed for 200 år siden. (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi, 2. rk., II. bd. 1889-90, side 257-271). - Onlineadgang.

Kolt Sogn (Ning Herred, Århus Amt, nu Aarhus Kommune)

 • Kolt-Hasselager gennem tiden. Redaktører og skribenter: Aksel Borup Jensen og Ove Jensen. Kolt-Hasselager Lokalarkiv, i samarb. med Lions Klub Kolt-Hasselager, 2014. 80 s.
 • Hansen, Svend Nørregaard: Hasselager i 300 år. 1558-1858. (i: Østjysk hjemstavn årg. 49, 1984, s. 12-24). - Onlineadgang.
 • Thomsen, Sigurd: Fra Kolt sogn. (i: Østjysk hjemstavn årg. 44, 1979, s. 62-66). - Onlineadgang.

Komdrup Sogn (Hellum Herred, Ålborg Amt, nu Aalborg Kommune)

 • Kristensen, Poul Erik: Kongerslev-Komdrup Kommune 1860-1916. Ivan Eriksens Novelleforlag, 1979. 89 s.
 • Kristensen, Poul Erik: Sejlflod kommunes historie 1841-1970. Lokalhistorisk Forening for Sejlflod Kommune i komm. hos Forlaget Juno, 1982. 4 bd. - Heri om Komdrup sogn.