Michel Christensen & Karen Poulsdatter

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Michel Christensen
FødtApril 1608
Bælumgård, Bælum Sogn, Hellum Herred, Aalborghus Amt
DødNovember 1695 (87 år)
Bælumgård, Bælum Sogn, Hellum Herred, Aalborghus Amt
HvilestedBegravet 19. november 1695 på Bælum kirkegård
Ægtefælle(r)Karen Poulsdatter
ForældreUkendte
Karen Poulsdatter
FødtCa. 1624
DødApril 1690 (65 år)
Bælumgård, Bælum Sogn, Hellum Herred, Aalborghus Amt
HvilestedBegravet 10. april 1690 på Bælum kirkegård
Ægtefælle(r)Michel Christensen
ForældreUkendte

Indholdsfortegnelse

Michel Christensen blev født i april 1608 i Bælumgård[1] i Bælum Sogn.
Han træffes første gang efter 1635 i Bælumgaarde, der dengang må have været en tvillinggård. Michel Christensen var fuldmægtig over Tulsted gaard og gods, som Jørgen Kaas til Gudumlund bestyrede for Erik og Bjørn Kaas’s børn (til Vorgaard). 1662 ses han at have været ridefoged for Viffert Seefeld til Refsnæs og 1670 for jomfru Ide Kaas til Tulsted. Desuden var han kirkeværge sammen med Mads Pedersen i Nørgaard.
“Om den ovennævnte ridefoged Michel Christensen giver tingbogen nogle oplysninger. Fra Mikkelsdag 1647 til pinse næst efter havde Per Nielsen i Smidie haft ophold hos M.C. på Bælumgaard og faaet sin kost med øl og varme, ild, lys m.m. Desuden havde Per Nielsens arvinger fået en egeligkiste af Michel Christensen, hvori Per Nielsen blev begravet, da han døde 1649. Men nu vilde arvingerne ikke betale, hvorfor M.C. beklagede sig paa tinge. I 1662 lod han stævne Jens Jensen i Bælum i anledning af nogle ærerørige ord, som denne var fremkommen med paa Visborg birketing 9. juli. Jens Jensen var nemlig fremkommen med en bemærkning om, at M.C. skulde “blæse i bøssen” for nogle vidner, han havde ført. J.J. mødte selv paa tinget og forklarede, at de ord, han havde ytret, sigtede til nogle falske vidner, som M.C. havde “vundet” paa tinget.
Michel Christensen var værge for børnene af afdøde Bertel Nielsen i L.Brøndum. I 1677 beskyldte herredsfoged Jens Nielsen i Horsens ham for misligheder i forvaltningen af børnenes midler. Samme aar havde de to standspersoner en anden lille fejde. M.C. havde et par gange i 1677 beklædt retten i herredsfogedens sted og havde bl.a. afsagt en dom angaaende Peder Kall i Skibsted. Jens Nielsen vilde da ikke kendes ved det segl, der var under dommen. Michel Christensen spurgte i retten, hvem der da skulde forsegle den, hvortil herredsfogeden svarede: “ Det maa du viide och Hvem du hafver hafft til dig,” og saa raabte han til tingmændene: “Dragis til minde i 8 mænd, Jeg tager Dommen op i Retten,” og dermed stak han dommen i sin lomme. Ydermere sagde han om M.C., at det ikke var det første, han havde gjort; han havde “skacket” ham saa mangen daler af.
Det kom naturligvis til proces imellem de to fogeder. Som sættedommer i sagen beskikkedes Jens Hansen Pors i Lyngby. Pors synes imidlertid ikke at have været glad ved hvervet og erklærede, at han ikke turde dømme i sagen, da den angik ærerørig tale, men henstillede den til landsdommeren.” I 1684 stævnes Michel Christensen af Wolf v. Buchwald til Gudumlund for arbejdspenge og studepenge af det halve af Bælumgaarde og en halvgaard i Bælum, han havde i brug (Hans Jacobsens øde gaard).

Michel Christensen var gift med Karen Poulsdatter, der blev født omkring 1624. Da Bælum kirkebog først eksisterer fra 1676 kan børnenes dåb ikke verificeres, men det formodes, at følgende er børn af Michel Christensen:

  1. Christen Michelsen[2] (født ca. 1649, begr. 28.4.1689).
  2. Mads Michelsen (født ca. 1651, død 30.1.1729 i Bælum).
  3. Poul Michelsen (født ca. 1663, begravet 16.6.1719 i Bælum). Han boede ifølge kirkebogen hos broderen Mads Michelsen i Bælum, da han døde.
  4. Niels Michelsen (født ca. 1666, begravet 7. maj 1739 i Bælum). Han boede i Bælum.

Karen Poulsdatter døde i 1690 og blev begravet torsdag den 10. april 1690 på Bælum kirkegård, 65 år gammel.
Michel Christensen døde i 1695, 86 år og 7 mdr. gammel, og blev begravet på Bælum kirkegård den 19. november 1695.


Bælumgårds historie.


Kilder

Litteratur

  • Færch, Ole: Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt -skrivere. Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers Forlag Slægten, 2011. - S. 62: Jens Nielsen, 1667, 1696. - Onlineadgang.
  • Heilskov: Bælum Sogn gennem syv sekler (i: Fra Himmerland og Kjær Herred 1933, s. 39-40). - Onlineadgang.

Noter

  1. Iflg. flere kilder på internettet, men nogen primærkilde er ikke fundet.
  2. Christen Michelsen blev født ca. 1649 og begravet i Bælum 28.4.1689. Han blev viet 11.6.1676 i Bælum til Maren Nielsdatter. Hun blev begravet den 20. marts 1677, og Christen Michelsen giftede sig derefter med Karen Sørensdatter (ca. 1653-1694). Ifølge skiftet efter Karen Sørensdatter i Lindenborg skifteprotokol var Niels Michelsen i Lille Brøndum og Mads Michelsen i Bælumgård brødre til Christen Michelsen.