Mads Andersen & Nille Cathrine Jørgensdatter

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Mads Andersen
FødtDøbt 17. april 1759
Gesagergård, Hedensted Sogn, Stjernholm Amt
Død22. januar 1820 (60 år)
Nebsager Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
HvilestedBegravet 30. januar 1820 på Nebsager kirkegård
Ægtefælle(r)Nille Cathrine Jørgensdatter
ForældreAnders Jensen
Karen Michelsdatter
Signatur


Nille Cathrine Jørgensdatter
FødtDøbt 10. januar 1762
Urlev Sogn, Stjernholm Amt
Død21. december 1846 (84 år)
Rårup Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
HvilestedBegravet 29. december 1846 på Rårup kirkegård
Ægtefælle(r)Mads Andersen
ForældreJørgen Mortensen Winther
Ellen Margrethe Mikkelsdatter

Indholdsfortegnelse

Mads Andersen blev født på Gesagergård i Hedensted og døbt i Hedensted kirke den 17. april 1759. Forældre: Anders Jensen Bisgaard og Karen Michelsdatter. Han blev båret af Mette Thomasdatter af Giesager. Faddere var Stids Thomassen af Giesager, Thomas Skrædder og Jens Christensen af Aarup, Elisabeth Christoffersdatter af Thorup og Anna Sørensdatter af Aarup.
Mads Andersen blev trolovet med Nille Cathrine Jørgensdatter den 8. marts 1782, og de blev gift i Urlev kirke den 5. april 1782.
Nille Cathrine Jørgensdatter blev født i Urlev Sogn og døbt i Urlev kirke den 10. januar 1762. Forældre: Jørgen Mortensen Winther og Ellen Margrethe Michelsdatter. Faddere : Jens Fredriksens hustru i Brandstrub, Jochum Fredriksen fra Gram, Mads Michelsen fra Hedensted, Jens Larsen fra Urlev, Søren Hansens hustru i Sdr. Aldum og Jens Madsens hustru af Hostrup.
Mads og Nille Cathrine købte en gård i Hornum, hvor de i alt fald boede i 1801. I 1788 købte Mads tillige halvparten af en anden gård i Hornum for 195 rdlr, og i 1811 købte han en ejendom på Hyllerød Mark i Nebsager Sogn af hartkorn 1 td 4 skp 0 fjk 1 1/4 alb, og senere købte han flere parceller.
Mads Andersen, der også blev kaldt Mads Giesager, døde den 22. januar 1820, og han blev begravet på Nebsager kirkegård den 30. januar 1820.
Dødsboet blev vurderet til 668 Rdl 9 Mk og 14 Skilling, hvorfra fragår en del gæld, men derudover viste det sig, at han havde kautioneret for svigersønnen Mads Jensen på købekontrakt af 26. juni 1819 over dennes sted på Kragelund Mark, og da kautionisten nu var død, krævede sælgeren forpligtelsen indfriet. Sagen trak ud, da Mads Jensen ikke kunne skaffe penge, og boet blev først sluttet den 4. maj 1822 ved at det udlægges til enken, da alle andre arvinger gav afkald.
Mads og Nille Cathrine fik 11 børn:

 1. Karen Madsdatter (døbt 16.6.1782, død 2.11.1863). Hun blev 4.7.1807 gift i Tulstrup kirke med Jens Nielsen (ca. 1774-1853) på Skovsrod Mark.
 2. Jørgen Madsen (døbt 2.5.1784, død 3.5.1851). Han blev 12.11.1808 gift med Marianne Nielsdatter, og han var husmand og daglejer i Urlev Skov i 1820.
 3. Ellen Margrethe Madsdatter (døbt 30.7.1786, død før 1801).
 4. Inger Elsebeth Madsdatter (døbt 27.5.1788, død 16.5.1827). Hun blev gift med Jens Sørensen i Giesager.
 5. Ane Kathrine Madsdatter (født 1790). Hun blev 12.6.1819 gift med Jørgen Olesen i Ravnholt i Rårup sogn.
 6. Mariane Madsdatter (døbt 15.3.1792, død 12.11.1792).
 7. Mariane Madsdatter (født 30.9.1793). Hun blev gift med husmand Niels Pedersen i Sejet, Uth sogn.
 8. Ellen Madsdatter (født 8.6.1797). Hun blev gift med Mads Jensen i Øster Snede.
 9. Anders Madsen (født 28.2.1799, død 19.9.1864). Boede hos forældrene i 1820.
 10. Kirsten Madsdatter (født 21.5.1800).
 11. Ane Madsdatter (født 13.9.1803).

Ved at studere navnene på fadderne fra dåbsindførslerne er der meget, der tyder på, at Mads og Nille har tilhørt den kirkelige vækkelse i Bjerre-Hatting herred, som blev til De Stærke Jyder. Medlemmerne opponerede bl.a. mod tidens rationalistiske præster, der ivrede for bondestandens ophjælpning ved kartoffel- og fåreavl, vaccinationer og den slags verdslige gøremål.
Ved folketællingen i 1801 boede alle børnene hjemme.

Nille Cathrine blev enke i januar 1820, og da datteren Elsebeth døde i 1827, tog hun barnebarnet Mads på 7 år i pleje. Men sandsynligvis i 1829 flyttede hun hen til sønnen Anders Madsen i Rårup, der i alt fald dette år tog nevøen Mads Jensen i pleje. Både Mads og Nille Cathrine er nævnt hos Anders Madsen ved folketællingen i 1834. Hun døde af alderdomssvaghed den 21. december 1846 og blev begravet på Rårup kirkegård den 29. december 1846.

Skiftet efter Nille er fundet i Boller-Møgelkjærs godsarkiv og lyder således:
Nille Cathrine Jørgensdatter, Enke efter Mads Andersen Gjesager i Hyllerød, 84 Aar, død den 21. December 1846. Sønnen Anders Madsen, Fæstegårdmand i Raarup, foreviste et af den Afdøde under 10. Marts 1826 oprettet og den 3. April s A i Retten vedtaget Selveiertestamente med tilhørende Aftægtscontract ligeledes dateret 10. Marts 1826, hvorefter den Afdødes Efterladenskaber skal tilhøre ham imod at han bekoster hendes Begravelse. Naar Begravelse er foretaget, var disse Efterladenskaber saare ubetydelige og kunne ingenlunde opløbe til 100 Rbd, hvilket han om forlanges er villig til edeligen at bekræfte                        (sign) Anders Madsen


 
 
 
 
Anders Terkelsen
Ca. 1630-1681
 
 
Jens Andersen
1672-1745
 
 
 
 
 
 
Dorthe Jensdatter
Ca. 1640-1714
 
 
Anders Jensen Bisgaard
1714-?
 
 
 
 
 
 
Thomas Pedersen
Ca. 1621-1700
 
 
Inger Elsebeth Thomasdatter
1682-1771
 
 
 
 
 
 
Karen Hansdatter
Ca. 1660-1737
 
Mads Andersen
1759-1820
 
 
 
 
 
NN
 
 
Michel Andersen
1683-1747
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Karen Michelsdatter
1713-1786
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Ellen Sørensdatter
Ca. 1674-1741
 
 
 
 
 
 
NN
 


 
 
 
 
Jørgen Sørensen
Før 1660-før 1744
 
 
Morten Jørgensen Winther
Ca. 1698-1770
 
 
 
 
 
 
Karen Andersdatter Winther
Ca. 1670-ca. 1740
 
 
Jørgen Mortensen Winther
Ca. 1738-1772
 
 
 
 
 
 
Friedrich Jacobsen Glassau
Ca. 1670-1740
 
 
Nille Cathr. Friedrichsdatter Glassau
Ca. 1720-1763
 
 
 
 
 
 
Sophie Jensdatter
Ca. 1690-1771
 
Nille Cathrine Jørgensdatter
1762-1846
 
 
 
 
 
Knud Vidriksen
Ca. 1645-1721
 
 
Mikkel Knudsen
1695-1747
 
 
 
 
 
 
Else Pedersdatter
Død 1713
 
 
Ellen Margrethe Mikkelsdatter
1740-1786
 
 
 
 
 
 
Mads Jørgensen
Død 1723
 
 
Anne Madsdatter
1700-1748
 
 
 
 
 
 
Mette Rasmusdatter
1671-1719
 

Kilder

Litteratur

 • Gjesager, C. E.: Mads Gjesager. [Eget forlag], 1985. -S. 50-58.
 • Katballe, Peter H.: Af Gesagergårdens og en Gesagerslægts historie. (i: Vejle amts årbog 1985, s. 20-31). - Onlineadgang.
 • Jacobsen, Jacob: Hedensted og Store Dalby Sognes Historie. Hedensted, 1937. - S. 123-127:Gjesager. - Onlineadgang.
 • Slægtsbog for efterkommere efter Jørgen Winther Jørgensen, husmand i Kalhave, Hornborg sogn født 1817. Dansk Slægtsforskning, 1978. - Ane nr. 8 og 9.


English

Mads Andersen was born on Gesagergaard in Hedensted. He was christened in the church of Hedensted on April 17, 1759. His parents were Anders Jensen Bisgaard and Karen Michelsdatter. Mette Thomasdatter from Giesager carried him at his christening. His godfathers were Stids Thomassen from Giesager, Thomas Skraedder and Jens Christensen from Aarup. His godmothers were Elisabeth Christoffersdatter from Thorup and Anna Sorensdatter from Aarup. Mads Andersen was betrothed to Nille Cathrine Jorgensdatter on March 8, 1782, and they were married in the church of Urlev on April 5, 1782. Nille Cathrine Jorgensdatter was born in the parish of Urlev. She was christened on January 10, 1762. Her parents were Jorgen Mortensen Winther and Ellen Margrethe Michelsdatter. Her godfathers were Jochum Frederiksen from Gram, Mads Michelsen from Hedensted and Jens Larsen from Urlev. Her godmothers were the wives of Jens Frederiksen from Brandstub, Soren Hansen from Sdr. Aldum and Jens Madsen from Raarup. Mads Andersen bought a farm in Hornum. In 1788 he purchased one-half of another farm (at a price of 195 Rigsdaler rix-dollar])[2]. In 1811 he sold the farm in Hornum and bought another one in Hyllerod Mark that was located in the parish of Nebsager. He died on January 22, 1820 and was buried in the churchyard of Nebsager on January 30, 1820. His estate had a value of 668 Rigsdaler 9 Mark and 14 Skilling. However, there was a problem, because he was guarantor for his son in law, Mads Jensen, who had bought an estate in Kragelund Mark in 1819. Mads Andersen had undertaken (by signing a legal guarantee document dated June 26, 1819) to pay the debt of Mads Jensen, if he was unable to repay the amount, and now Mads Andersen had died the creditors of Mads Jensen had no guarantee for the amount owing. The case went to court and it took a long time to resolve. The estate was settled on May 4, 1822 and it was given to Mads Andersen's widow[3], as all the other heirs resigned themselves. Mads and Nille Cathrine had 11 children: Karen (born 1782, died 11/2/1863); Jorgen (born 1784, died 5/3/1851); Ellen Margrethe (born 1786, died before 1801); Inger Elsebeth (born 1788, died 5/16/ 1827); Ane Kathrine (born 1790); Mariane (born 1792, died 11/12/1792); Mariane (born 1793); Ellen (born 1797); Anders (born 2/28/1799, died 9/19/1864); Kirsten (born 1800) and Ane (born 1803). They all lived with their parents in 1801 (as read in the census papers from that year). By studying the names of the godfathers and godmothers from the christening of the children it seems probably that Mads and Nille belonged to the religious revival that went on to be the "Staerke Jyder". In the census papers from 1801, all the children were still living with their parents. Mads Andersen was called Mads Andersen Gesager, too, because he was born in the farm called Gesagergaard. "Gaard" is the Danish word for a farm. Mads died on January 1820. In 1827 their daughter Elsebeth died. Nille Cathrine took care of Elsebeth's son Mads Jensen who was then 7 years old. Around the year 1829 both Nille Cathrine and her grandson moved in with Nille Cathrine's son, Anders Madsen who lived in Raarup. The census records from 1834 reads that Nille Cathrine Jorgensdatter, as well as Mads Jensen were living in Raarup. Nille Cathrine died from elderly dementia on December 21, 1846. She was buried in the churchyard of Raarup on December 29, 1846. The document telling about the administration of her estate is found in the manor archive of Boller-Mogelkjaer. Her will and her pension contract were dated March 10, 1826. It says that her son, Anders Madsen would inherit everything she left behind but in return, he was to pay for her funeral expenses.

Noter

 1. næsten ulæselig
 2. A Danish coin worth about fifty-four cents. It was the former unit of value in Denmark.
 3. To raise the money, I suppose.