Jørgen Sørensen & Karen Andersdatter Winther

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Jørgen Sørensen
FødtSikkert før 1660
Nøttrupgård, Rårup Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
DødMl. 1720 og 1744
St. Dalby Sogn, Hatting Herred, Stjernholm Amt
HvilestedSt. Dalby kirkegård
Ægtefælle(r)Karen Andersdatter Winther
ForældreSøren Mortensen
Karen Andersdatter Winther
FødtCa. 1665
Stavnsbjerggård, St. Dalby Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt
DødFør 1718
St. Dalby Sogn, Hatting Herred, Stjernholm Amt
HvilestedSt. Dalby kirkegård
Ægtefælle(r)Jørgen Sørensen
ForældreAnders Winther
Kirsten Jørgensdatter

Jørgen Sørensen blev født i Nøttrupgård i Rårup Sogn. Hvornår vides ikke, men det har sikkert været før 1660. Faderen var Søren Mortensen.
At Jørgen Sørensen var far til Morten Jørgensen Winther, vides kun, fordi det er nævnt i en indførsel i Viborg landstings skøde- og panteprotokol dateret 31. juli 1744. Og da var han død, hvilket er sket efter 1720, men inden 1744. Sønnen Hans Jørgensen døde i 1729, og da faderen ikke er nævnt i skiftet efter ham, formodes det, at han også er død inden.
Jørgen Sørensen fik skøde på en selvejergård i Kleis i 1686. Men han havde mere ledig kapital og kunne derfor låne sin bror Hans Sørensen i Kleis 460 rigsdaler. Pantebrevet, der blev tinglæst ved Viborg landsting, er dateret i Kleis den 24.2.1689, og som pant fik Jørgen Sørensen to halvgårde, den ene i Kleis og den anden i As Sogn. Den gård, som han købte i 1685, solgte han ved skøde af 28.6.1690 til broderen Hans Sørensen i Nøttrup, og ligesom ved låneforretningen i 1689 var det en tredje bror Morten Sørensen i Nøttrup, der underskrev til vitterlighed.
Jørgen Sørensen blev gift med Karen Andersdatter Winther i St. Dalby kirke i 1691. Man lægger mærke til, at han ikke købte gård på det tidspunkt, men tværtimod solgte sin gård i Kleis i 1690. Kunne det tænkes, at Karen har siddet som gårdmandsenke i Kleis? Ved at studere andre tinglysninger[1] er der noget, der taler for, at hun har haft et tidligere ægteskab i Kleis. Det kan dog ikke umiddelbart verificeres, da Rårup kirkebog først eksisterer fra 1751. I sit ægteskab med Jørgen Sørensen var der fem børn:

  1. Kirsten Jørgensdatter (død 1734). Hun var gift (1) med Hans Sørensen den yngre i Kleis (død 1729), (2) med Jacob Hansen i Kleis.
  2. Morten Jørgensen Winther i Kleis (født ca. 1698).
  3. Anders Jørgensen Winther i Kleis (død efter 1734). Han var gift med Anne Marie.
  4. Maren Jørgensdatter (født ca. 1703). Hun blev gift med Christoffer Olufsen Due i Vesterby, Klakring Sogn, og blev begravet på Klakring Kirkegård 5.4.1763.
  5. Hans Jørgensen.

Disse søskende er nævnt i skiftet efter Kirsten Jørgensdatters mand, der døde i 1729. Skiftet fandt sted den 13. juli 1729 og indledes således:
Anno 1729 onsdagen dend 13de julii, haver underskrevne forvalter Peter Møller paa Boller, paa det høygreflige Herskabs vegne som Skiffteforvalter tillige tvende tiltagne vurderingsmænd … Friderich Jacobsen Glasso boende i Brændstub og Søren Sørensen i Kleis, været forsamlede i afdøde unge Hans Sørensens sterfboe her i Kleis for at registrere og vurdere hans efterladte midler, for og at holde derover endelig skifte og deeling imellem hans efterlevende hustru Kirsten Jørgensdatter paa dend eene side, og begge deris fællis børn, som er en søn og tvende døttre paa dend anden side. Sønnen naufnlig Søren Hansen ere 10 aar, hans formynder er morbrodren Morten Jørgensen her i Kleis dend ældste datter Karen Sørensdtr … 8 aar, hendis formynder er Madts Hansen her i Kleis som er barnits faders farbroder, dend yngste datter Maren som nu er i andet aar, hendis formynder er hendis anden morbroder Anders Jørgensen Winther boende her i Kleis, enckens laugværge er hendis svoger Christopher Olufsen boende i Westerbye, som alle her i dag var tilstæde blef som efter enckens foregivende og anviisning i deres … og overværelse forrettet som følger.
Indboe i dagligstuen …….

I skattelister i Rigsarkivet står der imidlertid under Jørgen Sørensen i Kleis, at han havde 3 børn. Gjesager giver i sin bog om slægten Gjesager den forklaring på uligheden, at enten snød man i skat og opgav færre børn, end man rent faktisk havde, eller også blev der kun medregnet de børn, der var arbejdsduelige.
Karen Andersdatter blev født i St. Dalby Sogn måske omkring 1665, og hun var sikkert datter af Anders Winther, som iflg. matriklen 1688 var selvejergårdmand på Stavnsbjerggård i St. Dalby sogn. Efter skattelister at dømme døde hun før 1718.
C.E. Gjesager har i "Mads Gjesager" nøje udredt og beskrevet de familiemæssige forhold omkring Jørgen Sørensen og Karen Andersdatter Winther, som er vigtige i udredningen af egnens bondefamilier, da de har et meget stort antal efterkommere.


 
 
 
 
Seffren i Nøttrupgård
Død før 1597
 
 
Morten Seffrensen
Død ca. 1646
 
 
 
 
 
 
Berett Michelsdatter
Død før 1597
 
 
Søren Mortensen
Død efter 1687
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
Jørgen Sørensen
Før 1660-før 1744
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 

Kilder

  • Boller & Møgelkjær Gods. Skifteprotokol 1721-1745, fol. 66b. - Skifte 13.7.1729 efter Hans Sørensen den yngre i Kleis. - Onlineadgang.

Litteratur/References

  • Gjesager, C. E.: Mads Gjesager. [Eget forlag], 1985. - S. 193-202.


English

Jorgen Sorensen was born in the parish of Raarup on the farm named "Nottrupgaard". The date of his birth is not certain but it is believed that he was born before 1660. We are not able to know the exact date because the parish church first started keeping records in 1751. We do know that Jorgen was son of Soren Mortensen. Jorgen Sorensen was the father of Morten Jorgensen Winther. We know this to be a fact because of information from the register of deeds, which was dated July 31, 1744. We also know through the deeds that Jorgen died sometime between 1720 and 1744. Jorgen's son, Hans Jorgensen died in 1729 and Jorgen Sorensen is not mentioned in the paper from the administration of his estate, so it is presumed that Jorgen may have died before 1729.
Jorgen Sorensen received the deed of his freeholder farm in Kleis in the parish of Raarup in 1686. He had more capital and that is why he was able to loan 460 rix-dollar to his brother Hans Sorensen in Kleis. The mortgage deed is registered in the Viborg register office and dated in Kleis on Feb. 24, 1689. He had a mortgage on two farms. One was in Kleis and the other in the parish of As. In 1690 (the deed is dated June 28, 1690) he sold the farm that he bought in 1685, to his brother, Hans Sorensen and just like we saw in the mortgage deed from 1689, a third brother is mentioned as witness to the signature, namely Morten Sorensen in Noettrup. Jorgen Sorensen married Karen Andersdatter Winther in the church of St. Dalby in 1691. Notice that he did not buy a farm at that time. Instead, in 1690 he sold his farm in Kleis. Is it possible that Karen was the widow of the owner of a farm in Kleis? But why do they marry then in the church of St. Dalby? By studying other registration documents something is pointing to the fact that she was a widow from Kleis.

Noter

  1. Iflg. Gjesager: Mads Gjesager, s. 196.