Søren Mortensen

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Søren Mortensen
Født?
Nøttrupgård, Rårup Sogn, Bjerre Herred, Stjernholm Amt
DødEfter 1687
Nøttrupgård, Rårup Sogn, Bjerre Herred, Stjernholm Amt
HvilestedRårup kirkegård
Ægtefælle(r)Ukendt
ForældreMorten Seffrensen


Indholdsfortegnelse

Søren Mortensen efterfulgte sin far Morten Seffrensen som selvejer af Nøttrupgård og herredsfoged i Bjerre Herred. Han varetog dette embede fra 1649 til 1687. Han nœvnes første gang som herredsfoged den 29. september 1646, da han sattes i kobberskat til 16 kg kobber samt 4 kg tin. Den 21. juli 1665 blev han afløst i embedet af en Laurits Pedersen, men denne blev senere dømt ved Viborg landsting og suspenderet, hvorpå Søren Mortensen atter var herredsfoged, trods sin høje alder, i hvert fald fra den 14. februar 1676.
Ifølge den første matrikel fra 1664 var Søffren Mortensen, herredsfoged, selvejer af Nøttrup. Til gården hørte også Dalsgård og 3 selvejerhuse, der var beboet af Marcus Lauritsen, Jørgen Madsen og Laurits Fynboe. Hartkornet var 11 tdr. 0 skp. 2 fdk. 1 alb., og herlighedsejeren var "de Lybschers".
Ved den nœste matrikel fra 1688 er Søffren Mortensen stadig selvejer af Nøttrup. Herlighedsejeren er nu Holger Reedtz til Palsgaard. Søren Mortensen fratrådte som herredsfoged i 1687.
Der kendes tre sønner af Søren Mortensen: Morten Sørensen, der overtog gården efter faderen, Jørgen Sørensen og Hans Sørensen den œldre i Kleis.
Søren Mortensen forseglede ligesom faderen Morten Seffrensen med et bomœrke, hvilket kan ses i Stjernholm lens almindelige regnskaber i Rigsarkivet.

Gården Nøttrupgårds historie.


 
 
 
 
NN
 
 
Seffren i Nøttrupgård
Død før 1597
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Morten Seffrensen
Død ca. 1646
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Berett Michelsdatter
Død før 1597
 
 
 
 
 
 
NN
 
Søren Mortensen
Død efter 1687
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 


Litteratur/References

  • Gjesager, C. E.: Mads Gjesager. [Eget forlag], 1985. S. 254-256.
  • Heilskov, Chr.: Herredsfogder i Vejle Amt indtil Herredernes Sammenlœgning 1687-88. (i: Vejle Amts Aarbog 1948 s. 141-164). - S. 143. - Onlineadgang.
  • Jehrbo, N.C.: En gammel Slœgt fra Bjerge Herred. Selvejer–gaardmand Mads Laursen af Nøttrup og Hustru Ulricha Sophie. Jensdatter Glaso af Brandstub. Oplysninger om deres Forfœdre og Efterkommere. Kolding, 1922. - S. 156-157. - Onlineadgang.
  • Slœgten fra Vestergaard i Bisholt (Skjold sogn). Om Hans Sørensen, født 1802, og hustru, deres forfœdre og efterkommere. Nordisk Slœgtsforskning, 1983. - Nr. 88.

English

Soren Mortensen succeeded his father Morten Seffrensen as owner of "Nottrupgaard" and the job as a district judge in the district of Bjerre. He held this job from 1649 to 1687.
We know that Soren Mortensen had three sons: Morten Sorensen, who took over the farm from his father, Jorgen Sorensen and Hans Sorensen the elder in Kleis.

The history of Nottrupgaard in the parish of Raarup.