Ole Christensen & Magdalene Christoffersen

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Ole Christensen
Ole Kristensen (1867-1939).jpg
'
Født27. april 1867
Dollerup, Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt
Død14. januar 1939 (72 år)
Blenstrup, Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Aalborg Am
HvilestedBegravet 20. januar 1939 på Blenstrup kirkegård
Ægtefælle(r)Christine Marie Magdalene Christoffersen
ForældreLaurids Knudsen
Mette Marie Christensdatter
Signatur
Christine Marie Magdalene Christoffersen
Magdalene Kristensen (1867-1933).jpg
'
Født25. april 1867
Volsted Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt
Død31. december 1933 (66 år)
Blenstrup, Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt
HvilestedBegravet 5. januar 1934 på Blenstrup kirkegård
Ægtefælle(r)Ole Christensen
ForældreNiels Christian Christoffersen
Else Kirstine Sørensdatter

Ole Christensen blev født i Dollerup, Blenstrup Sogn, den 27. april 1867, og døbt i Blenstrup Kirke den 19. maj 1867. Forældrene var ugifte fruentimmer Mette Marie Christensen, 24 år, af Dollerup og indsidder, snedker Laurits Knudsen af Skibsted. Faderen var en gift mand, som vi ikke hører mere om i den forbindelse, og moderen så ingen anden udvej end at lade sine forældre tage sig af drengen. Det gjorde de indtil 1876, da hun blev gift med Anders Øland.

Ole Christensen kom tidligt ud at tjene, og da han omkring 1886 tjente i Horsens i Blenstrup Sogn, lærte han pigen Magdalene Christoffersen at kende, som også tjente der.
Magdalene blev født i Volsted den 25. april 1867, og hendes forældre var Niels Christian Christoffersen og Else Kirstine Sørensen. Hun blev døbt Christine Marie Malene Christophersen den 3. november 1867 i Volsted Kirke, og fadderne var: Pige Nielsine Sørensen af Blenstrup, pige Lise Hansen af Horsens, barnets far, ungkarl Peter Christensen og smed Jens Nielsen, Broe.
Ole og Magdalenes venskab resulterede i, at hun blev gravid, og den 7. januar 1887 blev deres datter Eleonora Kristine Kristensen født. Ved hjemmedåben den 20. februar 1887, hvor faderen var til stede, fik barnet hans efternavn.
Da barn nummer to var godt på vej, giftede Ole og Magdalene sig i Volsted kirke den 21. september 1889, og det bemærkes da i kirkebogen, at der var fremskaffet en attest fra Gerding-Blenstrup sogneråd, at brudgommen ikke har fået fattigunderstøttelse.
De fik følgende børn:

 1. Eleonora Kristine Kristensen (født 7.1.1887 i Volsted). Hun blev gift 29.9.1908 i Blenstrup med Kristian Poulsen (født 1881 i Sønderholm Sogn).
 2. Anine Marie Kristensen (født 19.10.1889 i Blenstrup). Hun blev gift 2.2.1912 i Blenstrup med Jens Harald Jensen. Navneforandring til Thorsen iflg. kgl. bev. 10.1.1942.
 3. Mette Marie Kristensen (født 19.9.1891 i Blenstrup, død september 1985). Hun fik i 1913 og 1914 børnene Gerda og Frode, som blev opdraget hos hendes forældre sammen med hendes yngste søskende. Marie blev gift 8.4.1924 i Volsted med husmand på Volsted Mark Erik Peter Eriksen.
 4. Nielsine Kristensen (født 6.9.1893 i Blenstrup). Hun blev gift 5.6.1915 i Store Arden med Carl Ingvart Brandt (født 9.7.1894 i Store Arden).
 5. Else Kirstine Kristensen, (født 19.4.1896 i Blenstrup, død 31.1.1897).
 6. Else Olufa Kristensen (født 29.12.1897 i Blenstrup). Hun blev gift med Hjalmar Vium og flyttede til København.
 7. Niels Kristian Kristensen (født 27.11.1899 i Blenstrup, død 11.12.1993 i Voldskov).
 8. Laura Ottilie Kristensen (født 11.1.1902 i Blenstrup). Hun blev gift 20.2.1929 i Blenstrup Kirke med Otto Eriksen fra Skørping. De boede ved "Det Røde led" mellem Blenstrup og Lindenborg.
 9. Olga Magdalene Kristensen (født 8.12.1903 i Blenstrup, død 14.2.1923 på Skørping Sanatorium)[1].
 10. Dagmar Martine Kristensen (født 6.6.1907 i Blenstrup, død 23.4.1994). Hun blev gift 29.9.1932 i Gunderup med Charles Villiam Nielsen (født 8.4.1908 i Ø.Hornum), og de boede i Støvring.
 11. Henry Emil Kristensen (født 26.4.1909 i Blenstrup, død 8.8.1978 i Blenstrup). Han var ugift.
 12. Anna Elfrida Kristensen (født 28.5.1911 i Blenstrup, død 28.1.1940). Hun døde i barselsseng efter sin tredie fødsel.

Ole og Magdalene købte ved giftermålet et jordløst hus, Lergravhus, i Blenstrup. Stuehuset bestod af to ganske små stuer og et mindre kammer (mælkekammeret), samt et lillebitte køkken, hvor der i begyndelsen af 1900-tallet endnu var åbent ildsted. Ole ernærede sig som tækkemand og købte senere jord til huset, så der i alt blev ca. 7 tdr. land. Han byggede selv lerklinede udhuse, og der kom snart et par køer og senere en hest. Omkring 1916 anskaffede han sig endnu en hest og begyndte at køre som mælkekusk, hvad han gjorde i en halv snes år.
Når han var ude at tække for bønderne, betingede han sig, at en del af lønnen skulle være lån af heste til forårsarbejdet i marken, og det var et af årets højdepunkter, når der en søndag formiddag kom 2-3 spand heste for at pløje og harve, og de unge karle bagefter skulle have frokost.
Ole kom fra små kår, og han måtte hele sit liv arbejde hårdt for at tjene til det daglige brød. Derfor tilsluttede han sig de socialistiske tanker, der vandt frem fra slutningen af 1800-tallet og blev socialdemokrat. Han var opstillet som nr. 8 på liste A ved sognerådsvalget i Gjerding-Blenstrup Kommune i 1913[2], og som nr. 7 ved sognerådsvalget i 1917[3], uden dog at blive valgt.
Magdalene delte skæbne med tusinder af sine medsøstre og havde nok at gøre med at sørge for mad og tøj til de efterhånden mange børn. Og da datteren Anine som 19-årig fik sønnen Harald William Kristensen (født 30.12.1909 i Blenstrup), kom han hjem til hendes forældre og blev opdraget sammen med hendes mindste søskende. Han er opført i husstanden ved folketællingen i 1911, men ikke ved folketællingen i 1916. Her finder vi til gengæld den 3-årige Gerda Kristine Kristensen, som datteren Marie havde fået uden for ægteskab den 12.1.1913. Hun fik senere endnu et barn, Frode Kristensen, som ligeledes kom hjem til bedsteforældrene.
Magdalene døde i Blenstrup den 31. december 1933 og blev begravet den 5. januar 1934 på Blenstrup kirkegård. Om begravelsen kunne man læse i lokalavisen, at Kirken var smukt pyntet og kunde knap rumme det store Følge. Midtergangen dækkedes af smukke Kranse, og ved Graven var rejst en Mindesten, skænket af venner. Ved Baaren talte Pastor Helveg varmt og inderligt ud fra Ordet: "Jesus blev for vor Skyld fattig, da han var rig, for at vi ved hans Fattigdom skulde vorde rige", og mindede den store Børneflok om, at ogsaa de var nu bleven fattige ved Tabet af en god Moder og dog rige ved Mindet om hende. Sønner og Svigersønner bar Kisten til Graven, hvor Pastor Helveg forrettede Jordpaakastelsen og Lærer Andersen paa afdødes Families Vegne bragte Følget en hjertelig Tak for al venlig Deltagelse. Magdalene Kristensen, der blev knap 67 Aar gammel, efterlader sig foruden sin Mand, der ikke er rask, 10 voksne Børn, tre er døde, hun har levet sit Liv i smaa Kaar, men altid virket trofast i sit lille Hjem og sammen med sin Mand opdraget deres Børn til gode, retskafne og dygtige Mennesker, der vil savne deres Moder, der så hurtigt og uventet blev revet bort fra det lille Hjem.
Ole levede herefter nogle år som enkemand, inden han døde den 14. januar 1939. Han blev begravet på Blenstrup kirkegård den 20. januar 1939.

Efter Ole Christensens død blev huset overtaget af den yngste søn Henry Kristensen, som hele resten af sit liv boede her sammen med niecen Gerda Kristensen, som var datter af Henrys ældre søster Marie. De parceller, der var tilkøbt i 1902, blev solgt fra igen i 1963 og 1965, og huset ligger i dag som et rødstensparcelhus på adressen Østerbygade 2, Blenstrup.

Der er lidt uoverensstemmelser omkring Ole og Magdalenes navne. Ole Christensens efternavn blev både ved hans dåb og begravelse indført i kirkebogen som "Christensen", men ved børnenes dåbsindførsler bliver både hans og deres efternavn stavet som "Kristensen". Han skrev selv sit efternavn med Ch, så man må nok konkludere, at det skyldes en ikke helt nøjagtig brug af efternavnet, at familien nu staver efternavnet Kristensen med K. Både ved dåben og ved begravelsen blev Magdalenes navn stavet som Malene, men hun blev kaldt Magdalene, hvilket også fremgår af den nekrolog, der blev skrevet efter hendes begravelse.

Erindring om Ole Kristensen, nedskrevet af oldebarn, der har fået historien fra sin far, der har fået historien af sin far, der har historien fra sin far Ole selv: Ole Kristensen var socialdemokrat, og som en fremskridtets mand troede han selvfølgelig ikke på overnaturlige magter, som mange og især ældre folk dengang var overbeviste om eksisterede. Følgende hændelse kan måske have fundet sted omkring århundredskiftet (1900), og selv om Ole til sidst fandt en naturlig forklaring på det, der skete, har han sikkert, mens det stod på, forestillet sig, at der var noget trolderi med i spillet.
En aften, han gik hjem efter at have været ude at tænkke, mærkede han pludselig, at der gik en eller anden bag ved ham. Han standsede, vendte sig om, men kunne hverken se eller høre noget. Så gik han videre, men igen hørte han nogen gå bag efter sig. Han gjorde holdt igen for at undersøge sagen. Det samme skete, der var intet. "Der må være en naturlig forklaring på dette her", tænkte han, og så besluttede han at stå stille en gang imellem for at holde øje med, om dett noget stadig fulgte efter. Det gjorde det, og hver gang Ole standsede op, gjorde det også holdt. Mon det var et overnaturligt væsen, der var ude efter ham? Endelig langt om længe opdagede han, at det var et pindsvind, der traskede bag efter ham.

Lergravhus i Blenstrup

 
 
 
 
Søren Knudsen
1757-1823
 
 
Knud Sørensen
Ca. 1802-1856
 
 
 
 
 
 
Maren Nielsdatter
1768-1843
 
 
Laurids Knudsen
1835-1898
 
 
 
 
 
 
Laurs Pedersen Munk
1756-1810
 
 
Kirsten Laursdatter Munk
1809-1861
 
 
 
 
 
 
Maren Christensdatter
1762-1830
 
Ole Kristensen
1867-1939
 
 
 
 
 
Niels Andersen Smed
1782-1836
 
 
Christen Nielsen Smed
1811-1912
 
 
 
 
 
 
Mette Marie Jørgensdatter
1777-1845
 
 
Mette Marie Christensdatter
1843-1931
 
 
 
 
 
 
Anders Andersen (Carlsen)
1784-1863
 
 
Ane Kirstine Andersdatter
1814-1898
 
 
 
 
 
 
Mariane Nielsdatter
1788-1859
 


 
 
 
 
Jens Nielsen
1740-1817
 
 
Christopher Jensen
1784-1833
 
 
 
 
 
 
Magdalene Larsdatter
1745-1815
 
 
Niels Christian Christoffersen
1831-1896
 
 
 
 
 
 
Jens Nielsen
1751-1820
 
 
Giertrud Jensdatter
1793-1840
 
 
 
 
 
 
Else Nielsdatter
1765-1804
 
Christine Marie Malene Christoffersen
1867-1933
 
 
 
 
 
Peder Sørensen Krat
1776-1853
 
 
Søren Pedersen Krat
1808-1863
 
 
 
 
 
 
Bodil Sørensdatter
1782-1859
 
 
Else Kirstine Sørensdatter
1838-1904
 
 
 
 
 
 
Niels Mortensen
1759-1832
 
 
Inger Kirstine Nielsdatter
1803-1854
 
 
 
 
 
 
Bodil Thomasdatter
1772-1844
 

Billeder

Billede af Ole Christensens gravsten kan også ses på hjemmesiden Dk-gravsten ved at søge på Ole Christensen.

Kilder

Litteratur

 • Qvistorff, Helge V.: "Fryseslottet" fra tuberkulosesanatorium til privathospital. Skørping Hospital A/S og PrivatHospitalet Skørping A/S, 2006.


Noter

 1. Sanatoriet i Skørping var et tuberkulosesanatorium for kvinder (senere også mænd), oprettet i 1906 af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse. Helge V. Qvistorff skriver i sin bog "Fryseslottet", at de første 50 år af Skørping Sanatoriums historie også er historien om "Fryseslottet", hvor patienterne mildest talt blev udsat for en temmelig hårdhændet behandling, idet kuren fortrinsvis bestod af frisk luft, rekonvalescens og hvile. Forfatteren citerer en artikel fra Demokraten, der fortæller, "at alle sygesalene ligger mod syd, ligeså de lange liggehaller, der er opført i 2 etager. Her ligger om dagen de patienter, der endnu er for angrebne til at færdes i sanatoriets skov, medens de mest angrebne må opholde sig hele døgnet i salene, hvor temperaturen dog nu kun er ca. 4 grader, idet der nøje våges over, at alle vinduer er åbne". Datoen var den 10. februar 1907.
  I perioden 1900 til 1950 døde 250.000 mennesker her i Danmark af tuberkulose, men i løbet af den periode vendte udviklingen, og sygdommen kom under kontrol. Fra 1950'erne faldt dødeligheden drastisk takket være effektiv medicin og en storstilet vaccinationsindsats.
  Nationalforeningen fortsatte sin hospitalsvirksomhed på Skørping Hospital indtil 1988. Herefter fulgte et par turbulente år, inden Skørping Privathospital, også kaldet Dansk Ortopædisk Center, åbnede i 1991. Nu er PrivatHospitalet Skørping et hospital i særklasse med 36 sengepladser og behandler hvert år op mod 7500 patienter inden for ortopædkirurgi, gynækologi, organkirurgi og andre specialområder.
 2. Aalborg Amtstidende 10.3.1913. Kilde: Mediestream.
 3. Aalborg Amtstidende 12.3.1917. Kilde: Mediestream.

Billeder 2: Olgas engel