Niels Kristian Kristensen & Astrid Marie Andersen

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Niels Kristian Kristensen
1940004.jpg
'
Født27. november 1899
Blenstrup, Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt
Død11. december 1993 (94 år)
Ivershaab, Vodskov By, Hammer Sogn, Kjær Herred, Aalborg Amt
HvilestedBegravet 15. december 1993 på Vodskov kirkegård
Ægtefælle(r)Astrid Marie Andersen
ForældreOle Christensen
Christine Marie Magdalene Christoffersen
Signatur
Astrid Marie Andersen
Astrid 1953.jpg
'
Født11. marts 1897
Brovst Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt
Død24. oktober 1973 (76 år)
Ålborg Sygehus
HvilestedBegravet 27. oktober 1973 på Vodskov kirkegård
Ægtefælle(r)Niels Kristian Kristensen
ForældreAnton Andersen
Stine Bertelsen
Signatur

Niels Kristian Kristensen blev født i Blenstrup Sogn den 27. november 1899 og døbt i Blenstrup Kirke den 16. december 1900. Han blev opkaldt efter sin morfar Niels Christian Christoffersen, der døde i Volsted i 1896.
Forældre: Ole og Magdalene Kristensen. Fadderne ved dåben var barnets mor og skomager Laurits Kristian Kristensen og hustru Gertrud Mine Karlsen, Blenstrup, samt ungkarl Marinus Kristoffersen, Volsted. Ungkarl Niels Peder Kristoffersen skulle også have stået fadder, men mødte ikke op.
Niels Kristian, som blev kaldt Kristian, mindedes fra sin tidligste barndom, at morbror Niels i Astrup en vinter sendte bud efter sin svoger Ole Kristensen for at få ham til at komme og reparere taget på hans hus, der var blæst af i en storm. Ole, der var tækkemand, tog så en tidlig morgenstund sin lille søn Kristian ved hånden, og sammen vandrede de ca. 13 km til Astrup. På turen gennem Rold Skov blev drengen meget betaget ved synet af en kronhjort, som pludselig stod ikke ret langt fra dem i tykningen.[1]
Niels Kristian Kristensen måtte ud at tjene, da han var 10 år gammel, og det var meget hårdt, da der blev krævet næsten lige så meget arbejde af ham som af en voksen. Han kom ud at tjene til maj, men gik i starten samtidig i skole for at undgå at betale skolemulkt. Det var 8 øre den første måned, man forsømte, 16 øre den næste og 32 øre den tredje måned og så fremdeles. Niels Kristian blev holdt hjemme fra skole i juni og juli måned. August, september og oktober var fast sommerferie i de store klasser, dvs. 3. og 4. klasse. Om vinteren gik børnene i skole 4 dage om ugen, om sommeren kun 2 dage.
Den første sommer, Niels Kristian var ude at tjene, kom han hjem igen til november, og han var glad for at skulle i skole igen. Han ville gerne lære noget og var som regel nummer et i klassen. Når kammeraterne ville drille ham, kaldte de ham for Kristian Krat. Dette tilnavn stammede fra oldefaderen Søren Krat, som også havde boet i sognet.
Mens skikken med juletræet var ved at vinde indpas de fleste steder i slutningen af 1800-tallet, var det ikke tilfældet på Blenstrup-egnen. Det skete først, da der kom en indremissionsk lærer til skolen omkr. 1910. Op under jul sendte han en indsamlingsliste rundt blandt beboerne, som så gav en krone eller to, og nogle gav en pot mælk. For de penge lavede læreren en juletræsfest for eleverne og deres forældre. Børnene fik hver en julebog og en godtepose med en appelsin og lidt andet godt, og til forældrene var der kaffe eller chokolade.
Det var også som 10-årig, og da han var kommet ud at tjene, at Niels Kristian fik sin første julegave. Det var et par lange ribstrikkede underbukser, og før den tid havde han aldrig haft et par underbukser.
Niels Kristian blev konfirmeret i Blenstrup kirke den 19. april 1914.
Han blev ved landbruget og har bl.a. tjent på Henriksdal i Gerding Sogn, på Lindenborg, hos Kr. Mortensen i Dollerup ("han havde nogle stu'er [store] heste") og hos Winthers i Flamsted.
Det var hos sidstnævnte, han tjente sammen med Astrid Andersen fra Vejgaard, som han blev meget gode venner med, og det resulterede i bryllup i Vejgaard kirke den 28. august 1921. Forlovere var deres fædre.

Astrid Marie Andersen blev født i Brovst den 11. marts 1897 og døbt i Brovst Kirke den 23. april 1897. Hun var datter af Anton og Stine Andersen, og fadderne ved hendes dåb var pige Maren Urenholt af Nymark Mølle, pige Larsine Andersen, Anton Møller, bagersvend, ungkarl Martin Severin Nielsen og farver Kristen Kronborg Djernis, alle af Brovst.
Astrid blev konfirmeret i Vejgaard kirke den 2. april 1911, og som de fleste andre piger kom hun derefter ud at tjene. Hun har tjent i Kolindsund på Djursland, og efter at have tjent hos Winthers i Flamsted, hvor hun traf sin senere ægtefælle, var hun et halvt år i huset hos en folketingsmand Kirk i København. Herefter var hun i huset hos en bogholder på Rørdal, og lige før sit bryllup var hun på en systue i Aalborg.

Lige inden brylluppet havde Kristian været inde som soldat i Fredericia, hvor han sluttede tjenesten den 23. juni 1921, og han var senere indkaldt i to korte perioder (i 1925 og 1928), som det fremgår af nedenstående opslag i hans soldaterbog.
Ved giftermålet købte parret et husmandssted på 15,5 td. land i Vodskov, kaldet Ivershaab (matr. nr. 5 h og 30 o), der kostede 22.000 kr. Skødet blev tinglyst den 12. august 1921, og faderen Ole Kristensen var “Køberens beskikkede Kurator”. Der blev lånt 11.500 kr. i Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland samt 7000 kr. i Landbosparekassen i Aalborg. De tre mænd, Marinus Nielsen i Nr. Tranders, Jens Plougmand i Nr. Tranders samt svigerfaderen Anton Andersen i Vejgaard havde været lidt betænkelige ved at indgå som kautionister ved købet af Ivershaab, og de regnede med, at de på et tidspunkt var nødt til at træde hjælpende til, men de blev gang på gang overraskede over, at pengene til terminen faldt prompte til tiden.
Sparekasselånet, der var blevet nedbragt til 3500 kr, blev i 1926 lagt om, så terminsydelsen faldt til det halve, nemlig 175 kr. Den ældste søn Olav mindedes fra sin tidligste barndom, at hans Far på grund af sin trængte økonomi søgte en stilling som postbud, men det blev dog aldrig til noget. Senere blev der bedre tider for landbruget, og da samme lån blev indfriet den 11. marts 1940, blev de sidste 4 terminer betalt på én gang. Priserne på landbrugsvarer var steget under krigen, og i 1942 blev der endda råd til at bygge ny lade, hjulpet godt til af en gevinst i Landbrugslotteriet.
Normalbesætningen på ejendommen var 6 køer, 6 ungkreaturer, 2 heste, 2 søer, 10 svin og 75 høns.

I årene 1922 til 1938 blev familien forøget med 5 drenge og 3 piger, og efterhånden som børnene voksede til, måtte de give en hjælpende hånd derhjemme.
Ved folketællingen den 5. november 1925 bestod hustanden også af Kristians yngste søster Anna, der var blevet konfirmeret i Blenstrup Kirke den 4. oktober 1925. Folketællingen angiver ikke nogen stillingsbetegnelse, men hun har helt sikkert været der som tjenestepige.

Niels Kristian Kristensen var medlem af Horsens-Hammer sogneråd i perioden 1937-46 og har også været maskinsynsmand. En maskinsynsmand var udpeget af kommunalbestyrelsen til at tage rundt på gårdene for at føre tilsyn med maskinerne i landbruget med hensyn til afskærmning og sikkerhed.
Ført i 1959 blev hestene afløst af en traktor (grå Ferguson), og parret fortsatte med at drive landbrug til 1962, hvor jorden blev solgt fra og udstykket til byggegrunde, og i dag er "Ivershaab" helt omgivet af parcelhuse.[2]
Astrid var et virksomt menneske, som altid var i aktivitet, også efter at hun var blevet folkepensionist. Hun elskede at samle sin efterhånden store familie omkring sig, og hun var så heldig, at de fleste af børnene bosatte sig i nærheden og hurtigt kunne komme på besøg.
Midt i maj 1973 blev hun ramt af en hjerneblødning og blev delvis lammet. Hun døde den 24. oktober 1973 efter knap et halvt års hospitalsophold, og hun blev begravet på Vodskov kirkegård den 27. oktober 1973.

Niels Kristian Kristensen var enkemand i 20 år, men blev boende i deres fælles hjem, skønt helbredet de sidste år svigtede. Han døde den 11. december 1993, 94 år gammel, og blev begravet på Vodskov kirkegård den 15. december 1993.


 
 
 
 
Knud Sørensen
Ca. 1802-1856
 
 
Laurids Knudsen
1835-1898
 
 
 
 
 
 
Kirsten Laursdatter Munk
1809-1861
 
 
Ole Christensen
1867-1939
 
 
 
 
 
 
Christen Nielsen Smed
1811-1912
 
 
Mette Marie Christensdatter
1843-1931
 
 
 
 
 
 
Ane Kirstine Andersdatter
1814-1898
 
Niels Kristian Kristensen
1899-1993
 
 
 
 
 
Christopher Jensen
1784-1833
 
 
Niels Christian Christoffersen
1831-1896
 
 
 
 
 
 
Giertrud Jensdatter
1793-1840
 
 
C.M. Magdalene Christoffersen
1867-1933
 
 
 
 
 
 
Søren Pedersen Krat
1808-1863
 
 
Else Kirstine Sørensdatter
1838-1904
 
 
 
 
 
 
Inger Kirstine Nielsdatter
1803-1853
 


 
 
 
 
Peder Andersen
1784-1867
 
 
Anders Chr. Pedersen
1830-1898
 
 
 
 
 
 
Maren Kirstine Nielsdatter
Ca. 1798-1869
 
 
Anton Andersen
1871-1959
 
 
 
 
 
 
Lars Christensen
1798-1881
 
 
Marie Larsdatter
1824-1889
 
 
 
 
 
 
Maren Larsdatter
Ca. 1788-1872
 
Astrid Marie Andersen
1897-1973
 
 
 
 
 
Bertel Johannesen
1810-1852
 
 
Anders Kjærgaard Bertelsen
1849-1883
 
 
 
 
 
 
Inger Andersdatter
1805-1884
 
 
Stine Bertelsen
1871-1938
 
 
 
 
 
 
Lars Christensen
Vestergaard
1814-1895
 
 
Ane Cathrine Vestergaard
1842-1902
 
 
 
 
 
 
Christiane Christensdatter
1820-1846
 

Billeder

Kilder

 • Blenstrup kirkebog 1892-1902. - Onlineadgang: NKK født 1899.
 • Blenstrup kirkebog 1913-1926. - Onlineadgang: NKK konf. 1914.
 • Vejgård kirkebog 1905-1924. - Onlineadgang: AMA konf. 1911, gift 1921.
 • Brovst kirkebog 1892-1899. - Onlineadgang: AMA født 1897.
 • Folketællingen for Hammer Sogn 1925. - Onlineadgang.
 • Ålborg Civilret, Tinglysningen. Digitaliserede tingbøger. 304 Hammer Sogn Vodskov 5 a - 304 Hammer Sogn Vodskov 5 fø. - Onlineadgang Matr.nr. 5 h.
 • Skøde tinglyst i Nørresundby Kjøbstad og Kjær-Hvetbo Herreders Ret den 12. Aug. 1921 (kopi).
 • Deklaration på lån i Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland, dateret 6. Nov. 1921 (kopi).
 • Panteobligation, dateret 5. Aug. 1921 (kopi).
 • Panteobligation, dateret 12. Aug. 1921 (kopi).
 • Panteobligation, dateret 18. Dec. 1925 (kopi).
 • Lån i Landbosparekassen i Aalborg, dateret 9. Aug. 1921 (kopi).
 • Lån i Landbosparekassen i Aalborg, dateret 18. Sept. 1926 (kopi).

Litteratur

 • Vort sogns historie i 100 år, bd. 10 s. 120. - Christensen, Niels Chr. - Onlineadgang.

Noter

 1. Fortalt 1976 af NKK.
 2. Ved en henvendelse til Teknisk Forvaltning, Aalborg Kommune, i 1992 blev det oplyst, at det samlede areal af matr.nr. 5h og 30o da var 13.552 m2.