Lars Christensen (Vestergaard) & Christiane Christensdatter

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Lars Christensen (Vestergaard)
Lars Vestergaard1.jpg
'
Født19. juni 1814
Ulfkjær, Ulfborg Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt
Død4. januar 1895 (80 år)
Vestergaard, Ulfborg Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt
HvilestedBegravet 12. januar 1895 på Ulfborg kirkegård
Ægtefælle(r)1. Christiane Christensdatter
2. Sidsel Andersdatter Dahl
ForældreChristen Larsen (Ulfkjær)
Kirstine Lauridsdatter
Signatur
Christiane Christensdatter
Født8. juni 1820
Vestergaard, Ulfborg Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt
Død12. august 1846 (26 år)
Vestergaard, Ulfborg Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt
HvilestedBegravet 18. august 1846 på Ulfborg kirkegård
Ægtefælle(r)Lars Christensen (Vestergaard)
ForældreChristen Christensen
Ane Cathrine Poulsdatter

Lars Christensen blev født i Ulfkær, Ulfborg Sogn, den 19. juni 1814 og hjemmedøbt samme dag, opkaldt efter sin farfar degnen Lars Christensen fra Staby. Forældre: Christen Larsen og Kirstine Lauritsdatter. Han blev gift med Christiane Christensdatter fra Vestergård i Ulfborg den 28. marts 1842 i Ulfborg kirke, og da havde han tjent i gården i flere år. Ved folketællingen i 1834 optrådte han som “tjenestefolk på Vestergaard”.
Ægteskabet med Christiane varede kun kort, for hun døde fire år senere den 12. august 1846, kun 26 år gammel. Dødsårsagen var tæring. Det var datidens udtryk for tuberkulose, som indtil begyndelsen af 1900-tallet var en udbredt folkesygdom, og at sygdommen blev benævnt tæring, skyldtes det vægttab, som den medførte.
Lars blev nu alene med datteren Ane Kathrine på 4 år (født 16. maj 1842). De havde også fået en datter Marie Christine Larsdatter den 15. september 1845, men hun døde den 9. december samme år, kun 3 mdr. gammel.

Christiane Christensdatter blev født i Vestergård i Ulfborg Sogn den 8. juni 1820 og døbt i Ulfborg kirke den 20. august samme år. Forældre: Christen Vestergaard og Ane Cathrine Poulsdatter. Faddere: Karen Meldgaard, gårdmand Jens Meldgaard, gårdmand Christen Skovgaard, Peder Christensen i Skovgård og pigen Zidsel Fjordside. Ved konfirmationen den 26. april 1835 i Ulfborg Kirkefik hun karakteren G: i kundskab og mg i opførsel. Hun blev indført i kirkebogen med navnet Christiane Christensdatter Vestergaard.

Lars Christensen overtog Vestergård efter sin svigerfar Christen Christensen. Skødet er dateret den 10. januar 1849. Ved folketællingen i 1850 var søsteren Kirsten Marie Christensdatter tjenestepige på Vestergaard, og det har hun sikkert været, indtil hun i 1852 blev gift med Jens Madsen fra Lomborg sogn.[1]

Den 26. december 1854 giftede han sig igen i Ulfborg kirke med Sidsel Andersdatter Dahl. Hun blev født den 25. november 1827 som datter af gårdmand Anders Dahl i Fjand i Sdr. Nissum sogn. Lars Vestergaard og Sidsel Andersdatter Dahl fik fire børn:

  1. Kristen Larsen Vestergaard (født 25.7.1856, død 22.2.1931).
  2. Christine Larsen Vestergaard (født 16.11.1859, død 1946).
  3. Christine Marie Larsen (født 8.6.1862, død 1938).
  4. Jenny Marie Andrea Larsen (født 7.2.1865, død 1956).

Lars Christensen blev i daglig tale aldrig kaldt andet end Lars Vestergaard, idet gårdnavnene også i Ulfborg fra gammel tid har været brugt som slægtsnavne, og mange familier har fået dem fastslået. Der er fundet et par erindringer frem om Lars Vestergaard, som kan sige lidt om hans stilling blandt ligemænd:
I 1848, året for tre-års-krigens udbrud, dannede man i Jylland sikkerhedskorps i sognene af det hjemmeværende mandskab. I Ulfborg samlede sogneforstanderskabet de to sidste dage i marts sognets mandskab ved Ulfborg kirke for at hverve medlemmer til korpset og efterse og uddele våben. 86 mand mødte op, medbringende 36 geværer. 2. april blev det væbnede mandskab mønstret ved kirken, og derefter udgjorde væbningen “79 mand under den nørrejyske frivillige reservearmé. 35 havde skydegeværer og resten var væbnet med lanser, som nok mest bestod af udrettede le-blade eller andre hjemmelavede stikvåben. Lansenererne var altså de fleste. Flokken deltes i to afdelinger, af hvilke første afdeling skulle møde ved kirken onsdag og søndag eftermiddag, men anden afdeling nøjedes med én øvelsesdag om ugen, nemlig søndag, da hele flokken var samlet”. Det var Lars Vestergaard, som ekserserede med den ene afdeling uden for stenten ved Ulfborg kirke, den anden afdeling blev uddannet på Tornebuskbakken ved Vosborg.
“I året 1861 gjorde kong Frederik VII en Jyllandsrejse sammen med sin hustru, grevinde Danner. Kongen kom fra Holstebro og skulle igennem Ulfborg. Her havde man da gjort stads af kongen ved at rejse en æresport for ham over holstebrovejen, der hvor Nyholm kro senere blev bygget. En sang var skrevet til ære for kongen og skulle afsynges af nogle unge piger. Kongen ankom til vogns i stiveste puds og sangen blev afsunget; derefter trådte en mand frem for at holde en tale til kongen, men da han skulle begynde, kunne han ikke få ordene frem. Lars Vestergaard reddede da situationen ved at overrække kongen den til dagens højtid trykte sang, som kongen takkede hjerteligt for og bad om måtte blive overrakt “hans kone”, som han udtrykte sig; hun sad nemlig i vognen bag ved. Det har næppe endnu kunnet gå an, at hun sad ved kongens side, da man ikke - særlig i de fine kredse i København - ville anerkende hende som dronning”.
Også i krigen 1864 blev der brug for Lars Vestergaard. Ulfborg og Råsted sogne købte sammen en hest til hæren for 750 rdl., og der blev indrettet en ordning med stafetter, der skulle bringe meddelelser hurtigt gennem sognet. Lars Vestergaard blev lejet til at udføre denne stafettjeneste fra Østerby i Madum til Moesgård ved Råsted kirke, og for det fik han to rdl. i risiko og to rdl. for hver tur. Det skulle ske til hest og så hurtigt som muligt.

På grund af en truende krig, blev der i februar 1862 udstedt et cirkulære, der opfordrede sogneforstanderskaberne til at oprette skytteforeninger, som skulle opøve egnens unge mænd i våbenbrug. I Ulfborg tog man straks sagen op. Etatsråd A.E.M. Tang var sammen med Lars Vestergaard, Laurits Thomsen, Jens Meldgaard, Bertel Kytterup og Søren Damgaard initiativtager til Ulfborg Skytteforening, som blev startet den 29. juni 1862. Foreningen har gennem årene udviklet sig til en bredtfavnende sportsforening og hedder i dag "Ulfborg Skytte- og Gymnastikforening".

I 1889 overtog sønnen Kristen Larsen Vestergaard, der aldrig giftede sig, gården efter sine forældre, mens de blev boende i gården. I aftægtskontrakten kan læses: ”Sålænge jeg, Lars Christensen Vestergaard, og Hustru Sidsel Andersdatter Dahl, maatte finde os tilfredse ved at leve og bo sammen med Aftægtsyderen, skulle vi dertil have Ret og nyde vi da tilstrækkelig og fuldstændig Forsørgelse og Underhold med Alt til Livets Ophold fornødent, saavel fri Bolig, Mad og Drikke, Klæder og Fodtøi, Lys og Varme, Renlighed og Vadsk, Lægehjælp og Medicin, Pleje og Opvartning, samt sjælelig Omsorg.” – ”Vi have til enhver Tid fri og uhindret Adgang til Gaardens Spise- og Drikkevarer samt Ret til deraf at tage og fortære til vor personlige Fornødenhed”. – ”Det er en Selvfølge, at intet Arbeide kan paatvinges os”.
Lars Vestergaard døde i Vestergaard den 4. januar 1895, 80 år gammel. Han blev begravet på Ulfborg kirkegård den 12. januar 1895.
Sidsel fik af alle hans børn lov til at sidde i uskiftet bo, og hun overlevede ham i næsten 30 år, idet hun først døde den 27. marts 1924. Da var boet blevet delt - hun efterlod sig i alt fald intet til skifte.

Gården Vestergaards historie.


 
 
 
 
NN
 
 
Lars Christensen
1736-1785
 
 
 
 
 
 
Kirsten Jepsdatter
Ca. 1709-1771
 
 
Christen Larsen
Ulfkjær
1785-1845
 
 
 
 
 
 
Erik Hounisen
1714-1795
 
 
Mariane Eriksdatter
1749-1830
 
 
 
 
 
 
Karen Hansdatter Falch
1726-1764
 
Lars Christensen
(Vestergaard)

1814-1895
 
 
 
 
 
Peder Pedersen
Ca. 1700-1749
 
 
Laurids Pedersen
Ca. 1735-1803
 
 
 
 
 
 
Kirsten Lauridsdatter
Ca. 1704-1776
 
 
Kirstine Lauridsdatter
1786-1839
 
 
 
 
 
 
Anders Jensen
Ca. 1726-1798
 
 
Mette Kirstine Andersdatter
1750-1812
 
 
 
 
 
 
Kirsten Henriksdatter
1722-1766
 


 
 
 
 
Oluf Christensen
Ca. 1714-1786
 
 
Christen Olufsen
1753-1813
 
 
 
 
 
 
Maren Christensdatter
Ca. 1727-1772
 
 
Christen Christensen
1790-1849
 
 
 
 
 
 
Jens Nielsen Lundby
1702-1789
 
 
Maren Jensdatter
Ca. 1745-1830
 
 
 
 
 
 
Birthe Nielsdatter
Ca. 1718-e.1787
 
Christiane Christensdatter
1820-1846
 
 
 
 
 
Anders Christensen
Ca. 1718-1788
 
 
Poul Andersen Vium
1751-1831
 
 
 
 
 
 
Anne Poulsdatter
Ca. 1717-1788
 
 
Ane Cathrine Poulsdatter
1783-1851
 
 
 
 
 
 
Jens Pedersen Dahl
1731-1801
 
 
Anne Marie Jensdatter
1761-1795
 
 
 
 
 
 
Mette Madsdatter
Ca. 1722-1792
 

Billeder

Kilder

Litteratur

  • Hvolby, Aage: Anders Ulfkjær – klog på mangt og meget. (i: Lokalhistorisk årsskrift / Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb 2001, s. 5-67). - S. 13.
  • Kristensen, Birgit Juul: Vestergaard i Ulfborg sogn og dens ejere - især i ældre tid. (i: Lokalhistorisk årsskrift / Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb 2007, s. 22-41).
  • Kaae, Alfred: Ulfborg. Sogn og saga. Ulfborg, Kaaes forlag, 1952-1956. 2 bd. - Bd. 1 s. 202.
  • Sand, Knud: Min mors levnedsløb. Med historiske udtog fra vestjylland. 1931. 84 s. - Heri et par små historier om Lars Vestergård.
  • Ulfborg Skytte- og Gymnastikforening gennem 125 år. Red. af Kristen Bro. Ulfborg Skytte- og Gymnastikforening, 1987.

Noter

  1. Jens Madsen (1823-1893), også kaldet Jens Koldborg, og Kirsten Marie Christensdatter bosatte sig på Vejlstrup Mark i Ulfborg sogn, og dette ægtepar var overlæge C.C. Koldborgs farfar og farmor.