Stougård

Fra Min Jyske Slægt
Version fra 18. okt 2022, 08:25 af Bjuul (diskussion | bidrag) Bjuul (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning
Stougård
NavnStougård
AdresseØster Bisholtvej 15, 7130 Juelsminde (Hedensted Kommune)
Matrikel nummer1a
EjerlavØ. Bisholt By, Glud


Stougård var i 1997 en landbrugsejendom med et areal på 16745 m² (ca. 1,6 ha.).
Gården lå i Glud Sogn med sine bygninger og en del af marken, mens den største del af marken lå i Skjold sogn.
Stougård har sikkert allerede fra midten af 1600-tallet været en slægtsgård. Den 1.5.1681 "blef den ældgammel mand Jørgen Sørensen af Stougaard begrafven". Efter navnet at dømme kunne det godt være hans søn, der blev den næste fæster af Stougaard. I alt fald blev Søren Jørgensen i Stougaard i 1672 gift med Kirsten Jensdatter fra Barritskov, og han var sandsynligvis far til Karen Sørensdatter (f. ca. 1653, d. i Nørby, Glud sogn, d. 30.2.1743 [sic!], 90 år gl.). Glud kirkebog starter dog først i 1666, så det kan ikke verificeres, og Søren Jørgensens giftermål i 1672 er sandsynligvis ikke hans første. Både med hensyn til tid og navne passer det fint sammen. I slutningen af 1600-tallet har der tilsyneladende været to beboere af Stougaard ved navn Rasmus Nielsen Stougaard. Den ene var Rasmus Bunde Stougaard, der var søn af Niels Bunde i Bisholt, og han døde i 1715. Det kan være hans søn Søren Rasmussen Bonde, der i 1729 ses på nabogården "Bondgård" i Ø.Bisholt.
Den anden, Rasmus Nielsen Stougaard blev gift med Søren Jørgensens datter Karen Sørensdatter, og han døde i 1721. Hans søn Hans Rasmussen Stougaard (døbt 29.3.1685) overtog fæstet efter sin far og havde det indtil sin død i 1730. Hans Rasmussen Stougaard var gift med Birgitte Hansdatter fra Skjold (1701-20.5.1758), og deres eneste efterlevende barn, en søn Rasmus, blev født d. 9.9.1727. Han døde i 1759 og tjente da som staldkarl på gården Fyrendal på Sjælland.
Den 15. april 1731 fik Jørgen Sørensen af Bisholt fæstet af Stougaard, og han giftede sig da med enken Birgitte Hansdatter. Jørgen Stougaard var fæster i mange år, og hans søn Søren Jørgensen Stougaard (7.4.1734-okt. 1796) ses som beboer af Stougaard fra 1760'erne. Iflg. folketællingen fra 1787 samt undersøgelser i Glud kirkebog ser det dog ud til, at Stougaard i sidste halvdel af 1700-tallet har været delt i to halvgårde, hvoraf den ene var beboet af Jørgen Sørensen Stougaard. Han overdrog i første halvdel af 1780'erne fæstet til svigersønnen Jørgen Sørensen, der blev gift med hans datter Anne. Faktum er dog, at han ved folketællingen i 1787 boede til aftægt hos datteren og svigersønnen.
På nabogården (= den anden halvpart) boede Jørgen Stougaards ældste søn Søren Jørgensen Stougaard [1].
Fæsteren af Stougård var i 1803 den ovenfor nævnte svigersøn Jørgen Sørensen, og gården havde da et areal på 61 tdr. hartkorn.
Rasmus Olesen Broch havde gården i 1826, og hans enke Kirsten Jørgensdatter, købte den til selveje fra Boller i 1871. Gården bestod da af matr.nr. 1a Ø.Bisholt, Glud Sogn og matr.nr. 15a V.Bisholt, Skjold Sogn. I 1873 tilkøbtes parcellen matr.nr. 8d af hartkorn 2 fdk., 2 3/4 alb. Kirsten Jørgensdatter solgte ejendommen i 1877 til sønnen Jørgen Rasmussen. Dette skøde er dateret den 22. maj 1877 og tinglæst den 24.12.1877.
Jørgen Rasmussen solgte i 1894 gården til sin bror Hans Jørgen Rasmussen. Skødet er dateret 27. september 1894 og tinglæst den 8. oktober samme år.
I 1911 blev gården solgt til Jens Juhl Jensen. den bestod af de nævnte matr.nr. 1a+8d Ø.Bisholt og 15a V. Bisholt, og hartkornet var i alt 3 td. 2 skp., 1 fdk. og 1 alb. I handelen indgik andel i Glud Mejeri og Horsens Svineslagteri.
Jens Juhl Jensen havde gården indtil 1932. Thorvald Andersens skøde på gården er underskrevet den 15. august 1932, og købssummen var 43.500 kr.
Thorvald Andersen var ejer af Stougaard fra 1932. Da var der 32 tdr.land opdyrket jord, og besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 12 køer, 9 ungkvæg og 20 svin. Den blev i årene indtil 1945 øget til 2 heste, 15 køer, 13 ungkvæg og 48 svin.
Enken Karen K. Andersen solgte i 1967 gården til Johannes Peter Andersen.


Billeder

Kilder

 • Glud kirkebog.
 • Boller/Møgelkjær skifteprotokol 1696-1721 (G 366.148): fol.194B. - Skifte 9.4.1721 efter Rasmus Nielsen Stougaard i Bisholt. Onlineadgang.
 • Boller/Møgelkjær skifteprotokol 1721-1745 (G 366.149): fol.88. - Skifte 14.4.1731 efter Hans Rasmussen i Stovgård i Bisholt by. - Onlineadgang.
 • Boller skifteprotokol 1745-1769 fol. 266-268 (G 366.150). - Skifte 15.6.1759 efter Berte Hansdatter. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Realregister. 1856 Glud I Jensgård hovedgård m.fl. B67-SP43 - 1959. - Matr.nr. 1a Ø.Bisholt, Glud Sogn. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Realregister. 1856 Skjold B67-SP54 -1959. - Matr.nr. 15a V.Bisholt, Skjold Sogn. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1869 10 B67-SP7 - 1873, fol. 617b. - Salg af Mtr.No 15 V.Bisholt og 1 Ø.Bisholt fra Grev Frijs til Kirsten Jørgensdatter. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1873 11 B67-SP8 - 1875, fol. 102b. - Mageskiftebrev på Mtr.No 8d Ø.Bisholt, Glud Sogn fra Søren Hansen til Kirsten Jørgensdatter. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1875 12 B67-SP9 - 1878, fol. 358. - Skøde på Mtr.nr. 1a, Ø.Bisholt, Glud Sogn samt 15a, V.Bisholt, Skjold Sogn, og 8d, Ø.Bisholt, Glud Sogn fra Kirsten Jørgensen til Jørgen Rasmussen. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1891 17 B67-SP14 - 1894, s. 1422-1423. - Skøde på mtr.nr. 1a, Ø.Bisholt, Glud Sogn samt 15a, V.Bisholt, Skjold Sogn, og 8d, Ø.Bisholt, Glud Sogn fra Jørgen Rasmussen til Hans Jørgen Rasmussen. - Onlineadgang..
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1910 26 B67-SP23 - 1912, s. 429-430. - Skøde på mtr.nr. 1a, Ø.Bisholt, Glud Sogn samt 15a, V.Bisholt, Skjold Sogn, og 8d, Ø.Bisholt, Glud Sogn fra Hans Jørgen Rasmussen til Jens Juhl Jensen. - Onlineadgang.
 • Domstolsstyrelsen. Indskannede tingbøger 1927-2000, Midtjylland Horsens 55 Glud By, Glud 1100451 39, s. 631. - Ejerlav: Øster Bisholt, matr.nr. 1a. - Onlineadgang.

Litteratur

 • Baungaard, Jens P.: Glud-Hjarnø Sogns Historie. Horsens, 1948. - S. 28. - Onlineadgang.
 • Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats. Bd. 5, 2: Vejle Amt. 1945. - S. 518: Andersen, Thorvald. - Onlineadgang via Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv.

Noter

 1. Oplysningerne i dette afsnit er kun en teori, der endnu ikke er efterforsket.