Hans Juulsen & Johanne Marie Jørgensdatter

Fra Min Jyske Slægt
(Omdirigeret fra Hans Juulsen)
Skift til: navigering, søgning
Hans Juulsen
Født6. april 1790
Rårup Sogn, Stjernholm Amt
Død19. august 1870 (80 år)
Rårup Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
HvilestedBegravet 25. august 1870 på Rårup kirkegård
Ægtefælle(r)1. Johanne Marie Jørgensdatter
2. Ane Marie Jørgensen
ForældreJuel Jensen
Maren Jensdatter
Signatur
Johanne Marie Jørgensdatter
Født1777
Rårup Sogn, Stjernholm Amt
Død19. maj 1860 (83 år)
Rårup Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
HvilestedBegravet 26. maj 1860 på Rårup kirkegård
Ægtefælle(r)1. Peder Rasmussen
2. Lars Olesen
3. Hans Juulsen
ForældreJørgen Hansen Pors
Dorthe Rasmusdatter Krage

Johanne Marie Jørgensdatter blev født i Lindved, Rårup Sogn i 1777, og hendes forældre var Jørgen Hansen Pors og Dorthe Rasmusdatter Krage. Hun blev hjemmedøbt og derpå fremstillet i kirken den 9. marts 1777. Mette Pedersdatter bar hende. Faddere: Morbrødrene: Thomas Rasmussen Krage og Søren Rasmussen Krage, samt Jens Christensen, der tjente i Lindved, Maren Laursdatter og Else Pedersdatter. Hun blev opkaldt efter sin mormor.
Johanne Marie Jørgensdatter blev gift i Rårup kirke den 25. november 1797 med Peder Rasmussen. Han var søn af Rasmus Hansen og Karen Pedersdatter i Skævlund og blev født i 1773.
De første år af deres ægteskab flyttede parret lidt omkring. Ved de to ældste børns fødsler boede de i Skævlund, måske hos hans forældre, og senere var de parcellister på Lindved Mark. Først i 1805 fæstede Peder Rasmussen gården matr.nr. 7a i Rårup.
Han døde som gårdmand og lægdsmand den 26. april 1810 i Rårup, og han blev kun 37 år gammel.
Johanne Marie fik følgende børn med Peder Rasmussen:

 1. Mette Katrine Pedersdatter (født 27.1.1798). Hun var hos farmoderen Karen Pedersdatter og stedfarfaderen Rasmus Jørgensen i Skævlund ved folketællingen i 1801.
 2. Rasmus Pedersen (født 18.3.1799, død efter 1801).
 3. Dorthe Marie Pedersdatter (født 25.5.1801).
 4. Maren Pedersdatter (født 17.4.1803).
 5. Jens Jørgen Pedersen (født og døbt 29.7.1805, død som spæd).
 6. Jens Jørgen Pedersen (født 6.9.1807, død 27.3.1809).
 7. Jens Pedersen (født 16.9.1809, død 23.4.1810). Han blev begravet samme dag som faderen, nemlig den 30. april 1810.

Johanne Marie blev gift igen den 7. juli 1810 i Rårup kirke med Lars Olesen fra Mølstedet i Rårup sogn. Han blev født i maj 1774 som søn af husmand Ole Jensen og Bodil Larsdatter.
Det første barn i dette ægteskab var dødfødt. Kirkebogen for Rårup sogn beretter, at den 22. oktober 1811 blev jordemoderen Anne Jensdatter kaldt til Lars Olesens kone, som var ved at føde. Hun var gravid i 7. måned, og da jordemoderen ankom, havde hun født en død dreng. Det var en dramatisk fødsel, som var startet med en kraftig blodstyrtning, men Johanne Marie overlevede, og få måneder efter var hun gravid igen. Sønnen Peder Larsen blev født den 21. september 1812, og han blev døbt den 1. november 1812 i Rårup kirke.
Ægteskab nummer to varede kun knap 6 år, idet Lars Olesen døde som fæstegårdmand i Rårup den 17. marts 1816.

Efter knap 8 måneders enkestand giftede Johanne Marie sig for tredie gang den 2. november 1816 i Rårup kirke med Hans Juulsen. Han var da jæger ved det sjællandske jægerkorps. Afskrift af fæstebrevet findes under gårdens historie.[1].
Hans Juulsen blev født i Rårup og hjemmedøbt den 6. april 1790. Han var sandsynligvis født samme dag eller dagen før, og han var søn af Juul Jensen og Maren Jensdatter. Han blev fremstillet i Rårup kirke den 24. maj (2. pinsedag) samme år, båret af Jørgen Krages datter Ane. Faddere: Jens Andersen, Hans Nielsen Snedker, Jørgen Kusks stedsøn Anders samt Michel Nielsens og Thomas Sørensens hustruer, alle fra Rårup.
Den 28. februar 1817 fik Hans Juulsen fæstebrev på den gård i Rårup under Boller gods, som han overtog ved sit giftermål med Johanne Marie. Han forpligtede sig da "til paa egen Bekostning af ombygge det gamle Brøstfældige Stuehuus og sætte samme i forsvarlig og god Stand".

Hans Juulsen og Johanne Marie Jørgensdatter fik børnene:

 1. Maren Kirstine Hansdatter (født 14.2.1817 i Rårup).
 2. Juul Hansen (født 1.2.1819 i Rårup, død 28.3.1895 i Rårup).
 3. Jens Hansen Juul (født 4.2.1823 i Rårup, død 21.10.1901 i Rårup Østermark).

Johanne Marie Jørgensdatter døde den 19. maj 1860, og blev begravet på Rårup kirkegård den 26. maj 1860.
Året efter, den 25. maj 1861, giftede Hans Juulsen sig igen med sin søn Juhl Hansens steddatter Anne Marie Jørgensen, der var født i Ørnsvig, Rårup sogn den 26. marts 1837 og døde den 16. juni 1906.
I 1860 var sønnesønnen Hans Juulsen karl på gården. Han var plejebarn allerede ved folketællingen i 1845. I ægteskabet med Ane Marie Jørgensen fik Hans Juulsen sønnen Jørgen Jul Hansen, født den 13. oktober 1862 . Han efterlod sig ingen arvinger. Jørgen Jul Hansen blev gift den 15.11.1901 med Ane Marie Jakobsen (født 29.9.1860 i Skjold). Hun var enke efter Jens Buch, med hvem hun havde fået sønnen Jakob Ditlev Buch den 26.10.1894 (død 25.12.1968). Han overtog sin fødegård matr.nr. 17a i Rårup (nuværende Smedegade 13) efter stedfaderen Jørgen Juel Hansen i 1933. Gården var da på 56 tdr. land og var en af Rårups større gårde. Jakob Buch blev gift med Julie, men de fik ingen børn.
Hans Juulsen døde den 19. august 1870 og blev begravet på Rårup kirkegård den 25. august 1870.
Ifølge skifteprotokollen blev værdien af boet opgjort til 1600 rdl., og efter at skifteomkostningerne var fratrukket og enken havde fået halvdelen, var der 770 rdl. til børnene, og det beløb forhøjede enken, så der blev 200 rdl. til hver. Den umyndige søns arv skulle dog blive stående i boet, mod at han fik 1. prioritet i ejendommen.
Som nævnt giftede Hans Juulsen sig 2. gang med Ane Marie Jørgensen fra Ørnsvig. Hun var steddatter af Hans Juulsens søn Juhl Hansen, hvis søn Hans Juhlsen havde giftet sig med en anden af Juhl Hansens steddøtre, nemlig Kathrine. Juhl Hansen var gift med Kathrine Skov Jørgensen, som var enke efter Jørgen Ladefoged i Ørnsvig, og hun havde bragte seks børn med ind i ægteskabet, som han blev stedfar til, heribland Ane Marie og Kathrine. Ane Marie blev altså gift med sin stedfars far, og Kathrine blev gift med sin stedfars søn. De hed begge to Hans Juulsen, men for at kende forskel på dem, blev den ene kaldt "Gamle Hans Juhl" (ham der blev gift med Ane Marie) og den anden, som blev gift med Kathrine, blev kaldt "Lille Hans Juhl". Der kom børn i begge ægteskaber, og da disse børns mødre var søstre, var de altså fætre og kusiner. Men Gamle Hans Juhl var far til Jørgen Juhl Hansen (se ovenfor) og oldefar til sin søns fætre og kusiner. Hans søn Juhl Hansen i Ørnsvig var "svigerfar" til sin egen far, og samtidig var han "svigersøn" til sin egen søn.
Det fortælles, at når Juhl Hansen tog til Rårup for at besøge sin far, Gamle Hans Juhl (dvs. Hans Juulsen), sagde han: "Jeg skal ned og besøge begge mine svigersønner".
Hans Juulsens søn Jørgen Juhl Hansen var altså halvbror til Juhl Hansen i Ørnsvig og samtidig farbror til Lille Hans Juhl, selvom denne var 22 år ældre. Og Lille Hans Juhl kunne prale af, at han var onkel til sin egen farbror, idet hans kone Kathrine var søster til Jørgen Juhls mor, Ane Marie.
Gamle Hans Juhl var oldefar til Lille Hans Juhls børn, så hans kone måtte jo være deres "oldemor", men hun var jo også deres moster, og det var også det, de kaldte hende. (Ukendt kilde).

Gården Bygaden 37, Rårup

 
 
 
 
Hans Jensen Kusk
Ca. 1639-1707
 
 
Jens Hansen Kusk
1696-176?
 
 
 
 
 
 
Maren Juelsdatter
Ca. 1666-1741
 
 
Juel Jensen
1748-1792
 
 
 
 
 
 
Jens Rasmussen
Ca. 1655-1719
 
 
Maren Jensdatter
1759-1816
 
 
 
 
 
 
Kirsten Rasmusdatter
Ca. 1666-1736
 
Hans Juulsen
1790-1870
 
 
 
 
 
Juul Hansen
1702-1742
 
 
Jens Juulsen
1724-1793
 
 
 
 
 
 
Lisbeth Pedersdatter
1699-1777
 
 
Maren Jensdatter
1759-1816
 
 
 
 
 
 
Rasmus Jensen Dige
Død efter 1752
 
 
Ingeborg Rasmusdatter
1721-1785
 
 
 
 
 
 
Maren Sørensdatter
1689-1757
 


 
 
 
 
Mads Jørgensen Pors
Ca. 1655-1728
 
 
Hans Madsen Pors
1708-1774
 
 
 
 
 
 
Mette Jacobsdatter
 
 
Jørgen Hansen Pors
Ca. 1734-1781
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
Johanne Marie Jørgensdatter
1777-1860
 
 
 
 
 
Thomas Rasmussen Krage
Ca. 1662-1736
 
 
Rasmus Thomsen Krage
1703-1778
 
 
 
 
 
 
Dorthe Knudsdatter
Ca. 1669-1730
 
 
Dorthe Rasmusdatter Krage
Ca. 1742-1835
 
 
 
 
 
 
Jesper Nielsen
1700-tallet
 
 
Johanne Jespersdatter
Ca. 1709-1772
 
 
 
 
 
 
Maren Jørgensdatter
1700-tallet
 

Kilder/Sources

Litteratur

 • La Cour, J.C.B.: J.Juhl Hansens Gaard. (i: Danske Gaarde. Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Aarhus, "Danske Gaarde"s Forlag, 1906-1918. 1.-3. saml. - 2. saml., bd. 1, s. 371). – Onlineadgang.
 • Danske gårde i tekst og billeder. Forlaget Danske Landbrug, 1987-. Vejle amt, bd. 2 a, [1990/94]. - Om Bygaden 37 i Rårup: s. 340.
 • Slægtsbog for efterkommere efter Juul Hansen født 1819, gårdejer i Ørnsvig, Rårup sogn. Dansk Slægtsforskning, 1968. - Nr. 8 og 9.


Bilag 1

Hans Juulsens fæstebrev 1817. Kilde: Boller fæsteprotokol 1777-1869, fol. 229 (G 366.12). - Onlineadgang.
Hans Juulsen Raarup
Christian Kragh Juul Wind Frijs Greve til Grev-
skabet Frijsenborg med underliggende Boller og Møgelkiær
giør vitterligt: at jeg herved stæder og fæster til Ungkarl Hans
Juulsen af Raarup den Gaard i Raarup Bye af H.K. 5Td ”-”-”
som Lars Olesen er fradød og hvis Enke han ægter. – Af H.K. og
Bygningerne svarer Fæsteren alle de Skatter, Afgivter og Byrder
som nu ere eller herefter vorder paabudne, saa og Brandkontingen-
ten, alt til Rette forfalds Rider. I Tilfælde af Ildsvaade opfører
Fæsteren selv Bygningerne imod at hæve Brandhielpen. -
Udi Landgilde betaler Fæsteren hvert Aar 8de Feb: og 1ste Gang 8de
Feb: 1818 4 Td Byg efter Aarhuus Stifts Kapitelstaxt. – Desuden
forretter han forsvarligen og efter Tilsigelse Hoverie til Møgelkiær af
½ Gaard i Overensstemmelse med forhæftede Extract af Hoverie Foreningen.
Gaardens Bygninger og Inventarium der overleveres Fæsteren
ved Syn skal han ikke alene holde i Stand samme efter
forhæftede Forretning befindes, men han skal endvidere være
pligtig til paa egen Bekostning at ombygge det gamle brøst-
fældige Stuehuus og sætte samme i forsvarlig og god Stand, hvor-
imod jeg er villig til, dertil at give ham det fornødne Eege Un-
dertømmer, ligesom han i Almindelighed skal være pligtig til
stedse at forbedre Bygninger og Inventarium.
Af Bygningerne og Jorderne maa Fæster intet udleie
eller udlaane, af Fode og Gjødning maa han intet afhænde;
men han skal være pligtig at dyrke Jorderne paa en fornuftig
og med dens Natur overensstemmende Maade; han skal tilbørligen
grøfte de side kolde Jorder, saaledes at han kan afleede
Vandet fra og Surheden af disse, og han skal nøye holde sig
Befalingen i danske Lovs 3 Bogs 13 Kapital 18 Arrtikkel om humle
og anderes Plantning efterretlig. – Overtrædelse af nogen af de
Pligter som Lovene i Almindelighed paalægger Fæstebønder eller
af nogen af de Forpligtelser som Fæsteren herved i Særdeleshed er
paalagt skal foruden anden … Straf have dette Fæstes For-
tabelse til Følge. – Mod mig og min Fuldmægtig skal Fæ-
steren vise Lydighed. – Udi Indfæstning er mig betalt 400 rd.
... en paa Gaarden til den afdødes Formand hæftende
Aftægt skal Fæsteren fremdeles udrede. - Boller 28 Feb. 1817

Chr.K.J.W.Frijs


English

Hans Juulsen was born in Raarup on April 6, 1790. His parents were Juul Jensen and Maren Jensdatter. He was christened in his parent's home on the day that he was born. His christening was confirmed in the church of Raarup on May 24, (Whit Monday) 1790. Ane, who was a daughter of Jorgen Krage, carried him. His godfathers were Jens Andersen, Hans Nielsen Snedker and Jorgen Kusk's stepson Anders. His godmothers were the wives of Michel Nielsen and Thomas Sorensen from Raarup.
During his military service Hans Juulsen had an important position in the Zealand Hunting Corps (a military title) and his position was called "hunter". He married the widow, Johanne Marie Jorgensdatter on November 2, 1816 in the church of Raarup.
Johanne Marie Jorgensdatter was born in Lindved and into the parish of Raarup in 1777. Her parents were Jorgen Hansen Pors and Dorthe Rasmusdatter Krage. She was christened in her parents home and her christening was confirmed in the church of Raarup on March 9, 1777. Mette Pedersdatter carried her at her christening. Her godfathers were Jens Christensen from Lindved and her mother's brothers Thomas Rasmussen Krage and Soren Rasmussen Krage. Her godmothers were Maren Laursdatter and Else Pedersdatter.
Johanne Marie Jorgensdatter was married in the church of Raarup on November 25, 1797 to Peder Rasmussen. He was born around the year of 1773. He was a farmer in Raarup at the time of his death, which was on April 26, 1810.
Accordingly to the census paper from 1801, they had at least one son, Rasmus Pedersen, born about 1799.
Johanne Marie was married again on July 7, 1810 in the church of Raarup to Lars Olesen from Molsted. He was born about 1774 and died in Raarup on March 17, 1816.
On February 28, 1817 Hans Juulsen was given the copyhold of a farm in Raarup from the manor of Boller. Actually he took over the copyhold from his wife's late husband. He bound himself to rebuild the old ramshackled farmhouse at his own expense.
Hans and Johanne Marie had three children together: Maren Kirstine Hansdatter (born 2/14/1817), Juhl Hansen (born 2/1/1819, died 3/28/1895) and Jens Hansen Juul (born 1/4/1823, died 10/21/1901). Johanne Marie Jorgensdatter died in May 19,1860 in Raarup and was buried in the churchyard cemetery on May 26, 1860. Juhl Hansen, (son of Hans and Johanne Marie) had a son when he became a widower. That son's name was Hans Juulsen (same name as his grandfather). Juhl then met and married the widow Kathrine Skov Jorgensen who had six children from her previous marriage.
On May 25, 1861 Hans Juulsen (born 4/6/1790) married one of Kathrine Skov Jorgensen's daughters. Her name was Ane Marie. In other words, Hans married his son's stepdaughter. Ane Marie was born on March 26, 1837 in Raarup on the farm called Ornsvig. Hans was 47 years older than the young Ane Marie. On October 13, 1862 Ane Marie gave birth to a son. They named him Jorgen Juul Hansen.
Juhl Hansen’s son from his first marriage, Hans Juulsen, married Kathrine who was the daughter of Kathrine Skov Jorgensen from her first marriage. The two Hans Juulsens with the same name caused some confusion so they were referred to as "Old Hans Juhl" and "Little Hans Juhl". It has been said that when Juhl Hansen drove to Raarup to visit his father, Old Hans Juhl (that is Hans Juulsen) he would say: "I am going down to visit both of my son-in-laws."
Old Hans Juulsen died August 19, 1870. He was buried in the churchyard of Raarup on August 25,1870. As to the administration of his estate: Its worth was estimated at a sum of 1600 Rigsdaler [rix-dollar]. There was 770 Rigsdaler for the children after the expenses were subtracted and his widow had received her inheritance (one-half). However, his widow increased this sum to 200 Rigsdaler to each child. The inheritance of the under age son, Jorgen Juul Hansen, was to remain in the estate. In return he had a first mortgage on the property.
Ane Marie Jorgensen (Old Hans Juulsen's widow) died on June 16, 1906. Their son Jorgen Juul Hansen had no descendants when he passed away.
So Ane Marie Jorgensen was married to her stepfather's father and Kathrine Jorgensen was married to her stepfather's son.
Old Hans Juhl as well as Little Hans Juhl had children. Their mothers were sisters and they were also cousins. Hans Juulsen's son, Jorgen Juul Hansen, was the half-brother of Juhl Hansen in Ornsvig. At the same time he was a paternal uncle to Little Hans Juhl, who was 22 years older than him. Little Hans Juhl made a show of being uncle to his own paternal uncle, as his wife Kathrine was a sister to the mother of Jorgen Juul Hansen, namely Ane Marie. Old Hans Juhl was great-grandfather to the children of Little Hans Juhl. Therefore, his wife was their "great grand-mother", but she was the sister of their mother, and that is what she was called (in Danish: Moster).

Noter

 1. Ifølge slægtsforskeren Othar Jørgensen havde Hans Juulsen lovet den døende Lars Olesen, at han vil gifte sig med den kommende enke Johanne Marie Jørgensdatter. Lars Olesen ville være sikker på, at der blev sørget for hans enke, når han var død. Det vides dog ikke, om historien er sand eller opdigtet.