Jep Poulsen Benderup & Marine Nielsdatter

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Jep Poulsen Benderup
DødDød efter 1511
Hem Sogn, Onsild Herred, Randers Amt
Ægtefælle(r)Marine Nielsdatter
ForældrePoul Jepsen Benderup
Marine Nielsdatter
Død1400-tallet
Hem Sogn, Onsild Herred, Randers Amt
Ægtefælle(r)Jep Poulsen Benderup
ForældreUkendte


Indholdsfortegnelse

Jep Poulsen kaldes i Aksel Urnes anetavle: "Viffert Seefeldts 32 Ahner" for Jep Tordsen til Qvortrup , og hans far skulle have været Tord Jepsen Benderup af Hvidstengård, men det mener arkivar N.P. Gleerup ikke er rigtigt. Faderen skulle rettelig være Poul Jepsen Benderup, som tilhørte lavadelsslægten Benderup.
Han var ejer af gården Kvottrup[1] i Hem sogn, Onsild herred, i 1483. Han havde vistnok fået den efter sin svigerfar. I et tingsvidne fra Gerlev herredsting dateret 30.6.1483 træffes "Jep Powel af Korthrop webner".
Et brev dateret 4.4.1488, som nu kun findes i afskrift i Repertorium[2], lyder således (tillempet nutidig sprogbrug): " Vi Hans Konge tillader, at Jeip Poulssz i Kortorp maa have til evig Tid dette Gods: Kortorp gard og 4 Gaarde i Dierby og 1 i Asferri, 1 i Farrop, 1 i Ørrild og et øde "bygge", som hedder Allistorp, saa frit som andre Riddere og Svende har deres rette Arvegods i Danmark. Hvilket Gods Jeip Poulssz sagde at være kommet af fri Mænds Gods, og hans Hustrues Fader for hans Sygdoms Skyld "forthingede" forskrevne Gods at give Kronen deraf aarlig 2 lødige Mk. Derfor skødede Jeip Poulssz os 2 Gaarde, 1 i Tørslev, som Michell Perssz paa boer og skylder 4 Ørte Korn, 2 Pd. Smør, 2 Høns, 1 Gaas og 4 Skill. til Gerningspenge, den anden Gaard, som Micheld Skredher i boer, skyldende aarlig 2 Ørte Korn, 2 Høns, 1 Gaas og 3 Skill. Gerningspenge. Thi forbyde vi o.s.v." Datum in castro nostro Schanderborch die Ambrosii nostro sub secreto. Ad relacionem Dn. Erici Otssz M. Jep Poulsen gav altså kongen skøde på 2 gårde "hvilke Gaarde mig til Arv er paakomne med min Hustrue Marine Nielsszdatther."
Han var i 1467 ejer af en hovedgård i Dyrby i Gassum sogn, Nørhald herred, sammen med sin svoger Anders Christensen (Glob?). Gården havde de fået efter deres svigerfar Niels Jepsen. Der kan læses mere om Jep Poulsen i nedennævnte artikel af N.P. Gleerup.
Jep Poulsen Benderup blev før 1467 gift med Marine eller Maren Nielsdatter, og han døde efter 1511. 1525-31 var det sønnen Mourids Jepsen (Benderup), der stod som ejer af Kvottrup. Udover denne søn var der en søn Poul Jepsen samt en datter Inger Jepsdatter Benderup.


 
 
 
 
NN
 
 
Jep Jensen Benderup
1400-tallet
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Poul Jepsen Benderup
1400-tallet
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
Jep Poulsen Benderup
Død efter 1511
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 

Litteratur

  • Danmarks Adels Aarbog 1888, s. 42-43 (Benderup - Linien paa Korterup). -Onlineadgang.
  • Gleerup, N.P.: Hovedgaarden Kvottrup, Hem sogn, Onsild Herred. (i: Aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund 1951, s. 5-41).
  • Thiset, A.: Viffert Seefelds 32 Ahner af Axel Jørgensen Urne. (i: Personalhistorisk tidsskrift, 6.række , 4.bind , 1913). - Onlineadgang

Noter

  1. Kvottrup eksisterer ikke mere som en hovedgård, men er en samling af gårde i den sydvestlige del af Hem Sogn. Kvottrup blev omkr. 1736 delt i 2 fæstegårde, hvoraf den ene overgik til selveje i 1759 og den anden snart derefter.
  2. Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis er et bogværk udgivet 1894-1939 med fortegnelse over danske breve fra middelalderen (1085-1513) med uddrag af teksten eller med en henvisning til, hvor teksten findes trykt.