Hans Jørgen Hansen & Birte Marie Jensen

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Hans Jørgen Hansen
Hans Jorgen Hansen.jpg
Billedet er oprindelig et daguerreotypi, dvs. fremstillet på sølvplade. Taget under opholdet i Amerika
Født18. april 1871
Rårup Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
Død10. marts 1913 (41 år)
Rårup Østermark, Rårup Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
HvilestedBegravet 17. marts 1913 på Rårup kirkegård
Ægtefælle(r)Birte Marie Jensen
ForældreJørgen Hansen
Karen Marie Hansen
Birte Marie Jensen
Birte Marie1.jpg
Billedet stammer fra Birte Marie's legitimationskort under 2. verdenskrig
Født9. februar 1862
Rårup Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
Død18. juni 1943 (81 år)
Stærmose, Nebel, Rårup Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
HvilestedBegravet 24. juni 1943 på Rårup kirkegård
Ægtefælle(r)1. Hans Jørgen Hansen
2. Holger Koch
ForældreJens Hansen Juul
Maren Andersdatter

Hans Jørgen Hansen blev født i Rårup Østermark den 18. april 1871, hjemmedøbt den 19. april og fremstillet i Rårup kirke den 20. juni 1871, opkaldt efter sin farfar Hans Jørgen Christensen. Forældre: Jørgen Hansen og Karen Marie Hansen, 31 år. Faddere: Mads Hansens kone, Rårup Østermark, ungkarl Jens Kristensen, As, Mikkel Rasmussen, As, og Jens Hansen, As. Han blev konfirmeret den 29. marts 1885 (Palmesøndag) i Rårup kirke og fik her karaktererne g i kundskab og mg i opførsel.
I sine unge dage rejste han til Amerika. Han havde sikkert oprindelig tænkt sig at finde en fremtid i Amerika, ligesom mange af hans jævnaldrende i sognet gjorde, men af uransagelige grunde vendte han hjem til Danmark igen. I mellemtiden var broderen Jens Karl Hansen blevet bestyrer på fødegården, hvor moderen blev siddende som enke efter faderens død i 1900. Vi ved slet ikke, om Hans Jørgen Hansen allerede inden afrejsen til Amerika har haft et godt øje til datteren på nabogården, Birte Marie Jensen, men fakta er i alt fald, at de blev gift i Rårup kirke den 27. juli 1900. Da var han 29 år og hun var 38 år.
Parret bosatte sig i hendes fødehjem i Rårup Østermark (nuværende Østermarksvej 5), som Birte Marie havde købt af sin far i 1898. Det var et husmandssted, der var udstykket fra hendes morfars gård i Rårup i 1859.
Birte Marie Jensen blev født i Rårup Østermark den 9. februar 1862 og døbt i Rårup kirke den 13. april 1862, opkaldt efter begge sine bedstemødre, Johanne Marie Jørgensdatter og Birte Jensdatter. Forældre: Jens Hansen Juul og Maren Andersdatter, 34 år. Faddere: Hans Juulsens kone, Iust Hansens kone, tømrer Niels Møller, alle Rårup, ungkarl Jørgen Erhardtsen, Lystrup, og ungkarl Søren Andersen, Barrit.
Hun blev konfirmeret i Rårup kirke den 23. april 1876 med karakteren g+ for kundskab og mg for opførsel. På det tidspunkt tjente hun hos lærer Frandsen i Rårup Østermark.
Birte Marie (udtalt Bært Marí) tjente i en del år i Skjold, indtil moderen døde i 1880 og hun kom hjem for at holde hus for faderen og tage sig af lillebroderen Karl Eller, som da var 5 år gammel. Han døde dog i februar 1882. Det fortælles om Birte Marie, at efter hun havde mistet sit første barn, der var dødfødt (født 24. maj 1901), ville hun gerne have haft broderen Hans Juels yngste barn Agnes, der blev født i 1902. Han havde 8 børn, og Birte Marie syntes, at han havde børn nok, men det gik Hans selvfølgelig ikke med til, og året efter, nemlig den 30. januar 1903 fik hun og Hans Jørgen Hansen da også selv en søn, Jens Juul Hansen.
Hans Jørgen fik på et tidspunkt et diplom, fordi han et helt år leverede 1. klasses mælk til mejeriet Kirkedal i Rårup. Det blev også sagt, at han havde det bedste spand heste i Bjerre herred.
Hans Jørgen Hansen blev kun knap 42 år. Han døde af lungebetændelse den 10. marts 1913 og blev begravet på Rårup kirkegård den 17. marts 1913.
Birte Marie kunne dog ikke drive gården videre alene, og hun ansatte da Holger Koch fra Hvirring som bestyrer.
Han blev født den 15. marts 1889 som søn af mølleforpagter Frederik Kristian Koch og Ane Marie Jakobsen på Hvirring Mark, og skønt han var 27 år yngre end Birte Marie, fattede de sympati for hinanden og giftede sig i Rårup kirke den 16. december 1914. Et års tid efter solgte de gården i Rårup Østermark til Jørgen Tarp og købte "Kjeldagergård" på Hosby Mark i As Sogn.

Gården bestod af matr.no. 30d i Hosby med et jordtilligende på 2 td., 0 skp., 2 fdk., 1 1/4 alb. samt en lille lod matr.no. 1g i Rårup Sogn på 1 skp., 2 3/4 alb. - Købesummen var 33.000 kr., og udover et kreditforeningslån i Jydsk Landkreditforening lånte familien 8000 kr. af gårdejer Jørgen Juul Hansen i Rårup. Jørgen Juul Hansen var Birte Marie's far's halvbror, dvs. Hans Juulsens søn af 2. ægteskab.
Skødet på gården blev tinglyst den 20. december 1915.

Ved folketællingen 1. februar 1916 omfattede husstanden også en tjenestepige, der deltog i arbejdet både i husholdningen og ved landbruget.
Til trods for Birte Maries temperament havde hun og Holger Kock et godt samliv, og Jens kunne ikke have ønsket sig en bedre stedfar. Da Holger Koch engang var alvorlig syg af tyfus, bestemte han, at Jens skulle arve ham, og heldigvis blev det skrevet ned og underskrevet af drengens formynder og skolelæreren. Selv om det ikke var tinglyst, blev papiret erklæret for gyldigt, da Holger Koch døde den 16. september 1942, fordi begge vidner stadig var i live[1]. Holger Koch døde på en cykeltur i omegnen,sandsynligvis ramt af et hjerteslag, og han blev begravet mandag den 21. september 1942 på Rårup kirkegård.
Birte Marie, der da var 80 år gammel, solgte efter Holger Kochs død gården og flyttede hen til sønnen og svigerdatteren i "Stærmose" i Nebel. Her boede hun i ca. 9 måneder, inden hun døde af leverkræft (Cancer ventriculi) den 18. juni 1943 og blev begravet i familiegravstedet på Rårup kirkegård den 24. juni 1943.

Gården Østermarksvej 5, Rårup Østermark.


 
 
 
 
Christen Hansen
Ca. 1764-1838
 
 
Hans Jørgen Christensen
1793-1869
 
 
 
 
 
 
Margrethe Hansdatter
Ca. 1764-1817
 
 
Jørgen Hansen
1833-1900
 
 
 
 
 
 
Christian Nielsen
 
 
Ane Christensdatter
1797-1871
 
 
 
 
 
 
Karen Marie Hansdatter
1773-1816
 
Hans Jørgen Hansen
1871-1913
 
 
 
 
 
Niels Thomasen
1763-1811
 
 
Hans Frederik Nielsen
1805-1868
 
 
 
 
 
 
Karen Hansdatter
1771-1835
 
 
Karen Marie Hansen
1840-1915
 
 
 
 
 
 
Frederik Andersen
1776-1856
 
 
Dorte Marie Frederiksdatter
1812-1868
 
 
 
 
 
 
Karen Sørensdatter
1779-1837
 


 
 
 
 
Juel Jensen
1748-1792
 
 
Hans Juulsen
1790-1870
 
 
 
 
 
 
Maren Jensdatter
1759-1816
 
 
Jens Hansen Juul
1823-1901
 
 
 
 
 
 
Jørgen Hansen Pors
Ca. 1734-1781
 
 
Johanne Marie Jørgensdatter
1777-1860
 
 
 
 
 
 
Dorthe Rasmusdatter Krage
Ca. 1742-1835
 
Birte Marie Jensen
1862-1943
 
 
 
 
 
Mads Andersen
Ca. 1759-1820
 
 
Anders Madsen
1799-1864
 
 
 
 
 
 
Nille Cathrine Jørgensdatter
1762-1846
 
 
Maren Andersdatter
1828-1880
 
 
 
 
 
 
Jens Jørgensen
Ca. 1769-1838
 
 
Birthe Jensdatter
1799-1860
 
 
 
 
 
 
Maren Jørgensdatter
Ca. 1765-1842
 


Birte Marie's navneklud

Birte Marie's navneklud.jpg


Birte Marie Jensens navneklud, som hun sandsynligvis har broderet.
BMJ = Birte Marie Jensen
IMIS = Iohanne Marie Iensen
HIIS = Hans Iuul Iensen
AIS = Anders Iensen
SIS = Søren Iensen
EIS = Ellen Iensen
MKIS = Maren Kjerstine Iensen
MIS = Mads Iensen
SPIS = Søren Peter Iensen
IKIS = Iulie Katrine Iensen
KI = Karl Eller Iensen
IHS = Iens Hansen
MAD = Maren Andersdatter
IIH = Iens Iuul Hansen
GK = Gerda Kristensen (tilføjet senere)

Billeder

Billede af Holger Koch og Birthe Marie Kochs gravsten kan ses på hjemmesiden Dk-gravsten ved at søge på Birthe Marie Koch.

Kilder

 • Rårup kirkebog 1855-1865. - Onlineadgang: BMJ født 1862.
 • Rårup kirkebog 1865-1878. - Onlineadgang: HJH født 1871.
 • Rårup kirkebog 1900-1908. - Onlineadgang: HJH+BMJ gift 1900.
 • Rårup kirkebog 1909-1918. - Onlineadgang: HJH død 1913.
 • Rårup kirkebog 1938-1945. - Onlineadgang: HK død 1942, BMJ død 1943.
 • Folketællingen for As Sogn 1916. - Overby Mark nr. 15. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1897-1899 (B67-SP 19, fol. 538-541). - Skøde 9.5.1898 fra Jens Hansen Juul til Birte Marie Jensen. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1915 28 B67-SP25 - 1918, fol. 162. - Skøde 16.12.1915 fra Niels Rasmussen til Holger Johannes Kock. - Onlineadgang.
 • Hornsyld Lægedistrikt. Dødsattester 1911-1915. - Dødsattest dateret 14. marts 1913 for Hans Jørgen Hansen. - Onlineadgang .
 • Register over døde i Danmark 1943-1969. - Birte Marie Koch død 18.6.1943. - Onlineadgang.

Litteratur

 • Bjerre herreds bogen, bd. 1.
 • Danske gårde i tekst og billeder. Vejle amt, bd. II A, s. 493-494.

Noter

 1. Ifølge svigerdatteren Johanne har familien aldrig haft rigtig orden på deres papirer, og det er derfor minimalt, hvad der findes efter dem. Et eksempel på roderiet kom frem, da Holger Koch døde og arvespørgsmålet blev aktuelt. Omtalte lap papir med ønsket om, at stedsønnen Jens Juul Hansen skulle arve Holger Koch, blev fundet i en sekretær (skuffemøbel med en skriveplade, så det kunne bruges som skrivebord) rodet rundt blandt mange andre papirer. Holger Kochs brødre fik dog hver udbetalt 500 kr. i rejsegodtgørelse m.m.